wz

Zpět na hlavní stránku!


Kolektivní fotografie ze slavnostních promocí JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy:

1.)Kolektivní fotografie z promoce JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy na magistra práv Univerzity Karlovy – Právnické fakulty v Praze dne 14.března 2000 v čase od 12.00 hod.:

1.) Obrázek (153) – Společná fotografie všech účastníků této magisterské promoce na Univerzitě Karlově – Právnické fakultě v Praze pořízená po skončení slavnostní magisterské promoce. Úplně vlevo a současně přímo před JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henrykem Laholou stojí s brýlemi na tváři a s kyticí šesti žlutých květů v náručí JUDr.Mgr.Dita Malicharová, rozená Karfíková. Hned vedle s brýlemi na tváři a s kyticí šesti žlutých květů v náručí stojící JUDr.Mgr.Ditě Malicharová, rozená Karfíkové vpravo stojí oblečená v černém s ozdobným dírkováním kolem ramenou Mgr.Lenka Mikolášová. Hned vedle oblečené v černém s ozdobným dírkováním kolem ramenou stojící Mgr.Lenky Mikolášové stojí vpravo s kyticí květů Mgr.Markéta Dostálová. Vedle JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henrykem Laholou vpravo stojí oblečený v černém obleku i kravatě a v bílé košili JUDr.Mgr.Petr Kuhn. Hned vedle s kyticí květů stojící Mgr.Markéty Dostálové stojí vpravo Mgr.Monika Procházková. Vzadu a současně uprostřed mezi Mgr.Markétou Dostálovou a Mgr.Monikou Procházkovou stojí blondýna oblečená v černém Mgr.Dita Legnerová. O schod výše a přímo pod nápisem ”SPONDEO AC POLLICEOR” vzadu za blondýnou oblečenou v černém Mgr.Ditou Legnerovou stojí JUDr.Mgr.Kamil Polách. Vedle Mgr.Moniky Procházkové vpravo oblečená v obleku žlutobílé barvy v horní části trupu stojí Mgr.Markéta Nováková. Úplně stejně jako pod nápisem ”SPONDEO AC POLLICEOR” bezprostředně stojí JUDr.Mgr.Kamil Polách, tak bezprostředně pod tímto nápisem ”SPONDEO AC POLLICEOR” stojí též s brýlemi na tváři Mgr.Jana Pokorná, která stojí hned vpravo od JUDr.Mgr.Kamila Polácha. Vedle oblečené v obleku žlutobílé barvy v horní části trupu stojící Mgr.Markéty Novákové vpravo stojí JUDr.Mgr.Martina Kunclová. Vedle s brýlemi na tváři stojící Mgr.Janě Pokorné vpravo stojí bruneta vyšší postavy oblečená v černém Mgr.Jana Pantoflíčková. Mezi JUDr.Mgr.Martinou Kunclovou a Mgr.Janou Pantoflíčkovou, respektive přímo za JUDr.Mgr.Martinou Kunclovou a současně přímo před Mgr.Janou Pantoflíčkovou se nachází s modrou kravatou stojící Mgr.Tomáš Rydvan. Vedle JUDr.Mgr.Martina Kunclové vpravo stojí s brýlemi na tváři Mgr.Artuš Rejent. Vedle brunety vyšší postavy oblečené v černém Mgr.Janě Pantoflíčkové vpravo stojí s brýlemi na tváři Mgr. et Mgr.Michal Meduna. Vedle s brýlemi na tváři stojícího Mgr. et Mgr.Michala Meduny vpravo stojí černovlasá Mgr.Andrea Martiníková. Vedle s brýlemi na tváři stojícího Mgr.Artuše Rejenta vpravo stojí Mgr.Marek Macháček. V prostřední řadě, respektive za a současně i mezi s brýlemi na tváři stojícím Mgr.Artušem Rejentem a Mgr.Markem Macháčkem a také bezprostředně před a současně i o jeden schod níže než černovlasá Mgr.Andrea Martiníková stojí JUDr.Mgr.Jindřich Pustka. Vedle černovlasé Mgr.Andrey Martiníkové vpravo stojí blondýna s brýlemi, oblečená celá v téměř bílém oblečení Mgr.Pavlína Marešová. Vedle Mgr.Marka Macháčka vpravo stojí JUDr.Mgr.Marie Seibertová. V druhém řadě přímo za JUDr.Mgr.Marií Seibertovou o schod výše stojí Mgr.Jiří Lukeš. Uprostřed mezi blondýnou s brýlemi, oblečenou celou v téměř bílém oblečení Mgr.Pavlínou Marešovou a Mgr.Jiřím Lukešem stojí Mgr.Jakub Mráz. Vedle JUDr.Mgr.Marie Seibertové vpravo stojí v bílém oblečená bruneta s brýlemi Mgr.Jitka Sailerová. Vedle v bílém oblečené brunety s brýlemi Mgr.Jitce Sailerové vpravo stojí oblečená v černém JUDr.Mgr.Kateřina Matějková. Vedle v černém oblečené JUDr.Mgr.Kateřiny Matějkové vpravo stojí nakrátko ostřihaný, s bílou košilí a zelenomodrou puntíkovanou kravatou Mgr.Václav Macek. Vedle nakrátko ostřihananého, s bílou košilí a zelenomodrou puntíkovanou kravatou stojícího Mgr.Václava Macka vpravo stojí s brýlemi na tváři, oblečeným v černém obleku i kravatě, a v bílé košili JUDr.Mgr.Ondřej Malovec. Vedle s brýlemi na tváři, oblečeného v černém obleku i kravatě, a v bílé košili stojícího JUDr.Mgr.Ondřeje Malovca vpravo stojí Mgr.Jakub Severa. Vedle Mgr.Jakuba Severy vpravo s diplomem a kyticí červených růží stojí Mgr. Džamila Mekkiová. Vedle Mgr. Džamily Mekkiové vpravo stojí Mgr.Dušan Uher. Vedle Mgr.Dušana Uhra vpravo stojí Mgr.Monika Podpěrová, rozená Capuličová.

