wz

Zpět na hlavní stránku!


Slavnostní promoce JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy na magistra práv Univerzity Karlovy – Právnické fakulty v Praze dne 14.března 2000 v čase od 12.00 hod.:

1./Obrázek (23) – Pohled ze předu a zblízka: starší paní s “bílými vlasy” co sedí jako druhá od “rohu” situovaném “doprostředku” diváckého sálu, tj. na tomto snímku tato pani s “bílými vlasy” co se nachází z pohledu návštěvníka internetu v první řadě jako druhá zleva je matka JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy, pani Milada Laholová (rozená Gajdošová). V tomto čase měla pani Milada Laholová levou ruku zlomenou a proto jak je zde jasně vidět, má na levé ruce bílou sádru.

2./Obrázek (106) – Pohled shora: starší paní s “bílými vlasy” co sedí jako druhá od “rohu” situovaném “doprostředku” diváckého sálu, tj. na tomto snímku tato pani s “bílými vlasy” co se nachází z pohledu návštěvníka internetu v první řadě jako druhá zleva je matka JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy, pani Milada Laholová (rozená Gajdošová). V tomto čase měla pani Milada Laholová levou ruku zlomenou a proto jak je zde jasně vidět, má na levé ruce bílou sádru.

3./Obrázek (87) – Pohled ze předu a z větší dálky: starší paní s “bílými vlasy” co sedí jako druhá od “rohu” situovaném “doprostředku” diváckého sálu, tj. na tomto snímku tato pani s “bílými vlasy” je v prvním řadě “za mezerou” a z pohledu návštěvníka internetu jako druhá zleva je matka JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy, pani Milada Laholová (rozená Gajdošová). V tomto čase měla pani Milada Laholová levou ruku zlomenou a proto jak je zde jasně vidět, má na levé ruce bílou sádru.

4./Obrázek (6) – Nástup: těsně před JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henrykem Laholou jde JUDr.Mgr.Martina Kunclová. Vedle JUDr.Mgr.Martiny Kunclové zleva jde blondýna s brýlemi, oblečená celá v téměř bílém oblečení Mgr.Pavlína Marešová. Vedle JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy zleva jde černovlasá Mgr.Andrea Martiníková. Za JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henrykem Laholou jde blondýna oblečená v černém Mgr.Dita Legnerová. Vedle blondýny oblečené v černém Mgr.Dity Legnerové jde zleva obečená rovněž v černém JUDr.Mgr.Kateřina Matějková. Za blondýnou oblečenou v černém Mgr.Ditou Legnerovou jde Mgr.Jiří Lukeš. Vedle Mgr.Jiřího Lukeše zleva jde s brýlemi Mgr. et Mgr.Michal Meduna. Za Mgr. et Mgr.Michalem Medunou s brýlemi pak jde Mgr.Džamila Mekkiová. Vedle Mgr.Džamily Mekkiové zprava jde Mgr.Marek Macháček.

5./Obrázek (91) – Další snímek z nástupu: těsně před JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henrykem Laholou jde JUDr.Mgr.Martina Kunclová. Vedle JUDr.Mgr.Martiny Kunclové zleva jde blondýna s brýlemi, oblečená celá v téměř bílém oblečení Mgr.Pavlína Marešová. Vedle JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy zleva jde černovlasá Mgr.Andrea Martiníková. Za JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henrykem Laholou jde blondýna oblečená v černém Mgr.Dita Legnerová. Vedle blondýny oblečené v černém Mgr.Dity Legnerové jde zleva obečená rovněž v černém JUDr.Mgr.Kateřina Matějková. Za blondýnou oblečenou v černém Mgr.Ditou Legnerovou jde Mgr.Jiří Lukeš. Vedle Mgr.Jiřího Lukeše zleva jde s brýlemi Mgr. et Mgr.Michal Meduna. Za Mgr.Jiřím Lukešem jde Mgr.Marek Macháček.

