wz

Zpět na hlavní stránku!


Ježiš Kristus sa mňa spýtal: Henryk Lahola – čí si ty sluha?

Ja som ako 15-ročný chlapec Bohu odpovedal: Pane Bože, ty si mňa uchopil a ja som tvoj! A iba tvoj!! Naveky!!!

(Poznámka: Dostal som e-mail v ktorom som vyzývaný, že – citujem doslova - “či by som sa mohol vyznať zo svojej najväčšej lásky”. Veľmi rád vyhovujem, pretože mojou najväčšou a v podstate jedinou láskou je moja láska k Bohu! Ak ste ale eventuálne čakali nejakú “inú” takzvanú “lásku” (tj. sex), tak potom je mi Vás veľmi, skutočne veľmi ľúto, pretože ste veľmi veľký chudák, ktorý nikdy vo svojom živote nepoznal skutočnú lásku!)

Pane Ježišu Kriste, ty si sa mňa JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholu zmocnil a ja patrím tebe a iba tebe! Veď každý človek, ktorý pred Bohom vyslovil svoje úprimné “áno” dostáva sladkú odmenu. Náš Pán Ježiš Kristus tomuto človeku zo svojej nekonečnej lásky dáva poznať radosť z toho, že mu Boh patrí a tento človek zas patrí Bohu! A akékoľvek slová sú tu príliš úbohé na to, aby som mohol dostatočne vyjadriť gigantické dimenzie nekonečnej lásky tohoto láskavého Božieho objatia, ktoré sa mne ako pokornému služobníkovi Božiemu dostalo a každodenne dostáva.

A tak sa to teda stalo so mnou JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henrykom Laholou, že vďaka nekonečnej milosti Božej milujem Hospodina, môjho Boha a nikdy ho milovať neprestanem! Pán Boh si mňa totiž v jedinom okamihu získal, v jedinom okamihu sa mňa zmocnil a povolal mňa, aby som sa stal jeho služobníkom!!

Spoznal som ťa Pane Ježišu Kriste i bez videnia, chápal som ťa Pane Bože i bez počutia a cítil som vždy tvoju blízku prítomnosť aj bez nejakého fyzického dotknutia. A tak to aj je Pane Bože, že – či už ja JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola v budúcnosti budem stáť za ambónom, či už budem stáť za oltárom a či niekde sedieť hoc i vo väzení, alebo dokonca i cestou na popravisko popravčou čatou vedený, budem vždy až do posledného okamžiku kým budem žiť, verne ti slúžiť Pane Bože tak, ako sa na tvojho verného sluhu sluší a patrí, pretože si moju dušu naveky poznačil ohňom svojej lásky!

A tak kráčam po tvojich chodníkov môj Pane Ježišu Kriste, veď stačí keď – imaginárne – pozdvihnem oči mojej duše k tebe Pane Bože a stretnem sa vždy s tvojím pohľadom nekonečnej lásky. Viem, že rozumieme si Bože môj, všetko je jasné, všade je mier a tvoja láska…

Od nekonečného blaha z tejto Božej lásky sa mi až dych tají, cítim akoby mi mizne svet pred očami a akoby sa čas zastavil. Chcel by som, aby táto chvíľa trvala naveky. A tak som ja JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola vo večnom ohni tejto nekonečnej Božej lásky, kde až obrovská radosť preniká celou mojou bytosťou. Som intelektuál a preto večne som smädný po nových poznatkov a vedomostiach, v dôsledku čoho vo svojom volnom čase zúrivo čítam jednu knihu za druhou. Skrze túto nekonečnú Božiu lásku síce nemám ja ako tvoj sluha Pane ani len o jednu jedinú novú myšlienku viac, avšak napriek tomu celé moje telo naplňuje obrovské blaho, pretože viem, že ty Bože môjmu rozumu, mojim ústam, môjmu srdcu i mojim rukám ako zvrchovaný Pán a Boh vládneš, to ty skrze moje ústa hlásaš Božie Slovo, skrze moje ruky konáš svoju prácu a tak do všetkých tkanív môjho tela preniká nehasnúci oheň Božej lásky…

Čo ma je Pane Bože po veciach, po hmotárskom živote, po všelijakých falošných lákadlách tohoto odporného, skazeného a bezbožného sveta? Ja iba po tebe túžim Bože môj, iba pre teba samotného chcem žiť a tebe patriť naveky môj Pane Ježišu Kriste – veď ty si môj vodca a Pán, a ja som tvoj pokorný služobník!