2.A) Obrázek (160) – Jiný s současně výrazně detailnější snímek po skončení promoce magistrů práv Univerzity Karlovy – Právnické fakulty v Praze pořízená po skončení této slavnostní magisterské promoce. Úplně vlevo a současně přímo před JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henrykem Laholou stojí s brýlemi na tváři a s kyticí šesti žlutých květů v náručí JUDr.Mgr.Dita Malicharová, rozená Karfíková. Hned vedle s brýlemi na tváři a s kyticí šesti žlutých květů v náručí stojící JUDr.Mgr.Ditě Malicharová, rozená Karfíkové vpravo stojí oblečená v černém s ozdobným dírkováním kolem ramenou Mgr.Lenka Mikolášová. Hned vedle oblečené v černém s ozdobným dírkováním kolem ramenou stojící Mgr.Lenky Mikolášové stojí vpravo s kyticí květů Mgr.Markéta Dostálová. Vedle JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henrykem Laholou vpravo stojí oblečený v černém obleku i kravatě a v bílé košili JUDr.Mgr.Petr Kuhn. Hned vedle s kyticí květů stojící Mgr.Markéty Dostálové stojí vpravo Mgr.Monika Procházková. Vzadu a současně uprostřed mezi Mgr.Markétou Dostálovou a Mgr.Monikou Procházkovou stojí blondýna oblečená v černém Mgr.Dita Legnerová. O schod výše a přímo pod nápisem ”SPONDEO AC POLLICEOR” vzadu za blondýnou oblečenou v černém Mgr.Ditou Legnerovou stojí JUDr.Mgr.Kamil Polách.

2.B) Obrázek BMP (160) – Jiný s současně výrazně detailnější snímek po skončení promoce magistrů práv Univerzity Karlovy – Právnické fakulty v Praze pořízená po skončení této slavnostní magisterské promoce. Úplně vlevo a současně přímo před JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henrykem Laholou stojí s brýlemi na tváři a s kyticí šesti žlutých květů v náručí JUDr.Mgr.Dita Malicharová, rozená Karfíková. Hned vedle s brýlemi na tváři a s kyticí šesti žlutých květů v náručí stojící JUDr.Mgr.Ditě Malicharová, rozená Karfíkové vpravo stojí oblečená v černém s ozdobným dírkováním kolem ramenou Mgr.Lenka Mikolášová. Hned vedle oblečené v černém s ozdobným dírkováním kolem ramenou stojící Mgr.Lenky Mikolášové stojí vpravo s kyticí květů Mgr.Markéta Dostálová. Vedle JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henrykem Laholou vpravo stojí oblečený v černém obleku i kravatě a v bílé košili JUDr.Mgr.Petr Kuhn. Hned vedle s kyticí květů stojící Mgr.Markéty Dostálové stojí vpravo Mgr.Monika Procházková. Vzadu a současně uprostřed mezi Mgr.Markétou Dostálovou a Mgr.Monikou Procházkovou stojí blondýna oblečená v černém Mgr.Dita Legnerová. O schod výše a přímo pod nápisem ”SPONDEO AC POLLICEOR” vzadu za blondýnou oblečenou v černém Mgr.Ditou Legnerovou stojí JUDr.Mgr.Kamil Polách.

 

2.)Kolektivní fotografie z promoce JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy na magistra filozofie Univerzity Karlovy – Filozofické fakulty v Praze dne 20.července 2000 v čase od 9.00 hod.:

