wz

Zpět na hlavní stránku!


Seznam zemí seřazených dle intenzity útisku mužů ze strany žen.

Pokud Vás to zaujme, pak doporučuji Vám, aby jste si přečetl(a) zejména tuto klíčovou hlavní práci:

Henryk Lahola : Ženy jsou ve společnosti privilegovány a muži diskriminováni. Feminismus či feminizmus nebo antifeminismus či antifeminizmus nebo maskulinismus či maskulinizmus. Feministky či maskulinisti nebo maskulinisté. Babice 2009, publikováno i na www.henryklahola.nazory.cz/Femini.htm

Úvod:

Tridentský koncil zavedl do celé katolické církve povinnost vést řádné církevní matriky. Někde však ale se církevní matriky vedly již dávno předtím. Díky tomu lze zkoumat to, jaká byla průměrná délka života mužů a žen v jednotlivých zemích a epochách, respektive porovnávat průměrnou délku života mužů s průměrnou délkou života žen v téže zemi a v témž časovém období. Pro mnohé bude jistě velikým překvapením když mu teď zcela otevřeně řeknu, že biologicky jsou muži disponováni žít výrazně déle než ženy! Z hlediska genetiky je prý život muže naprogramován až na zhruba 1,66 násobku dílky života ženy, čemuž ani já sám nemohu a nechci uvěřit (osobně totiž se domnívám, že život muže je naprogramován pouze k asi o jedno desetiletí delšímu životu než je život ženy).

A středověké matriky to i potvrzují, ba dokonce pokud bych si měl vzít za bernou minci tyto středověké matriky musel bych konstatovat, že průměrná délka života muže byla o více než dvojnásobek delší než průměrná délka života ženy, ba dokonce někdy se blíží až téměř ke trojnásobku. Kdo zná tuto část historie pro toho je to nepopiratelný fakt. A samozřejmě, že feministky o této skutečnosti velice decentně mlčí, a skutečně se jim i s úspěchem daří tuto skutečnost zatajit, že o tom ví jen velice málo lidí. Pokud již to přece jen navzdory dokonalé feministické cenzuře všech médií se někde dostane napovrch snaží se tuto nepopiratelnou skutečnost skrze své feministické historiky popřít zcela neprokázaným tvrzením, že prý ve středověku byl porod dítěte velice rizikovou událostí pro ženu, mnoho žen v důsledku porodu zemřelo ať již proto, že vykrvácelo, popřípadě zemřelo v důsledku sekundární infekce vzhledem k nedostatečné hygieně v té době plus když se uváží, že ve středověku měli lidé velice moc dětí, pak tedy ženy tato smrtelná rizika spojené s porodem podstupovaly relativně velice často.

K tomu bych chtěl ale říci, že – ač sice nepopírám, že porody dětí si vyžádaly určitou “daň” spojenou s výrazně větší úmrtností rodiček jako je tomu v současnosti – tato tvrzení nejsou vysvětlením, ale pouze krkolomnou snahou za každou cenu najít nějaké vyvrácení mého tvrzení, že muži jsou biologicky disponování žít výrazně déle než ženy a že k tomu nyní v praxi nedochází je pouze proto, že život mužů je výrazně těžší než život žen. A důkazem je zde můj průzkum délky života jistých známějších středověkých světic – řeholnic a neřeholních panen k délce života v téže době a i v téže zemi žijících mužů. Tyto středověké světice – řeholnice a neřeholní panny vzhledem ke svému celoživotnímu panenství nikdy žádné děti neměli a tudíž ani nikdy nepodstoupili riziko porodu a přesto délka života těchto panen a řeholnic byla v průměru výrazně kratší než průměrný život mužů, kteří žili v téže době a v téže zemi jako dotyčné řeholnice a neřeholní panny. A pokud jde o jiné faktory, jako například neexistující zdravotnictví, hlad, bída a podobně, jsem toho názoru, že tyto mínusy se vzájemně eliminují tím, že posuzujeme sociální skupinu mužů žijících v určité konkrétní době a současně též i v určité konkrétní zemi ve vztahu k sociální skupině žen žijících v téže době a současně též i v téže zemi, a tedy na banální nemoci či z jiných banálních příčin umírali ve středověku muži úplně stejně tak jako ženy, a tedy hledat zde jakési zvýhodnění pro muže je nesmyslné. A tedy faktem zůstává, že ve středověku – což feministky a ani feministé nemohou nijak popřít ač by to popřeli velice rádi – že muži ve středověku žili výrazně déle než ženy.