6./Obrázek (15) – V úplně pravém krajním řadě úplně první zprava stojí Mgr.Markéta Dostálová. Za Mgr.Markétou Dostálovou stojí oblečený v černém obleku i kravatě a v bílé košili JUDr.Mgr.Petr Kuhn. Za JUDr.Mgr.Petrem Kuhnem stojí JUDr.Mgr.Martina Kunclová. Za JUDr.Mgr.Martinou Kunclovou stojí JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola. Za JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henrykem Laholou stojí blondýna oblečená v černém Mgr.Dita Legnerová. Za blondýnou oblečenou v černém Mgr.Ditou Legnerovou stojí Mgr.Jiří Lukeš. Za Mgr.Jiřím Lukešem stojí Mgr.Marek Macháček. V dalším řadě jako první hned vedle Mgr.Markéty Dostálové zleva stojí nakrátko ostřihaný, s bílou košilí a zelenomodrou puntíkovanou kravatou Mgr.Václav Macek. Za v bílé košili a zelenomodrou puntíkovanou kravatou stojícím Mgr.Václavem Mackem stojí s brýlemi na tváři, oblečený v černém obleku i kravatě, a v bílé košili JUDr.Mgr.Ondřej Malovec. Za s brýlemi na tváři, oblečeným v černém obleku i kravatě, a v bílé košili stojícím JUDr.Mgr.Ondřejem Malovcem stojí blondýna s brýlemi, oblečená celá v téměř bílém oblečení Mgr.Pavlína Marešová. Za blondýnou s brýlemi, oblečenou celou v téměř bílém oblečení Mgr.Pavlínou Marešovou stojí černovlasá Mgr.Andrea Martiníková. Za černovlasou Mgr.Andreou Martiníkovou stojí oblečená v černém JUDr.Mgr.Kateřina Matějková. Za v černém oblečenou JUDr.Mgr.Kateřinou Matějkovou stojí s brýlemi na tváři Mgr. et Mgr.Michal Meduna. Za s brýlemi na tváři stojícím Mgr. et Mgr.Michalem Medunou stojí Mgr.Džamila Mekkiová.

7./Obrázek (16) – Pokud jde o pravý dvojřad v úplně pravém krajním řadě stojí JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola jako čtvrtý. Před JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henrykem Laholou jako třetí stojí JUDr.Mgr.Martina Kunclová. Před JUDr.Mgr.Martinou Kunclovou jako druhý stojí oblečený v černém obleku i kravatě a v bílé košili JUDr.Mgr.Petr Kuhn. Před oblečeným v černém obleku i kravatě a v bílé košili stojícím JUDr.Mgr.Petrem Kuhnem stojí jako první Mgr.Markéta Dostálová. Hned za JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henrykem Laholou, který stojí jako čtvrtý, stojí jako pátá blondýna oblečená v černém Mgr.Dita Legnerová. Hned za blondýnou oblečenou v černém Mgr.Ditou Legnerovou stojí jako šestý Mgr.Jiří Lukeš. Hned za Mgr.Jiřím Lukešem stojí v tomto řadě jako poslední Mgr.Marek Macháček. Hned vedle JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy zleva stojí černovlasá Mgr.Andrea Martiníková. Před vedle JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henrykem Laholou stojící v tomto dalším řadě rovněž čtvrtou černovlasou Mgr.Andreou Martiníkovou stojí před ní jako třetí blondýna s brýlemi, oblečená celá v téměř bílém oblečení Mgr.Pavlína Marešová. Za vedle JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henrykem Laholou stojící v tomto dalším řadě rovněž čtvrtou černovlasou Mgr.Andreou Martiníkovou stojí za ní jako pátá oblečená v černém JUDr.Mgr.Kateřina Matějková. Před blondýnou s brýlemi, oblečenou celou v téměř bílém oblečení Mgr.Pavlínou Marešovou stojí v tomto řadě jako druhý s brýlemi na tváři, oblečeným v černém obleku i kravatě, a v bílé košili JUDr.Mgr.Ondřej Malovec. Za v černém oblečenou JUDr.Mgr.Kateřinou Matějkovou stojí v tomto řadě jako šestý s brýlemi Mgr. et Mgr.Michal Meduna. Před oblečeným v černém obleku i kravatě a v bílé košili s brýlemi na tváři stojícím JUDr.Mgr.Ondřejem Malovcem stojí v tomto řadě jako první nakrátko ostřihaný, s bílou košilí a zelenomodrou puntíkovanou kravatou Mgr.Václav Macek. Za s brýlemi na tváři stojícím Mgr. et Mgr.Michalem Medunou stojí v tomto řadě jako poslední Mgr. Džamila Mekkiová. Pokud jde o levý dvojřad v úplně levém krajním řadě zde stojí jako první Mgr.Monika Procházková. Hned vedle Mgr.Moniky Procházkové stojí zprava v sousedním řadě jako rovněž první, s brýlemi na tváři JUDr.Mgr.Dita Malicharová, rozená Karfíková. Hned za s brýlemi na tváři stojící JUDr.Mgr.Ditou Melicharovou, rozenou Karfíkovou stojí v tomto řadě jako druhá, oblečená v černém s ozdobným dírkováním kolem ramenou Mgr.Lenka Mikolášová. Hned vedle oblečené v černém s ozdobným dírkováním kolem ramenou Mgr.Lenky Mikolášové stojí zleva JUDr.Mgr.Jindřich Pustka. Hned za JUDr.Mgr.Jindřichem Pustkou stojí jako třetí v tomto řadě s brýlemi na tváři Mgr.Artuš Rejent. Hned vedle s brýlemi na tváři stojícího Mgr.Artuše Rejenta stojí zprava Mgr.Jakub Mráz. Hned za Mgr.Jakubem Mrázem stojí jako čtvrtá v tomto řadě oblečená v obleku žlutobílé barvy v horní části trupu Mgr.Markéta Nováková. Hned vedle oblečené v obleku žlutobílé barvy v horní části trupu Mgr.Markéty Novákové stojí zleva čtvrtý v tomto řadě s modrou kravatou Mgr.Tomáš Rydvan. Za s modrou kravatou stojícím Mgr.Tomášem Rydvanem stojí jako pátá v tomto řadě v bílém oblečená bruneta s brýlemi Mgr.Jitka Sailerová. Hned vedle v bílém oblečené brunetě s brýlemi Mgr.Jitce Sailerové stojí zprava bruneta vyšší postavy oblečená v černém Mgr.Jana Pantoflíčková. Hned za brunetou vyšší postavy oblečené v černém stojí jako šestá v tomto řadě Mgr.Monika Podpěrová, rozená Sapulićová. Hned vedle Mgr.Moniky Podpěrové, rozené Sapulićové stojí zleva JUDr.Mgr.Marie Seibertová. Hned za JUDr.Mgr.Marií Seiberovou stojí jako sedmý v tomto řadě Mgr.Jakub Severa. Hned vedle Mgr.Jakuba Severy stojí s brýlemi na tváři zprava jako sedmá v tomto řadě Mgr.Jana Pokorná. Za s brýlemi na tváři Mgr.Janou Pokornou stojí jako poslední v tomto řadě JUDr.Mgr.Kamil Polách. Vedle JUDr.Mgr.Kamila Polácha stojí zleva jako poslední v sousedním řadě Mgr.Dušan Uher.