3.) Obrázek (148) – Detailní snímek po skončení promoce magistrů filozofie Univerzity Karlovy – Filozofické fakulty v Praze pořízená po skončení této slavnostní magisterské promoce. Úplně nahoře a vpravo, bezprostředně přímo pod nápisem ”SPONDEO AC POLLICEOR” stojí JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola. V téže horní řadě a rovněž bezprostředně přímo pod nápisem ”SPONDEO AC POLLICEOR” vpravo od JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy stojí v oblečení s květinkovými motivy s převahou světlomodré barvy oblečená absolventka jednooborového studia Rusistiky Mgr.Marcela Ďurdová, rozená Kimerová, narozená v Litoměřicích. Vedle v oblečení s květinkovými motivy s převahou světlomodré barvy oblečené absolventky jednooborového studia Rusistiky, v Litoměřicích narozené Mgr.Marcely Ďurdová, rozené Kimerové v téže horní řadě vpravo stojí absolventka jednooborového studia Český jazyk a literatura Mgr.Jana Růžková, narozená v Praze. Vedle absolventky jednooborového studia Český jazyk a literatura, v Praze narozené Mgr.Jany Růžkové v téže horní řadě vpravo stojí s brýlemi na tváři absolvent dvouoborového studia Kroatistika - Slovenistika PhDr.Mgr.Karel Jirásek, narozen v Praze. V prostřední řadě nejblíže vedle JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy stojí absolventka jednooborového studia Český jazyk a literatura Mgr.Lucie Formanová, narozená v Praze. Vedle absolventky jednooborového studia Český jazyk a literatura, v Praze narozené Mgr.Lucie Formanové v téže prostřední řadě vpravo stojí absolventka jednooborového studia Rusistiky Mgr.Eva Skřivanová, rozená Tintěrová, narozená v Praze. Vedle od absolventky jednooborového studia Rusistiky, v Praze narozené Mgr.Evy Skřivanové, rozené Tintěrové v téže prostřední řadě vpravo stojí absolventka jednooborového studia Český jazyk a literatura Mgr.Petra Smítalová, narozená v Hradci Králové. V úplně dolním řadě nejblíže vedle JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy stojí absolventka dvouoborového studia Anglistika a Amerikanistika – Rusistika Mgr.Kateřina Lesníková, narozená v Praze. Vedle absolventky dvouoborového studia Anglistika a Amerikanistika – Rusistika, v Praze narozené Mgr.Kateřiny Lesníkové v téže dolní řadě vpravo stojí v oblečení světlo-zelenohnědé barvy absolventka dvouoborového studia Rusistika – Španělština Mgr.Helena Martínková, narozená v Praze. Vedle v oblečení světlo-zelenohnědé barvy stojící absolventky dvouoborového studia Rusistika – Španělština, v Praze narozené Mgr.Heleny Martínkové v téže dolní řadě vpravo stojí absolventka jednooborového studia Rusistiky PhDr.Mgr.Natalia Volkova, narozená v Jekatěrinburgu v Rusku.

4.) Obrázek (145) – Společná fotografie úplně všech účastníků této magisterské promoce na Univerzitě Karlově – Filozofické fakultě v Praze pořízená po skončení této slavnostní magisterské promoce. Úplně nahoře a vpravo stojí JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola. V téže horní řadě vpravo od JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy stojí v oblečení s květinkovými motivy s převahou světlomodré barvy oblečená absolventka jednooborového studia Rusistiky Mgr.Marcela Ďurdová, rozená Kimerová, narozená v Litoměřicích. Vedle v oblečení s květinkovými motivy s převahou světlomodré barvy oblečené absolventky jednooborového studia Rusistiky, v Litoměřicích narozené Mgr.Marcely Ďurdová, rozené Kimerové v téže horní řadě vpravo stojí absolventka jednooborového studia Český jazyk a literatura Mgr.Jana Růžková, narozená v Praze. Vedle absolventky jednooborového studia Český jazyk a literatura, v Praze narozené Mgr.Jany Růžkové v téže horní řadě vpravo stojí s brýlemi na tváři absolvent dvouoborového studia Kroatistika - Slovenistika PhDr.Mgr.Karel Jirásek, narozen v Praze. Vedle s brýlemi na tváři stojícího absolventa dvouoborového studia Kroatistika – Slovenistika, v Praze narozeného PhDr.Mgr.Karla Jiráska v téže horní řadě vpravo stojí absolventka dvouoborového studia Překladatelství a tlumočnictví angličtina – Serbistika Mgr.Pavla Horáková, narozená v Plzni. V prostřední řadě nejblíže vedle JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy stojí absolventka jednooborového studia Český jazyk a literatura Mgr.Lucie Formanová, narozená v Praze. Vedle absolventky jednooborového studia Český jazyk a literatura, v Praze narozené Mgr.Lucie Formanové v téže prostřední řadě vpravo stojí absolventka jednooborového studia Rusistiky Mgr.Eva Skřivanová, rozená Tintěrová, narozená v Praze. Vedle od absolventky jednooborového studia Rusistiky, v Praze narozené Mgr.Evy Skřivanové, rozené Tintěrové v téže prostřední řadě vpravo stojí absolventka jednooborového studia Český jazyk a literatura Mgr.Petra Smítalová, narozená v Hradci Králové. Vedle absolventky jednooborového studia Český jazyk a literatura, v Hradci Králové narozené Mgr.Petry Smítalové v téže prostřední řadě vpravo stojí absolventka dvouoborového studia Makedonistika -Český jazyk a literatura Mgr.Ilona Ďurečková, narozená v Brandýse nad Labem. Vedle absolventky dvouoborového studia Makedonistika -Český jazyk a literatura, v Brandýse nad Labem narozené Mgr.Ilony Ďurečkové v téže prostřední řadě vpravo stojí absolventka jednooborového studia Český jazyk a literatura s brýlemi na tváři Mgr.Edita Bláhová, rozená Renčová, narozená v Sušici. Vedle absolventky jednooborového studia Český jazyk a literatura, v Sušici narozené s brýlemi na tváři Mgr.Edita Bláhová, rozená Renčová v téže prostřední řadě vpravo stojí absolventka dvouoborového studia Český jazyk a literatura - Pedagogika oblečená ve vzorkovaném oblečení s abstraktními geometrickými obrazci Mgr.Markéta Ceplová, narozená v Praze. V úplně dolním řadě nejblíže vedle JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy stojí absolventka dvouoborového studia Anglistika a Amerikanistika – Rusistika Mgr.Kateřina Lesníková, narozená v Praze. Vedle absolventky dvouoborového studia Anglistika a Amerikanistika – Rusistika, v Praze narozené Mgr.Kateřiny Lesníkové v téže dolní řadě vpravo stojí v oblečení světlo-zelenohnědé barvy absolventka dvouoborového studia Rusistika – Španělština Mgr.Helena Martínková, narozená v Praze. Vedle v oblečení světlo-zelenohnědé barvy stojící absolventky dvouoborového studia Rusistika – Španělština, v Praze narozené Mgr.Heleny Martínkové v téže dolní řadě vpravo stojí absolventka jednooborového studia Rusistiky PhDr.Mgr.Natalia Volkova, narozená v Jekatěrinburgu v Rusku. Vedle absolventky jednooborového studia Rusistiky, v Jekatěrinburgu v Rusku narozené PhDr.Mgr.Natalie Volkovy v téže dolní řadě vpravo stojí absolvent jednooborového studia Divadelní věda Mgr.Roman Vašek, narozen v Praze. Vedle absolventa jednooborového studia Divadelní věda, v Praze narozeného Mgr.Romana Vaška v téže dolní řadě vpravo stojí absolventka jednooborového studia Český jazyk a literatura s brýlemi na tváři stojící Mgr.Marie Poláková, narozená v Praze. Vedle absolventky jednooborového studia Český jazyk a literatura, v Praze narozené a s brýlemi na tváři stojící Mgr.Marie Poláková v téže dolní řadě vpravo stojí absolventka jednooborového studia Český jazyk a literatura Mgr.Daniela Ryšavá, rozená Netrvalová, narozená ve Vlašimi.