K obratu a zlomu dochází až ve druhé polovině 18.století kdy poměrně v krátkém časovém období se průměrná délka života ženy nejprve dotáhla a vyrovnala s průměrnou délkou života muže a pak nakonec ho dokonce i přesáhly, a tedy dnes ženy žijí v průměru dokonce déle než muži. Příčina proč k tomu došlo spočívá jednak v zavedení feministického vynálezu rakouské císařovny Marie Terézie a též ruských careven Alžběty I.Petrovny a carevny Kateřiny II. v podobě zavedení vojenského otroctví proti obyvatelstvu mužského pohlaví, ale konec konců i v té skutečnosti, že růstem “civilizace” dochází k stále větší ingerenci veřejné správy a státu do života občanů jejíž podstatou přímo nebo nepřímo je veřejnoprávní “agrese vnějšího prostředí”, která výrazně agresivněji vystupuje proti mužům než proti ženám, Doby kdy si člověk žil jaksi autonomně od státu – jako kdyby stát ani neexistoval – vzaly za své.

Já jsem se proto podjal sestavit pořadí zemí podle nejminimálnějšího útisku mužů ze strany žen. Číslo “jedna” získala africká země Zimbabwe (bývalá Jižní Rodézie), protože ze všech zemí světa jsou muži utiskovány ženami absolutně nejméně právě v této africké zemi Zimbabwe. Bezprostředně za Zimbabwe pak následují další africké země - na druhém místě je to Lesotho (dostalo proto číslo dvě), na třetím Keňa (dostala proto číslo tři) a na čtvrtém Namibie(dostala číslo čtyři). Naopak největší útisk mužů ze strany žen je v zemích bývalého Sovětského svazu jako například v Estonsku (dostalo číslo 221). Ještě horší je to v “předposledním” Bělorusku (dostalo číslo 222), přičemž větší útisk mužů ze strany žen než v Bělorusku je pouze v samotném Rusku, kde je útisk mužů ze strany žen v současné době absolutně největší a proto Rusko dostalo číslo poslední – tj.číslo 223!!

Dále jsem to rozdělil na čtyři podskupiny, a to na první podskupinu ve které se nachází padesát zemí ve kterých je útisk mužů ze strany žen oproti celosvětovému průměru relativně nižší, dále na druhou podskupinu ve které se nacházejí další země a teritoriální jednotky, ve kterých je útisk mužů ze strany žen nižší než v České republice, dále na třetí skupinu ve které se nacházejí další země a teritoriální jednotky, ve kterých je naopak útisk mužů ze strany žen sice relativně vyšší než v České republice, ale současně též ještě je v těchto zemích útisk mužů ze strany žen relativně nižší než ve Slovenské republice a nakonec v poslední skupině jsou země, ve kterých je útisk mužů ze strany žen absolutně nejvyšší na celém světě!!

Země ve kterých je - oproti celosvětovému průměru - útisk mužů ze strany žen relativně nižší:

1.)Zimbabwe: - 2,17; 2.)Lesotho: - 2,07; 3.)Keňa: - 1,76; 4.)Namibie: - 1,58; 5.)Martinique: - 0,79; 6.)Nepál: - 0,59; 7.)Bhútán: - 0,54; 8.)Malawi: - 0,46; 9.)Jihoafrická republika: - 0,41; 8.)Bangladéš: - 0,11; 9.)Niger: - 0,09; 10)Botswana: - 0,05; 11.)Středoafrická republika:0,25; 12.)Kamerun:0,37; 13.)Afghánistán:0.39; 14.)Zambie:0,55; 15.)Mozambik:0,85; 16.)Nigérie:1,08; 17.-18.)Tanzanie, Burundi: po 1,38; 19.)Svazijsko:1,49; 20.)Ghana:1,56; 21.)India:1,59; 22.)Uganda:1,72; 23.)Pákistán:1,97; 24.)Kuvajt:2,09; 25.)Rwanda:2,11; 26.)Britské Panenské ostrovy:2,21; 27.)Republika Kongo:2,22; 28.)Trinidad a Tobago:2,31; 29.)Guinea:2,38; 30.)Súdán:2,47; 31.)Irák:2,48; 32.)Džibuti:2,55; 33.)Sýrie:2,63; 34.)Pásmo Gaza:2,65; 35.)Maledivy:2,66; 36.)Haiti:2,73; 37.-38.)Gabun, Irán: po 2,82; 39.)Demokratická republika Kongo:2,88; 40.)Benin:2,29; 41.-42.)Angola:, Etiopie: po 2,36; 43.)Bourkina Faso(Horná Volta):3,03; 44.)Vanuatu:3,05; 45.)Eritrea:3,06; 46.)Dominikánská republika:3,09; 47.)Senegal:3,10; 48.)Svatý Tomáš a Princův ostrov:3,16; 49.)Alžírsko:3,18; 50.)Honduras:3,26;

