wz

Opětovně na přelomu roku v prosinci a lednu TAIZE
organizuje setkání v jednom z evropských velkoměst.


Opětovně a v úplně pravidelných časových intervalech na přelomu dvou kalendářních let koncem prosince a počátkem ledna TAIZE organizuje setkání v jednom z evropských velkoměst. Já, JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola (narozen v roce 1967) jsem se jich zúčastnil mnohokrát - například na přelomu let 1989/1990 to byla Wrocław v Polsku, na přelomu let 1990/1991 Praha, na přelomu let 1993/1994 München, hlavní město Bavorska (Německo) atd. Vřele tato TAIZE setkání doporučuji i Vám! Těchto TAIZÉ setkání se účastní mnoho tisíc mladých lidí z celé Evropy i z ostatních světadílů. Tato TAIZE setkání jsou zastaveními na pouti důvěry na zemi, čas ke společné modlitbě a sdílení se s mladými lidmi z mnoha zemí, ras, kultur a národů. Proč se s mladými lidmi z celého světa bratři z TAIZE vydávají na toto putování důvěry na zemi? Jsou si vědomi nepostradatelnosti míru v lidské společnosti. A k tomuto míru mohou bratři z TAIZE přispět do té míry, do jaké se my usilujeme poctivě odpovědět na tyto otázky: Mohu se stát nositelem důvěry? Chci se usilovat o trvalé porozumění mezi lidmi?

Zpět na hlavní stránku!