5.) Obrázek (145m) – Postavená společná fotografie úplně všech účastníků této magisterské promoce na Univerzitě Karlově – Filozofické fakultě v Praze pořízená po skončení této slavnostní magisterské promoce. Úplně nahoře a vpravo stojí JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola. V téže horní řadě vpravo od JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy stojí v oblečení s květinkovými motivy s převahou světlomodré barvy oblečená absolventka jednooborového studia Rusistiky Mgr.Marcela Ďurdová, rozená Kimerová, narozená v Litoměřicích. Vedle v oblečení s květinkovými motivy s převahou světlomodré barvy oblečené absolventky jednooborového studia Rusistiky, v Litoměřicích narozené Mgr.Marcely Ďurdová, rozené Kimerové v téže horní řadě vpravo stojí absolventka jednooborového studia Český jazyk a literatura Mgr.Jana Růžková, narozená v Praze. Vedle absolventky jednooborového studia Český jazyk a literatura, v Praze narozené Mgr.Jany Růžkové v téže horní řadě vpravo stojí s brýlemi na tváři absolvent dvouoborového studia Kroatistika - Slovenistika PhDr.Mgr.Karel Jirásek, narozen v Praze. Vedle s brýlemi na tváři stojícího absolventa dvouoborového studia Kroatistika – Slovenistika, v Praze narozeného PhDr.Mgr.Karla Jiráska v téže horní řadě vpravo stojí absolventka dvouoborového studia Překladatelství a tlumočnictví angličtina – Serbistika Mgr.Pavla Horáková, narozená v Plzni. V prostřední řadě nejblíže vedle JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy stojí absolventka jednooborového studia Český jazyk a literatura Mgr.Lucie Formanová, narozená v Praze. Vedle absolventky jednooborového studia Český jazyk a literatura, v Praze narozené Mgr.Lucie Formanové v téže prostřední řadě vpravo stojí absolventka jednooborového studia Rusistiky Mgr.Eva Skřivanová, rozená Tintěrová, narozená v Praze. Vedle od absolventky jednooborového studia Rusistiky, v Praze narozené Mgr.Evy Skřivanové, rozené Tintěrové v téže prostřední řadě vpravo stojí absolventka jednooborového studia Český jazyk a literatura Mgr.Petra Smítalová, narozená v Hradci Králové. Vedle absolventky jednooborového studia Český jazyk a literatura, v Hradci Králové narozené Mgr.Petry Smítalové v téže prostřední řadě vpravo stojí absolventka dvouoborového studia Makedonistika -Český jazyk a literatura Mgr.Ilona Ďurečková, narozená v Brandýse nad Labem. Vedle absolventky dvouoborového studia Makedonistika -Český jazyk a literatura, v Brandýse nad Labem narozené Mgr.Ilony Ďurečkové v téže prostřední řadě vpravo stojí absolventka jednooborového studia Český jazyk a literatura s brýlemi na tváři Mgr.Edita Bláhová, rozená Renčová, narozená v Sušici. Vedle absolventky jednooborového studia Český jazyk a literatura, v Sušici narozené s brýlemi na tváři Mgr.Edita Bláhová, rozená Renčová v téže prostřední řadě vpravo stojí absolventka dvouoborového studia Český jazyk a literatura - Pedagogika oblečená ve vzorkovaném oblečení s abstraktními geometrickými obrazci Mgr.Markéta Ceplová, narozená v Praze. V úplně dolním řadě nejblíže vedle JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy stojí absolventka dvouoborového studia Anglistika a Amerikanistika – Rusistika Mgr.Kateřina Lesníková, narozená v Praze. Vedle absolventky dvouoborového studia Anglistika a Amerikanistika – Rusistika, v Praze narozené Mgr.Kateřiny Lesníkové v téže dolní řadě vpravo stojí v oblečení světlo-zelenohnědé barvy absolventka dvouoborového studia Rusistika – Španělština Mgr.Helena Martínková, narozená v Praze. Vedle v oblečení světlo-zelenohnědé barvy stojící absolventky dvouoborového studia Rusistika – Španělština, v Praze narozené Mgr.Heleny Martínkové v téže dolní řadě vpravo stojí absolventka jednooborového studia Rusistiky PhDr.Mgr.Natalia Volkova, narozená v Jekatěrinburgu v Rusku. Vedle absolventky jednooborového studia Rusistiky, v Jekatěrinburgu v Rusku narozené PhDr.Mgr.Natalie Volkovy v téže dolní řadě vpravo stojí absolvent jednooborového studia Divadelní věda Mgr.Roman Vašek, narozen v Praze. Vedle absolventa jednooborového studia Divadelní věda, v Praze narozeného Mgr.Romana Vaška v téže dolní řadě vpravo stojí absolventka jednooborového studia Český jazyk a literatura s brýlemi na tváři stojící Mgr.Marie Poláková, narozená v Praze. Vedle absolventky jednooborového studia Český jazyk a literatura, v Praze narozené a s brýlemi na tváři stojící Mgr.Marie Poláková v téže dolní řadě vpravo stojí absolventka jednooborového studia Český jazyk a literatura Mgr.Daniela Ryšavá, rozená Netrvalová, narozená ve Vlašimi.