8./Obrázek (21) – Uprostřed snímku hned za stolíkem na kterém jsou připraveny naše vysokoškolské diplomy magistrů práv Univerzity Karlovy – Právnické fakulty v Praze stojí studijní referentka našeho ročníku paní Anna Kociánová. Nejen studijní referentka našeho ročníku paní Anna Kociánová z Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, ale i všichni akademičtí funkcionáři právě stojí, protože se v daném okamihu začíná obřad promoce magistrů práv státní hymnou České republiky.

9./Obrázek (220) – JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola skládá svůj promoční slib (Spondeo ac polliceor) magistra práv Univerzity Karlovy – Právnické fakulty v Praze.

10./Obrázek (256) – JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola přebírá vysokoškolský diplom magistra práv Univerzity Karlovy – Právnické fakulty v Praze.

11./Obrázek (294) – Prorektor Univerzity Karlovy v Praze a současně vysokoškolský učitel na Katedře správního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Prof.JUDr.Vladimír Vopálka,CSc. gratuluje Mgr.Jiřímu Lukešovi k udělení vysokoškolského akademického titulu magistra práv Univerzity Karlovy – Právnické fakulty v Praze. Nejbližším přihlížejícím je zde blondýna oblečená v černém Mgr.Dita Legnerová a poté pak hned vedle ní stojící JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola.

12./Obrázek (293) – Prorektor Univerzity Karlovy v Praze a současně vysokoškolský učitel na Katedře správního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Prof.JUDr.Vladimír Vopálka,CSc. gratuluje blondýně oblečené v černém Mgr.Ditě Legnerové k udělení vysokoškolského akademického titulu magistra práv Univerzity Karlovy – Právnické fakulty v Praze. Nejbližším přihlížejícím je JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola a hned vedle něho stojící JUDr.Mgr.Martina Kunclová a vedle JUDr.Mgr.Martiny Kunclové stojící v černém obleku i kravatě a v bílé košili oblečený JUDr.Mgr.Petr Kuhn.

