wz

Zpět na hlavní stránku!


Další fotografie JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy:

Co tedy dělá JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy po celé dny když je nezaměstnaný, kde nic-tu nic žádná práce není a proto nudí se?

Odpověď:

  1. Četba i samostudium doma, v knihovnách, archivech ale i vědeckých ústavech;
  2. Návštěvy počítačů ve veřejných počítačových podnicích, knihovnách ale i u kamarádů;
  3. Vyskytne-li se někde-občas ta možnost, tak i vypůjčování si starých automobilů-veteránů s alespoň krátkou jízdou;
  4. Občas si rád zahraje šachovou partii, analyzuje partie velmistrů či nejnovější teorii;
  5. Jako amatér rád sportuje, zejména silové sporty a posilování,
  6. Komu může – tomu rád nezištně pomůže a to třeba i fyzickou prací je-li toho zapotřebí;
  7. Nevyhýbá se ani mravně slušným lidovým zábavám, pěstováním lidových tradic, a to lidových tradic všech slovanských národů;
  8. Jako amatér rád skládá básně – epika, balady, rytmikou verše trochejské a daktyly; jazykově jsou téměř dvě třetiny básní v češtině nebo slovenštině (vyše 90 % básní jsou básně v evropských jazycích);
  9. Věnuje se všestranně aktivnímu praktikování víry věřícího křesťana-katolíka;
  10. A ovšemže příležitostně se věnuje ještě mnohým jiným ativitám na které si teď narychlo ani nevzpomněl…

Ale teď pojďme se již podívat na pár snímků:

Obrázek B359 – Písmo svaté zpravidla v češtině nebo ve slovenštině (lidově zvané “Bible”) a za ním (či pod ním) další kniha již ale vždy pouze v latině kodifikovaný – Codex Iuris Canonici (Kanonický zákoník) jsou dvě nejdůležitější knihy československého věřícího katolíka, respektive katolicky orientovaného právníka.
Detailní fotografie Obrázku B359 – Písmo svaté zpravidla v češtině nebo ve slovenštině (lidově zvané “Bible”) a za ním (či pod ním) další kniha již ale vždy pouze v latině kodifikovaný – Codex Iuris Canonici (Kanonický zákoník) jsou dvě nejdůležitější knihy československého věřícího katolíka, respektive katolicky orientovaného právníka (pokud si to třeba chcete detailněji prohlídnout).

Obrázek B361 – Můj Bože, to je ale neuvěřitelný pocit! Po tolika desetiletích sedět si klidně za volantem a řídit si - jakoby nic - bývalé služební vozidlo někdejší veřejné bezpečnosti s let osmdesátých či dokonce sedmdesátých z něhož na mně dýchá fluidum dávné totalitní minulosti. Nemá to sice ještě posilovač řízení a ani posilovač brzd. Má to sytič a starodávnou převodovku se čtyřmi převodovými stupni. Na rozdíl od “Hadimršky” model 1937 tato Lada má alespoň ty pásy ve předu (vzadu nemá pásy ani ona!). Tehdejší příslušníci Zboru národní bezpečnosti by asi teď vzteky padli na zadek…
Detailní fotografie Obrázku B361 – Můj Bože, to je ale neuvěřitelný pocit! Po tolika desetiletích sedět si klidně za volantem a řídit si - jakoby nic - bývalé služební vozidlo někdejší veřejné bezpečnosti s let osmdesátých či dokonce sedmdesátých z něhož na mně dýchá fluidum dávné totalitní minulosti. Nemá to sice ještě posilovač řízení a ani posilovač brzd. Má to sytič a starodávnou převodovku se čtyřmi převodovými stupni. Na rozdíl od “Hadimršky” model 1937 tato Lada má alespoň ty pásy ve předu (vzadu nemá pásy ani ona!). Tehdejší příslušníci Zboru národní bezpečnosti by asi teď vzteky padli na zadek…(pokud si to třeba chcete detailněji prohlídnout).

Obrázek B366 – Tento snímek ukazuje skvělou počítačovou techniku s připojením na internet u jednoho mého kamaráda. Kéž bych něco podobného měl taky i já. A nejen já, ale celý náš národ. Kéž by každá československá domácnost měla jednou svůj vlastní počítač!
Detailní fotografie Obrázku B366 – Tento snímek ukazuje skvělou počítačovou techniku s připojením na internet u jednoho mého kamaráda. Kéž bych něco podobného měl taky i já. A nejen já, ale celý náš národ. Kéž by každá domácnost měla jednou svůj vlastní počítač!

Obrázek B368 – Ano, i tento snímek ukazuje skvělou počítačovou techniku s připojením na internet u jednoho mého kamaráda. Kéž bych něco podobného měl taky i já. A nejen já, ale celý náš národ. Kéž by každá domácnost měla jednou svůj vlastní počítač! A snad bych ještě navíc dodal, kéž má každá domácnost měla ke svému samostudiu i takovéto skvělé knihy počítačové literatury, které jsem si přinesl ze sebou, abych Vám je mohl ukázat.
Detailní fotografie Obrázku B368 – Ano, i tento snímek ukazuje skvělou počítačovou techniku s připojením na internet u jednoho mého kamaráda. Kéž bych něco podobného měl taky i já. A nejen já, ale celý náš národ. Kéž by každá domácnost měla jednou svůj vlastní počítač! A snad bych ještě navíc dodal, kéž má každá domácnost měla ke svému samostudiu i takovéto skvělé knihy počítačové literatury, které jsem si přinesl ze sebou, abych Vám je mohl ukázat (pokud si to třeba chcete detailněji prohlídnout).