 

3.)Kolektivní fotografie z promoce JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy na doktora práv Univerzity Karlovy – Právnické fakulty v Praze dne 15.února 2005 v čase od 13.30 hod.:

6.) Obrázek (0375) – Kolektivní společná fotografie všech doktorů práv Univerzity Karlovy – Právnické fakulty v Praze pořízená po skončení této slavnostní promoce doktorů práv. Vlevo od JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy stojí v kostkovaném oblečena JUDr.Mgr.Hana Žižková – rozená Kubášková (narozená v Chrudimi). Vpravo od JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy stojí JUDr.Mgr.Zdeněk Vltavský (narozený v Jaroměři); vpravo od v Jaroměři narozeného JUDr.Mgr.Zdeňka Vltavského stojí v bílém oblečená JUDr.Mgr.Zuzana Novotná – rozená Plačková (narozená v Praze); vpravo od v Praze narozené JUDr.Mgr.Zuzany Novotné – rozené Plačkové stojí blondýna JUDr.Mgr.Klára Slámová (narozená v Jindřichově Hradci); vpravo od v Jindřichově Hradci narozené blondýny JUDr.Mgr.Kláry Slámové stojí JUDr.Mgr.Josef Kratina (narozen v Praze); vpravo od v Praze narozeného JUDr.Mgr.Josefa Kratiny stojí JUDr.Mgr.Pavla Kučerová - rozená Hejtmánková (narozená ve Vysokém Mýtě), vpravo od ve Vysokém Mýtě narozené JUDr.Mgr.Pavly Kučerové - rozené Hejtmánkové stojí JUDr.Mgr.Jitka Pěnkavová (narozená v Písku); vpravo od v Písku narozené JUDr.Mgr.Jitky Pěnkavové stojí ve žlutém oblečena JUDr.Mgr.Zuzana Trávníčková – rozená Kalová (narozená v Novém Jičíně); vpravo od v Novém Jičíně narozené a ve žlutém oblečené JUDr.Mgr.Zuzany Trávníčkové – rozené Kalové stojí v tmavomodrém oblečená JUDr.Mgr.Lucie Šimáková (narozená v Sokolově), která tuto spodní řadu fakticky uzavírá. Vpravo a současně za v Sokolově narozenou a tmavomodře oblečenou JUDr.Mgr.Lucií Šimákovou stojí (ve druhé řadě) JUDr.Mgr.Vladislav Prokůpek (narozen ve Zlíně); v této druhé řadě vlevo od ve Zlíně narozeného JUDr.Mgr.Vladislava Prokůpka stojí JUDr.Mgr.Jan Pavlíček (narozen v Praze); vlevo od v Praze narozeného JUDr.Mgr.Jana Pavlíčka stojí již na schodu (a proto opticky jakoby o něco výše) JUDr.Mgr.Milan Zamiška (narozen ve Spišském Štvrtku); vlevo od ve Spišském Štvrtku narozeného JUDr.Mgr.Milana Zamišky stojí JUDr.Mgr.Jan Špaček (narozen v Praze); vlevo do v Praze narozeného JUDr.Mgr.Jana Špačka stojí JUDr.Mgr.Radek Mach (narozen v Hustopečích); vlevo od v Hustopečích narozeného JUDr.Mgr.Radka Macha stojí JUDr.Mgr.Michal Petráček (narozen v Praze); vlevo od v Praze narozeného JUDr.Mgr.Michala Petráčka stojí oblečená ve světločerveném JUDr.Mgr.Hana Němečková – rozená Petraturová (narozená v Českém Brodě); vlevo od v Českém Brodě narozené a ve světločerveném oblečené JUDr.Mgr.Hany Němečkové – rozené Petraturové stojí oblečená ve světlomodrém JUDr.Mgr.Barbora Roubcová (narozená ve Znojmě). Ve třetím úplně horním řadě přesně pod nápisem ”SPONDEO AC POLLICEOR” stojí JUDr.Mgr.Tomáš Zadražil (narozen v Litoměřicích), vpravo od v Litoměřicích narozeného JUDr.Mgr.Tomáše Zadražila stojí JUDr.Mgr.Václav Mlnářík (narozen v Domažlicích); vpravo od v Domažlicích narozeného JUDr.Mgr.Václava Mlnáříka stojí JUDr.Mgr.Jan Rudolf (narozen v Plzni); vpravo od v Plzni narozeného JUDr.Mgr.Jana Rudolfa stojí JUDr.Mgr.Petr Papoušek (narozen v Liberci).

