wz

Zpět na hlavní stránku!

Pozor! Výměna řidičských průkazů!!

Řidičské průkazy vydané od 1.7.1964 do 31.12.1993 musíte si vyměnit nejpozději do 31.12.2007.

Upozorňuji držitele řidičského oprávnění, že všechny staré řidičské průkazy, tj.řidičské průkazy vydané od 1.července 1964 do 31.prosince 1993 jsou jejich držitelé povinni si vyměnit nejpozději do 31.prosince 2007.

Tato výměna řidičského průkazu je osvobozena od správního poplatku.

K této výměně starého řidičského průkazu, kterému končí platnost potřebujete správnímu orgánu předložit svůj platný doklad totožnosti, tj.platný občanský průkaz nebo cestovní pas, dále jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a nakonec i samotný řidičský průkaz, kterému končí platnost.

Řidičské průkazy, kterým končí platnost se vymění na věcně příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností (potažmo magistrátu města) na území České republiky, a to s místní příslušností kompetentního správního orgánu na základě místa trvalého pobytu držitele řidičského průkazu.

Máte-li trvalý pobyt v obci Babice u Uherského Hradiště, popřípadě v jiné obci nacházející se ve správním obvodu města Uherské Hradiště – Vašim věcně a místně příslušným správním orgánem je: Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor dopravy – oddělení evidence řidičských průkazů, Revoluční ul. č.p.1023, Uherské Hradiště. Telefon na oddělení evidence řidičských průkazů v Uherském Hradišti: 572 525 565, telefon na Odbor Dopravy – informace v Uherském Hradišti je:572 525 590.

Více informací získáte na Ministerstvu dopravy České republiky, Nábřeží L.Svobody č.p.12/1222, Praha 1. Telefon na Ministerstvo dopravy České republiky do Prahy je:972 211 111. Webové stránky Ministerstva dopravy České republiky se nacházejí na adrese: www.mdcr.cz

Tuto stručnou informaci pro řidiče napsal:

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!