wz

Back!


Prosba k velmi dobrým kamarádům z teritoria okresu Uherské Hradiště a Zlín:

Dnešní moderní fotografická technika umí zázraky. I když počítač Vašeho bohatého kamaráda sice nemá fonty příslušného zřídka používaného “exotického” písma a tedy v dotyčném “exotickém” jazyce z tohoto hlediska nemůžete nic napsat, tento problém se dá díky moderní fotografické technice obejít tím, že to co jste chtěl napsat přímo do počítače napíšete do něj alespoň nepřímo tak, že si vezmete obyčejné kuličkové psací pero a ním pak na kus papíru čistě mechanicky a doslova vlastnoručně napíšete to co by jste rád napsal do počítače přímo, po napsání se tato Vaše vlastnoruční písemnost vyfotí a převede do souboru “JPG” a tak to můžete mít “nápsano” v počítači alespoň nepřímo, když již vzhledem k neexistenci fontů příslušného písma v počítači to nemůžete do něj naťukat přímo na klávesnici.

Přesto však zajisté mi dáte za pravdu, že takovéto umělé náhradní řešení rozhodne není a ani nemůže být plnohodnotnou kompenzací za živé písmo, které by jste velice rád naťukal přímo na klávesnici pokud by jste měl tuto možnost a příležitost.

Drazí přátelé, bratři a sestry v Kristu, kolegové a kolegyně, s mnohými z Vás se běžně potkávám v kostele, který stojí ve Vaší vesnici či Vašem městě, s mnohými z Vás se běžně potkávám v různých knihovnách, archivech, přednáškových sálech ( a to dokonce i já zde většinou vystupuji pouze v pozici pouhého posluchače přednášky, kterou má většinou někdo úplně jiný než já!), ba s mnohými z Vás jsem se zúčastnil i různých vědeckých ale i jiných diskusí v rámci nejrůznějších diskusních fór. Známe se sice osobně velice dobře a přesto k sobě současně máme i velice daleko. A proto mi dovolte abych k Vám přednesl tuto moji velikou prosbu.

Máte-li k dispozici počítač s fonty některého takzvaného “exotického” písma (tj.prakticky jakéhokoliv písma mimo naší “západní” latinky nebo “východní” ruské azbuky, srbské cyriliky či řecké alfabety), bydlíte v rámci těchto dvou výše zmiňovaných okresů a eventuálně souhlasil(a) by jste s tím, abych směl přijít k Vám a na Vašem počítači si napsal několik mých osobních úvah, myšlenek, modliteb a dalších osobních poznámek v dotyčném jazyce, a tyto pak prostřednictvím Internetu umístil na svých webových stránkách, popřípadě – pokud nemáte Internet – tak alespbych si chtěl tyto u Vás vytvořené soubory v HTML nahrát na nějakou disketu, CD či DVD, které bych si pak se sebou odnesl, pak mi napište prosím na adresu HenrykLahola@Yahoo.de

Navíc tuto službu bych chtěl zadarmo. Chápu, že nežijeme v nějakém socialistickém státě a proto chtít něco zadarmo je z tohoto hlediska možná i veliká troufalost, nicméně velice rád bych apeloval na Vaši vědeckou kolegialitu, jako i na to, že to nechci ani tak sám pro sebe, jako spíše pro čtenáře mých webových stránek, které vytvářím úplně sám, úplně zadarmo, úplně bezplatně.

Domnívám se, že nejeden z úpřimně věřících křesťanů, a to bez ohledu na jeho národnost či konkrétní náboženskou konfesi, a to ať již nějaký, třeba i sebevíc učený intelektuál či pouhý pomocný dělník; muž či žena; stařec či malé dítě; prostě mnozí z těch lidí, kteří věří v Ježíše Krista Boha Spasitele a Vykupitele by si možná i velice rád přečetl v tomto zajímavém pakistánsko – indickém jazyce několik mých osobních úvah, modliteb a myšlenek duchovního, náboženského charakteru.

Za vyhovění této mojí prosbě předem děkuje

Váš

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Back!