wz

Zpět na hlavní stránku!


Filozofové. JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola – Seznam.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze – neoficiální seznam (výběr) pozoruhodných rigorózních (dizertačních), diplomových a bakalářských prací z let 1992 – 2007.

Druh příslušné vědecké práce: rigorózní (disertační) práce, diplomová práce, bakalářská práce,

Akademický rok zadání příslušné vědecké práce: 2006/2007, 2005/2006, 2004/2005, 2003/2004, 2002/2003, 2001/2002, 2000/2001, 1999/2000, 1998/1999, 1997/1998, 1996/1997, 1995/1996, 1994/1995, 1993/1994, 1992/1993, tj. akademické roky 1992/1993 až 2006/2007.

Vysvětlení zde použité systematiky řazení: Název vědecké práce - Rok zadání vědecké práce – Druh vědecké práce – jméno a přijmení konzultanta této vědecké práce (pouze někdy u rigorózních a dizertačních vědeckých prací!) - jméno a přijmení autora příslušné vědecké práce -Datum obhajoby příslušné vědecké práce.

 

Osídlení horního toku řeky Loučné od neolitu do raného... 2006 rigorózní práce David Vích 7.10.06

Englisch Book Titles in Gerundial Form 2006 rigorózní práce Radek Blaheta 17.10.06

In Search of Afro-American Identity:Zora Neale Hurston and... 2006 rigorózní práce Magdalena Koucká 12.10.06

Etická výchova a její místo v kurikulu základního vzdělávání 2006 rigorózní práce Jan Kachlík 12.10.06

Život v náboženské sektě a jeho vliv na osobnost dítěte 2006 rigorózní práce Anežka Misauerová 12.10.06

Volba povolání zdravotní sestry. 2006 rigorózní práce Jana Hlinovská 12.10.06

Čína na cestě k modernizaci (1860-1911) 2006 rigorózní práce Filip Satrapa 10.10.06

Středoevropská politika s přihlédnutím k aktivním... 2006 rigorózní práce Jan Kubáček 10.10.06

Geopolitická súvistosť bezpečnosti Ruskej federácie v... 2006 rigorózní práce Martin Horemuž 10.10.06

Písničkářské sdružení Šafrán 2006 rigorózní práce Přemysl Houda 10.10.06

Argentinský mýtus odvahy v díle Jorge Luise Borgese 2006 rigorózní práce Eva Kadlečková 10.10.06

Román jako žánr-Ortega y Gasset, Bachtin 2006 rigorózní práce Hana Kloubová 09.10.06

Event marketing 2006 rigorózní práce Petra Vinterová 09.10.06

České barokní korunovace 2006 rigorózní práce Jiří Hrbek 09.10.06

Okres na východě 1960-1989. Občané a nejnižší článek Státní... 2006 rigorózní práce Prokop Tomek 09.10.06

Hmotné zajištění českých kolegyálních kapitul do poloviny... 2006 rigorózní práce Karin Pátrová 09.10.06

Žánr pololidové literatury v díle Ibn Zunbula 2006 rigorózní práce Andrea Moustafa 09.10.06

Agrární strana v letech 1920-1921 2006 rigorózní práce Jan Čapek 06.10.06

Humanitní demokracie Edvarda Beneše. 2006 rigorózní práce Petr Podlaha 06.10.06

Sociálně tržní hospodářství ve Spolkové republice Německo v... 2006 rigorózní práce Kateřina Kocarevová 05.10.06

Historický vývoj teritoriální polarizace českých zemí. 2006 rigorózní práce Aleš Nováček 05.10.06

Vlivy historické hudby v tvorbě Petra Ebena 2006 rigorózní práce Radek Menoušek 05.10.06

Vnitřní monolog v díle Miguela Delibese 2006 rigorózní práce Blanka Mráčková 05.10.06

Počátky československo-tureckých vztahů v letech 1918-1926 2006 rigorózní práce Petr Novák 04.10.06

Skryté tváře fantastična. Fantastická literatura v oblasti... 2006 rigorózní práce Lada Hazaiová 02.10.06

Přízvuková jednotka ve francouzštině a češtině. Strukturní... 2006 publikace Tomáš Duběda 26.09.06

Formování izraelských mocenských elit, 1919-1949:dějiny,... 2006 rigorózní práce Jan Zouplna 26.09.06

Saský univerzitní národ pražské právnické... 2006 rigorózní práce Jiří Stočes 26.09.06

Trénink pozornosti metodou EEG biofeedback u pacientů po... 2006 rigorózní práce Iva Gregorová 26.09.06

Luteránská hudba v Praze v předbělohorském období. 2006 rigorózní práce Josef Šebesta 08.09.06

Česká gramatografie a kulturní reflexe češtiny v letech... 2006 rigorózní práce Ondřej Koupil 07.09.06

Německé výpůjčky ve hrách J. Voskovce a J. Wericha. 2006 rigorózní práce Petra Háblová 21.07.06

Socialismus je práce. Život Rudolfa Bechyně 1881-1948. 2006 rigorózní práce Jiří Noha 18.07.06

Kulturní fenomén Jihoslovanů - Dubrovnická republika. 2006 rigorózní práce Květuše Sokolová 10.07.06

Nomádi moderní doby 2006 rigorózní práce Linda Kropáčková 10.07.06

The transition between restrictive and nonrestrictive... 2006 rigorózní práce Pavlína Šímová 28.06.06

Třicetiletá válka a vývoj venkovské sociální struktury na... 2006 rigorózní práce Jaroslav Šulc 28.06.06

Budovy zastupitelských úřadů ČSR v meziválečném období -... 2006 rigorózní práce Jan Jaroš 28.06.06

Chlumčanští z Přestavlk do poloviny 17. století. 2006 rigorózní práce Veronika Bezděková 28.06.06

Intermediární péče o psychoticky nemocné v České republice. 2006 rigorózní práce Jana Horáková 16.06.06

Výchova k úctě ke stáří. 2006 rigorózní práce Dana Klevetová 16.06.06

Postsocialistická transformace a změny kultury ve... 2006 rigorózní práce Petr Kokaisl 15.06.06

Studium životní dráhy na příkladu partnerského chování dětí... 2006 rigorózní práce Anna Šťastná 08.06.06

Banka československých legií v letech 1919-1938 2006 rigorózní práce Daniela Brádlerová 07.06.06

Kultura Nazca v zrcadle hypotéz a interpretací 2006 rigorózní práce Robert Ledvinka 02.06.06

České akční umění 60. a 90. let Historie a problematika... 2006 rigorózní práce Pavlína Morganová 30.05.06

Emil Filla, primitivismus a mimoevropské umění 2006 rigorózní práce Tomáš Winter 30.05.06

Kavárna jako téma českého umění první poloviny 20. Století 2006 rigorózní práce Eva Bendová 29.05.06

Vizualizace hudby v českém meziválečném výtvarném umění. 2006 rigorózní práce Lenka Pastýříková 29.05.06

Centralization and Decentralization of Political power in... 2006 rigorózní práce Taye Abebe Moges 09.05.06

Kapitoly z budovatelské literátní kultury 2006 rigorózní práce Petr Šámal 09.05.06

Varianty španělštiny v překladu neliterárních textů 2006 rigorózní práce Kateřina Kováčová 26.04.06

Pravěké osídlení severní části západních Čech 2006 rigorózní práce Zdeněk Kusý 26.04.06

Způsob výchovy v rodině a interakční tendence dospívajících 2006 rigorózní práce Iva Wedlichová 26.04.06

Dvůr olomouckého biskupa Stanislava Thurza( 1497-1540), jeho... 2006 rigorózní práce Tomáš Baletka 26.04.06

Kategorie věžestvo/viežlyvumas v ruské a litevské kulturní... 2006 rigorózní práce Ilja Lemeškin 26.04.06

SAJAT NOVA - Zlatý věk arménské trubadúrské lyriky. 2006 rigorózní práce Petra Kohoutková 19.04.06

Proměny módy v mezikulturním kontextu. 2006 rigorózní práce Lucie Formáčková 19.04.06

Pohádky v československé kinematografii. 2006 rigorózní práce Lucie Vondráčková 19.04.06

Umírání, smrt a pohřební rituály v České republice prizmatem... 2006 diplomová práce Petra Bouzová 18.04.06

Osobnostní profil českých hooligans 2006 rigorózní práce Václav Jiřička 05.04.06

Subjektivní prožívání orgasmu versus anorgasmie u žen. 2006 rigorózní práce Leona Prokopcová 05.04.06

Problematika depresivních symptomů a jejich bližší... 2006 rigorózní práce Irena Švábová 05.04.06

Prokognitivní vliv repetitivní transkraniální magnetické... 2006 rigorózní práce Hana Kučerová 05.04.06

Diagnostika Aspergerova syndromu: Ověřovací studie české... 2006 rigorózní práce Helena Krejčířová 05.04.06

Vliv cvičení jógy a tai-chi( na bazální strukturu a dynamiku... 2006 rigorózní práce Kateřina Hermanová 05.04.06

Psychologická problematika vnitřní diferenciace odsouzených. 2006 rigorózní práce Miroslav Tamchyna 05.04.06

Vývoj konceptu smrti. 2006 rigorózní práce Iva Maruščáková 05.04.06

Senioři a možnost využívání moderní informační technologie 2006 rigorózní práce Alexandra Jordankova 05.04.06

Psychodiagnostika pro předškolní věk:Vídeňský vývojový test. 2006 rigorózní práce Magdalena Dostálová 05.04.06

Sociální vztahy ve skupinách pubescentův diagnostických... 2006 rigorózní práce Jitka Cápalová 05.04.06

Jazyk a jazykové menšiny 2006 rigorózní práce Denisa Zlatá 04.04.06

Regionální aspekty transformačního vývoje nových spolkových... 2006 rigorózní práce Ivo Říha 04.04.06

Arabské národnostní menšiny v Německu. 2006 rigorózní práce Jan Šnaidauf 21.03.06

Nálezy mincí na Českokrumlovsku 2006 rigorózní práce Jiří Militký 20.03.06

Českobratrská církev evangelická v agenturním rozpracování... 2006 rigorózní práce Peter Dinuš 15.03.06

Motivace studentů lékařské fakulty ke studiu a vlivy na její... 2006 rigorózní práce Ingrid Hanušová 15.03.06

Svědkové Jehovovi 2006 rigorózní práce Miluše Tůmová 13.03.06

Pražská pověst ve 2.polovině 19.století 2006 rigorózní práce Petr Janeček 13.03.06

Vesnická samospráva na počátku 20. století v Libici nad... 2006 rigorózní práce Jan Vinduška 13.03.06

Sport, mýtua a popkultura 2006 rigorózní práce Jan Děkanovský 06.03.06

Pohádka jako fenomén 2006 rigorózní práce Petra Vrtbovská 01.03.06

Argumentace v komunikaci. Průzkum komunikačního pojetí... 2006 rigorózní práce Ondřej Klein 28.02.06

Utváření "eurožargonu" v češtině 2006 rigorózní práce Marie Černíková 28.02.06

Labour Party a evropská integrace 2006 rigorózní práce Lucie Andrejková 23.02.06

Antisemitismus ve Francii - současná debata a její kořeny 2006 rigorózní práce Václav Nekvapil 23.02.06

Srovnání Palackého výkladů vybraných témat v českém a... 2006 rigorózní práce Kateřina Jacques 23.02.06

Vztah Tomáše Garrigua Masaryka a české Katolické moderny na... 2006 rigorózní práce Marek Šmíd 23.02.06

Radikální náboženství a jeho vliv na anglickou společnost a... 2006 rigorózní práce Stanislav Tumis 21.02.06

Rakousko, Muhammad Alí a krize na Blízkém východě v letech... 2006 rigorózní práce Miroslav Šedivý 21.02.06

Češi a Slováci k tzv. Rothermerově akci v roce 1927.... 2006 rigorózní práce Martina Soukupová 21.02.06

Spojené státy americké a znovusjednocení Německa v letech... 2006 rigorózní práce Tomáš Ehler 21.02.06

Okupace Norska nacistickým Německem v roce 1940 2006 rigorózní práce Eva Přenosilová 21.02.06

Československo-korejské vztahy v době korejské války... 2006 rigorózní práce Pavel Janeček 21.02.06

Koloběh pohledů: Od renesančního pozorovatele k mužskému... 2006 rigorózní práce Petra Hanáková 21.02.06

Expanzivní politika USA. Hranice mezi hispánským a... 2006 rigorózní práce Jiří Stískal 21.02.06

Knihy na dvoře Rožmberků 2006 rigorózní práce Lenka Veselá 21.02.06

Les composés italiens actuels ( Současná italská kompozita) 2006 rigorózní práce Jan Radimský 21.02.06

Metodologie průzkumu informačních potřeb 2006 rigorózní práce Lenka Sychrovská 15.02.06

Elektronické obchodování s tradičními tištěnými, zvukovými a... 2006 rigorózní práce Miloslava Rulíková 15.02.06

Informační a komunikační technologie a soudobá společnost 2006 rigorózní práce Jan Poštulka 15.02.06

Informační zabezpečení vědy a výzkumu:současný stav a trendy... 2006 rigorózní práce Hana Munziová 15.02.06

Citační analýza a komunikace vědeckých znalostí 2006 rigorózní práce Ludmila Hercová 15.02.06

Informační politika Spolkové republiky Německo 2006 rigorózní práce Ondřej Fabián 15.02.06

Informace jako nehmotný statek 2006 rigorózní práce Brigita Exelová 15.02.06

Oslovení a norma v překladu 2006 rigorózní práce Kamila Novotná 13.02.06

Mocensko-ekonomická politika Benátek ve východním Středomoří... 2006 rigorózní práce Sabina Dvořáková 09.02.06

Úloha Terezína v holocaustu neprotektorátních Židů a její... 2006 rigorózní práce Karel Jirát 08.02.06

Psychologische Kontexte in der Regers Psychotherapie im... 2006 rigorózní práce Ladislav Nykl 08.02.06

Církevní textil období historismu 2006 rigorózní práce Markéta Janatová 03.02.06

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře. Architektonické dílo mistra... 2006 rigorózní práce Aleš Pospíšil 03.02.06

The accounting from the papyrus archive of Neferre and their... 2006 rigorózní práce Hana Vymazalová 02.02.06

James Hillman a post-jungiánské školy 2006 rigorózní práce Hanuš Šparlinek 02.02.06

Barvy a vůně Florentské renesance 2006 rigorózní práce Irena Ondrová 02.02.06

Veniamin a Juraj Križanič v Rusku 2006 rigorózní práce Marek Příhoda 27.01.06

Vliv druhé berlínské krize na zahraniční politiku Spolkové... 2006 rigorózní práce Petr Janoušek 27.01.06

Staročeská lékařská terminologie - názvy chorob, jejich... 2006 rigorózní práce Alena Černá 27.01.06

Nelegální migrace a detentismus v České republice 2006 rigorózní práce Martin Krahulík 27.01.06

Ekonomické aspekty německého sjednocení. Měnová unie a její... 2006 rigorózní práce Jakub Doležal 24.01.06

Příspěvek ke studiu historiografické diskuse o politice... 2006 rigorózní práce Tomáš Perman 24.01.06

Kosovská otázka 1981-1999 2006 rigorózní práce Patrik Girgle 24.01.06

Sárská otázka 1918-1935, 2006 rigorózní práce Karel Smetana (narozen v Praze), obhajoba rigorózní práce a rigorózní zkouška dne 22.09.05, promoce za doktora filozofie Univerzity Karlovy v Praze dne 15.12.2005 na slavnostní promoci v pražském Karolinu se začátkem promoce od 15.00 hod.

Příroda a kultura v čínské tradici a současnosti. 2005 diplomová práce PhDr. Jitka Ortová, CSc. Pavlína Krámská 17.10.06

Pramen Života svaté Alžběty Tomáše Štítného ze Štítného ... 2005 diplomová práce doc. PhDr. Jaroslav Kolár, CSc. Barbora Hanzová 02.10.06

Analyse von DaF-Lehrwerken fur Erwachsene unter dem...2005 diplomová práce PhDr. Eva Berglová Katarína Gregorová 18.09.06

Aplikace modelu úsilí Daniela Gila na simultánní tlumočení ... 2005 diplomová práce doc. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. Zdeňka Puková 13.09.06

Frith Walter Nielsen jako zprostředkovatel české kultury 2005 diplomová práce Doc.PhDr. Gabriela Veselá Jana Weinbergerová 12.09.06

Henri Michaux v českých překladech 2005 diplomová práce PhDr. Jovanka Šotolová Kateřina Hlobilová 12.09.06

Souvislost tlumočnického zápisu s kvalitou konsekutivního... 2005 diplomová práce Mgr. Naďa Abdallaová Petra Svobodová 12.09.06

Evropská centrální banka a její monetární politika 2005 diplomová práce René Kujan 31.08.06

Šinranovo pojetí šindžin jako cesty k buddhovství 2005 bakalářská práce Petr Vrba 20.07.06

Archivní pomůcky - inventáře: Archiv města Šumburk nad... 2005 bakalářská práce Jakub Feige 20.07.06

Kostel svatého Havla a vrch Havlín na Zbraslavi 2005 bakalářská práce Alena Smítková 20.07.06

Klášterní velkostatek v Kladrubech během 17. století 2005 bakalářská práce Šárka Steinová 20.07.06

Aspekty zpracování tezauru pro oblast bezpečnosti práce 2005 diplomová práce Jana Hudousková 20.07.06

Korejský poloostrov v politice velmocí a diplomacie Korejské... 2005 diplomová práce Dana Beladová 20.07.06

Znaky států Evropy v českém znakovém jazyce 2005 bakalářská práce Lucie Šůchová 20.07.06

Apelační soud v letech 1548 - 1620. (Vznik, pravomoc a... 2005 diplomová práce Jaroslav Pleskot 17.07.06

Železniční tratě Podorlicka 2005 diplomová práce Jan Patočka 17.07.06

Zdeněk Kalista jako literární kritik 2005 diplomová práce PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. Vojtěch Malínek 17.07.06

Das Zeitgedicht in Erich Frieds Lyrik 2005 diplomová práce Ondřej Bezdíček 17.07.06

Zur Inventarisierung von Komposita im entstehenden Grossen... 2005 diplomová práce Petra Nováková 17.07.06

Mnemotechnische Verfahren im Fremdsprachenunterricht... 2005 diplomová práce Magdalena Čížková 17.07.06

Absurdní drama v české literatuře 60. let 20. století 2005 diplomová práce Doc. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. Iva Janečková 17.07.06

Podmínky výuky češtiny jako cizího jazyka v Česku... 2005 diplomová práce doc. PhDr. Karel Šebesta, CSc. Petra Beranová 17.07.06

Weibliche Berufsbezeichnungen im heutigen Deutsch. 2005 diplomová práce Marie Vachková, Ph.D. Markéta Dadková 17.07.06

Pražské soubory soudobé hudby v letech 1990-2004 2005 diplomová práce prof. PhDr. Milan Slavický Robert Škarda 17.07.06

Dativ v srbštině a češtině. Komparativní studie 2005 diplomová práce Jaroslav Mašín 17.07.06

Islámský radikalismus v reflexi sociálních věd a veřejného... 2005 diplomová práce PhDr. Oleg Suša, CSc. Karel Černý 17.07.06

Otcovství 2005 diplomová práce PhDr. Jaroslav Šturma Anna Zábelková 17.07.06

Stávání se člověkem. Historie a současnost na člověka... 2005 diplomová práce PhDr. Vendula Junková Daniela Šiffelová 17.07.06

Prevence užívání návykových látek na základní škole 2005 diplomová práce doc. PhDr. Soňa Hermochová, CSc. Michala Ročňáková 17.07.06

Analýza herní interakce 24 měsíčního dítěte v rodinném... 2005 diplomová práce Miloslava Kubů 17.07.06

Lingvo-stylistická analýza románu V. Aksenova "Zvezdnyj... 2005 diplomová práce Anna Hrzalová 17.07.06

Osobnost učitele odborných předmětů na SZŠ a jeho profesní... 2005 diplomová práce Jana Volfová 14.07.06

Využití strukturovaného učení ve vzdělávání dětí s mentální... 2005 diplomová práce Yveta Pecháčková 14.07.06

Profesní příprava ošetřovatelek (zdravotních sester) v ČR a... 2005 diplomová práce Alexandra Kramářová 14.07.06

Metakognice jako kompetence žáka základní školy 2005 diplomová práce Iveta Kořínková 14.07.06

Efektivní využívání informačních technologií jako jedna z... 2005 diplomová práce Eva Hrazdírová 14.07.06

České menšinové školství v Bílině a okolí (1918 - 1938) 2005 diplomová práce Miluše Dudová 14.07.06

České základní školství na Jáchymovsku 1918 - 1960 se... 2005 diplomová práce Jan Drápal 14.07.06

Vznik a vývoj menšinového školství na okrese Česká Lípa v... 2005 diplomová práce Pavlína Burdová 14.07.06

Diktátor v latinskoamerické skutečnosti a literatuře 2005 diplomová práce prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. Petr Mazanec 14.07.06

Analýza herní interakce 24 měsíčního dítěte v rodinném... 2005 diplomová práce Miloslava Kubů 13.07.06

Možnosti školy a lokální komunity v systému prevence... 2005 diplomová práce Jana Vyšínová 12.07.06

Osobnost učitele odborných předmětů na SZŠ a jeho profesní... 2005 diplomová práce Jana Volfová 12.07.06

Vliv výchovných postojů rodičů na utváření odpovědnosti... 2005 diplomová práce Daniel Tůma 12.07.06

Využití strukturovaného učení ve vzdělávání dětí s mentální... 2005 diplomová práce Yveta Pecháčková 12.07.06

Profesní příprava ošetřovatelek (zdravotních sester) v ČR a... 2005 diplomová práce Alexandra Kramářová 12.07.06

Metakognice jako kompetence žáka základní školy 2005 diplomová práce Iveta Kořínková 12.07.06

Efektivní využívání informačních technologií jako jedna z... 2005 diplomová práce Eva Hrazdírová 12.07.06

Chápání smysluplnost života jako součást změny životního... 2005 diplomová práce Martina Grolbertová 12.07.06

České menšinové školství v Bílině a okolí (1918 - 1938) 2005 diplomová práce Miluše Dudová 12.07.06

České základní školství na Jáchymovsku 1918 - 1960 se... 2005 diplomová práce Jan Drápal 12.07.06

Vznik a vývoj menšinového školství na okrese Česká Lípa v... 2005 diplomová práce Pavlína Burdová 12.07.06

Kurikulární reforma ve Velké Británii a její hodnocení (jako... 2005 diplomová práce Veronika Balíčková 12.07.06

Marketingové plánování v informační a zpravodajské agentuře... 2005 diplomová práce Eva Machovcová 11.07.06

Středoevropská politika s přihlédnutím k aktivitám... 2005 diplomová práce Jan Kubáček 29.06.06

Kubánští disidenti v exilu a na Kubě 2005 diplomová práce Miroslava Ferrarová 29.06.06

Apelační soud v letech 1548 - 1620. (Vznik, pravomoc a... 2005 diplomová práce Jaroslav Pleskot 29.06.06

Hranice moci a sebe-reprodukce diktatury sovětského typu v... 2005 diplomová práce Daniel Novák 29.06.06

Český kníže a saský vévoda ve 12. století. Srovnání... 2005 diplomová práce Jan Zelenka 29.06.06

Problémy evropské integrace na přelomu 60. a 70. let 2005 diplomová práce Kateřina Vojkůvková 29.06.06

Jindřich Fügner a Richard Dotzauer. Dvě osobnosti... 2005 diplomová práce Petr Valenta 29.06.06

Okres na východě 1960 - 1989. Občané a nejnižší článek... 2005 diplomová práce Prokop Tomek 29.06.06

Zemská správní komise pro Království české v letech 1913 a... 2005 diplomová práce Jaromír Patočka 29.06.06

Železniční tratě Podorlicka 2005 diplomová práce Jan Patočka 29.06.06

Vizitační protokoly cisterciáckých klášterů ve 14. Století 2005 diplomová práce Radka Lomičková 29.06.06

Kapitoly z poválečných dějin židovské komunity v Čechách a... 2005 diplomová práce Monika Hanková 29.06.06

Komeniologické studie Jiřiny Popelové 2005 diplomová práce Jakub Hajíček 29.06.06

Porovnání vlivu agrárních stran v Československu a ve... 2005 diplomová práce Tomáš Karpíšek 27.06.06

Srbská menšina v bánském Chorvatsku v letech 1881 – 1914 2005 diplomová práce Daniel Slavík 27.06.06

Přírodní a sociální aspekty sídelní struktury zemědělského... 2005 diplomová práce Petr Nový 26.06.06

Aquitánská mozaika. Srovnání mozaiek z Loupian a Séviac 2005 diplomová práce Klára Jettmarová 26.06.06

Textilní produkce v kušánské Střední Asii 2005 diplomová práce Kristýna Urbanová 26.06.06

Thrácké pojetí smrti a pohřebního ritu 2005 diplomová práce Dušan Fiedler 26.06.06

Kateřina ze Žerotína, rozená z Valdštejna, na Třebíči a... 2005 diplomová práce Radka Tibitanzlová 26.06.06

Kanovníci Metropolitní kapituly pražské 1378 – 1390 2005 diplomová práce Dominik Budský 26.06.06

Trvání slabikotvorných likvid v češtině 2005 diplomová práce Tereza Vernerová 23.06.06

Písňové texty jako samostatný poetický žánr 2005 diplomová práce Samuel Titěra 23.06.06

Intonační charakteristika promluvových úseků v delší... 2005 diplomová práce Ondřej Čepelák 23.06.06

Osobní webové stránky mladých lidí 2005 diplomová práce Alena Velíšková 22.06.06

Southern Gothic Family in the Works of Flannery O'Connor and... 2005 diplomová práce Barbora Malířová 21.06.06

Listening to our mothers' minds: Intercultural and... 2005 diplomová práce Alice Lamb 21.06.06

Slovinství a slovanství v první třetině 20. století.... 2005 diplomová práce Kamil Valšík 21.06.06

Raná fáze protestantského hnutí se zaměřením na oblast... 2005 diplomová práce Hana Šebková 20.06.06

Proměny tradiční ruské kuchyně v rámci ruské jídelní... 2005 diplomová práce Petr Pešek 20.06.06

Slovesný čas a vid v citově aktualizovaných výpovědích 2005 diplomová práce Jana Rajčinec 20.06.06

Proměny duchovnosti na Rusi XI. - XII. století 2005 diplomová práce Jana Hrazdírová 20.06.06

Dramatická a esejistická tvorba Zbigniewa Herberta 2005 diplomová práce Jarmila Novotná 20.06.06

Špinavé a trapné rituály: Oběť a sebeoběť krve v latinkou... 2005 diplomová práce Zuzana Kostičová 20.06.06

Nature and Solution of Solutionless Problems with Special... 2005 diplomová práce Václav Šmilauer 20.06.06

Punctum caecum 2005 diplomová práce Radim Ondráček 20.06.06

Chápání času u E. Lévinase ve srovnání s pojetím času... 2005 diplomová práce Edvard Nataniel Meduna 20.06.06

Činohra Neues Deutsches Theater a Kleine Bühne v době... 2005 diplomová práce Jitka Melkusová 20.06.06

Dativ v srbštině a češtině. Komparativní studie 2005 diplomová práce Jaroslav Mašín 20.06.06

Simultánní tlumočení s listem se zaměřením na subjektivitu... 2005 diplomová práce Dušan Jánský 19.06.06

Překlad právních předpisů Evropských společenství v České... 2005 diplomová práce Jan Hanzl 19.06.06

Jan Onghers 2005 diplomová práce Dalibor Lešovský 19.06.06

Magické léčitelství bystranských Romů 2005 bakalářská práce Zuzana Znamenáčková 16.06.06

Ekonomická situace romské rodiny v českém pohraničí (Vývoj v... 2005 bakalářská práce Tomáš Habart 16.06.06

Stalingrad - Berlín. Vítězství sovětských vojsk ve druhé... 2005 bakalářská práce Jan Lepeška 16.06.06

Transfer a jeho interpretace.... 2005 bakalářská práce David Klimeš 16.06.06

Indická epika a její mimoindický vývoj (Jáva, Malajsie) 2005 bakalářská práce Jiří Jákl 16.06.06

Etika Petera Singera jako výzva pro tradiční morálku 2005 bakalářská práce Kateřina Šestáková 16.06.06

Arendtovej pojatie jednania v diele The Human Condition 2005 bakalářská práce Michal Skalník 16.06.06

Ontologie a hra u Ladislava Klímy 2005 bakalářská práce Michal Schmoranz 16.06.06

Individuální a univerzální duše u Plótina 2005 bakalářská práce Petra Lomozová 16.06.06

Židovské hřbitovy Hoješín - Přestavlky - Zájezdec.... 2005 bakalářská práce Lucie Benedikta Petrusová 16.06.06

A Wood Path to the Vital Self: The Power of Nature in D. H.... 2005 bakalářská práce Kateřina Klosová 16.06.06

Otcovství 2005 diplomová práce PhDr. Jaroslav Šturma Anna Zábelková 13.07.06

Dynamika aktuálních psychických stavů atletů sprinterů... 2005 diplomová práce prof. PhDr. Oldřich Mikšík, DrSc. Tereza Trčková 13.07.06

Otázka typu chování jako suspektního rizikového faktoru... 2005 diplomová práce Doc. PhDr. Vladimír Kebza, CSc. Tereza Šornová 13.07.06

Stávání se člověkem. Historie a současnost na člověka... 2005 diplomová práce PhDr. Vendula Junková Daniela Šiffelová 13.07.06

Prevence užívání návykových látek na základní škole 2005 diplomová práce doc. PhDr. Soňa Hermochová, CSc. Michala Ročňáková 13.07.06

Práce s dětmi z rodin alkoholiků. Přístup Gestalt terapie 2005 diplomová práce PhDr. Jaroslav Šturma Alena Plassová 13.07.06

Úvod do problematiky akulturace zahraničních manažerů... 2005 diplomová práce doc. PhDr. Soňa Hermochová, CSc. Michaela Moravcová 13.07.06

Psychologické aspekty interkulturních partnerských vztahů 2005 diplomová práce PhDr. Iva Štětovská Bohumila Loučímová 13.07.06

Development Centre 2005 diplomová práce PhDr. Irena Wagnerová, Ph.D. Petra Hnojská 12.07.06

Životní cesta ve světle rituálů. Rodičovské a partnerské... 2005 diplomová práce PhDr. Iva Štětovská Lucie Fišerová 12.07.06

Psychologická problematika zahraničního studijního... 2005 diplomová práce PhDr. Monika Morgensternová, Ph.D. Denisa Dokulilová 12.07.06

Assessment centrum - validita a další vybrané... 2005 diplomová práce MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D. Dagmar Doubková 12.07.06

Obranné mechanismy ega u klientů se syndromem... 2005 diplomová práce doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc. Helena Červená 12.07.06

Psychologie zrakového vnímání (vnímání tvaru v... 2005 diplomová práce PhDr. Pavel Uhlář Pavlína Čapková 12.07.06

Kultura piva v české společnosti 2005 diplomová práce doc. PhDr. Martin Matějů Jitka Soudková 23.06.06

Evropská hermetická filozofie 18. Století 2005 diplomová práce doc. PhDr. Vladimír Borecký, CSc. Radim Němeček 23.06.06

V zajetí konzumerismu 2005 diplomová práce PhDr. Ondřej Hubáček Lucie Papíková 23.06.06

Materialistická hodnotová orientace a kvalita života 2005 diplomová práce PhDr. Karel Hnilica, CSc. Markéta Rendlová 23.06.06

Kulturní dědictví Jávy 2005 diplomová práce PhDr. Václav Soukup, CSc. Eva Steinbachová 23.06.06

Graffiti a město, návrat emocionality do urbánního prostoru 2005 diplomová práce PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. Martin Levý 23.06.06

Vývoj kultury bydlení - Paříž v 19. Století 2005 diplomová práce PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. Tereza Špačková 23.06.06

Jindřich Šimon Baar a kultura chodského regionu 2005 diplomová práce PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. Marie Sternová 23.06.06

Industriální hudební avantgarda v podobě Electronic Body... 2005 diplomová práce PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. Martin Rychlík 23.06.06

Město - mezi mýtem a médiem. (K existenciální dimenzi... 2005 diplomová práce PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. Zuzana Krušinová 23.06.06

Event marketing a jeho využití v komunikačním mixu 2005 diplomová práce PhDr. Josef Žák Petra Vinterová 23.06.06

Maškary v Pošumaví jako sociokulturní fenomén 2005 diplomová práce PhDr. Václav Soukup, CSc. Andrea Blahovcová 23.06.06

Národní kuchyně jako sociokulturní jev 2005 diplomová práce PhDr. Václav Soukup, CSc. Jiří Mareš 23.06.06

Barokní řezané sklo ze zámeckého souboru rodiny Kolovratů... 2005 diplomová práce doc. PhDr. Jana Kybalová, CSc. Lucie Militká 19.06.06

Dvě bavorské piety na pozadí uměleckých a historických... 2005 diplomová práce prof. PhDr. Jaromír Homolka, CSc. Ludmila Kvapilová 19.06.06

Katalog barokních parament z kláštera křížovníků s červenou... 2005 diplomová práce prof. PhDr. Ing. Jan Royt Marina Votrubová 19.06.06

Adolf Liebscher 1857 – 1919 2005 diplomová práce doc. PhDr. Roman Prahl, CSc. Markéta Dlábková 16.06.06

Tendence české fotografie v období Protektorátu Čechy a... 2005 diplomová práce doc. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc. Michaela Vávrová 19.06.06

Na cestě. Mystik a umělec 2005 diplomová práce doc. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc. Jolanta Trojaková 19.06.06

Autoportrét v českém barokním malířství 2005 diplomová práce doc. PhDr. Lubomír Konečný Miroslava Kacetlová 16.06.06

Memy: infekce jménem civilizace 2005 diplomová práce Petr Schink 02.06.06

Pečírkův Národní Kalendář a osobnosti jeho tvůrců 2005 diplomová práce doc. PhDr. Irena Štěpánová, CSc. Šárka Slavíková 02.06.06

Apači v 18. století.... 2005 diplomová práce doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc. Klára Parolková 02.06.06

Zvířecí téma a motivy v čínské lidové pohádce 2005 diplomová práce doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. Monika Šimková 01.06.06

Hnewo teyy - posvátná kniha Nuosuů 2005 diplomová práce doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. Nina Vozková 01.06.06

Trvání a proměny frašky kjógen 2005 diplomová práce doc. Zdenka Švarcová, Dr. Ondřej Hýbl 01.06.06

Zrání literární postavy v raných dílech Óeho... 2005 diplomová práce doc. Zdenka Švarcová, Dr. Michael Weber 01.06.06

Struktura japonského vodního kultu: hledání božstva vody... 2005 diplomová práce Mgr. Jan Sýkora, Ph.D. Irena Višňovská 01.06.06

Vznik a vývoj vybraných odborných a vědeckých knihoven... 2005 diplomová práce PhDr. Milena Černá Jan Šrámek 31.05.06

Webové služby a návrh jejich realizace v systému DDS... 2005 diplomová práce PhDr. Jiří Kaplický Vladimír Fiala 31.05.06

Uživatelské rozhraní informačních systémů pro těžce zrakově... 2005 diplomová práce PhDr. Richard Papík, Ph.D. Alice Martinková 31.05.06

Současnost vybraných amerických databázových center 2005 diplomová práce doc. PhDr. Rudolf Vlasák Romana Malá 31.05.06

Role odborných informací v poradensko-psychologické praxi 2005 diplomová práce PhDr. Richard Papík, Ph.D. Jiřina Pavlíčková 31.05.06

Reforma státní správy v Rakousku cestou elektronizace 2005 diplomová práce doc. PhDr. Rudolf Vlasák Monika Bumanová 31.05.06

Nová česká informační politika 2005 diplomová práce doc. PhDr. Rudolf Vlasák Hana Straková 31.05.06

Neopragmatismus Richarda Rortyho, jeho východiska... 2005 diplomová práce Mgr. Denisa Kera, Ph.D. Hana Ticháčková 31.05.06

E-government a elektronická demokracie... 2005 diplomová práce doc. PhDr. Rudolf Vlasák Vladislav Pavelka 31.05.06

Kulturní dědictví regionu ve webových portálech... 2005 diplomová práce PhDr. Richard Papík, Ph.D. Martin Ducháč 31.05.06

Kooperativní systém zpracování autoritních... 2005 diplomová práce PhDr. Eva Bratková Radka Římanová 31.05.06

Kognitivní aspekty procesu vyhledávání informací 2005 diplomová práce PhDr. Richard Papík, Ph.D. Věra Pilecká 31.05.06

Knihovnictví ve Švédsku 2005 diplomová práce PhDr. Milena Černá Petra Myšková 31.05.06

Informační zdroje v oboru architektury a designu dostupné... 2005 diplomová práce PhDr. Eva Bratková Barbora Benešová 31.05.06

Informační systémy škol - informační systémy... 2005 diplomová práce PhDr. Richard Papík, Ph.D. Josef Basl 31.05.06

Informační politika Francie: historie a současný stav 2005 diplomová práce doc. PhDr. Rudolf Vlasák Jana Šebková 31.05.06

Individuální formy práce s handicapovanými dětskými čtenáři 2005 diplomová práce PhDr. Lidmila Vášová Kateřina Kučerová 31.05.06

Historie a perspektivy rozvoje Městské knihovny v Rožnově... 2005 diplomová práce PhDr. Lidmila Vášová Hana Bajerová 31.05.06

Elektronické informační zdroje Informačního oddělení... 2005 diplomová práce PhDr. Eva Bratková Hana Heringová 31.05.06

Elektronická informační kriminalita 2005 diplomová práce PhDr. Richard Papík, Ph.D. Veronika Paukertová 31.05.06

Aplikace standardu ISVS 012/01.02 pro zveřejňování... 2005 diplomová práce doc. PhDr. Rudolf Vlasák Radka Koscelníková 31.05.06

K prezentaci českého slovesného vidu... 2005 diplomová práce PhDr. Milan Hrdlička Ryoko Yamamoto 31.05.06

Sémantická diferenciace českých a ruských... 2005 diplomová práce PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D. Leila Diab 31.05.06

Vliv francouzské poezie na genezi poetiky Vítězslava... 2005 diplomová práce PhDr. Markéta Kořená, Ph.D. Hina Binarová 31.05.06

Cestopisectví 19. století - obraz ciziny v dílech... 2005 diplomová práce PhDr. Vladimír Kříž Antonia Petkanova 05.06.06

Exotismus ve francouzské a české literatuře od 18.... 2005 diplomová práce PhDr. Markéta Kořená, Ph.D. Moe Binarová 31.05.06

Jazyk jako prostředek při vytváření obrazu Bulharska... 2005 diplomová práce doc. PhDr. Hana Gladkova, CSc. Diliana Anastasova 05.06.06

Příčiny občanské války v Cote d´Ivoire 2005 diplomová práce prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc. Vilém Řehák 26.05.06

Das Zeitgedicht in Erich Frieds Lyrik 2005 diplomová práce prof. PhDr. Jiří Stromšík, CSc. Ondřej Bezdíček 25.05.06

Von Erinnerungsbildern zu Träumen. Gertrud Leutenegger... 2005 diplomová práce doc. PhDr. Milan Tvrdík, CSc. Lucie Cyrusová 25.05.06

Weibliche Berufsbezeichnungen im heutigen Deutsch 2005 diplomová práce Marie Vachková, Ph.D. Markéta Dadková 25.05.06

Politische a politologische Stichwörter im grossen ... 2005 diplomová práce Marie Vachková, Ph.D. Ondřej Laštovka 25.05.06

Recepce Hanse Christiana Andersena v Čechách (do roku 1945) 2005 diplomová práce Mgr. Helena Březinová, PhD. Simona Laudátová 25.05.06

Kritická recepce Šlejharova díla 2005 diplomová práce PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. Jan Komárek 25.05.06

Maloměstské obrázky Františka Heritese 2005 diplomová práce PhDr. Václav Vaněk, CSc. Bohumila Adamová 25.05.06

Zdeněk Kalista jako literární kritik 2005 diplomová práce PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. Vojtěch Malínek 25.05.06

Ivan Slavík - esejista a publicista 2005 diplomová práce PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. Jitka Bláhová 25.05.06

Mezi realitou a imaginací. Strategie imaginativní semiózy... 2005 diplomová práce Doc. Dr.phil. Josef Vojvodík, M.A. Tereza Kabátová 25.05.06

Mezi snem, hrou a skutečností: Román Alfreda Kubina... 2005 diplomová práce Doc. Dr.phil. Josef Vojvodík, M.A. Tereza Filinová 25.05.06

Srovnání románů Obsluhoval jsem anglického krále a... 2005 diplomová práce PhDr. Ladislava Hájková Martina Švarcová 25.05.06

Absurdní drama v české literatuře 60. let 20. století 2005 diplomová práce Doc. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. Iva Janečková 25.05.06

Osobní webové stránky mladých lidí 2005 diplomová práce doc. PhDr. Karel Šebesta, CSc. Alena Velíšková 25.05.06

Podmínky výuky češtiny jako cizího jazyka v Česku... 2005 diplomová práce doc. PhDr. Karel Šebesta, CSc. Petra Beranová 25.05.06

Posuny ve vyjadřování kategorie určenosti... 2005 diplomová práce prof. PhDr. František Čermák, DrSc. Daniel Dobiáš 25.05.06

Obraz života a smrti v českém jazykovém obrazu světa 2005 diplomová práce PhDr. Irena Vaňková, CSc. Dorothea Patočková 25.05.06

Hodnocení zaměstnanců 2005 diplomová práce PhDr. Renata Kocianová, Ph.D. Daniela Recová 23.05.06

Outplacement 2005 diplomová práce PhDr. Renata Kocianová, Ph.D. Veronika Morávková 23.05.06

Zaměstnanecké výhody - součást personální strategie 2005 bakalářská práce PhDr. Renata Kocianová, Ph.D. Lucie Knákalová 23.05.06

Outdoor trénink 2005 bakalářská práce PhDr. Renata Kocianová, Ph.D. Kateřina Mašková 23.05.06

Hodnocení pracovníků 2005 bakalářská práce PhDr. Renata Kocianová, Ph.D. Gabriela Justová 23.05.06

Obsazování pracovních míst učitelů cizích jazyků 2005 bakalářská práce PhDr. Renata Kocianová, Ph.D. Jiří Baudyš 23.05.06

Řízení profesní kariéry pracovníků 2005 bakalářská práce PhDr. Renata Kocianová, Ph.D. Jana Mišeková 23.05.06

Firemní kultura 2005 bakalářská práce PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. Lucie Šedivá 23.05.06

Získávání a výběr pracovníků 2005 bakalářská práce PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. Roman Princ 23.05.06

Islámský radikalismus v reflexi sociálních věd a veřejného... 2005 diplomová práce PhDr. Oleg Suša, CSc. Karel Černý 21.06.06

Láska jako sociologický problém (Investiční teorie lásky) 2005 diplomová práce doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. Dita Zandl Eckhardtová 21.06.06

Fenomén nových otců 2005 diplomová práce Phdr. Hana Maříková Zuzana Křížková 30.05.06

Sociologické aspekty rozvodu a jeho prediktory 2005 diplomová práce PhDr. Marie Čermáková Hana Zamastilová 30.05.06

Zvyšování informační gramotnosti v podmínkách... 2005 bakalářská práce Mgr. Hana Landová Jiří Vaňkát 19.05.06

Zdeněk Václav Tobolka a jeho přínos k pořádání informací a... 2005 bakalářská práce Peter Pálka Klára Ehrlichová 19.05.06

Tomáš Garrigue Masaryk a jeho přínos k pořádání informací a... 2005 bakalářská práce Peter Pálka Martina Elnerová 19.05.06

Specifikace údajů pro kartografické dokumenty 2005 bakalářská práce PhDr. Anna Stöcklová Klára Zapletalová 19.05.06

Podnikový informační systém společnosti STAV-ING Praha,... 2005 bakalářská práce doc. PhDr. Rudolf Vlasák Milan Větrovec 19.05.06

Použití kryptografie v prostředí Internetu 2005 bakalářská práce Ing. Martin Souček Tomáš Tománek 19.05.06

Instrukce k citování literatury dostupné v prostředí WWW na... 2005 bakalářská práce PhDr. Eva Bratková Petra Kubálková 19.05.06

Čtení a jeho role v moderní informační společnosti 2005 bakalářská práce PhDr. Richard Papík, Ph.D. Kateřina Čechová 19.05.06

Grantové programy na podporu menších veřejných knihoven 2005 bakalářská práce PhDr. Anna Stöcklová Ondřej Burský 19.05.06

Genderový audit místní politiky 2005 diplomová práce PhDr. Daniela Vodáčková Monika Mrňávková 19.05.06

Syndrom zavrženého rodiče se zaměřením na odborně... 2005 diplomová práce PhDr. Olga Havránková Nikola Čapková 19.05.06

Paliativní péče o osoby v terminálním stadiu AIDS v ČR 2005 diplomová práce PhDr. Daniela Vodáčková Radek Suda 19.05.06

Integrace osob se zdravotním postižením do společnosti,... 2005 diplomová práce prof. JUDr. Igor Tomeš Klára Holanová 19.05.06

Podporované zaměstnávání a sociální podnikání 2005 diplomová práce PhDr. Pavla Kodymová Gabriela Schwarzová 19.05.06

Testovací hovory dospívajících 2005 diplomová práce PhDr. Daniela Vodáčková Dana Dalibová 19.05.06

Role sociálního pracovníka při integraci azylantů 2005 diplomová práce Mgr. Marta Miklušáková Kateřina Hájková 19.05.06

Analýza potřeb v lokalitě Praha 21... 2005 bakalářská práce PhDr. Jana Koláčková Melanie Zajacová 19.05.06

Konstrukce programu sociální integrace osob ohrožených... 2005 bakalářská práce PhDr. Jana Koláčková Šárka Hofmannová 19.05.06

Ověřování standardů nízkoprahových zařízení pro děti a... 2005 bakalářská práce doc. PhDr. Oldřich Matoušek Michal Vokurka 19.05.06

Přítomnost a vyhlídky azylové politiky 2005 bakalářská práce prof. JUDr. Igor Tomeš Jana Sváčková 19.05.06

Příspěvek k výzkumu vývoje osobnosti vedoucích zájmové... 2005 diplomová práce Vladislava Kůželová 16.05.06

Beeldvorming over Nederland in John Bowrings reisbrieven... 2005 diplomová práce doc. dr. Ellen Krol Martina Kubíčková 16.05.06

Vývoj indiánské otázky v Brazílii se zvláštním zaměřením na... 2005 diplomová práce PhDr. Simona Binková, CSc. Bohuslav Macháček 11.05.06

Problematika kreolštin portugalského základu na příkladu z... 2005 diplomová práce PhDr. Jaroslava Jindrová Matyáš Pelant 05.05.06

Aspekt postmodernismu v díle Mario Vargase Llosy 2005 diplomová práce doc. PhDr. Hedvika Vydrová Magda Juránková 05.05.06

Diktátor v latinskoamerické skutečnosti a literatuře 2005 diplomová práce prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. Petr Mazanec 05.05.06

Existenciální tematika ve Foscolově románu Le ultime lettere... 2005 diplomová práce doc. PhDr. Jiří Pelán Andrzej Palec 05.05.06

O deiktických slovesech pohybu andare a venire 2005 diplomová práce Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. Magdalena Štollová 05.05.06

Jazykový a stylistický rozbor románu Sebastiana Vassalliho... 2005 diplomová práce Mgr. Jiří Špaček Barbora Polášková 05.05.06

Le personnale féminin dans l´oeuvre dramatique de Paul ... 2005 diplomová práce Eva Beránková, PhD. Tereza Hodinová 05.05.06

Assia Djebar: skrytý pohled, tlumený hlas (Obraz ženy v... 2005 diplomová práce Eva Beránková, PhD. Miluše Janišová 05.05.06

Pražské soubory soudobé hudby v letech 1990-2004 2005 diplomová práce prof. PhDr. Milan Slavický Robert Škarda 03.05.06

Officium svatého Vojtěcha v českých pramenech 2005 diplomová práce Mgr. David Eben Renata Pušová 03.05.06

Sonáty No. 1-3 pro violoncello a klavír Bohuslava Martinů 2005 diplomová práce prof. PhDr. Milan Slavický Marie Jenovéfa Kučerová 03.05.06

Alexander Dreyschock. Virtuosita v Čechách 2005 diplomová práce PhDr. Marta Ottlová, Doc. Dita Hradecká 03.05.06

Pozůstalost Josefa Proksche a nově objevené prameny 2005 diplomová práce PhDr. Marta Ottlová, Doc. Eva Hazdrová Kopecká 03.05.06

Díla rudolfínských skladatelů obsažená ve varhanním tisku... 2005 diplomová práce PhDr. Petr Daněk Soňa Frýdlová 03.05.06

Narativní psychologie a psychoterapie 2005 rigorózní práce Radka Kulhánková 05.04.06

Problematika struktury DET + N1N2 v současné portugalštině 2005 diplomová práce doc. PhDr. Jaromír Tláskal Jitka Matějovicová 05.04.06

Migrace slovenských Romů do českých zemí po roce 1945... 2005 bakalářská práce Barbora Šebová 05.04.06

Od šamanky k herci (Ame no uzume a herci divadla nó, studie... 2005 bakalářská práce Jan Polívka 05.04.06

Historické motivy v českém barokním kazatelství 2005 diplomová práce PhDr. Zdeněk Hojda, CSc. Kateřina Zilynská 04.04.06

Přechodové rituály subkultury techno ve srovnání s českými... 2005 diplomová práce Petra Brychtová 04.04.06

Korespondence a publicistické články Eleny... 2005 diplomová práce Šárka Malá 04.04.06

Nové trendy v marketingové komunikaci na Internetu 2005 diplomová práce Jakub Grosman 04.04.06

Paspartisace ruské pohádky v komparaci s českou 2005 bakalářská práce Leo Vaniš 03.04.06

Satmarští chasidé v Brooklynu 2005 bakalářská práce Kateřina Jančíková 03.04.06

Ján Slepčík - Ačo: Hudební život 2005 bakalářská práce Karin Morávková 03.04.06

Příchod japonských imigrantů do USA a jejich postavení ve... 2005 bakalářská práce Václav Douša 03.04.06

The 20th Century Muralism in Mexico 2005 diplomová práce Petra Binková 03.04.06

Problematika efektivnosti veřejné služby 2005 diplomová práce Eva Rücklová 29.03.06

Strach u dětí středního školního věku 2005 diplomová práce Klára Ročková 29.03.06

Nostrifikace průmyslových podniků... 2005 diplomová práce Jan Čižinský 29.03.06

Svědkové Jehovovi 2005 diplomová práce Miluše Tůmová 29.03.06

Mapy Prahy v raném novověku.... 2005 diplomová práce PhDr. Ivana Ebelová, CSc. Eva Bílková 29.03.06

Budovy zastupitelských úřadů ČSR v meziválečném období.... 2005 diplomová práce doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D. Jan Jaroš 29.03.06

Gramatické kategorie "jmen" v učebnicích pro cizince... 2005 diplomová práce Mgr. Lucie Saicová-Římalová, Ph.D. Hana Zajíčková 29.03.06

Vojenská připravenost Rakouska a Pruska v roce 1740 2005 diplomová práce doc. PhDr. František Stellner, Ph.D. Jaroslav Zamazal 24.03.06

Zábavy a chování Italů v raném novověku očima českých... 2005 diplomová práce PhDr. Karel Kubiš, CSc. Silvie Šlejmarová 24.03.06

Jindřich Korutanský jako český král... 2005 diplomová práce prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. Jakub Razim 24.03.06

Královská rada Jiřího z Poděbrad 2005 diplomová práce prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. Hynek Preisler 24.03.06

Vývoj šlechtické identity v raném novověku... 2005 diplomová práce PhDr. Karel Kubiš, CSc. Jakub Machačka 24.03.06

"Kauzální víra" Davida Huma: Příspěvek do diskuse na téma... 2005 bakalářská práce Pavel Sladký 23.03.06

Kritika teorie idejí v první části Platonova dialogu... 2005 bakalářská práce Stanislav Koutný 23.03.06

Laténské osídlení u Slivínka (okr. Mladá Boleslav) 2005 bakalářská práce Filip Krásný 22.03.06

Poprava Jana Sladkého-Koziny v Plzni 2005 bakalářská práce Jitka Janečková 22.03.06

Blindness and Obsession:... 2005 bakalářská práce Tereza Rychnovská 22.03.06

Insularity and Connection in... 2005 bakalářská práce Jana Rezková 22.03.06

However and therefore -... 2005 bakalářská práce Boris Dóža 22.03.06

Język polityki. Analiza przemówień prezydenta RP Aleksandra... 2005 diplomová práce Mgr. Renata Rusin-Dybalska, Dr. Martina Fejfarová 17.03.06

Rumunské frazeologismy jako překladatelský problém 2005 diplomová práce PhDr. Jiří Našinec Aloizia Veronica Löv 17.03.06

Obchodníci, vynálezci, detektivové a ostatní... 2005 diplomová práce PhDr. Václav Vaněk, CSc. Silvie Košková 16.03.06

Postava a charakteristika v... 2005 diplomová práce PhDr. Petr Šrámek, Ph.D. Pavel Sladký 16.03.06

Text v divadle Ivana Vyskočila (a jeho souputníků) 2005 diplomová práce Doc. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. Pavla Rožníčková 16.03.06