7.) Obrázek (0380) – Detailní snímek doktorů práv Univerzity Karlovy – Právnické fakulty v Praze pořízená po skončení slavnostní doktorské promoce. Vlevo od JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy stojí v kostkovaném oblečena JUDr.Mgr.Hana Žižková – rozená Kubášková (narozená v Chrudimi). Vpravo od JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy stojí JUDr.Mgr.Zdeněk Vltavský (narozený v Jaroměři); vpravo od v Jaroměři narozeného JUDr.Mgr.Zdeňka Vltavského stojí v bílém oblečená JUDr.Mgr.Zuzana Novotná – rozená Plačková (narozená v Praze). V druhém řadě za v Praze narozenou a v bílém oblečenou JUDr.Mgr.Zuzanou Novotnou – rozenou Plačkovou stojí oblečená ve světlomodrém JUDr.Mgr.Barbora Roubcová (narozená ve Znojmě); vpravo od ve Znojmě narozené JUDr.Mgr.Barbora Roubcové stojí oblečena ve světločerveném JUDr.Mgr.Hana Němečková – rozená Petraturová (narozená v Českém Brodě).

8.) Obrázek (0380m) – Postavená fotografie detailního snímku doktorů práv Univerzity Karlovy – Právnické fakulty v Praze pořízená po skončení slavnostní doktorské promoce. Vlevo od JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy stojí v kostkovaném oblečena JUDr.Mgr.Hana Žižková – rozená Kubášková (narozená v Chrudimi). Vpravo od JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy stojí JUDr.Mgr.Zdeněk Vltavský (narozený v Jaroměři); vpravo od v Jaroměři narozeného JUDr.Mgr.Zdeňka Vltavského stojí v bílém oblečená JUDr.Mgr.Zuzana Novotná – rozená Plačková (narozená v Praze). V druhém řadě za v Praze narozenou a v bílém oblečenou JUDr.Mgr.Zuzanou Novotnou – rozenou Plačkovou stojí oblečená ve světlomodrém JUDr.Mgr.Barbora Roubcová (narozená ve Znojmě); vpravo od ve Znojmě narozené JUDr.Mgr.Barbora Roubcové stojí oblečena ve světločerveném JUDr.Mgr.Hana Němečková – rozená Petraturová (narozená v Českém Brodě).

 

4.)Kolektivní fotografie z promoce JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy na doktora filozofie Univerzity Karlovy – Filozofické fakulty v Praze dne 15.prosince 2005 v čase od 15.00 hod.:

9.) Obrázek (0275) – I zde úplně na samém okraji záběru v prvním řadě stojí JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola. V témže prvním řadě vpravo od JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy stojí PhDr.Mgr.Kamila Svobodová (narozená v Praze). Vpravo od v Praze narozené PhDr.Mgr.Kamila Svobodové stojí PhDr.Mgr.Františka Diblíková (narozená v Ilavě). Vpravo od v Ilavě narozené PhDr.Mgr.Františky Diblíkové stojí se zelenými rukávy PhDr.Mgr.Olga Lašková (narozená v Českých Budějovicích). Vpravo od v Českých Budějovicích narozené a se zelenými rukávy stojící PhDr.Mgr.Olgy Laškové stojí se žlutočernou šatkou kolem krku PhDr.Mgr.Gabriela Mrázová (narozená v Praze). Pokud jde o prostřední řadu, relativně nejblíže u JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy z osob stojících v této řadě je PhDr.Mgr.Blanka Augustínová (narozená v Liberci). Vpravo od v Liberci narozené PhDr.Mgr.Blanky Augustínové stojí PhDr.Mgr.Ludmila Devátá (narozená v Klatovech). Vpravo od v Klatovech narozené PhDr.Mgr.Ludmily Deváté stojí PhDr.Mgr.Veronika Tomášová – Sailerová (narozená v Chomutově). Vpravo od v Chomutově narozené PhDr.Mgr.Veroniky Tomášové – Sailerové stojí PhDr.Mgr.Daniela Součková (narozená v Praze). Pokud jde o horní (nejvyšší) řadu, relativně nejblíže u JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy z osob stojících v této řadě je pod nápisem ”SPONDEO AC POLLICEOR” stojící PhDr.Mgr.Jiří Kacetl (narozen v Moravském Krumlově). Vpravo od v Moravském Krumlově narozeného PhDr.Mgr.Jiřího Kacetla stojí PhDr.Mgr.Karel Smetana (narozen v Praze). Vpravo od v Praze narozeného PhDr.Mgr.Karla Smetany stojí PhDr.Mgr.Ing.Zdeňka Klapalová (narozená v Kroměříži). Vpravo od v Kroměříži narozené PhDr.Mgr.Ing.Zdeňky Klapalové stojí PhDr.Mgr.Jana Kopřivová (narozená v Mladé Boleslavi). Vpravo od v Mladé Boleslavi narozené PhDr.Mgr.Jany Kopřivové stojí PhDr.Mgr.Stanislav Vejvar (narozen v Kladně). A vpravo od v Kladně narozeného PhDr.Mgr.Stanislava Vejvara stojí PhDr.Mgr.Martin Veselý (narozen v Liberci), který tuto horní řadu uzavírá a stojí v této horní řadě přesně na opačné straně jako PhDr.Mgr. PhDr.Mgr.Jiří Kacetl (narozen v Moravském Krumlově).

