wz

Zpět na hlavní stránku!


Pohľad na Lekáreň na Štrkovci v obvode Bratislava II. z roku 1969.

Amatérské fotografie 2,5 ročného Henryka Laholy z prelomu septembra a októbra 1969, ktoré zhotovil otec Henryka Laholy pán Jaroslav Lahola. V pozadí je vidieť budovu lekárne na Štrkovci, tj. v obvode Bratislava II. – Štrkovec. Na prvej fotografii je vidieť 2,5 ročného Henryka Laholu na trávniku pred lekárňou spoločne i zo svojou matkou Miladou Laholovou, rodenou Gajdošovou – v tej dobe vo veku 31,5 roka. Na zvyšných troch fotografiách je vidieť už iba samotného Henryka Laholu pohybujúceho sa či už na trávniku, alebo na chodníku pred budovou Lekárne na Štrkovci. V tej dobe mal JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola iba dva a pol roka.

Štyri fotografie, ktoré všetky ukazujú pohľad na budovu starej lekárne na Štrkovci v obvode Bratislava II. z roku 1969 budú iste veľmi zaujímavé najmä pre milovníkov a pamätníkov starej Bratislavy.

Štandartné štyri obyčajné fotografie na jednom spoločnom snímku:

Štyri malé fotografie na jednom spoločnom snímku – Na všetkých týchto štyroch fotografiách je vidieť 2,5 ročného JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholu a za ním na všetkých týchto štyroch fotografiách je Lekáreň na Štrkovci z roku 1969. Na prvej fotografii je Henryk Lahola spoločne s 31,5 ročnou matkou Miladou Laholovou, rodenou Gajdošovou, na zvyšných troch fotografiách je Henryk Lahola sám.

Veľkorozmerové štyri fotografie na jednom spoločnom snímku.

Vychutnajte si pohľad na Lekáreň v Štrkovci v obvode Bratislava II. v detailných veľkorozmerných fotografiách:

Štyri výrazne veľké fotografie v jednom spoločnom snímku – Tieto štyri fotografie ukazujú v podstate to isté, avšak vo výraznom zväčšení oproti predchádzajúcemu ”obyčajnému" snímku. Tieto štyri fotografie – a najmä tieto štyri výrazne detailné ”veľké" fotografie umožňujú divákovi okrem iného aj nádherný pohľad na pozadie, respektíve fascinujúci pohľad na starú Lekáreň na Štrkovci tak, ako vyzerala v roku 1969. Toto už dneska tak neuvidíte, a preto tieto obrázky sú veľmi cenné najmä pre milovníkov a pamätníkov ”starej” Bratislavy z obdobia konca šesťdesiatych rokov dvadsiateho storočia.

 

Dňa 24.5.2007 túto stručnú prácu s fotografiami Lekárne v obvode Bratislave II. z roku 1969 uverejnil:

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!