Vývojové tendence současné české poezie 2005 diplomová práce Doc. PhDr. Petr Bílek, CSc. Simona Martínková Racková 16.03.06

Autenticita a spory o ni v českém myšlení... 2005 diplomová práce Doc. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. Zuzana Malá 16.03.06

Poetika Karla Hlaváčka 2005 diplomová práce PhDr. Markéta Kořená, Ph.D. Tereza Loučková 16.03.06

Reflexe cest v díle Zdeňka Matěje Kuděje 2005 diplomová práce PhDr. Václav Vaněk, CSc. Kateřina Křenová 16.03.06

Milady Součkové Bel canto. K povaze narativního času 2005 diplomová práce PhDr. Petr Málek, CSc. Veronika Blážová 16.03.06

Spatiotemporal Motives in the Setting of The Return of the... 2005 diplomová práce PhDr. Zdeněk Beran, CSc. Jana Steinerová 16.03.06

Vrchlický, Whitman a Šalda obsypaní papoušky 2005 diplomová práce PhDr. Markéta Kořená, Ph.D. Ondřej Skovajsa 16.03.06

English Book Titles in Gerundial Form 2005 diplomová práce prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc. Radek Blaheta 16.03.06

Melville vs. Emerson: Identity and Performance in... 2005 diplomová práce prof. David L. Robbins Blanka Maderová 15.03.06

Svědkové Jehovovi 2005 diplomová práce PhDr. Jan Pargač, CSc. Miluše Tůmová 15.03.06

Mapy Prahy v raném novověku.... 2005 diplomová práce PhDr. Ivana Ebelová, CSc. Eva Bílková 10.03.06

Náboženství a duchovnost v současné společnosti 2005 diplomová práce PhDr. Jana Duffková, CSc. Martin Zelenka 09.03.06

Fenomén sociální exkluze:... 2005 diplomová práce PhDr. Richard Růžička, CSc. Hana Víznerová 09.03.06

Podpora rodin s dětmi v Evropě. Srovnání balíčku finanční... 2005 diplomová práce Mgr. Dana Hamplová, Ph.D. Eva Soukupová 09.03.06

Problematika efektivnosti veřejné služby 2005 diplomová práce Eva Rücklová 09.03.06

Mateřství a bezdětnost v časopisech pro ženy 2005 diplomová práce PhDr. Jana Duffková, CSc. Jana Pomahačová 09.03.06

Interkulturní komunikace a vliv interkulturních tréninků... 2005 diplomová práce Mgr. Dana Kittnerová, Ph.D. Markéta Pencová 09.03.06

Urbánní utopie 2005 diplomová práce PhDr. Jana Duffková, CSc. Daniel Kolman 09.03.06

Pracovní motivace 2005 diplomová práce Mgr. Dana Kittnerová, Ph.D. Hana Jirásková 09.03.06

Umírání, smrt a pohřební rituály v České republice prizmatem... 2005 diplomová práce PhDr. Jana Duffková, CSc. Petra Bouzová 09.03.06

Správa města Českého Krumlova v letech 1601 – 1622 2005 diplomová práce prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. Sylva Wimmerová 08.03.06

Cech zušlechťovatelů skla v Polevsku a Falknově 2005 diplomová práce PhDr. Ivana Ebelová, CSc. Dagmar Šimánková 08.03.06

Pojetí těla v současné filozofii 2005 diplomová práce doc. Miroslav Petříček, Dr. Filip Štys 07.03.06

Franchising jako moderní forma zvyšování... 2005 diplomová práce doc. Ing. Josef Vlček, CSc. Jakub Teplý 07.03.06

Stínová ekonomika a její měření 2005 diplomová práce doc. Ing. Adéla Smutná, CSc. Jan Peřich 07.03.06

Eduard Albert a realisté. Osobnost Eduarda Alberta a jeho... 2005 dizertační práce Helena Kokešová 03.03.06

Vsevolod Někrasov: Podoby ruské minimalistické poezie ve 20.... 2005 diplomová práce Alena Machoninová 01.03.06

Syžet "Petr a Fevronie" v průběhu století 2005 diplomová práce Karolína Braná 01.03.06

Komunitní tlumočení v azylových zařízeních České republiky 2005 diplomová práce Lucie Nakládalová 01.03.06

No Pain, No gain: A Study in Narratives of Suffering 2005 diplomová práce PhDr. Hana Ulmanová, M.A., Ph.D. Barbora Libovická 16.03.06

Překročit Sambatjon (Proměny anglicky psaného... 2005 diplomová práce PhDr. Miroslav Jindra Kristina Labohá 16.03.06

Rozvoj lidských zdrojů v rámci vysokoškolského vzdělávání se... 2005 diplomová práce Eva Vlčková 22.02.06

Důchodový systém v ČR a jeho možné reformy 2005 diplomová práce Markéta Konečná 22.02.06

Problémy nezaměstnanosti v Německu od roku 1945 a... 2005 diplomová práce Kateřina Klatovská 22.02.06

Využití kvantitativních metod v manažerském rozhodování 2005 diplomová práce Hana Hájková 22.02.06

Karel Šlenger. Duše malíře - outsidera jako průvodce jeho... 2005 diplomová práce Lucie Šiklová 22.02.06

Hana Kučerová - Záveská.... 2005 diplomová práce Hana Pfejferová 22.02.06

Zdeněk Palcr 2005 diplomová práce Iva Mladičová 22.02.06

Aby Warburg a symbol hada jako archiv lidské paměti 2005 diplomová práce Tereza Martinkovičová 22.02.06

Grigorij Musatov 2005 diplomová práce Barbora Klímová 22.02.06

Česká mříž v období renesance a baroka 2005 diplomová práce Šárka Gandalovičová 22.02.06

Mýtus o Narcisovi ve francouzské literatuře... 2005 diplomová práce Eva Beránková, PhD. Magdalena Kučerová 21.02.06

Výchova a vzdělávání v sektách 2005 diplomová práce PhDr Marta Kremličková Jiří Štágl 21.02.06

Představy předškolních dětí o škole 2005 diplomová práce PhDr Marta Kremličková Pavlína Křečková 21.02.06

Psychologické aspekty profesionální telefonické komunikace 2005 diplomová práce PhDr. Vendula Junková Tereza Opolzerová 20.02.06

Současný stav veřejného knihovnictví v Libereckém kraji 2005 diplomová práce PhDr. Milena Černá Andrea Hrušovská 20.02.06

Povídková tvorba Juana Carlose Onettiho z let 1933-1950 2005 diplomová práce doc. PhDr. Hedvika Vydrová Monika Zrůstová 20.02.06

Rodinná podoba Carlose Monsiváise v kontextu... 2005 diplomová práce prof. PhDr. Anna Housková, CSc. Petra Večajová 20.02.06

Současná americká informační politika 2005 diplomová práce doc. PhDr. Rudolf Vlasák Livia Vrzalová 17.02.06

Informační asymetrie v ekonomice a... 2005 diplomová práce Ing. Petr Očko Jan Šindelář 17.02.06

Knihovna jako vzdělávací centrum regionu 2005 diplomová práce PhDr. Milena Černá Ivana Rösslerová 17.02.06

Internetové specifikace RFC a aktuální stav jejich světového... 2005 diplomová práce PhDr. Eva Bratková Petr Novák 17.02.06

Hypertext a hypermédia ve vyhledávacím procesu 2005 diplomová práce PhDr. Richard Papík, Ph.D. Jan Müller 17.02.06

Analýza vybraných informačních zdrojů a toků informačního... 2005 diplomová práce PhDr. Eva Bratková Jiřina Měchurová 17.02.06

Vzdělávání pracovníků knihoven: analýza a srovnání... 2005 diplomová práce PhDr. Milena Černá Jiří Konvalinka 17.02.06

Magisterské studijní programy v oboru knihovnických a... 2005 diplomová práce PhDr. Eva Bratková Petra Kačírková 17.02.06

Projekt Knihovny na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze 2005 diplomová práce PhDr. Anna Stöcklová Eva Holická 17.02.06

Univerzitní knihovna Jihočeské univerzity:... 2005 diplomová práce PhDr. Anna Stöcklová Markéta Farková 17.02.06

Deformace nakladatelského podnikání v českých zemích v... 2005 diplomová práce PhDr. Aleš Zach Martin Bouda 17.02.06

Svobodný přístup k informacím versus cenzura 2005 diplomová práce PhDr. Stanislav Kalkus, PhD. Jana Bachová 17.02.06

Uživatelská rozhraní typu OPAC aplikovaná v knihovnách ČR :... 2005 bakalářská práce PhDr. Eva Bratková Ondřej Růžička 17.02.06

Současný stav sdílené katalogizace v České republice 2005 bakalářská práce mimo FF UK Vladimíra Sochová 17.02.06

English Book Titles in Gerundial Form 2005 diplomová práce prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc. Radek Blaheta 15.02.06

McDonaghland as a Global Village 2005 diplomová práce Ondřej Pilný, Ph.D. Michaela Konárková 15.02.06

Irské vesnické romány Emily Lawless 2005 diplomová práce Clare Wallace, M.A. Kateřina Bonnerová 15.02.06

Projekt ve výuce - inovační přístupy ve výuce... 2005 diplomová práce Doc. PhDr. Alena Vališová, CSc. Michaela Štáfková 21.02.06

Projektové vyučování v prostředí waldorfské školy 2005 bakalářská práce PhDr. Markéta Dvořáková Martin Janošťák 21.02.06

Představy předškolních dětí o škole 2005 diplomová práce PhDr Marta Kremličková Pavlína Křečková 21.02.06

Syndrom vyhoření v učitelské profesi 2005 diplomová práce doc. PhDr. Jaroslav Koťa Karolína Boháčová 21.02.06

Šikana na druhém stupni základní školy 2005 diplomová práce doc. PhDr. Věra Poláčková, CSc. Petra Šafářová 21.02.06

Projektové vyučování ve výuce (cizích jazyků) na druhém... 2005 diplomová práce PhDr. Markéta Dvořáková Martina Cvrková 21.02.06

Antická astrologie: znamení zvěrokruhu 2005 bakalářská práce PhDr. Jiří Musil, Ph.D. Petra Látalová 13.02.06

Ravennské figurální a symbolické sarkofágy... 2005 diplomová práce doc. PhDr. Iva Ondřejová, CSc. Helena Sekavová 13.02.06

Problémy studia hmotných pramenů v kulturologii na příkladu... 2005 diplomová práce Doc.,PhDr. Tomáš Durdík, DrSc. Lucie Kursová 16.03.06

Reflexe cest v díle Zdeňka Matěje Kuděje 2005 diplomová práce PhDr. Václav Vaněk, CSc. Kateřina Křenová 13.02.06

Dílo Jana Straněnského.... 2005 diplomová práce Dr. Lenka Jiroušková Martin Bedřich 13.02.06

Poetika Karla Hlaváčka 2005 diplomová práce PhDr. Markéta Kořená, Ph.D. Tereza Loučková 13.02.06

Dětský svět a současnost.... 2005 diplomová práce doc. PhDr. Taťána Marková Kateřina Lachmanová 10.02.06

Hrdinka pro každého.... 2005 diplomová práce prof. PhDr. Jiří Cieslar Tereza Moravcová 10.02.06

Etika v podnikání 2005 diplomová práce PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. Kamil Veselý 10.02.06

Ochrana osobních údajů 2005 diplomová práce RNDr. Jan Žufan Lucie Rychetská 10.02.06

Problematika fluktuace zaměstnanců 2005 diplomová práce PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc. Barbora Hanusová 10.02.06

Rozhodování a řešení problémů v organizacích.... 2005 bakalářská práce doc. ing. Josef Vlček, CSc. Michal Hala 10.02.06

Problémy adaptace pracovníků v malých a... 2005 bakalářská práce PhDr. Zdeněk Štěpánek Alena Bokvajová 10.02.06

Zásady efektivního studia v dospělosti 2005 bakalářská práce PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc. Klára Corvinová 10.02.06

Kulturní krajina a drobné památky na Křivoklátsku 2005 diplomová práce PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. Karolina Wencelová 16.03.06

Archetyp sloupu v evropské architektuře 2005 diplomová práce PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. Kateřina Burešová 16.03.06

Tramping. Uchopení sociokulturního fenoménu instrumenty... 2005 diplomová práce PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. Irena Tyslová 17.03.06

Sociokulturní aspekty mužské a ženské role v rodině 2005 diplomová práce doc. PhDr. Martin Matějů Jana Múčková 16.03.06

Složitý svět básnířky a spisovatelky Higuči Ičijó 2005 diplomová práce doc. Zdenka Švarcová, Dr. Lenka Lehkoživová 24.03.06

Kino v psacím stroji.... 2005 diplomová práce PhDr. Ivan Klimeš Jakub Felcman 09.02.06

Karel Hlaváček, sokol a dekadent 2005 diplomová práce PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. Ognjenka Oljača 09.02.06

Pardový obyčej indických muslimek a hinduistek ve světle... 2005 bakalářská práce PhDr. Jaroslav Strnad, Dr. Jana Pomklová 07.02.06

České a moravské znaky... 2005 bakalářská práce prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. Magdalena Vojnarová 07.02.06

Návrh na zařazení kultury neslyšících do vyučování... 2005 bakalářská práce Bc. Petr Vysuček Barbora Komárková 07.02.06

Hidžry: rodina a společnost v indickém kontextu 2005 bakalářská práce PhDr. Dagmar Marková, CSc. Petra Bočanová 06.02.06

Dobrodružství jako výchovný fenomén se zaměřením na... 2005 diplomová práce PhDr. Iva Štětovská Magda Štěpánková 06.02.06

Terapeutické účinky vztahu člověka a koně 2005 diplomová práce PhDr. Iva Štětovská Markéta Srbová 06.02.06

Strach u dětí středního školního věku 2005 diplomová práce PhDr. Jaroslav Šturma Klára Ročková 06.02.06

Vliv sociokulturních determinant na vznik psychogenních... 2005 diplomová práce PhDr. Tamara Hrachovinová, CSc. Michal Novák 06.02.06

Psychologie agrese v Markově Evangeliu 2005 diplomová práce mimo FF UK Robert Martini 06.02.06

Dotazník TCI-r 2005 diplomová práce PhDr. Marek Preiss, Ph.D. Jiřina Kuchařová 06.02.06

Ženská psychologie v psychoanalýze 2005 diplomová práce doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc. Lucie Dupačová 06.02.06

České názvy ptáků z etymologického a slovotvorného hlediska 2005 diplomová práce PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D. Zuzana Fialová Karpenková 06.02.06

Využití testu Kresba lidské postavy při diagnostice... 2005 diplomová práce prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D. Kateřina Černá 06.02.06

Jazykový rozbor díla "Třetí díl historií o obrácení pohanův... 2005 diplomová práce prof. PhDr. Karel Kučera, CSc. Renata Zedníčková 06.02.06

Gramatické kategorie "jmen" v učebnicích pro cizince... 2005 diplomová práce Mgr. Lucie Saicová-Římalová, Ph.D. Hana Zajíčková 06.02.06

Arabské národnostní menšiny v Německu 2005 diplomová práce doc. PhDr. Eduard Gombár, CSc. Jan Šnaidauf 06.02.06

Směřuje EU k modelu flexibilní integrace? 2005 diplomová práce Mgr. Lucie Königová Adéla Kadlecová 21.06.06

Písničkářské sdružení Šafrán 2005 diplomová práce PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D. Přemysl Houda 06.02.06

Vývoj pravoslavné církve v českých zemích od počátku 20.... 2005 diplomová práce doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D. Oldřich Bráza 27.01.06

Národní slavnost k položení základního kamene... 2005 diplomová práce prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc. Kateřina Trkovská 27.01.06

Nostrifikace průmyslových podniků... 2005 diplomová práce doc. PhDr. Eduard Kubů, CSc. Jan Čižinský 01.02.06

JUDr. Karel Hostaš, život představitele místní elity... 2005 diplomová práce prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc. Josef Marcel 27.01.06

Politický vývoj španělské republiky 1931-1938 2005 rigorózní práce Miloš Kosina 27.01.06

Kropp og selvidentitet i Nikolaj Frobenius´ ekstreme romaner 2005 diplomová práce Doc. Mgr. Martin Humpál, Ph.D. Ondřej Vimr 26.01.06

Česká literatura ve Finsku (1993-2004) 2005 diplomová práce Mgr. Jan Dlask Jaroslav Šroub 25.01.06

Budovy zastupitelských úřadů ČSR v meziválečném období.... 2005 diplomová práce doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D. Jan Jaroš 27.01.06

Humanitní demokracie Edvarda Beneše 2005 diplomová práce doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D. Petr Podlaha 25.01.06

Osobnost a tvorba Gejzy Vámoše v historicko-společenském a... 2005 diplomová práce PhDr. Mira Nábělková, CSc. Sabina Rudenková 23.01.06

Norsk i tekstmeldinger 2005 diplomová práce PhDr. Jarka Vrbová Anna Valouchová 23.01.06

Vybrané sociální služby města Strakonice 2005 diplomová práce PhDr. Jana Koláčková Dana Běloušková 20.01.06

Testování extáze - jedna z forem mírnění rizik 2005 diplomová práce PhDr. Jana Koláčková David Holý 20.01.06

Dospělý Neslyšící a slyšící rodina s neslyšícím dítětem 2005 diplomová práce doc. PhDr. Pavel Hartl Farah Bunniová 20.01.06

Výzkum absolventů katedry sociální práce FF UK 2005 diplomová práce doc. PhDr. Oldřich Matoušek Zuzana Radostová 20.01.06

Krizové stavy v seniorském věku 2005 diplomová práce PhDr. Daniela Vodáčková Tereza Kalinová 20.01.06

Spiritualita a sociální práce 2005 diplomová práce PhDr. Pavla Kodymová Helena Šikýřová 20.01.06

Internetové poradenství v ČR 2005 diplomová práce PhDr. Daniela Vodáčková Klára Volejníková 20.01.06

Srovnání předmanželských příprav 2005 diplomová práce PhDr. Daniela Vodáčková Kristýna Farkašová 20.01.06

Zur Inventarisierung von Komposita im entstehenden Grossen... 2005 diplomová práce Marie Vachková, Ph.D. Petra Nováková 18.01.06

Postava svatého Václava v českém dramatu 19. a 20. století 2005 diplomová práce doc. Zdeněk Hořínek Irena Pulicarová 16.01.06

Unternehmerische Aktivitaten der Manufaktur Goldscheider aus... 2005 rigorózní práce Filipp Goldscheider 10.01.06

Výstavba a provozní den autobusových garáží MHD v Praze 2005 rigorózní práce Jan Hoštička 10.01.06

Kulturní změna jako prvek české kultury za protektorátu... 2005 rigorózní práce Radim Chyba 10.01.06

Goethův Faust česky. Problematika překladu divadelních textů... 2005 diplomová práce Doc.PhDr. Gabriela Veselá Barbora Boušová 06.01.06

Shakespearova komedie "Much Ado About Nothing " v... 2005 diplomová práce PhDr. Jiří Josek Jana Šritrová 06.01.06

Ludvík Kundera jako překladatel německé literatury 2005 diplomová práce Doc.PhDr. Gabriela Veselá Jitka Kolářová 31.01.06

Překlad institucionym v oblasti zdravotnictví... 2005 diplomová práce Mgr. Naďa Abdallaová Jana Jungvirtová 27.01.06

Mýtus o Narcisovi ve francouzské literatuře... 2005 diplomová práce Eva Beránková, PhD. Magdalena Kučerová 03.01.06

Postavy v románu Elleny Garró: Vzpomínky na budoucnost 2005 diplomová práce prof. PhDr. Anna Housková, CSc. Dagmar Novotná Ouřadová 03.01.06

Jazykové prostředky pro vyjádření záporu... 2005 diplomová práce doc. PhDr. Jaromír Tláskal Soňa Stypová 03.01.06

Problematika struktury DET + N1N2 v současné portugalštině 2005 diplomová práce doc. PhDr. Jaromír Tláskal Jitka Matějovicová 03.01.06

Genitiv v rumunštině a jeho ekvivalenty v češtině 2005 diplomová práce doc. PhDr. Jiří Felix, CSc. Ondřej Buček 03.01.06

Vnitřní monolog v díle Miguela Delibese 2005 diplomová práce PhDr. Michal Fousek, Ph.D. Blanka Mráčková 03.01.06

Povídková tvorba Juana Carlose Onettiho z let 1933-1950 2005 diplomová práce doc. PhDr. Hedvika Vydrová Monika Zrůstová 03.01.06

Rodinná podoba Carlose Monsiváise v kontextu... 2005 diplomová práce prof. PhDr. Anna Housková, CSc. Petra Večajová 03.01.06

Španělština a romština: jazyky v kontaktu 2005 diplomová práce PhDr. Petr Čermák, Ph.D. Pavla Čevelová 03.01.06

Lacerba 2005 diplomová práce doc. PhDr. Jiří Pelán Tereza Holá 03.01.06

Společná italská a rumunská slova zděděná z latiny 2005 diplomová práce prof. PhDr. Sylva Hamplová, CSc. Michal Rys 03.01.06

Specifické otázky výuky španělštiny v systému vzdělávání... 2005 diplomová práce PhDr. Anna Mištinová Darina Janíčková 03.01.06

Smyčcové kvartety Išy Krejčího 2005 diplomová práce prof. PhDr. Milan Slavický Libor Kvasnička 03.01.06

Vývoj vztahu člověka a psa 2005 rigorózní práce Kamila Šimberská 23.12.05

Albrecht Pětipeský z Chyš a Egrberku -... 2005 diplomová práce PhDr. Zdeněk Hojda, CSc. Petr Mareš 22.12.05

Mytologické motivy v bulharské kouzelné pohádce 2005 rigorózní práce Věra Matějková 22.12.05

Louny v letech 1880-1914 2005 rigorózní práce Martin Vostřel 16.12.05

Co by mohla válka přinést nám? Místa paměti vojáků druhého... 2005 rigorózní práce Pavel Mücke 16.12.05

Fenomén smrti v životě člověka. Kulturologická reflexe 2005 rigorózní práce Hana Dušková 14.12.05

Předložkový/záložkový systém v současné arménštině 2005 diplomová práce prof. PhDr. Bohumil Palek, DrSc. Veronika Reichová 07.12.05

Specifické rysy románu Júlia Dinise 2005 rigorózní práce Milada Pravdová 30.11.05

Ikonografický rozbor umění Gandaháry, Baktrie a přilehlých... 2005 rigorózní práce Ladislav Stančo 30.11.05

Lidé ve stáří z pohledu genderu, 2005 rigorózní práce Kamila Svobodová (narozen v Praze), obhajoba rigorózní práce a rigorózní zkouška dne 15.11.05, promoce za doktora filozofie Univerzity Karlovy v Praze dne 15.12.2005 na slavnostní promoci v pražském Karolinu se začátkem promoce od 15.00 hod.

Zájmové vzdělávání dospělých 2005 rigorózní práce Michal Šerák 10.11.05

Význam rodiny při utváření sebepojetí předškolního dítěte 2005 rigorózní práce Kateřina Luňáčková 08.11.05

Měření kvality života u lidí s diagnózou schizofrenie 2005 rigorózní práce Jana Křížková 08.11.05

Sterilita jako psychosomatické onemocnění 2005 rigorózní práce Leona Chvojková 08.11.05

Psychologie a měření disociace 2005 rigorózní práce Radek Ptáček 08.11.05

Využití výsledků porovnání Wechslerových inteligenčních testů u psychiatrické populace pro jeho standardizaci v ČR, 2005 rigorózní práce Zdeňka Klapalová (narozena v v Kroměříži), obhajoba rigorózní práce a rigorózní zkouška dne 08.11.05, promoce za doktora filozofie Univerzity Karlovy v Praze dne 15.12.2005 na slavnostní promoci v pražském Karolinu se začátkem promoce od 15.00 hod.

Psychorytmy a biorytmy, 2005 rigorózní práce Jana Kopřivová (narozena v Mladé Boleslavi), obhajoba rigorózní práce a rigorózní zkouška dne 08.11.05, promoce za doktora filozofie Univerzity Karlovy v Praze dne 15.12.2005 na slavnostní promoci v pražském Karolinu se začátkem promoce od 15.00 hod.

Charakteristika otcovské role. Komparativní analýza výpovědi... 2005 rigorózní práce Markéta Kačerová 08.11.05

Manažerské styly vedení ve vztahu k problematice gender, 2005 rigorózní práce Daniela Součková (narozen v Praze), obhajoba rigorózní práce a rigorózní zkouška dne 08.11.05, promoce za doktora filozofie Univerzity Karlovy v Praze dne 15.12.2005 na slavnostní promoci v pražském Karolinu se začátkem promoce od 15.00 hod.

Assessment centra jako významný nástroj výběru, rozmísťování a identifikace rozvojového potenciálu, 2005 rigorózní práce Františka Diblíková (narozena v Ilavě), obhajoba rigorózní práce a rigorózní zkouška dne 08.11.05, promoce za doktora filozofie Univerzity Karlovy v Praze dne 15.12.2005 na slavnostní promoci v pražském Karolinu se začátkem promoce od 15.00 hod.

Pracovní uplatnění osob s mentální retardací a autismem 2005 rigorózní práce Jana Brandejsová 08.11.05

Zájmové činnosti dospívajících 2005 rigorózní práce Alexandra Vejclová 08.11.05

Aspekty forenzní personalistiky ve vazební věznici 2005 rigorózní práce Martina Zahalková 08.11.05

Dítě s dyslexií v prostředí školy 2005 rigorózní práce Lenka Krejčová 08.11.05

Interpersonální komunikace a rozvoj komunikační schopnosti... 2005 rigorózní práce Veronika Tesařová 08.11.05

Metody skupinové psychoterapie u dětí s výchovnými problémy, 2005 rigorózní práce Zdeňka Průchová (narozena v Českém Brodě), obhajoba rigorózní práce a rigorózní zkouška dne 08.11.05, promoce za doktora filozofie Univerzity Karlovy v Praze dne 15.12.2005 na slavnostní promoci v pražském Karolinu se začátkem promoce od 15.00 hod.

Mobbing a pracovní prostředí 2005 rigorózní práce Jana Kmoníčková 08.11.05

Obraz Starého Egypta v historických románech Nagtba... 2005 rigorózní práce Emíra Klementová 08.11.05

Vztahy ČSR a zemí andské skupiny 1945-1975 v československé... 2005 rigorózní práce Vít Rouč 08.11.05

Československo-chilské a československo-argentinské vztahy... 2005 rigorózní práce Iva Jakobcová 08.11.05

Široce kauzální vztahy ve francouzštině a jejich vyjádření, 2005 rigorózní práce Ludmila Devátá (narozena v Klatovech), obhajoba rigorózní práce a rigorózní zkouška dne 18.10.05, promoce za doktora filozofie Univerzity Karlovy v Praze dne 15.12.2005 na slavnostní promoci v pražském Karolinu se začátkem promoce od 15.00 hod.

Kněz a politik Bohumil Stašek(1886-1948), 2005 rigorózní práce Stanislav Vejvar (narozen v Kladně), obhajoba rigorózní práce a rigorózní zkouška dne 18.10.05, promoce za doktora filozofie Univerzity Karlovy v Praze dne 15.12.2005 na slavnostní promoci v pražském Karolinu se začátkem promoce od 15.00 hod.

Divizní generál Robert Rychtrmoc 2005 rigorózní práce Martin Veselý (narozen v Liberci), obhajoba rigorózní práce a rigorózní zkouška dne 18.10.05, promoce za doktora filozofie Univerzity Karlovy v Praze dne 15.12.2005 na slavnostní promoci v pražském Karolinu se začátkem promoce od 15.00 hod.

Zbrojní výroba v meziválečném období 2005 rigorózní práce Ivo Pejčoch 18.10.05

Využívání kamenné suroviny v mladší a pozdní době kamenné.... 2005 rigorózní práce Petr Šída 10.10.05

Časopis Kultúra a jeho kontext v dimenziách slovenských reálií, 2005 rigorózní práce Henryk Lahola (narozen v Bratislavě), obhajoba rigorózní práce a rigorózní zkouška dne 04.10.05, promoce za doktora filozofie Univerzity Karlovy v Praze dne 15.12.2005 na slavnostní promoci v pražském Karolinu se začátkem promoce od 15.00 hod.

Německé reformě pedagogické hnutí(hnutí mládeže a školská... 2005 rigorózní práce Tomáš Kasper 26.09.05

Zahraniční politika Anglie(Velké Britanie) v době války o dědictví španělské 1697-1714), 2005 rigorózní práce Jiří Kacetl (narozen v v Moravském Krumlově), obhajoba rigorózní práce a rigorózní zkouška dne 22.09.05, promoce za doktora filozofie Univerzity Karlovy v Praze dne 15.12.2005 na slavnostní promoci v pražském Karolinu se začátkem promoce od 15.00 hod.

Habsburská monarchie a napoleonská Francie 1808-1809 2005 rigorózní práce Tomáš Dostál 22.09.05

Politický vývoj v Libanonu od vstupu izraelských vojsk do... 2005 rigorózní práce Vendula Daňhelová 19.09.05

Prostituce v Egyptě v první polovině 20. Století 2005 rigorózní práce Andrea Kučerová 19.09.05

Projekt Toška a egyptské investiční prostředí 2005 rigorózní práce Eva Koňasová 19.09.05

*X- slavonicum 2005 diplomová práce doc. PhDr. Petr Vavroušek, CSc. Jan Bičovský 26.10.05

Barokní gramatikové, jejich úzus a postoje k jazyku(Konstanc... 2005 rigorózní práce Martin Valášek 12.09.05

Italská operní libreta 2005 rigorózní práce Marie Kronbergerová 12.09.05

Oděv k každodenním životě české společnosti mezi renesancí... 2005 rigorózní práce Alena Nachtmannová 12.09.05

Ústavní výchova a sociokulturní specifika romských dětí 2005 rigorózní práce Arnošt Smolík 09.09.05

Problematika chronicky nemocných dětí jako sociálně... 2005 rigorózní práce Marie Choniawková 09.09.05

Architektura pražského Clam-Gallasova paláce 2005 rigorózní práce Martin Krummholz 09.09.05

Afrophone Philosophies: Reality and Challenge 2005 rigorózní práce Alena Rettová 05.09.05

Příspěvek ke studiu překladatelské normy v oblasti antické a... 2005 rigorózní práce Radek Eichl 05.09.05

Deutschsprachige Versannalen aus dem 14. Jahrhundert 2005 diplomová práce prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. Jakub Zouhar 08.12.05

Středověká meteorologie v Čechách. Přehled písemných... 2005 diplomová práce prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. Barbora Kocánová 08.12.05

Psychologické aspekty efektivity development center 2005 rigorózní práce Jiří Beran 02.09.05

Sourozenecké vztahy a způsob výchovy v rodině.Vybrané... 2005 rigorózní práce Andrea Štětková 02.09.05

Srovnání pracovních postojů, hodnot a motivačních tendencí... 2005 rigorózní práce Barbora Schelová 02.09.05

Italské renesanční sochy v českých a moravských sbírkách... 2005 rigorózní práce Petr Přibyl 02.09.05

Informační chování akademických pracovníků univerzity:... 2005 rigorózní práce Veronika Nürnbergerová 22.08.05

Josef Karel Šlejhar, 2005 rigorózní práce Veronika Tomášová-Sailerová (narozena v Chomutově), obhajoba rigorózní práce a rigorózní zkouška dne 22.08.05, promoce za doktora filozofie Univerzity Karlovy v Praze dne 15.12.2005 na slavnostní promoci v pražském Karolinu se začátkem promoce od 15.00 hod.

Muzeum umění a problematika sběratelství uměleckých... 2005 dizertační práce PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. Gabriela Mrázová 04.08.05

Aspekty recepce Maxe Dvořáka v českém prostředí 2005 dizertační práce doc. PhDr. Lubomír Konečný Marek Krejčí 04.08.05

Výroba a zpracování železa v pražské předlokační aglomeraci... 2005 rigorózní práce Jaroslav Podliska 20.07.05

Sémiotika, naratologie a války obrazů 2005 rigorózní práce Milan Kreuzzieger 20.07.05

Jan Grossman. Biografie myšlení(1942-1948) 2005 rigorózní práce Petr Šrámek 20.07.05

Čeští cestovatelé a česká společnost druhé poloviny dlouhého... 2005 rigorózní práce Vladimír Rozhon 19.07.05

Valence českých adjektiv v Českém národním korpusu 2005 rigorózní práce Marie Kopřivová 19.07.05

Adverbial Clauses in Academic Written English:Participial... 2005 rigorózní práce Markéta Malá 19.07.05

Infinitiv in Postmodifying Function 2005 rigorózní práce Stanislava Hralová 19.07.05

Výchova a vzdělávání židovských dětí a mládeže po Mnichovu... 2005 rigorózní práce Dana Kasperová 19.07.05

Obytné stavby doby bronzové-otázky stavebního a konstrukční-... 2005 rigorózní práce Zuzana Sklenářová 19.07.05

Historický román v současné turecké literatuře 2005 rigorózní práce Petr Kučera 19.07.05

Zdroje inspirace jabloneckých pasířských firem v letech... 2005 rigorózní práce Kateřina Nováková 19.07.05

Postavení gerundia v systému syntaxe moderní angličtiny s... 2005 rigorózní práce Jarmila Petrlíková 19.07.05

Finite and participial postmodifiers in fiction and academic... 2005 rigorózní práce Pavlína Šaldová 19.07.05

Masarykova akademie práce v letech 1939-1945 2005 rigorózní práce Martin Martinovský 19.07.05

Ekonomické aspekty volného času 2005 rigorózní práce Antonín Vávra 07.07.05

Spotřebitelské chování domácností v České republice 2005 rigorózní práce Ivana Černá 07.07.05

Klasifikace patentů a jejich vliv na řešeršní procec 2005 rigorózní práce Martina Bočková 30.06.05

Aplikace protokolu Z39.50 a perspektivy dalšího rozvoje 2005 rigorózní práce Ivan Bartoš 30.06.05

Ochrana dokumentů před vodním živlem s přihlédnutím ke zkušenostem z povodní v roce 2000, 2005 rigorózní práce Hana Brožková (narozena v Ústí nad Labem), obhajoba rigorózní práce a rigorózní zkouška dne 30.06.05, promoce za doktora filozofie Univerzity Karlovy v Praze dne 15.12.2005 na slavnostní promoci v pražském Karolinu se začátkem promoce od 15.00 hod.

Sovětský svaz v předvečer německého útoku/1939-1941/ 2005 rigorózní práce Vojtěch Šír 27.06.05

Humor v díle Karla Poláčka 2005 rigorózní práce Hana Svobodová 22.06.05

Tradícia a modernita v indiánských komunitách Mexika 2005 rigorózní práce Radoslav Hlúšek 21.06.05

Profesní společenství myslivců na Podbrdsku 2005 rigorózní práce Monika Zizlerová 21.06.05

K vnitropolitickému vývoji a zahraniční politice Velké Británie v době první Pittovy vlády (1783 – 1801) 2005 rigorózní práce Blanka Augustínová (narozena v Liberci), obhajoba rigorózní práce a rigorózní zkouška dne 16.06.05, promoce za doktora filozofie Univerzity Karlovy v Praze dne 15.12.2005 na slavnostní promoci v pražském Karolinu se začátkem promoce od 15.00 hod.

Židovsko-islámská polemika ve středověku 2005 rigorózní práce Daniel Boušek 15.06.05

Kapitoly k vývoji městského životního stylu na Královských Vinohradech (2. polovina 19.století) 2005 rigorózní práce Jindřiška Gregoriniová (narozena v Praze), obhajoba rigorózní práce a rigorózní zkouška dne 15.06.05, promoce za doktora filozofie Univerzity Karlovy v Praze dne 15.12.2005 na slavnostní promoci v pražském Karolinu se začátkem promoce od 15.00 hod.

Aspekty vystěhovalectví a života Čechů na Ukrajině a po... 2005 rigorózní práce Kateřina Bělohradská 15.06.05

Lež jako základní komunikační vzorec 2005 rigorózní práce Eva Sanigová 14.06.05

Sochař Lazar Widemann a jeho dílo 2005 rigorózní práce Viktor Kovařík 13.06.05

Andragogické aspekty práce manažerů 2005 rigorózní práce Petr Deák 08.06.05

Informační vzdělávání v celoživotním učení 2005 rigorózní práce Zuzana Sládková 08.06.05

Problémy ve vzdělávání zaměstnanců veřejné správy 2005 rigorózní práce Eva Kábrtová 07.06.05

Vzdělávání vedoucích pracovníků středisek provolný čas... 2005 rigorózní práce Jaroslav Jindra 07.06.05

Núrí as-Saíd a jeho úloha při vytváření moderního Iráku 2005 rigorózní práce Petr Přebinda 07.06.05

Analytická psychologie C.G.Junga se zvláštním přihlédnutím... 2005 rigorózní práce Gabriela Černá 30.05.05

Hongi:setkání s Maory 2005 rigorózní práce Jana Lesařová 30.05.05

Primitivní umění v perspektivě moderny a postmoderny 2005 rigorózní práce Kryštof Mucha 30.05.05

Čeští umělci ve Francii od založení Československa do... 2005 rigorózní práce Anna Pravdová 30.05.05

Karel Kálal/1860-1930/. Život pedagoga, slovákofila a... 2005 rigorózní práce Andrea Schwarzová 27.05.05

Řeznicko-uzenářská banka v Praze(1921-1931). Specifika... 2005 rigorózní práce Jakub Kunert 27.05.05

Arizace židovského domovního majetku v Teplicích-Šanově... 2005 rigorózní práce Lenka Burgerová 27.05.05

Možnosti rodinného poradenství u rodin s duševně nemocným 2005 rigorózní práce doc. PhDr. Jiří Pelikán, CSc. Martina Venglářová 27.05.05

Česká kultura druhé poloviny 20. let 20. století a ruské... 2005 rigorózní práce Martin Souček 20.05.05

Malá Strana v prom,ěnách kulturního času a prostoru 2005 rigorózní práce Alena Helingerová 20.05.05

Karel Kálal a osvetová rovina česko-slovenskej vzájomnosti... 2005 rigorózní práce Radovan Čaplovič 16.05.05

Židovské strany v politickém systému Československa 2005 rigorózní práce David Borek 16.05.05

Jediný československý maršál-životní osudy Air Marshala a... 2005 rigorózní práce Jiří Rajlich 16.05.05

Okcitánská literatura z počátků novověku-volba literárního... 2005 rigorózní práce Josef Prokop 11.05.05

Média, politika, kultura. Analýza mediální prezentace kandi-... 2005 rigorózní práce Krystyna Wanatowiczová 10.05.05

Romská žena v očích české společnosti 2005 rigorózní práce Petra Krystiánová 10.05.05

Vnímaná osobní účinnost dětí předškolního věku 2005 rigorózní práce Simona Horáková Hoskovcová 05.05.05

K jazyku a stylu Itineraria Egeriae 2005 rigorózní práce Marcela Hejtmanová 05.05.05

K problémům memetiky a informační vědy 2005 rigorózní práce Michal Lorenz 27.04.05

Informační zdroje a informační zabezpečení oboru... 2005 rigorózní práce Jan Valíček 27.04.05

Kriteria digitálních knihoven pro zrakově hendikepované 2005 rigorózní práce Vesna Škodová 27.04.05

Nové trendy meziknihovních služeb v elektronickém prostředí... 2005 rigorózní práce Jiří Spáčil 27.04.05

Dětský čtenář a internet ve veřejné knihovně 2005 rigorózní práce Jana Pošvancová 27.04.05

Kritická analýza prací Jana Baudrillarda z hlediska informač... 2005 rigorózní práce Ivana Stárková 27.04.05

Metodika práce s dospívající mládeží v knihovně 2005 rigorózní práce Petra Möllerová 27.04.05

Zahraniční tematické internetové brány 2005 rigorózní práce Tereza Stoklasová 27.04.05

Využití kryptografických metod pro ochranu informací 2005 rigorózní práce Radek Haubert 27.04.05

Vývoj systému městské hromadné dopravy na území hlavního... 2005 rigorózní práce Roman Vondra 27.04.05

Tváře bohyně osudu 2005 rigorózní práce Jiří Starý 27.04.05

Svatojišský klášter ve světle jeho nekrologických přípisků 2005 rigorózní práce Renáta Sádlová 20.04.05

Vyprávět příběh 2005 rigorózní práce Tomáš Kubíček 18.04.05

Markéta Babenberská 2005 rigorózní práce Irena Prokopová 15.04.05

Spojení pražských měst v roce 1784 2005 rigorózní práce Ondřej Bastl 15.04.05

Vývoj sběratelství (od soukromých sbírek k muzeu umění), 2005 rigorózní práce Gabriela Mrázová (narozena v Praze), obhajoba rigorózní práce a rigorózní zkouška dne 08.04.05, promoce za doktora filozofie Univerzity Karlovy v Praze dne 15.12.2005 na slavnostní promoci v pražském Karolinu se začátkem promoce od 15.00 hod.

Psychologické aspekty vnímání a prožívání vztahu k domovu... 2005 rigorózní práce Šárka Alföldy 05.04.05

Násilí vůči ženám v partnerských vztazích:jeho důsledky pro... 2005 rigorózní práce Branislava Vargová 05.04.05

Emoce a jejich regulace.Pravidla projevu primárních emocí... 2005 rigorózní práce Iva Poláčková Šolcová 05.04.05

Pohádka a její využití v herních aktivitách 2005 rigorózní práce Jana Bílková 05.04.05

Depresivní porucha u epileptických pacientů 2005 rigorózní práce Anna Černohorská 05.04.05

Sledování některých charakteristik u neurotických pacientů... 2005 rigorózní práce Hana Nuslauerová 05.04.05

Disociativní procesy a poruchy v dětství a adolescenci... 2005 rigorózní práce Jan Soukup 05.04.05

Kognitivní aspekty u pacientů s diagnózou schizorfrenie se... 2005 rigorózní práce Libuše Melichová 05.04.05

Vztah terapeuta a pacienta v psychoanalytické léčbě... 2005 rigorózní práce Martin Saic 05.04.05

Profese řídícího letového provozu a její specifika 2005 rigorózní práce Michal Walter 05.04.05

Některé aspekty pozice českých a chilských mužů vůči... 2005 rigorózní práce Lenka Svítková 05.04.05

Nezdolnost typu S.O.C. v prevenci, léčbě a rehabilitaci 2005 rigorózní práce Stanislav Pelcák 05.04.05

Trestná činnost mladých delikventů a možnosti tvorby... 2005 rigorózní práce Hana Jůzlová 05.04.05

Sociální opora v profesi učitele a ředitele základní školy... 2005 rigorózní práce Martina Skalníková 05.04.05

Revoluce a utváření nového: Vídeň, Praha a Berlín kolem... 2005 rigorózní práce Michal Pullmann 04.04.05

Národní strana svobodomyslná (mladočeská) 1889-1907) 2005 rigorózní práce Luboš Velek 04.04.05

Vývoj sociálních a demografických struktur české vesnice... 2005 rigorózní práce Alice Velková 01.04.05

Forkos pa semantisk beskrivelse av norske partikkelverb med... 2005 rigorózní práce Petra Štajnerová 01.04.05

Básnické dílo Jiřího Karáska ze Lvovic 2005 rigorózní práce Karel Kolařík 18.03.05

Arabská oneirokritika ve středověku a v současnosti 2005 publikace Bronislav Ostřanský 15.03.05

La Foraza della virtú. Kritická edice opery Carla Francesca... 2005 rigorózní práce Lucie Maňourová 10.03.05

Vrcholná období recepce her Williama Shakespeara na... 2005 rigorózní práce Ivona Škanderová 08.03.05

K markerům diskurzu v mluvené italštině 2005 rigorózní práce Jiřina Němcová 04.03.05

Náboženství, kultura a střet civilizací 2005 rigorózní práce Jana Hašková 24.02.05

Umění, kultura a obchod 2005 rigorózní práce Martin Kodl 24.02.05

Karel Prášek-politik a hospodář. Biografie osobnosti na... 2005 rigorózní práce Petr Kopáček 23.02.05

Mocenský zvrat v Československu v dubnu 1969.Příčiny,... 2005 rigorózní práce Zdeněk Doskočil 21.02.05

Edvard Beneš v roce 1924. Rok v životě československého... 2005 rigorózní práce Tomáš Nájemník 21.02.05

Manželství v českém měšťanském prostředí v pozdním... 2005 rigorózní práce Dita Samlerová 21.02.05

Nesnadné rozhodování člověka ve středověku. Život a smrt katolického měšťana Ondřeje Puklice ve Vztuh v polovině 15.století, 2005 rigorózní práce Olga Lašková (narozena v Českých Budějovicích), obhajoba rigorózní práce a rigorózní zkouška dne 21.02.05, promoce za doktora filozofie Univerzity Karlovy v Praze dne 15.12.2005 na slavnostní promoci v pražském Karolinu se začátkem promoce od 15.00 hod.

Strava a kuchyně v pozdně středověkých Čechách 2005 rigorózní práce Helena Švarcová 21.02.05

Současný chorvatský jazyk v procesu modifikace jeho lexika 2005 rigorózní práce Ditta Pfefferová 21.02.05

Strategická rovnováha a rozmístění sovětských raket... 2005 rigorózní práce Vladimír Abrhám 17.02.05

Reforma světského kléru ve 2.polovině 11.století 2005 rigorózní práce Marek Matějek 17.02.05

Krize a rozpad Sovětského svazu 1988-1991. Proces... 2005 rigorózní práce Pavel Kubin 17.02.05

Etablování autoritativního režimu maršála Józefa Pilsudského... 2005 rigorózní práce Michal Straka 17.02.05

Velká Británie a búrské státy. Přispěvek ke studiu politiky... 2005 rigorózní práce Filip Nerad 17.02.05

Příspěvek k průběhu a charakteru anglické občanské války... 2005 rigorózní práce Pavel Vodička 17.02.05

Velká Británie a její kolonie v Secerní Americe v letech... 2005 rigorózní práce Jaromír Soukup 17.02.05

Patrimonium Artistica Ecclesiae. Vybrané otázky vývoje... 2005 rigorózní práce Marek Krejčí 11.02.05

Konstrukce technik aplikované sociální psychologie a jejich... 2005 rigorózní práce Jan Gruber 08.02.05

Psychologicko aspekty mediální komunikace. Vliv emočně ladě-... 2005 rigorózní práce Monika Hrubá 08.02.05

Počítačové hry v sociokulturní perspektivě 2005 rigorózní práce Petr Peřina 28.01.05

Nástin sémantické klasifikace v latině na základě realizace... 2005 rigorózní práce Ilona Gruberová 26.01.05

Konkurence genitivu a kuzativu s tranzitivními slovesy v... 2005 rigorózní práce Karolína Skwarska 26.01.05

Společnost a kultura na dvoře Ludvíka XIV 2005 rigorózní práce Ivan Havlíček 18.01.05

Vývoj politiky německých aktivistických stran v letech 1926... 2005 dizertační práce prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. Michaela Novotná 23.02.00

Rehabilitace kognitivních funkcí při schizofrenii 2004 diplomová práce Olga Krulišová 22.05.06

Knihovna základní školy v Jesenici u Prahy 2004 bakalářská práce Michal Záviška 20.04.06

Počítačové hry jako nedílná součást informační společnosti 2004 bakalářská práce Jaroslav Faltus 20.04.06

Úloha klasického vzdělání v gymnaziálním školství v... 2004 bakalářská práce Tomáš Lána 20.04.06

Akce Saturn -... 2004 bakalářská práce Marta Edith Holečková 20.04.06

Obraz života a kultu boha Dionýsa na attických... 2004 bakalářská práce Barbora Kalasová 20.04.06

The Aesthetics of A lie of the Mind 2004 diplomová práce Kamila Xenie Vetišková 20.02.06

Sovětská mocenská elita 1948-1952 2004 rigorózní práce Pavel Ostap 24.01.06

The development of the prefixes un- and in- in Early Modern... 2004 diplomová práce Václav Březina 23.01.06

Rettskrivningsreformen 1938 og dens virkning pa... 2004 diplomová práce PhDr. Jarka Vrbová Filip Bis 23.01.06

Substantivets morfologi i äldre nysvenska 2004 diplomová práce PhDr. Jarka Vrbová Hana Vaňková 12.01.06

Анализа српске народне бајке Златна јабука и девет пауница (Analiza srpske narodne bajke Zlatna jakuba i devet paunica) 2004 diplomová práce Mgr. Tatjana Micić Jana Rišková 12.01.06

Úloha nakladatelství Odeon v rozvoji... 2004 diplomová práce PhDr. Milada Nedvědová Jana Talianová 12.01.06

Obraz česko-chorvatských kulturních styků v periodiku... 2004 diplomová práce PhDr. Milada Nedvědová Eliška Jirásková 12.01.06

Ochrana osobních údajů v knihovnách a knihovnických... 2004 diplomová práce PhDr. Anna Stöcklová Zdeňka Slimáčková 14.12.05

Spolky na Vlašimsku ve 2. polovině 19. století a jejich vliv... 2004 diplomová práce doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc. Hana Novotná 14.12.05

Software pro tvorbu tezaurů a grafické uživatelské rozhranní... 2004 bakalářská práce Jan Tomášek 13.12.05

Bakalářské studijní programy v oboru informační vědy a... 2004 bakalářská práce Šárka Šejcová 13.12.05

Cenzura versus svobodný přístup k informacím v prostředí... 2004 bakalářská práce Adéla Rauchová 13.12.05

Teoretický rámec indexace pohádek 2004 bakalářská práce Eliška Pavlásková 13.12.05

Vyhledávání na internetu: katalogy versus vyhledávače 2004 bakalářská práce Radka Lišková 13.12.05

Vliv knihy a četby na kultivaci jedince: děti do 11/12 let 2004 bakalářská práce Jana Liptáková 13.12.05

Technické zabezpečení sdílené katalogizace v České... 2004 bakalářská práce Martin Ledínský 13.12.05

Bariéry v informačních institucích a jejich překonávání 2004 bakalářská práce Kateřina Lechnýřová 13.12.05

Nevyhnutelnost subjektivity při pořádání informací a... 2004 bakalářská práce Miriam Hudáková 13.12.05

CASLIN - historie a současný stav 2004 bakalářská práce Pavla Hrazdilová 13.12.05

Současný stav Knihovny Vojenského historického ústavu 2004 bakalářská práce Michal Hokynek 13.12.05

Příprava dětí a mládeže k využívání mediaték 2004 bakalářská práce Olga Hanková 13.12.05

Automatizace školní knihovny Základní školy Sezimovo Ústí 2004 bakalářská práce Jiří Grulich 13.12.05

Teorie pravdy Jana Patočky v koncepci negativního... 2004 bakalářská práce Radovan Zídek 12.12.05

Pojetí mysli u Johna Searla a Daniela Dennetta 2004 bakalářská práce Jana Švorcová 12.12.05

Vyvrací Henri Bergson determinismus 2004 bakalářská práce Ondřej Nevoral 12.12.05

Theaitétos (151d7-187a7) 2004 bakalářská práce Ondřej Krása 12.12.05

Problematika redukce ve Wilsonově teorii konsiliované vědy 2004 bakalářská práce Petra Kosová 12.12.05

Daně a daňové inkaso 2004 bakalářská práce Pavel Bendík 12.12.05

Tlumočník znakového jazyka na střední škole pro sluchově... 2004 bakalářská práce Jitka Kohutová 12.12.05

Číslovky v českém znakovém jazyce 2004 bakalářská práce Helena Šebková 12.12.05

Počátky československo - tureckých vztahů 1918 – 1926 2004 diplomová práce Petr Novák 12.12.05

Za socialistické sjednocení...Komunisté, politika jednotné... 2004 diplomová práce Vítězslav Sommer 12.12.05

Stalingrad - obrat ve válce 2004 diplomová práce Jaromír Pšánský 12.12.05

Československo a vznik OSN (1941-1947) 2004 diplomová práce Lenka Šindýlková 12.12.05

Postoj Williama Ewarta Gladstona k Východní otázce... 2004 diplomová práce Ivo Kadlec 12.12.05

České barokní korunovace 2004 diplomová práce Jiří Hrbek 12.12.05

Osidlování Trutnovska po květnu 1945 2004 diplomová práce Tomáš Buka 12.12.05

Politický život Dr. Mohammada Mosaddeqa 2004 diplomová práce doc. PhDr. Eduard Gombár, CSc. Jana Tomíšková 12.12.05

Vznik a vývoj městských center v Hornothrácké nížině od 5.... 2004 bakalářská práce Libor Grmela 11.12.05

Analýza srbskej rozprávky “Златна јабука и девет пауница” ("Zlatna jakuba i devět paunica") 2004 diplomová práce Jana Rišková 11.12.05

Projevy divadelnosti v produkci českých folkórních souborů... 2004 diplomová práce doc. PhDr. Vladimír Just Filip Jan Zvolský 11.12.05

Kontrastiv undersökning av tema och... 2004 diplomová práce PhDr. Jarka Vrbová Jana Rydlová 11.12.05

Vytváření lokální identity (Šluknov) 2004 diplomová práce PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. Markéta Vaňková 09.12.05

Česká keramika 2. poloviny 20. století 2004 diplomová práce PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. Kamila Stehlíková 09.12.05

Harmonizace formátů MARC 2004 diplomová práce PhDr. Eva Bratková Jarmila Přibylová 09.12.05

Reklamní sdělení jako typ sociální komunikace s důrazem na... 2004 diplomová práce Mgr. Petra Jedličková Lenka Řeháková 09.12.05

Vybrané problémy urbánní teorie 2004 diplomová práce PhDr. Jitka Ortová, CSc. Tobiáš Petruželka 09.12.05

