wz

Zpět na hlavní stránku!


Dostal jsem dotaz, zda-li bych nebyl ochoten zveřejnit text nějaké mojí osobní modlitby. Rád vyhovuji, neboť ze všech věcí světa nejraděj mám právě modlitbu. Tohle je tuším moje nejstarší modlitba, kterou se modlím dodnes. Má tak velice staré kořeny, že je dokonce ve slovenštině. Přesto se jí někdy modlím ještě i dnes a myslím, že ani dnes po tolika letech neztratila nic ze své zbožnosti a aktuálnosti.

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Modlidba verného následovníka Pána Ježiša Krista Henryka Laholu:

Pane k tebe volám, Bože môj, nebuď voči mne mlčanlivý, aby som sa pre tvoje mlčanie nestal podobným tým, čo zostupujú do priepasti. Čuj moju úpenlivú prosbu keď volám k tebe. Nezaobchádzaj so mnou ako s hriešnikmi čo páchajú zlo, čo blížnym hovoria o pokoji, ale ich srdce je plné zloby. Pane, milujem dom v ktorom prebývaš. Nezatrať moju dušu s hriešnikmi. Ich ruky sú poškvrnené zločinmi, ich pravica je plná úplatkov. Spas ma, Pane, buď mi milostivý. Bože, moja spása, nemlč! Bezbožníci a luhári ma napádajú, a podvodníci ma osočujú, bezdôvodne na mňa útočia. Trojjediný Bože, odsúď tých, čo mňa odsudzujú, napadni tých, čo mňa napádajú, zatrať tých, čo mňa zatracujú. Hospodine! Dokedy Pane? Stále budeš na mňa zabúdať? Dokedy budeš skrývať svoju tvár? Dokedy mi bude telo sužovať krutá zima, bolesti a strádania, dušu trápiť neistota, dennodenný bôľ? Pomôž mi Pane, lebo niet už svätých, stratila sa viera v Ježiša Krista medzi ľuďmi. Falošnými slovami tu klamú všetci navzájom, hovoria úlisnými perami a srdce majú dvojtvárne. Chudák biedu trie a úbožiak stoná. Povstaň Pane, zachráň bezdomovcov ktorými opovrhujú. Pyšný chodia tu bezbožní a najhorší z nich sa ešte vyvyšujú. Kdeaký blázon si dnes v srdci hovorí:"Boha niet." Skazený sú a ohavnosti páchajú. Nikto z nich nerobí dobre, veru nik. Súď ma, Pane, veď v teba mám nezlomnú dôveru. Skúmaj ma Pane a skúšaj mi srdce aj myseľ. Pred očami mám tvoju dobrotu a konám podľa tvojej pravdy. Nevysedávam s daromníkmi a s pokrytcami sa neschádzam. Nenávidím spoločnosť červených zlosynov a s bezbožnými si nesadnem. Ako človek nekráčam podľa rad bezbožných ani nechodím cestou hriešnikov a ani nespievam, netancujem, či nevysedávam v kruhu rúhačov, ale v Písme Svätom mám záľubu a o Slove Božom vo svojich modlitbách rozjímam dňom i nocou. Viem, že byť Kresťanom to je ako jedla pri vode, čo svieti vierou v každý čas a jej ihličie viery v Pána Ježiša Krista nikdy neopadá. No nie tak bezbožní, veru nie, tí sú ako plevy čo vietor ženie pred sebou. Preto bezbožní neobstoja na súde Božom, a ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých. Nad cestou nás spravodlivých bedlí Pán, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam. Hovorím Pánovi:"Ty si môj Pán. Pre mňa niet šťastia bez teba." Nech sa rozmnožujú hriechy tých, čo sa ženú za cudzími bôžikmi bolševizmu, sexu a mamonu, aspoň tak oni skončia zaručene v horúcom pekle! Nebudem sa klaňať ich modlám, ba ani ich mená nevezmem na pery. Pane, si môj podiel na dedičstve, na kalichu Kristovej krvi, v tvojich rukách je môj osud. Pánovi hovorím: "Ty si môj Boh, čuj Pane, hlas mojej úpenlivej prosby." Nedaj, Pane, aby sa splnili želania bezbožných, aby sa uskutočnili ich zámery. Pane Bože, Ježišu Kriste k tebe volám dňom i nocou, ponáhľaj sa mi pomôcť, počuj môj zúfalý plač, keď volám ku tebe. Nahlas ťa volám Pane, nahlas a úpenlivo ťa prosím Hospodine, nariekam a rozprávam ti o svojom súžení. Ja síce klesám na duchu, ale ty poznáš