Obrázek B370 – Co nevidět přijde jeden kamarád – šachista. Dohodli jsme se, že společně budeme analyzovat a současně i srovnávat se starší literaturou šachové teorie některé novější moderní varianty ve hře Damského gambitu a Francouzské obrany…
Detailní fotografie Obrázku B370 – Co nevidět přijde jeden kamarád – šachista. Dohodli jsme se, že společně budeme analyzovat a současně i srovnávat se starší literaturou šachové teorie některé novější moderní varianty ve hře Damského gambitu a Francouzské obrany…

Obrázek B372 – A velice rád čtu. Číst lze prakticky cokoliv a všude: v knihovnách, v archivech, ve vědeckých ústavech a podobně. Ovšemže číst lze taky i u kamarádů anebo u sebe doma. Nejpohodlnější je sednout si v pohodě na čerstvém vzduchu do houpacího křesla a číst. Někteří spolužáci na právech (ale i jinde) tvrdili, že jsem prý stroj na konzumaci povinných učebnic, že jsem prý “fanatický bifloš”. To však ale není pravda!! Jak vidět – není totiž vůbec pravda – že žiji pouze jen a jen kvůli četbě odborné právnické (či filozofické) literatury…
Detailní fotografie Obrázku B372 - A velice rád čtu. Číst lze prakticky cokoliv a všude: v knihovnách, v archivech, ve vědeckých ústavech a podobně. Ovšemže číst lze taky i u kamarádů anebo u sebe doma. Nejpohodlnější je sednout si v pohodě na čerstvém vzduchu do houpacího křesla a číst. Někteří spolužáci na právech (ale i jinde) tvrdili, že jsem prý stroj na konzumaci povinných učebnic, že jsem prý “fanatický bifloš”. To však ale není pravda!! Jak vidět – není totiž vůbec pravda – že žiji pouze jen a jen kvůli četbě odborné právnické (či filozofické) literatury…

Obrázek B374 – Ale ovšemže to nepopírám – právnickou literaturu – tu jako právník musím číst a čtu taky…
Detailní fotografie Obrázku B374 - Ale ovšemže to nepopírám – právnickou literaturu – tu jako právník musím číst a čtu taky…

Obrázek B376 – A když už jsem obézní a tedy dosti těžký na to abych byl dobrým běžcem či lehkým atletem, tak alespoň posiluji. Podle hesla: “Nemáš-li velikou naději že před nepřítelem utečeš, buď alespoň natolik silný, aby ses před útočníkem či útočníky sám ubránil!” Proto je sport velice důležitý. A pro mě i z jiných důvodů (tedy nejen síla, ale i osobní zdraví, fyzická kondice, psychická odolnost vůči stresu atd.). Sport je pro mne tudíž důležitý dvojnásob. Ta helma je kamarádova (fotografova). Hlava JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy je pro ni objemem i tak moc veliká.
Detailní fotografie Obrázku B376 - A když už jsem obézní a tedy dosti těžký na to abych byl dobrým běžcem či lehkým atletem, tak alespoň posiluji. Podle hesla: “Nemáš-li velikou naději že před nepřítelem utečeš, buď alespoň natolik silný, aby ses před útočníkem či útočníky sám ubránil!” Proto je sport velice důležitý. A pro mě i z jiných důvodů (tedy nejen síla, ale i osobní zdraví, fyzická kondice, psychická odolnost vůči stresu atd.). Sport je pro mne tudíž důležitý dvojnásob. Ta helma je kamarádova (fotografova). Hlava JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy je pro ni objemem i tak moc veliká.

Obrázek B375 – Nevyhýbám se ani na organizování či na účasti mravně slušných lidových slavnostech či zábavách. Snímek je pořízen na tzv.”vidov dan” – jedná se o soukromou slavnost “Den jugoslávské národní kultury” za účasti nepočetné skupiny levicově orientovaných a projugoslávsky smýšlejících československých i jugoslávských (myslím tím všechny země bývalé SFRJ) intelektuálů. Vzhledem k tomu, že jsem tolerantní a bez zásadních politických předsudků, nedělalo mi žádný problém účastnit se i tohoto setkání…

Obrázek B378 – Komu můžu tomu rád a nezištně pomůžu. A to třeba i osobní fyzickou prací. A to – je-li to skutečně nutné – tak dokonce i během “Dne jugoslávské národní kultury”, kdy se mi to opravdu osobně moc nehodí, kdy bych se měl spíše věnovat hostům (byť i na nějakou tu hodinku se snad obejdou i beze mě). Jsem sice intelektuál, ale nebojím se ani manuální fyzické práce a tudíž nevyhýbám se jí!

Obrázek B367 – i tento snímek z trochu jiné pozice ukazuje skvělou počítačovou techniku s připojením na internet u jednoho mého kamaráda. Tyto počítače jsou obvykle “na prvním patře”, teď je však ale – jak mně informoval kamarád - dočasně umístili na přízemí kvůli malování. Dotyčné tři knihy, které držím však kamarádovi ale nepatří. Tyto knihy jsem si ze sebou přinesl já sám…

Obrázek B369 – Jo šachy! Mám je velice rád. Ono sice každý tvrdí, že prý umí hrát šachy. Ve skutečnosti ale je jen velice málo lidí, kteří je doopravdy umí hrát. Umět hrát šachy neznamená znát pouze to, jak se “tahá” jednotlivými figurkami! Šachy jsou quasi jakási vyšší aplikovaná matematika inkorporovaná do složitých vztahů vzájemného působení v souhře i protihře dvaatřiceti “kamenů” v drahách jejich pohybů na čtyřiašedesáti polích šachovnice.

Obrázek B371 – Nicméně když se ale přece jen občas objeví skutečný šachista “z masa a kostí”, ovšemže lze si šachovou partii třeba i zahrát…

 

Zpět na hlavní stránku!