10.) Obrázek (0274) – Úplně na kraji v prvním řadě stojí JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola. V témže prvním řadě vpravo od JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy stojí PhDr.Mgr.Kamila Svobodová (narozená v Praze). Vpravo od v Praze narozené PhDr.Mgr.Kamila Svobodové stojí PhDr.Mgr.Františka Diblíková (narozená v Ilavě). Vpravo od v Ilavě narozené PhDr.Mgr.Františky Diblíkové stojí se zelenými rukávy PhDr.Mgr.Olga Lašková (narozená v Českých Budějovicích). Pokud jde o prostřední řadu, relativně nejblíže u JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy z osob stojících v této řadě je PhDr.Mgr.Blanka Augustínová (narozená v Liberci). Vpravo od v Liberci narozené PhDr.Mgr.Blanky Augustínové stojí PhDr.Mgr.Ludmila Devátá (narozená v Klatovech). Vpravo od v Klatovech narozené PhDr.Mgr.Ludmily Deváté stojí PhDr.Mgr.Veronika Tomášová – Sailerová (narozená v Chomutově). Pokud jde o horní (nejvyšší) řadu, relativně nejblíže u JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy z osob stojících v této řadě je pod nápisem ”SPONDEO AC POLLICEOR” stojící PhDr.Mgr.Jiří Kacetl (narozen v Moravském Krumlově). Vpravo od v Moravském Krumlově narozeného PhDr.Mgr.Jiřího Kacetla stojí PhDr.Mgr.Karel Smetana (narozen v Praze). Vpravo od v Praze narozeného PhDr.Mgr.Karla Smetany stojí PhDr.Mgr.Ing.Zdeňka Klapalová (narozená v Kroměříži). Vpravo od v Kroměříži narozené PhDr.Mgr.Ing.Zdeňky Klapalové stojí PhDr.Mgr.Jana Kopřivová (narozená v Mladé Boleslavi).

11.) Obrázek (0272) – Kolektivní společná fotografie všech doktorů filozofie Univerzity Karlovy – Filozofické fakulty v Praze pořízená po skončení této slavnostní promoce doktorů filozofie. Úplně na kraji v prvním řadě stojí JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola. V témže prvním řadě vpravo od JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy stojí PhDr.Mgr.Kamila Svobodová (narozená v Praze). Vpravo od v Praze narozené PhDr.Mgr.Kamila Svobodové stojí PhDr.Mgr.Františka Diblíková (narozená v Ilavě). Vpravo od v Ilavě narozené PhDr.Mgr.Františky Diblíkové stojí se zelenými rukávy PhDr.Mgr.Olga Lašková (narozená v Českých Budějovicích). Vpravo od v Českých Budějovicích narozené a se zelenými rukávy stojící PhDr.Mgr.Olgy Laškové stojí se žlutočernou šatkou kolem krku PhDr.Mgr.Gabriela Mrázová (narozená v Praze). Vpravo od v Praze narozené a se žlutočernou šatkou kolem krku stojící PhDr.Mgr.Gabriely Mrázové stojí oblečená v zeleném PhDr.Mgr.Jindřiška Gregoriniová (narozená v Praze). Vpravo od v Praze narozené a v zeleném oblečené PhDr.Mgr.Jindřišky Gregoriniové stojí PhDr.Mgr.Hana Brožková (narozená v Ústí nad Labem), která v tomto prvním řadě stojí na přesně opačném konci od JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy. Vlevo od v Ústí nad Labem narozené PhDr.Mgr.Hany Brožkové stojí v prostředním řadě PhDr.Mgr.Zdeňka Průchová (narozená v Českém Brodě). Vlevo od v Českém Brodě narozené PhDr.Mgr.Zdeňky Průchové stojí PhDr.Mgr.Daniela Součková (narozená v Praze). Vlevo od v Praze narozené PhDr.Mgr.Daniely Součkové stojí PhDr.Mgr.Veronika Tomášová – Sailerová (narozená v Chomutově). Vlevo od v Chomutově narozené PhDr.Mgr.Veroniky Tomášové – Sailerové stojí PhDr.Mgr.Ludmila Devátá (narozená v Klatovech). Vlevo od v Klatovech narozené PhDr.Mgr.Ludmily Deváté stojí PhDr.Mgr.Blanka Augustínová (narozená v Liberci), která tuto prostřední řadu uzavírá a stojí na jejím přesně opačném konci od PhDr.Mgr.Zdeňky Průchové (narozená v Českém Brodě), která stojí naopak na jeho počátku. Úplně v horním řadě na samém kraji a pod nápisem ”SPONDEO AC POLLICEOR” stojí PhDr.Mgr.Jiří Kacetl (narozen v Moravském Krumlově). Vpravo od v Moravském Krumlově narozeném PhDr.Mgr.Jiřím Kacetlem stojí PhDr.Mgr.Karel Smetana (narozen v Praze). Vpravo od v Praze narozeného PhDr.Mgr.Karla Smetany stojí PhDr.Mgr.Ing.Zdeňka Klapalová (narozená v Kroměříži). Vpravo od v Kroměříži narozené PhDr.Mgr.Ing.Zdeňky Klapalové stojí PhDr.Mgr.Jana Kopřivová (narozená v Mladé Boleslavi). Vpravo od v Mladé Boleslavi narozené PhDr.Mgr.Jany Kopřivové stojí PhDr.Mgr.Stanislav Vejvar (narozen v Kladně). A vpravo od v Kladně narozeného PhDr.Mgr.Stanislava Vejvara stojí PhDr.Mgr.Martin Veselý (narozen v Liberci), který tuto horní řadu uzavírá a stojí v této horní řadě přesně na opačné straně jako PhDr.Mgr. PhDr.Mgr.Jiří Kacetl (narozen v Moravském Krumlově).

