wz

Zpět na hlavní stránku!


Poděkování Univerzitě Karlově – Filozofické fakultě v Praze na závěr promoce ze dne 20.7.2000 ve jménu čerstvých magistrů filozofie přednesl PhDr.Mgr.Karel Jirásek, narozen v Praze.

Vaše magnificence pane prorektore, spectabilis pane proděkane, honorabilis pane promotore, vážený profesorský sbore, vážení hosté!

Nastala chvíle, kdy se jako studenti loučíme s naší fakultou. Chvíle, kdy se završuje významná etapa našeho života, dob univerzitního studia naplněné radostmi i starostmi, hledáním i nalézáním, váháním i rozhodováním, ale přesto směřující naši životní cestu ke svému cíli. Dovolte mi proto jménem přítomných absolventů poděkovat v této slavnostní chvíli všem se kterými jsme se setkávali po celou dobu studia a kteří nás na této nelehké cestě provázeli. Každý z nás musel tu svojí cestu objevit a ujít sám, ale těžko by to dokázal bez pomocí těch, kteří ho vedli a podporovali. V první řadě bych chtěl poděkovat Vám, všem pedagogům, kteří zde nelitovali námahy a předávali nám nejen vědecké poznatky, ale taky své cenné životní zkušenosti a umět je užívat s vědomím, že cesta poznání uzavřením studia nekončí. Stali jste se našimi vzory a přenesli na nás své zanícení a lásku k oborům, které jsme vystudovali. Je především Vaší zásluhou, že dnes stojíme na tomto místě.

Rád bych poděkoval vedoucím jednotlivých kateder, bez jejichž dlouholetých zkušeností by bylo obtížné skloubit výuku tak bohaté a pestré nabídky oborů, jaké nám poskytla naše fakulta a rozsáhlou zahraniční spoluprací potvrdit nejen náš, ale i evropský věhlas naší Alma Mater.

Naše poděkování patří zároveň i našim blízkým, kteří nám po celá léta vytvářeli potřebné zázemí a dodávali v nejtěžších chvílích potřebnou sílu. Děkujeme Vám rodičům, sourozencům a partnerům, přátelům i všem ostatním, kteří jste stáli v dobrém i zlém po našem boku. Bez Vaší pomoci a podpory by se nám jen stěží podařilo dojít až k dnešnímu úspěchu. Proto jsme rádi, že nyní s námi sdílíte slavnostní okamžiky.

Naše poděkování patří i těm, kteří nám dnes udělují titul magistra – prorektoru Univerzity Karlovy, proděkanu Filozofické fakulty a našemu panu promotorovi.

Na závěr snad mohu říci za sebe i za své kolegy – děkujeme za čest, kterou jste nám dnes udělením titulu magistra jako absolventům Filozofické fakulty Univerzity Karlovy prokázali. Věřím, že tento titul se pro nás nestane pouhou ozdobou, ale i závazkem. Jedna etapa našeho života končí a tak znovu začínáme. (Potlesk)

Zpět na hlavní stránku!