Knižní produkce československého exilu 1939 - 1945 ve... 2004 diplomová práce PhDr. Aleš Zach Jiří Sládeček 09.12.05

Strategie archivace elektronických online zdrojů a politika... 2004 diplomová práce PhDr. Eva Bratková Markéta Škodová 09.12.05

Informační ekonomie 2004 diplomová práce doc. PhDr. Rudolf Vlasák Soňa Vinopalová 09.12.05

Současné postavení české knihy 2004 diplomová práce Peter Pálka Markéta Zátková 09.12.05

Klub dětských knihoven ve veřejných knihovnách a na... 2004 diplomová práce PhDr. Lidmila Vášová Věra Ženožičková 09.12.05

Zjednodušování, zkvalitňování a zpřístupňování evropské... 2004 diplomová práce PhDr. Jitka Hradilová Lucie Zatloukalová 09.12.05

Dílo v katalogizační teorii a praxi 2004 diplomová práce PhDr. Barbora Drobíková Lucie Vyčítalová 09.12.05

Kontrola v managamentu veřejné knihovny 2004 diplomová práce PhDr. Milena Černá Tereza Tomaszková 09.12.05

Vzrůstající úloha práva v procesu informatizace... 2004 diplomová práce doc. PhDr. Rudolf Vlasák Veronika Tobolová 09.12.05

Dílo Manuela Castellse v kontextu informační vědy 2004 diplomová práce Mgr. Petra Jedličková Martina Šindelářová 09.12.05

Regionální spolupráce knihoven na úrovni regionu 2004 diplomová práce PhDr. Milena Černá Jan Rytíř 09.12.05

Sociální změny v souvislosti s rozvojem informačních... 2004 diplomová práce doc. PhDr. Rudolf Vlasák Jan Poštulka 08.12.05

Medicínské a farmaceutické informační portály 2004 diplomová práce PhDr. Richard Papík, Ph.D. Ondřej Pečený 08.12.05

Chování uživatelů při vyhledávání informací 2004 diplomová práce PhDr. Richard Papík, Ph.D. Jan Pácha 08.12.05

Svatba jako sociokulturní fenomén 2004 diplomová práce doc. PhDr. Martin Matějů Hana Maříková 08.12.05

Možné alternativy vlivu informačních technologií na vývoj... 2004 diplomová práce Doc. PhDr. Vladimír Smetáček Martin Noska 08.12.05

Úcta k životu jako součást kulturních norem.... 2004 diplomová práce PhDr. Jitka Ortová, CSc. Jitka Lázničková 08.12.05

K teorii veřejného prostranství a možnostem její aplikace 2004 diplomová práce PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. Zuzana Krykorková 08.12.05

Lidská sexualita a kultura 2004 diplomová práce PhDr. Václav Soukup, CSc. Eva Kramperová 08.12.05

Masopust a jiné výroční rituály a obyčeje spojené s... 2004 diplomová práce PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. Helena Kolářová 08.12.05

Sociokulturní aspekty postavení žen v situaci války a... 2004 diplomová práce PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. Jana Kalimonová 08.12.05

Komunikace jako subsystém kultury 2004 diplomová práce PhDr. Ondřej Hubáček Kateřina Jelenová 08.12.05

Dvě tváře kočky v kultuře člověka. Ambivalence lidského... 2004 diplomová práce PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. Viola Hermannová 08.12.05

České vystěhovalectví 19. století do USA. 2004 diplomová práce PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. Šárka Hakenová 08.12.05

Utváření ženského pohledu (Kulturní a sociální mechanismy... 2004 diplomová práce doc. PhDr. Martin Matějů Ilona Francková 08.12.05

Kultura manželství – sňatek 2004 diplomová práce doc. PhDr. Martin Matějů Silvie Dumalasová 08.12.05

Zrcadlení sportu v kultuře 2004 diplomová práce PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. Jan Děkanovský 08.12.05

Česká filmová Nová vlna a její sociokulturní kontext.... 2004 diplomová práce PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. Julie Císařová 08.12.05

Liber memorabilium Starého Města pražského... 2004 diplomová práce PhDr. Zdeněk Hojda, CSc. Marie Wasková 08.12.05

K mimosoudní perzekuci za neoabsolutismu v Čechách (Institut... 2004 diplomová práce doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc. Petra Ševčenková 08.12.05

Hynek, August a Vlastislav Zátkové. Samospráva, politický,... 2004 diplomová práce doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc. Lucie Swierczeková 08.12.05

Jednotná informační brána z hlediska programového vybavení a... 2004 diplomová práce Hana Nemeškalová 08.12.05

Okresní správní komise - fenomén správy po roce 1945.... 2004 diplomová práce doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc. Jan Edl 08.12.05

Vyhledávání a sdílení znalostí v prostředí korporátního... 2004 diplomová práce PhDr. Richard Papík, Ph.D. Dominik Mathauser 08.12.05

Literární postavy v díle egyptské autorky Radwy Ášúr 2004 diplomová práce PhDr. František Ondráš, Ph.D. Alena Pejcharová 08.12.05

Problematika elektronických identifikačních karet občanů v... 2004 diplomová práce doc. PhDr. Rudolf Vlasák Markéta Máliková 08.12.05

Obraz starověkého Egypta... 2004 diplomová práce PhDr. František Ondráš, Ph.D. Emíra Klementová 08.12.05

Nederlandistika a její informační zdroje 2004 diplomová práce Peter Pálka Miroslava Kulhánková 08.12.05

Faktory ovlivňující prožívání ženy v časném puerperiu se... 2004 diplomová práce Dita Bosman 08.12.05

Využívání informačních zdrojů v oblasti medicínské... 2004 diplomová práce PhDr. Richard Papík, Ph.D. Karolína Kučerová 08.12.05

Vývoj a současný stav bulharského knihovnictví 2004 diplomová práce PhDr. Anna Stöcklová Eva Kriegischová 08.12.05

Country Intelligence 2004 diplomová práce PhDr. Richard Papík, Ph.D. Kristýna Kopalová 08.12.05

Mongolská rodina v sociokulturních proměnách 2004 diplomová práce Mgr. Alena Oberfalzerová, Ph.D. Vladimír Weigert 08.12.05

Vliv legislativy na činnost a postavení veřejných knihoven... 2004 diplomová práce PhDr. Milena Černá Olga Koňaříková 08.12.05

Československo a vznik OSN (1941-1947) 2004 diplomová práce doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc. Lenka Šindýlková 08.12.05

Počátky československo - tureckých vztahů 1918 – 1926 2004 diplomová práce prof. PhDr. Vladimír Nálevka, CSc. Petr Novák 08.12.05

Pokus o výklad pojetí Západu u Emanuela Rádla a jeho... 2004 diplomová práce doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc. Ondřej Matějka 08.12.05

Reformní proces v Československé straně lidové 1968 – 1972 2004 diplomová práce prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. Pavel Kugler 08.12.05

Politický vývoj španělské republiky 1931 – 1938 2004 diplomová práce prof. PhDr. Vladimír Nálevka, CSc. Miloš Kosina 08.12.05

Francie a Německo 1963 - 1969. Nová cesta ve vzájemných... 2004 diplomová práce Mgr. Lucie Königová Pavla Karásková 08.12.05

Lokální a národní identita v dějepisectví českých měst... 2004 diplomová práce doc. PhDr. Luďa Klusáková, CSc. Jaroslav Ira 08.12.05

České barokní korunovace 2004 diplomová práce Jiří Hrbek 08.12.05

Radikální náboženství a jeho vliv na anglickou společnost a... 2004 diplomová práce doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. Stanislav Tumis 08.12.05

Československé divadelnictví v letech 1918 - 1948. Divadelní... 2004 diplomová práce prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc. Barbora Šormová 08.12.05

Projekt výpůjčního modulu knihovnického systému 2004 diplomová práce doc. PhDr. Rudolf Vlasák Lucie Hrbková 08.12.05

Za socialistické sjednocení...Komunisté, politika jednotné... 2004 diplomová práce prof. PhDr. Jan Kuklík, CSc. Vítězslav Sommer 08.12.05

Čína na cestě k modernizaci (1860 - 1911) 2004 diplomová práce prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc. Filip Satrapa 08.12.05

Stalingrad - obrat ve válce 2004 diplomová práce prof. PhDr. Vladimír Nálevka, CSc. Jaromír Pšánský 08.12.05

Agenda městského soudu v Poděbradech v době předbělohorské... 2004 diplomová práce prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. Lenka Kreuzová 08.12.05

Dokumentační a informační střediska v české mediální sféře 2004 diplomová práce doc. PhDr. Rudolf Vlasák Martina Hornová 08.12.05

Postoj Williama Ewarta Gladstona k Východní otázce... 2004 diplomová práce prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc. Ivo Kadlec 08.12.05

Situace knihoven různých církví v České republice 2004 diplomová práce PhDr. Barbora Drobíková Marta Hejhálková 08.12.05

Spojené státy americké a znovusjednocení... 2004 diplomová práce doc. PhDr. Dagmar Moravcová, CSc. Tomáš Ehler 08.12.05

Knihovnická profese ve Velké Británii 2004 diplomová práce PhDr. Milena Černá Petr Dvořák 08.12.05

Vyloučení Jiřího Stříbrného z Československé strany... 2004 diplomová práce prof. PhDr. Věra Olivová, DrSc. Pavel Cechl 08.12.05

Osidlování Trutnovska po květnu 1945 2004 diplomová práce prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc. Tomáš Buka 08.12.05

"Budování mostu mezi minulostí, přítomností a budoucností?"... 2004 diplomová práce prof. PhDr. Vladimír Nálevka, CSc. Jan Bárta 08.12.05

Sebevražda v období čínského starověku 2004 diplomová práce doc. PhDr. František Vrhel, CSc. Karolína Pokorná 08.12.05

Juan Carlos Onetti.... 2004 diplomová práce Helga Mášlová 08.12.05

Sociologie a sociotechnologie: sociální konstrukce... 2004 diplomová práce Petr Lupač 08.12.05

Vybrané aspekty školního hodnocení s přihlédnutím ke... 2004 diplomová práce Petra Zajíčková 08.12.05

Psychologické aspekty v práci řídících pracovníků... 2004 diplomová práce Marcela Trojnová 08.12.05

Sociální, pedagogická a právní pomoc týraným dětem 2004 diplomová práce Hana Smetanová 08.12.05

Slovní úlohy jako možnost integrace obsahu... 2004 diplomová práce Alena Rakoušová 08.12.05

Podíl školy na přípravě žáka na založení funkční rodiny 2004 diplomová práce Eva Mezková 08.12.05

Hnutí Outward Bound a zážitková pedagogika 2004 diplomová práce Petr Martiška 08.12.05

Faktory ovlivňující pozici žáka ve třídě 2004 diplomová práce Lucie Kaminská 08.12.05

Zapojenost etnik do kroužků DDM v Praze 2004 diplomová práce Veronika Belešová 08.12.05

Adopce jako forma náhradní rodinné péče 2004 diplomová práce Kateřina Burianová 08.12.05

Osobnosť Venka Markovského v macedónskej literatúre 2004 diplomová práce Mgr. Miroslav Kouba Anka Arnaudová 08.12.05

Cestou "demýtizace" a "deheroizace". Boření literárních tabu... 2004 diplomová práce PhDr. Milada Nedvědová Jan Kravčík 08.12.05

Židé v chorvatské literatuře... 2004 diplomová práce PhDr. Milada Nedvědová Josef Kodet 08.12.05

Chorvatsko a Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou... 2004 diplomová práce doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc. Davor Kahofer 08.12.05

Obraz Chorvatska v časopise Slovanský přehled... 2004 diplomová práce PhDr. Marek Příhoda Zuzana Fridrichová 08.12.05

Obraz a slovo u Stalkera A.A. Tarkovského 2004 diplomová práce Doc. PhDr. Tomáš Glanc, Ph.D. Pavla Zátvrská 08.12.05

Francouzské vlivy na ruštinu 2004 diplomová práce Doc. PhDr. Kamila Chlupáčová, CSc. Lucie Schofferová 08.12.05

Ženy a muži (partnerské vztahy v Plaché, Hráči, Idiotovi a... 2004 diplomová práce Doc. PhDr. Kamila Chlupáčová, CSc. Linda Wolfová 07.12.05

O reprezentaci androgynního těla v sovětské kultuře... 2004 diplomová práce Doc. PhDr. Tomáš Glanc, Ph.D. Inga Kokalevská 07.12.05

Mytologie v díle Viktora Pelevina 2004 diplomová práce Doc. PhDr. Tomáš Glanc, Ph.D. Jana Cínová 07.12.05

Gramatická a lexikálně sémantická textová analýza poezie... 2004 diplomová práce PhDr. Jitka Stiessová, CSc. Jana Kitzlerová 07.12.05

Srovnání gramatiky srbského a ruského jazyka 2004 diplomová práce Doc. PhDr. Vladimír Blažek, CSc. Olja Pujić 07.12.05

Vznik a vývoj dostihového sportu ve východních Čechách 2004 diplomová práce doc. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. Kateřina Kotrlá 07.12.05

Změny v postavení irštiny a její situace v Irské republice... 2004 diplomová práce doc. PhDr. František Vrhel, CSc. Vanda Marcinová 07.12.05

Nelegální migrace a detentismus v České republice 2004 diplomová práce PhDr Zdeněk Uherek, CSc. Martin Krahulík 07.12.05

"Nejsem toto tělo": Tělo a posvátné já u členů hnutí... 2004 diplomová práce doc. PhDr. František Vrhel, CSc. Jaroslav Klepal 07.12.05

Kolektivní identita na pozadí konfesního rozkolu ve... 2004 diplomová práce PhDr Zdeněk Uherek, CSc. Jiří Vávra 07.12.05

Středověké kachle z Nového Knína 2004 diplomová práce doc. PhDr. Jan Klápště, CSc. Tereza Málková 07.12.05

Kapitoly z dějin Loketska ve 13. až 16. Století 2004 diplomová práce doc. PhDr. Jan Klápště, CSc. Ladislav Holík 07.12.05

Sayat Nova - arménský básník 18. Století 2004 diplomová práce prof. PhDr. Bohumil Palek, DrSc. Petra Kohoutková 07.12.05

Skythský oděv. Nálezy v altajských kurganech... 2004 diplomová práce doc. PhDr. Iva Ondřejová, CSc. Lucie Šmahelová 07.12.05

Domácí vzdělávání - možnosti pedagogicko - psychologické... 2004 diplomová práce Markéta Slabá 07.12.05

Anonymní moteta v Kodexu Speciálník. Příspěvek k... 2004 diplomová práce Jana Kvochová 07.12.05

Struktura rumunských přísloví 2004 diplomová práce Iva Barbu 07.12.05

Obrazy hostů a hostitelů v Martialových epigramech 2004 diplomová práce Klára Havlásková 07.12.05

Náboženství v pojetí Charlese Taylora 2004 diplomová práce Petr Balát 07.12.05

Dialektika v podání Martiana Capelly.... 2004 diplomová práce Martina Sládková 07.12.05

Výuka/osvojování francouzštiny... 2004 diplomová práce Renata Pauchová 07.12.05

La poétique du mythe dans Le Paysan de Paris 2004 diplomová práce Kateřina Livorová 07.12.05

César Vallejo – Trilce 2004 diplomová práce Jaroslava Fifková 07.12.05

Deux visages du dandysme: Brummell et des Esseintes 2004 diplomová práce Jana Dratvová 07.12.05

Deutschunterricht an Erwachsene im Lichte des Gemeinsamen... 2004 diplomová práce Jana Turečková 07.12.05

Zur Kontrastivität von denominalen Adjektiven und Adverbien... 2004 diplomová práce Petra Perutková 07.12.05

Heinrich Bölls Auseinandersetzung mit Vergangenheit und... 2004 diplomová práce Zuzana Cvrčková 07.12.05

Latinsko - český slovník Tomáše Rešla v kontextu české... 2004 diplomová práce Jakub Žytek 07.12.05

Text a jeho využití ve výuce češtiny jako cizího jazyka 2004 diplomová práce Pavla Hanzlová 07.12.05

Recepce cizojazyčných literárních textů 2004 diplomová práce Eliška Stehlíková 07.12.05

Příběh různosti čtení.... 2004 diplomová práce Jana Lysá 07.12.05

Jazykový obraz ruky a jejích částí v češtině 2004 diplomová práce Jana Karlická 07.12.05

Porozumění textu... 2004 diplomová práce Barbora Hošková 07.12.05

Slova obrazná - onomatopoie a mimetika v korejštině 2004 diplomová práce Blanka Ferklová 07.12.05

Zločin a trest v české próze v 1. polovině 20. Století 2004 diplomová práce Klára Černušáková 07.12.05

Řečová etiketa v učebnicích češtiny pro cizince 2004 diplomová práce Jana Carvanová 07.12.05

Publicistická a prozaická tvorba Jaroslava Jana Paulíka 2004 diplomová práce Petra Bozděchová 07.12.05

Narrative like Tidal Water: Place and Narrative... 2004 diplomová práce Jitka Neškudlová 07.12.05

Archivní knihovny regionu západních Čech: současný stav,... 2004 diplomová práce PhDr. Anna Stöcklová Jana Brudnová 07.12.05

Construction and Deconstruction of Racial Identity:... 2004 diplomová práce Marie Knoflíčková 07.12.05

Mezilidské vztahy v pozdním díle Ingmara Bergmana 2004 diplomová práce Helena Bergmanová 07.12.05

Východiska sociální práce v ženské věznici Řepy 2004 diplomová práce PhDr. Jana Koláčková Iva Vojtková 07.12.05

Věda a výzkum optikou feministických teorií 2004 diplomová práce PhDr. Marie Čermáková Lenka Veselá 07.12.05

Teoretické srovnání prací A. Honnetha a A. Etzioniho se... 2004 diplomová práce PhDr. Marek Hrubec, Ph.D. Ondřej Štěch 07.12.05

Studium životní dráhy na příkladu partnerského... 2004 diplomová práce doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. Anna Šťastná 07.12.05

Zloženie a základné charakteristiky neštandardných foriem... 2004 diplomová práce Mgr. Dana Kittnerová, Ph.D. Nataša Šalgovičová 07.12.05

Společenské aspekty rozvojové spolupráce 2004 diplomová práce PhDr. Jana Duffková, CSc. Milada Ratajová 07.12.05

Idea pokroku a její proměny 2004 diplomová práce doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. Johana Martinová 07.12.05

Rostoucí zájem o tradiční čínskou medicínu.... 2004 diplomová práce doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. Karolina Kudynová 07.12.05

Vysokoškolské knihovny na Slovensku: analýza současného... 2004 diplomová práce PhDr. Eva Bratková Pavla Baďurová 07.12.05

Pojetí člověka jako společenské bytosti v teoriích Axela... 2004 diplomová práce PhDr. Marek Hrubec, Ph.D. Zuzana Kubišová 07.12.05

Násilí na ženách v intimním vztahu 2004 diplomová práce doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. Zuzana Podaná 07.12.05

Sociologie a sociotechnologie: sociální konstrukce... 2004 diplomová práce PhDr. Oleg Suša, CSc. Petr Lupač 07.12.05

Slovenský literárny samizdat v období... 2004 diplomová práce doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc. Jana Ďurašková 07.12.05

Makedonie v letech 1991 - 2005 pohledem českých médií 2004 diplomová práce dr. Zdena Ribarova Hanuš Karpíšek 07.12.05

Typologické srovnání jmenných partikulí a pomocných... 2004 diplomová práce Mgr. Tomáš Horák, PhD. Petr Hindrich 07.12.05

Předpoklady odmítnutí československé účasti na Marsallově... 2004 diplomová práce doc. PhDr. Jiří Kocian, CSc. Tereza Tůmová 07.12.05

Překlady z ruštiny v SNKLHU (později SNKLU) v letech 1953 -... 2004 diplomová práce prof. PhDr. Milan Hrala, DrSc. Petra Lašťovková 07.12.05

Srovnání nejčtenějšího českého a bulharského deníku 2004 diplomová práce doc. PhDr. Hana Gladkova, CSc. Tereza Šupová 06.12.05

Pět pohledů Čechů na Bulharsko. Od rusko-turecké války... 2004 diplomová práce PhDr. Danuše Hronková Julie Radová 06.12.05

Grafické systémy ve vývoji bulharské kultury 2004 diplomová práce doc. PhDr. Hana Gladkova, CSc. Petr Mundev 06.12.05

Moment vzpoury v románech Dona Perfecta a Dona Bárbara 2004 diplomová práce prof. PhDr. Anna Housková, CSc. Roman Zaťko 06.12.05

Divočina v Quirogových povídkách 2004 diplomová práce prof. PhDr. Anna Housková, CSc. Markéta Sobotková 06.12.05

Poezie Guillerma Carnera 2004 diplomová práce PhDr. Michal Fousek, Ph.D. Tomáš Milsimer 06.12.05

Hranice analytických morfologických tvarů lexémů a... 2004 diplomová práce prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc. Věra Kropáčková 06.12.05

Vztah Latinská Amerika - Spojené státy americké v... 2004 diplomová práce prof. PhDr. Anna Housková, CSc. Helena Karlasová 06.12.05

Argentinský mýtus odvahy v díle Jorge Luise Borgese 2004 diplomová práce prof. PhDr. Anna Housková, CSc. Eva Kadlečková 06.12.05

César Vallejo – Trilce 2004 diplomová práce doc. PhDr. Hedvika Vydrová Jaroslava Fifková 06.12.05

Struktura rumunských přísloví 2004 diplomová práce PhDr. Jiří Našinec Iva Barbu 06.12.05

Juan Carlos Onetti. Poetika vyprávění v románu La vida... 2004 diplomová práce doc. PhDr. Hedvika Vydrová Helga Mášlová 06.12.05

Balady Jehnička a Mistr Manole a proměny jejich recepce v... 2004 diplomová práce PhDr. Libuše Valentová, CSc. Markéta Bažilová 05.12.05

Žena v díle Carla Cassoly 2004 diplomová práce doc. PhDr. Jiří Pelán Blanka Hyklová 05.12.05

Anglický prvek v italském jazyce se zvláštním zřetelem k... 2004 diplomová práce Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. Lukáš Brožovský 05.12.05

Le Rivage des Syrtes de Julien Gracq. Étude psychanalytique 2004 diplomová práce Eva Beránková, PhD. Petra Šabatková 05.12.05

Par La Route des Flandres vers L'Acacia de Claude Simon.... 2004 diplomová práce Eva Beránková, PhD. Kristina Reist 05.12.05

Výuka/osvojování francouzštiny... 2004 diplomová práce PhDr. Hana Loucká, CSc. Renata Pauchová 05.12.05

Place de l'adjectif épithete (Antéposition et postposition... 2004 diplomová práce PhDr. Jaroslav Štichauer Klára Oceláková 05.12.05

Le motif du trio dans le théâtre sartrien 2004 diplomová práce Eva Beránková, PhD. Tanja Nanković 05.12.05

La poétique du mythe dans Le Paysan de Paris 2004 diplomová práce Eva Beránková, PhD. Kateřina Livorová 05.12.05

Henri Bauchau - Modré dítě: Přežít díky umění 2004 diplomová práce Eva Beránková, PhD. Alice Kottová 05.12.05

Deux visages du dandysme: Brummell et des Esseintes 2004 diplomová práce doc. PhDr. Aleš Pohorský, CSc. Jana Dratvová 05.12.05

Traktát Magistra Martina O umění studovat, chápat a dobře si... 2004 diplomová práce Aleš Beran 05.12.05

Možnosti výchovného dramatu při rozvoji čtenářství... 2004 diplomová práce doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc. Radka Šulistová 05.12.05

Řečová etiketa v učebnicích češtiny pro cizince 2004 diplomová práce PhDr. Irena Vaňková, CSc. Jana Carvanová 05.12.05

Televizní zpravodajství jako mluvený komunikát:... 2004 diplomová práce PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc. Zuzana Vávrová 05.12.05

Stereotypy v myšlení a jazyce v české a... 2004 diplomová práce Mgr. Renata Rusin-Dybalska, Dr. Iveta Caleková 05.12.05

Nominální frazémy jako pojmenování osob 2004 diplomová práce prof. PhDr. František Čermák, DrSc. Kamila Normark 05.12.05

Opravné sekvence v televizní publicistice 2004 diplomová práce doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc. Maja Mikić 05.12.05

Frazeologie v televizním zpravodajství 2004 diplomová práce prof. PhDr. František Čermák, DrSc. Ivana Lužaič 05.12.05

Komunismus a "Otázka viny" 2004 diplomová práce PhDr. Zdeněk Zbořil Ladislav Rejman 05.12.05

Vyjádření přímého předmětu v moderní tamilštině 2004 diplomová práce prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc. Markéta Plachá 05.12.05

Pařížská recepce Bohuslava Martinů v letech 1923 – 1940 2004 diplomová práce prof. PhDr. Milan Slavický Jana Urbanová 05.12.05

Klavírní tvorba Miloslava Kabeláče 2004 diplomová práce prof. PhDr. Milan Slavický Marta Němcová 05.12.05

Anonymní moteta v Kodexu Speciálník. Příspěvek k... 2004 diplomová práce Mgr. Lenka Mráčková Jana Kvochová 05.12.05

Polyfonní zhudebnění Magnificat v Kodexu Strahov 2004 diplomová práce Mgr. Lenka Mráčková Adéla Hlubučková 05.12.05

Jindřich Kaan z Albestu - opera Germinal. Přeměna románu v... 2004 diplomová práce PhDr. Marta Ottlová, Doc. Martina Ferebauerová 05.12.05

Tvůrčí vývoj Luboše Fišera 1960 – 1980 2004 diplomová práce prof. PhDr. Milan Slavický Martina Bartošová 05.12.05

Cyklus Stefanit a Ichnilát v bulharské středověké... 2004 diplomová práce dr. Petya Barkalova Jitka Kolouchová 05.12.05

Úloha moderních sdělovacích prostředků v současné Indii.

2004 diplomová práce PhDr. Stanislava Vavroušková, CSc. Dominika Šenková 05.12.05

Obraz zimní a pokračovací války v dílech... 2004 diplomová práce Mgr. Jan Dlask Ondřej Karpíšek 02.12.05

Šest růží Annibala Ruccella (život a tvorba) 2004 diplomová práce Mgr. Alice Flemrová, Ph.D. Tereza Sieglová 02.12.05

Beno Blachut v kontextu českého interpretačního stylu tzv.... 2004 diplomová práce PhDr. Josef Herman, CSc. Beno Blachut 02.12.05

Státní ústav pro rekonstrukci památkových měst a objektů 2004 diplomová práce Ing. Petr Macek Jana Krauskopfová 02.12.05

Kavárna jako téma českého výtvarného umění... 2004 diplomová práce doc. PhDr. Lubomír Konečný Eva Bendová 02.12.05

Dílo Matěje Rejska - Prašná brána 2004 diplomová práce prof. PhDr. Jaromír Homolka, CSc. Michaela Císlerová 02.12.05

Japonská firemní kultura v českém prostředí 2004 diplomová práce Mgr. Dana Kittnerová, Ph.D. Monika Svobodová 01.12.05

Marie Bartušková a její činnost v... 2004 diplomová práce PhDr Marta Kremličková Andrea Vlasáková 01.12.05

Politika národní identity: Kritická analýza diskursu 2004 diplomová práce doc. Pavel Barša, Ph.D. Tereza Hulíková 01.12.05

Éthos jako rétorická kategorie a Jean Racine 2004 diplomová práce doc. PhDr. Aleš Pohorský, CSc. Záviš Šuman 01.12.05

Božena Viková-Kunětická. Vliv mytizačních tendencí na... 2004 diplomová práce doc. PhDr. Hana Šmahelová, CSc. Eva Vobrová 01.12.05

Antisemitismus ve Francii - současná debata 2004 diplomová práce doc. Pavel Barša, Ph.D. Václav Nekvapil 01.12.05

Podkarpatská Rus v české naučné a odborné literatuře v... 2004 diplomová práce PhDr. Zdeněk Zbořil Jiří Opluštil 01.12.05

Tabuová slova v češtině 2004 diplomová práce prof. PhDr. František Čermák, DrSc. Monika Kišacová 01.12.05

Egon Bondy a český underground 2004 diplomová práce PhDr. Martin Machovec Ottilia Barna 01.12.05

Vídeňská čeština na počátku 21. století 2004 diplomová práce prof. PhDr. František Čermák, DrSc. Hana Barcal 01.12.05

Setkání antiky a křesťanství v... 2004 diplomová práce Mgr. Radek Chlup, PhD. Radka Fialová 30.11.05

Drobný podnikatel v perspektivě práce a zaměstnanosti 2004 diplomová práce PhDr. Richard Růžička, CSc. Michal Koníček 29.11.05

Společenská odpovědnost firem 2004 diplomová práce Mgr. Dana Kittnerová, Ph.D. Jana Hovorková 29.11.05

Sociologie umírání a smrti 2004 diplomová práce doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. Ota Černý 29.11.05

Rozdělení domácí práce a hodnocení její... 2004 diplomová práce Mgr. Dana Hamplová, Ph.D. Jana Chaloupková 29.11.05

Interpretace Gödelovy věty o neúplnosti 2004 diplomová práce prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc. Jaroslav Zouhar 29.11.05

Ledková válka mezi Chile, Peru a Bolívií (1879-1884) 2004 diplomová práce prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. Petr Somogyi 29.11.05

Machiavelli jako radikální demokrat... 2004 diplomová práce doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc. Jan Bíba 29.11.05

Láska v životě a díle Sörena Kierkegaarda 2004 diplomová práce Alena Kašparová 29.11.05

Náboženství v pojetí Charlese Taylora 2004 diplomová práce prof. PhDr. ThDr. Tomáš Halík Petr Balát 29.11.05

Fenomenologie vnímání mezi Husserlem a Merleau-Pontym 2004 bakalářská práce prof. Erazim Kohák, Ph.D. Matěj Novák 29.11.05

Starořecké lhářství 2004 diplomová práce doc. Miroslav Petříček, Dr. Lukáš Jurčík 29.11.05

Platónův Timaios: pohyb jako popis vzniklého jsoucna 2004 diplomová práce MUDr. Štěpán Špinka, Dr. Jan Bednář 29.11.05

Postavení žen na trhu práce v České republice a Německu 2004 diplomová práce doc. Ing. Josef Vlček, CSc. Kateřina Ševčíková 29.11.05

Důchodový systém v ČR a úskalí jeho reformy 2004 diplomová práce doc. Ing. Věra Košteková, CSc. Miroslava Manová 29.11.05

Příprava veřejného sektoru na vstup ČR do EU... 2004 diplomová práce doc. Ing. Adéla Smutná, CSc. Lenka Hyková 29.11.05

Energetická odvětví a problémy jejich liberalizace 2004 diplomová práce doc. Ing. Josef Vlček, CSc. Kateřina Veselá 29.11.05

Rakouské přímé zahraniční investice v České republice 2004 diplomová práce doc. JUDr. Ing. Jan Večeř, CSc. Olga Schestauberová 29.11.05

Herec Theodor Pištěk 2004 diplomová práce doc. PhDr. Stanislava Přádná Radim Kratochvíl 25.11.05

Typologie indiánského hrdiny v mexickém hraném filmu 2004 diplomová práce prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. David Čeněk 25.11.05

Das glückliche Babel. Zur Sprachauffassung Walter Benjamins 2004 diplomová práce doc. Miroslav Petříček, Dr. Klára Humhalová 23.11.05

Auditive Bewertung der deutschen Worteinheiten... 2004 diplomová práce Mgr. Pavel Machač Ladislav Eigner 23.11.05

Mytologizace v socialistikém realismu 2004 diplomová práce Doc. PhDr. Petr Bílek, CSc. Karel Kouba 23.11.05

Narativní poetika Jona Fosseho 2004 diplomová práce Doc. Mgr. Martin Humpál, Ph.D. Barbora Závodská 23.11.05

Latinsko - český slovník Tomáše Rešla v kontextu české... 2004 diplomová práce prof. PhDr. Karel Kučera, CSc. Jakub Žytek 23.11.05

Modelování prostoru v budovatelském románu... 2004 diplomová práce Doc. PhDr. Petr Bílek, CSc. Jana Vodehnalová 23.11.05

Nová "skutečnost" - fikční světy vesnického a výrobního... 2004 diplomová práce Doc. PhDr. Petr Bílek, CSc. Vít Schmarc 23.11.05

Autobiografie a memoáry v české literatuře 19. století 2004 diplomová práce doc. PhDr. Hana Šmahelová, CSc. Jan Klufa 23.11.05

Heinrich Bölls Auseinandersetzung mit Vergangenheit und... 2004 diplomová práce doc. PhDr. Milan Tvrdík, CSc. Zuzana Cvrčková 22.11.05

Školství na Příbramsku do roku 1939.... 2004 diplomová práce doc. PhDr. Růžena Váňová, CSc. Martina Simonidesová 25.11.05

Osobnost Antonína Kavky 2004 diplomová práce doc. PhDr. Růžena Váňová, CSc. Radka Urbánková 25.11.05

Učebnice a učební úlohy 2004 diplomová práce doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc. Karel Šonka 25.11.05

Adopce jako forma náhradní rodinné péče 2004 diplomová práce PhDr. Jitka Lorenzová Kateřina Burianová 24.11.05

Porozvodová péče o děti z pohledu otců 2004 diplomová práce PhDr. Milada Votavová Petra Nováková 25.11.05

Specifické faktory ovlivňující kvalitu výchovně vzdělávacího... 2004 diplomová práce doc. PhDr. Jiří Pelikán, CSc. Pavlína Hůlová 24.11.05

Psychologické aspekty v práci řídících pracovníků... 2004 diplomová práce doc. PhDr. Jiří Pelikán, CSc. Marcela Trojnová 25.11.05

Systém a organizace výchovně - vzdělávacího procesu... 2004 diplomová práce doc. PhDr. Věra Poláčková, CSc. Lucie Hanzíková 24.11.05

Dobrovolnické aktivity české mládeže 2004 diplomová práce PhDr. Jitka Lorenzová Tereza Pacovská 25.11.05

Sociální, pedagogická a právní pomoc týraným dětem 2004 diplomová práce PhDr. Jitka Lorenzová Hana Smetanová 25.11.05

Výchova a vzdělávání klienta s mentální retardací... 2004 diplomová práce PhDr. Jitka Lorenzová Karolína Fuchsová 24.11.05

Srovnání reprezentace časů ve vybraných jazycích... 2004 diplomová práce prof. PhDr. Bohumil Palek, DrSc. Barbora Kabátková 26.10.05

Srovnání reprezentace časů ve vybraných jazycích... 2004 diplomová práce prof. PhDr. Bohumil Palek, DrSc. Barbora Kabátková 26.10.05

"Vaterbücher" in der deutschsprachigen Literatur der... 2004 diplomová práce doc. PhDr. Milan Tvrdík, CSc. Hana Říhovská 26.10.05

Gustav Landauer- Politiker, Philosoph und Schriftsteller 2004 diplomová práce doc. PhDr. Milan Tvrdík, CSc. Miriam Brunátová 26.10.05

Klaus Manns Erzählungen. Versuch einer Analyse 2004 diplomová práce doc. PhDr. Milan Tvrdík, CSc. Markéta Boudalová 25.10.05

Narrative like Tidal Water: Place and Narrative... 2004 diplomová práce prof. PhDr. Martin Hilský, CSc. Jitka Neškudlová 24.10.05

Quim Monzó a jeho povídková tvorba 2004 diplomová práce Mgr. Marek Říha Iva Podzimková 24.10.05

Topic-Focus articulation and the patterning of discourse 2004 diplomová práce prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc. Eva Dvořáčková 24.10.05

Sound Intersections - The Paths of Russian Sound Art 2004 diplomová práce Doc. PhDr. Tomáš Glanc, Ph.D. Jana Kleňhová 24.10.05

Culture Constructs as the Source of New Meaning 2004 diplomová práce PhDr. Hana Ulmanová, M.A., Ph.D. Petr Štádler 24.10.05

Vyjadřování pasiva a kauzativa v současné korejštině 2004 diplomová práce doc. PhDr. Vladimír Pucek, CSc. Petra Pučalíková 07.12.05

Pohřbívání a uctívání předků v Koreji... 2004 diplomová práce doc. PhDr. Vladimír Pucek, CSc. Petra Hejzáková 07.12.05

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře.... 2004 diplomová práce prof. PhDr. Jaromír Homolka, CSc. Aleš Pospíšil 02.12.05

Církevní textil období historismu 2004 diplomová práce doc. PhDr. Jana Kybalová, CSc. Markéta Janatová 02.12.05

Typologie sochařského díla Františka Kyncla po roce 1968 2004 diplomová práce doc. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc. Marie Míčová 02.12.05

Mobiliář druhého rokoka na Zákupech a Ploskovicích... 2004 diplomová práce doc. PhDr. Jana Kybalová, CSc. Marika Stezková 22.02.06

Johann Friedel starší -... 2004 diplomová práce prof. PhDr. Mojmír Horyna Pavla Matějková 02.12.05

Sociálně pedagogická práce komunitní školy... 2004 diplomová práce PhDr. Jitka Lorenzová Edita Šimková 25.11.05

Faktory ovlivňující pozici žáka ve třídě 2004 diplomová práce doc. PhDr. Jiří Pelikán, CSc. Lucie Kaminská 01.12.05

Pedagogické a psychologické aspekty hiporehabilitace 2004 diplomová práce PhDr Marta Kremličková Hana Pelikánová 25.11.05

Hnutí Outward Bound a zážitková pedagogika 2004 diplomová práce doc. PhDr. Josef Valenta, CSc. Petr Martiška 25.11.05

Poruchy příjmu potravy u dospívajících 2004 diplomová práce PhDr. Milada Votavová Dagmar Žďárská 25.11.05

Zapojenost etnik do kroužků DDM v Praze 2004 diplomová práce doc. PhDr. Jiří Pelikán, CSc. Veronika Belešová 24.11.05

Samuel Beckett's and Harold Pinter's Dramas of Memory 2004 diplomová práce Ondřej Pilný, Ph.D. Ester Žantovská 19.10.05

Post-Impressionism in Virginia Woolf's Writing 2004 diplomová práce prof. PhDr. Martin Hilský, CSc. Markéta Tepříková 19.10.05

Výjezdová adaptační soustředění jako součást... 2004 diplomová práce doc. PhDr. Josef Valenta, CSc. Anna Pekárková 25.11.05

Post 9-11 Hollywood 2004 diplomová práce prof. PhDr. Martin Procházka, CSc. Dita Salavová 19.10.05

Word Made Flesh: Re-creating Identity in Morrison's Beloved 2004 diplomová práce PhDr. Hana Ulmanová, M.A., Ph.D. Zuzana Pokorná 19.10.05

Dramatizing the Medium: Samuel Beckett's... 2004 diplomová práce Ondřej Pilný, Ph.D. Hana Pavelková 19.10.05

Means of lexical negation in two translations of... 2004 diplomová práce doc. PhDr. Jan Čermák, CSc. Radvan Markus 19.10.05

Construction and Deconstruction of Racial Identity:... 2004 diplomová práce PhDr. Hana Ulmanová, M.A., Ph.D. Marie Knoflíčková 19.10.05

Play-within-the-play in selected Jacobean... 2004 diplomová práce prof. PhDr. Martin Hilský, CSc. Irina Ivanova 19.10.05

Male and Female Elements in D. H. Lawrence's Short Stories 2004 diplomová práce prof. PhDr. Martin Hilský, CSc. Jana Hadravová 19.10.05

Radiant Literature: Thomas Pynchon: Gravity's Rainbow 2004 diplomová práce Erik Roraback, Ph.D. Hana Ondráčková 19.10.05

The development of the prefixes un- and in- in Early Modern... 2004 diplomová práce doc. PhDr. Jan Čermák, CSc. Václav Březina 19.10.05

Možnosti vzdělávání dětí žadatelů o azyl 2004 diplomová práce Margita Lakatošová 19.10.05

Erasmus' Lof der Zotheid en A. Grunbergs De Mensheid zij... 2004 diplomová práce doc. dr. Ellen Krol Lucie Sedláčková 24.10.05

Zur Stellung der platzfesten Glieder in der deutschen... 2004 diplomová práce PhDr. Jiří Doležal Zuzana Kuncová 26.10.05

Zur Kontrastivität von denominalen Adjektiven und Adverbien... 2004 diplomová práce Marie Vachková, Ph.D. Petra Perutková 26.10.05

Ohne-dass-Nebensätze und ohne-zu-Infinitivkonstruktionen in... 2004 diplomová práce PhDr. Jiří Doležal Lubor Špís 26.10.05

Prevence syndromu vyhoření v pedagogických profesích 2004 diplomová práce PhDr. Milada Votavová Marie Gregušová 24.11.05

Odolné dítě: Pojetí odolnosti a překonávání náročných... 2004 diplomová práce PhDr. Hana Krykorková, CSc. Kamil Vondrouš 25.11.05

Porozumění textu... 2004 diplomová práce PhDr. Hana Krykorková, CSc. Barbora Hošková 23.11.05

Etno - socio - kulturní podmínky rozvoje... 2004 diplomová práce doc. PhDr. Jiří Pelikán, CSc. Lenka Šramlová 25.11.05

Podíl školy na přípravě žáka na založení funkční rodiny 2004 diplomová práce doc. PhDr. Jiří Pelikán, CSc. Eva Mezková 01.12.05

Marie Bartušková a její činnost... 2004 diplomová práce PhDr Marta Kremličková Andrea Vlasáková 01.12.05

Změny ve vzdělávacím programu pro základní školu praktickou... 2004 diplomová práce PhDr Marta Kremličková Marie Kliková 25.11.05

Současné možnosti výchovy a vzdělávání autistických dětí 2004 diplomová práce PhDr Marta Kremličková Soňa Lenhartová 25.11.05

Podstata proměny tradiční školy 2004 diplomová práce doc. PhDr. Josef Valenta, CSc. Klára Dočekalová 24.11.05

Slovní úlohy jako možnost integrace obsahu... 2004 diplomová práce PhDr. Markéta Dvořáková Alena Rakoušová 25.11.05

Vybrané aspekty školního hodnocení s přihlédnutím ke... 2004 diplomová práce PhDr. Markéta Dvořáková Petra Zajíčková 25.11.05

Gustav Landauer- Politiker, Philosoph und Schriftsteller 2004 diplomová práce doc. PhDr. Milan Tvrdík, CSc. Miriam Brunátová 26.10.05

"Vaterbücher" in der deutschsprachigen Literatur der... 2004 diplomová práce doc. PhDr. Milan Tvrdík, CSc. Hana Říhovská 26.10.05

Jongdžoova Korea "dokonalé harmonie" (1724-1776) 2004 diplomová práce PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D. Anna Vášková 07.12.05

Rusko-korejské vztahy (1884-1905) 2004 diplomová práce PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D. Jitka Čtveráková 07.12.05

Slova obrazná - onomatopoie a mimetika v korejštině 2004 diplomová práce doc. PhDr. Vladimír Pucek, CSc. Blanka Ferklová 23.11.05

The Political Status of Modern Chinese Woman: The Diverging... 2004 diplomová práce doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. Veronika Donavan 07.12.05

Proměny zpracování příběhu Wang Zhaojun v různých dobách 2004 diplomová práce doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. Lukáš Krejčí 07.12.05

Han Shaogongův Slovník dialektu Maqiao 2004 diplomová práce Dušan Andrš, Dr. Kamila Hladíková 07.12.05

Šivova hra: Spandakáriká - jej miesto, význam a učenie 2004 bakalářská práce Ing. Mgr. Libomír Ondračka Radovan Černák 03.05.06

Recepce cizojazyčných literárních textů 2004 diplomová práce Doc. PhDr. Petr Bílek, CSc. Eliška Stehlíková 23.11.05

Příběh různosti čtení....2004 diplomová práce Doc. PhDr. Petr Bílek, CSc. Jana Lysá 23.11.05

Zločin a trest v české próze v 1. polovině 20. století 2004 diplomová práce Doc. PhDr. Marie Mravcová, CSc. Klára Černušáková 23.11.05

Publicistická a prozaická tvorba Jaroslava Jana Paulíka 2004 diplomová práce Doc. PhDr. Marie Mravcová, CSc. Petra Bozděchová 23.11.05

Úvody do estetik (J. Hruban, J. Bartoš).... 2004 diplomová práce doc. PhDr. Eva Foglarová, CSc. Terezie Soukupová 02.12.05

Dramatické umění:... 2004 diplomová práce doc. PhDr. Eva Foglarová, CSc. Jana Bohutínská 02.12.05

Tongzhi wenxue v ČLR a na Taiwanu: paralely a rozdíly 2004 diplomová práce doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. Adéla Stoulilová 07.12.05

Povaha textů jókjoku (sémantický rozbor čtyř zvolených her) 2004 diplomová práce doc. Zdenka Švarcová, Dr. Jana Ryndová 06.12.05

Hospodářské aspekty japonské koloniální politiky 2004 diplomová práce Mgr. Jan Sýkora, Ph.D. Michaela Klímová 06.12.05

Shu Ting: Představení čínské básnířky českému čtenáři 2004 bakalářská práce doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. Renata Jaroščáková 03.05.06

Hrobová výbava doby Válčících států na pozadí změn v... 2004 diplomová práce Mgr. Jakub Maršálek Jakub Pachinger 07.12.05

Profesionalizace systémů výchovy delikventních osob 2004 diplomová práce PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. Robert Mrzena 28.11.05

Odměňování jako forma motivace zaměstnanců 2004 diplomová práce PhDr. Renata Kocianová, Ph.D. Helena Láchová 28.11.05

Globalizace a role vzdělávání v globalizovaném světě 2004 diplomová práce doc. Dr. Milan Beneš Jan Medek 28.11.05

eLearning: Potřeba nového vzdělávacího paradigmatu 2004 diplomová práce doc. Dr. Milan Beneš Jaroslav Šťastný 29.11.05

Profese vedoucích zaměstnanců 2004 diplomová práce PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. Jana Syrovátková 29.11.05

Řízení kariéry pracovníků v organizaci 2004 diplomová práce PhDr. Renata Kocianová, Ph.D. Edvard Malášek 28.11.05

Teorie a praxe znalostního managementu 2004 diplomová práce PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. Lucie Kotová 28.11.05

Pracovní tým jako prvek organizační struktury 2004 diplomová práce PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. Monika Šťastná 29.11.05

Struktura kultury organizace 2004 diplomová práce PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. Kateřina Sadílková 28.11.05

Souvislosti organizační kultury a struktury 2004 diplomová práce PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. Daniela Chlupatá 28.11.05

Profesní vzdělávání středního zdravotnického personálu 2004 bakalářská práce PhDr. Jiří Reichel, Ph.D. Lucie Jungová 11.12.05

Sociologie a personální řízení 2004 bakalářská práce PhDr. Jiří Reichel, Ph.D. Kateřina Kýhosová 11.12.05

Osobní rozvoj 2004 bakalářská práce PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. Tomáš Polák 11.12.05

Hodnocení zaměstnanců 2004 bakalářská práce doc. Dr. Milan Beneš Emília Vetráková 11.12.05

Možnosti a meze vzdělávání seniorů v České republice 2004 bakalářská práce doc. Dr. Milan Beneš Andrea Maloveczká 11.12.05

Diskriminace v pracovním prostředí 2004 bakalářská práce doc. Dr. Milan Beneš Michaela Volná 11.12.05

Stimulace a motivace lidských zdrojů k vyšší podnikové... 2004 bakalářská práce Mgr. Olga Dobiášová Kateřina Procházková 11.12.05

Komunikace v daňovém řízení a příprava pracovníků daňové... 2004 bakalářská práce PhDr. Zdeněk Štěpánek Miroslava Bardonková 09.12.05

Analýza stresorů u zaměstnanců... 2004 diplomová práce PhDr. Daniela Vodáčková Anna Vozábová 01.12.05

Nordicita v kanadském dramatu 2004 diplomová práce prof. PhDr. Eva Stehlíková Kateřina Hipská 02.12.05

Činoherní inscenace v Laterně Magice 2004 diplomová práce prof. PhDr. Eva Stehlíková Kateřina Sekyrová 02.12.05

Živé divadlo Leona Schillera... 2004 diplomová práce doc. PhDr. Jan Hyvnar, CSc. Jan Jiřík 02.12.05

Židovské divadlo v Praze v letech 1909-1938 2004 diplomová práce PhDr. Jaromír Kazda Olga Vlčková 02.12.05

Barokní zámecké divadlo v Českém Krumlově ve 20. století 2004 diplomová práce doc. PhDr. Vladimír Just Silvie Vojíková 02.12.05

Obrazy německých a rakouských malířů 17. stol. ve... 2004 dizertační práce Martina Jandlová Sošková 21.09.05

Dialektika v podání Martiana Capelly.... 2004 diplomová práce PhDr. Jan Kalivoda Martina Sládková 05.12.05

Obrazy hostů a hostitelů v Martialových epigramech 2004 diplomová práce doc. PhDr. Eva Kuťáková, CSc. Klára Havlásková 29.11.05

Virius Nicomachus Flavianus, osobnost, úřední kariéra,... 2004 diplomová práce prof. PhDr. Bohumila Mouchová, CSc. Ivan Prchlík 01.12.05

Srovnání stylu Septuaginty a Židovských Starožitností... 2004 diplomová práce prof. PhDr. Růžena Dostálová, CSc. Petr Kolář 29.11.05

Lýsiás a jeho řeči XXXI a XVI. 2004 diplomová práce PhDr. Dagmar Muchnová, CSc. Lukáš Nagy 29.11.05

Nepřímá reflexiva v attické próze 2004 diplomová práce PhDr. Dagmar Muchnová, CSc. Ivona Laláková 29.11.05

Mnemotechnische Verfahren im Fremdsprachenunterricht... 2004 diplomová práce PhDr. Eva Berglová Magdalena Čížková 09.03.06

Deutschunterricht an Erwachsene im Lichte des Gemeinsamen... 2004 diplomová práce PhDr. Eva Berglová Jana Turečková 25.10.05

Tertullianova kritika her a její teologické pozadí 2004 bakalářská práce Mgr. Radek Chlup, PhD. Olga Cieslarová 03.05.06

Argumentace v komunikaci.... 2004 diplomová práce doc. PhDr. Iva Nebeská, CSc. Ondřej Klein 23.11.05

Jazykový obraz ruky a jejích částí v češtině 2004 diplomová práce PhDr. Irena Vaňková, CSc. Jana Karlická 23.11.05

Text a jeho využití ve výuce češtiny jako cizího jazyka 2004 diplomová práce prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. Pavla Hanzlová 23.11.05

Situace rodin s handicapovaným dítětem a konstrukce služby... 2004 diplomová práce doc. PhDr. Oldřich Matoušek Dagmar Niklová 01.12.05

Přístupy vybraných členských států EU k využití Evropského... 2004 diplomová práce PhDr. Jaroslava Sýkorová Jakub Čtvrtník 30.11.05

Pascalovy "Myšlenky" v českých překladech 2004 diplomová práce doc. PhDr. Jindřich Veselý Jan Slavík 06.12.05

Politická instrumentalizace překladu -... 2004 diplomová práce Doc.PhDr. Gabriela Veselá Jakub Niče 06.12.05

Otto Pick jako zprostředkovatel české a německé kultury 2004 diplomová práce Doc.PhDr. Gabriela Veselá Daniela Hrabětová 01.03.06

Maupassantův Miláček v českých překladech 2004 diplomová práce doc. PhDr. Jindřich Veselý Tereza Tomíčková 06.12.05

Srovnání dvou existujících překladů Rousseauova díla... 2004 diplomová práce doc. PhDr. Jindřich Veselý Eva Schleissová 06.12.05

Prvky hovorové angličtiny jako prostředek sociální... 2004 diplomová práce PhDr. Jiří Josek Kateřina Míková 07.12.05

České recepce jižanských autorek druhé generace se... 2004 diplomová práce PhDr. Eva Kalivodová Michala Bernkopfová 07.12.05

Imagologisch onderzoek van de verbeelde wereld in C.E. van... 2004 diplomová práce doc. dr. Ellen Krol Ivana Jeřábková 26.10.05

Využití potenciálu dobrovolníků v poradně pro uprchlíky 2004 diplomová práce Mgr. Marta Miklušáková Veronika Černíková 30.11.05

Je možné realizovat ve Svitavách projekt Dobrovolnický... 2004 diplomová práce doc. PhDr. Oldřich Matoušek Vlasta Zemánková 01.12.05

Sociální a sociologická studie situace mladých rodin 2004 diplomová práce PhDr. Pavla Kodymová Zuzana Novotná 01.12.05

"Zdravá nemocnice" - projekt ve FN v Motole 2004 diplomová práce PhDr. Olga Havránková Jitka Nováková 30.11.05

Významné charakteristiky klientů v programu... 2004 diplomová práce doc. Ing. Dalibor Holda, CSc. Jana Hornová 30.11.05

Syndrom zavrženého rodiče 2004 diplomová práce PhDr. Kazimír Večerka, CSc. Eva Ondráčková 01.12.05

Systém práce s rodinnými příslušníky klientů... 2004 diplomová práce PhDr. Václava Probstová, CSc. Michaela Králová 30.11.05

Způsoby hodnocení potřeb mladistvého klienta... 2004 diplomová práce doc. PhDr. Oldřich Matoušek Alžběta Šůstková 01.12.05

Metodika výběru probačních programů 2004 diplomová práce doc. PhDr. Oldřich Matoušek Lucie Filipová 30.11.05

Možnosti zapojení poškozeného do trestního řízení... 2004 diplomová práce doc. JUDr. Helena Válková, CSc. Pavlína Masopustová 30.11.05

