wz

Zpět na hlavní stránku!


Športový areál na Solivarskej ulici v obvode Bratislava II. z roku 1974.

Na všetkých troch fotografiách je vidieť JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholu v čase keď mal sedem rokov a dva mesiace. Tieto fotografie pochádzajú z prelomu mesiaca júna a júla roku 1974. Na prvej fotografii je Henryk Lahola vidieť ako sa húpe na húpačke v športovom areáli nachádzajúcom sa od dvora domu na Solivarskej ulici č.19 kde vtedy býval. V zadnej časti (tj. protiľahlej časti sa nachádzali húpačky), títo zadná časť je signifikantná tým, že takmer pozdĺž celej tejto zadnej časti rástli také veľké kríky. A v zadnej časti sa nachádzali i rôzne preliezačky určené ako pre deti, tak i pre dospelejších gymnastov – ako je to ostatne i vidieť na prostrednej fotografii, ktorá sa nachádza hneď pod prvou fotografiou na ktorej sedemročný Henryk Lahola sedí na húpačke, tak na tejto prostrednej fotografii cvičí na takýchto preliezačkách. A úplne spodná tretia fotografia zas ukazuje Henryka Laholu ako si to “skratkou” berie rovno preliezaním cez plot do tohoto športového areálu bez toho, aby plot obišiel a vošiel dnu bránou. Dozorkyňa športového ihriska síce nemala veľkú radosť z toho, keď deti všelikde po obvode preliezali plot, avšak Henryk Lahola to videl u starších chlapcov, že tak bežne činia a preto ten plot kdekoľvek potreboval tak preliezol tiež.

Štandartné tri obyčajné fotografie na jednom spoločnom snímku:

Tri “malé” fotografie na jednom spoločnom snímku – Na prvej z týchto troch fotografií sedí sedemročný Henryk Lahola na húpačke, dole nižšie a uprostred sedemročný Henryk Lahola cvičí a ešte nižšie úplne na dole na najspodnejšej tretej fotografii sedemročný Henryk Lahola prelieza plot športového areálu nachádzajúcom sa odo dvora domu na Solivarského ulici č.19 na Štrkovci v obvode Bratislava II.

Veľkorozmerové tri fotografie na jednom spoločnom snímku.

Vychutnajte si pohľad na priestory Športového areálu na Solivarskej ulici na Štrkovci v obvode Bratislava II. v detailných veľkorozmerných fotografiách:

Tri výrazne “veľké” fotografie na jednom spoločnom snímku – Tieto tri fotografie ukazujú v podstate to isté, avšak vo výraznom zväčšení oproti predchádzajúcemu ”obyčajnému" snímku. Tieto tri fotografie – a najmä tieto trii výrazne detailné ”veľké" fotografie umožňujú divákovi okrem iného aj nádherný pohľad na partikulárne časti Športového areálu nachádzajúceho sa na Solivarskej ulici č.19 na Štrkovci v obvode Bratislava II. tak, ako to tam vyzeralo v roku 1974.

Dňa 24.5.2007 túto stručnú prácu s fotografiami z partikulárnych častí areálu na Solivarskej ulici ř.19 v Bratislave II. z roku 1974 uverejnil:

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!