13./Obrázek (292) – Prorektor Univerzity Karlovy v Praze a současně vysokoškolský učitel na Katedře správního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Prof.JUDr.Vladimír Vopálka,CSc. gratuluje JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Laholovi k udělení vysokoškolského akademického titulu magistra práv Univerzity Karlovy – Právnické fakulty v Praze. Vzhledem k tomu, že JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola na všech seminářích i na všech přednáškách vždy a všudy prakticky již od první třídy základní školy vždy chtěl sedět a prakticky i vždy seděl v první lavici na místě co nejblíže k učitelovi, kterýkoliv z učitelů co, kdy, někde v životě něco učil JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholu ho zpravidla zná výrazně mnohem lépe než kohokoliv jiného ze svých žáků či studentů. A ovšemže ani v případě Prof.JUDr.Vladimíra Vopálku,CSc. tomu nemohlo být, a taky ani nebylo jinak! Tudíž z tohoto hlediska není žádné překvapení, že na rozdíl od relativně chladného, formálního podávání si rukou s ostatními studenty, které učitel většinou zpravidla vůbec ani nezná je zde podání si rukou Prof.JUDr.Vladimíra Vopálky,CSc. s JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henrykem Laholou výrazně mnohem srdečnější. Zde je nejbližším přihlížejícím JUDr.Mgr.Martina Kunclová a hned vedle ní stojící v černém obleku i kravatě a v bílé košili oblečený JUDr.Mgr.Petr Kuhn.

14./Obrázek (330) - Mgr.Jiří Lukeš přijímá další cennou gratulaci k udělení vysokoškolského akademického titulu magistra práv Univerzity Karlovy – Právnické fakulty v Praze. Nejbližším přihlížejícím je zde opět blondýna oblečená v černém Mgr.Dita Legnerová a poté pak hned vedle ní stojící JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola.

15./Obrázek (329) – Blondýna oblečená v černém Mgr.Dita Legnerová přijímá další cennou gratulaci k udělení vysokoškolského akademického titulu magistra práv Univerzity Karlovy – Právnické fakulty v Praze. Nejbližším přihlížejícím je zde JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola a poté pak hned vedle něho stojící JUDr.Mgr.Martina Kunclová.

16./Obrázek (328) – JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola přijímá další cennou gratulaci k udělení vysokoškolského akademického titulu magistra práv Univerzity Karlovy – Právnické fakulty v Praze.

17./Obrázek (49) – Jako čtvrtý v řadě stojí JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola. Hned vedle JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy vlevo stojí blondýna oblečená v černém Mgr.Dita Legnerová. Hned vedle JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy vpravo stojí JUDr.Mgr.Martina Kunclová. Hned vedle blondýny oblečené v černém Mgr.Ditě Legnerové vlevo stojí Mgr.Jiří Lukeš. Hned vedle JUDr.Mgr.Martiny Kunclové vpravo stojí v černém obleku i kravatě a v bílé košili oblečený JUDr.Mgr.Petr Kuhn. Hned vedle v černém obleku i kravatě a v bílé košili oblečeného JUDr.Mgr.Petra Kuhna vpravo stojí Mgr.Markéta Dostálová.

18./Obrázek (117) – Jako čtvrtý v řadě stojí JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola. Hned vedle JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy vpravo stojí JUDr.Mgr.Martina Kunclová. Hned vedle JUDr.Mgr.Martiny Kunclové vpravo stojí v černém obleku i kravatě a v bílé košili oblečený JUDr.Mgr.Petr Kuhn. Hned vedle v černém obleku i kravatě a v bílé košili oblečeného JUDr.Mgr.Petra Kuhna vpravo stojí Mgr.Markéta Dostálová. Hned vedle JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy vlevo stojí blondýna oblečená v černém Mgr.Dita Legnerová.

19./Obrázek (118) –Na tomto snímku stojí první JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola. Hned vedle JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy vlevo stojí blondýna oblečená v černém Mgr.Dita Legnerová. Hned vedle blondýny oblečené v černém Mgr.Ditě Legnerové vlevo stojí Mgr.Jiří Lukeš. Hned vedle Mgr.Jiřího Lukeše vlevo stojí Mgr.Marek Macháček.