Narativní poetika Jona Fosseho 2004 diplomová práce Doc. Mgr. Martin Humpál, Ph.D. Barbora Závodská 23.11.05

Mezilidské vztahy v pozdním díle Ingmara Bergmana 2004 diplomová práce PhDr. Dagmar Hartlová Helena Bergmanová 24.10.05

Zážitková pedagogika v poradenské a vzdělávací praxi:... 2004 diplomová práce doc. PhDr. Ing. Karel Riegel, CSc. Martin Ruman 30.09.05

Problematika depresivních symptomů u osob trpících... 2004 diplomová práce PhDr. Tamara Hrachovinová, CSc. Irena Švábová 30.09.05

Vybrané psychické vlastnosti skupin zaměstnanců 2004 diplomová práce PhDr. Pavel Uhlář Tereza Štěpánková 30.09.05

Psychologická smlouva v rámci vztahu... 2004 diplomová práce PhDr. Pavel Uhlář Michaela Špringerová 30.09.05

Interkulturní komunikace v pracovním prostředí... 2004 diplomová práce PhDr. Irena Wagnerová, Ph.D. Dita Surjomartonová 30.09.05

Husserlova fenomenologie a její rozvinutí v raných pracech... 2004 diplomová práce PhDr. Pavel Uhlář Kateřina Srbová 30.09.05

Domácí vzdělávání - možnosti pedagogicko - psychologické... 2004 diplomová práce PhDr. Václav Mertin Markéta Slabá 30.09.05

Změny ve frekvenci a prožitku pohlavního styku u ženy... 2004 diplomová práce prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D. Lenka Růžičková 30.09.05

Alexithymie a její vztah k rané dětské vazbě 2004 diplomová práce Doc. PhDr. Vladimír Kebza, CSc. Marek Rathouský 30.09.05

Linka důvěry jako psychosociální služba pro seniory 2004 diplomová práce doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc. Kateřina Pešková 30.09.05

Tanec a jeho nabídka psychoterapii 2004 diplomová práce PhDr. Vendula Junková Lenka Mrlinová 30.09.05

Psychologické aspekty adaptace Francouzů žijících v Praze 2004 diplomová práce PhDr. Monika Morgensternová, Ph.D. Monika Marxtová 30.09.05

Aktivní imaginace 2004 diplomová práce PhDr. Iva Štětovská Iva Kundrátová 30.09.05

Rituály ve skupinové psychoterapii 2004 diplomová práce PhDr. Iva Štětovská Hana Kubíková 30.09.05

Diagnostika Aspergerova syndromu - ověřovací studie české... 2004 diplomová práce PhDr. Jaroslav Šturma Helena Krejčířová 30.09.05

Magické myšlení v životě současného člověka 2004 diplomová práce PhDr. Daniel Heller Pavla Koucká 30.09.05

Sledování změn během terapie transsexualismu 2004 diplomová práce prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D. Dana Kočová 30.09.05

Wisconsinský test třídění karet:... 2004 diplomová práce PhDr. Mabel Rodriguez Radka Kawaciuková 30.09.05

Srovnání sociomapování s dalšími metodami... 2004 diplomová práce MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D. Jaroslav Hlinka 30.09.05

Teorie a praxe současné personální psychologie 2004 diplomová práce PhDr. Pavel Uhlář Stanislav Háša 30.09.05

Prežívanie tanca 2004 diplomová práce doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc. Elena Harkabusová 30.09.05

Psychologické aspekty nadváhy:... 2004 diplomová práce doc. PhDr. Slávka Fraňková, DrSc. Katarína Filasová 30.09.05

Psychologická problematika dětí s leukémií 2004 diplomová práce PhDr. Jaroslav Šturma Oldřich Ďurech 30.09.05

Vyhledávání zaměstnanců metodou executive search 2004 diplomová práce PhDr. Pavel Uhlář Lukáš Dočkal 30.09.05

Sociální vztahy ve skupinách pubescentů... 2004 diplomová práce PhDr. Ilona Gillernová, CSc. Jitka Cápalová 30.09.05

Londýnská věž - neuropsychologický test plánování:... 2004 diplomová práce PhDr. Marek Preiss, Ph.D. Pavel Brenkus 30.09.05

Politické strany a demokratizace ve Venezuele po roce 1958 2004 diplomová práce prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. Radek Buben 09.12.05

Klaus Manns Erzählungen. Versuch einer Analyse 2004 diplomová práce doc. PhDr. Milan Tvrdík, CSc. Markéta Boudalová 25.10.05

Hranice Čech v přemyslovském období (10.-počátek 14.... 2004 diplomová práce prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. Markéta Špůrová 08.12.05

Registrum acceptorum et divisionum capituli metropolitani... 2004 diplomová práce prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. Martina Maříková 08.12.05

Přístup zaměřený na řešení 2004 dizertační práce PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. Kamila Nováková 05.08.05

Postaveni indických Tamilů na Srí Lance 2004 dizertační práce PhDr. Stanislava Vavroušková, CSc. Radek Novotný 05.08.05

Osvícenství jako pojem a myšlenková kategorie... 2004 dizertační práce prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. Jan Očenášek 05.08.05

Průmyslové a všeobecné výstavy v českých zemích 2004 dizertační práce doc. PhDr. Drahomír Jančík, CSc. Tomáš Okurka 05.08.05

Česko - slovenská dvojjazyčnosť ako súčasť umeleckého... 2004 dizertační práce PhDr. Mira Nábělková, CSc. Katarína Oravcová 05.08.05

Estetika Salomona Maimona v kontextu německé... 2004 dizertační práce prof. PhDr. Tomáš Hlobil, CSc. Lucie Pargačová 05.08.05

České meziválečné abstraktní umění 2004 dizertační práce doc. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc. Lenka Pastýříková 05.08.05

Výtvarná kultura Protektorátu Čechy a Morava 2004 dizertační práce prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc. Milan Pech 05.08.05

Vztahy mez Čechami a západním keltským... 2004 dizertační práce doc. PhDr. Vladimír Salač, CSc. Gilles Pierrevelcin 05.08.05

Pražský ilostrovaný kurýr 2004 dizertační práce prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc. Jakub Machek 05.08.05

Nálezy lidských kosterních pozůstatků na sídlištích... 2004 dizertační práce prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc. Drahomíra Malyková 05.08.05

Etnické menšiny a diasporální komunity 2004 dizertační práce PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. Jaroslav Maroušek 05.08.05

Přednost politického u Aristotela a Hany Arendtové 2004 dizertační práce doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc. Evžen Martínek 05.08.05

České židovské osvícení na pozadí velké edice... 2004 dizertační práce doc. PhDr. Beldřich Nosek, CSc. Mária Martišková 05.08.05

Hudba a text v dílech Broniuse Kutačiuse... 2004 dizertační práce doc. PhDr. Mária Kusá, CSc. Vítězslav Mikeš 05.08.05

Paměť a paměťi druhé světové války v českých zemích 2004 dizertační práce doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D. Pavel Mücke 04.08.05

Francouzské tvary na - ant a jejich české ekvivalenty 2004 dizertační práce doc. PhDr. Jaromír Tláskal Olga Nádvorníková 04.08.05

Německo a irské separatistické hnutí 2004 dizertační práce prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc. Filip Nerad 04.08.05

Sociální demokracie v meziválečném Československu 2004 dizertační práce prof. PhDr. Jan Kuklík, CSc. Jiří Noha 04.08.05

Jonathan Edwards between Tradition a Modernization 2004 dizertační práce prof. PhDr. Martin Procházka, CSc. Anna Světlíková 04.08.05

Osobní vztah člověka k přírodě 2004 dizertační práce doc. PhDr. Lenka Šulová, CSc. Jan Krajhanzl 04.08.05

Aspekty recepce Maxe Dvořáka v českém prostředí 2004 dizertační práce doc. PhDr. Lubomír Konečný Matěj Král 04.08.05

Vnímání zemských hranic na příkladě česko-saské... 2004 dizertační práce doc. PhDr. Luďa Klusáková, CSc. Martina Krocová 04.08.05

Josef Alexander Helfert. Příspěvek k dějinám konzervativního... 2004 dizertační práce doc. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. Rudolf Kučera 04.08.05

Srovnání prostituce v Egyptě a ve vybraných evropských... 2004 dizertační práce doc. PhDr. Eduard Gombár, CSc. Andrea Kučerová 04.08.05

Českoslovenští letci v německém zajetí 1940 – 1945 2004 dizertační práce doc. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. Ladislav Kudrna 04.08.05

Sociokulturní změna a vliv práce světových humanitárních... 2004 dizertační práce doc. PhDr. František Vrhel, CSc. Michaela Kupková 04.08.05

Orchestrální dílo A. Dvořáka: Přípěvek k poznání... 2004 dizertační práce prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. Petra Kvasničková 04.08.05

Filmová cenzura v ČSR 1919 – 1939 2004 dizertační práce prof. PhDr. Jiří Cieslar Tomáš Lachman 04.08.05

Interakce mezi videm a eventualitními typy v češtině 2004 dizertační práce prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc. Eva Lehečková 04.08.05

Kontrastivní pohled na nizozemskou frazeologii 2004 dizertační práce prof. dr. Guy Janssens Lucie Leinweberová 04.08.05

Informační předpoklady úspěšných informačních strategií 2004 dizertační práce Doc. Jiří Ivánek Jakub Lešikar 04.08.05

Formování lužickosrbské kultury v meziválečném období 2004 dizertační práce doc. PhDr. Leoš Šatava, CSc. Kinga Kijo 04.08.05

Ujgurské národní obrození 2004 dizertační práce doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. Ondřej Klimeš 04.08.05

Humanitární rozvojová pomoc z perspektivy... 2004 dizertační práce doc. PhDr. František Vrhel, CSc. Jiří Knitl 04.08.05

Středoevropský literární kontext 2004 dizertační práce doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc. Silvia Kočišová 04.08.05

Minimalismus, typologie, čeština 2004 dizertační práce doc. PhDr. Zdeněk Starý, CSc. Kateřina Kočvarová 04.08.05

Život a dílo Jiřího Karáska ze Lvovic 2004 dizertační práce PhDr. Daniel Vojtěch, PhD. Karel Kolařík 04.08.05

Problematika sbližování a vstupu české republiky do... 2004 dizertační práce Petr Kopáček 04.08.05

Sémantka subjektu a predikátu 2004 dizertační práce prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc. Ladislav Koreň 04.08.05

Nálezy raně středověkých mečů jako... 2004 dizertační práce prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc. Jiří Košta 04.08.05

Raně středověké hrady severozápadních Čech v historickém... 2004 dizertační práce prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc. Martina Kotková 04.08.05

Postavení ženy ve společnosti ovládané... 2004 dizertační práce doc. PhDr. František Vrhel, CSc. Zuzana Hrdličková 04.08.05

Vznešené rodiny období Západní Jin... 2004 dizertační práce doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. Jakub Hrubý 04.08.05

Sociální a kulturní adaptace na transformační... 2004 dizertační práce doc. PhDr. Martin Matějů Ondřej Hubáček 04.08.05

Digitalizace, popis pomocí metadat a jejich formáty 2004 dizertační práce PhDr. Stanislav Kalkus, PhD. Jan Hutař 04.08.05

Problém integrace kabylských imigrantů v české republice 2004 dizertační práce PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. Tereza Hyánková 04.08.05

Čínsky psaná poesie ve Vietnamu od nejstarších... 2004 dizertační práce doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. Ján Ičo 04.08.05

Ikonografie svatých bojovníků křesťanského východu... 2004 dizertační práce prof. PhDr. Ing. Jan Royt Marina Hořínková 04.08.05

Sémantika v indické gramatické tradici 2004 dizertační práce prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc. Jan Izdný 04.08.05

Problém determinantu v závislostní syntaxi 2004 dizertační práce prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc. Jiří Jančík 04.08.05

Představení a rituál 2004 dizertační práce prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc. Simona Jandová 04.08.05

Současná pověst a fáma. Vznik, geneze a sociální a kulturní... 2004 dizertační práce doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc. Petr Janeček 04.08.05

Rozbor nominální skupinyv češtině pro potřeby automatické... 2004 dizertační práce doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. Tomáš Jelínek 04.08.05

Role střední Evropy v americké zahraniční politice... 2004 dizertační práce doc. Pavel Barša, Ph.D. Jan Jireš 04.08.05

Sídlištní nálezy ze starší doby stěhování národů v Čechách 2004 dizertační práce doc. PhDr. Lubomír Košnar, CSc. Jaroslav Jiřík 04.08.05

Ženský orgasmus 2004 dizertační práce prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D. Iveta Jonášová 04.08.05

Bělorusko-ruská jazyková interference v Bělorusku 2004 dizertační práce Prof. PhDr. Jiří Marvan, Ph.D. Inna Kalita 04.08.05

Divadelní obleva 1953-72. Studie českého divadelního... 2004 dizertační práce prof. PhDr. Eva Stehlíková Kateřina Hala 04.08.05

Problematika exilu v díle Libuše Moníkové 2004 dizertační práce Markéta Hájková 04.08.05

Římsko-germánské vztahy a kontakty ve světle... 2004 dizertační práce doc. PhDr. Lubomír Košnar, CSc. Jakub Halama 04.08.05

Vliv Lucase Cranacha na českou malbu 1. pol. 16. stol. 2004 dizertační práce prof. PhDr. Ing. Jan Royt Magdaléna Hamsíková 04.08.05

Obraz západního světa v arabských zemích 2004 dizertační práce PhDr. František Ondráš, Ph.D. Kamila Hassanová 04.08.05

Filozofie Gemista Pléthóna 2004 dizertační práce doc. Mgr. Filip Karfík, Dr. Vojtěch Hladký 04.08.05

F. Roubík - Neúnavný poutník mapou historie 2004 dizertační práce prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc. Pavel Holát 04.08.05

Analytické vyjadřování v tamilštině 2004 dizertační práce prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc. Pavel Hons 04.08.05

Hodnoty práce a pracovní spokojenost v současné... 2004 dizertační práce doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. Naděžda Horáková 04.08.05

Organizovaná turistika v českých zemích v období... 2004 dizertační práce prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. Klára Horalíková 04.08.05

Fichte v Hegelově "Differenzschrifftu" : Mezi filosofií... 2004 dizertační práce prof. PhDr. Milan Sobotka, CSc. Andrej Horvát 04.08.05

Itálie v československé zahraniční politice po... 2004 dizertační práce doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc. Ondřej Houska 04.08.05

Česká a polská literatura v komparatistice Karla Krejčího 2004 dizertační práce Doc. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. Veronika Forková 04.08.05

Salazar a duchovní revoluce: problematika a důsledky... 2004 dizertační práce prof. PhDr. Anna Housková, CSc. David Frei 04.08.05

Vztahy mezi Slezskem, Čechami a Moravou v době... 2004 dizertační práce doc. PhDr. Vladimír Salač, CSc. Zbigniew Gajdzica 04.08.05

Filozofie hudby 2004 dizertační práce doc. Miroslav Petříček, Dr. Ondřej Galuška 04.08.05

Dialekt moderní tamilštiny a jejich odraz v literatuře 2004 dizertační práce prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc. Zuzana Vihanová 04.08.05

Problematika predikátového výrazu X ve vazbách S-ETRE+X 2004 dizertační práce doc. PhDr. Jaromír Tláskal Natálie Geiklová 04.08.05

Srovnání Art Brut s oficialními formami umění... 2004 dizertační práce doc. PhDr. Vladimír Borecký, CSc. Viktoria Girenko 04.08.05

Debata o čtyřech Počátcích a Sedmi emocích 2004 dizertační práce prof. PhDr. Oldřich Král, CSc. Vladimír Glomb 04.08.05

Role opozice v politických reformách v Litvě, Bělorusku,... 2004 dizertační práce PhDr. Emil Voráček, DrSc. Lubomír Gombos 04.08.05

On the Margins of the State. An analysis of practices of... 2004 dizertační práce PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. Jan Grill 04.08.05

Obrazy Brazílie 2004 dizertační práce doc. PhDr. Hedvika Vydrová Šárka Grauová 04.08.05

Psychologická konzultační činnost ve... 2004 dizertační práce PhDr. Ilona Gillernová, CSc. Hedvika Boukalová 04.08.05

Koncept postraumatického stresového syndromu... 2004 dizertační práce doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc. Kateřina Beerová 04.08.05

Muslimové v současném Španělsku 2004 dizertační práce prof. PhDr. Rudolf Veselý, CSc. Jana Břeská 04.08.05

Politika a společnost v Angole v 70. letech... 2004 dizertační práce Alemayehu Kumsa, Ph.D. Mário Augusto Caettano Joáo 04.08.05

Kodifikace češtiny - vývoj, zdroje, praxe 2004 dizertační práce prof. PhDr. Petr Sgall, DrSc. Václav Cvrček 04.08.05

Škála libosti jako nástroj psychologické diagnostiky 2004 dizertační práce Doc. PhDr. Vladimír Kebza, CSc. Vít Čelikovský 04.08.05

Spotřebitelské chování českých domácností... 2004 dizertační práce Ivana Černá 04.08.05

Analýza historického vědomí balkánských diaspor 2004 dizertační práce doc. PhDr. Luďa Klusáková, CSc. Ondřej Daniel 04.08.05

Obraz města v literatuře 2004 dizertační práce Doc. PhDr. Petr Bílek, CSc. Joanna Derdowska 04.08.05

Moedly komického v Haškově románu "Švejk"... 2004 dizertační práce doc. PhDr. Vladimír Just Bogdan Dichev 04.08.05

Československo v tzv. éře "totálního revanše 1970" 2004 dizertační práce prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. Zdeněk Doskočil 04.08.05

Ženský prvek v interpretaci Hebrejských biblických... 2004 dizertační práce prof. PhDr. Vladimír Sadek, CSc. Terezie Dubinová 04.08.05

Komunikace ve vícejazyčných skupinách 2004 dizertační práce doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc. Oliver Engelhart, M.A. 04.08.05

Literary Ethis - Contemporary Novel and Theory 2004 dizertační práce prof. PhDr. Martin Procházka, CSc. Petr Fantys 04.08.05

Schellingovo pojetí inteligibilního činu ve spisu o svobodě 2004 dizertační práce doc. Miroslav Petříček, Dr. Petr Adámek 04.08.05

Las dictaturas latinoamericanas como inspiracion... 2004 dizertační práce prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. Ximena del Carmen Alfaro Negrete 04.08.05

Implementace nových technologií a postupů v procesech... 2004 dizertační práce PhDr. Richard Papík, Ph.D. Ivan Bartoš 04.08.05

Překlady právnických textů 2004 dizertační práce prof. dr. Guy Janssens Eva Bayerová 04.08.05

Sociologie SSSR 2004 dizertační práce prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc. Zdeněk Bělonožník 04.08.05

Jazyk a intersubjektivita u Wittgensteina, Husserla... 2004 dizertační práce prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc. Ondřej Beran 04.08.05

Soudobá Saúdská Arábie 2004 dizertační práce doc. PhDr. Eduard Gombár, CSc. Ondřej Beránek 04.08.05

Sociální integrace azylantů v ČR v procesu vzájemného... 2004 dizertační práce doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. Josef Bernard 04.08.05

Nacionální symbolika v politice jižní Indie 2004 dizertační práce PhDr. Stanislava Vavroušková, CSc. Vlastimil Blecha 04.08.05

Vliv italské komedie dell ´arte na německé barokní divadlo v... 2004 dizertační práce doc. PhDr. Jiří Pelán Kateřina Bohadlová 04.08.05

Ekologická modernizace a udržitelný rozvoj 2004 bakalářská práce PhDr. Oleg Suša, CSc. Ondřej Pašek 21.07.05

Mongolská rodina v sociokulturních proměnách 2004 bakalářská práce Mgr. Alena Oberfalzerová, Ph.D. Vladimír Weigert 21.07.05

Korejské televizní drama (se zaměřením na "Zimní sonátu") 2004 bakalářská práce PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D. Marcela Kašparová 21.07.05

Propagace a reklama odborné knihy na internetu 2004 bakalářská práce PhDr. Eva Bratková Monika Vitinová 21.07.05

Teorie a praxe věcného pořádání v pojetí Ladislava... 2004 bakalářská práce Peter Pálka Linda Skolková 21.07.05

Bakalářské studijní programy v oboru informační vědy a... 2004 bakalářská práce PhDr. Eva Bratková Petra Keřková 21.07.05

Umění mluvit a jednat s lidmi - důležitá schopnost... 2004 bakalářská práce PhDr. Lidmila Vášová Zuzana Pipková 21.07.05

Projekt informačního systému pro časopis Board 2004 bakalářská práce doc. PhDr. Rudolf Vlasák Stanislav Novotný 21.07.05

Současný stav retrospektivní konverze katalogů v... 2004 bakalářská práce PhDr. Anna Stöcklová Anna Nerglová 21.07.05

Modelový projekt pro Grantovou agenturu České republiky.... 2004 bakalářská práce doc. PhDr. Rudolf Vlasák Lenka Němečková 21.07.05

Možnosti uspořádání fondu ve volném výběru v... 2004 bakalářská práce PhDr. Anna Stöcklová Tereza Macháčková 21.07.05

Informační zdroje v oboru psychologie:... 2004 bakalářská práce Peter Pálka Jindřiška Kotrlová 21.07.05

Modelový projekt multimediální studovny v... 2004 bakalářská práce doc. PhDr. Rudolf Vlasák Helena Kantová 20.07.05

Role intranetu ve firemní praxi 2004 bakalářská práce PhDr. Petr Boldiš Monika Veselá 20.07.05

Odkrytí transcendentálního pole v Karteziánských... 2004 bakalářská práce Jakub Čapek, Ph.D. Hynek Janoušek 20.07.05

Aristotelovo pojetí vědy ve světle spisu... 2004 bakalářská práce doc. Milan Mráz, CSc. Aleš Holec 20.07.05

Filosofie přírody Jacoba von Uexkülla 2004 bakalářská práce prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr.rer.nat. Milan Souček 20.07.05

Masarykova koncepce titanismu a pokus o její... 2004 bakalářská práce doc. Miroslav Petříček, Dr. Vendula Korecká 20.07.05

Roma Aeterna na mincích, gemách a reliéfech římského... 2004 bakalářská práce doc. PhDr. Iva Ondřejová, CSc. David Lužický 20.07.05

Kochleární implantáty: různé pohledy na... 2004 bakalářská práce Mgr. Andrea Hudáková Kateřina Woláková 20.07.05

Život bez nenávisti a další dramata.... 2004 diplomová práce PhDr. Milada Nedvědová Radek Novák 19.07.05

Středověké dlaždice v sakrálních stavbách v českých zemích 2004 bakalářská práce doc. PhDr. Jan Klápště, CSc. Klára Křenková 19.07.05

Sídliště kultury s vypíchanou keramikou v... 2004 bakalářská práce doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc. Tereza Davidová 19.07.05

Výskum v Salmovském paláci. Príspevok k osídleniu... 2004 bakalářská práce prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc. Katarína Chlustiková 19.07.05

Vyhodnocení vzdělávacích potřeb manažerů v současné... 2004 bakalářská práce Mgr. Veronika Langrová Marcela Vyskočilová 19.07.05

Vzdělávání zážitkem - Outdoorový trénink 2004 bakalářská práce doc. Dr. Milan Beneš Martina Vendleková 19.07.05

Nonverbální komunikace jako jeden z nástrojů využívaných v... 2004 bakalářská práce PhDr. Zdeněk Štěpánek Kateřina Škorpíková,DiS. 19.07.05

Stres a metody jeho zvládání 2004 bakalářská práce PhDr. Renata Kocianová, Ph.D. Viktor Skalský 19.07.05

Analýza procesu získávání, výběru a orientace pracovníků 2004 bakalářská práce PhDr. Renata Kocianová, Ph.D. Miroslava Růžičková 19.07.05

Hodnocení zaměstnanců 2004 bakalářská práce PhDr. Renata Kocianová, Ph.D. Jiřina Horáková 18.07.05

Možnosti uplatnění žen v managementu organizací 2004 bakalářská práce PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. Tereza Černá 18.07.05

Interní komunikace ve firmě 2004 bakalářská práce PhDr. Renata Kocianová, Ph.D. Michaela Černá 18.07.05

Obraz deportacii čečenskogo naroda v 1944 - om godu v... 2004 diplomová práce PhDr. Miluše Zadražilová Miriam Jevíková 18.07.05

Čeština pro cizince - russkij jazyk dlja inostrancev.... 2004 diplomová práce Doc. PhDr. Vladimír Blažek, CSc. Daria Jdanova 18.07.05

Trvalá porucha s bludy... 2004 diplomová práce Vladimír Stuchl 14.07.05

Maska (Úvod do fenoménu maska s návrhy... 2004 diplomová práce Petra Brožová 14.07.05

Úroveň vědomostí a dovedností žáků v konstruktivním... 2004 diplomová práce Petra Zemenová 14.07.05

Pobyt v uprchlickém táboře očima dítěte 2004 diplomová práce Šárka Vlachynská 14.07.05

Didaktické aspekty komunikace v interakci dospělý - dítě... 2004 diplomová práce Roman Veselý 14.07.05

Stav a perspektiva rozvoje málotřídních škol... 2004 diplomová práce Pavla Valachová 14.07.05

Připravenost na školu v závislosti na sociálním prostředí... 2004 diplomová práce Martina Strnadová 14.07.05

Výchova ke spiritualitě 2004 diplomová práce Miroslav Novotný 14.07.05

Kooperace žáků ve zvláštní škole 2004 diplomová práce Blanka Lešková 14.07.05

Rozvoj odpovědnosti a tolerance ve výuce občanské výchovy... 2004 diplomová práce Jan Kachlík 14.07.05

Vietnamská komunita v prostředí základní školy 2004 diplomová práce Michal Dusílek 14.07.05

České školství na Českokrumlovsku v letech 1870-1940 2004 diplomová práce Marcela Dominová 14.07.05

Možnosti interpretace chybného výkonu žáka v prostředí školy 2004 diplomová práce Michal Dubec 14.07.05

Sociálně pedagogická pomoc obětem domácího násilí... 2004 diplomová práce Markéta Daňková 14.07.05

Propriálně pojmenovací akty v českém znakovém jazyce 2004 diplomová práce Radka Faltínová 14.07.05

Propriálně pojmenovací akty v českém znakovém jazyce 2004 diplomová práce prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. Radka Faltínová 14.07.05

Multimediální prostředky ve výuce angličtiny u dyslektiků 2004 diplomová práce doc. PhDr. Jarmila Mothejzíková Kateřina Trmalová 14.07.05

Vliv snížené známky z chování v 8. nebo 9. ročníku základní... 2004 diplomová práce Lucie Čelikovská 13.07.05

Tradiční a netradiční výukové metody a organizační formy... 2004 diplomová práce Lenka Buzková 13.07.05

Možnosti zdravého životního stylu... 2004 diplomová práce David Beránek 13.07.05

Město Louny v letech 1880 – 1914 2004 diplomová práce Martin Vostřel 13.07.05

Kněz a politik Bohumil Stašek, 2004 diplomová práce Stanislav Vejvar (narozen v Kladně) 13.07.05

Sovětská mocenská elita 1948-1952 2004 diplomová práce Pavel Ostap 13.07.05

Otázkové věty v hodinách českého jazyka 2004 diplomová práce Hana Vecková 13.07.05

Dedikace jako komunikační a literární žánr.... 2004 diplomová práce Štěpán Šimek 13.07.05

Valence sloves mluvení 2004 diplomová práce Kateřina Součková 13.07.05

Naši Josefa Holečka (Jihočeská selská epopej... 2004 diplomová práce Ondřej Macura 13.07.05

Příspěvek ke komunikační kompetenci mládeže 2004 diplomová práce Hana Krulikovská 13.07.05

Projekt výuky chorvatštiny v českém prostředí s přihlédnutím... 2004 diplomová práce Hana Jirásková 13.07.05

Proces utváření textů mezi realitou a literaturou... 2004 diplomová práce Karel Čapek 13.07.05

Te di la vida entera: politický melodram 2004 diplomová práce doc. PhDr. Hedvika Vydrová Michaela Syrová 13.07.05

Typ španělštiny a arabštiny 2004 diplomová práce prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc. Ester Samsonová 13.07.05

Obraz hranice v mexické literatuře 2004 diplomová práce doc. PhDr. Hedvika Vydrová Hana Pospíšilová 13.07.05

Román jako žánr - Ortega y Gasset, Bachtin 2004 diplomová práce prof. PhDr. Anna Housková, CSc. Hana Kloubová 13.07.05

Symbolika barev v ruské poezii stříbrného věku 2004 diplomová práce Doc. PhDr. Kamila Chlupáčová, CSc. Elizabeta Stoinová 13.07.05

La generación decapitada 2004 diplomová práce doc. PhDr. Hedvika Vydrová Kateřina Kalousová 12.07.05

La generación decapitada 2004 diplomová práce Kateřina Kalousová 12.07.05

Obraz moře v poezii Fernanda Pessoy 2004 diplomová práce PhDr. Vlasta Dufková Natálie Dvořáková 12.07.05

Povaha slovesného děje 2004 diplomová práce Marie Benetková 12.07.05

Povaha slovesného děje 2004 diplomová práce prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc. Marie Benetková 12.07.05

Charakteristika římského dialektu a... 2004 diplomová práce Zuzana Čengerová 12.07.05

Charakteristika římského dialektu a... 2004 diplomová práce Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D. Zuzana Čengerová 12.07.05

Domingo Faustino Sarmiento a Argentina jeho doby 2004 diplomová práce prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. Radmila Maschkeová 12.07.05

Thomas Bernhards Verhältnis zu Österreich... 2004 diplomová práce Martina Tučková 12.07.05

Thomas Bernhards Verhältnis zu Österreich... 2004 diplomová práce doc. PhDr. Milan Tvrdík, CSc. Martina Tučková 12.07.05

Die Entwicklung der Fertigkeit Schreiben im Unterricht... 2004 diplomová práce PhDr. Eva Berglová Ivana Koubková 12.07.05

Die Entwicklung der Fertigkeit Schreiben im Unterricht... 2004 diplomová práce PhDr. Eva Berglová Ivana Koubková 12.07.05

Zu Möglichkeiten und Grenzen der Kollokationsanalyse aus... 2004 diplomová práce Marie Vachková, Ph.D. Hana Kösslová 12.07.05

Zu Möglichkeiten und Grenzen der Kollokationsanalyse aus... 2004 diplomová práce Marie Vachková, Ph.D. Hana Kösslová 12.07.05

Onomatopoetische Verben im Deutschen und ihre... 2004 diplomová práce Marie Vachková, Ph.D. Alena Kavinová 12.07.05

Wolfgang Hildesheimers Hörspiele -... 2004 diplomová práce prof. PhDr. Jiří Stromšík, CSc. Barbora Černohlávková 12.07.05

Wolfgang Hildesheimers Hörspiele -... 2004 diplomová práce prof. PhDr. Jiří Stromšík, CSc. Barbora Černohlávková 12.07.05

Montesquieu: honneur a galanterie jako... 2004 diplomová práce doc. PhDr. Aleš Pohorský, CSc. Hana Dohnálková 12.07.05

Recepce a interpretace díla Martina McDonagha u nás 2004 diplomová práce prof. PhDr. Milan Lukeš, DrSc. Matouš Lázňovský 11.07.05

Dramatik Vašek Káňa: Vzestup a pád 2004 diplomová práce doc. PhDr. Vladimír Just Jakub Král 11.07.05

Jihočeské působení herce Františka Husáka (1974 - 1979) 2004 diplomová práce PhDr. Petr Pavlovský Kateřina Dolenská 11.07.05

Český komiks. Vývoj žánru do roku 1945 2004 diplomová práce doc. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc. Helena Žáčková 11.07.05

Stavební vývoj děkanského chrámu sv. Bartoloměje... 2004 diplomová práce prof. PhDr. Jaromír Homolka, CSc. Michal Patrný 11.07.05

Architektura pražského Clam - Gallasova paláce 2004 diplomová práce prof. PhDr. Mojmír Horyna Martin Krummholz 11.07.05

Postmoderní myšlení o postmoderním umění 2004 diplomová práce prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc. Tomáš Drahoňovský 11.07.05

Het lot van Engelse woorden in het Nederlands 2004 diplomová práce Mgr. Zdenka Hrnčířová Lenka Kožušníková 11.07.05

In Search of Afro-American identity: Zora Neale Hurston and... 2004 diplomová práce PhDr. Hana Ulmanová, M.A., Ph.D. Magdalena Koucká 11.07.05

Between Literature and Cinema: Edith Wharton´s and... 2004 diplomová práce prof. PhDr. Martin Procházka, CSc. Linda Petříková 11.07.05

Časopis Mánuší: odraz profilu časopisu Mánuší v... 2004 diplomová práce PhDr. Dagmar Marková, CSc. Andrea Tamášová 07.07.05

Muslimská komunita na Srí Lance v kontextu moderních dějin 2004 diplomová práce Mgr. Jan Dvořák, Dr. Kateřina Novotná 07.07.05

Maďarsko-slovenský a slovensko-maďarský bilingvizmus... 2004 diplomová práce PhDr. Mira Nábělková, CSc. Edina Wurczellová 07.07.05

Písně označované jako Ming Qing suqu -... 2004 diplomová práce doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. Zdeněk Hrdlička 07.07.05

Téma identity v Bai Xianyongovej poviedkovej tvorbe 2004 diplomová práce Dušan Andrš, Dr. Táňa Dluhošová 07.07.05

"Koráby naše pak hnaly se střemhlav." Přítomnost... 2004 diplomová práce Mgr. Sylva Fischerová, Ph.D. Vladislav Knoll 07.07.05

Migrace na japonských ostrovech v protohistorické době 2004 diplomová práce Mgr. David Labus, Ph.D. Richard Wasserbauer 07.07.05

Some Aspects of Early Modern Japanese Political... 2004 diplomová práce Mgr. Jan Sýkora, Ph.D. David Mervart 07.07.05

Lokální pádové partikule a jejich význam 2004 diplomová práce doc. Zdenka Švarcová, Dr. Petra Buriánková 07.07.05

Československá účast v Komisi Organizace spojených národů... 2004 diplomová práce PhDr. Jaroslav Strnad, Dr. Petra Vokřálová 07.07.05

Vybrané otázky ekonomického a sociálního... 2004 diplomová práce doc. Ing. Josef Vlček, CSc. Zuzana Matulová 01.07.05

Naši Josefa Holečka (Jihočeská selská epopej... 2004 diplomová práce doc. PhDr. Hana Šmahelová, CSc. Ondřej Macura 01.07.05

Projekt výuky chorvatštiny v českém prostředí s přihlédnutím... 2004 diplomová práce PhDr. Milada Nedvědová Hana Jirásková 01.07.05

Otázkové věty v hodinách českého jazyka 2004 diplomová práce doc. PhDr. Karel Šebesta, CSc. Hana Vecková 01.07.05

Dedikace jako komunikační a literární žánr.... 2004 diplomová práce prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. Štěpán Šimek 01.07.05

Valence sloves mluvení 2004 diplomová práce prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc. Kateřina Součková 01.07.05

Nastavte zrcadlo! (Téma poúnorového režimu v próze... 2004 diplomová práce prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc. Vendula Nováková 01.07.05

Podoby české spirituální poezie 90. let 20. století 2004 diplomová práce Mgr. Vratislav Färber Michala Lysoňková 01.07.05

Znaménka a značky v textu 2004 diplomová práce doc. PhDr. Zdeněk Starý, CSc. Roman Lang 01.07.05

Příspěvek ke komunikační kompetenci mládeže 2004 diplomová práce doc. PhDr. Karel Šebesta, CSc. Hana Krulikovská 01.07.05

Proces utváření textů mezi realitou a literaturou... 2004 diplomová práce Mgr. Zbyněk Sedláček Karel Čapek 01.07.05

Metajazykové výrazy v češtině 2004 diplomová práce prof. PhDr. František Čermák, DrSc. Taro Kondo 01.07.05

Obraz Bulharska, zvláště kultury, ve Slovanském přehledu... 2004 diplomová práce PhDr. Danuše Hronková Alena Melicharová 30.06.05

Využitelnost informační databáze rodinných vztahů... 2004 diplomová práce Monika Ljubková 30.06.05

The Laugher of Women: The Meaning and Function... 2004 diplomová práce Mgr. Radek Chlup, PhD. Tereza Vohryzková 30.06.05

Možnosti vzdělávání dětí žadatelů o azyl 2004 diplomová práce PhDr. Markéta Dvořáková Margita Lakatošová 30.06.05

Počátky dekonstrukce v raných Derridových interpretacích... 2004 diplomová práce doc. Miroslav Petříček, Dr. Lukáš Křeček 30.06.05

Descartovy doktríny o dokonalé průhlednosti mysli a myšlení:... 2004 diplomová práce James Hill, Ph.D. Renata Kobosilová 30.06.05

An ambiguous triumph: evolving stereotypes of local... 2004 diplomová práce PhDr. Hana Ulmanová, M.A., Ph.D. Dagmar Junková 30.06.05

Feministická společenská kritika: rovnost a diference 2004 diplomová práce Zuzana Uhde 29.06.05

Lidé ve stáří z pohledu genderu, 2004 diplomová práce PhDr. Jana Duffková, CSc. Kamila Svobodová (narozená v Praze) 29.06.05

Společenské vnímání a hodnocení techniky 2004 diplomová práce PhDr. Oleg Suša, CSc. Petr Sadílek 29.06.05

Odraz polistopadové transformace české společnosti ve filmu 2004 diplomová práce PhDr. Jana Duffková, CSc. Hana Duspivová 29.06.05

Kariérní dráhy absolventů sociologie FF UK 2004 diplomová práce Mgr. Milan Tuček, CSc. Lenka Dokulilová 29.06.05

Vývoj reklamy v ČR po roce 1989 2004 diplomová práce Ing. Petra Průšová Michal Beneš 29.06.05

Projektování a implementace virtuálních knihoven v oblasti... 2004 diplomová práce PhDr. Eva Bratková Filip Kříž 28.06.05

Jan Váňa. Příspěvek k estetice přelomu 19. a 20. století 2004 diplomová práce doc. PhDr. Eva Foglarová, CSc. Veronika Kroupová 28.06.05

Terénní sociální práce v regionu Prahy 12. 2004 diplomová práce PhDr. Jana Koláčková Martina Zimmermannová 23.06.05

Intervence zaměřená na návrat dítěte do původní rodiny 2004 diplomová práce PhDr. Jana Koláčková Martina Venclová 23.06.05

Spolupráce nestátních neziskových organizací pověřených... 2004 diplomová práce prof. JUDr. Igor Tomeš Věra Šnajberková 23.06.05

Děti se syndromem CAN v regionu Příbramsko 2004 diplomová práce PhDr. Kazimír Večerka, CSc. Tereza Schlegelová 23.06.05

Kvalifikační profil pracovníků, poskytujících přímou péči... 2004 diplomová práce PhDr. Irena Tomešová Ludmila Sazimová 23.06.05

Dobrodružné programy v přírodě při práci... 2004 diplomová práce doc. PhDr. Oldřich Matoušek Ondřej Pohanka 23.06.05

Přirozený svět klienta s mentálním postižením z pohledu... 2004 diplomová práce doc. PhDr. Oldřich Matoušek Ivana Pilátová 21.06.05

Reklama v neziskovém sektoru 2004 diplomová práce doc. PhDr. Oldřich Matoušek Terezie Olivová 21.06.05

Domácí násilí na ženách -... 2004 diplomová práce PhDr. Kazimír Večerka, CSc. Lenka Lišková 21.06.05

Aspekty syndromu vyhoření u sociálních pracovníků... 2004 diplomová práce PhDr. Daniela Vodáčková Petra Králová 21.06.05

Problematika domácího násilí 2004 diplomová práce doc. PhDr. Oldřich Matoušek Kateřina Herciková 21.06.05

Tišší svědci - domácí násilí očima dětí 2004 diplomová práce PhDr. Jana Koláčková Dana Pokorná 21.06.05

Poskytování poradenství cizincům v České republice 2004 diplomová práce PhDr. Jana Koláčková Pavlína Filipová 21.06.05

Byt pružné sociální intervence a pomoci komunitního centra... 2004 diplomová práce PhDr. Jana Koláčková Renata Baxová 21.06.05

Důsledky zákona č. 109/2002 Sb. pro ústavní výchovu dětí 2004 diplomová práce PhDr. Olga Havránková Luděk Ambruš 21.06.05

Tradice české pohádky v československé kinematografii 2004 diplomová práce PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. Lucie Vondráčková 20.06.05

Muzeum beze zdí aneb prostor pro současné umění 2004 diplomová práce PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. Klára Vomáčková 20.06.05

Kulturní diverzita ve sjednocené Evropě 2004 diplomová práce doc. PhDr. Martin Matějů Lucie Lekešová 20.06.05

Kultura Nazca v kontextu vývoje peruánských kultur 2004 diplomová práce PhDr. Václav Soukup, CSc. Robert Ledvinka 20.06.05

Konopí a kultura.... 2004 diplomová práce PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. Jan Kvasnička 20.06.05

Proměny nomádství 2004 diplomová práce PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. Linda Kropáčková 20.06.05

Únor - měsíc ochranných známek 2004 diplomová práce PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. Jakub Janďourek 20.06.05

Kulturněhistorický vývoj sklářství v Jizerských horách 2004 diplomová práce PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. Linda Jagerová 20.06.05

Karibská oblast a její kulturní změna -... 2004 diplomová práce PhDr. Václav Soukup, CSc. Lucie Gabrielová 20.06.05

Krajinný prostor českého baroka 2004 diplomová práce PhDr. Jitka Ortová, CSc. Dagmar Rysová 20.06.05

Dějiny české kultury za protektorátu Čechy a Morava 2004 diplomová práce PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. Radim Chyba 20.06.05

Viktor Ullmann:... 2004 diplomová práce prof. PhDr. Milan Slavický Kateřina Riethofová 20.06.05

Josef Bohuslav Foester: Analýza Symfonie č. IV c moll... 2004 diplomová práce prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. Pavlína Landová 20.06.05

Johann Baptist Henneberg: "Die Waldmänner" 2004 diplomová práce prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. Lívia Krátka 20.06.05

Coptic Music 2004 diplomová práce Mgr. Vlastislav Matoušek, Ph.D. Michaela Eremiášová 20.06.05

Česko-francouzské hudební vztahy v meziválečném období 2004 diplomová práce prof. PhDr. Milan Slavický Jana Dostrašilová 20.06.05

Sociální dovednosti lektora 2004 diplomová práce PhDr. Zdeněk Štěpánek Milada Vobrátilková 17.06.05

Motivační program organizace 2004 diplomová práce PhDr. Renata Kocianová, Ph.D. Kateřina Švejdarová 17.06.05

Personální kompetence -... 2004 diplomová práce PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. Denisa Stáncová 17.06.05

Učební kontakty ve vzdělávání dospělých 2004 diplomová práce doc. Dr. Milan Beneš Matěj Seifert 17.06.05

Motivace a motivování zaměstnanců 2004 diplomová práce PhDr. Zdeněk Štěpánek Jana Pojerová 17.06.05

Výchova a vzdělávání dospělých s mentálním postižením 2004 diplomová práce PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc. Ivana Palánová 17.06.05

Koncepce personálního řízení v malé firmě 2004 diplomová práce PhDr. Renata Kocianová, Ph.D. Michal Gregorini 17.06.05

Propouštění pracovníků 2004 diplomová práce PhDr. Renata Kocianová, Ph.D. Ema Černáková 17.06.05

Etika zaměstnaneckých vztahů 2004 diplomová práce PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. Jana Cílková 17.06.05

Zrod kvantifikace 2004 diplomová práce Vojtěch Kolman, PhD. Jan Nešpor 17.06.05

Trvalá porucha s bludy... 2004 diplomová práce doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc. Vladimír Stuchl 17.06.05

Příspěvek k dynamické diagnostice předškolních dětí 2004 diplomová práce PhDr. Eva Bidlová, Ph.D. Jana Strnádková 17.06.05

K psychologii fantazijní představivosti jako... 2004 diplomová práce PhDr. Pavel Uhlář Renata Skočdopolová 17.06.05

Abstinence jako životní cesta 2004 diplomová práce PhDr. Iva Štětovská Andrea Sakalová 17.06.05

Psychologicky orientovaná hlubinně hermeneutická... 2004 diplomová práce MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D. Marcela Prudká 17.06.05

Imaginace - dialog s nevědomím 2004 diplomová práce PhDr. Vendula Junková Eva Petrlíková 17.06.05

Psychologické aspekty dechu aneb... 2004 diplomová práce PhDr. Iva Štětovská Jitka Pešulová 17.06.05

Syndrom burnout a engagement ve vztahu k učitelské profesi 2004 diplomová práce PhDr. Tamara Hrachovinová, CSc. Stanislav Opelka 17.06.05

Výcvikový systém SUR - jeho současný stav, charakteristiky a... 2004 diplomová práce PhDr. Antonín Šimek Radek Markus 17.06.05

Psycholog v očích veřejnosti 2004 diplomová práce PhDr. Iva Štětovská Ludmila Lauterbachová 17.06.05

Přínos psychologie pro reedukaci zraku 2004 diplomová práce Doc. PhDr. Vladimír Kebza, CSc. Iveta Langrová 17.06.05

Psychologické profilování pachatele 2004 diplomová práce PhDr. Ilona Gillernová, CSc. Michaela Krtičková 17.06.05

Sexuální chování uživatelů drog 2004 diplomová práce prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D. Jana Justinová 17.06.05

Role umění ve zvládání zátěžových situací a udržování... 2004 diplomová práce PhDr. Vendula Junková Veronika Jandíková 16.06.05

Některé aspekty resilience aneb příznivý vývoj... 2004 diplomová práce PhDr. Jaroslav Šturma Petra Iblová 16.06.05

Pojetí otcovství mezi českými a finskými vysokoškoláky 2004 diplomová práce PhDr. Eva Drlíková, CSc. Markéta Kačerová 16.06.05

Psychologický pohled na práci modelky v zahraničí 2004 diplomová práce PhDr. Iva Štětovská Jana Fifková 16.06.05

Psychologické aspekty osobního rozvoje 2004 diplomová práce MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D. Dana Fajmonová 16.06.05

Test Reyovy figury a strategie její konstrukce u pacientů... 2004 diplomová práce PhDr. Marek Preiss, Ph.D. Kristýna Drozdová 16.06.05

Možnosti měření obranných mechanismů ega... 2004 diplomová práce MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D. Iva Červenková 16.06.05

Maska (Úvod do fenoménu maska s návrhy... 2004 diplomová práce doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc. Petra Brožová 16.06.05

Typologie osobnosti na základě metafory čtyř živlů 2004 diplomová práce MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D. Filip Abramčuk 16.06.05

Úroveň vědomostí a dovedností žáků v konstruktivním... 2004 diplomová práce PhDr. Markéta Dvořáková Petra Zemenová 16.06.05

Pobyt v uprchlickém táboře očima dítěte 2004 diplomová práce PhDr. Jitka Lorenzová Šárka Vlachynská 16.06.05

Didaktické aspekty komunikace v interakci dospělý - dítě... 2004 diplomová práce Doc. PhDr. Alena Vališová, CSc. Roman Veselý 16.06.05

Stav a perspektiva rozvoje málotřídních škol... 2004 diplomová práce doc. PhDr. Jiří Pelikán, CSc. Pavla Valachová 16.06.05

Připravenost na školu v závislosti na sociálním prostředí... 2004 diplomová práce PhDr Marta Kremličková Martina Strnadová 16.06.05

Podmínky ovlivňující trávení volného času v současné české... 2004 diplomová práce doc. PhDr. Jiří Pelikán, CSc. Petra Sládečková 16.06.05

Sociálně pedagogické aspekty péče o seniory... 2004 diplomová práce doc. PhDr. Věra Poláčková, CSc. Ivana Shánilová 16.06.05

Program celoživotního vzdělávání - rozvoj sociálních... 2004 diplomová práce Doc. PhDr. Alena Vališová, CSc. Radim Novotný 16.06.05

Výchova ke spiritualitě 2004 diplomová práce doc. PhDr. Jaroslav Koťa Miroslav Novotný 15.06.05

Život v náboženské sektě a jeho vliv na osobnost dítěte 2004 diplomová práce PhDr. Jitka Lorenzová Anežka Misauerová 15.06.05

Reflexe dětí předškolního věku 2004 diplomová práce PhDr. Hana Krykorková, CSc. Lucie Maloy 15.06.05

Kooperace žáků ve zvláštní škole 2004 diplomová práce doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc. Blanka Lešková 15.06.05

Rozvoj odpovědnosti a tolerance ve výuce občanské výchovy... 2004 diplomová práce PhDr. Jitka Lorenzová Jan Kachlík 15.06.05

Problém sociálního osiření a možnosti jeho prevence 2004 diplomová práce PhDr. Jitka Lorenzová Olga Hubáčková 15.06.05

Srovnání pohledů na specifické poruchy chování (ADHD) v... 2004 diplomová práce PhDr. Milada Votavová Karin Henzlová 13.06.05

Sociální integrace a vzdělávání uprchlíků v České republice 2004 diplomová práce PhDr Marta Kremličková Zuzana Hadrabová 13.06.05

Význam péče společnosti a rodiny o seniory v oblasti... 2004 diplomová práce doc. PhDr. Věra Poláčková, CSc. Michaela Frantová 13.06.05

Rozvoj multikulturní kompetence u studentů učitelství 2004 diplomová práce PhDr. Markéta Dvořáková Alena Fialová 13.06.05

Vietnamská komunita v prostředí základní školy 2004 diplomová práce PhDr. Markéta Dvořáková Michal Dusílek 13.06.05

Možnosti interpretace chybného výkonu žáka v prostředí školy 2004 diplomová práce PhDr. Hana Krykorková, CSc. Michal Dubec 13.06.05

České školství na Českokrumlovsku v letech 1870-1940 2004 diplomová práce doc. PhDr. Růžena Váňová, CSc. Marcela Dominová 13.06.05

Sociálně pedagogická pomoc obětem domácího násilí... 2004 diplomová práce PhDr. Jitka Lorenzová Markéta Daňková 13.06.05

Historie březnického školství do roku 1948 2004 diplomová práce doc. PhDr. Růžena Váňová, CSc. Naděžda Červenková 13.06.05

Vliv snížené známky z chování v 8. nebo 9. ročníku základní... 2004 diplomová práce PhDr. Markéta Dvořáková Lucie Čelikovská 13.06.05

Tradiční a netradiční výukové metody a organizační formy... 2004 diplomová práce doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc. Lenka Buzková 13.06.05

Možnosti zdravého životního stylu... 2004 diplomová práce doc. PhDr. Věra Poláčková, CSc. David Beránek 13.06.05

Význam a funkce současných masopustních tradic na základě... 2004 diplomová práce doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc. Kristýna Paloušová 10.06.05

Postmezolitické osídlení Vysokomýtska a Litomyšlska... 2004 diplomová práce doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc. David Vích 10.06.05

Kavkazské koberce 2004 diplomová práce doc. PhDr. Irena Štěpánová, CSc. Jana Müldnerová 10.06.05

Perzská toreutika archaimenovského obdobia a jej vztahy ku... 2004 diplomová práce doc. PhDr. Iva Ondřejová, CSc. Valéria Vaškaninová 10.06.05

Antické tradície vo výzdobe umajjovských púštných palácov 2004 diplomová práce prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc. Katarína Kytnarová 10.06.05

Wahhábitské hnutí a snahy o dovršení islamizačního procesu... 2004 diplomová práce prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc. Pavel Ťupek 09.06.05

Arabské prvky v syntaxi maltštiny 2004 diplomová práce doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc. Jakub Kráčmar 09.06.05

Projekt Toška a egyptské investiční prostředí 2004 diplomová práce doc. PhDr. Eduard Gombár, CSc. Eva Koňasová 09.06.05

Kosovská otázka 1981 – 1999 2004 diplomová práce doc. PhDr. Eduard Gombár, CSc. Patrik Girgle 09.06.05

Mocensko-obchodní politika Benátek ve východním Středomoří v... 2004 diplomová práce doc. PhDr. Eduard Gombár, CSc. Sabina Dvořáková 09.06.05

Kněz a politik Bohumil Stašek 2004 diplomová práce prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc. Stanislav Vejvar (narozen v Kladně) 09.06.05

Sociakol. Družstvo pro osidlování pohraničí 2004 diplomová práce doc. PhDr. Eduard Kubů, CSc. Jan Slavíček 09.06.05

Ekonomové a nová soustava řízení. Pokus o hospodářskou... 2004 diplomová práce doc. PhDr. Drahomír Jančík, CSc. Jan Musil 09.06.05

Příspěvek ke studiu historiografické diskuse o politice... 2004 diplomová práce doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. Tomáš Perman 09.06.05

Labour Party a evropská integrace.... 2004 diplomová práce PhDr. Tomáš Lebeda Lucie Andrejková 09.06.05

Město Louny v letech 1880 – 1914 2004 diplomová práce doc. PhDr. Karel Novotný, DrSc. Martin Vostřel 09.06.05

Konfesionalizace Slezska v 16. století na příkladu... 2004 diplomová práce doc. PhDr. Petr Vorel, CSc. Magdaléna Turková 09.06.05

Rakousko, Muhammad Alí a krize na Blízkém východě 1839-1841 2004 diplomová práce prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc. Miroslav Šedivý 09.06.05

Židovský holocaust v moderní polské, české a slovenské... 2004 diplomová práce doc. PhDr. Eduard Kubů, CSc. Lucie Procházková 09.06.05

