wz

Zpět na hlavní stránku!


Intelektuál JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola bol po fyzickej stránke zdatné dieťa.

Medzi ľuďmi často koluje povera a predsudok zároveň, ktoré tvrdia, že vraj intelektuálne založený človek je slabej telesnej konštrukcie, ba dokonca že vraj už malé deti sú svojou “telesnou schránkou” predestinované (predurčené) k tomu, či pôjde o deti u ktorých sa budú rozvíjať záujmy telesné, výkonnostné a športové alebo naopak iba záujmy intelektuálne.

Podľa tejto povery totiž údajne deti malého vzrastu, chorľavé, krehkej telesnej konštrukcie sú vraj predestinované k tomu, aby sa u nich rozvíjali a cieľavedome prehlbovali intelektuálne záujmy, čo je vraj z psychologického hľadiska akási náhražka a kompenzácia pre tieto telesne slabé deti oproti zdravým a silným deťom.

Príklad mňa samotného JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholu hovorí za všetko!! Ja som dvojnásobný absolvent Univerzity Karlovej v Prahe, som magister práv a súčasne aj doktor práv právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, ako aj tiež magister filozofie a súčasne aj doktora filozofie filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe – čo je tá najstaršia, najlukratívnejšia, najprestížnejšia ako aj intelektuálne najelitnejšia Univerzita v celej strednej Európe, tj. na východ od Paríža a na sever od talianskych Álp. Pokiaľ ide dokonca o Slovensko a taktiež i Českú republiku – Univerzita Karlova v Prahe je suverénne najstaršia a jako taká bola založená v roku 1347/1348 českým kráľom a cisárom Svätej Ríše Rímskej Karlom IV. z dynastie Lucemburgovcov. Pre porovnanie s dejinami Slovenska by som uviedol, že v čase keď cisár rímsky a kráľ český Karel IV. v roku 1347/1348 zakladal v Prahe Univerzitu Karlovu, tak v tom istom čase Slovensku vládol uhorský kráľ z dynastie Anjouovcov Ľudovít I. Veľký (vládol v Uhorsku v rokoch 1342 – 1382), čo bol syn Karola Róberta, ktorý ako prvý predstaviteľ dynastie Anjouovcov zasadol na Uhorský trón po tom, čo vymrel prvý panovnícky rod v Uhorsku – rod Arpádovcov. Pre historické zrovnanie je veľmi zaujímavá i tá skutočnosť, že Univerzita Karlova v Prahe bola založená na prelome rokov 1347/1348, zatiaľ čo samotné hlavné mesto dnešnej Slovenskej republiky ako mesto vzniklo iba v roku 1291 a teda možno konštatovať, že hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava je “staršie” od Univerzity Karlovej v Prahe iba o púhych 56 rokov!! (pre vysvetlenie: trhovej osade “Posonium” v roku 1291 bolo udelené mestské privilégium).

A tak teda konkrétny príklad mojej osoby jasne dokazuje, že táto vyššie zmieňovaná povera je absolútne nepodložená!!

Ako ostatne i týchto päť fotografií na ktorých mňa – ako budúceho intelektuála - možno vidieť ešte v čase keď som bol šesťročný chlapec, a rozhodne som “po telesnej stránke” nebol o nič fyzicky “slabším” než ostatné rovnako staré deti! Ba dokonca nielen, že som nebol slabším, ale ba čo viac skôr opak toho je pravdou, keďže som sa iba málokedy hrával s rovnako starými deťmi. Obvykle som sa hrával s deťmi, ktoré boli väčšinou staršie ako som bol ja!!

Všetkých týchto päť fotografií mojej osoby pochádza z augusta 1973. Na týchto fotografiách je možno vidieť moju športovú zručnosť, ktorá odpovedá môjmu vtedajšiemu veku.