moje chodníky. Na ceste, ktorou sa uberám nastavili mne červení osídlo. Pozeral som sa a videl som, že sa zo zbabelosti a prospechárstva nik nepriznáva ku mne. Nemám už kam sa uchýliť, nemám kde spať. O môj život nik nestojí. Pane, ku tebe volám a hovorím: "Ty si moje útočište, môj podiel v krajine žijúcich. Všimni si moju úpenlivú prosbu, lebo som hrozne zdeptaný. Osloboď ma od mojich nepriateľov, sú o moc silnejší ako ja. Pane, vyslyš moju modlitbu, pre svoju vernosť vypočuj moju úpenlivú prosbu, pre svoju spravodlivosť ma vyslyš. Nepriatelia mňa ničia ako zememerača Franza Kafky, do hrobu ma vrhajú ako dávno mŕtveho. Spomínam si na uplynulé dni, o všetkých tvojich skutkoch rozmýšlam a uvažujem o dielach tvojich rúk. Vystieram biedne ruky k tebe Ježišu Kriste, za tebou Bože dychtím ako vyprahnutá zem. Vyslyš ma, lebo už klesám na duchu. Neskrývaj predo mnou svoju tvár, kiež nie som ako tí, čo zostupujú do hrobu. Daj mi pocítiť, že si sa zmiloval nado mnou. Ukáž mi cestu, po ktorej mám ísť, veď svoju dušu dvíham ku tebe. Pred nepriateľmi ma zachráň, Pane, k tebe sa utiekam. Nauč ma plniť tvoju vôľu, veď ty si Pán, môj Boh. Bože, príď mi na pomoc, Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať. Nech ustúpia všetci politici, nech ustúpia všetci čo mi pripravujú krutú smrť umrznutím. Nech sú zavrátení a nech sa hanbia tí, čo tunelujú našu vlasť. Nech sa zahambia papaláši, čo o bezdomovcoch vravia:"Tak im treba." No nech jasajú, radujú sa tí, čo Ježiša úprimne hľadajú. Som úbožiak a bedár, Bože pomôž mi. Len ty si moja pomoc a môj osloboditeľ, Pane, nemeškaj. Pane, zachráň môj aspoň holý život pre svoje meno a svojou mocou obráň moje právo. Bože vyslyš moju modlitbu a vypočuj slová mojich úst. Pyšní vládnu a intrikujú, papaláši striehnu mi nepriamo na život. Nechcú mať mňa a ani Boha na očiach. Vypočuj, Pane, moju spravodlivú žiadosť. Nakloň sluch k mojej modlitbe, čo plynie z perí úprimných. Tvoje oči vidia čo je správne. Skúmaj moje srdce. Moje ústa nehrešia, ako robia ľudia zvyčajne. Podľa slov tvojich perí vyhýbam sa cestám násilníkov. Pevne drž moje kroky na svojich chodníkoch, aby moje nohy nezakolísali. K tebe, Bože, volám, lebo ty ma vyslyšíš. Nakloň ku mne sluch a vypočuj moje slová. Ukáž svoje predivné milosrdenstvo, ty, čo pred boháčmi zachraňuješ úbohého bedára dôverujúceho v teba. Chráň ma ako zrenicu oka, skry ma v tôni svojich perutí pred červenými zločincami, čo ma sužujú. Týrajú ma papaláši, aj ich ústa spupne hovoria. Politicky pristupujú a zvierajú, sliedia, ako by ma pod zem mŕtveho zrazili. Sú ako besné hyeny pripravené na korisť. Osloboď ma, Bože od mojich nepriateľov. Vytrhni ma z rúk zločincov a zachráň pred krvelačníkmi. Pozri, úklady robia na môj život a surovo títo upíri sa vrhajú na mňa. Počuj, Bože, môj hlasitý nárek, zachráň mi život pred strašným nepriateľom. Bráň ma pred zberbou chamtivých a egoistických ničomníkov, pred tlupou červených plutokratických zločincov. Bože, vylám bolševikom zuby, Pane, rozdrv zubiská červených zločincov, nech sa rozlejú, nech sa stratia ako voda, nech vyschnú ako zašliapaná burina, nech sú ako potratom zavraždené dieťa, ktoré neuvidí svetlo! Nech sú znenazdania vytrhaní ako tŕnie, ako bodľačie, ktoré človek s hnevom odhodí. Statočný človek sa poteší, keď uvidí vykonanú pomstu a zmáča si nohy v krvi zločincov. Potom ľudia z vďačnosti zaspievajú "Te Deum" a vyhlásia: "Predsa Boh odmieňa dobrého človeka, predsa jestvuje Boh, čo spravodlivo súdi celý svet!"AMEN.

 

 

 

Zpět na hlavní stránku!