51.)Svět(průměr):3,31

II.)Další země ve kterých je útisk mužů ze strany žen relativně nižší než v České republice:

51.)Čad:3,32; 52.)Rovníková Guinea:3,41; 53.)Čína:3,44; 54.)Guatemala:3,47; 55.)Jamaika: 3,49; 56.-57.)Somálsko, Tunisko po 3,51; 58.)Grenada:3,57; 59.)Peru:3,60; 60.)West Bank:3,62; 61.)Mikronésie:3,66; 62.-63.)Gambie, Svatý Vincent a Grenadiny: po 3,73; 64.)Guinea-Bissau:3,75; 65.)Libérie.3,78; 66.)Jemen:3,82; 67.)Belize:3,90; 68.)Kambodža:3,97; 69.)Mali:3,98; 70.)Barbados:4,00; 71.)Marshalovy ostrovy:4,01; 72.)Togo:4,04; 73.)Saudská Arábie:4,09; 74.)Laos:4,10; 75.-76.)Bermudy, Iceland: po 4,21; 77.)Nikaragua:4,22; 78.)Sierra Leone:4,32; 79.)Izrael:4,34; 80.)Mayotte:4,40; 81.)Montserrat:4,44; 82-83.)Malta, Papua – Nová Guinea: po 4,45; 84.)Mauretánie:4,48 85.)Surinam:4,52; 86.)Lýbie:4,53; 87.-88.)Omán, Tuvalu: po 4,54; 89.)Švédsko:4,55; 90.-91.)Mongolsko, ostrovy Turks a Caisos: po 4,56; 92.)Nizozemské Antily:4,62; 93)Východní Timor:4,66; 94.)Komory:4,68; 95.)Dánsko:4,69; 96.)Kuba:4,71; 97.-98.)Maroko, Thajsko: po 4,72; 99.)Svatý Pierre a Miquelon:4,77; 100.)Madagaskar:4,83; 101.)Kypr:4,84; 102.)Antigua a Barbuda:4,85; 103.)Francouzská Polynésie:4,92; 104.)Turecko:4,97; 105.-106.)Brunej, Indonésie: po 5,00; 107.-108.)Bahrain, Velká Británie: po 5,02; 109.)Libanon:5,04; 110.)Fidži:5,09; 111.-112.)Makedonie, Tonga: po 5,09; 113.-114.)Egypt, Šalamounovy ostrovy: po 5,12; 115.)Jordánsko:5,13; 116.-117.)Jersey, Spojené arabské emiráty: po 5,14; 118.)Paraguay:5,15; 119.-120.)Řecko, Katar: po 5,17; 121.)Pobřeží Slonoviny:5,22; 122.-123.)Nizozemí, Srí Lanka: po 5,26; 124.)Kajmanské ostrovy:5,27; 125.)Kostarika:5,29; 126.)Severomariánské ostrovy:5,30; 127.)Singapur:5,34; 128.-130.)Bolívie, Srbsko a Černá Hora:5,36; 131.-132.)Irsko, Norsko: po 5,39; 133.)Guayana:5,42; 134.-135)Albánie, Malajsie: po 5,55; 136.)KLDR:5,57; 137.)Hong Kong:5,60; 138.)Mexiko:5,68; 139.)Samoa:5,72; 140.-142.)Švýcarsko, USA, Vietnam: po 5,78; 143.)Taiwan:5,79; 144.)Macao:5,80; 145.)Ostrovy svatého Kittse a Nevise:5,85; 146.)Ekvádor:5,87; 147.)Austrálie:5,88; 148.)Filipíny:5,89; 149.)Gibraltar:5,90; 150.)Tadžicko:5,91; 151.)Rakousko:5,93; 152.)Anquilla5,94; 153.)Svatá Helena:5,95; 154.-155.))Barma, Dominika: po 5,98; 156.)Andorra:6,00; 157.)Itálie:6,06; 158.)Nová Kaledonie:6,09; 159.-160.)Guernsey, Nový Zéland: po 6,11; 161.-162.)Německo, Kiribati: po 6,15; 163.)Guam:6,30; 164.)Venezuela:6,31; 165.)Guadeloupe:6,47; 166.-168.)Belgie, Evropská unie:(průměr), Palau:6,50; 169.)Uruguay:6,53; 170.-171.)Cape Verde, Chile: po 6,73;