20./Obrázek (131) - Při odchodu: Na snímku hned za JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola jde blondýna oblečená v černém Mgr.Dita Legnerová. Za blondýnou oblečenou v černém Mgr.Ditou Legnerovou jde Mgr.Jiří Lukeš. Hned vedle JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy zprava jde Mgr.Tomáš Rydvan. Za Mgr.Tomášem Rydvanem jde v bílém oblečená bruneta s brýlemi Mgr.Jitka Sailerová. Před Mgr.Tomášem Rydvanem jde s brýlemi na tváři Mgr.Artuš Rejent. Před s brýlemi na tváři Mgr.Artušem Rejentem jde JUDr.Mgr.Jindřich Pustka. Vedle JUDr.Mgr.Jindřicha Pustky zleva jde v černém obleku i kravatě a v bílé košili oblečený JUDr.Mgr.Petr Kuhn.

21./Obrázek (152) – Jakási fotografova momentka na které se mu hned po skončení promoce magistrů práv podařilo zachytit jakýsi nahodilý rozhovor JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy se studijní referentkou našeho ročníku paní Annou Kociánovou z Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, aniž by si JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola vůbec všiml, že je právě fotografován.

22./Obrázek (153) – Společná fotografie všech účastníků této magisterské promoce na Univerzitě Karlově – Právnické fakultě v Praze pořízená po skončení slavnostní magiserské promoce. Úplně vlevo a současně přímo před JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henrykem Laholou stojí s brýlemi na tváři a s kyticí šesti žlutých květů v náručí JUDr.Mgr.Dita Malicharová, rozená Karfíková. Hned vedle s brýlemi na tváři a s kyticí šesti žlutých květů v náručí stojící JUDr.Mgr.Ditě Malicharová, rozená Karfíkové vpravo stojí oblečená v černém s ozdobným dírkováním kolem ramenou Mgr.Lenka Mikolášová. Hned vedle oblečené v černém s ozdobným dírkováním kolem ramenou stojící Mgr.Lenky Mikolášové stojí vpravo s kyticí květů Mgr.Markéta Dostálová. Vedle JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henrykem Laholou vpravo stojí oblečený v černém obleku i kravatě a v bílé košili JUDr.Mgr.Petr Kuhn. Hned vedle s kyticí květů stojící Mgr.Markéty Dostálové stojí vpravo Mgr.Monika Procházková. Vzadu a současně uprostřed mezi Mgr.Markétou Dostálovou a Mgr.Monikou Procházkovou stojí blondýna oblečená v černém Mgr.Dita Legnerová. O schod výše a přímo pod nápisem “SPONDEO AC POLLICEOR” vzadu za blondýnou oblečenou v černém Mgr.Ditou Legnerovou stojí JUDr.Mgr.Kamil Polách. Vedle Mgr.Moniky Procházkové vpravo oblečená v obleku žlutobílé barvy v horní části trupu stojí Mgr.Markéta Nováková. Úplně stejně jako pod nápisem “SPONDEO AC POLLICEOR” bezprostředně stojí JUDr.Mgr.Kamil Polách, tak bezprostředně pod tímto nápisem “SPONDEO AC POLLICEOR” stojí též s brýlemi na tváři Mgr.Jana Pokorná, která stojí hned vpravo od JUDr.Mgr.Kamila Polácha. Vedle oblečené v obleku žlutobílé barvy v horní části trupu stojící Mgr.Markéty Novákové vpravo stojí JUDr.Mgr.Martina Kunclová. Vedle s brýlemi na tváři stojící Mgr.Janě Pokorné vpravo stojí bruneta vyšší postavy oblečená v černém Mgr.Jana Pantoflíčková. Mezi JUDr.Mgr.Martinou Kunclovou a Mgr.Janou Pantoflíčkovou, respektive přímo za JUDr.Mgr.Martinou Kunclovou a současně přímo před Mgr.Janou Pantoflíčkovou se nachází s modrou kravatou stojící Mgr.Tomáš Rydvan. Vedle JUDr.Mgr.Martina Kunclové vpravo stojí s brýlemi na tváři Mgr.Artuš Rejent. Vedle brunety vyšší postavy oblečené v černém Mgr.Janě Pantoflíčkové vpravo stojí s brýlemi na tváři Mgr. et Mgr.Michal Meduna. Vedle s brýlemi na tváři stojícího Mgr. et Mgr.Michala Meduny vpravo stojí černovlasá Mgr.Andrea Martiníková. Vedle s brýlemi na tváři stojícího Mgr.Artuše Rejenta vpravo stojí Mgr.Marek Macháček. V prostřední řadě, respektive za a současně i mezi s brýlemi na tváři stojícím Mgr.Artušem Rejentem a Mgr.Markem Macháčkem a také bezprostředně před a současně i o jeden schod níže než černovlasá Mgr.Andrea Martiníková stojí JUDr.Mgr.Jindřich Pustka. Vedle černovlasé Mgr.Andrey Martiníkové vpravo stojí blondýna s brýlemi, oblečená celá v téměř bílém oblečení Mgr.Pavlína Marešová. Vedle Mgr.Marka Macháčka vpravo stojí JUDr.Mgr.Marie Seibertová. V druhém řadě přímo za JUDr.Mgr.Marií Seibertovou o schod výše stojí Mgr.Jiří Lukeš. Uprostřed mezi blondýnou s brýlemi, oblečenou celou v téměř bílém oblečení Mgr.Pavlínou Marešovou a Mgr.Jiřím Lukešem stojí Mgr.Jakub Mráz. Vedle JUDr.Mgr.Marie Seibertové vpravo stojí v bílém oblečená bruneta s brýlemi Mgr.Jitka Sailerová. Vedle v bílém oblečené brunety s brýlemi Mgr.Jitce Sailerové vpravo stojí oblečená v černém JUDr.Mgr.Kateřina Matějková. Vedle v černém oblečené JUDr.Mgr.Kateřiny Matějkové vpravo stojí nakrátko ostřihaný, s bílou košilí a zelenomodrou puntíkovanou kravatou Mgr.Václav Macek. Vedle nakrátko ostřihananého, s bílou košilí a zelenomodrou puntíkovanou kravatou stojícího Mgr.Václava Macka vpravo stojí s brýlemi na tváři, oblečeným v černém obleku i kravatě, a v bílé košili JUDr.Mgr.Ondřej Malovec. Vedle s brýlemi na tváři, oblečeného v černém obleku i kravatě, a v bílé košili stojícího JUDr.Mgr.Ondřeje Malovca vpravo stojí Mgr.Jakub Severa. Vedle Mgr.Jakuba Severy vpravo s diplomem a kyticí červených růží stojí Mgr. Džamila Mekkiová. Vedle Mgr. Džamily Mekkiové vpravo stojí Mgr.Dušan Uher. Vedle Mgr.Dušana Uhra vpravo stojí Mgr.Monika Podpěrová, rozená Sapulićová.