Zbrojní výroba ČKD v meziválečném období 2004 diplomová práce doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D. Ivo Pejčoch 09.06.05

Sovětská mocenská elita 1948-1952 2004 diplomová práce PhDr. Václav Horčička, Ph.D. Pavel Ostap 09.06.05

Umělecká beseda v letech 1863-1883, umělecké středisko... 2004 diplomová práce prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc. Tomáš Kavka 09.06.05

Vliv druhé berlínské krize na zahraniční politiku Spolkové... 2004 diplomová práce PhDr. Václav Horčička, Ph.D. Petr Janoušek 09.06.05

Zapomenutý liberální socialista? Politické myšlení Josefa... 2004 rigorózní práce Martin Polášek 08.06.05

Československo-korejské vztahy v době korejské války... 2004 diplomová práce Mgr. Jaroslav Cuhra, Ph.D. Pavel Janeček 06.06.05

Jan Amos Komenský a Kristýna Poniatovská - vzdělanec... 2004 diplomová práce prof. PhDr. Eduard Maur, CSc. Pavel Heřmánek 06.06.05

Počátky evropské integrace.... 2004 diplomová práce prof. PhDr. Vladimír Nálevka, CSc. Patrik Herdics 06.06.05

Svět rakouské a francouzské aristokracie očima rodiny... 2004 diplomová práce prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc. Martin Falář 06.06.05

Co bude s protektorátem?... 2004 diplomová práce prof. PhDr. Jan Kuklík, CSc. Eva Drdáčková 06.06.05

Vojenské plány Sovětského svazu v roce 1941 2004 diplomová práce prof. PhDr. Vladimír Nálevka, CSc. Marek Černík 06.06.05

Srovnání recepce simultánně tlumočených projevů a projevů... 2004 diplomová práce PhDr. Jana Rejšková Jana Vořechovská 03.06.05

Téma okupace Lotyšska v tvorbě Anšlavse Eglítise 2004 diplomová práce Mgr. Pavel Štoll Ondřej Tůma 03.06.05

Srovnání dvou překladů Zolova románu Rozvrat 2004 diplomová práce doc. PhDr. Jindřich Veselý Jana Trojanová 03.06.05

José Ortega y Gasset a jeho přínos k vývoji translatologie 2004 diplomová práce prof. PhDr. Jana Králová, CSc. Kateřina Radilová 03.06.05

Od Jamese Aldrige k Allenu Ginsbergovi. Překlady z... 2004 diplomová práce PhDr. Jiří Josek Milina Krajčovičová 03.06.05

Překlad neliterárních textů: Role překladatele v médiích 2004 diplomová práce prof. PhDr. Jana Králová, CSc. Zuzana Kaslová 03.06.05

Tlumočení ve Španělsku... 2004 diplomová práce Mgr. Šárka Valverde Barbora Horská 30.05.05

Postavení konferenčního tlumočníka ve společnosti 2004 diplomová práce doc. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. Lenka Čápová 30.05.05

22.6.1941 2004 diplomová práce prof. PhDr. Vladimír Nálevka, CSc. Aleš Březina 30.05.05

Panství Frýdlant v období kolonizační transformace.... 2004 diplomová práce prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. Vojtěch Belling 30.05.05

Analýza obchodních informací v prostředí českého internetu 2004 diplomová práce PhDr. Richard Papík, Ph.D. Veronika Zezulová 26.05.05

Americká informační politika za prezidentství Clinton-Gore 2004 diplomová práce doc. PhDr. Rudolf Vlasák Karel Votípka 26.05.05

Osobní knihovna Jakuba Arbesa, jeho práce s knihou a jejími... 2004 diplomová práce PhDr. Richard Khel Blanka Vorlíčková 26.05.05

Motivace na informačním pracovišti na příkladu banky 2004 diplomová práce Peter Pálka Tereza Třísková 26.05.05

Www stránky univerzitních knihoven - metody, principy,... 2004 diplomová práce Ilona Trtíková 26.05.05

Tvorba a implemetace znalostního systému v oblasti vývoje... 2004 diplomová práce Doc. Jiří Ivánek Marek Šolc 26.05.05

Využití TEI v práci s historickými knižními fondy 2004 diplomová práce Pavel Škopík 26.05.05

Informační potřeby zahraničních studentů na Filozofické... 2004 diplomová práce prof. PhDr. Marie Königová, CSc. Lenka Sychrovská 26.05.05

Komunikační politika veřejných knihoven 2004 diplomová práce PhDr. Milena Černá Lenka Jarošová 25.05.05

Informační gramotnost na středních školách: výzkum na... 2004 diplomová práce PhDr. Lidmila Vášová Martina Pfeiferová 25.05.05

Neverbální komunikace v informačních institucích 2004 diplomová práce Peter Pálka Lucie Rajtoralová 25.05.05

Vývoj a analýza konsoriálních přístupů k informačním zdrojům... 2004 diplomová práce PhDr. Ivana Kadlecová Hana Munziová 25.05.05

Vývoj a proměny služeb veřejných knihoven v 90. letech 20.... 2004 diplomová práce PhDr. Milena Černá Jiří Machonský 25.05.05

Plánování v knihovnách 2004 diplomová práce PhDr. Milena Černá Edita Lyerová 25.05.05

Služby veřejné knihovny a e-Goverment 2004 diplomová práce PhDr. Anna Stöcklová Soňa Kubcová 25.05.05

The British Library - současnost národní knihovny Velké... 2004 diplomová práce PhDr. Stanislav Kalkus, PhD. Ivana Krahulcová 24.05.05

Výzkum a vývoj v EU v oblasti digitalizace obsahů kulturního... 2004 diplomová práce PhDr. Jitka Hradilová Jan Hrbatík 24.05.05

Struktura RDF pro metadata, její vývoj a perspektivy... 2004 diplomová práce PhDr. Eva Bratková Ondřej Horsák 23.05.05

Informační zdroje oboru Sociální práce dostupné v prostředí... 2004 diplomová práce PhDr. Eva Bratková Lucie Hejná 23.05.05

Vzdělávací funkce veřejných knihoven 2004 diplomová práce PhDr. Milena Černá Petra Galejová 23.05.05

Personální práce ve veřejné knihovně 2004 diplomová práce PhDr. Milena Černá Dagmar Bartošová 23.05.05

K problematice antropomorfní plastiky neolitu 2004 diplomová práce doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc. Kamila Věšínová 19.05.05

Vykonanim statni zaverecne zkousky podle § 45 odst. 3 zákona... 2004 diplomová práce Pavel Štoll 16.05.05

Psychologické poradny a práce s dítětem 2004 diplomová práce PhDr. Iva Bajgarová Veronika Puchernová 13.05.05

Zkratky v bulharském jazyce 2004 diplomová práce doc. PhDr. Hana Gladkova, CSc. Natalie Kalajdžievová 06.04.05

Historie svazků mezi vládnoucími vrstvami a zločinnými... 2004 dizertační práce Tomáš Petrů 23.03.05

Specifika raného vztahu matka-dítě s důrazem na citové... 2004 rigorózní práce Markéta Hrdličková 08.03.05

K zahraniční politice Anglie vůči Francii za vlády... 2004 rigorózní práce Markéta Šantrůčková 17.02.05

Pokusy o upevnění statu quo v Podunají a na Balkáně... 2004 rigorózní práce Ondřej Houska 17.02.05

Prameny k dějinám stravování první poloviny 19.století 2004 rigorózní práce Martin Franc 07.01.05

Vypodobnění rostlin a jejich symbolika v popisných básních... 2004 rigorózní práce Petra Ringrose 07.01.05

Vzdělání, pracovní dráha a sňatkové chování v ČR 2004 rigorózní práce Dana Hamplová 17.12.04

Podíl Bulharska na potlačení Pražského jara 1968 2004 rigorózní práce Ivana Skálová 15.12.04

Smích, humor a zábava v pramenech 14.století 2004 rigorózní práce Michal Hrubec 15.12.04

Kulturologické aspekty vývoje prežské architektury na... 2004 rigorózní práce Václav Lankaš 15.12.04

Projevy tabu v jazyce a v komunikaci 2004 diplomová práce prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc. Lenka Bolcková 20.09.04

Pojetí slovních druhů a jejich klasifikace v tradiční... 2004 rigorózní práce Tomáš Horák 25.11.04

Importance fo Attributional Style the Learned Helpessness... 2004 rigorózní práce Sandra Bibiana Girón Quintana 25.11.04

Československý prezident republiky do roku 1935 2004 rigorózní práce Vít Makarius 25.11.04

Mal´ am Lo´ez - úvod do četby 2004 rigorózní práce Viktor Cháb 24.11.04

Ženská próza v italské moderní literatuře 2004 rigorózní práce Zora Obstová 24.11.04

Mons Paracleti. Torzo kostela bývalého kláštera celestýnů... 2004 rigorózní práce Richard Němec 24.11.04

Imitatio Romae. Karel IV. a Řím 2004 rigorózní práce Kateřina Kubínová 24.11.04

Vznik a vývoj Občanského fóra 1989-1991 2004 rigorózní práce Libor Zeman 24.11.04

Ludácké autonomistické hnutie v druhej polovici tridsiatych... 2004 rigorózní práce Róbert Arpáš 24.11.04

Kinematografie a rakouský stát. Ke genezi kinematografické... 2004 rigorózní práce Julietta Zacharová 22.11.04

Analýza konkurenceschopnosti podniků v podmínkách blížícího... 2004 rigorózní práce Jaroslava Dědková 10.11.04

Sociálně psychologický výcvik v přípravě na řídící práci 2004 rigorózní práce Eva Jarošová 09.11.04

Vybrané problémy rozvoje lidských zdrojů malých a středních... 2004 rigorózní práce Stanislav Zeman 09.11.04

České školství ve Vídni(1848-1945) 2004 rigorózní práce Simona Kiryková 09.11.04

Protagonisté italského modernistického románu 2004 rigorózní práce Alice Flemrová 09.11.04

Čas a věčnost v "Prvních příbězích" 2004 rigorózní práce Zuzana Burianová 09.11.04

Analýza daňové politiky v EU v komparaci s daňovou politikou... 2004 rigorózní práce Slávka Fišerová 09.11.04

Prosopografický výzkum svěcenců pražské diecéze z let... 2004 rigorózní práce Eva Doležalová 09.11.04

Psychologické působení kultů a sekt 2004 rigorózní práce Josef Hrdinka 09.11.04

Laboretismus-specifický směr českého ekonomického myšlení 2004 rigorózní práce Jan Máče 09.11.04

Dětské terezínské časopisy 2004 rigorózní práce Kateřina Svobodová 09.11.04

Psychologická analýza interkulturních rozdílů a z nich... 2004 rigorózní práce Martina Mastná 05.11.04

Psychologické aspekty implementace změny v organizaci... 2004 rigorózní práce Pavla Helclová 05.11.04

Navigation decisions of rats based on a virtual spatial... 2004 rigorózní práce Tereza Nekovářová 05.11.04

Možnosti rozvoje psychologické konzultační činnosti při... 2004 rigorózní práce Hedvika Boukalová 05.11.04

Problematika poruch příjmu potravy v rizikových skupinách 2004 rigorózní práce Anna Stodolová 05.11.04

Specifika syndromu vyhoření u učitelů 2004 rigorózní práce Andrea Kyselovičová 05.11.04

Normalita. hledání původu pojmu normalita a duševní nemoc... 2004 rigorózní práce Lenka Krámská 05.11.04

Depresivní příznaky v kontextu vybraných aspektů sebepojetí... 2004 rigorózní práce Lenka Fráňová 05.11.04

Srovnání rozhovoru a dotazníků při diagnostice poruch... 2004 rigorózní práce Soňa Nováková 05.11.04

Složité souvětí o čtyřech větách jako stylový indikátor 2004 rigorózní práce Ludmila Lukavcová 11.10.04

Bitva o Alžír 1957 a její místo v dějinách alžírské války 2004 rigorózní práce Zdeněk Beránek 05.10.04

Odsun Němců z Československa a jeho realizace v okrese... 2004 rigorózní práce Lenka Fardová 05.10.04

Válka o Biafru. Občanská válka v Nigerii 2004 rigorózní práce Radek Hubálek 05.10.04

Konflikty na hranicích ndie 1947-1971 2004 rigorózní práce Jiří Sovadina 05.10.04

Alban Berg-Lulu. Proměna mluveného dramatu v operní dílo 2004 rigorózní práce Kateřina Záhorová 05.10.04

Researching Political Grammar 2004 rigorózní práce Josef Venc 30.07.04

Hodnoty a zájmy dětí s poruchami chování 2004 rigorózní práce Martina Neprašová 30.07.04

Problematika šikany na základních školách a možnosti její... 2004 rigorózní práce Lucie Ptáčková 30.07.04

Dialektologický popis slovenské romštiny ze středoslovenskýc... 2004 rigorózní práce Jan Červenka 30.07.04

Interakce Gótů a římského impéria ve 3.-5. století n.l. 2004 rigorózní práce Stanislav Doležal 30.07.04

Architektura ve věku své virtuální reprodukovatelnosti 2004 rigorózní práce Radek Váňa 30.07.04

Sociální hnutí jako místo vzdělávání dospělých 2004 rigorózní práce Martin Kopecký 30.07.04

Srovnání způsobů přejímání lexikálních jednotek z angličtiny... 2004 rigorózní práce Eliška Slámová 30.07.04

UK and EU Legislative Documents: A Comparison of Selected... 2004 rigorózní práce Jana Mackinlay 30.07.04

Problematika hodnocení na středních školách 2004 rigorózní práce Věra Kosíková 30.07.04

Nestátní neziskové organizace a jejich public relations 2004 rigorózní práce Petr Kotouš 09.07.04

Národní jednota severočeská-organizace hospodářstí a... 2004 rigorózní práce Miloš Hořejš 30.06.04

Alice Garrigue Masaryková 2004 rigorózní práce Radovan Lovčí 30.06.04

Příspěvek k dějinám státní báňské správy v českých zemích 2004 rigorózní práce Vítězslav Urbanec 30.06.04

Rozmach masové turistiky. Klub československých turistů... 2004 rigorózní práce Klára Horalíková 30.06.04

Skautská samizdatová literatura v komunistických... 2004 rigorózní práce Tomáš Navrátil 30.06.04

Nová realita literárního díla 2004 rigorózní práce Ivo Říha 30.06.04

Elektronické obchodování jako jedna z funkcí knihoven 2004 rigorózní práce Aleš Vaněk 30.06.04

Průmyslové právo a patentové rešerše 2004 rigorózní práce Lenka Tvrdá 30.06.04

Konverze dat do výměnného formátu UNIMARC a MARC21... 2004 rigorózní práce Petra Pejšová 30.06.04

Implementace systému Aleph ve vědecké knihovně s... 2004 rigorózní práce Libuše Machačová 16.05.05

Elektrotechnická státní správa - porovnání situace ve... 2004 projekt Martin Klusák 30.06.04

Vznik a vývoj českých veřejných knihoven, čtenářských spolků... 2004 rigorózní práce Martina Horáková 30.06.04

Modernizace demokratizace a nacionalismus v indiánských... 2004 rigorózní práce Přemysl Mácha 29.06.04

Reklama a budoucnost. POjetí reklamy v kulturologickém... 2004 rigorózní práce Jana Táborská 18.06.04

Islámské náboženství a posvátný prostor 2004 rigorózní práce Liana Exner Bala 18.06.04

Slovanský ústav v meziválečném období 1919-1938 2004 rigorózní práce Radek Liška 02.06.04

Vojenská kancelář prezidenta republiky 1918 – 1945 2004 rigorózní práce Pavel Buchtele 02.06.04

The Human Monster;or the of Creature and Creator 2004 rigorózní práce Jan Rovenský 02.06.04

Americká společnost a kulturní identita 2004 rigorózní práce Vít Vaníček 11.05.04

Internet jako komunikační systém a kulturní fenomén 2004 rigorózní práce Radek Boháč 11.05.04

Etnobotanika v archivních fondech Etnologického ústavu AVČR 2004 rigorózní práce Hana Procházková 10.05.04

Sušárny ovoce v okrese Ústí nad Orlicí 2004 rigorózní práce Radim Urbánek 10.05.04

Nizozemsko - český slovník 2004 rigorózní práce Zdenka Hrnčířová 10.05.04

Problematika zvyšování informační gramotnosti v prostředí... 2004 rigorózní práce Hana Landová 13.04.04

Týmová práce a její využití ve veřejných knihovnách 2004 rigorózní práce Dana Petrýdesová 13.04.04

Informační systémy agenturního zpravodajství v ČTK a ve... 2004 rigorózní práce Lucie Strašíková 13.04.04

Systémy muzejních digitálních knihoven 2004 rigorózní práce Ilja Šedo 13.04.04

Knihovna Christopha Philippa Zickela 2004 rigorózní práce Richard Šípek 13.04.04

Bezplatně přístupné databáze průmyslově právních informací... 2004 rigorózní práce Linda Lopezová 13.04.04

Informační zabezpečení procesu harmonizace práva v přípravě... 2004 rigorózní práce Jana Pavková 13.04.04

Kresba lidské postavy v psychologické diagnostice 2004 rigorózní práce Silvie Lexová 08.04.04

Elektronická komunikace jako faktor v mezilidských vztazích 2004 projekt Zuzana Vrbová 08.04.04

Problematika supervize v psychoterapii 2004 projekt Veronika Junková 08.04.04

On the relationship between personality and certain... 2004 rigorózní práce Lior Behar 08.04.04

Škála libosti podnětových slov v kntextu asociačního experi-... 2004 rigorózní práce Vít Čelikovský 08.04.04

Humanitární intervence 2004 rigorózní práce Veronika Bílková 26.03.04

Operace Allied Force a její důsledky pro praxi humanitní... 2004 rigorózní práce Přemysl Štěpánek 26.03.04

Sbor odborných poradců československé delegace na... 2004 rigorózní práce Zdeněk Vácha 11.03.04

Dolnolužické zemské fojtství za úřadování Albrechta Šlika... 2004 projekt Luděk Březina 11.03.04

Páni ze Švamberka ( Dějiny rodu od 13.století do roku 1455) 2004 rigorózní práce Petra Smetáková 11.03.04

Život a dílo dr. Lva Sychravy 2004 rigorózní práce Jan Michl 11.03.04

Programy českého umění 1957-1970 2004 rigorózní práce Klára Simandlová 01.03.04

Umění jako odkaz na realitu času ( v myšlení Henriho... 2004 projekt Miloš Ševčík 01.03.04

Stýkání nebo potýkání? Několik kapitol z dějin českoněmecko-... 2004 rigorózní práce Václav Petrbok 01.03.04

Čeští a slovenští Romové 2004 rigorózní práce Hana Synková 26.02.04

Třebechovický Proboštův betlém v kontextu českého betlémař-... 2004 rigorózní práce Zita Zemanová 25.02.04

Tetování - variabilita univerzálie zdobení lidského těla 2004 rigorózní práce Martin Rychlík 25.02.04

K německé otázce 1848-1850. Cesta k Olomouckému ponížení... 2004 rigorózní práce Radek Soběhart 18.02.04

Cesta k francouzsko-ruskému spojenectví 1887-1893/4 2004 rigorózní práce Lukáš Novotný 18.02.04

Závěrečná fáze rakousko-pruského dualismu. K zahraničněpoli-... 2004 projekt Pavlína Chocová 18.02.04

Politika Spojených států vůči Sovětskému svazu v období před... 2004 rigorózní práce Milan Hroníček 18.02.04

Solovecké tábory zvláštního určení coby příklad vývoje... 2004 rigorózní práce Lukáš Babka 18.02.04

Obraz osobnosti pachatelů násilně trestné činnosti v jejich... 2004 rigorózní práce Jaromír Škopec 17.02.04

Nové podoby dramatu v katalánské divadelní avantgardě 2004 rigorózní práce Jaroslava Peprlová 17.02.04

Architektura renesanční 2004 rigorózní práce Ivan Muchka 06.02.04

Architektura Ostravy 2.poloviny 19. a počátku 20. století 2004 rigorózní práce Alice Gregorčíková 06.02.04

Svatí vojíni na nástěnných malbách moravského Srbska 2004 rigorózní práce Marina Hořínková 06.02.04

Litoměřicko-třeboňská bible 2004 rigorózní práce Markéta Pražáková 06.02.04

Management lidských zdrojů 2004 rigorózní práce Petr Polák 04.02.04

Teoretická východiska a vývoj personálního řízení 2004 rigorózní práce Renata Kocianová 04.02.04

Die Offiziumsantiphonen Adventszeit 2004 rigorózní práce David Eben 04.02.04

Interpretace času a prostoru v dramatu 2004 rigorózní práce Lenka Jungmannová 04.02.04

Doudlebský lexikon 2004 projekt Zbyněk Holub 02.02.04

Lidové názvy rostlin na území obce Korpilahti 2004 rigorózní práce Václav Chvátal 26.01.04

Projevy Karla Kramáře v Národním shromáždění v letech... 2004 rigorózní práce Martina Lustigová 22.01.04

Decentralizace a dekoncentrace ve veřejné správě ve... 2004 rigorózní práce Vilém Novotný 22.01.04

Podoby folkrorismu v literatuře 19. Století 2004 projekt Olga Brandtová 12.01.04

The Representations of India in Contemporary Indian... 2004 rigorózní práce Ludmila Volná 12.01.04

Reakce na ambivalentní objekt 2004 rigorózní práce Jeroným Klimeš 12.01.04

Možnosti vzdělání a uplatnění žen v Praze ve 2.polovině... 2004 rigorózní práce Marie Bahenská 12.01.04

Anális teórico-práctico del artículo espanol con especial... 2004 rigorózní práce María Jesús Sanz Cantera 12.01.04

Návrh na zlepšení komunikace ve vybrané organizaci 2003 diplomová práce Barbora Hochmalová 20.02.06

Towards India: The Representation of India in Contemporary... 2003 diplomová práce PhDr. Soňa Nováková, CSc. Halka Varhaníková 22.09.04

Osídlení středního paleolitu na lokalitě Bečov I. 2003 diplomová práce doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc. Ondřej Levínský 15.09.04

Archeologie o středověkém vývoji Čimic u Prahy... 2003 diplomová práce doc. PhDr. Jan Klápště, CSc. Filip Laval 22.09.04

Výpověď souboru rně středověkých mečů ze staromoravského... 2003 diplomová práce prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc. Jiří Košta 22.09.04

Nálezy lidských kosterních pozůstatků na sídlištích... 2003 diplomová práce PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D. Drahomíra Malyková 22.09.04

Teplice - Šanov, říjen 1937-září1938 2003 diplomová práce prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc. Lenka Jarošová 22.09.04

Raně středověký hrad Drahúš u Postoloprt 2003 diplomová práce prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc. Martina Kotková 22.09.04

Nálezy terry sigilaty v Čechách 2003 diplomová práce doc. PhDr. Lubomír Košnar, CSc. Jakub Halama 22.09.04

Artemis a Dionýsos jako božstva jinakosti 2003 diplomová práce Mgr. Radek Chlup, PhD. Markéta Sitárová 22.09.04

Theologie osudu v Pindarově druhé olympijské ódě 2003 diplomová práce Mgr. Radek Chlup, PhD. Filip Horáček 22.09.04

Kůň v laténském umění 2003 diplomová práce prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc. Monika Švecová 22.09.04

Etruské a italické vlivy v hmotné kultuře... 2003 diplomová práce prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc. Marek Dráč 22.09.04

Komparativní studie financování politických stran v České a... 2003 diplomová práce PhDr. Tomáš Lebeda Lucie Gagová 22.09.04

Nejfrekventovanější nová kompozita s... 2003 diplomová práce prof. PhDr. František Čermák, DrSc. Victoriya Rudenok 21.09.04

Turecká komunita v Česku z hlediska interkulturní... 2003 diplomová práce doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc. Sevinc Alizade 21.09.04

K problematice koncipování učebnice českého jazyka pro... 2003 diplomová práce PhDr. Milan Hrdlička Audur Loftsdóttir 21.09.04

Proměny irulské společnosti v zrcadle mýtů 2003 diplomová práce prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc. Zuzana Hrdličková 21.09.04

Teoretický podklad pro sestavení slovníku minimální slovní... 2003 diplomová práce PhDr. David Sehnal Lukáš Zádrapa 21.09.04

Sledování výskytu specifických poruch osobnosti u pacientů... 2003 dizertační práce Markéta Habermannová 20.09.04

O breberkách 2003 diplomová práce Aleš Ulm 08.09.04

Současní Irokézové a jejich identita 2003 dizertační práce doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc. Lívia Šavelková 19.03.04

Strategie zdvořilosti v persvazilní (veřejné) komunikaci 2003 dizertační práce doc. PhDr. Karel Šebesta, CSc. Daniela Zítková 02.02.04

Kritická edice latinských zpráv a dopisů českých jezuitských... 2003 dizertační práce PhDr. Michal Svatoš, CSc Pavel Zavadil 02.02.04

Cyklus vyprávění o Jóséfovi v židovské tradici,... 2003 dizertační práce prof. PhDr. Jaroslav Oliverius, CSc. Jindřiška Kracíková 02.02.04

Syntaktické rysy českých nářečí v užším smyslu 2003 dizertační práce prof. PhDr. Karel Kučera, CSc. Martina Waclawičová 02.02.04

Francesco Petrarca. Cesta k moderní poezii 2003 dizertační práce doc. PhDr. Jiří Pelán Vanda Vybíralová 02.02.04

Formalizovaný kontrastivní popis slovní zásoby více jazyků 2003 dizertační práce prof. PhDr. František Čermák, DrSc. Pavel Vondřička 02.02.04

Keramika a materiální inventář kultury Chimú 2003 dizertační práce Mgr. Markéta Křížová, Ph.D. Sylvie Květinová 02.02.04

Jugoslávská informbyrovská emigrace v Československu 2003 dizertační práce doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc. Ondřej Vojtěchovský 02.02.04

Islamofobie v ČR 2003 dizertační práce PhDr. Jan Pargač, CSc. Jiří Vesecký 02.02.04

Větněčlenská konstantnost předmětu mezi angličtinou... 2003 dizertační práce prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc. Lenka Slunečková 02.02.04

Změna a vývoj hodnotové orientace u HIV pozitivních... 2003 dizertační práce prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D. Olga Urbánková 02.02.04

Lexikálny rozbor idiolektov jednej rómskej rodiny z Jelšavy 2003 dizertační práce doc. Milena Hübschmannová, CSc. Milan Samko 02.02.04

Povahopis české drobné prózy na přelomu 19. a 20. stol. 2003 dizertační práce PhDr. Luboš Merhaut, CSc. Michal Topor 02.02.04

Kompetence českých neslyšících vysokoškoláků v češtině... 2003 dizertační práce prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. Ivana Tetauerová 02.02.04

Perun - sonda do slovanského pohanství 2003 dizertační práce Prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc. Michal Téra 02.02.04

Husserl a problém subjektivity 2003 dizertační práce doc. Miroslav Petříček, Dr. Lea Takács 02.02.04

Vztah vidu k ostatním gramatickým kategoriím... 2003 dizertační práce doc. PhDr. Zoe Hauptová, CSc. Hiroshi Tanaka 02.02.04

Francouzská próza 19. století pohledem tematologické... 2003 dizertační práce doc. PhDr. Aleš Pohorský, CSc. Zdeňka Kostik 02.02.04

Kancelář vratislavského hejtmanství za králů... 2003 dizertační práce prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc. Mlada Holá 02.02.04

Mongolština v obřadu tibetského buddhismu 2003 dizertační práce doc. dr. Žugderin Luvsandorž Zdeněk Štěbeták 02.02.04

Demontáž apartheidu v Jihoafrické republice a její cesta... 2003 dizertační práce PhDr. Petr Skalník, CSc. Jan Šmíd 02.02.04

Křesťanský architext: Poetika posvátného 2003 dizertační práce PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. Pavel Šidák 02.02.04

Modely těla a tělesnosti v prózách R. Weinera, J. Čepa... 2003 dizertační práce prof. PhDr. Vladimír Papoušek, CSc. Stefania Szostok 02.02.04

Politika transformace v projektech nevládních organizací 2003 dizertační práce doc. PhDr. František Vrhel, CSc. Hana Synková 02.02.04

Mereologie v díle Tomáše Akvinského 2003 dizertační práce prof. PhDr. Stanislav Sousedík David Svoboda 02.02.04

Návrh vytvoření a využití česko - francouzského a... 2003 dizertační práce doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. Martin Svášek 02.02.04

Modelování jazykových jevů v českém jazyce ve... 2003 dizertační práce prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc. Olga Stehlíková, DiS. 02.02.04

Postavy "Cikánů" v české a evropské literatuře 19. Století 2003 diplomová práce doc. PhDr. Hana Šmahelová, CSc. Daniel Soukup 02.02.04

Úloha Jeznika Koghbaciho v nábožensko - politickém... 2003 dizertační práce prof. PhDr. Rudolf Veselý, CSc. Anna Sochová 02.02.04

Analýza východní politiky Williho Brandta vůči NDR, PLR,... 2003 dizertační práce doc. PhDr. František Stellner, Ph.D. Radek Soběhart 02.02.04

Pražský groš v Litvě 2003 dizertační práce PhDr. Eduard Šimek, CSc. Vytautas Smilgevičius 02.02.04

Jazykový management v dvojjazyčném společenství 2003 dizertační práce doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc. Marián Sloboda 02.02.04

Synergie informačních procesů a vzdělávání v koncepci... 2003 dizertační práce PhDr. Richard Papík, Ph.D. Zuzana Sládková 02.02.04

Menšinovost v literatuře 2003 dizertační práce doc. PhDr. Hana Šmahelová, CSc. Alena Scheinostová 02.02.04

Sídelní areály neolitu a počátku eneolitu ve středních... 2003 dizertační práce doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc. Jaroslav Řídký 02.02.04

Filosofie jazyka a jednota myšlení Waltera Bejamina 2003 dizertační práce doc. Miroslav Petříček, Dr. Martin Ritter 02.02.04

Jindřich Šimon Baar a dr. Karel Farský - dvě cesty... 2003 dizertační práce doc. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. Martina Průková 02.02.04

Česká menšina v Kyrgyzstánu 2003 dizertační práce PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. Hana Prokopová 02.02.04

Feminismus na prahu 20. Století 2003 dizertační práce doc. PhDr. Irena Štěpánová, CSc. Magdaléna Potměšilová 02.02.04

Předválečná moderna 2003 dizertační práce doc. PhDr. Jiří Brabec, CSc. Jan Pospíšil 02.02.04

Život a dílo rabi Jony Landsofera (1678 - 1712) 2003 dizertační práce doc. PhDr. Jiřina Šedinová, CSc. Marta Polakovičová 02.02.04

Vztahy ČSR a Maďarska v letech 1918 - 1939.... 2003 dizertační práce doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc. Robert Pejša 02.02.04

Význam tradice slovensko - maďarských kulturních (literar.)... 2003 dizertační práce doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc. Robert Pejša 02.02.04

MIngské texty o malířství 2003 dizertační práce doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. Michaela Pejčochová 02.02.04

Posvátné a profánní v koptské společnosti 2003 diplomová práce prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc. Viola Pargačová 30.01.04

Využití folkloru v poezii 20. Století 2003 dizertační práce prof. PhDr. Miroslav Červenka, DrSc. Kateřina Ondřejová 30.01.04

Apocalypse in The Works of Thomas Pynchon 2003 diplomová práce PhDr. Hana Ulmanová, M.A., Ph.D. Richard Olehla 30.01.04

Vývoj imigračních politik. Případ Francie a Německa 2003 dizertační práce doc. PhDr. Blanka Říchová, CSc. Vilém Novotný 30.01.04

Moderní analýza politiky - tvorba politik v Evropě 2003 dizertační práce doc. PhDr. Jiří Kunc, CSc. Vilém Novotný 30.01.04

Konzervativní vláda Stanleyho Baldwina a její vztah k... 2003 dizertační práce prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc. Lukáš Novotný 30.01.04

Egyptské výtvarné umění XX. století a jeho role ve... 2003 dizertační práce prof. PhDr. Rudolf Veselý, CSc. Hana Nováková 30.01.04

Jan Duns Scotus - De Primo Principio 2003 dizertační práce prof. PhDr. Stanislav Sousedík Lukáš Novák 30.01.04

Možnosti konceptů autorského subjektu 2003 dizertační práce Doc. PhDr. Petr Bílek, CSc. Richard Müller 30.01.04

Autobiographische Fragmente in der modernen deutschen... 2003 dizertační práce doc. Miroslav Petříček, Dr. Alena Mrázková 30.01.04

Psychologické aspekty vedenia výsluchu páchatělov... 2003 dizertační práce PhDr. Ilona Gillernová, CSc. Monika Molnárová 30.01.04

Stoická teorie svobody podmíněného jednání...2003 dizertační práce doc. Mgr. Filip Karfík, Dr. Vladimír Mikeš 30.01.04

Klasicizující tendence v českém výtvarném umění... 2003 dizertační práce prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc. Rea Michalová 30.01.04

Dramatické dílo Henrika Ibsena v kontextu české kultury... 2003 dizertační práce Doc. PhDr. Petr Bílek, CSc. Petra Mertinová 30.01.04

Jedinec a venkovská společnost na pozadí významných... 2003 dizertační práce prof. PhDr. Eduard Maur, CSc. Miroslava Melkesová 30.01.04

SOE ve střední Evropě 2003 dizertační práce prof. PhDr. Vladimír Nálevka, CSc. Marie Matúšů 30.01.04

Pozůstalostní inventáře raně novověké šlechty v opavském... 2003 dizertační práce prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. Petra Mašitová 30.01.04

Básnická tvorba Pedra Salinase a její myšlenkový kontext 2003 dizertační práce prof. PhDr. Anna Housková, CSc. Martina Mašínová 30.01.04

Aplikace teorie racionální volby v sociologii.... 2003 dizertační práce doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. Lenka Mašindová 30.01.04

Moravští a čeští sochaři ve Slezsku a velkopolsku v 2.... 2003 dizertační práce prof. PhDr. Mojmír Horyna Antonina Zofia Ławniczak 30.01.04

Kognitivní memetika a její přínos pro informační vědu 2003 dizertační práce PhDr. Richard Papík, Ph.D. Michal Lorenz 30.01.04

Taxonomie folklorní prózy 2003 dizertační práce doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc. Jan Luffer 30.01.04

Chesterton a jeho recepce v české literauře 1918 – 1938 2003 dizertační práce Doc. Dr.phil. Josef Vojvodík, M.A. Jan Lukavec 30.01.04

Typologie literární postavy v současném českém románu 2003 dizertační práce Doc. PhDr. Petr Bílek, CSc. Klára Lukavská 30.01.04

Karel Kramář v období první republiky 2003 dizertační práce doc. Mgr. Vratislav Doubek, Ph.D. Martina Lustigová 30.01.04

Československo a Itálie v 30. letech 20. století 2003 dizertační práce prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc. Erik Maršoun 30.01.04

Typické jevy mluvené češtiny 2003 dizertační práce prof. PhDr. Petr Sgall, DrSc. Concetta Maglione 30.01.04

Role informačních pracovníků a informačních... 2003 dizertační práce PhDr. Richard Papík, Ph.D. Hana Landová 30.01.04

Příspěvky ke stavební podobě a vybavení obytných... 2003 dizertační práce doc. PhDr. Jan Klápště, CSc. Jan Kypta 30.01.04

Středočeská oblast ve starší době bronzové -... 2003 dizertační práce Dr. Martin Bartelheim Milan Kuchařík 30.01.04

Situace jako pedagogický problém 2003 dizertační práce doc. PhDr. Jaroslav Koťa Tomáš Kubalík 30.01.04

Vývoj indigenních hnutí v závoslosti na politické... 2003 dizertační práce doc. PhDr. Jiří Kunc, CSc. Lukáš Krejčí 30.01.04

Ikonografie česky psaných utrakvistických graduálů 2003 dizertační práce PhDr. Jana Hlaváčková Martina Kratochvílová 30.01.04

Der Phantasieraum, seine Gestaltung, Funktion und die... 2003 dizertační práce doc. Miroslav Petříček, Dr. Lucie Koutková 30.01.04

Saský vpád do Čech a návrat exulantů 2003 dizertační práce prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. Oldřich Kortus 30.01.04

Osídlení a využití krajiny ve středověku a ranném novověku 2003 dizertační práce doc. PhDr. Vladimír Salač, CSc. Tomáš Klír 30.01.04

Sémantická struktura věty v češtině a litevštině 2003 dizertační práce prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc. Lucie Korbélyiová 30.01.04

Problematika povahy sémantických vlastností:... 2003 dizertační práce prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc. Jan Kolář 30.01.04

Srovnání české a rakouské hrané filmové tvorby... 2003 dizertační práce prof. PhDr. Jan Kuklík, CSc. Lukáš Kašpar 30.01.04

Dativ v českém pádovém sytému 2003 dizertační práce prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc. Barbora Štindlová 30.01.04

Integrace menšinových společenství ve vzdělávacích... 2003 dizertační práce doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc. Eva Janebová 30.01.04

"Kinesis" u Maxima Vyznavače 2003 dizertační práce doc. Lenka Karfíková Ladislav Chvátal 30.01.04

Evropa a třetí svět v souvislosti s érou postkolonialismu 2003 dizertační práce PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. Petra Hůlová 30.01.04

Problém umenia a tvorby v próze Karla Čapka... 2003 dizertační práce doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc. Martin Hudymač 30.01.04

Československé legie v Číně 2003 dizertační práce doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. Martin Hošek 30.01.04

Kultovní terminologie v chetitských textech 2003 dizertační práce doc. PhDr. Petr Vavroušek, CSc. Šárka Velhartická 30.01.04

Kulturní fenomén dělnické třídy v období první republiky 2003 dizertační práce prof. PhDr. Zdeněk Kárník, DrSc. Stanislav Holubec 30.01.04

Teorie světových sytémů a problémy globalizace současného... 2003 dizertační práce prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc. Stanislav Holubec 30.01.04

Vzdělání a výchova aristokracie v předbělohorských... 2003 dizertační práce doc. PhDr. Petr Vorel, CSc. Andrea Holasová 30.01.04

Zemědělství v Protektorátu Čechy a Morava 2003 dizertační práce doc. PhDr. Eduard Kubů, CSc. Barbora Štolleová 30.01.04

Rybníkářské farmy v regionu Pampanga na Filipínách 2003 dizertační práce Mgr. Jaroslav Skupnik, Ph.D. Eva Hejdová 30.01.04

Jazyková politika v Mexiku a v Guatemale 2003 dizertační práce doc. PhDr. František Vrhel, CSc. Vendula Hingarová 30.01.04

Židovské obce v Čechách a na Slovensku v 18. století 2003 dizertační práce doc. PhDr. František Vrhel, CSc. Tereza Habáňová 30.01.04

Proměny francouzského románu (1800 - 1950) 2003 dizertační práce doc. PhDr. Aleš Pohorský, CSc. Zuzana Fišerová 30.01.04

Interkulturní andragogika 2003 dizertační práce doc. Dr. Milan Beneš Jaroslav Faltýn 30.01.04

Českomoravské filmové ústředí 2003 dizertační práce doc. PhDr. Stanislava Přádná Tereza Dvořáková 30.01.04

African Literatures written in English 2003 dizertační práce prof. PhDr. Martin Procházka, CSc. Eva Napoleao dos Reis 30.01.04

Mýtus a existencialismus v díle... 2003 dizertační práce doc. PhDr. Hedvika Vydrová Petra Dolejší 30.01.04

Česko - kubánské vztahy ve 20. století 2003 dizertační práce prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. Ivana Dadová 30.01.04

Čeština v tzv. nových médiích 2003 dizertační práce prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. Michaela Lišková 30.01.04

Současné latinskoamerické drama 2003 dizertační práce doc. PhDr. Jan Hyvnar, CSc. Martina Černá 26.01.04

Královské seznamy strarověkého předního východu 2003 dizertační práce doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc. Pavel Čech 26.01.04

Tradiční arabská medicína 2003 diplomová práce prof. PhDr. Rudolf Veselý, CSc. Eva Čapková 26.01.04

Role tlumočníka v procesuálně orientované... 2003 diplomová práce doc. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. Eva Císlerová 26.01.04

Oppidum České Lhotice a vztahy Čech a Moravy... 2003 dizertační práce doc. PhDr. Vladimír Salač, CSc. Alžběta Danielisová 26.01.04

Vliv informačních technologií na podobu... 2003 dizertační práce PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. Václav Cimbál 26.01.04

Zemské fojství a správa Dolní Lužice v 16. století 2003 dizertační práce prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. Luděk Březina 26.01.04

Hodnoty, hodnotové orientace a volný čas mládeže 2003 dizertační práce doc. PhDr. Jiří Pelikán, CSc. Petr Brichcín 26.01.04

Verbální prefixy v horní lužické srbštině 2003 dizertační práce Mgr. Markus Giger, Ph.D. Katja Brankatschk 26.01.04

Afroamerická autobiografia 2003 dizertační práce PhDr. Hana Ulmanová, M.A., Ph.D. Nina Bosničová 26.01.04

Tvorba Michala Ajvaze a (současné) filozofické koncepce 2003 dizertační práce doc. PhDr. Jiří Trávníček Ekaterina Bobrakova-Timochkina 26.01.04

Vliv tělovýchovy a sportu na formování ženské... 2003 dizertační práce prof. PhDr. Jiří Štaif, CSc. Filip Bláha 26.01.04

Tendence a vlivy v české archtektuře 1751 – 1790 2003 dizertační práce prof. PhDr. Mojmír Horyna Richard Biegel 26.01.04

Avantgardy a národné identity 2003 dizertační práce Doc. Dr.phil. Josef Vojvodík, M.A. Dáša Beracková 26.01.04

Svět filmu a místo diváka 2003 dizertační práce prof. PhDr. Jiří Cieslar Helena Bendová 26.01.04

Hudba u hudební kultura na Starém Městě pražském... 2003 dizertační práce doc. PhDr. Jaromír Černý, CSc. Jan Baťa 26.01.04

Odraz počátků a rozvoje města Opavy ve 13. a 14. století... 2003 dizertační práce doc. PhDr. Jan Klápště, CSc. Michal Zezula 23.01.04

Tělesná kultura jako nedílná součást andragogického... 2003 dizertační práce PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. Alexandra Zemanová 23.01.04

Retrospektivní pohled tří generací odsunutých sudetských... 2003 dizertační práce PhDr. Jiřina Šiklová, CSc. Kristina Vronková 23.01.04

Webometrie Biliometrické metody v prostředí WWW 2003 dizertační práce prof. PhDr. Marie Königová, CSc. Martin Vítů 23.01.04

Personální politika v ozbrojených složkách v... 2003 dizertační práce doc. PhDr. Jiří Kocian, CSc. Jiří Velhartický 23.01.04

Biblické texty v literatuře pro děti a mládež ve 20.... 2003 dizertační práce doc. PhDr. Hana Šmahelová, CSc. Kateřina Váňová 23.01.04

Měšťané a církev na předhusitském Kutnohorsku 2003 dizertační práce prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc. Vojtěch Vaněk 23.01.04

Média, kultura a společnost 2003 dizertační práce doc. PhDr. Martin Matějů Jindřich Urban 23.01.04

Psychologie rozhodování v činnosti a v chování 2003 diplomová práce Prof. Dr. Hoskovec J. Pavel Uhlář 23.01.04

Zvuková stavba moderní standartní čínštiny 2003 dizertační práce doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. Hana Třísková 23.01.04

Obraz druhé světové války v české beletrii 2003 dizertační práce prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc. Filip Tomáš 23.01.04

Lokál v systému pádů češtiny 2003 dizertační práce prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc. Jan Táborský 23.01.04

Předměty s vazbou na Španělsko a Latinskou Ameriku... 2003 dizertační práce PhDr. Pavel Štěpánek Kateřina Švajdlerová 23.01.04

Velim - Skalka. Výšinné opevněné sídlo z doby bronzové.... 2003 dizertační práce PhDr. Ivan Pavlů, DrSc. Radka Šumberová 23.01.04

Tabulová malba pozdní gotiky ve středoslovenských báňských... 2003 dizertační práce prof. PhDr. Jaromír Homolka, CSc. Martin Šugár 23.01.04

Česká literatura v Lotyšsku. Recepce a typologická srovnání 2003 dizertační práce Prof. PhDr. Radegast Parolek, DrSc. Pavel Štoll 23.01.04

Marxistická literární teorie 2003 dizertační práce Doc. PhDr. Petr Bílek, CSc. Miroslav Štochl 23.01.04

Systém interní komunikace v bance. Psychologické aspekty 2003 dizertační práce doc. PhDr. Ing. Karel Riegel, CSc. Petr Šrámek 23.01.04

Uvěřítelnost narativních textů a jimi budovaných fikčních... 2003 dizertační práce Doc. PhDr. Petr Bílek, CSc. Kryštof Špidla 23.01.04

K otázkám sémantiky jazykové negace na základě... 2003 dizertační práce prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc. Renata Šimůnková 23.01.04

Achilles G. Rizzoli 2003 dizertační práce prof. PhDr. Martin Procházka, CSc. Barbora Šafářová 23.01.04

Kognitivní funkce u depresivní poruchy 2003 diplomová práce PhDr. Petr Kulišťák, CSc. Petra Sumcovová 23.01.04

The Concept of Space in the Victorian Novel 2003 dizertační práce prof. PhDr. Martin Procházka, CSc. Alice Sukdolová 23.01.04

Projekt dalšího rozvoje VIDA center 2003 dizertační práce doc. PhDr. Pavel Hartl Jitka Styblíková 23.01.04

Román – hra 2003 dizertační práce Erik Roraback, Ph.D. Richard Thomas Stock, M.A. 23.01.04

Lexikum počátků staročesky psané prózy 2003 dizertační práce prof. PhDr. Karel Kučera, CSc. Martin Stluka 23.01.04

Kulturní život města Plzně se zaměřením na problematiku... 2003 dizertační práce doc. PhDr. Martin Matějů Květuše Sokolová 23.01.04

Osada z doby bronzové v Kněževsi u Prahy.... 2003 diplomová práce prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc. Lubor Smejtek 23.01.04

Kultura, komunikace, prostor 2003 dizertační práce doc. PhDr. Martin Matějů Jiří Smejkal 23.01.04

Sociolingvistické aspekty angličtiny v ČR po roce 1989 2003 dizertační práce doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc. Tamah Sherman 22.01.04

Meziválečné Finsko - Hledání zahraniční orientace 2003 dizertační práce prof. PhDr. Vladimír Nálevka, CSc. Vojtěch Scheinost 22.01.04

Sociálně - ekonomický profil trehandra a arizátora... 2003 dizertační práce doc. PhDr. Drahomír Jančík, CSc. Monika Sedláková 22.01.04

Problémy české histografie s ohledem na německé... 2003 diplomová práce Marie Vachková, Ph.D. Miroslav Sedláček 22.01.04

Literární a společenskopolitická komparace... 2003 dizertační práce PhDr. Hana Ulmanová, M.A., Ph.D. Karolína Ryvolová 22.01.04

Dějiny tetování a setkání archaismu s postmodernou... 2003 dizertační práce doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc. Martin Rychlík 22.01.04

Shakespeare´s Mirrors in Midsummer Night´s Dream 2003 dizertační práce prof. PhDr. Martin Hilský, CSc. Jan Rovenský 22.01.04

Politická koncepce války v globalizujícím se... 2003 dizertační práce PhDr. Marek Hrubec, Ph.D. Jan Rovenský 22.01.04

Tadeo Haenke 2003 dizertační práce prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. Vladislav Rogozov 22.01.04

Mascaras mexicanas.... 2003 dizertační práce prof. PhDr. Anna Housková, CSc. Markéta Riebová 22.01.04

Vliv psychického stavu na diagnostiku poruch... 2003 dizertační práce prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D. Marek Preiss 22.01.04

Lexikální rozbor idiolektov rómskej rodiny... 2003 diplomová práce doc. Milena Hübschmannová, CSc. Rastislav Pivoň 22.01.04

Člověk a jeskyně v neolitu 2003 diplomová práce doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc. Vladimír Peša 22.01.04

Vztah jazyka a reality ve vybraných prózách... 2003 dizertační práce prof. PhDr. Martin Hilský, CSc. Renata Pechová, M.A. 22.01.04

Edukce dospělých v pojetí polských andragogů 2003 dizertační práce doc. Dr. Milan Beneš Jiří Pavlů 22.01.04

Koncepce oúv. v textu De compositione verb.... 2003 diplomová práce prof. PhDr. Růžena Dostálová, CSc. Jiří Pavlík 22.01.04

Jazyk anglických veřejných nápisů 2003 diplomová práce prof. PhDr. Aleš Klégr Eva Palasová 22.01.04

Problematika produkce a percepce "e - caduc"... 2003 dizertační práce prof. PhDr. Marie Dohalská, DrSc. Sylva Nováková 22.01.04

Vznik a současné problémy vyšších zdravotnických škol 2003 dizertační práce doc. PhDr. Jaroslav Koťa Lenka Nováková 22.01.04

Argentina v druhé polovině 20. století 2003 diplomová práce doc. PhDr. Jiří Chalupa Alice Němečková 22.01.04

Kulturní diversita v Evropské Unii 2003 diplomová práce PhDr. Josef Žák Jolana Dočkalová 22.01.04

Středověké zázemí pražské sídelní aglomerace 2003 diplomová práce doc. PhDr. Jan Klápště, CSc. Zdeněk Neustupný 22.01.04

Kulturní program národních hnutí u Slovanů v... 2003 diplomová práce Doc. PhDr. Vladimír Blažek, CSc. Milada Nedvědová 22.01.04

Diferenciace sídelního prostoru v pravěku... 2003 dizertační práce PhDr. Martin Kuna, CSc. Pavel Moš 22.01.04

Vývoj pohádkových postav.... 2003 dizertační práce doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc. Adriano Mondelli 22.01.04

Budoucnost revoluce ve vojenství (IRMA)... 2003 dizertační práce Jiří Šedivý, M.A., Ph.D. Hana Moťková, MA 22.01.04

Vinzenz Maschek (1775 - 1831).... 2003 diplomová práce prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. Jiří Mikuláš 22.01.04

Mijazawa Kendží a jeho vidění světa 2003 diplomová práce doc. Zdenka Švarcová, Dr. Katarína Mikulová 22.01.04

Raně středověké sídliště v Hrdlovce 2003 dizertační práce prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc. Petr Meduna 22.01.04

Nové výzvy terorismu 2003 dizertační práce doc. PhDr. Lenka Šulová, CSc. Simona Měchová 22.01.04

Rozvoj složitosti souvětí v akademické próze za... 2003 dizertační práce prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc. Marcela Malá 22.01.04

Splendor curiae regis.... 2003 dizertační práce prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. Dana Dvořáčková 22.01.04

Pohřební obřady Dajaků 2003 dizertační práce doc. PhDr. František Vrhel, CSc. Radmila Lorencová 22.01.04

Specifika rané interakce v novorozeneckém věku 2003 dizertační práce doc. PhDr. Lenka Šulová, CSc. Milada Matoušová 22.01.04

Role očních pohybů v klinické diagnostice 2003 dizertační práce PhDr. Radovan Šikl, Ph.D. Jiří Lukavský 22.01.04

Opevnění a osidlení českých oppid.... 2003 dizertační práce PhDr. Martin Kuna, CSc. Roman Křivánek 22.01.04

Syntaktické postavení adjektiva a jeho... 2003 dizertační práce Marie Vachková, Ph.D. Lenka Ledvinková 22.01.04

Specifika řízení projektů při implementaci... 2003 dizertační práce PhDr. Richard Papík, Ph.D. Helena Lipková 22.01.04

Orphans and Illegitimate Children and their... 2003 dizertační práce PhDr. Zdeněk Beran, CSc. Susanne Kyas 22.01.04

Program prevence zneužívání psychotropních látek... 2003 dizertační práce PhDr. Václav Soukup, CSc. Libor Kubelka 22.01.04

Český PEN-klub 1925 – 1989 2003 dizertační práce prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc. Petra Řezníčková 22.01.04

Kvalitativní analýza vzpomínek romských pamětníků... 2003 dizertační práce doc. Milena Hübschmannová, CSc. Jana Kramářová 22.01.04

Names of Birds in Czech and English:... 2003 diplomová práce doc. PhDr. Jan Čermák, CSc. Petr Kos 22.01.04

Řízení rizik a bezpečnostní politika organizace.... 2003 dizertační práce PhDr. Richard Papík, Ph.D. Miroslav Kohout 22.01.04

Trickster Narratives in Contemporary Canadian Fiction 2003 dizertační práce prof. PhDr. Martin Hilský, CSc. Klára Kolinská 22.01.04

Mobilita člověka českého středověku a její vývoj.... 2003 dizertační práce prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. Tomáš Klimek 22.01.04

Speciální dvojjazyčná lexikografie... 2003 dizertační práce Marie Vachková, Ph.D. Renata Klčová 22.01.04

Sociolingvistická a etnolingvistická dynamika... 2003 dizertační práce prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc. Veronika Kapišovská 21.01.04

Využití strukturovaného rozhovoru "Týmová práce"... 2003 dizertační práce doc. PhDr. Pavel Hartl Hynek Kalvoda 21.01.04

Subjekty v poezii spirituálně orientovaných autorů 2003 dizertační práce prof. PhDr. Miroslav Červenka, DrSc. Zita El-Dunia 21.01.04

Josef Vítězslav Šimák... 2003 dizertační práce prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. Hana Kábová 21.01.04

