wz

Zpět na hlavní stránku!


Romantická procházka v předzahrádce před domem v Babicích č.p.257.

Apel JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy k dětem, aby četla knihy!!

Vítejte mladí přátelé! Tyto dvě fotografie z konce srpna 1973 ukazují Henryka Laholu jako romantického člověka s láskou k přírodě jak se prochází po předzahrádce babky Marie Gajdošové, rozené Maňáskové v Babicích. V této době měl JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola 6 let a čtyři měsíce a v následujícím měsíci v září 1973 se stane prvákem, čím se začne oficiální vyučování Henryka Laholy. Henryk Lahola velice rád čte. Jako prvák tím pro tuto svoji zálibu ve čtení získá konečně "alibi"! Lze pak lidem říci - číst mě naučili učitelky! A hned "po prázdninách" se jako nový prvák přihlásí Henryk Lahola i do knihovny. Paní knihovnice se tomu divit již nebude. Býti prvákem je totiž velice dobré "alibi" a záminka pro “legální” četbu knih ze strany malého dítěte!!

Standardní dvě obyčejné fotografie na jednom společném snímku:

Dvě “malé” fotografie na jednom společném snímku – Na obou těchto dvou fotografiích tohoto snímku je šestiletý JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola z konce srpna 1973 jak v romantickém snění se prochází po předzahrádce své babičky Marie Gajdošové před jejím domkem v Babicích č.p.257.

Velkorozměrové dvě fotografie na jednom společném snímku.

Podívejte se ještě jednou na oba tytéž snímky v detailních velkorozměrných fotografiích:

Dvě výrazně “veliké” fotografie na jednom společném snímku – Tyto dvě fotografie ukazují v podstatě totéž, avšak ve výrazném zvětšení oproti předešlému ”obyčejnému” snímku. Tyto dvě fotografie – a zejména tyto dvě výrazně detailní ”veliké” fotografie umožňují divákovi si oba snímky detailně prohlédnout ještě jednou a vidět zasněného Henryka Laholu jak se prochází, sní a myslí na veliký den, kdy v září 1973 půjde poprvé do školy!

Apel JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy k dětem, aby četla knihy!!

Chtěl bych apelovat na nejmladší čtenáře těchto webových stránek: jste-li již alespoň žákem první třídy základní školy, pak již nejenže nemusíte před nikým tajit to, že umíte číst, ale ba co víc máte právo se přihlásit do knihovny a číst knihy! Počítače jsou pouze doplněk – základem vždy byly a také i nyní jsou knihy! A proto chcete-li to dotáhnout intelektuálně až tak daleko jako já (popřípadě dokonce třeba i ještě dál!!), pak čtěte knihy!!

Já jsem byl vždy zuřivým čtenářem knih. A mohu říci, že kdybych já nepřečetl ve svém životě tolik knih kolik jsem přečetl, pak bych zůstal ubohou intelektuální nulou, která by se pak zmohla pouze na to, abych na četných diskusních fórech na internetu se pokoušel kydat bláto na lidi, kteří intelektuálně něco dokázali, respektive lidi, kteří jako na běžícím pásu v dětství zuřivě četli knihy i mají zcela logicky a zaslouženě dnes i pluralitu příslušných univerzitních akademických titulů.

A proto i Vy ve veškerý svůj volný čas čtěte knihy, noviny a podstatě cokoliv co máte k dispozici, co naleznete v knihovničce svých rodičů a také co si sami vypůjčíte z veřejných knihoven (popřípadě pokud jste bohatí tak si třeba i něco koupíte v kníhkupectví!) , neboť těm co naopak každé odpoledne si pouze hráli(y) s míčem zůstali(y) dnes pouze oči pro pláč a trpká závist a pocity méněcennosti, které si pak ukájejí v četných diskusních fórech na internetu anonymním kydáním bláta na intelektuální kapacity, a to ve společnosti s podobnými ubohými nevzdělanci jako jsou i oni samotní!

A přitom stačilo tak málo! Když ho (ji) kamarádi (kamarádky) volali “pojď si hrát!” – stačilo mít pouze pevnou vůli, kamarády (kamarádky) rázně odmítnout a svůj volný čas věnovat pak výlučně jen četbě knih, novin, brožur či skript!!

Neboť pevná vůle přináší své ovoce. Ztráta kamarádů či kamarádek nevadí! Kamarádi a kamarádky jsou jako plevy, ti byli a budou! A pokud i ne třeba oni(y), pak jiní(é)… Ztráta možnosti získat to vzdělání, které jste Vy získat mohl(a) a měl(a) ale vadí! To je nenahraditelná ztráta…!!

A vězte, že v mých očích třeba i jen jeden jediný inteligentní člověk znamená více, než je třeba i milión debilů dohromady!

Čtěte! Čtěte!! A ještě jednou čtěte!! Staňte se i Vy raději tou bílou vránou, které sice všichni debilové kolem dokola závidí, a proto kydají na ní bláto, aby si tím ukájeli svoji intelektuální méněcennost, než abyste se vlastní hloupostí a vlastní pohodlností tím, že se dobrovolně zřeknete četby knih fakticky zařadil či zařadila do plejády těchto ubohých a nevzdělaných debilů, kterým zůstala pak již pouze ta jejich slepá závist, protože nic jiného v podstatě ani neumí…

Pokud jde o mně JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholu jsem dvojnásobný doktor a současně dvojnásobný magistr Univerzity Karlovy v Praze. Nyní mám již čtyřicet let a mám se za čím ohlížet, neboť málokdo to dotáhl tak daleko jako já. A za to kam jsem to dotáhl vděčím jak nekonečné Boží pomoci a lásce, tak i vlastní četbě knih prakticky od svých čtyř let. Nyní mám již čtyřicet let - avšak knihy čtu doposud, a budu je houževnatě s maximální horlivostí číst navěky co budu živ. A věřte mi, že já velice dobře vím co dělám…

Dne 24.5.2007 tento apel k dětem, aby chodila do knihoven a četla knihy napsal horlivý a zuřivý čtenář knih:

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!