wz

Zpět na hlavní stránku!

Miloslav Maňásek a babičtí komunisté slouží zájmům bohatých multimilionářů.

Nyní probíhá již druhé volební období, co se komunistický starosta obce Babice u Uherského Hradiště Miloslav Maňásek (KSČM) i se svými soudruhy pokouší proti vůli lidu prosadit stavbu babického přístaviště sloužícího zájmům nikoliv vlastních občanů, ale zájmům cizích multimilionářů vlastnících jachtu, motorový člun anebo jinou říční loď na řece Moravě.

Již v loňském volebním období na zasedání zastupitelstva obce Babice věnovaném schvalování územního plánu obce byla pomocí vyspělé počítačové techniky ve spojení s technikou promítací provedena na zdi vizualizace celého projektu babického přístavu i s kotvícími loděmi jak by to mělo vypadat po dokončení.

Nelze popřít, že celá promítaná vizualizace byla úchvatná, a že běžný občan při pohledu na krásný přístav s velikými impozantními loděmi od údivu téměř ani nedýchal. Téměř všech diváků se zmocnilo obrovské nadšení při pohledu na tolikou plovoucí nádheru.

Chladné hlavy tenkrát zůstaly jen třem lidem. Kromě mé maličkosti též i zastupitelovi Mojmíru Čevelovi, který jako jediný hlasoval proti dotyčnému územnímu plánu obce právě kvůli dotyčnému přístavišti pro cizí multimilionáře, a občanovi Janu Stolaríkovi, který ihned trefně poukázal na tu skutečnost, že to je jen pro cizí boháče a že stoprocentně určitě ani jedna z těch lodí nebude patřit nikomu z babických občanů.

Komunistický starosta obce Babice u Uherského Hradiště Miloslav Maňásek (KSČM) ovšemže nemohl nic namítat proti argumentům, že projekt dotyčného přístaviště není v zájmu nikoho z babických občanů, protože nikdo není tak bohatý aby mohl mít některou z dotyčných luxusních lodí. A proto jakoukoliv diskusi despoticky usekl a nařídil okamžité hlasování zastupitelstva, kterým se schválil dotyčný kontroverzní územní plán obce.

V prosinci 2010 se však k projektu babického přístaviště komunistický starosta Miloslav Maňásek (KSČM) vrátil, když požadovat schválení jakési jedenástimilionové garance z babického obecního rozpočtu. I kdybychom měli věřit oficiální propagandě, která o projektu hlásá, že obec Babice to z jejího obecního rozpočtu bude stát pouze jen 3,5 miliónů korun českých, a že po dostavění celého přístavu a jeho uvedení do chodu by podle týchž oficiálních údajů babické přístaviště by mělo vynášet 80.000 Kč ročně. Jinými slovy následně trvalo by 44 let aby se splatila tato 3,5 milionová investice obce Babice.

Sečteno a podtrženo je mi zřejmé že projekt babického přístaviště by byl korektní pouze při splnění alespoň jedné z následujících dvou podmínek.

První podmínka zohledňuje charakter a účel obce jako veřejnoprávní korporace, která má sloužit svým občanům. Pokud by v dotyčném babickém přístavu měli své loďky alespoň i nějací vlastní babičtí občané, pak by se dalo konstatovat, že tato podmínka je splněna.

Nicméně i když projekt babického přístaviště se nijako netýká zájmů babických občanů, pak by zbytečné vyhození 3,5 miliónů korun mělo své ospravedlnění tehdy, pokud by dotyčné přístaviště se mělo stát lukrativní dojnou krávou pro obec, která by jednak rychle vrátila investované peníze, jednak přinášela obci tučný zisk, které by obec mohla využít ve prospěch svých občanů.

Ani tato druhá podmínka však není splněna. Obec Babice tímto komunistickým projektem babického přístaviště nejenže má vyhodit minimálně 3,5 miliónů korun na něco co neslouží ani obci a ani jejím občanům, ale navíc ještě k tomu délka splatnosti celé investice je 44 let, což znamená že nelze mluvit ani jen o nějaké její lukrativní výnosnosti.

Kdyby byl dotyčný projekt babického přístaviště alespoň lukrativně výnosný, pak by nevadilo to, že neslouží babickým občanům a že občané obce Babice mají dát peníze na něco co se jich nijak netýká.