Štyri z týchto piatich fotografií mňa ukazujú ako lozím po rôznych stromoch, rôznych stavebných pomôckach, kovových konštrukciách a podobne. Pokiaľ ide o tieto štyri obrázky, tak treba konštatovať, že boli vyfotografované v auguste 1973 neďaleko štrkoveckého jazera smerom akoby od Bajkalskej ulice v obvode Bratislava II..

Aj keď síce ja nemám s turistickým ruchom nič spoločného, a tým menej azda s turistickou propagáciou Bratislavy, nič to však nemení na tom, že tieto štyri fotografie (a najmä tie ich formátom veľkorozmerné štyri fotografie) umožňujú divákovi okrem iného aj nádherný pohľad na pozadie, respektíve fascinujúci pohľad na urbanististickú panorámu Bratislavy v obvode Bratislava II. – “Štrkovec” tak, ako to vyzeralo v auguste 1973.

Výnimkou je iba tá posledná (piata) fotografia na ktorej som odfotený ako sa približujem na bicykli smerom k fotografovi – respektíve ako sa veziem na bicykli značky “Pionier” (rozhodne táto fotografia nie je žiadnou dobovou reklamou na bicykel aj keď to možno trochu tak z tejto fotografie vyzerá). Táto fotografia vznikla neďaleko môjho vtedajšieho bydliska na Solivarskej ulici č.19 – smerom zo dvora kde sa nachádza (eventuálne v tej dobe sa nachádzala) taká zrejme antuková prístupová cesta k športovému areálu (ihrisku) nachádzajúcemu sa na Solivarskej ulici č.19 v obvode Bratislava II.

Štandartných päť obyčajných fotografií na jednom spoločnom snímku:

Päť (číslicou: 5) “malých” fotografií v jednom spoločnom snímku – Prvé štyri z týchto piatich fotografií ukazujú šesťročného JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholu ako lozí po rôznych stromoch, rôznych stavebných pomôckach, kovových konštrukciách a podobne. Tieto štyri fotografie umožňujú divákovi okrem iného aj nádherný pohľad na pozadie, respektíve fascinujúci pohľad na urbanististickú panorámu Bratislavy v obvode Bratislava II. – “Štrkovec” tak, ako to vyzeralo v auguste 1973. Iba posledná (piata) fotografia na ktorej je šesťročný JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola odfotený ako sa približuje na bicykli smerom k fotografovi – respektíve ako sa vezie na bicykli značky “Pionier” vznikla na inom mieste – vznikla neďaleko jeho vtedajšieho bydliska na Solivarskej ulici č.19 v obvode Bratislava II.

Veľkorozmerových päť fotografií na jednom spoločnom snímku.

Vychutnejte si pohled na tuto část Bratislavy ještě jednou v detailních velkorozměrových fotografiích:

Päť výrazne detailných “veľkých” fotografií v jednom spoločnom snímku – Prvé štyri z týchto piatich fotografií ukazujú šesťročného JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholu ako lozí po rôznych stromoch, rôznych stavebných pomôckach, kovových konštrukciách a podobne. Tieto štyri fotografie – a najmä tieto štyri výrazne detailné “veľké fotografie umožňujú divákovi okrem iného aj nádherný pohľad na pozadie, respektíve fascinujúci pohľad na urbanististickú panorámu Bratislavy v obvode Bratislava II. – “Štrkovec” tak, ako to vyzeralo v auguste 1973. Iba posledná (piata) fotografia na ktorej je šesťročný JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola odfotený ako sa približuje na bicykli smerom k fotografovi – respektíve ako sa vezie na bicykli značky “Pionier” vznikla na inom mieste – vznikla neďaleko jeho vtedajšieho bydliska na Solivarskej ulici č.19 v obvode Bratislava II.

Dňa 18.5.2007 túto stručnú prácu namierenú proti nezmyselnej povere i s celkom desiatimi fotografiami (dohromady) z Bratislavy II. z roku 1973 zverejnil:

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!