A tak teraz stojím tu za ambónom Pane Bože! Ty si tu skrze Ducha Svätého prítomný vo mne, v mojej duši, ale i vedľa mňa. A ja z lásky k tebe Pane Bože môj s veľkou radosťou v srdci prepožičiavam ti moje pery, aby si skrze ne Ježišu Kriste mohol ostatným tu prítomným bratom a sestrám hlásať Božie Slovo! A tak žiarivý jas Božieho Slova sťa slnko na nebi zalieva svojim Svätým Duchom srdcia všetkých bratov a sestry čo sa mňa, respektíve teba Bože počúvajú a tvoja láska Pane Bože práve skrze toto mnou hlásané Božie Slovo tu žiari ako drahocenný duchovný šperk. Tvoja láska Bože, môj Pane je nadovšetko jasná, nadovšetko ľahká a nadovšetko čistá a ja JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola som tu za ambónom ale i za oltárom ako tvoj služobník skrze túto nekonečnú Božiu lásku absolútne šťastný a zamilovaný do tejto Božej lásky až tak, že všetko v mojej duši nadšene od lásky spieva!

Vďaka ti Ježišu Kriste – môj Pane a vládca. Je to pre mňa nesmierna česť, že môžem byť sluhom samotného Boha! Ďakujem ti Ježišu Kriste, že si si práve mňa JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholu vyvolil a povolal za svojho služobníka! Srdce mi plesá nadšením a radosť mňa z lásky celého zalieva, a preto daj Pane Bože, kiež by som ti bol takým sluhom, akého si praješ mať!!

A čo na toto “moje vyznanie lásky” poviete vy bezbožníci, čo čítate tieto riadky?! Je láska sex? Určite nie!! Už ste teda konečne pochopili to, čo v skutočnosti znamená slovo “láska”??

Ak aspoň čiastočne áno, tak môžem konštatovať, že ste tieto riadky nečítali zbytočne…

Štandartná obyčajná fotografia Božieho služobníka JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholu:

Obyčajná “malá” fotografia – Na tejto síce “starej”, ale zato nádhernej farebnej fotografii je vidieť (zatiaľ ešte až nápadne “mladého”) Božieho služobníka Henryka Laholu v bohoslužobnom zhromaždení katolíckych veriacich pri vysluhovaní Bohoslužby Slova v čase, keď ešte žil v Bratislave a neštudoval vtedy ani Právnickú fakultu, ani Filozofickú fakultu, ani Biskupské Gymnázium a ani žiadnu inú oficiálnu” školu (ostatne veď aj preto je na tejto fotografii Henryk Lahola tak veľmi mladý).

Veľkorozmerová fotografia Božieho služobníka JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy.
Pozrime sa ešte raz na ten istý snímok vo formáte detailnej veľkorozmernej fotografie:

Výrazne “veľká” fotografia – Na tejto detailnej a veľkorozmernej, veľkej, síce “starej”, ale zato nádhernej farebnej fotografii je vidieť (zatiaľ ešte až nápadne “mladého”) Božieho služobníka Henryka Laholu v bohoslužobnom zhromaždení katolíckych veriacich pri vysluhovaní Bohoslužby Slova v čase, keď ešte žil v Bratislave a neštudoval vtedy ani Právnickú fakultu, ani Filozofickú fakultu, ani Biskupské Gymnázium a ani žiadnu inú oficiálnu” školu (ostatne veď aj preto je na tejto fotografii Henryk Lahola tak veľmi mladý).

Dňa 1.6.2007 za účelom povzbudenia všetkých verných synov a dcér katolíckej cirkvi napísal:

Váš spolubrat v Ježišu Kristu JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

 

Zpět na hlavní stránku!