Výšinné lokality západních Čech 2003 dizertační práce PhDr. Martin Kuna, CSc. Jan John 21.01.04

Odraz josefinských církevních reforem (1780 - 1790)... 2003 dizertační práce prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc. Stanislava Jílková 21.01.04

Byzantolog a historik umění N.L.Okuněv.... 2003 diplomová práce prof. PhDr. Jaromír Homolka, CSc. Ioulia Jančárková 21.01.04

Západní Čechy v době halštalské a časně laténské.... 2003 dizertační práce prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc. Miloslav Chytráček 21.01.04

Rexlexe způsobu života žen v oravském regionu z pohledu... 2003 dizertační práce PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. Petra Chrenková 21.01.04

Lužice v plánech na vybudování nového Československa.... 2003 dizertační práce prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc. Jan Chodějovský 21.01.04

Školské systémy Subsaharské Afriky.... 2003 dizertační práce prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc. Iveta Chmielová Dalajková 21.01.04

Karel Sabina (monografie o česky psaném beletristickém díle) 2003 dizertační práce Doc. Dr.phil. Josef Vojvodík, M.A. Michal Charypar 21.01.04

Odpustky a odpustkové listiny ve středověkých Čechách... 2003 dizertační práce prof. PhDr. Zdeňka Hledíková, DrSc. Jan Hrdina 21.01.04

The Poetry of Elizabeth Bishop 2003 dizertační práce Justin Quinn, Ph.D. Mariana Housková 21.01.04

Ovlivňuje komorbidní porucha osobnosti účinnost léčby u... 2003 dizertační práce doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc. Petra Houbová 21.01.04

Dítě ve šlechtické rodině. Výchova a vzdělání nobility v 16.... 2003 dizertační práce prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc. Martin Holý 21.01.04

Židovské spolky a spoločenské organizacie... 2003 dizertační práce prof. PhDr. Jan Kuklík, CSc. Branislav Heriban 21.01.04

Krize žen po čtyřicítce 2003 dizertační práce doc. PhDr. Oldřich Matoušek Olga Havránková 21.01.04

Gramatika selekčních jazyků na bázi přirozeného jazyka... 2003 dizertační práce prof. PhDr. Marie Königová, CSc. Klára Havlíčková 21.01.04

Jazyk, kultura a bilingvismus 2003 dizertační práce PhDr. Václav Soukup, CSc. Marie Hanušová 21.01.04

Bělorusové v Čechách: mezikulturní vztahy 2003 dizertační práce doc. PhDr. Leoš Šatava, CSc. Rita Gatichová 21.01.04

Otázka velkomoravských vlivů v počátcích přemyslovského... 2003 dizertační práce prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc. Drahomíra Frolíková 21.01.04

Mnišské řády ve středověkých českých zemích.... 2003 dizertační práce doc. PhDr. Anna Skýbová, CSc. Dušan Foltýn 21.01.04

Rekatolizace v městech pražských v době pobělohorské 2003 dizertační práce prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. Olga Fejtová 21.01.04

Islám ve Střední Asii, tradice a současnost 2003 dizertační práce prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc. Věra Exnerová 21.01.04

Reakce západoněmecké politické reprezentace a veřejnosti na... 2003 dizertační práce prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc. David Eisner 21.01.04

Surnames in English and Czech 2003 dizertační práce doc. PhDr. Jan Čermák, CSc. Petr Dvořák 21.01.04

Čechy v prvním tisíciletí před Kristem.... 2003 diplomová práce PhDr. Martin Kuna, CSc. Dagmar Dreslerová 21.01.04

Problém funkcí katalogu v digitálním prostředí 2003 dizertační práce PhDr. Richard Papík, Ph.D. Barbora Drobíková 21.01.04

Hmotná kultura pražského hradu raného novověku ve světle... 2003 dizertační práce doc. PhDr. Jan Klápště, CSc. Gabriela Blažková 21.01.04

Nová skupina a sociální skupina HO HO KO KO... 2003 dizertační práce doc. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc. Dagmar Mazancová 21.01.04

Postavení podnikového vzdělávání v systému... 2003 dizertační práce doc. Dr. Milan Beneš Tereza Charousová 21.01.04

Phraseologie im kontrastiren Sicht 2003 dizertační práce Marie Vachková, Ph.D. Kateřina Čížková 21.01.04

Západočeská středověká církevní architektura jako kulturní... 2003 dizertační práce doc. PhDr. Petr Sommer, CSc. Martin Čechura 21.01.04

Vzájemné kulturní vztahy českých a jihoslovanských zemí... 2003 dizertační práce doc. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc. Vjera Borozan 21.01.04

Přemyslovský hrad v raném středověku. Svědectví archeologie 2003 dizertační práce doc. PhDr. Jan Klápště, CSc. Ivana Boháčová 21.01.04

Projevy etnického vědomí na Balkáně 2003 dizertační práce PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. Jan Blažek 21.01.04

Indiánská literatura 2003 dizertační práce PhDr. Hana Ulmanová, M.A., Ph.D. Monika Bílková 21.01.04

Dekolonizace francouzského Maghribu 2003 dizertační práce doc. PhDr. Eduard Gombár, CSc. Zdeněk Beránek 21.01.04

Studium náboženského chování člověka na území ČR po... 2003 dizertační práce doc. PhDr. Vladimír Borecký, CSc. Liana Exner Bala 21.01.04

Využití aplikované kulturologie při plánování a realizaci... 2003 dizertační práce PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. Jitka Adamčíková 21.01.04

Pojem romipen - romství, etnická sebeidentifikace Romů 2003 dizertační práce doc. Milena Hübschmannová, CSc. Milena Alinčová 21.01.04

Bohemikální prameny k životu a dílu Jana Zacha(1713-1773) 2003 rigorózní práce Tomáš Slavický 12.01.04

Mezijazyková kompetence českých vysokoškolských studentů... 2003 rigorózní práce Ángel Lohengrin Mujica Peralta 09.01.04

Vztah převálečných a současných přístupů k tvorbě... 2003 rigorózní práce Václav Cimbál 08.01.04

Náboženství, společnost a kultura 2003 rigorózní práce Zuzana Chahi Rosáková 08.01.04

Mediátory kulturní změny v západní společnosti 2003 rigorózní práce Jakub Svěrák 08.01.04

Experimentální tvorba Ladislava Nebeského 2003 rigorózní práce Robert Ibrahim 08.01.04

Objektivizace ověřování literárněteoretických znalostí a... 2003 rigorózní práce Pavla Tomíčková 08.01.04

Proměna rodové společnosti ve společnost feudální ve světle... 2003 rigorózní práce Veronika Válková 18.12.03

Kostel, farnost a záduší svatého Valentina na Starém Městě... 2003 rigorózní práce Pavel Kůrka 18.12.03

Dětství a mládí šlechty v českých zemích v době předbělo-... 2003 rigorózní práce Martin Holý 18.12.03

Mélodie et mélodicité:Le francais est-il plus mélodieux que... 2003 rigorózní práce Petr Materna 28.11.03

Životní orientace v období pre finem 2003 rigorózní práce Tereza Soukupová 07.11.03

Etické principy v oblasti působnosti personální psychologie 2003 rigorózní práce Kateřina Scheinerová 07.11.03

Penitenciární psychologická péče o odsouzené ženy 2003 rigorózní práce Daniela Sýkorová 07.11.03

Skupinová práce s odsouzenými 2003 rigorózní práce Soňa Haluzová 07.11.03

Volba profesní orientace jako prevence nezaměstnanosti... 2003 rigorózní práce Monika Jenšíková 07.11.03

Neurosy, psychosomatická onemocnění a psychoterapie 2003 rigorózní práce Jan Poněšický 07.11.03

Řeholní život v současnosti(Sociálně-psychologická sonda) 2003 rigorózní práce Miroslava Chmelíčková 07.11.03

Zkušenosti psychologa se seniory trpícími demencí a... 2003 rigorózní práce Eva Jarolímová 07.11.03

Ideologie krajiny v českém umění 2003 dizertační práce doc. PhDr. Roman Prahl, CSc. Lucie Vlčková 29.10.03

Religiozita novoměstského měšťanstva ve druhé polovině... 2003 rigorózní práce Kateřina Jíšová 20.10.03

Obnova a vývoj katolické farní správy v Ledečském... 2003 rigorózní práce Michal Řezníček 20.10.03

Masarykova liga proti tuberkulóze v letech 1919-1938 2003 rigorózní práce Martin Omelka 20.10.03

The Fading Mask of Decadence. A Study of Decadent Motives... 2003 projekt Silvia Andrisová 16.10.03

Obrazy evangelistů v insulárních evangeliářích 7.-9.století 2003 rigorózní práce Petra Matějovičová 16.10.03

Proměny obrazu české krajiny v 19.století 2003 projekt Lucie Vlčková 16.10.03

Demokratická revoluce v ČSSR a NDR v roce 1989. Společenské... 2003 rigorózní práce Tomáš Vilímek 16.10.03

Význam písma v dějinách kultury 2003 rigorózní práce Jana Průšová 16.10.03

Těšínský kongres, jeho příčiny a důsledky 2003 rigorózní práce Jan Vandas 19.09.03

Obecné aspekty využití v obchodu na příkladu virtuálních... 2003 rigorózní práce Helena Lipková 08.07.03

Románový svět Luigiho Pirandella 2003 rigorózní práce Renata Blažková 12.06.03

Poslední soud v nástěnné malbě v Čechách ve 14.století 2003 rigorózní práce Veronika Horová 02.06.03

Moderní magie a sociokulturní manipulace 2003 rigorózní práce Pavel Kožíšek 29.05.03

Náboženství, kultura a terapie 2003 rigorózní práce Galina Kulhánková 29.05.03

Vliv niemeyerovského funkcionalismu na československou... 2003 rigorózní práce Kateřina Kotíková 29.05.03

Zdeněk Lev z Rožmitálu - osobnost přelomové epochy 2003 rigorózní práce Miroslava Vandrovcová 26.05.03

Skladba pražského dvora za vlády Václava II. 2003 rigorózní práce Dana Dvořáčková 26.05.03

Sekularizace církevního majetku v Hradeckém kraji v době... 2003 rigorózní práce Petr Šulc 26.05.03

Když nelétali. Problematika každodennosti čs. letců za druhé... 2003 rigorózní práce Ladislav Kudrna 26.05.03

Z dějin českého a československého olympijského hnutí 2003 rigorózní práce František Kolář 26.05.03

Vliv nerovnoměrného vývoje vzdělanostního systému na... 2003 rigorózní práce Natalie Simonová 20.05.03

Tvůrčí a lidské aspekty díla a činnosti F.V.Krejčího 2003 rigorózní práce Veronika Bártová 06.05.03

Kolaborativní hypermediální prostředí jako nový model... 2003 rigorózní práce Daniel Říha 06.05.03

Člověk,pohyb a svět v Patočkově filozofii 2003 rigorózní práce Dalibor Hejna 18.04.03

Assessment centre jako komplexní metoda pro hodnocení a... 2003 rigorózní práce Petr Montag 18.04.03

Proměny seriálových publikací v podmínkách elektronické... 2003 rigorózní práce Petra Pěnkavová 16.04.03

Reklama jako komunikační prostředek. Zdroj informací a... 2003 rigorózní práce Pavla Skarlantová 16.04.03

Vězeňské knihovny: současná situace ve vybraných západních... 2003 rigorózní práce Jitka Krejčí 16.04.03

Vybrané informační zdroje pro vědu a výzkum-kvalitatitvní a... 2003 rigorózní práce Petr Boldiš 14.04.03

Jazyk XML a jeho uplatnění v databázových aplikacích 2003 rigorózní práce Jiří Kaplický 14.04.03

Právo na informace. Legislativní úprava v České republice 2003 rigorózní práce Petra Kocourková 14.04.03

Program zajišťující evidenci v archivech, muzeích a... 2003 rigorózní práce Adam Kretschmer 11.04.03

Vliv redukce nadváhy metodou kognitivně behaviorální... 2003 rigorózní práce Šárka Slabá 09.04.03

Psychologické aspekty onemocnění revmatoloidní artritidou... 2003 rigorózní práce Klára Nečesaná 09.04.03

Jazyk v kulturologické perspektivě 2003 rigorózní práce Marie Hanušová 01.04.03

Amerika a její multikulturální vize 2003 rigorózní práce Štěpánka Slunečková 01.04.03

Pottery Studies of Troia VI and VII A 2003 rigorózní práce Peter Pavúk 26.03.03

Sociálně psychologický výcvik. Jeho význam,formy a účinnost 2003 rigorózní práce Diana Vaněková 21.03.03

Lovci severozápodní Sibiře 2003 rigorózní práce Tomáš Boukal 20.03.03

Vývoj uspořádání obce, plužiny a kulturní krajiny v oblasti... 2003 rigorózní práce Martin Dohnal 20.03.03

Současní Irokézové a jejich identita 2003 rigorózní práce Lívia Šavelková 20.03.03

Personální marketing v bankovnictví 2003 rigorózní práce Jarka Jančová 14.03.03

Role náboženství v konstrukci a naraci české humanistické... 2003 rigorózní práce Lucie Storchová 13.03.03

Spory poddaných městečka Veselí nad Lužnicí ve světle... 2003 rigorózní práce Jana Schwallerová 12.03.03

Československá vojenská delegace na jednáních Mezinárodního... 2003 rigorózní práce Karel Straka 12.03.03

Český hraný film za protektorátu, kolaborace a rezistence 2003 rigorózní práce Lukáš Kašpar 12.03.03

Cesty k Jungmannovu národnímu programu 2003 rigorózní práce Eva Skalická 12.03.03

Nástup Hodžovy vlády 2003 rigorózní práce Radka Čermáková 12.03.03

Osobnost pplk. J. Balabána v rámci čs.protinacistické... 2003 rigorózní práce Petr Koura 12.03.03

Františkánská observace v českých zemích na přelomu středo-... 2003 rigorózní práce Petr Hlaváček 07.03.03

Logika Gottloba Frega 2003 rigorózní práce Vojtěch Kolman 05.03.03

Positious of one - word Adverbials 2003 rigorózní práce Šárka Čáňová 28.02.03

Komunikace v sociokulturním klimatu pracovní skupiny 2003 rigorózní práce Dana Kubečková 28.02.03

Profil státní správy v českém vnitrozemí po říjnu 1918 2003 rigorózní práce Jan Krlín 28.02.03

Životní smysluplnost, osobní příčinná orientace a duševní... 2003 rigorózní práce Markéta Niederlová 28.02.03

Diachonní sémantika a pragmatický význam 2003 rigorózní práce Jan Horálek 28.02.03

Informatizace a její vliv na fungování moderní organizace 2003 rigorózní práce Tomáš Kolomazník 27.02.03

Kontinentální a regionální integrace v postkoloniální Africe 2003 rigorózní práce Petr Jelínek 12.02.03

Správa poddanských měst v Čechách po Bílé hoře na příkladu... 2003 rigorózní práce Daniel Doležal 07.02.03

Hospodářskosociální poměry komorních velkostatků na... 2003 rigorózní práce Vladimír Beránek 07.02.03

Las estructuras dela oración simple en la sintaxis genera-... 2003 rigorózní práce Alice Libichová 04.02.03

Syntaktické funkce kondenzovaných výrazů - infinitivu,... 2003 rigorózní práce Miloslava Dvořáková Podroužkov 16.01.03

Premostrátorský klášter v Želivě. Staletí duchovního a... 2003 rigorózní práce Daniela Vokolková 16.01.03

Pragmatický aspekt českých výpovědních struktur bez externí... 2003 rigorózní práce Miloslav Vondráček 16.01.03

Pomoc nezaměstnaným dospívajícím při jejich vstupu do... 2003 rigorózní práce Jarmila Divišová 16.01.03

Označení barev a jejich užití v toponymii Čech 2003 rigorózní práce Pavel Štěpán 14.01.03

Výchova k občanství jako občanská gramotnost 2002 rigorózní práce Marek Mičienka 08.07.03

Postoje studentů Univerzity v New Orleans k partnerství,... 2002 rigorózní práce Dagmar Pikhartová 08.07.03

Vyhledávání, zpracování a zpřístupňování informací v prostře... 2002 rigorózní práce Tereza Černá 08.07.03

Jaroslav Drtina- český knihovník a pedagog 2002 rigorózní práce Michaela Kratochvílová 08.07.03

Konowledge management: Role pro informační profesionály 2002 rigorózní práce Pavla Žídková 08.07.03

Komparace formování vývoje sociální demokracie v České... 2002 rigorózní práce Pavel Hynčica 08.07.03

Jednání opozice a státní moci o vytvoření vlády národního... 2002 rigorózní práce Jan Bureš 08.07.03

Motiv smrti v české literatuře 20. století 2002 dizertační práce Doc. PhDr. Petr Bílek, CSc. Milada Záborcová 19.05.03

Interpretace vizuálních nepsaných pramenů českých dějin 19.... 2002 dizertační práce prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. Filip Wittlich 19.05.03

Typologie literárních hrdinů v období polského baroka 2002 dizertační práce prof. PhDr. Miroslav Kvapil, DrSc. Jan Vitoň 19.05.03

Klíčové kompetence a celoživotní učení 2002 dizertační práce PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. Jaroslav Veteška 19.05.03

Partibus kapelníka J. Hartla a taneční repertoár maloměstský... 2002 dizertační práce doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc. Zdeněk Vejvoda 19.05.03

Sedmihradsko a maďarská literatura 2002 dizertační práce prof. PhDr. František Čermák, DrSc. Tomáš Vašut 19.05.03

Recepce českých básníků 60. - 80. léta 2002 dizertační práce prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc. Marek Vajchr 19.05.03

Využití frazeologických obratů v publicistickém stylu 2002 dizertační práce Marie Vachková, Ph.D. Michal Ulrich 19.05.03

Změny na trhu práce a perspektivy vzdělanosti v České republ... 2002 dizertační práce prof. PhDr. Jan Keller, CSc. Lubor Tvrdý 19.05.03

Jak se pečuje o pečující: syndrom vyhoření a jeho prevence 2002 dizertační práce PhDr. Jiřina Šiklová, CSc. Petra Titlbachová 19.05.03

M. V. Jäckel a jeho dílna 2002 dizertační práce prof. PhDr. Mojmír Horyna Jana Tischerová 19.05.03

Publikačné aktivity v akademickej knižnici ako základ digitá... 2002 dizertační práce PhDr. Richard Papík, Ph.D. Milena Maťašovská Tetřevová 19.05.03

Ilburkové ve střední Evropě 2002 dizertační práce prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. Helena Teršlová 19.05.03

Multikulturalita v perspektíve urbánnej antropológie 2002 dizertační práce PhDr. Václav Soukup, CSc. Lucia Štefánková 19.05.03

Z. Fibich - Nálady, dojmy, upomínky 2002 dizertační práce prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. Jiří Špilauer 19.05.03

Central European Ethnic Lossies in the United States and The... 2002 dizertační práce Jiří Šedivý, M.A., Ph.D. Radek Špicar 19.05.03

António Lobo Antuanes. Problematika interpretace ženské otáz... 2002 dizertační práce PhDr. Marie Havlíková Silvie Špánková 19.05.03

Pohřební areály doby bronzové a halštatské v západních Čechá... 2002 dizertační práce prof. PhDr. Evžen Neustupný, CSc. Ladislav Šmejda 19.05.03

Charakteristické rysy a struktura textu vybraného literárníh... 2002 dizertační práce doc. Zdenka Švarcová, Dr. Petr Šimůnek 19.05.03

Postavení rématu v češtině a v angličtině v odborném a belet... 2002 dizertační práce prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc. Jana Šilhanová 19.05.03

Johann Knoefel a luteránská hudba v Praze do roku 1622 2002 dizertační práce doc. PhDr. Jaromír Černý, CSc. Josef Šebesta 19.05.03

Konfrontační pohled na českou a slovinskou gramatiku 2002 dizertační práce Doc. PhDr. Vladimír Blažek, CSc. Alena Šamonilová 19.05.03

Obraz Maďarů v meziválečné ČSR v zrcadle dokumentů politické... 2002 dizertační práce prof. PhDr. František Čermák, DrSc. Zdeňka Svobodová 19.05.03

Fenomén minoritního kláštera ve středověké společnosti 2002 dizertační práce prof. PhDr. František Šmahel, DrSc. Jana Svobodová 19.05.03

Analýza metod, organizačních forem a evaluace osobnostního a... 2002 dizertační práce doc. PhDr. Josef Valenta, CSc. Michal Svoboda 19.05.03

Práce a identita 2002 dizertační práce prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc. Ondřej Svatoň 19.05.03

Občanské fórum jako aktér politických změn (19. 11. 1989 - 9... 2002 dizertační práce PhDr. Oldřich Tůma, CSc. Jiří Suk 19.05.03

Teorie a praxe tvůrčího psaní 2002 dizertační práce Doc. PhDr. Petr Bílek, CSc. Jiří Studený 19.05.03

Fenomén módy 2002 dizertační práce doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. Štěpánka Steinová 19.05.03

Míjející půlnoc Bohuslava Martinů 2002 dizertační práce prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. Sandra Srnková Bergmannová 16.05.03

Žena v literatuře Dubrovnické republiky 2002 dizertační práce prof. PhDr. Miroslav Kvapil, DrSc. Květuše Sokolová 16.05.03

Autoregulační mechanismy v herecké tvorbě 2002 dizertační práce doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc. Štěpán Smolík 16.05.03

Podniková kultura 2002 dizertační práce doc. PhDr. Martin Matějů Jan Slaninka 16.05.03

Srovnávací analýza studijních programů informačních studií v... 2002 dizertační práce doc. PhDr. Rudolf Vlasák Hana Slámová 16.05.03

Koartikulační vliv nazálních konsonantů na jejich segmentáln... 2002 dizertační práce prof. PhDr. Zdena Palková, CSc. Radek Skarnitzl 16.05.03

Harrachovská sklárna Nový Svět v první polovině 19. století... 2002 dizertační práce doc. PhDr. Jana Kybalová, CSc. Jan Schöttner 16.05.03

Alternativy při léčbě schizofrenního onemocnění 2002 dizertační práce doc. PhDr. Oldřich Matoušek Andrea Scheansová 16.05.03

Typové proměny ženských postav na pozadí vývoje vesnické pró... 2002 dizertační práce doc. PhDr. Hana Šmahelová, CSc. Ivo Říha 16.05.03

Některé aspekty vývoje kariér u studentů PEF ČZU 2002 dizertační práce doc. PhDr. Ing. Karel Riegel, CSc. Pavla Rymešová 16.05.03

Česká žánrová malba období vrcholného baroka 2002 dizertační práce prof. PhDr. Mojmír Horyna Andrea Rousová 16.05.03

Cizí jazyk jako prostředek multikulturní výchovy 2002 dizertační práce doc. PhDr. Věra Poláčková, CSc. Magdalena Rosinová 16.05.03

Vid ve španělštině a češtině 2002 dizertační práce doc. PhDr. Zdeněk Starý, CSc. Judit Romeu Labayen 16.05.03

Problémy a specifika výzkumu edukativních jevů v oblasti vzd... 2002 dizertační práce doc. Dr. Milan Beneš Jiří Reichel 16.05.03

Vyjadřování posesivity ve staroslověnštině 2002 dizertační práce doc. PhDr. Zoe Hauptová, CSc. Milena Přikrylová 16.05.03

Typologická charakteristika diateze 2002 dizertační práce prof. PhDr. Bohumil Palek, DrSc. Karel Podrazil 16.05.03

Systémy elektronické komunikace dokumentů a nová paradigmata... 2002 dizertační práce doc. PhDr. Rudolf Vlasák Jindra Planková 16.05.03

K vývoji a charakteru vztahů mezi Velkou Británií a Hannover... 2002 dizertační práce doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. Martina Peterová 16.05.03

Anglicismy v italštině 2002 dizertační práce prof. PhDr. Sylva Hamplová, CSc. Iveta Pečinková 16.05.03

Studentské hnutí v západní Evropě v 60. letech 20. století a... 2002 dizertační práce prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. Jaroslav Pažout 16.05.03

Kognitivní deficit u schizofrenie 2002 dizertační práce doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc. Martina Kukolová 16.05.03

Národní identita a nový nacionalismus v kulturní perspektivě... 2002 dizertační práce doc. PhDr. Martin Matějů Radka Neumannová 16.05.03

Periferní jednotky staročeského lexikálního systému 2002 dizertační práce prof. PhDr. Karel Kučera, CSc. Petr Nejedlý 16.05.03

Kultura chudoby a tzv. modernizace rómských osad na Slovensk... 2002 dizertační práce doc. PhDr. František Vrhel, CSc. Alexander Mušinka 16.05.03

Problematika uživatelů drog v kontextu probačních služeb 2002 dizertační práce PhDr. Jiřina Šiklová, CSc. Pavlína Müllerová 16.05.03

Diplomat a cestovatel Anton Prokesch von Osten a rakouský... 2002 dizertační práce doc. PhDr. František Stellner, Ph.D. Roman Míšek 16.05.03

Nálezy antických mincí v Čechách a jejich historický význam 2002 dizertační práce prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc. Jiří Militký 16.05.03

Obraz nebeského tribunálu ve Starém zákoně a literární paral... 2002 dizertační práce prof. PhDr. Jaroslav Oliverius, CSc. Mlada Mikulicová 16.05.03

Básnířka a mystička Jan Kameník 2002 dizertační práce PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. Tomáš Míka 16.05.03

Proměny církevní správy v severních a severozápadních Čechác... 2002 dizertační práce prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. Ivan Michálek 16.05.03

Komunikační toky ve zdravotnických informačních systémech př... 2002 dizertační práce doc. MUDr. Milan Špála, CSc. Eva Lesenková 16.05.03

Kapitoly z ikonografie českého renesančního portrétu 2002 dizertační práce doc. PhDr. Jiří Kropáček, CSc. Blanka Kubíková 16.05.03

Mentální reprezentace různých psychoterapeutických směrů 2002 dizertační práce PhDr. Miluše Sedláková, CSc. Zdeňka Kubalová 16.05.03

Církev československá v letech 1920 – 1925 2002 dizertační práce prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc. Jan Krško 16.05.03

Modely pracovně psychologické diagnostiky manažerů, rozvoj a... 2002 dizertační práce doc. PhDr. Jiří Štikar, CSc. Daniel Krištof 16.05.03

E. Jünger a L. Riefenstahlová ve 20. století 2002 dizertační práce doc. PhDr. Milan Tvrdík, CSc. Jan Kreuter 16.05.03

Učitelé a počátky Muzea Komenského v Praze. Příspěvek k obja... 2002 dizertační práce doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc. Markéta Králíčková 16.05.03

Mělnické panství a jeho poddaní v letech 1550 – 1700 2002 dizertační práce prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. Jiří Koumar 16.05.03

Působení johanitského řádu v jihočeském regionu v době předh... 2002 dizertační práce prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. Simona Kotlárová 16.05.03

Zákaz diskriminace v praxi sociální práce 2002 dizertační práce doc. Ing. Dalibor Holda, CSc. Jana Koláčková 16.05.03

Analýza potřeb vzdělávání pro oblast sociálních služeb v kra... 2002 dizertační práce doc. Ing. Dalibor Holda, CSc. Pavla Kodymová 16.05.03

Sémiotika multimediální komunikace 2002 dizertační práce prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. Petr Kaderka 16.05.03

Informační systémy soukromých vysokých škol 2002 dizertační práce prof. PhDr. Marie Königová, CSc. Martin Juhas 16.05.03

Andští hudebníci v Evropě 2002 dizertační práce doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc. Jana Jetmarová 16.05.03

Problematika dospělých se specifickou poruchou učení 2002 dizertační práce PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc. Vlasta Janovcová 16.05.03

Problematika výstavby textu z hlediska jeho zvukové realizac... 2002 dizertační práce prof. PhDr. Zdena Palková, CSc. Jana Janoušková 16.05.03

K otázkám supervize - vývoj, srovnání, dilemata 2002 dizertační práce doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc. Jiří Jakubů 16.05.03

Umění a ideologie - české umění 80. a 90. let 20. století v... 2002 dizertační práce prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc. Michaela Ivaniškinová 16.05.03

Vztah evropských velmocí ke sjednocení Německa v letech 1866... 2002 dizertační práce doc. PhDr. František Stellner, Ph.D. Pavlína Chocová 16.05.03

Funkční perspektiva výpovědi ve španělštině 2002 dizertační práce prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc. Věra Hyhlíková 16.05.03

Výšinná naleziště v jižních Čechách od neolitu do pozdní dob... 2002 dizertační práce PhDr. Martin Kuna, CSc. Petr Hrubý 16.05.03

Mezikulturní srovnání televizního zpravodajství 2002 dizertační práce PhDr. Lenka Opletalová, Ph.D. Emira Holmeyová 16.05.03

Historické základy indického federalismu (1905 - 56) 2002 dizertační práce PhDr. Stanislava Vavroušková, CSc. Jaroslav Holman 16.05.03

Mírové mise a intervence jako prostředek k řešení konfliktů... 2002 dizertační práce Jiří Šedivý, M.A., Ph.D. Petr Hlaváček 16.05.03

Svět Jakuba Böhma: duchovní proudy v Německu 16. stol. 2002 dizertační práce doc. Mgr. Filip Karfík, Dr. Martin Žemla 16.05.03

Kriminalita páchaná na dětech a mládeži 2002 dizertační práce doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. Michaela Hladká 16.05.03

Česká šlechta na dvoře Jana Lucemburského 2002 dizertační práce prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. Zdeněk Žalud 16.05.03

Politika předních sekulárních sionistů vůči náboženskému táb... 2002 dizertační práce doc. PhDr. Eduard Gombár, CSc. Jan Zouplna 16.05.03

Podnikový vzdělávací systém a osobní rozvoj zaměstnance 2002 dizertační práce doc. Dr. Milan Beneš Petr Havlík 16.05.03

Katolické instituce v Horní Lužici v raném novověku 2002 dizertační práce prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. Jan Zdichynec 16.05.03

Jazykové vzdělávání dospělých 2002 dizertační práce PhDr. Jiří Vymazal, CSc. Jana Gabrielová 16.05.03

K vývoji a charakteru anglického puritánského hnutí a k jeho... 2002 dizertační práce doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. Karel Hanza 16.05.03

Rakouská zahraniční politika Felixe Schwarzenberga - idea Mi... 2002 dizertační práce doc. PhDr. František Stellner, Ph.D. Jan Hálek 16.05.03

Projevy "nízké" a primitivní kultury v díle Emila Filly v ko... 2002 dizertační práce doc. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc. Tomáš Winter 16.05.03

Móda jako výraz kulturní epochy 2002 dizertační práce PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. Lucie Formáčková 16.05.03

Poezie první poloviny 20. let 20. století 2002 dizertační práce PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. Jiří Flaišman 16.05.03

Filozofická interpretace Nietzschova konfliktu s křesťanství... 2002 dizertační práce prof. PhDr. Pavel Kouba Ondřej Fischer 16.05.03

Vývoj systému městské hromadné dopravy na území hl. m. Prahy... 2002 dizertační práce doc. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. Roman Vondra 16.05.03

Jazyk, gender a kultura 2002 dizertační práce PhDr. Václav Soukup, CSc. Eva Ferrarová 16.05.03

Vývoj puristických tendencí v chorvatštině (od 2.sv.války do... 2002 dizertační práce doc. PhDr. Hana Gladkova, CSc. Marija Vlašić 16.05.03

Demokratická revoluce 1989 2002 dizertační práce doc. PhDr. Jiří Kocian, CSc. Tomáš Vilímek 16.05.03

Změny správy měst římské říše v průběhu 2. až 4. stol.n.l. 2002 dizertační práce doc. PhDr. Václav Marek, CSc. Pavel Vavřín 16.05.03

Hrnčířství v raném středověku 2002 dizertační práce prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc. Ladislav Varadzin 16.05.03

Ideový historismus ve výtvarném umění baroka v českých zemíc... 2002 dizertační práce prof. PhDr. Mojmír Horyna Štěpán Vácha 16.05.03

Hodnoty, postoje a hodnotové orientace mládeže 2002 dizertační práce PhDr. Jana Duffková, CSc. Jana Urbánková 16.05.03

Problém jazyka ve filosofii E. Husserla 2002 dizertační práce doc. Miroslav Petříček, Dr. Petr Urban 16.05.03

Aktualismus a možné světy 2002 dizertační práce doc. RNDr. Petr Kolář, CSc. Ondřej Tomala 16.05.03

Komercializace a módní směry v českém filmu po roce 1989 2002 dizertační práce doc. PhDr. Stanislava Přádná Martin Švoma 16.05.03

Tělesnost v současném českém umění 2002 dizertační práce doc. PhDr. Lubomír Konečný Zuzana Štefková 16.05.03

Vybrané problémy raně středověkých pohřebišť 2002 dizertační práce doc. PhDr. Jan Klápště, CSc. Ivo Štefan 16.05.03

Tělesnost u Hermanna Schmitze 2002 dizertační práce doc. Miroslav Petříček, Dr. Martin Karel Světlík 16.05.03

Angličané, Irokézové a počátky imperiálního soupeření v Seve... 2002 dizertační práce doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. Miroslav Starý 16.05.03

Výuka a učení se cizím jazykům jako prostředek... 2002 dizertační práce Šárka Blažková Sršňová 16.05.03

Evoluce adaptace a kultura 2002 dizertační práce PhDr. Václav Soukup, CSc. Martin Soukup 16.05.03

Rabínská literatura - systémová analýza vztahů 2002 dizertační práce doc. PhDr. Beldřich Nosek, CSc. Pavel Sládek 16.05.03

Vývoj vzdělanostní mobility v České republice v historické... 2002 dizertační práce Doc. PhDr. Petr Matějů, Ph.D. Natalie Simonová 15.05.03

Psychologická podpora ve vyšetřování násilné trestné činnost... 2002 dizertační práce PhDr. Ilona Gillernová, CSc. Tereza Sejkorová Benešová 15.05.03

Rok 1848 v pramenech lidové provenience 2002 dizertační práce doc. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. Jan Randák 15.05.03

Problematika českého a německého expresionismu v souvisloste... 2002 dizertační práce prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc. Marie Rakušanová 15.05.03

Kompozita v italštině a ve francouzštině 2002 dizertační práce prof. PhDr. Sylva Hamplová, CSc. Jan Radimský 15.05.03

Hudba a ideologie v turecké republice od roku 1923 2002 dizertační práce doc. PhDr. Jitka Malečková, CSc. Ludmila Ptáčková 15.05.03

"Veniamin, Ivan Peresvětov, Juraj Križanič v Rusku (a... 2002 dizertační práce Prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc. Marek Příhoda 15.05.03

Spisovnost a nespisovnost v současné komunikaci 2002 dizertační práce doc. PhDr. Iva Nebeská, CSc. Martin Prošek 15.05.03

Teorie významu v logickém pozitivismu, zejména u Carnapa a j... 2002 dizertační práce prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc. Karel Procházka 15.05.03

Etnografie socialistické každodennosti 2002 dizertační práce Mgr. Petr Lozoviuk, Ph.D. Josef Porsch 15.05.03

Zemská autonomie židovských obcí na Moravě 2002 dizertační práce doc. PhDr. Jiřina Šedinová, CSc. Daniel Polakovič 15.05.03

Historie a mýtus v díle Torrente Ballestera 2002 dizertační práce doc. PhDr. Josef Forbelský Dora Poláková 15.05.03

Vztahy Československa a států Cono del Sur v druhé polovině... 2002 dizertační práce prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. Iva Jakobcová 15.05.03

Pravěké kulturní souvrství jako archeologický pramen 2002 dizertační práce doc. PhDr. Vladimír Salač, CSc. Michal Ernée 15.05.03

Akulturace jako literární téma: Hledání identity v románech... 2002 dizertační práce PhDr. Václav Soukup, CSc. Vít Erban 15.05.03

Valenční analýza sloves s temporální sémantikou v češtině ve... 2002 dizertační práce prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc. Stanislava Pencheva 15.05.03

Politické strany v Československu po r. 1945 2002 dizertační práce doc. PhDr. Jiří Kocian, CSc. Michal Pehr 15.05.03

Národní shromáždění v letech 1945 – 1948 2002 dizertační práce doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc. Jan Dobeš 15.05.03

Krize kultury v polském a ruském modernismu 2002 dizertační práce doc. Mgr. Martin C. Putna, Dr. Miroslav Olšovský 15.05.03

Evropa v informační společnosti 2002 dizertační práce doc. PhDr. Rudolf Vlasák Petr Očko 15.05.03

Barvy a jejich symbolika ve středověké společnosti 2002 dizertační práce prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. Markéta Boubínová 15.05.03

Vstup do Heideggerovy pozice "myšlení bytí rovnou z bytí" a... 2002 dizertační práce doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc. Jaroslav Novotný 15.05.03

Exekutivní funkce u Parkinsonovy nemoci 2002 dizertační práce prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D. Olga Nováková 15.05.03

Antropologické aspekty globální komunikace na Blízkém Východ... 2002 dizertační práce doc. PhDr. Eduard Gombár, CSc. František Bureš 15.05.03

Život a doba Milovana Djilase 2002 dizertační práce prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc. Herbert Brynda 15.05.03

Vybrané pedagogicko - psychologické aspekty distančního vzdě... 2002 dizertační práce doc. PhDr. Jiří Pelikán, CSc. Simona Brodská 15.05.03

Komentovaná kritická edice Kristiánovy legendy jako prvního... 2002 dizertační práce prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. Jan Kalivoda 15.05.03

Theory and Practice of Czech Bilingual Terminological Dictio... 2002 dizertační práce prof. PhDr. Aleš Klégr Alice Brabcová 15.05.03

Knihovnické a informační služby ve zdravotnictví v České rep... 2002 dizertační práce PhDr. Richard Papík, Ph.D. Helena Bouzková 15.05.03

Proměny české lidové religiozity v 18. a 19. st. se zvláštní... 2002 dizertační práce prof. PhDr. Eduard Maur, CSc. Zdeněk Nešpor 15.05.03

Ukazovací zájmeno TEN v češtině 2002 dizertační práce prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc. Anna Nedoluzhko 15.05.03

Tendence v současné dramatice v Německy mluvících zemích 2002 dizertační práce doc. Zdeněk Hořínek Michaela Náhlovská 15.05.03

Vliv B. Brechta v českém herectví 2002 dizertační práce doc. PhDr. Jan Hyvnar, CSc. Martina Musilová 15.05.03

Christianizace střední Evropy jako historie dlouhého trvání.... 2002 dizertační práce doc. PhDr. Jan Klápště, CSc. Pavlína Mašková 15.05.03

Dítě v soudních dokumentech Osmanské říše 2002 dizertační práce doc. PhDr. Jitka Malečková, CSc. Darina Martykánová 15.05.03

Islám na Balkáně v 90. letech 20. století 2002 dizertační práce prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc. Štěpán Macháček 15.05.03

Historia Vitae...S. Joannis Nepomuceni z r. 1729 a její dobo... 2002 dizertační práce PhDr. Michal Svatoš, CSc Alena Bočková 15.05.03

Filosofie náboženství Josefa Solovějčika 2002 dizertační práce prof. PhDr. Milan Sobotka, CSc. Milan Lyčka 15.05.03

Cesty současné tuniské poezie 2002 dizertační práce prof. PhDr. Jaroslav Oliverius, CSc. Iva Lišková 15.05.03

Syntax příslovečných určení v češtině 2002 dizertační práce prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc. Petr Biskup 15.05.03

Problematika přelomu eneolitu a starší doby kamenné ve střed... 2002 dizertační práce PhDr. Luboš Jiráň, CSc. Petr Limburský 15.05.03

Role a postavení Kuby v Karibském regionu 2002 dizertační práce prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. Radek Bílý 15.05.03

Kategorie "dvornosti" (věžestvo/viežlybumas) v ruské a litev... 2002 dizertační práce Prof. PhDr. Jiří Marvan, Ph.D. Ilja Lemeškin 15.05.03

Sochy z Neferefreova pyramidového komplexu v kontextu vývoje... 2002 dizertační práce prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc. Hana Benešovská 15.05.03

Nikolaj Alexandrovič Bruni a jeho místo v ruské kultuře 2002 dizertační práce Doc.PhDr. Jiří Honzík Michal Laštovička 15.05.03

Hegelovo pojetí metody v Logice jako vědě 2002 dizertační práce prof. PhDr. Milan Sobotka, CSc. Ivan Landa 15.05.03

Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) 2002 dizertační práce Mgr. Pavel Žáček, Ph.D. Martin Benda 15.05.03

Wunschwitzova sbírka v kontextu genealogicko-heraldických so... 2002 dizertační práce prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc. Klára Kučerová 15.05.03

Východ a západ v moderní turecké literatuře 2002 dizertační práce doc. PhDr. Jitka Malečková, CSc. Petr Kučera 15.05.03

Psychoterapeutická péče u krizovách stavů 2002 dizertační práce PhDr. Vendula Junková Jiří Bauer 15.05.03

Morava v mladší době římské 2002 dizertační práce doc. PhDr. Jaroslav Tejral, DrSc. Petr Kubín 15.05.03

Etnologie sociálně okrajových skupin 2002 dizertační práce Mgr. Petr Lozoviuk, Ph.D. Michal Křivohlávek 15.05.03

Lexikální pole ´rychlost´ vyjádřené adjektivy ve střední ang... 2002 dizertační práce doc. PhDr. Jan Čermák, CSc. Barbora Bartoňová 15.05.03

Folklor Romů v rumunském Banátu 2002 dizertační práce doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc. Zbyněk Andrš 15.05.03

Struktura pravěkéhosídelního areálu v Dolních Beřkovicích (o... 2002 dizertační práce doc. PhDr. Vladimír Salač, CSc. Magdaléna Kruťová 15.05.03

Psychické poruchy u jemenských pracujících v důsledku pracov... 2002 dizertační práce doc. PhDr. Jan Srnec, CSc. Hadoon Al-Attass 15.05.03

Islám a nová média: Šejch Júsuf al-Qaradáwí,... 2002 dizertační práce prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc. Iveta Kouřilová 15.05.03

Protektorátní mládež a okupační moc 2002 dizertační práce prof. PhDr. Jan Kuklík, CSc. Petr Koura 15.05.03

Berounské zboží-keramika raného novověku ve světle hmotných... 2002 dizertační práce doc. PhDr. Zdeněk Smetánka, CSc. Karel Koucký 15.05.03

Konvergence a divergence makedonského obrození v kontextu ji... 2002 dizertační práce prof. PhDr. Miroslav Kvapil, DrSc. Miroslav Kouba 15.05.03

Vztahy mezi českou a vídeňskou modernou od 90.let 19.století... 2002 dizertační práce doc. PhDr. Jiří Brabec, CSc. Lucie Kostrbová 15.05.03

Úprava osobního statutu v právních řádech vybraných arabskýc... 2002 dizertační práce prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc. Robert Kopecký 15.05.03

Slovenská próza 60.let 20. století na pozadí česko-slovenské... 2002 dizertační práce doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc. Hana Kušková 15.05.03

Identita a jazyk obou složek novozélandské společnosti 2002 dizertační práce doc. PhDr. Leoš Šatava, CSc. Ľubica Kollárová 15.05.03

Česká desková malba 1400-1420 (desková malba krásného slohu 2002 dizertační práce prof. PhDr. Jaromír Homolka, CSc. Jan Klípa 15.05.03

Antonín Dvořák: Slovanské Rhapsodie op.45 2002 dizertační práce prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. Tereza Kibicová 15.05.03

Pohyb kursů na pražské burze v letech 1919 – 1938 2002 dizertační práce doc. PhDr. Drahomír Jančík, CSc. Miloš Kárník 15.05.03

Multiplicita a jedinečnost 2002 dizertační práce prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc. Martin Kaplický 15.05.03

Databáze a dotazovací jazyky XML 2002 dizertační práce PhDr. Richard Papík, Ph.D. Jiří Kaplický 15.05.03

Já a prostředí v románech Murakamiho Harukiho 2002 dizertační práce doc. Zdenka Švarcová, Dr. Tomáš Jurkovič 15.05.03

Zhroucení státu v postkoloniální Africe 2002 dizertační práce prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc. Petr Jelínek 15.05.03

Jezuitské školské divadlo 18. století v Praze 2002 dizertační práce prof. PhDr. Eva Stehlíková Magdaléna Jacková 15.05.03

Osobnost předškolního dítěte z hlediska vývoje rizikových fa... 2002 dizertační práce doc. PhDr. Slávka Fraňková, DrSc. Petra Chudobová 15.05.03

Konfliktní linie a programové zázemí českých a slovenských s... 2002 dizertační práce doc. PhDr. Jiří Kunc, CSc. Pavel Hynčica 15.05.03

Okruh společnosti Novoluní - čínská poezie 20. let. 2002 dizertační práce doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. Magdalena Rytinová 15.05.03

Vývoj medotemporálních funkcí portugalského verba finita z d... 2002 dizertační práce prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc. Jan Hricsina 15.05.03

Magické a racionální v postojích současné romské elity 2002 dizertační práce PhDr. Moravcová Miriam, DrSc. Lucie Hrdličková 15.05.03

(Hermeneutická) estetika fotografie 2002 dizertační práce doc. Tomáš Kulka, Ph.D. Filip Hotový 14.05.03

Německá germanizační politika v Protektorátu Čěchy a Morava... 2002 dizertační práce doc. PhDr. Eduard Kubů, CSc. Miloš Hořejš 14.05.03

Pohled islámské inteligence na západní kulturu 2002 dizertační práce doc. PhDr. František Vrhel, CSc. Jana Hollá 14.05.03

Metafyzika individuality u F. Suáreze 2002 dizertační práce prof. PhDr. Stanislav Sousedík Daniel Heider 14.05.03

Akustické vlastnosti českých samohlásek z hlediska jejich di... 2002 dizertační práce prof. PhDr. Zdena Palková, CSc. Barbora Hedbávná 14.05.03

Skryté tváře fantastična: fantastická próza F. Hernándeze,... 2002 dizertační práce doc. PhDr. Hedvika Vydrová Lada Hazaiová 14.05.03

Čas a jeho odraz ve struktuře jazyka – dánština 2002 dizertační práce doc. PhDr. Helena Kadečková, CSc. Kateřina Haušildová 14.05.03

Období TÁNÍ. Nové tendence v sovětském filmu v letech 1956... 2002 dizertační práce doc. PhDr. Galina Kopaněva, CSc. Tomáš Hála 14.05.03

Proměny koncepce vidění v českém uměleckém diskurzu 2. pol... 2002 dizertační práce prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc. Václav Hájek 14.05.03

Paměti v exilu 2002 dizertační práce prof. PhDr. Vladimír Papoušek, CSc. Sandra Hadžagič 14.05.03

Soluňská varianta židovské španělštiny (judeo aspaňol) 2002 dizertační práce prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc. Kateřina Garcia 14.05.03

Soliloquium sv. Bonaventury v německém překladu Ulricha von... 2002 dizertační práce prof. PhDr. Jiří Stromšík, CSc. Johana Gallupová 14.05.03

Tělesné aspekty recepce literárních děl 2002 dizertační práce Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. Zdeněk Fučík 14.05.03

Vývojové tendence české slovní zásoby 90. let 20. století 2002 dizertační práce prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc. Michal Fesenko 14.05.03

Debata Kihlman – Tikkanen 2002 dizertační práce PhDr. Hilkka Lindroos, CSc. Jan Dlask 14.05.03

Česká literarární veřejnost v 19. století 2002 dizertační práce doc. PhDr. Hana Šmahelová, CSc. Kamil Činátl 14.05.03

Identita lokálního společenství a sociální přeměny na centrá... 2002 dizertační práce PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. Jan Černík 14.05.03

Česko - německé kontakty z hlediska sociologie jazyka 2002 dizertační práce doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc. Kateřina Černá 14.05.03

Problematika českocírkevněslovanské legendistiky 2002 dizertační práce PhDr. Vladimír Vavřínek, CSc. František Čajka 14.05.03

Smrt a záhrobní výhledy v českých pramenech pozdního středov... 2002 dizertační práce prof. PhDr. František Šmahel, DrSc. Pavlína Libichová-Cermanová 14.05.03

Proměny básníka avantgardy 2002 dizertační práce doc. PhDr. Jiří Brabec, CSc. Martin Brát 14.05.03

Lovci Sibiře 2002 dizertační práce PhDr. Jan Pargač, CSc. Tomáš Boukal 14.05.03

Problematika třídění informací o prostředí internetu 2002 dizertační práce PhDr. Richard Papík, Ph.D. Petr Boldiš 14.05.03

Fenomenologie motivace a prožívání v mezních životních situa... 2002 dizertační práce prof. PhDr. Oldřich Mikšík, DrSc. Eva Boháčková 14.05.03

Vliv náboženství na psychický život člověka 2002 dizertační práce doc. PhDr. Pavel Říčan, CSc. Marie Bernardová 14.05.03

Frazeologické jednotky v ruském a českém reklamním textu 2002 dizertační práce PhDr. Světla Čmejrková, DrSc. Michail Nikolajevič Beljajev 14.05.03

Expresívně hodnotící výrazy v ruské a české mluvené řeči 2002 dizertační práce PhDr. Věra Lendělová, CSc. Liubov Batanova 14.05.03

Spinoza 2002 dizertační práce PhDr. Karel Thein, Ph.D. Pavel Bartošek 14.05.03

Umělec a jeho publikum 2002 dizertační práce prof. PhDr. Jiří Stromšík, CSc. Martin Babinský 14.05.03

Kořeny, předpoklady a východiska společenské krize v komunis... 2002 dizertační práce prof. PhDr. Vladimír Nálevka, CSc. Jan Adamec 14.05.03

Julius Zeyer a jeho vztah k francouzské kultuře 2002 dizertační práce prof. PhDr. Miroslav Červenka, DrSc. Tereza Riedlbauchová 14.05.03

Historické zvukové záznamy lidové hudby 1928 – 1934 2002 dizertační práce doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc. Matěj Kratochvíl 14.05.03

Biblická tradice v moravském , raně českém 10. a 11. st.... 2002 dizertační práce doc. PhDr. Zoe Hauptová, CSc. Ganka Dyulgerova 14.05.03

Dílo Henri de Lubaca v překladu Hans Urs von Balthasara 2002 dizertační práce Msgre. doc. PhDr. Karel Vrána Marie Maliňáková 14.05.03

Sochařství 15.století v severních a severozápadních Čechách 2002 rigorózní práce Michaela Ottová 13.01.03

Role tlumočníka v interkulturní skupině 2002 rigorózní práce Eva Císlerová 08.01.03

Paličkovaná krajka v Krušnohoří. Historie a současnost 2002 rigorózní práce Jana Menschiková 08.01.03

Kulturně politická činnost " Bund der Landwirte" 2002 projekt Lubomír Vebr 08.01.03

Založení sokola v Jindřichově Hradci a jeho vývoj do roku... 2002 rigorózní práce Marie Kublová 08.01.03

Lidová skalní architektura v Čechách 2002 rigorózní práce Kamil Podroužek 08.01.03

Teorie kultury a genetický determinismus 2002 rigorózní práce Martin Soukup 18.12.02

L otázce česko-německých vztahů v moderním umění... 2002 rigorózní práce Josef Kroutvor 18.12.02

František Drtikol - fotograf Art Deco 2002 rigorózní práce Anna Fárová 18.12.02

Relikviářové pektorální kříže z Čech a drobná sakrální... 2002 rigorózní práce Kateřina Horníčková 18.12.02

Marketingový výzkum v oblasti onkologie. Případová studie 2002 rigorózní práce Vendula Břízová 12.12.02

Obraz a sebeobraz učitele v učitelském tisku 2002 rigorózní práce Petra Veselá 28.11.02

Vybrané specifické problémy pedagogického procesu... 2002 rigorózní práce Milan Adamec 28.11.02

Horní vrstva obyvatel Starého města pražského na přelomu... 2002 rigorózní práce Helena Peřinová 28.11.02

Funcionalistická studia keramiky v historických... 2002 rigorózní práce Vítěslav Štajnochr 13.11.02

Subjektivizace vyprávění u Georgese Bernanose 2002 rigorózní práce Lada Bosáková 13.11.02

Internet a trvale udržitelný život.Environmentální a... 2002 projekt Jan Činčera 13.11.02

Zapomenutá potaš. Drasláři a draslářství v 18. a 19.století, 2002 rigorózní práce Jiří Woitsch 11.11.02

Neoficiální mírové aktivity v Československu 1980-1989 2002 rigorózní práce Petr Blažek 11.11.02

Dva české osudy( K.H.Borovský, Karel Sabina) 2002 rigorózní práce Slavomír Pejčoch-Ravik 11.11.02

Číhošťský případ a státní bezpečnost 2002 rigorózní práce Jan Kalous 11.11.02

Prožívání HIV pozitivity v bio-psychosociálním kontextu 2002 rigorózní práce Olga Urbánková 11.11.02

Diagnostika poruch osobnosti 2002 rigorózní práce Marek Preiss 11.11.02

Teorie Gestalt terapie v perspektivě psychologického... 2002 rigorózní práce Jaromír Chrášťanský 11.11.02

Konstruktivismus v psychoterapeutické praxi 2002 rigorózní práce Dana Pětivoká 11.11.02

Speciální přístupy k odsouzeným mužům ve výkonu trestu 2002 rigorózní práce Ludmila Houdková 11.11.02

Vybrané osobnostní charakteristiky odsouzených pro trestné... 2002 rigorózní práce Vlasta Novotná 11.11.02