12.) Obrázek (0273)A opět další a přitom jiná kolektivní společná fotografie všech doktorů filozofie Univerzity Karlovy – Filozofické fakulty v Praze pořízená po skončení této slavnostní promoce doktorů filozofie (na předešlém obrázku 0272 JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola hledí hrdě zpříma, na tomto obrázku 0273 má však hlavu nakloněnu mírně doprava). Úplně na kraji v prvním řadě stojí JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola. V témže prvním řadě vpravo od JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy stojí PhDr.Mgr.Kamila Svobodová (narozená v Praze). Vpravo od v Praze narozené PhDr.Mgr.Kamila Svobodové stojí PhDr.Mgr.Františka Diblíková (narozená v Ilavě). Vpravo od v Ilavě narozené PhDr.Mgr.Františky Diblíkové stojí se zelenými rukávy PhDr.Mgr.Olga Lašková (narozená v Českých Budějovicích). Vpravo od v Českých Budějovicích narozené a se zelenými rukávy stojící PhDr.Mgr.Olgy Laškové stojí se žlutočernou šatkou kolem krku PhDr.Mgr.Gabriela Mrázová (narozená v Praze). Vpravo od v Praze narozené a se žlutočernou šatkou kolem krku stojící PhDr.Mgr.Gabriely Mrázové stojí oblečená v zeleném PhDr.Mgr.Jindřiška Gregoriniová (narozená v Praze). Vpravo od v Praze narozené a v zeleném oblečené PhDr.Mgr.Jindřišky Gregoriniové stojí PhDr.Mgr.Hana Brožková (narozená v Ústí nad Labem), která v tomto prvním řadě stojí na přesně opačném konci od JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy. Vlevo od v Ústí nad Labem narozené PhDr.Mgr.Hany Brožkové stojí v prostředním řadě PhDr.Mgr.Zdeňka Průchová (narozená v Českém Brodě). Vlevo od v Českém Brodě narozené PhDr.Mgr.Zdeňky Průchové stojí PhDr.Mgr.Daniela Součková (narozená v Praze). Vlevo od v Praze narozené PhDr.Mgr.Daniely Součkové stojí PhDr.Mgr.Veronika Tomášová – Sailerová (narozená v Chomutově). Vlevo od v Chomutově narozené PhDr.Mgr.Veroniky Tomášové – Sailerové stojí PhDr.Mgr.Ludmila Devátá (narozená v Klatovech). Vlevo od v Klatovech narozené PhDr.Mgr.Ludmily Deváté stojí PhDr.Mgr.Blanka Augustínová (narozená v Liberci), která tuto prostřední řadu uzavírá a stojí na jejím přesně opačném konci od PhDr.Mgr.Zdeňky Průchové (narozená v Českém Brodě), která stojí naopak na jeho počátku. Úplně v horním řadě na samém kraji a pod nápisem ”SPONDEO AC POLLICEOR” stojí PhDr.Mgr.Jiří Kacetl (narozen v Moravském Krumlově). Vpravo od v Moravském Krumlově narozeného PhDr.Mgr.Jiřího Kacetla stojí PhDr.Mgr.Karel Smetana (narozen v Praze). Vpravo od v Praze narozeného PhDr.Mgr.Karla Smetany stojí PhDr.Mgr.Ing.Zdeňka Klapalová (narozená v Kroměříži). Vpravo od v Kroměříži narozené PhDr.Mgr.Ing.Zdeňky Klapalové stojí PhDr.Mgr.Jana Kopřivová (narozená v Mladé Boleslavi). Vpravo od v Mladé Boleslavi narozené PhDr.Mgr.Jany Kopřivové stojí PhDr.Mgr.Stanislav Vejvar (narozen v Kladně). A vpravo od v Kladně narozeného PhDr.Mgr.Stanislava Vejvara stojí PhDr.Mgr.Martin Veselý (narozen v Liberci), který tuto horní řadu uzavírá a stojí v této horní řadě přesně na opačné straně jako PhDr.Mgr. PhDr.Mgr.Jiří Kacetl (narozen v Moravském Krumlově).

Zpět na hlavní stránku!