172.-173.)Česká republika, Japonsko: po 6,75;

III.)Země ve kterých je útisk mužů ze strany žen relativně nižší než ve Slovenské republice:

174.)Portugalsko:6,78; 175.)Lucembursko:6,79; 176.)Francouzská Guayana:6,81; 177.)Aruba:6,85; 178.)ostrov Man:6,89; 179.-181.)Kanada, Faerské ostrovy, Španělsko: po 6,90; 182.-183.)Turkmenistán, Uzbekistán: po 6,91; 184.)Bahamy:6,93; 185.)Réunion:6,97; 186.)Georgie:7,08; 187.)Korea (jižní):7,15; 188.-190.)Finsko, Lichtenštejnsko, Rumunsko: po 7,20; 191.)Grónsko:7,24; 192.)San Marino:7,30; 193.)Nauru:7,32; 194.)Americká Samoa:7,35; 195.)Svatá Lucie:7,37; 196.)El Salvador:7,40; 197.-198.)Bulharsko, Francie: po 7,46; 199.)Bosna a Hercegovina:7,51; 200.)Chorvatsko:7,52; 201.-202.)Argentina, Slovinsko: po 7,68; 203.)Arménie:7,78; 204.)Kolumbie:7,82; 205.)Panenské ostrovy:7,88; 206.)Monako:7,93; 207.)Mauritius:8,01; 208.)Portoriko:8,08; 209.)Brazílie:8,11;

210.)Slovensko:8,16;

IV.)Země ve kterých je útisk mužů ze strany žen absolutně nejvyšší na celém světě:

211.)Kyrgyzstán:8,22; 212.)Moldavsko:8,31; 213.)Polsko:8,32; 214.)Ázerbajdžán:8,42; 215.)Maďarsko:8,71; 216.)Lotyšsko:10,34; 217.)Litevsko:10,82; 218.)Ukrajina:10,92; 219.-220.)Kazachstán, Seychelské ostrovy: po 10,99; 221.)Estonsko:11,32; 222.)Bělorusko:11,66; 223.)Rusko:13,49.

Závěrečná poznámka:

Svým čtenářům a čtenářkám dlužím ještě vysvětlení podle čeho jsem to počítal. Základem pro výpočet jsou věrohodné statistické údaje, které dokumentují průměrnou délku života mužů a průměrnou délku života žen, které byly pro obě pohlaví současně vypočteny za tentýž kalendářní rok a to v téže zemi či téže teritoriální jednotce. Samotný výpočet je pak velice jednoduchý. Základem je číselný údaj o průměrné délce života žen v určité konkrétní zemi vypočteném v určitém konkrétním kalendářním roce od kterého se odečítá číselný údaj o průměrné délce života mužů v téže zemi, který byl navíc vypočten za tentýž kalendářní rok. Tolik všeobecné, teoretické pravidlo podle čeho jsem činil své výpočty. Ještě navíc dodám to, že nejenže jsem si dal záležet na tom, aby konkrétní číselné údaje týkající se mužů a žen v téže zemi vycházeli z údajů téhož kalendářního roku, ale ba co víc mohu říci, že absolutně všechny číselné údaje jsou statistickými údaji vykázanými statistikami za kalendářní rok 2005, což mi umožnilo udělat zcela objektivní komparativní srovnání jednotlivých zemí a teritoriálních jednotek v celosvětovém měřítku. A nyní si uveďme několik konkrétních příkladů, abychom jsme si i v praxi ozřejmili to, jak jsem to vlastně počítal.

První příklad: Nejprve se podívejme na celosvětový průměr. Podle mezinárodní statistiky za rok 2005 byla průměrná délka života ženy na naší planetě zemi 66,04 let. Podle téže mezinárodní statistiky za rok 2005 byla průměrná délka života muže na naší planetě zemi 62,73 let. A tak tedy samotný výpočet je: 66,04 – 62,72 = 3,31. Odpověď: Průměrná délka života ženy na naší planetě zemi je o 3,31 let delší než je na naší planetě zemi průměrná délka života muže. A tak číslo 3,31 se stává příslušným indexem pro míru útisku muže ze strany žen v celosvětovém průměru.