Rozdíly ve způsobu výchovy adolescentních chlapců ve... 2002 rigorózní práce Hana Tomková 11.11.02

Psychické zatížení pracovníků úřadů práce při... 2002 rigorózní práce Jiří Pavlát 11.11.02

Osobnost a dílo G.A.Lindnera, jeho přínos psychologii a... 2002 rigorózní práce Lenka Svobodová 11.11.02

Problematika týraných dětí v České republice 2002 rigorózní práce Barbora Říhová 16.10.02

Vysokoškolské vzdělání ve Švédsku 2002 rigorózní práce Markéta Tichá 16.10.02

Rozšíření kultu českých světců a Pražského Jezulátka... 2002 rigorózní práce Kateřina Zavadilová 16.10.02

Dětský hrdina a pojetí světa v románu Los rios... 2002 rigorózní práce Věra Poloučková 16.10.02

Odborný jazyk akciových burz v německých médiích 2002 rigorózní práce Jaroslav Březina 26.06.02

Ikonografie zobrazení koně v předklasických a okrajových... 2002 rigorózní práce Petr Juřina 15.03.02

Změny v chápání smyslu života v průběhu psychoterapie... 2002 rigorózní práce Naděžda Tumpachová 12.03.02

Proměny české literární kritiky v prvním desetiletí... 2002 rigorózní práce Daniel Vojtěch 12.03.02

Náboženský kramářský tisk se zvláštním zřetelem k produkci... 2002 dizertační práce Štěpánka Běhalová 12.03.02

Otázka dvou subjektů v antropologické analýze 2002 rigorózní práce Mariana Pflegerová 02.08.02

Prozaické dílo Milady Součkové 2002 rigorózní práce Andrea Pflimpflová 12.01.02

Návrh systému profesionálního rozvoje personálu v Hospici 2001 diplomová práce Martina Regnerová 07.02.06

Kategorie vidu v japonském jazyce 2001 dizertační práce doc. Zdenka Švarcová, Dr. Hana Zobalová 21.05.03

L´Art Brut - Neprofesionální umění v kulturologické perspekt... 2001 dizertační práce doc. PhDr. Vladimír Borecký, CSc. Terezie Zemánková 21.05.03

Nesplněný sen. Předpoklady, průběh a příčiny neúspěšného... 2001 diplomová práce prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. Jana Wojtucka 21.05.03

Dopis v české privátní a publicistické komunikaci (uprostřed... 2001 dizertační práce prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. Stanislav Wimmer 21.05.03

Druhý díl kroniky "Děje časů" od Abrahama Trebitsche z Mikul... 2001 dizertační práce doc. PhDr. Jiřina Šedinová, CSc. Iveta Cermanová 21.05.03

Kategorie času a modality v tibetštině a čínštině 2001 dizertační práce prof. PhDr. Bohumil Palek, DrSc. Zuzana Vokurková 21.05.03

Literární spodobnění vyprávění příběhů.... 2001 dizertační práce PhDr. Dušan Zbavitel, DrSc. Pavla Vjaclovská 21.05.03

Rodinné vztahy a jejich vliv na utváření sociální identity d... 2001 dizertační práce doc. PhDr. Jiří Pelikán, CSc. Michaela Vítečková 21.05.03

Kognitivní přístup v sociologickém výzkumu 2001 dizertační práce doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. Jiří Vinopal 21.05.03

Fenomenologie afektivity 2001 dizertační práce PhDr. Karel Thein, Ph.D. Ondřej Švec 21.05.03

Podnikání v silniční dopravě v českých zemích ve 20. století 2001 dizertační práce prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. Jan Štemberk 21.05.03

Využívání kamenné suroviny v mladší a pozdní době kamenné. D... 2001 dizertační práce doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc. Petr Šída 21.05.03

Česká operní režie v 60. letech 20. století 2001 dizertační práce PhDr. Josef Herman, CSc. Lenka Šaldová 21.05.03

Pojetí vztahů říšského sacerdotia a světské moci na konci 10... 2001 dizertační práce doc. PhDr. Dana Picková, CSc. Drahomír Suchánek 21.05.03

Morální a pedagogické aspekty v díle E. Durkheima 2001 dizertační práce doc. PhDr. Jaroslav Koťa Martin Strouhal 21.05.03

Pohádka jako kulturní fenomén 2001 dizertační práce PhDr. Václav Soukup, CSc. Barbara Storchová 21.05.03

Stylová a ikonografická geneze gandhárského umění 2001 dizertační práce prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc. Ladislav Stančo 21.05.03

Česká hudba 60. Let 2001 dizertační práce prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. Miroslav Srnka 21.05.03

Náboženský život ruské emigrace v Československé republice v... 2001 dizertační práce doc. Mgr. Martin C. Putna, Dr. Kateřina Iberl 21.05.03

Fenomén kultury důvěry 2001 dizertační práce doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. Markéta Sedláčková 21.05.03

České překlady Evžena Oněgina 2001 dizertační práce prof. PhDr. Milan Hrala, DrSc. Stanislav Rubáš 21.05.03

Vztahy Československa a andských států latinské Ameriky... 2001 dizertační práce prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. Vít Rouč 21.05.03

Tradiční africká filosofie 2001 dizertační práce prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc. Alena Rettová 21.05.03

Nezaměstnanost v meziválečném Československu 2001 dizertační práce doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D. Jakub Rákosník 21.05.03

Obchodní kontakty Arabského poloostrova v předislámském obdo... 2001 dizertační práce prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc. Jiří Rafaj 21.05.03

Teoretická koncepce Pierra Bourdieua a její vliv na soudobou... 2001 dizertační práce doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. Radka Dudová 21.05.03

Geopolitické postavení Sýrie v soudobých dějinách 2001 dizertační práce doc. PhDr. Eduard Gombár, CSc. Petr Přebinda 21.05.03

Postkulturní studium homosexuality 2001 dizertační práce doc. PhDr. František Vrhel, CSc. Petr Prokopík 21.05.03

Okcitánská literatura z počátků novověku 2001 dizertační práce doc. PhDr. Aleš Pohorský, CSc. Josef Prokop 21.05.03

Role autora ve světové literatuře 18. - 20. stol. 2001 dizertační práce doc. PhDr. Zdeněk Hrbata, CSc. Vítězslav Praks 21.05.03

Identita a subjektivita v Indonésii 2001 dizertační práce doc. PhDr. František Vrhel, CSc. Mariana Pflegerová 21.05.03

Koncepce prostoru v lyrizovaném modelu prózy 70. let na Slov... 2001 dizertační práce doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc. Jana Pátková 21.05.03

Filosofické aspekty díla Hermanna Hesseho 2001 dizertační práce doc. Miroslav Petříček, Dr. Taťána Ospálková 21.05.03

Vybrané problémy americké "archetypální" kritiky 2001 dizertační práce prof. PhDr. Martin Procházka, CSc. Petr Onufer 21.05.03

Dostojevskij v ruské nábožensko - filosofické renesance 2001 dizertační práce Prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc. Hanuš Nykl 21.05.03

Realizace slovenského jazyka v Jugoslávii 2001 dizertační práce PhDr. Mira Nábělková, CSc. Věra Novotná 21.05.03

Jazyk a osudy moravských Chorvatů 2001 dizertační práce doc. PhDr. Hana Gladkova, CSc. Andrej Novik 21.05.03

Rostliny a zvířata v myšlení, obřadech a každodennosti Bírbh... 2001 dizertační práce prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr.rer.nat. Hana Nováková 21.05.03

Lingvistické a komunikační aspekty učebního textu 2001 dizertační práce doc. PhDr. Karel Šebesta, CSc. Alena Nováková 21.05.03

Opery Pasquale Anfossiho v Praze 2001 dizertační práce prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. Marc Niubo 21.05.03

Inovační procesy v české a bulharské jazykové situaci (na ma... 2001 dizertační práce PhDr. Martincová Olga, CSc. Božana Niševa 21.05.03

Procesy sociální, kulturní a politické integrace v soudobých... 2001 dizertační práce Prof. Miloš Havelka, CSc. Marek Německý 21.05.03

Kategorie pádu jako problém aplikované lingvistiky 2001 dizertační práce prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. Iva Mrkvičková 21.05.03

Francouzský lettrismus 2001 dizertační práce doc. PhDr. Aleš Pohorský, CSc. Lenka Mikolášová 21.05.03

Reforma náboženských nadací v Egyptě 2001 dizertační práce prof. PhDr. Rudolf Veselý, CSc. Miroslav Melčák 21.05.03

Diskurs a/vs. Literatura 2001 dizertační práce Doc. PhDr. Petr Bílek, CSc. Jan Matonoha 21.05.03

Zázemí raně středověkého hradiště v Libici nad Cidlinou 2001 dizertační práce prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc. Jan Mařík 21.05.03

Československý president republiky /1918 - 34/ 2001 dizertační práce prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc. Vít Makarius 21.05.03

České expresionistické drama 20. let 20. stol. 2001 dizertační práce Doc. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. Marta Ljubková 21.05.03

Čeština období humanismu a dnes - výstavba textu se zvláštní... 2001 dizertační práce prof. PhDr. Karel Kučera, CSc. Šárka Zikánová 21.05.03

Explicitnosť a implicitnosť v preklade literárno-vedných ese... 2001 dizertační práce prof. PhDr. Jana Králová, CSc. Daniela Laudani 21.05.03

Osady kultury s lineární keramikou ve východních čechách a o... 2001 dizertační práce PhDr. Ivan Pavlů, DrSc. Petr Květina 20.05.03

Slovinský expresionismus 2001 dizertační práce prof. PhDr. Miroslav Kvapil, DrSc. Aleš Kozár 20.05.03

Jindřich Kohn. Specifika českožidovské asimilační filozofie 2001 dizertační práce doc. Mgr. Vratislav Doubek, Ph.D. Petr Koval 20.05.03

Kosmova kronika 2001 dizertační práce prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. Petr Kopal 20.05.03

Teorie a modely evropské integrace 2001 dizertační práce Jiří Šedivý, M.A., Ph.D. Lucie Königová 20.05.03

Sociání fóbie a závislosti od psychotropních látek 2001 dizertační práce doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc. Katarína Komadová 20.05.03

Výchova a vzdělání židovských dětí a mládeže po Mnichovu 193... 2001 dizertační práce doc. PhDr. Růžena Váňová, CSc. Dana Kasperová 20.05.03

The Modern Self on the Interface of Sex and Gender 2001 dizertační práce prof. PhDr. Martin Procházka, CSc. Kateřina Kolářová 20.05.03

Nomádská společnost v procesu modernizace 2001 dizertační práce PhDr. Jan Pargač, CSc. Petr Kokaisl 20.05.03

Kritický pohled na činnost nevládních organizací: příspěvek... 2001 dizertační práce Mgr. Jaroslav Skupnik, Ph.D. Tomáš Kobes 20.05.03

Etnolingvistické aspekty nejnovějšího vývoje religiozity v M... 2001 dizertační práce doc. dr. Žugderin Luvsandorž Edita Jiráková 20.05.03

Heraldický a prosopografický rozbor dvou erbovníků z rodovéh... 2001 dizertační práce prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc. Martina Jeránková 20.05.03

Koncept "harmonia mundi" v anglické renesanční poezii 2001 dizertační práce prof. PhDr. Martin Hilský, CSc. Tomáš Jajtner 20.05.03

Psychoterapie a pastorální poradenství 2001 dizertační práce PhDr. Antonín Šimek Tomáš Zuda 19.05.03

K hospodářskému využití lesa v raném novověku. "Lesní řemesl... 2001 dizertační práce prof. PhDr. Eduard Maur, CSc. Jiří Woitsch 19.05.03

Řešení matematických problémů v egyptských textech 2001 dizertační práce doc. PhDr. Ladislav Bareš, CSc. Hana Vymazalová 19.05.03

Psychologické problémy jednotné měny EU 2001 dizertační práce doc. PhDr. Ing. Karel Riegel, CSc. Andrea Vybíralová 19.05.03

На границе между масовым и елитарным (Na granice meždu masovym i elitarnym) 2001 dizertační práce Doc. PhDr. Tomáš Glanc, Ph.D. Natalia Volkova (narozena v Jekatěrinburgu v Rusku, práce obhájena dne 19.05.03

Velkostatek Maleč v "riegrovské éře" 2001 dizertační práce prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. Milan Vojáček 19.05.03

Vývoj nekrálovské hrobky na konci Staré říše a v prvním přec... 2001 dizertační práce prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc. Petra Vlčková 19.05.03

Životní styl a kultura každodenního života ruské společnosti... 2001 dizertační práce doc. PhDr. Dana Picková, CSc. Valburga Vavřinová 19.05.03

Současný stav lužické srbštiny 2001 dizertační práce Prof. PhDr. Jiří Marvan, Ph.D. Zdeněk Valenta 19.05.03

Teoretická východiska transformace zdravotnického školství 2001 dizertační práce doc. PhDr. Jiří Pelikán, CSc. Monika Trčková 19.05.03

Prolínání prózy a poezie v klasické japonské literatuře 2001 dizertační práce doc. Zdenka Švarcová, Dr. Martin Tirala 19.05.03

Všední den českého vojáka rakousko - uherské armády na halič... 2001 dizertační práce doc. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. Jana Tejkalová 19.05.03

Mentálněhygienické aspekty sociální opory v profesi učitele 2001 dizertační práce PhDr. Ilona Gillernová, CSc. Iva Štětovská 19.05.03

Souvětné výpovědi 2001 dizertační práce prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc. Svatava Škodová 19.05.03

Rakouská zahraniční politika v letech 1697 – 1714 2001 dizertační práce doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. Martin Šisler 19.05.03

Průběh a efektivita střednědobé léčby závislosti u žen a s t... 2001 dizertační práce doc. PhDr. Jan Srnec, CSc. Simona Fialová 19.05.03

Metafora ve filosofii P. Ricoeyra 2001 dizertační práce doc. Mgr. Filip Karfík, Dr. Jaroslav Sýkora 19.05.03

Vývoj moderní hindské povídky 2001 dizertační práce PhDr. Dagmar Marková, CSc. Renata Svobodová 19.05.03

Subkultury (Čeští skinheads) 2001 dizertační práce Mgr. Petr Lozoviuk, Ph.D. Viktor Svobodník 19.05.03

Lakové umění Dálného východu a jeho evropské napodobeniny v... 2001 dizertační práce prof. PhDr. Mojmír Horyna Filip Suchomel 19.05.03

Pojetí antiky v české literatuře 80. - 90. let 19. stol. a v... 2001 dizertační práce doc. PhDr. Zdeněk Hrbata, CSc. Daniela Čadková 19.05.03

Broušená a štípaná industrie v neolitu a eneolitu Čech 2001 dizertační práce doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc. Daniel Stolz 19.05.03

Vývoj pohřbívání 2001 dizertační práce PhDr. Jaroslava Krupková, CSc. Martin Slaboch 19.05.03

Typy funkčních procesů v klasické čínštině 2001 dizertační práce doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. David Sehnal 19.05.03

A Contrastive Analysis of Modal Verbs in English and Czech W... 2001 dizertační práce prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc. Petra Remešová 19.05.03

Otázka ozbrojených sil SRN po znovusjednocení a postupné nas... 2001 dizertační práce Jiří Šedivý, M.A., Ph.D. Irena Recinová 19.05.03

Sociálně patologické jevy na ZŠ se zaměřením na agresivitu a... 2001 dizertační práce doc. PhDr. Jaroslav Koťa Lucie Ptáčková 19.05.03

Vývojová stadia protižidovské politiky v Třetí říši 2001 dizertační práce prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc. Barbora Potůčková 19.05.03

Optimalizace řízení knihovnického systému na bázi speciálníh... 2001 dizertační práce doc. PhDr. Rudolf Vlasák Jan Pokorný 19.05.03

Vývoj obrazu hrdinky ve francouzských románech 12. a 13. sto... 2001 dizertační práce doc. PhDr. Aleš Pohorský, CSc. Kateřina Plotzová 19.05.03

Právní povědomí romských dětí školního věku ve vybraném regi... 2001 dizertační práce doc. PhDr. Oldřich Matoušek Hana Pazlarová 19.05.03

Referenčně informační systém pro účely evidence v medicině 2001 dizertační práce doc. PhDr. Rudolf Vlasák Vendula Papíková 19.05.03

Humanisté Karlovy akademie v předbělohorském období 2001 dizertační práce prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. Filip Outrata 19.05.03

Výklad snů ve středověkém a současném islámu 2001 dizertační práce prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc. Bronislav Ostřanský 19.05.03

Genderový aspekt v literární teorii 2001 dizertační práce Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. Dana Nývltová 19.05.03

Historické myšlení u starých Egypťanů 2001 dizertační práce doc. PhDr. Ladislav Bareš, CSc. Hana Navrátilová 19.05.03

Analýza politického, hospodářského a personálního faktoru př... 2001 dizertační práce doc. PhDr. František Stellner, Ph.D. Diana Kubrová 19.05.03

Zvyky a zlozvyky etablovaných psychoterap. škol 2001 dizertační práce PhDr. Antonín Šimek Ladislav Müller 19.05.03

Types and Stereotypes of Single People in British Literature... 2001 dizertační práce PhDr. Soňa Nováková, CSc. Hana Moraová 19.05.03

Modernizace přípravy učitelů pro vyučování v inf. společnost... 2001 dizertační práce Doc. PhDr. Alena Vališová, CSc. Petr Minář 19.05.03

Avantgarda a náboženství 2001 dizertační práce Doc. PhDr. Tomáš Glanc, Ph.D. Tatiana Micić 19.05.03

Příspěvek k velkomoravskému hrnčířství na slovanském hradišt... 2001 dizertační práce prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc. Marian Mazuch 19.05.03

Prožívaná smysluplnost v osobním životě vysokoškoláků v Pale... 2001 dizertační práce doc. PhDr. Jan Srnec, CSc. Makboleh Mašatová 19.05.03

Pirandellovy "Novelle per un anno": tradice a interpretace 2001 dizertační práce doc. PhDr. Jiří Pelán Alessandro Marini 19.05.03

Dílo J. Novotného v kontextu středoevropské písňové tvorby p... 2001 dizertační práce prof. PhDr. Milan Slavický Ondřej Maňour 19.05.03

Princip komplementarity v románech Egona Hostovského 2001 dizertační práce PhDr. Václav Vaněk, CSc. Eva Máchová 19.05.03

Problematika služebnictva v Čechách a na Moravě od konce 19.... 2001 dizertační práce doc. PhDr. Eduard Kubů, CSc. Naděžda Machková 19.05.03

Od masky k osobě. Zobrazení realizovaného lidství v ikoně 2001 dizertační práce Doc. PhDr. Tomáš Glanc, Ph.D. Marina Luptáková 19.05.03

Anti-essentialism of T.S. Eliot´s thought 2001 dizertační práce prof. PhDr. Martin Procházka, CSc. František Chlaň 19.05.03

Literatura sefardských židů 2001 dizertační práce prof. PhDr. Anna Housková, CSc. Viktor Cháb 19.05.03

Aktuální členění ve střední egyptštině 2001 dizertační práce doc. PhDr. Ladislav Bareš, CSc. Renata Landgráfová 19.05.03

Tao and Jung´s Self: Comparison on their Parameters and... 2001 dizertační práce prof. PhDr. ThDr. Tomáš Halík Mei-chi Hsu 19.05.03

Změny struktury sociálních služeb z hlediska vzniku krajskéh... 2001 dizertační práce doc. PhDr. Oldřich Matoušek Daniela Květenská 19.05.03

Bengálské pudži a jejich sociální kontexty 2001 dizertační práce PhDr. Hana Preinhaelterová, CSc. Martin Hříbek 19.05.03

Situační identita, konfesní konflikt a "strategie přežití" v... 2001 dizertační práce PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. Stanislav Kužel 19.05.03

Vztah filosofie a literatury v pozdní antice 2001 dizertační práce doc. Mgr. Martin C. Putna, Dr. Jakub Hlaváček 19.05.03

Komunismus v České krajině 2001 dizertační práce PhDr. Jitka Ortová, CSc. Pavel Hájek 19.05.03

Architektura a feminismus v Československu 1.pol.20.st. 2001 dizertační práce doc. PhDr. Rostislav Švácha, CSc. Hubert Guzik 19.05.03

Diderot a francouzský materialismus 2001 dizertační práce doc. Miroslav Petříček, Dr. Josef Fulka 19.05.03

Problémy institucionalizace v hnutí haré kršna 2001 dizertační práce prof. PhDr. ThDr. Tomáš Halík Martin Fárek 19.05.03

Spor liberalismu a komunitarismu 2001 dizertační práce doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc. Aleš Kubeczka 19.05.03

Informační gramotnost a informační politika 2001 dizertační práce doc. PhDr. Rudolf Vlasák Michaela Dombrovská 19.05.03

Komunikace mezi Novým Městem pražským a královskými městy ve... 2001 dizertační práce prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc. Jana Vojtíšková 19.05.03

Management znalostí 2001 dizertační práce PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. Olga Dobiášová 19.05.03

Holocaust - přenos traumatu do třetí generace 2001 dizertační práce prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D. Pavel Král 19.05.03

Herní narativ v literatuře na tělo a tělěsnost v literatuře 2001 dizertační práce Doc. PhDr. Petr Bílek, CSc. Blanka Činátlová 19.05.03

Prokop Drtina 2001 dizertační práce prof. PhDr. Jan Kuklík, CSc. Ondřej Koutek 19.05.03

Problematika definice umění v analytické estetice 2001 dizertační práce doc. Tomáš Kulka, Ph.D. Denis Ciporanov 19.05.03

Tzv. Aristotelova "Athénská ústava" a její význam pro bádání... 2001 dizertační práce prof. PhDr. Pavel Oliva Ivana Koucká 19.05.03

Lexikografické zpracování ve dvojjazyčném slovníku (čeština... 2001 dizertační práce Marie Vachková, Ph.D. Silvie Cinková 19.05.03

Osvětoví pracovníci v jižních Čechách 2001 dizertační práce prof. PhDr. Jan Havránek, CSc. Helena Kopáčová 19.05.03

Vzestup domů Chotků 2001 dizertační práce prof. PhDr. Eduard Maur, CSc. Ivo Cerman 19.05.03

Umělecká rodina Canevalle a její význam v dějinách české bar... 2001 dizertační práce prof. PhDr. Mojmír Horyna Eva Knotková 19.05.03

Prediktory rozvoje posttraumatické stresové poruchy ve vztah... 2001 dizertační práce doc. PhDr. Jiří Štikar, CSc. Jiří Klose 19.05.03

Rozumění a bytí-ve-světě 2001 dizertační práce prof. PhDr. Pavel Kouba Alice Kliková 19.05.03

Mělník za třicetileté války 2001 dizertační práce prof. PhDr. Eduard Maur, CSc. Jan Kilián 19.05.03

Přechod k demokracii v Československu na pozadí vývoje jedno... 2001 dizertační práce doc. PhDr. Jiří Kunc, CSc. Jan Bureš 19.05.03

Německé reformní hnutí v ČSR 2001 dizertační práce doc. PhDr. Růžena Váňová, CSc. Tomáš Kasper 19.05.03

Židovská poutní místa na Blízkém východě a v Egyptě v... 2001 dizertační práce doc. PhDr. Jiřina Šedinová, CSc. Daniel Boušek 19.05.03

Kapela hraběte Václava Morzina 2001 dizertační práce Mgr. Vladimír Zvara, PhD. Václav Kapsa 19.05.03

Platón a Gorgiás 2001 dizertační práce MUDr. Štěpán Špinka, Dr. Kryštof Boháček 19.05.03

Fenomen Prahy v české literatuře konce 19.st. a počátku 20.s... 2001 dizertační práce PhDr. Daniela Hodrová-Milotová, DrSc. Alexandre Bobrakov - Timoškin 19.05.03

Oppidum České Lhotice v kontextu svého sídelního zázemí 2001 dizertační práce doc. PhDr. Ivo Hlobil, CSc. Kristina Uhlíková 19.05.03

Online zvyšování informační gramotnosti lékařů na příkladu I... 2001 dizertační práce PhDr. Richard Papík, Ph.D. Adéla Jarolímková 19.05.03

Problematika překladu anglických disjunktů (typ "-ingly") do... 2001 dizertační práce prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc. Martina Jarkovská 19.05.03

Opoziční hnutí v Československu 1985-1989 2001 dizertační práce prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. Petr Blažek 19.05.03

Příspěvek k sociálně - ekonomickému vývoji regionu v 15. - 1... 2001 dizertační práce prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. Bohumila Cymbalak 19.05.03

Senzitivita adolescentů 2001 dizertační práce doc. PhDr. Jiřina Taxová, DrSc. Renata Jandová 19.05.03

Jazyk Juri Hawštyna Swětlika 2001 dizertační práce prof. PhDr. Karel Kučera, CSc. Richard Bígl 19.05.03

Raný taoismus 2001 dizertační práce doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. Jan Beran 19.05.03

Pronikání buddhismu do Mongolska (XVI. - XVIII. stol.) 2001 dizertační práce doc. dr. Žugderin Luvsandorž Lygžima Chaloupková 19.05.03

Vztah teoretického a praktického života u H. Arendtové a Ari... 2001 dizertační práce prof. PhDr. Pavel Kouba Štěpán Holub 19.05.03

Tradice a modernita v indiánských komunitách Mexika 2001 dizertační práce doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc. Radoslav Hlúšek 19.05.03

Historická reflexe politických systémů meziválečného Českosl... 2001 dizertační práce prof. PhDr. Vladimír Nálevka, CSc. Zora Hlavičková 19.05.03

Unifikační gramatické formalismy a struktura české věty 2001 dizertační práce doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. Jaroslava Hlaváčová 19.05.03

Stabilizace společnosti po odeznění ozbrojeného konfliktu a... 2001 dizertační práce doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. Lenka Václavíková Helšusová 19.05.03

Novelistky Blízkého východu 2001 dizertační práce prof. PhDr. Jaroslav Oliverius, CSc. Sana Hedarová 19.05.03

Arabská poezie Blízkého východu 2001 dizertační práce prof. PhDr. Jaroslav Oliverius, CSc. Jafar Hedar 19.05.03

Analýza mediálního diskursu 2001 dizertační práce doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc. Lucie Jílková 19.05.03

Srovnání ikonografie japonské a evropské krajinomalby 2. pol... 2001 dizertační práce prof. PhDr. Ing. Jan Royt Markéta Hánová 19.05.03

Konzervativní velkostatek a samospráva v habsburské monarchi... 2001 dizertační práce doc. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. Jiří Georgiev 19.05.03

Konfrontační studium českých a maďarských slovesných vazeb 2001 dizertační práce Doc.PhDr. Juhász József Evžen Gál 19.05.03

Alí Šarí´Atí: význam díla 2001 dizertační práce prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc. Petra Fuxová 19.05.03

R. P. Remedii Prutký itinerarium. Vybrané kapitoly - edice,... 2001 dizertační práce PhDr. Michal Svatoš, CSc Josef Förster 19.05.03

Inovativní snahy a obsah vzdělávání v české škole 2001 dizertační práce Prof. PhDr. Skalková Jarmila, DrSc. Markéta Dvořáková 19.05.03

Architekt Ladislav Žák 2001 dizertační práce doc. PhDr. Rostislav Švácha, CSc. Dita Dvořáková 19.05.03

Problematika radikální interpretace 2001 dizertační práce Dr. Koťátko P. Michal Drmola 19.05.03

Formování novodobého českého verše na pozadí německé... 2001 dizertační práce prof. PhDr. Miroslav Červenka, DrSc. Dalibor Dobiáš 19.05.03

Vztah mezi prezentací Romů a prosociálním chováním majoritní... 2001 dizertační práce doc. PhDr. Lenka Šulová, CSc. Martin Dlabal 19.05.03

Regionální mentality a formování politických orientací volič... 2001 dizertační práce Mgr. Milan Tuček, CSc. Daniel Čermák 19.05.03

Digitální knihovny a jejich místo a úloha v současné společe... 2001 dizertační práce doc. PhDr. Rudolf Vlasák Eva Bratková 19.05.03

Příspěvky k teorii životních scénářů z mimoevropské oblasti... 2001 dizertační práce doc. PhDr. František Vrhel, CSc. Pavel Benda 19.05.03

Interference mezi češtinou a němčinou 2001 dizertační práce prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc. Denisa Bordag 19.05.03

Podíl ruské akademie věd na sibiřské expanzi v 18.století. 2001 dizertační práce doc. PhDr. František Stellner, Ph.D. František Bahenský 19.05.03

Fortifikace na monijské Krétě a jejich egejské obdoby 2001 dizertační práce prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc. Tomáš Alušík 19.05.03

Cesta ke zrušení nevolnictví v Rusku 2001 rigorózní práce Diana Kubrová 15.10.02

Život a doba Milovana Djilase. Politická biografie do roku... 2001 rigorózní práce Herbert Brynda 15.10.02

František Troster a jeho okruh 2001 rigorózní práce Magda Svobodová 15.10.02

Média ve společnosti 2001 rigorózní práce Jindřich Urban 15.10.02

Historická antropologie 2001 rigorózní práce Michaela Vaculíková 09.09.02

Distanční vzdělávání v rámci konceptu celoživotního učení 2001 rigorózní práce Helena Tornerová 05.09.02

Fenomén darovaných lidí v přemyslovských zemích 11.-12.... 2001 rigorózní práce Tomáš Petráček 28.08.02

Komunikační strategie( Dopisy B.Němcové) 2001 rigorózní práce Lucie Římalová 28.08.02

Gender mainstreaming jako kulturologický problém ( cesty a... 2001 rigorózní práce Zdeněk Doležel 23.07.02

Renesanční architektura a plastika seského okruhu na... 2001 rigorózní práce Aleš Navrátil 10.07.02

Genetická interpretace paratextů 2001 rigorózní práce Jaromír Linda 08.07.02

Německé námořní zbrojení a vztah Velké Britanie a Německa... 2001 projekt Pavel Dufek 08.07.02

Proměny konstrukčních činitelů v díle C.J.Cely 2001 rigorózní práce Michal Fousek 08.07.02

Vývoj hospodářství jihočeského regionu v meziválečné době... 2001 projekt Jiří Dvořák 04.07.02

Role komunikačních procesů v revitalizaci lokální společ-... 2001 rigorózní práce Lenka Opletalová 02.07.02

Psychologická péče jako nedílná součást komplexní... 2001 rigorózní práce Eduard Hejduk 02.07.02

Sociální a demografický vývoj jihočeského venkova... 2001 rigorózní práce Josef Grulich 27.06.02

Československá strana lidová 1945 – 1946 2001 rigorózní práce Michal Pehr 26.06.02

Základní aspekty sokolské protinacistické rezistence 2001 rigorózní práce Jan Boris Uhlíř 26.06.02

Deutsche Straβennamen in Prag siet des 18.Jahrhunderts 2001 rigorózní práce Lenka Macourková 26.06.02

Rekvalifikace 2001 rigorózní práce Jindřich Augsten 19.06.02

Předpoklady efektivnosti vzdělávání dospělých 2001 rigorózní práce Radka Mužíková 19.06.02

TQM ve společnosti Hewlett -Packard s.r.o. 2001 dizertační práce Radek Muška 14.06.02

Význam malých podniků v tvorbě pracovních míst 2001 rigorózní práce Zbyněk Laisek 14.06.02

Sociální reprezentace psychoterapeutického formátu a jeho... 2001 rigorózní práce Veronika Nevolová 14.06.02

Synchronní a diachronní aspekty české onymie 2001 rigorózní práce Milan Harvalík 13.06.02

Untersuschungen zum phraseologischnen Verleich in... 2001 rigorózní práce Helena Vedralová 13.06.02

Žena a Vlk: Dvě staroanglické elegie 2001 rigorózní práce Mariana Housková 13.06.02

Egejská architektura: Ikonografie a památky in situ 2001 rigorózní práce Tomáš Alušík 13.06.02

Motiv dětství, víry, ženy a smrti v dílech předčasně... 2001 rigorózní práce Martin Jonák 07.06.02

Zámek Litomyš - národní kulturní památka zapsaná na seznam... 2001 rigorózní práce Milada Nováková 04.06.02

Národní gastronomické kulktury a kulturní difúze 2001 rigorózní práce Marek Merhaut 04.06.02

Opera a česká hudební kultura 2001 rigorózní práce Lucie Martínková 04.06.02

Egypt v české kultuře přelomu devatenáctého a... 2001 rigorózní práce Hana Navrátilová 04.06.02

Cesta k uzákonění zemského zřízení v roce 1927 2001 rigorózní práce Marcel Pencák 04.06.02

Politický klub omladinářů-devadesátníků 1919 – 1967 2001 rigorózní práce Lucie Wittlichová 03.06.02

Teorie literární komunikace 2001 rigorózní práce Miroslav Štochl 31.05.02

Unifikované názvy hudebních děl 2001 rigorózní práce Barbora Drobíková 31.05.02

Vývoj a analýza informačních technologií s ohledem na... 2001 rigorózní práce Irena Daubnerová 31.05.02

Šumanská tiskárna /1585-1628/: analýza historického vývoje 2001 rigorózní práce Petra Večeřová 31.05.02

Systémová oatření bezpečnosti v intranetových sítích 2001 rigorózní práce Jakub Souček 31.05.02

Hermeneutika smyslu dějin 2001 rigorózní práce Martin Šimsa 23.05.02

Aspekty gotického románu v literatuře 19. a 20. století 2001 rigorózní práce Kamila Vránková 23.05.02

Antun Šoljan, Ivan Slamnig i hrvatska proza v Trapericama 2001 rigorózní práce Veronika Honcová 23.05.02

Próze imaginativní, hravá a obrazová 2001 rigorózní práce Martina Vacková 20.05.02

Měšťanská beseda v Praze a cesty české společnosti k... 2001 rigorózní práce Ivana Dejmková 14.05.02

Systém léčby na odděleních závislostí v PL JIhlava ( psycho-... 2001 rigorózní práce Pavel Roubal 16.04.02

Porucha kognitivních funkcí u schizofrenie 2001 projekt Mabel Virginia Rodriguez Manchola 16.04.02

Týmová spolupráce a role v týmu(Sociálně psychologický... 2001 rigorózní práce Lenka Kolajová 16.04.02

Rodiče a závažné postižení novorozence.(proces vyrovnávání... 2001 rigorózní práce Iva Jungwirthová 16.04.02

"Malé" rituály v kontextu duševní hygieny 2001 rigorózní práce Hana Hanová 16.04.02

Psychologie archetypu 2001 rigorózní práce Eva Boháčková 16.04.02

Formy psychologické podpory. Vyšetřování sexuálně... 2001 rigorózní práce Tereza Sejkorová Benešová 16.04.02

Rakousko - uherská zahraničná politika a polská otázka za... 2001 rigorózní práce Jan Županič 08.04.02

Prozodické vyjadřování postojů v češtině a ve francouzštině.... 2001 rigorózní práce Jana Mejvaldová 08.04.02

Charekteristické vztahy, emocionalita a smysl symptomů... 2001 rigorózní práce Martin Hajný 08.04.02

Rakousko-uherská politika vůči sovětskému Rusku v letech... 2001 rigorózní práce Václav Horčička 08.04.02

Možnosti a směry interaktivního vyhledávání informací 2001 rigorózní práce Jindřich Škrna 25.03.02

Soudobá informační společnost a informační politika České... 2001 rigorózní práce Petra Kalců 25.03.02

Vysokoškolské knihovny v období změn a transformací 2001 rigorózní práce Eva Marvanová 25.03.02

Moderní metodologie projektování informačních systémů 2001 rigorózní práce Soňa Bulíčková 25.03.02

Hybridní knihovna a její prvky v knihovnách Univerzity... 2001 projekt Irena Vašková 25.03.02

Sdílení informačních zdrojů v podmínkách knihoven ČVUT 2001 rigorózní práce Marta Machytková 25.03.02

Nedavej statku žadnemu, dokud duše v těle. Pozůstalostní... 2001 rigorózní práce Michaela Hrubá 12.03.02

Sociální politika československého státu a nezaměstnanost... 2001 rigorózní práce Jakub Rákosník 08.03.02

Pruský Kulturkampf jako evropský fenomén 19.století 2001 projekt Drahomír Suchánek 19.02.02

Britsko - rusko - turecké vztahy v předvečer Krymské války 2001 rigorózní práce Roman Míšek 19.02.02

Konrad Adenauer formování Spolkové republiky Německo... 2001 rigorózní práce Daniel Sladký 19.02.02

Velká Britanie a její role na Dálném východě v letech... 2001 rigorózní práce Zdeněk Mysliveček 19.02.02

Anglické království v evropské politice druhé poloviny... 2001 rigorózní práce Helena Krischke 19.02.02

Imperator et administrator optimus in Imperio Romano... 2001 rigorózní práce František Kotěšovec 19.02.02

Religiozita v České republice v posledních deseti letech 2001 rigorózní práce Lenka VáclavíkováHelšusová 18.02.02

Kontextualizace svobody: Teorie Charlese Taylora na pozadí... 2001 rigorózní práce Marek Hrubec 14.02.02

Ruská koncentráčnická literatura a Solženicynův Archipelag... 2001 rigorózní práce Lýdia Říhová 14.02.02

Královedvorská bartolomějská noc 1885 v dobových... 2001 rigorózní práce Ivo Rejchrt 14.02.02

Příspěvek k typologii samostatného portrétu v závěsném... 2001 rigorózní práce Blanka Kubíková 14.02.02

Dílo Dalibora Chatrného ve sbírce J. Valocha 2001 rigorózní práce Ilona Víchová 14.02.02

Porcelán japonské provencience c českých a moravských... 2001 rigorózní práce Filip Suchomel 14.02.02

Ladislav Rašín a Národní myšlenka 2001 rigorózní práce Dominik Hrodek 02.11.02

Případ Fritz ( válečný zločinec Max Rostock jako agent StB 2001 rigorózní práce Jiří Plachý 02.11.02

Politický případ Vojtecha Tuky 2001 rigorózní práce Michal Lukeš 02.11.02

Období vojenské správy na počátku nacistické okupace v... 2001 rigorózní práce Pavel Maršálek 02.11.02

Geografický horizont prostého člověka v Čechách v letech... 2001 rigorózní práce Barbora Křivohlavá 02.11.02

Strategie v simultánním tlumočení podle typu textu 2001 rigorózní práce Irena Šípalová 02.08.02

Hypermaskulinizace 2001 rigorózní práce Petr Prokopík 02.08.02

Severní Chantové - ekonomika pastevců sobů na západní... 2001 rigorózní práce František Bahenský 02.08.02

Vývoj a proměny lidovýchovy a vzdělávání dospělých v... 2001 rigorózní práce Arnošt Suk 14.01.02

Individuální variabilita vybraných zvukových parametrů v... 2001 projekt Marie Svobodová 12.01.02

Payróova postava gauča 2001 rigorózní práce Helena Zbudilová 12.01.02

Svatá hora v obraze barokní doby 2001 rigorózní práce Markéta Holubová 12.01.02

Pracovní spokojenost současných manažerů a její širší... 2001 rigorózní práce Lucie Pelková 12.01.02

Hospodářské proměny Brandýska v období 1850-1918 2001 rigorózní práce Jan Štemberk 12.01.02

Sémantická klasifikace adjektiv 2001 rigorózní práce Veronika Kostová 12.01.02

Prozodické vyjadřování postojů v češtině a ve francouzštině.... 2001 rigorózní práce Jana Mejvaldová 08.11.01

Interkulturelle Unterschiede zwischen Deutschen und... 2001 rigorózní práce Dana Niklesová 07.11.01

Vídeňská škola dějin umění a její vliv na českou estetiku 2001 rigorózní práce Milena Marie Marešová 06.11.01

Raně středověká hradiště na Jičínsku a jejich zázemí 2001 rigorózní práce Eva Ulrychová 05.11.01

Možnosti rozvíjení sociální kompetence koordinátorů... 2001 rigorózní práce Tomáš Klenot 02.11.01

Význam šperku v evropském starověku 2001 rigorózní práce Dana Stejskalová 01.11.01

Časová struktura českého románu 90.let 20. století 2001 rigorózní práce Zdeněk Šanda 01.11.01

Římané nad středním Dunajem v prvních dvou stoletích... 2001 rigorózní práce Jiří Musil 01.11.01

Příspěvek k teoretickým a metodologickým otázkám aplikace... 2001 rigorózní práce Renata Novobílská 01.11.01

Jaroslav Kvapil 2001 rigorózní práce Klára Hausmannová 29.10.01

Role porozumění tělesnému prožívání v práci a duševní... 2001 rigorózní práce Karel Hájek 29.10.01

Změna prožívání tělesného já u žen sexuálně zneužitých... 2001 rigorózní práce Jiřina Dolanská 29.10.01

Charakteristika sebekontroly sexuálně deviantních delikventů 2001 rigorózní práce Robert Rachardžo 29.10.01

Obezita jako psychocociální problém 2001 rigorózní práce Ivana Valtrová 29.10.01

Screening psychického stavu pacientů po cévní mozkové... 2001 rigorózní práce Hana Tilšerová 29.10.01

Skautská výchova z hlediska existenciální analýzy 2001 rigorózní práce David Svoboda 29.10.01

Zahraniční mírová mise jako náročná životní situace 2001 rigorózní práce Barbora Palánová 29.10.01

Posuzování a výběr psychologické způsobilosti... 2001 rigorózní práce Magdalena Maněnová 29.10.01

Metoda obsahové analýzy textu použitá při studiu... 2001 rigorózní práce Petra Lounková 29.10.01

Tajemství dechu 2001 rigorózní práce Anna Kůsová 29.10.01

Psychologické aspekty personální práce 2001 projekt Renata Kutnarová 29.10.01

Manželské vztahy v období těhotenství a po porodu a... 2001 rigorózní práce Soňa Kinterová 29.10.01

Mateřství a raný dětský vývoj z pohledu psychoanalýzy 2001 rigorózní práce Zdeněk Fencl 29.10.01

Metody a přístupy k analýze snu v psychoterapeutických... 2001 rigorózní práce Kristina Březinová 29.10.01

Některé možnosti využití písma v psychodiagnostice 2001 rigorózní práce Lenka Bezděková 29.10.01

Mystika a schizofrenie. Mystické zážitky jako předmět... 2001 rigorózní práce Jan Benda 29.10.01

Využití některých psychoterapeutických technik při... 2001 rigorózní práce Jiří Bauer 29.10.01

Rašín, Engliš a ti druzí. Konfrontace ekonomické teorie... 2001 rigorózní práce Antonie Doležalová 29.10.01

František Ignác Weiss 2001 rigorózní práce Jana Tischerová 29.10.01

Protidiskriminační přístupy ( prevence zneužívání moci... 2001 rigorózní práce Jana Koláčková 29.10.01

Výcviková komunita laických terapeutů 2001 rigorózní práce Jaroslava Sýkorová 29.10.01

Význam mezilidských vztahů v dětském domově 2001 rigorózní práce Yvonna Lucká 29.10.01

Formy sociální práce 2001 rigorózní práce Andrea Kroftová 29.10.01

Formování sociální práce jako samostatného oboru na... 2001 rigorózní práce Pavla Kodymová 29.10.01

Rukopisné písňové soubory Jaja Jeníka z Bratřic 2001 rigorózní práce Jiří Traxler 29.10.01

Strava v obci Dubeč v meziválečném období 2001 rigorózní práce Ludmila Landová 29.10.01

Zdokumentování vytipovaných památek lidového stavitelství... 2001 rigorózní práce Zdeněk Henig 29.10.01

Současná média a jejich role v sociokulturní perspektivě 2001 rigorózní práce Stanislav Vojtíšek 27.10.01

Svoboda slova v komerční a veřejnoprávní televizi 2001 rigorózní práce Martina Zelenková 27.10.01

Kulturní politika českého státu 2001 rigorózní práce Hynek Beneš 27.10.01

Underground jako alternativa - proměny v času 2001 rigorózní práce Jana Pelcová 27.10.01

Kultura a divočina. Kultivace a přirozenost v pojetí... 2001 rigorózní práce Vít Erban 27.10.01

Severočeské řezané sklo v první polovině 19. století v... 2001 rigorózní práce Jan Schöttner 15.05.01

Příspěvek k rozvoji spolkového života pivovarníků v českých... 2001 rigorózní práce Jan Hojek 20.03.01

Pavel Josef Šafařík, jeho Slovanský národopis a slovinská... 2001 rigorózní práce Jonatan Vinkler 20.03.01

Diplomatická předehra prusko-rakouské války - léta 1862-1866 2001 rigorózní práce Jan Hálek 02.03.01

Proměny českého surreralistického textu mezi lety 1938-1963 2001 rigorózní práce Jaromír Typlt 02.03.01

Sociální interakce těžce zrakově postižených 2001 rigorózní práce Hana Růžičková 06.02.01

Způsob výchovy a hodnotová orientace adolescentních dívek... 2001 rigorózní práce Marie Brůžová 15.03.00

Psychologické posouzení vztahu dítěte a rodičů v soudně... 2001 rigorózní práce Roman Miletín 14.01.00

Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti Deloitte & Touch 2000 bakalářská práce PhDr. Martin Kopecký, PhD. Veronika Motlová 18.07.05

Časopis Kultúra a jeho zástoj v dejinách slovenského umenia a kultúry, 1999 diplomová práce Henryk Lahola (narozen v Bratislavě), absolvoval dvouoborové studium Slovakistika – Serbistika, promoce za magistra filozofie Univerzity Karlovy v Praze dne 20.7.2000 na slavnostní promoci v pražském Karolinu se začátkem promoce od 9.00 hod.

Johanité ve Slezsku 2000 dizertační práce prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. Sebastian Walosczyk 23.05.03

Dílo A. P. Čechova v originále a v překladech do češtiny 2000 dizertační práce prof. PhDr. Milan Hrala, DrSc. Tomáš Waller 23.05.03

Náboženské motivy v japonském filmu 2000 dizertační práce prof. PhDr. Jiří Cieslar Petr Uherka 23.05.03

Italská nomina agentis v diachronní perspektivě 2000 dizertační práce prof. PhDr. Sylva Hamplová, CSc. Pavel Štichauer 23.05.03

Vliv ICT na fragmentaci masové společnosti 2000 dizertační práce doc. PhDr. Rudolf Vlasák Štěpán Štěpanovský 23.05.03

Význam antického dramatu ve vývoji řecké kultury 2000 dizertační práce prof. PhDr. Růžena Dostálová, CSc. Petr Šourek 23.05.03

Bengálské lidové malířství 2000 dizertační práce PhDr. Hana Knížková, CSc. Klára Šimečková 23.05.03

Organizace zájmového vzdělávání 2000 dizertační práce PhDr. Jiří Vymazal, CSc. Michal Šerák 23.05.03

Portálová řešení volného přístupu k informacím... 2000 dizertační práce doc. PhDr. Rudolf Vlasák Martin Souček 23.05.03

Evropa a Balkán - problém identity 2000 dizertační práce prof. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc. Hana Sobotková, D.E.A. 23.05.03

Diskurzivita versus vizualita 2000 dizertační práce doc. Miroslav Petříček, Dr. Cyril Říha 23.05.03

Studie ke starochetitštině 2000 dizertační práce doc. PhDr. Petr Vavroušek, CSc. Marek Rychtařík 23.05.03

Nativní umění Jihovýchodní Afriky 2000 dizertační práce doc. PhDr. František Vrhel, CSc. Blanka Michaela Remešová 23.05.03

Veřejné mínění a masmédia 2000 dizertační práce doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. Jana Rathouská 23.05.03

Vliv antiky na nejstarší francouzskou poezii 2000 dizertační práce doc. PhDr. Aleš Pohorský, CSc. Ondřej Pometlo 23.05.03

Zdravicí formule v periferní akkadštině 2000 dizertační práce doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc. Jana Mynářová 21.05.03

Nová náboženská hnutí v katolické církvi a mezináboženský di... 2000 dizertační práce prof. PhDr. ThDr. Tomáš Halík Petr Mucha 21.05.03

Žalmové parafráze Jiříka Strejce 2000 dizertační práce doc. PhDr. Jaroslav Kolár, CSc. Tomáš Matějec 21.05.03

"Chvála motyky" 2000 dizertační práce doc. PhDr. Petr Vavroušek, CSc. Tomáš Mařík 21.05.03

Aspekty gotiky a středověku v uměleckém myšlení raného 19. s... 2000 dizertační práce prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc. Pavla Machalíková 21.05.03

Standardizace, certifikace a kvalita ve vzdělávání dospělých 2000 dizertační práce PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. Veronika Langrová 21.05.03

Heideggerův přístup k otázce psychopatologických poruch 2000 dizertační práce doc. Miroslav Petříček, Dr. Petr Kouba 21.05.03

Politické vzdělávání v sociálně - politických hnutích 2000 dizertační práce doc. Dr. Milan Beneš Martin Kopecký 21.05.03

Ženské postavy v Shakespearových komediích a komparace renes... 2000 dizertační práce prof. PhDr. Martin Hilský, CSc. Lucie Johnová 21.05.03

Úloha literatury v procesu jazykové standardizace ... 2000 dizertační práce prof. PhDr. Miroslav Kvapil, DrSc. Karel Jirásek (narozen v Praze), obhajoba práce dne 21.05.03

ČR v prostoru transformace na informační společnost 2000 dizertační práce doc. PhDr. Rudolf Vlasák Petra Jedličková 21.05.03

Kultura romských osad 2000 dizertační práce PhDr. Václav Soukup, CSc. Marek Jakoubek 21.05.03

Jan Karel Strakatý 2000 dizertační práce prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc. Dominik Hrodek 21.05.03

Dimenze autorského prostoru 2000 dizertační práce doc. Miroslav Petříček, Dr. Josef Hrdlička 21.05.03

Self-efficacy předškolních dětí - diagnostika a vliv praktic... 2000 dizertační práce doc. PhDr. Lenka Šulová, CSc. Simona Horáková Hoskovcová 21.05.03

Feminismus a film 2000 dizertační práce prof. PhDr. Jiří Cieslar Petra Hanáková 21.05.03

Současná ženská poezie v Irsku psaná irsky a anglicky 2000 dizertační práce prof. PhDr. Martin Procházka, CSc. Daniela Furthnerová 21.05.03

Jazyk kantorské slovesné tvorby 2. pol. 18. stol. a 1. čtvrt... 2000 dizertační práce prof. PhDr. Alexandr Stich, CSc. Alena Fidlerová 21.05.03

Překlad životopisu 2000 dizertační práce prof. PhDr. Jana Králová, CSc. Radek Eichl 21.05.03

Morfologie prostředků personální deixe 2000 dizertační práce doc. PhDr. Pavel Novák, CSc. Viktor Elšík 21.05.03

Základní obřady liturgické recitace v tibetském buddhismu 2000 dizertační práce doc. Zdeněk Kratochvíl, Dr. Daniel Berounský 21.05.03

Barokní literatura Nového Španělska: vývoj literárních žánrů... 2000 dizertační práce prof. PhDr. Anna Housková, CSc. Alexandra Berendová 21.05.03

Vývoj sklářství v severočeském regionu v 2. pol. 19. století... 2000 dizertační práce prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. Jiří Bareš 21.05.03

Romové v České republice 2000 dizertační práce doc. PhDr. František Vrhel, CSc. Yasar Abu Ghosh 21.05.03

Začínající učitel(Novice Teacher) 2000 rigorózní práce Michaela Píšová 19.05.01

Role digitalizace v systému ochrany historických fondů... 2000 rigorózní práce Filip Vojtášek 18.05.01

Druhy rešeršních strategií a technik pro zpracování... 2000 rigorózní práce Hana Božková 18.05.01

Informační systém úseku akademických činností fakulty 2000 rigorózní práce Kvetoslava Rešetová 18.05.01

Čeští a slovenští zajatci v Rusku 1914 – 1920 2000 rigorózní práce Jitka Zabloudilová 16.05.01

Dějiny města Nymburka 1918 – 1938 2000 rigorózní práce Pavel Fojtík 16.05.01

Nová levice a československé studentské hnutí v době... 2000 rigorózní práce Jaroslav Pažout 16.05.01

Skupina portrétů v divadelních kostýmech ze zámku v Hrádku... 2000 rigorózní práce Martina Jandlová Sošková 15.05.01

Vyjadřování druhého sdělení ve španělské výpovědi 2000 rigorózní práce Jitka Hamplová 15.05.01

Vliv vyučování na rozvoj osobnosti žáka 1.třídy 2000 rigorózní práce Markéta Šauerová 13.05.01

Prolegomena ke studiu kresby v Cremoně 1994 – 1525 2000 rigorózní práce Martin Zlatohlávek 13.05.01

Poetika revolty a nezavršeného času 2000 projekt Kateřina Zeminová 13.05.01

Kapitoly z předválečné poezie Jana Zahhradníčka(Poetika a... 2000 rigorózní práce Jan Wiendl 13.05.01

Drobnotvaré valounové industrie s.l. v Čechách - Tmaň, okr.... 2000 rigorózní práce Ivana Sýkorová 13.05.01

Moderující faktory odolnosti vůči zátěži a rozvoje syndromu... 2000 rigorózní práce Miloslava Raísová 13.05.01

Jazykovědný a literárněvědný přístup k uměleckému překladu 2000 projekt Pavel Novotný 13.05.01

Lužickosrbské lidové balady 2000 rigorózní práce Lucie Koubová Friedlaender 13.05.01

Personálně psychologická práce u nadnárodních společností 2000 projekt Erika Němečková 13.05.01

Možnosti diagnostiky sebepojetí dětí 2000 rigorózní práce Ester Weinholdová 13.05.01