Obdobně tak i kdyby dotyčný projekt babického přístaviště sloužil zájmům alespoň části babických občanů, pak by nevadilo to, že je to projekt z ekonomického hlediska fakticky hluboce ztrátový, neboť v takovém případě by se jednalo o investici ve prospěch zájmů alespoň této části babických občanů.

Nelze však nijako ospravedlnit vyhození minimálně 3,5 miliónů korun z obecního rozpočtu na něco co se nás babických občanů jednak nijak netýká, neslouží našim potřebám a současně je to z čistě ekonomického hlediska navíc i velice nerentabilní s návratností vložené investice 44 let.

V prosinci 2010 a pak ani opakovaně dne 6.1.2011 obecní zastupitelstvo neodsouhlasilo komunistickému starostovy Miloslavu Maňáskovi (KSČM) pokračování v projektu dotyčného přístaviště. On však na 17.1.2011 zvolal již třetí zasedání zastupitelstva na odsouhlasení dotyčného projektu.

Zde se ukazuje pravá tvář licoměrné KSČM, která se jinak navenek snaží prezentovat, že je údajně prý levicovou politickou stranou hájících zájmy údajně prý nezaměstnaných, důchodců, invalidů a jiných občanů s nízkými příjmy. Zde totiž babická KSČM prosazujíc multimilionářský projekt přístaviště který je výlučně ve službě kratochvilných zábav horních desíti tisíc nejbohatších občanů ČR topících se v miliardách a mnohamilionech korun, a jdoucí tak na úkor zájmů dokonce i svých vlastních komunistických voličů, kteří skutečně přece jen nepocházejí z řad úplně těch nejbohatších občanů České republiky jak by se to zde na základě tohoto konkrétního případu mohlo logicky zdát.

Tento rozpor mezi komunistickou levicovou ideologií a multimilionářským projektem babického přístaviště horních desíti tisíc nejbohatších občanů ČR si již povšimli dokonce i někteří babičtí komunističtí zastupitelé a mají tak psychologický problém zda-li poslechnout zájem zdravého rozumu a svých osobních vlastních zájmů jako babických občanů, anebo spíše v duchu slepé komunistické poslušnosti vůči vůdci strany Miloslavu Maňáskovi (KSČM) podpořit projekt babického přístaviště i přesto, že s “levicovostí” tento projekt skutečně nemá ani jen omylem absolutně nic společného.

A opět nastupuje všemožné zastrašování a intrikaření. Podobně jako hned po říjnových volbách do Obecního zastupitelstva 2010. Rýsující se koalice tří demokratických subjektů – nezávislých, sociálních demokratů a lidovecké “Volby pro Babice” se zřítil poté, co mistru intrig Miloslavu Maňáskovi KSČM) podařilo zlanařit dva zastupitela zvolené za sociální demokracii, aby ČSSD zradili, a s ní zradili i celý projekt rýsující se tříkoalice demokratických subjektů. Jednoho z těchto dvou zrádců Miloslav Maňásek (KSČM) uplatil místostarostovskou funkcí spojenou s měsíčním příjmem neuvolněného místostarosty ve výši 9000 Kč, čímž si tento zrádce přijde na celé funkční období na lukrativní zisk 432 000 Kč. Přitom předtím než tuto místostarostovskou funkci obdržel vystupoval proti komunistům, proti Miloslavu Maňáskovi i proti projektu babického přístaviště. Kdyby tomu tak nebylo tak bych já nesouhlasil a ani v mém zastoupení Jan Stolarík by nenapsal tohoto zrádce na třetí místo kandidátní listiny sociální demokracie, jejíž sestavení v Babicích jsem si dohodl s paní Martínkovou, okresní tajemnicí ČSSD v Uherském Hradišti, a poté sestavováním listiny pověřil Jana Stolaríka.

Nyní však ale není ani nejmenších pochyb o tom že s poslušností obou zrádců, kteří zradili sociální demokracii může Miloslav Maňásek (KSČM) počítat více než s poslušností dokonce i svých vlastních komunistických zastupitelů. Oni totiž jako zrádcové se nemají kam vrátit.

Teď zase po dvou neúspěších v zastupitelstvu je v zájmu komunistického starosty Miloslava Maňáska (KSČM) vyvíjen brutální nátlak na pochybující komunistické zastupitele aby odstoupili a mohli je tak nahradit v zastupitelstvu vůči vůdci zcela lojální slepé stroje z kandidátní listiny KSČM.

Napsal dne 11.1.2011 babický občan JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!