23./Obrázek (160) – Jiný s současně výrazně detailnější snímek po skončení promoce magistrů práv Univerzity Karlovy – Právnické fakulty v Praze pořízená po skončení této slavnostní magisterské promoce. Úplně vlevo a současně přímo před JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henrykem Laholou stojí s brýlemi na tváři a s kyticí šesti žlutých květů v náručí JUDr.Mgr.Dita Malicharová, rozená Karfíková. Hned vedle s brýlemi na tváři a s kyticí šesti žlutých květů v náručí stojící JUDr.Mgr.Ditě Malicharová, rozená Karfíkové vpravo stojí oblečená v černém s ozdobným dírkováním kolem ramenou Mgr.Lenka Mikolášová. Hned vedle oblečené v černém s ozdobným dírkováním kolem ramenou stojící Mgr.Lenky Mikolášové stojí vpravo s kyticí květů Mgr.Markéta Dostálová. Vedle JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henrykem Laholou vpravo stojí oblečený v černém obleku i kravatě a v bílé košili JUDr.Mgr.Petr Kuhn. Hned vedle s kyticí květů stojící Mgr.Markéty Dostálové stojí vpravo Mgr.Monika Procházková. Vzadu a současně uprostřed mezi Mgr.Markétou Dostálovou a Mgr.Monikou Procházkovou stojí blondýna oblečená v černém Mgr.Dita Legnerová. O schod výše a přímo pod nápisem “SPONDEO AC POLLICEOR” vzadu za blondýnou oblečenou v černém Mgr.Ditou Legnerovou stojí JUDr.Mgr.Kamil Polách.

Zpět na hlavní stránku!