Druhý příklad: Teď se podívejme na průměr států Evropské Unie. Podle příslušné statistiky týkající se Evropské Unie za rok 2005 byla průměrná délka života ženy ve státech Evropské Unie 81,6 let. Podle téže statistiky za rok 205 byla průměrná délka života muže ve státech Evropské Unie 75,1 let. A tak tedy samotný výpočet je: 81,6 – 75,1 = 6,5. Odpověď: Průměrná délka života ženy ve státech Evropské Unie je o šest a půl roku delší než je ve státech Evropské Unie průměrná délka života muže. A tak číslo 6,5 se stává příslušným indexem pro míru útisku muže ze strany žen v Evropské Unii.

Třetí příklad: A teď se podívejme na naší Českou republiku. Podle příslušné národní statistiky týkající se České republiky za rok 2005 byla průměrná délka života ženy v České republice 79,49 let. Podle téže statistiky za rok 2005 byla průměrná délka života mužeČeské republice 72,74 let. A tak tedy samotný výpočet je: 79,49 – 72,74 = 6,75. Odpověď: Průměrná délka života ženy v České republice je o šest a třičtvrtě let delší než jeČeské republice průměrná délka života muže. A tak číslo 6,75 se stává příslušným indexem pro míru útisku muže ze strany žen v České republice.

Štvrtý príklad: A teraz sa pozrime na našu Slovenskú republiku. Podľa príslušnej národnej štatistiky týkajúcej sa Slovenskej republiky za rok 2005 bola priemerná dĺžka života ženy v Slovenskej republike 80,1 rokov. Podľa tej istej štatistiky za rok 2005 bola priemerná dĺžka života muža v Slovenskej republike 72,42 rokov. A tak teda samotný výpočet je: 80,1 – 72,42 = 7,68. Odpoveď: Priemerná dĺžka života ženy v Slovenskej republike je o 7,68 rokov dlhšia než je v Slovenskej republike priemerná dĺžka života muža. A tak číslo 7,68 sa stáva príslušným indexom pre mieru útlaku muža zo strany žien v Slovenskej republike.

Pátý příklad: A teď se podívejme na Estonskou republiku. Podle příslušné národní statistiky týkající se Estonské republiky za rok 2005 byla průměrná délka života ženy v Estonské republice 77,6 let. Podle téže statistiky za rok 2005 byla průměrná délka života muže v Estonské republice 66,28 let. A tak tedy samotný výpočet je: 77,6 – 66,28 = 11,32. Odpověď: Průměrná délka života ženy v Estonské republice je o 11,32 let delší než je v Estonské republice průměrná délka života muže. A tak číslo 11,32 se stává příslušným indexem pro míru útisku muže ze strany žen v Estonské republice.

Šestý příklad: A teď se podívejme na Běloruskou republiku. Podle příslušné národní statistiky týkající se Běloruské republiky za rok 2005 byla průměrná délka života ženy v Běloruské republice 74,69 let. Podle téže statistiky za rok 2005 byla průměrná délka života mužeBěloruské republice 72,74 let. A tak tedy samotný výpočet je: 74,69 – 63,03 = 11,66. Odpověď: Průměrná délka života ženy v Běloruské republice je o 11,66 let delší než jeBěloruské republice průměrná délka života muže. A tak číslo 11,66 se stává příslušným indexem pro míru útisku muže ze strany žen v Běloruské republice.

Sedmý příklad: A teď na závěr se podívejme na zemi, ve které je útisk mužů ze strany žen absolutně nejvyšší na celém světě. Touto zemí je Ruská federace. Podle příslušné národní statistiky týkající se Ruské federace za rok 2005 byla průměrná délka života ženy v Ruské federaci 74,04 let. Podle téže statistiky za rok 2005 byla průměrná délka života muže v Ruské federaci 60,55 let. A tak tedy samotný výpočet je: 74,04 – 60,55 = 13,49. Odpověď: Průměrná délka života ženy v Ruské federaci je téměř o třináct a půl roku delší než je v Ruské federaci průměrná délka života muže. A tak číslo 13,49 se stává příslušným indexem pro míru útisku muže ze strany žen v Ruské federaci.

Ve Zlíně dne 21.5.2007 napsal

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zaujalo Vás to? Pokud ano, tak Vám doporučuji přečíst si ještě i tuto hlavní klíčovou práci:

Henryk Lahola : Ženy jsou ve společnosti privilegovány a muži diskriminováni. Feminismus či feminizmus nebo antifeminismus či antifeminizmus nebo maskulinismus či maskulinizmus. Feministky či maskulinisti nebo maskulinisté. Babice 2009, publikováno i na www.henryklahola.nazory.cz/Femini.htm

Zpět na hlavní stránku!