Úloha identity v sociálním konfliktu 2000 rigorózní práce Eva Nováková 13.05.01

Psychologická hlediska rozvoje výcviku palubních průvodčí 2000 rigorózní práce Markéta Štrajtová 13.05.01

Agresivita a poruchy chování jako kriminální problém 2000 rigorózní práce Miroslava Šperlichová 13.05.01

Terorismus. Historickopsychologická studie 2000 rigorózní práce Jan Zeman 13.05.01

Možnosti a meze fyziodetekčního vyšetření v kriminalistické... 2000 rigorózní práce Štěpán Vymětal 13.05.01

Posttraumatická stresová porucha. Zkušenost psychologa... 2000 rigorózní práce Daniela Vizinová 13.05.01

Psychologické aspekty občanské angažovanosti 2000 rigorózní práce Vladana Vasková 13.05.01

K psychologické problematice apalického syndromu u dětí 2000 projekt Tomáš Rodný 13.05.01

Psychologické aspekty humoru 2000 rigorózní práce Kateřina Písková 13.05.01

Hodnotové orientace studentů VŠ zjišťované dotazníkem... 2000 rigorózní práce Jan Pešek 13.05.01

Příspěvek k zjišťování motivace psychoterapeutů k... 2000 rigorózní práce Daniel Šimek 13.05.01

Vlivy evropského integračního procesu na oblast personální... 2000 rigorózní práce Alena Skrbková 13.05.01

Klinické použití Beckovy sebeposuzovací škály deprese 2000 rigorózní práce Lucie Skalíková 13.05.01

Psychologické aspekty působení na postoje k ochraně... 2000 rigorózní práce Ivana Knotková 13.05.01

Využití počítačové tréninkové metody při nápravě... 2000 rigorózní práce Věra Knězů 13.05.01

Rodinné vztahy a osobnostní rysy astmatického dítěte 2000 rigorózní práce Jana Klumparová 13.05.01

Problematika mezikulturních psychologických výzkumů s... 2000 rigorózní práce Monika Morgensternová 13.05.01

Využití aktivačně relaxační metody k redukci psychické... 2000 rigorózní práce Marie Gottvaldová 13.05.01

Psychologické a sociální aspekty umírání a smrti 2000 rigorózní práce Zbyněk Galvas 13.05.01

Pracovní a sociální adaptace Čechů a Slováků ve finančních... 2000 rigorózní práce Eva Drázská 13.05.01

Fenomenologická filozofie jako možný referenční rámec... 2000 rigorózní práce Lenka Drápalová 13.05.01

Psychologická a psychoterapeutická péče o pacienty s... 2000 rigorózní práce Richard Braun 13.05.01

Sociálně psychologické aspekty některých sekt existujících... 2000 rigorózní práce Eva Biedermannová 13.05.01

Příspěvek ke studiu psychologického aspektu inkontinence... 2000 rigorózní práce Jitka Balcarová 13.05.01

Svaz socialistických monistů v Rakousku(1912-1914) 2000 rigorózní práce Antonín Januška 13.05.01

Modely kultury v experimentální archeologii 2000 rigorózní práce Tereza Klůsová 13.05.01

Fenomén dvojníka a dvojnictví v české próze 2000 rigorózní práce Jarmila Dědečková 13.05.01

Osobnostní determinanty úspěšnosti ve výkonu funkce... 2000 rigorózní práce Radana Doležálková 09.01.01

Charakteristika agresivity delikventů v peniterciárním... 2000 rigorózní práce Jiří Opatrný 09.01.01

Možnosti vzdělávání pracovníků linek důvěry v ČR 2000 rigorózní práce Jaroslav Veteška 09.01.01

Psychologické aspekty umělého oplodnění 2000 rigorózní práce Kateřina Síbrtová 09.01.01

Exogenní faktory ovlivňující dětskou agresivitu 2000 rigorózní práce Lenka Čermáková 08.01.01

Příspěvek k problematice komorbidity poruch příjmu potravy... 2000 rigorózní práce Daniela Topinková 23.11.00

Nástin dalšího vývoje Franklovy existenciální analýzy a... 2000 rigorózní práce Martin Wagenknecht 23.11.00

Psychologické aspekty celibátu u mužů 2000 rigorózní práce Miloš Neumann 23.11.00

Psychologické charakteristiky patrnerek sexuálně deviantních... 2000 rigorózní práce Martin Cipro 23.11.00

Psychologické príčiny fyzického násilia medzi partnermi 2000 rigorózní práce Nina Langošová 23.11.00

Problematika Aspergerova syndromu 2000 rigorózní práce Jana Lukášková 23.11.00

Pervazivní vývojové poruchy v praxi klinického psychologa a... 2000 rigorózní práce Jiřina Niliusová 23.11.00

Vybrané psychologické charakteristiky zdravotních sester... 2000 rigorózní práce Karolína Malá 23.11.00

Autismus a jeho diagnóza 2000 rigorózní práce Irena Kuldová 23.11.00

Některé zkušenosti z tříleté praxe s psychoterapií dětí ve... 2000 rigorózní práce Andrea Troníčková 23.11.00

Sociální dovednosti učitele a možnosti jejich rozvíjení 2000 rigorózní práce Eva Bidlová 23.11.00

Zařazování dětí do zvláštní školy bez psychologické indikace 2000 rigorózní práce Jolana Mižikarová 23.11.00

Možnosti a meze integrace handicapovaných dětí v běžné... 2000 rigorózní práce Markéta Vavříková 23.11.00

Možnosti rozvoje sebepojetí u adolescentů 2000 rigorózní práce Irena Kukačková 23.11.00

Rozvíjení sociálních dovedností managerů ( jako jeden z cílů... 2000 rigorózní práce Ljuba Šleisová 23.11.00

Výchova k partnerství a rodičovství na zvláštní škole 2000 rigorózní práce Dana Marková 23.11.00

Sebekontrola, pozornost a intelektový výkon 2000 rigorózní práce Petr Brichcín 23.11.00

Psychologické aspekty hotelového marketingu a managementu... 2000 rigorózní práce Josef Straka 23.11.00

Příspěvek k psychologické teorii peněz.... 2000 rigorózní práce Andrea Vybíralová 23.11.00

Diference pracovního chování manažerů mezinárodních... 2000 rigorózní práce Irena Muchová 23.11.00

Personálně psychologická a pracovně poradenská stránka... 2000 rigorózní práce Radmila Pikorová 23.11.00

Možnosti a cesty zkvalitnění výběrového řízení na pozici... 2000 rigorózní práce Lucie Neitzelová 23.11.00

Morální vývoj dítěte 3 - 10 let 2000 rigorózní práce Jena Chamasová 23.11.00

Výzkum ontogeneze sociálního chování u vybraných kmenů... 2000 rigorózní práce Pavla Rymešová 23.11.00

Psychologické aspekty působení venkovní reklamy 2000 rigorózní práce Alexandra Fraňková 23.11.00

Současný pohled na rodinu soukromých podnikatelů 2000 rigorózní práce Galina Jarolímková 23.11.00

Stavba Slapské přehrady a její vliv na území postižené... 2000 rigorózní práce Jan Gorenčík 24.10.00

El espaňol y el purépecha:lenguas en contakto. Influencias... 2000 rigorózní práce Lada Everszová Demišová 04.07.00

Psychologické otázky výchovy dětí s lehkou mozkovou... 2000 rigorózní práce Hana Honzíková 04.05.00

K některým otázkám životních cílů u adolescentních dívek 2000 rigorózní práce Karolína Dvorská 04.05.00

Příspěvek k využití autogenního tréninku v psychologické... 2000 rigorózní práce René Zahradníková 04.05.00

Možnosti užití Syndrom-Kurztestu(Příspěvek k diagnostice... 2000 rigorózní práce Marie Tomášková 04.05.00

Projektivita a tvořivost osob s mentální retardací 2000 rigorózní práce Mariana Štefančíková 04.05.00

Symptomy deprese u dětí staršího školního věku a jejich... 2000 rigorózní práce Simona Fialová 04.05.00

Psychologické aspekty osvojování jazyka 2000 rigorózní práce Filip Smolík 04.05.00

Řízení liských zdrojů při výrazných organizačních změnách... 2000 rigorózní práce Kateřina Síbková 04.05.00

Postoje adolescentů k sexualitě 2000 rigorózní práce Romana Doležalová 04.05.00

Psychologická problematika způsobu výchovy v rodinách... 2000 rigorózní práce Jan Čuchal 04.05.00

Vybrané psychologické charakteristiky u zdravotních sester... 2000 rigorózní práce Jana Candrová 04.05.00

Metoda EEG Biofeedback u poruch pozornosti 2000 rigorózní práce Václava Tylová 23.03.00

Sociálně psychologické kompetence policistů a možnosti... 2000 rigorózní práce Jitka Jurásková 23.03.00

Vybrané psychologické aspekty profese směnového inženýra v... 2000 rigorózní práce Štěpánka Havlíková 20.03.00

Krátkodobá a dlouhodobá psychotrapie depresí 2000 rigorózní práce Libuše Novotná 20.03.00

Obraz ženy v novořecké literatuře 19. a 20. století 2000 rigorózní práce Georgia Zervasová 15.03.00

Krizová intervence a krátkodobá psychotrapie při... 2000 rigorózní práce Tatiana Kozmiková 14.03.00

Příspěvek k diagnostice dyslexie 2000 rigorózní práce Lucie Tumpachová 14.03.00

Způsob výchovy v řecké rodině 2000 rigorózní práce Olga Atzamoglu 14.03.00

Stav,problémy a výhledy personálního řízení v souvislosti... 2000 rigorózní práce Richard Vaněk 13.03.00

Katolická moderna v zrcadle korespondence-Sigismund... 2000 rigorózní práce Hana Klínková 10.03.00

Styly rodinné výchovy v iterakci s dalšími podmínkami ve... 2000 rigorózní práce Tomáš Burian 10.03.00

Vliv členství v sektách na projevy psychopatologie 2000 rigorózní práce Karel Červinka 10.03.00

Volný čas současné středoškolské mládeže 2000 rigorózní práce Věra Bednářová 10.03.00

Způsob výchovy v rodinách žáků vojenské střední školy 2000 rigorózní práce Jarmila Hanáková 10.03.00

Fenomén masového turismu v Praze 2000 dizertační práce doc. PhDr. František Vrhel, CSc. Dita Limová 03.03.00

Študia vzťahu jogy a psychického rozvoja. Možnosti vplyvu... 2000 rigorózní práce Anna Galovičová 17.02.00

Češi a Slováci ve Francii v letech 1914-1918. Československ... 2000 rigorózní práce Martin Kindl 16.02.00

Dospívající v náhradní rodinné péči 2000 rigorózní práce Ilona Špaňhelová 11.02.00

Sebepojetí dětí se specifickými vývojovými poruchami... 2000 rigorózní práce Jitka Čmuhařová 11.02.00

Osobnostní a sociokulturní charakteristiky exhibicionistů 2000 rigorózní práce Alena Hrnčířová 11.02.00

Identifikace vlivu kultury v životě člověka 2000 rigorózní práce Karolina Muchová 11.02.00

Zpráva o systematické terapii 2000 rigorózní práce Soňa Pecháčková 11.02.00

Analýza videozáznamů sociální interakce při vyšetřování... 2000 rigorózní práce Diana Kořenová 11.02.00

ČSR a Etiopie mezi válkami 2000 rigorózní práce Karel Šilpoch 11.02.00

Struktura a trendy změn personálně psychologické složky... 2000 rigorózní práce Andrea Pindurová 11.02.00

Sebepojetí dětí a adolescentů s tělesným postižením v... 2000 rigorózní práce Sylvie Rydvalová 04.02.00

Psychologický rozbor faktorů působících při vzniku závislo-... 2000 rigorózní práce Jan Hušek 04.02.00

Prožívání životní smysluplnosti u učňovské mládeže 2000 rigorózní práce Jiří Jakubů 04.02.00

Vliv dvojího typu léčby na intenzitu depresivních symptonů,... 2000 rigorózní práce Eva Štěpánová 04.02.00

Myšlenky o postavení ženy ve společnosti, její výchově a... 2000 rigorózní práce Viola Lyčková 04.02.00

Sonda do rodinných vztahů dětí z rozvedených manželství ve... 2000 rigorózní práce Petra Novotná 04.02.00

Kvantitativní analýza odborného textu 2000 rigorózní práce Anna Crkalová 04.02.00

Gerontopedagogika - konstituování disciplíny 2000 rigorózní práce Miroslav Erdinger 26.01.00

Individuální a skupinová kognitivně behaviorální psychotera-... 2000 rigorózní práce Petra Píšová 25.01.00

Indiánská kultura v perspektivě strukturalismu Clauda Lévi-... 2000 rigorózní práce Jana Krištofová 17.01.00

Význam tradice a sklářství na kulturní rozvoj Jablonecka 2000 rigorózní práce Josef Bursa 17.01.00

Kulturní fenomén ludismus 2000 rigorózní práce Jiřina Rosáková 17.01.00

K sudetoněmecké literatuře v českých překladech 2000 rigorózní práce Jaromíra Borecká 13.01.00

Změny v obsahu trávení volného času mládeže v podmínkách... 2000 rigorózní práce Zbyněk Skála 13.01.00

České školství na Volyni 1868 – 1939 2000 rigorózní práce Ilona Moravcová 13.01.00

Obraz toho druhého: Husitské války v historickém povědomí... 2000 rigorózní práce Milada Krausová 12.01.00

Tendence vývoje trhu práce ( Ekonomické a psychologické... 1999 rigorózní práce Zuzana Hubinková 24.10.00

Kramářská literatura v Juazeiro do Norte, stát Ceará; zachy... 1999 dizertační práce PhDr. Marie Havlíková Martina Malechová de Andrade 10.03.00

Některá sémantická témata u B. Bolzana 1999 dizertační práce Marta Vlasáková 03.03.00

Čeští malíři ve Francii 1999 dizertační práce prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc. Anna Pravdová 03.03.00

Jazyk jako nástroj poznání polit. prostředí 1999 dizertační práce PhDr. Zdeněk Zbořil Josef Venc 03.03.00

Psychotropní látky jako kulturní fenomen 1999 dizertační práce PhDr. Václav Soukup, CSc. Jana Vaňková 03.03.00

Klatovy v procesech politických změn ve 20. století 1999 dizertační práce PhDr. František Svátek, CSc. Lukáš Valeš 03.03.00

Votivní předměty z období střední římské republiky a jejich... 1999 dizertační práce doc. PhDr. Iva Ondřejová, CSc. Pavel Titz 03.03.00

Vybrané kapitoly ze slovensko-českých literárních vztahů v... 1999 dizertační práce prof. PhDr. Alexandr Stich, CSc. Martina Šulcková 03.03.00

Sémantický aspekt frázových sloves v norštině 1999 dizertační práce PhDr. Jarka Vrbová Petra Štajnerová 03.03.00

Struktura latinského slova a jeí postupné proměny 1999 dizertační práce prof. PhDr. Bohumila Mouchová, CSc. Lucie Pultrová 03.03.00

Motivace uchazečů o studium oboru andragogika a mořnosti... 1999 dizertační práce PhDr. Zdeněk Štěpánek Lenka Pešková 03.03.00

G.W.Leibniz, Monadologie: Překlad a komentář 1999 dizertační práce prof. PhDr. Milan Sobotka, CSc. Jan Palkoska 03.03.00

Člověk v Heideggerově myšlení Příspěvků k filosofii 1999 dizertační práce prof. PhDr. Pavel Kouba Martin Nitsche 03.03.00

Román jako palimpsest 1999 dizertační práce prof. PhDr. Martin Procházka, CSc. Ladislav Nagy 03.03.00

Československé bezpečnostní orgány v boji proti maďarské... 1999 dizertační práce prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. Michal Lukeš 03.03.00

Město jako domov 1999 dizertační práce PhDr. Jitka Ortová, CSc. Martin Kuška 03.03.00

Anafora: vazebné vztahy v latině (uvnitř a vně klauze) 1999 dizertační práce prof. PhDr. Bohumil Palek, DrSc. Dana Kudláčková 03.03.00

Antilská frankofonní literatura a její afro-antilský kontext 1999 dizertační práce PhDr. Vondrášková H. Petr Komers 03.03.00

Konstruktivní založení logiky a etiky 1999 dizertační práce prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc. Vojtěch Kolman 03.03.00

Modernizace univerzitního dějepisectví 1890-1920 1999 dizertační práce prof. PhDr. Miroslav Hroch, DrSc. Pavel Kolář 03.03.00

Řeč obrazu a obraz v řeči 1999 dizertační práce prof. PhDr. Martin Procházka, CSc. Marie Kohoutová 03.03.00

Sakrální architektura v Čechách kolem r.1600 1999 dizertační práce prof. PhDr. Mojmír Horyna Johana Bronková 03.03.00

Antonín Dvořák. Studie ke kompoziční problematice vybraných... 1999 dizertační práce Jan Kachlík 03.03.00

Dějiny rodinného archivu Metternichů 1999 dizertační práce prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc. Jan Kahuda 03.03.00

Jazyková skepse na přelomu století jako tvůrčí impuls 1999 dizertační práce prof. PhDr. Jiří Stromšík, CSc. Veronika Jičínská 03.03.00

Systém slovních druhů v korejštině 1999 dizertační práce doc. PhDr. Vladimír Pucek, CSc. Tomáš Horák 03.03.00

Logika v empirické vědě 1999 dizertační práce Tomáš Holeček 03.03.00

Komparace kultur nativních etnik severozápadního Mexika 1999 dizertační práce doc. PhDr. František Vrhel, CSc. Marek Halbich 03.03.00

Imitatio Romae v kronice Jana Marignoly a v jiných památkách... 1999 dizertační práce prof. PhDr. František Šmahel, DrSc. Kateřina Kubínová 03.03.00

Srbská literatura v letech 1965-1990 1999 dizertační práce prof. PhDr. Miroslav Kvapil, DrSc. Jan Doležal 03.03.00

Vytváření skupinových mentalit v postkomunistické transforma... 1999 dizertační práce doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc. Jiří Černý 03.03.00

Sibiřské národní obrození 1999 dizertační práce doc. PhDr. František Vrhel, CSc. Pavlína Brzáková 03.03.00

Vliv německého jazykového prostředí na utváření moderní... 1999 dizertační práce prof. PhDr. Alexandr Stich, CSc. David Blažek 03.03.00

Moderní vyučování na středních školách 1999 rigorózní práce Ludmila Tóthová 14.01.00

Kolektivizace českého venkova 1948 – 1960 1999 rigorózní práce Jiří Topinka 14.01.00

Vybrané problémy západní kultury 1999 rigorózní práce Zdeněk Švácha 14.01.00

Kongitivní fuzzy systémy a jejich modelování 1999 rigorózní práce Petr Šlechta 14.01.00

Současné trendy ve výchově a vzdělávání autistických dětí 1999 rigorózní práce Jarmila Belmihoubová 14.01.00

Masová kultura a reklama 1999 rigorózní práce Radka Soukupová 14.01.00

Stimulování psychosociálního vývoje adolescentů 1999 rigorózní práce Renata Rynešová 14.01.00

K psychologické problematice chronické bolesti 1999 rigorózní práce Jaroslava Raudenská 14.01.00

Mezinárodněprávní ochrana menšin po první světové válce 1999 rigorózní práce René Petráš 14.01.00

Publik relations ve veřejných knihovnách. 1999 rigorózní práce Arnošt Nezmeškal 14.01.00

Srovnávací studie vypovídajících schopností dvou hodnotících... 1999 rigorózní práce Iva Moravcová 14.01.00

Dlouhé stíny Východu 1999 rigorózní práce Petr Kubík 14.01.00

Ověření výběrové baterie testů jako prediktoru úspěšnosti... 1999 rigorózní práce Daniel Kožený 13.01.00

Knihovna jako referenční centrum nemocnice 1999 rigorózní práce Jitka Klímová 13.01.00

Psoriáza jako model chronického onemocnění 1999 rigorózní práce Alena Javůrková 13.01.00

Stereotypy v nazírání na postavení mužů a žen v pracovním a... 1999 rigorózní práce Romana Hůlková 13.01.00

Možnosti intervence poruch chování a učení ve škole a v... 1999 rigorózní práce Hana Hradecká 13.01.00

Integrativní psychoterapie a její aplikace v podpůrné... 1999 rigorózní práce Pavel Harsa 13.01.00

Chuťové preference a averze u dětí předškolního věku v české... 1999 rigorózní práce Jana Hanušová 13.01.00

Prizonizace a transformace sobnosti 1999 rigorózní práce Slavomil Fišer 13.01.00

Plavání kojenců a batolat a jeho vliv na vývoj sociálních... 1999 rigorózní práce Markéta Machková 12.01.00

Polopredikační konstrukce v současné španělštině 1999 rigorózní práce Daniel Gája 10.01.00

Frýdecko v roce 1945 1999 rigorózní práce Pavel Carbol 08.12.99

Vypravěčské postupy a charakterizace žen v anglickém románu... 1998 dizertační práce prof. PhDr. Martin Procházka, CSc. Alena Dvořáková 10.03.00

Význam diagnostiky interpersonálních rysů pro úspěšné zastá... 1998 dizertační práce PhDr. Ivan Slaměník, CSc. Radomíra Gilarová 10.03.00

Revize modernismu: Ženy, umění a česká společnost, 1900-1939 1998 dizertační práce prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc. Martina Pachmanová 10.03.00

The Elegies of the Exeter Book in the Manuscript Context 1998 dizertační práce doc. PhDr. Jan Čermák, CSc. Helena Znojemská 03.03.00

Sokolská protinacistická rezistence. Sokol a sokolové v... 1998 dizertační práce prof. PhDr. Jan Kuklík, CSc. Jan Boris Uhlíř 03.03.00

Vzdělávání pracovníků v organizacích 1998 dizertační práce PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. Markéta Šnýdrová 03.03.00

Bytí jazyka a problém subjektu 1998 dizertační práce prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc. Miloš Ševčík 03.03.00

Komunikační strategie a jazyk B. Němcové 1998 dizertační práce prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc. Lucie Římalová 03.03.00

Aporie sebesdílení Jedna u Plótina a její řešení v trojiční... 1998 dizertační práce prof. PhDr. Stanislav Sousedík Václav Němec 03.03.00

Julius Mařák a téma lesa 1998 dizertační práce doc. PhDr. Roman Prahl, CSc. Alexander Matoušek 03.03.00

Odmítnutí reprezentačního modelu jazyka a nové pojetí význa... 1998 dizertační práce prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc. Tomáš Marvan 03.03.00

Dekorativní tvarosloví italského knižního malířství (1250-... 1998 dizertační práce prof. PhDr. Jaromír Homolka, CSc. Viktor Kubík 03.03.00

Srovnání misií v anglosaské a hispánské Americe 1998 dizertační práce prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. Markéta Křížová 03.03.00

Česká gramotografie v raném novověku 1998 dizertační práce prof. PhDr. Alexandr Stich, CSc. Ondřej Koupil 03.03.00

Poetika a interpretace raného díla Jakuba Demla 1998 dizertační práce PhDr. Vladimír Binar Daniela Iwashita 03.03.00

Stylové proudy v ukrajinské próze 20 let 1998 dizertační práce Doc. Dr. Židlický V. Tereza Chlaňová 03.03.00

Hrvatska Jeans proza 1998 dizertační práce prof. PhDr. Miroslav Kvapil, DrSc. Veronika Honcová 03.03.00

Počátky vědecké metodologie s ohledem na antický atomismus 1998 dizertační práce doc. Milan Mráz, CSc. Michael Hauser 03.03.00

Descartes jako možný terč argumentu proti privátnímu jazyku 1998 dizertační práce Dr. Koťátko P. Petr Glombíček 03.03.00

Logika a ontologie na rozhraní středověku a novověku 1998 dizertační práce prof. PhDr. Stanislav Sousedík Petr Dvořák 03.03.00

Permenidés (některé aspekty starověké zbožnosti) 1998 dizertační práce doc. Zdeněk Kratochvíl, Dr. Tomáš Drvota 03.03.00

Konflikty diskursů v románových textech Milana Kundery 1998 dizertační práce Doc. PhDr. Petr Bílek, CSc. Jakub Češka 03.03.00

Interpretace Gítagóvindy jako průsečíku proudu světské umě... 1998 dizertační práce PhDr. Dušan Zbavitel, DrSc. Jakub Čejka 03.03.00

Aristetolovo pojetí místa 1998 dizertační práce prof. PhDr. Pavel Kouba Karel Císař 03.03.00

J. V. Jensen 1998 dizertační práce doc. PhDr. Helena Kadečková, CSc. Helena Březinová 03.03.00

Sociální dovednosti učitele 1998 dizertační práce PhDr. Ilona Gillernová, CSc. Eva Bidlová 03.03.00

Reflexe historické skutečnosti v umělecké literatuře přelomu... 1998 dizertační práce prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. Lenka Řezníková 03.03.00

Slovenská otázka v prvej ČSR 1998 dizertační práce prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. Róbert Arpáš 03.03.00

Fenomén graffiti v české kultuře 1998 dizertační práce doc. PhDr. Irena Štěpánová, CSc. Lucie Hronešová 03.03.00

Nová figurace a české umění 1998 dizertační práce prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc. Klára Simandlová 03.03.00

Konflikt, protest a převraty ve střední Evropě mezi dvěma... 1998 dizertační práce prof. PhDr. Zdeněk Kárník, DrSc. Michal Pullmann 03.03.00

Mešní ordinarium v tzv. Speciálníku (královéhradeckého) 1998 dizertační práce doc. PhDr. Jaromír Černý, CSc. Lenka Mráčková 03.03.00

Lexikální konverzívnost v ruštině a češtině 1998 dizertační práce Doc. PhDr. Kamila Chlupáčová, CSc. Kateřina Kováčová 03.03.00

Praha-Paříž, Paříž-Praha ve výtvarném umění 1880 – 1914 1998 dizertační práce prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc. Karolína Fabelová 03.03.00

Latinská biblická epika pozdní antiky (4. - 6. st.) v návaz-... 1998 dizertační práce doc. PhDr. Eva Kuťáková, CSc. Martin Bažil 03.03.00

Výstavba sémionticky heterogenních komunikátů 1998 dizertační práce prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. Jiří Zeman 29.02.00

Sociální vztahy ve škole 1998 dizertační práce PhDr. Ilona Gillernová, CSc. Iva Wedlichová 29.02.00

Vývoj hérójského kultu v egejské oblasti v první polovině... 1998 dizertační práce prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc. Lenka Vacinová 25.02.00

Obraz osobnosti pachatelů násilné trestné činnosti v jejich... 1998 dizertační práce PhDr. Miluše Urbanová, CSc. Jaromír Škopec 25.02.00

Přechodná fáze mezi vztažnými větami restriktivními a neres... 1998 dizertační práce prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc. Pavlína Šímová 25.02.00

Česká historická próza 1938 – 1945 1998 dizertační práce prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc. Petr Šámal 25.02.00

Sedm evropských pohádek o osvobození (hledání zdrojů... 1998 dizertační práce Prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc. Petra Vrtbovská 25.02.00

Univerzitní národy na pražské právnické univerzitě 1372-1419 1998 dizertační práce prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. Jiří Stočes 25.02.00

Přejímání cizí odborné terminologie v ruštině a češtině 1998 dizertační práce Doc. PhDr. Vladimír Blažek, CSc. Eliška Slámová 25.02.00

Štítarské hradiště pozdní doby bronzové 1998 dizertační práce prof. PhDr. Miroslav Buchvaldek, DrSc. Zuzana Sklenářová 25.02.00

Sémantické typy struktur predikativní adjektivum+akuzativní... 1998 dizertační práce Gregorov Jana Ruferová 24.02.00

Evaluace ve školství 1998 dizertační práce prof. PhDr. Zdeněk Kolář, DrSc. Petra Rubánková 24.02.00

Vztah Čechů a Němců na Trutnovsku a Broumovsku 1998 dizertační práce prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. Luděk Pinkava 24.02.00

Chronický únavový syndrom jako psych. Problém 1998 dizertační práce PhDr. Vendula Junková Jitka Petanová 24.02.00

Hmotné zajištění kolegiátních kapitul v době přemyslovské 1998 dizertační práce prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. Karin Pátrová 24.02.00

Hodžova vláda 1998 dizertační práce prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc. Radka Čermáková 23.02.00

Sémiotika grafických listů z provenience tonkinských výtv.... 1998 dizertační práce prof. PhDr. Jaromír Homolka, CSc. Petra Müllerová 23.02.00

Akční umění 1998 dizertační práce prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc. Pavlína Morganová 23.02.00

Kultura hodnocení práce a zaměstnance v oblasti veřejné... 1998 dizertační práce Doc. PhDr. Petr Matějů, Ph.D. Jiří Mazáč 23.02.00

Temporální a spektrální struktura českých exploziv 1998 dizertační práce prof. PhDr. Zdena Palková, CSc. Pavel Machač 23.02.00

Problémy kulturní adaptace v návaznosti na přípravy ke... 1998 dizertační práce Doc. PhDr. Petr Matějů, Ph.D. Jiří Lukeš 23.02.00

Kim Man-džungův Kuumong 1998 dizertační práce doc. PhDr. Vladimír Pucek, CSc. Miriam Löwensteinová 23.02.00

Poměry na některých klasických gymnáziích v 2.pol. 19. st. 1998 dizertační práce doc. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. Kateřina Řezníčková 22.02.00

K vnitropolitickému vývoji a zahraniční politice Anglie v... 1998 dizertační práce prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc. Martin Kovář 22.02.00

Řecká kosmogonická tradice 1998 dizertační práce doc. Zdeněk Kratochvíl, Dr. Veronika Konrádová 22.02.00

Rozhovor jako technika řízení lidských zdrojů 1998 dizertační práce doc. Dr. Milan Beneš Renata Kocianová 22.02.00

Jazyk česky psaných administrativních textů z 1.pol. 18. st. 1998 dizertační práce prof. PhDr. Alexandr Stich, CSc. Vladimír Koblížek 22.02.00

Raně a vrcholně středověké osídlení Jaroměřska a vztah... 1998 dizertační práce doc. PhDr. Jan Klápště, CSc. Martin Ježek 22.02.00

Zvukové vlastnosti relevantní pro rozlišení melodémů v... 1998 dizertační práce prof. PhDr. Zdena Palková, CSc. Jitka Veroňková 21.02.00

Ženy v moderní italské literatuře 1998 dizertační práce doc. PhDr. Jiří Pelán Zora Obstová 21.02.00

Ministerstvo zdravotní a sociální správy a ministr Vladislav... 1998 dizertační práce PhDr. Jan Gebhart, CSc. Zdena Žáčková 21.02.00

Akce, Pohyb, Prostor - České a slovenské "experimentální"... 1998 dizertační práce prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc. Vít Havránek 21.02.00

Společnost a kultura na dvoře Ludvíka XIV 1998 dizertační práce PhDr. Václav Soukup, CSc. Ivan Havlíček 21.02.00

Prognóza školní úspěšnosti na počátku školní docházky 1998 dizertační práce PhDr. Václav Mertin Marcela Hašková 21.02.00

Výzkum motivace ke studiu a jejích změn během studia u... 1998 dizertační práce PhDr. Vendula Junková Ingrid Hanušová 21.02.00

Anglo-francouzské vztahy v období náboženských válek... 1998 dizertační práce prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc. Milena Dundrová 21.02.00

Realizace propozičních struktur v latin. próze se zvláštním... 1998 dizertační práce prof. PhDr. Helena Kurzová, DrSc. Ilona Gruberová 21.02.00

Efektivita EEG Biofeedback tréninku u dětí s diagnostikovaný 1998 dizertační práce PhDr. Petr Kulišťák, CSc. Iva Gregorová 21.02.00

Prameny k dějinám stravování v českých zemích 1780-1848 1998 dizertační práce PhDr. Zdeněk Hojda, CSc. Martin Franc 21.02.00

Mluvní rytmus ve francouzštině a v češtině - kontrastivní... 1998 dizertační práce prof. PhDr. Marie Dohalská, DrSc. Tomáš Duběda 21.02.00

Problém dělitelnosti franské říše a jeho význam pro... 1998 dizertační práce prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. Václav Drška 21.02.00

Autoři beaumont-fletcherovského folia 1998 rigorózní práce prof. PhDr. Martin Hilský, CSc. Pavel Drábek 18.02.00

Komparace stavu vybraných firem po zavedení marketingové... 1998 rigorózní práce Doc. RNDr. Strnad Pavel, CSc. Jaroslava Dědková 18.02.00

Tisky vokální polyfonie v Čechách 1998 rigorózní práce doc. PhDr. Jaromír Černý, CSc. Petr Daněk 18.02.00

Asydentická spojení substantiv v italštině 1998 rigorózní práce prof. PhDr. Sylva Hamplová, CSc. Ludmila Černá 18.02.00

Ludwig Winders erzählerisches Werk von 1924 bis 1946 1998 rigorózní práce Prof. Dr. Krolop K. Jindra Broukalová 18.02.00

Mýtus - Páter Koniáš 1998 rigorózní práce doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc. Pavel Beneš 18.02.00

Textová syntax 1998 rigorózní práce prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc. Jana Bílková 17.02.00

Klasická čínská medicína. Základy teorie 1998 rigorózní práce prof. PhDr. Oldřich Král, CSc. Vladimír Ando 17.02.00

politika Rakousko-Uherska v polské otázce 1914-1918 1997 dizertační práce prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc. Jan Županič 03.03.00

Osobnost pachatele a její projevy při vyšetřování závažného... 1997 dizertační práce PhDr. Ilona Gillernová, CSc. Jindřiška Záhorská 03.03.00

Mladočeská strana 1889 – 1907 1997 dizertační práce doc. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. Luboš Velek 03.03.00

Antropologická analýza středověké mystiky 1997 dizertační práce Doc. PhDr. Petr Matějů, Ph.D. Michaela Vaculíková 03.03.00

Téma osudu 1997 dizertační práce prof. PhDr. Pavel Kouba Jiří Starý 03.03.00

Konkurence genitivu a akuzativu s tanzitivními slovesy v... 1997 dizertační práce prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc. Karolína Skwarska 03.03.00

Hospodářský vývoj ČLR v 80. letech 1997 dizertační práce doc. PhDr. Drahomír Jančík, CSc. Aleš Skřivan 03.03.00

Hodnoty a postoje u dětí s delikventním chováním 1997 dizertační práce PhDr. Ivan Slaměník, CSc. Martina Neprašová 03.03.00

Sociální funkce peněz 1997 dizertační práce doc. PhDr. Ivan Mucha, CSc. Martina Dobešová 03.03.00

Proměna role církve v utváření obecného jazyka 1997 dizertační práce PhDr. Evžen Gál Pavel Novotný 03.03.00

Společenský vývoj v Číně na konci neolitu a na počátku... 1997 dizertační práce prof. PhDr. Oldřich Král, CSc. Jakub Maršálek 03.03.00

Ekonomické teorie a praktická činnost K. Engliše 1997 dizertační práce doc. Ing. Marie Bednaříková, CSc. Jan Máče 03.03.00

Prager Straβennamen seit dem Ende des 18. Jhs. 1997 dizertační práce prof. PhDr. Václav Bok, CSc. Lenka Macourková 03.03.00

Vznik a tvarové proměny básně v próze 1997 dizertační práce PhDr. Vladimír Binar Markéta Kořená 03.03.00

Text a kontext v interakci médií 1997 dizertační práce doc. PhDr. Jiří Nekvapil, CSc. Kamila Karhanová 03.03.00

Vývoj německo - ruských vztahů v letech 1918-1922 1997 dizertační práce prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc. Václav Horčička 03.03.00

Sociálně - psychologické aspekty personální práce 1997 dizertační práce doc. PhDr. Lenka Šulová, CSc. Monika Morgensternová 03.03.00

Františkánská observance v Čechách (do reformace) 1997 dizertační práce prof. PhDr. František Šmahel, DrSc. Petr Hlaváček 03.03.00

Křesťanská gnóse Klémenta Alexandrijského 1997 dizertační práce doc. Zdeněk Kratochvíl, Dr. Matyáš Havrda 03.03.00

Starozákonní mudroslovné knihy v charvátskohlaholských... 1997 dizertační práce doc. PhDr. Zoe Hauptová, CSc. Václav Čermák 03.03.00

Židovské spolky a nadace se sídlem v Praze 1997 dizertační práce prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc. Kateřina Čapková 03.03.00

Der noetische Roman bei Broch, Čapek und Malraux 1997 dizertační práce prof. PhDr. Jiří Stromšík, CSc. Alice Stašková 03.03.00

Reflexe přírody v českém umění 20. století 1997 dizertační práce prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc. Kateřina Pavlíčková 03.03.00

Studie k císařskému kultu v Římské říši 2. a 3. st.n.l. 1997 dizertační práce Magdalena Barbu 03.03.00

Vývoj českého jazyka v 17. a 18. století 1997 dizertační práce prof. PhDr. Alexandr Stich, CSc. Martin Valášek 03.03.00

České strukturální myšlení po roce 1945 1997 dizertační práce prof. PhDr. Miroslav Červenka, DrSc. Petr Šrámek 03.03.00

Neville Chamberlain - evropská politika Velké Britanie 1937-... 1997 dizertační práce prof. PhDr. Vladimír Nálevka, CSc. Jiří Ellinger 03.03.00

Čas v rozhodování a rozhodování v čase 1997 dizertační práce prof. PhDr. Pavel Kouba Jakub Čapek 03.03.00

Příprava a využití databázových systémů na poli dějin... 1997 dizertační práce prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. Jana Borovičková 03.03.00

Významný nástroj řízení /se zvláštním zaměřením na metody/ 1997 dizertační práce doc. PhDr. Jiří Štikar, CSc. Irena Wagnerová 29.02.00

Intonační formy britské standartní angličtiny: instrumentál... 1997 dizertační práce prof. PhDr. Zdena Palková, CSc. Jan Volín 25.02.00

Akciové podnikání v českých zemích od roku 1913 po dnešek 1997 dizertační práce Mgr. Jiří Holba, Ph.D. Vítězslav Urbanec 25.02.00

Správní systém a služebná klientela na rožmberských pan... 1997 dizertační práce prof. PhDr. František Šmahel, DrSc. Robert Šimůnek 25.02.00

Postoje k vybraným aspektům partnerského života 1997 dizertační práce doc. PhDr. Lenka Šulová, CSc. Lenka Šilerová 25.02.00

Problematika školního hodnocení ve vztahu k rozvoji sebe-... 1997 dizertační práce prof. PhDr. Zdeněk Kolář, DrSc. Renata Šikulová 25.02.00

Symbolika drahých kamenů v latinských bohemikálních... 1997 dizertační práce Prof.PhDr. Spunar P., CSc. Hana Šedinová 25.02.00

Alternace vedlejších vztažných vět adjektivních s partici-... 1997 dizertační práce prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc. Pavlína Šaldová 25.02.00

Felix Anton Scheffler 1997 dizertační práce prof. PhDr. Mojmír Horyna Marcela Vondráčková 25.02.00

Hranice mezi hispánským a anglosaským světem 1821-1848 1997 dizertační práce prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. Jiří Stískal 25.02.00

Vybrané aspekty stylu právnických dokumentů 1997 dizertační práce prof. PhDr. Aleš Klégr Jana Mackinlay 25.02.00

Změna v rodině a její vliv na zakázky klientů manželských... 1997 dizertační práce PhDr. Šmolka P. Zuzana Hájková 25.02.00

Srovnání českých a německých managerů: pracovní motivace... 1997 dizertační práce doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc. Barbora Schelová 24.02.00

Zámoří v českém povědomí 2. pol. 19.st. a první pol. 20.st. 1997 dizertační práce doc. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. Vladimír Rozhon 24.02.00

Italské sochařství 15. - 16. st. v českých sbírkách 1997 dizertační práce doc. PhDr. Jiří Kropáček, CSc. Petr Přibyl 24.02.00

Česká a německá germanistika po rozdělení UK 1992 1997 dizertační práce prof. PhDr. Alena Šimečková, CSc. Lenka Vodrážková 24.02.00

Řemeslo, zemědělství a obchod v pražské předlokační aglo-... 1997 dizertační práce doc. PhDr. Zdeněk Smetánka, CSc. Jaroslav Podliska 24.02.00

Gerundium , jeho postavení v systému větné stavby současné... 1997 dizertační práce prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc. Jarmila Petrlíková 24.02.00

Romantismus a realismus v díle Julia Dinise 1997 dizertační práce doc. PhDr. Hedvika Vydrová Milada Pravdová 24.02.00

Problém svobody ve filosofii Jana Patočky 1997 dizertační práce prof. PhDr. Pavel Kouba Karel Novotný 23.02.00

Principy formátu psychoterapie (s ohledem na prožívání... 1997 dizertační práce PhDr. Vendula Junková Veronika Nevolová 23.02.00

Osobnost dlouhodobě abstinujícího toxikomana – muže 1997 dizertační práce doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc. Erika Němečková 23.02.00

Prameny k dějinám oděvu a odívání v české společnosti... 1997 dizertační práce PhDr. Zdeněk Hojda, CSc. Alena Nachtmannová 23.02.00

Francouzské melodrama 1997 dizertační práce doc. PhDr. Jan Hyvnar, CSc. Miroslava Motošková 23.02.00

Vyjadřování postojů pomocí větné intonace v češtině a ve... 1997 dizertační práce prof. PhDr. Marie Dohalská, DrSc. Jana Mejvaldová 23.02.00

Masarykova akademie Práce (Česká akademie technická) 1997 dizertační práce prof. PhDr. Jan Havránek, CSc. Martin Martinovský 23.02.00

Diagnostika organicity CNS 1997 dizertační práce doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc. Markéta Malá 23.02.00

Italská operní libreta 1997 dizertační práce doc. PhDr. Jiří Pelán Marie Kronbergerová 23.02.00

Psychologické aspekty mediální strategie 1997 dizertační práce PhDr. Ivan Slaměník, CSc. Monika Hrubá 22.02.00

Valence adjektiv 1997 dizertační práce prof. PhDr. František Čermák, DrSc. Marie Kopřivová 22.02.00

Možnosti a meze mezioborové spolupráce teologů a psychologů... 1997 dizertační práce doc. PhDr. Soňa Hermochová, CSc. Jeroným Klimeš 22.02.00

Odraz civilizačních změn v islandské próze po 2.sv.válce 1997 dizertační práce doc. PhDr. Helena Kadečková, CSc. Marta Bartošková 22.02.00

Program sociálně - psychol. výcviku pro studenty-ekonomy 1997 dizertační práce PhDr. Vendula Junková Eva Jarošová 22.02.00

Konkurence infinitivu ve funkci substantivního postmodifikát... 1997 dizertační práce prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc. Stanislava Hralová 21.02.00

Karin Boyeová - Hledání ženské identity pomocí řeči... 1997 dizertační práce Doc. Mgr. Martin Humpál, Ph.D. Jana Holá 21.02.00

K jazyku a stylu tzv. Itinerarium Egeriae 1997 dizertační práce prof. PhDr. Helena Kurzová, DrSc. Marcela Hejtmanová 21.02.00

Vliv sociálních skupin na jedince 1997 dizertační práce doc. PhDr. Lenka Šulová, CSc. Jan Gruber 21.02.00

Studie o hud. životě v době husitské 1997 dizertační práce doc. PhDr. Jaromír Černý, CSc. Jan Frei 21.02.00

Melodická tradice antifon officia v době adventní a postní 1997 dizertační práce doc. PhDr. Jaromír Černý, CSc. David Eben 21.02.00

Německá průmyslová politika v tzv. Generálním gouvernementu 1997 dizertační práce doc. PhDr. Václav Veber, CSc. Vladimír Drábek 18.02.00

Jazykové normy a kodifikace současné němčiny 1997 rigorózní práce prof. PhDr. Alena Šimečková, CSc. Vít Dovalil 18.02.00

Postavení sdverbiálií v anglickém slovosledu 1997 rigorózní práce prof. PhDr. Bohumil Palek, DrSc. Šárka Čáňová 18.02.00

Problematika vztahu mezi umělcem a muzeem v druhé pol. 20.st 1997 rigorózní práce prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc. Tereza Bruthansová 18.02.00

Vztah jazyka, kultury a myšlení v národopisném regionu 1997 rigorózní práce doc. PhDr. Ludmila Sochorová, CSc. Olga Brandtová 18.02.00

Banka československých legií 1919-1938 1997 rigorózní práce doc. PhDr. Eduard Kubů, CSc. Daniela Brádlerová 18.02.00

Rozdílný způsob výchovy v téže rodině a jeho působení na... 1997 rigorózní práce prof. PhDr. Jan Čáp, CSc. Andrea Štětková 18.02.00

Problematika novodobé religiozity a psychické manipulace 1997 rigorózní práce PhDr. Vendula Junková Jiří Beran 18.02.00

Člověk v jazyce, jazyk v člověku 1997 rigorózní práce Prof. Dr. Hoskovec J. Radvan Bahbouh 17.02.00

Místo dramatické výchovy v učitelském vzdělávání 1997 rigorózní práce doc. PhDr. Josef Valenta, CSc. Hana Cisovská 18.02.00

Kapitálový trh 1996 dizertační práce Prof. Špinar J., CSc. Pavla Bednářová 07.03.00

K otázce individuální odpovědnosti v naplňování životních... 1996 dizertační práce doc. PhDr. Jan Srnec, CSc. Markéta Niederlová 07.03.00

České prameny k životu a dílu Jana Zacha 1996 dizertační práce Mgr. Vladimír Zvara, PhD. Tomáš Slavický 03.03.00

Působení gerhartovsky orientované plastiky na sochařství... 1996 dizertační práce prof. PhDr. Jaromír Homolka, CSc. Michaela Ottová 03.03.00

Pražští jeziuté jako objednavatelé umělec. díla 1996 dizertační práce prof. PhDr. Mojmír Horyna Petra Nevímová 03.03.00

Antické tradice v české novověké architektuře 1996 dizertační práce doc. PhDr. Iva Ondřejová, CSc. Patrik Líbal 03.03.00

Skladebné postupy filmových avantgard 1996 dizertační práce prof. PhDr. Jiří Cieslar Martin Čihák 03.03.00

Vliv osvícenství na školskou politiku evropských monarchií... 1996 dizertační práce Simona Kiryková 03.03.00

Šivějština - popis gramatiky zaměřený na dialektové rozdíly... 1996 dizertační práce prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc. Veronika Zikmundová 29.02.00

Československo a francouzská dekolonizace (1954 - 1962) 1996 dizertační práce prof. PhDr. Vladimír Nálevka, CSc. Petr Zídek 29.02.00

S. Rushdie v kontexu moderní indické lit. v angličtině 1996 dizertační práce prof. PhDr. Martin Procházka, CSc. Ludmila Volná 25.02.00

Poddanská rodina v 18. a 1. pol. 19. století 1996 dizertační práce prof. PhDr. Eduard Maur, CSc. Alice Velková 25.02.00

Konstituování středověkého města - Čáslav ve 13. století 1996 dizertační práce doc. PhDr. Zdeněk Smetánka, CSc. Martin Tomášek 25.02.00

Aspekty a metodologie výstavby slovníkových tezaurů 1996 dizertační práce prof. PhDr. František Čermák, DrSc. Michal Šulc 25.02.00

Keramologická problematika a mléčné hospodářství ve stř.... 1996 dizertační práce doc. PhDr. Irena Štěpánová, CSc. Vítězslav Štajnochr 25.02.00

Shakeapeare v Plzni od r. 1945 1996 dizertační práce prof. PhDr. Zdeněk Stříbrný, DrSc. Ivona Škanderová 25.02.00

Čas v české próze 90. let 20. století 1996 dizertační práce prof. PhDr. Miroslav Červenka, DrSc. Zdeněk Šanda 25.02.00

Překladatelský přístup období baroka k překladům duchovní... 1996 dizertační práce Prof. Jiří Veselý Tomáš Svoboda 25.02.00

Některé problémy katolické církevní organizace v... 1996 dizertační práce prof. PhDr. Eduard Maur, CSc. Pavla Stuchlá 25.02.00

Hypotaktické formy vyjádření přípustky v pozdní latině 1996 dizertační práce prof. PhDr. Bohumila Mouchová, CSc. Olga Spěváková 25.02.00

Možné světy 1996 dizertační práce prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc. Prokop Sousedík 25.02.00

Regionální aspekty hospodářské politiky 1996 dizertační práce Prof. Špinar J., CSc. Lenka Sojková 25.02.00

Formování agrárního politického hnutí v Československé... 1996 dizertační práce prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc. Jaroslav Rokoský 24.02.00

Hanská popisná báseň fu. 1996 dizertační práce doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. Petra Ringrose 24.02.00

Dramatické zpracování prozaických předloh v tvorbě P.Kohouta 1996 dizertační práce PhDr. Bohuslav Hoffmann, CSc. Ladislav Pytloun 24.02.00

Reprezentace, mýtus a ironie v moderním irském dramatu 1996 dizertační práce prof. PhDr. Martin Procházka, CSc. Ondřej Pilný 24.02.00

Divergentní tendence vývoje srbštiny a chorvatštiny 1996 dizertační práce Prof. PhDr. M. Jelínek Ditta Pfefferová 24.02.00

Stýkání nebo potýkání několik kapitol z dějin česko-německ.... 1996 dizertační práce prof. PhDr. Alexandr Stich, CSc. Václav Petrbok 24.02.00

Interakční styl učitele, zátěžové situace v hodině a jejich... 1996 dizertační práce doc. PhDr. Jiří Pelikán, CSc. Edita Ondřejová 23.02.00

Podoby a problémy lidské existence v prózách Jaroslava... 1996 dizertační práce Doc. PhDr. Marie Mravcová, CSc. Nella Mlsová 23.02.00

Kantova a Hegelova teorie subjektivity 1996 dizertační práce prof. PhDr. Milan Sobotka, CSc. Jan Kuneš 23.02.00

W. Hogarth a umění 18. st., s ohledem na zastoupení v česk.... 1996 dizertační práce doc. PhDr. Jiří Kropáček, CSc. Milan Kreuzzieger 22.02.00

Problematika hodnocení na středních školách 1996 dizertační práce prof. PhDr. Zdeněk Kolář, DrSc. Věra Kosíková 22.02.00

Řízení změny v organizaci 1996 dizertační práce doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. Dana Kittnerová 22.02.00

Financování pomocí vlastního zdroje zisku a možnosti zvyšová... 1996 dizertační práce Prof. Landorová A. Helena Jáčová 21.02.00

Diskuse mezi liberalismem a komunitarismem 1996 dizertační práce doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc. Marek Hrubec 21.02.00

Psychologický vliv a působení extrémních kultů a sekt na... 1996 dizertační práce Prof. Dr. Smolík Jan Josef Hrdinka 21.02.00

Analýza mýtických a rituálních struktur v archaické a... 1996 dizertační práce PhDr. Václav Soukup, CSc. Luďka Hrabáková 21.02.00

Ohlasy epistomologie a sociologie Maxe Webera v českém... 1996 dizertační práce prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. Jan Horský 21.02.00

Filosofie dějin v díle Jana Patočky 1996 dizertační práce Doc. PhDr. Major Lad., CSc. Dalibor Hejna 21.02.00

Role porozumění tělesnému prožívání v práci a duševní... 1996 dizertační práce PhDr. Vendula Junková Karel Hájek 21.02.00

Pojmy Demokracie a Nacionalismus v politice a mezinárodních... 1996 dizertační práce Prof. Dr. Pick O. Mesfin Gedlu 21.02.00

Problematika možných světů v literatuře 1996 dizertační práce prof. PhDr. Miroslav Červenka, DrSc. Bohumil Fořt 21.02.00

Vývojové proměny italského románu v 1. pol. 20. století 1996 dizertační práce doc. PhDr. Jiří Pelán Alice Flemrová 21.02.00

Fiskální politika státu 1996 dizertační práce RNDr. Minčič L. Slávka Fišerová 21.02.00

Prosopografický výzkum svěcenců pražské arcidiecéze z... 1996 rigorózní práce prof. PhDr. Zdeňka Hledíková, DrSc. Eva Doležalová 18.02.00

Možnosti sociálně psych. intervence u sociálně postižených 1996 rigorózní práce PhDr. Ilona Gillernová, CSc. Renata Dohrová 18.02.00

Základní systematizace a popis dialektů slovenské romštiny 1996 rigorózní práce doc. Milena Hübschmannová, CSc. Jan Červenka 18.02.00

Kooperace ve vyučování 1996 rigorózní práce doc. PhDr. Jiří Pelikán, CSc. Dagmar Čábalová 18.02.00

Dílo J. Giumaraese Rosy v kontextu brazilské literatury 1996 rigorózní práce doc. PhDr. Hedvika Vydrová Zuzana Burianová 18.02.00

Textilní výroba v 13. - 15. století 1996 rigorózní práce doc. PhDr. Zdeněk Smetánka, CSc. Helena Březinová 18.02.00

Konmorní velkostatky na střed. Labi do počátku třicet. války 1996 rigorózní práce prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. Vladimír Beránek 18.02.00

Řízení učební činnosti žáků 1996 rigorózní práce prof. PhDr. Zdeněk Kolář, DrSc. Lenka Müllerová 17.02.00

Paul Nizan , od komunismu k buřičství a revoltě 1995 dizertační práce PhDr. Vondrášková H. Kateřina Zeminová 03.03.00

Formy hledání identity etnika v USA. 1995 dizertační práce Doc. PhDr. Petr Matějů, Ph.D. Karel Zástěra 03.03.00

Filosofické kategorie Chaosu a Řádu v současné anglické... 1995 dizertační práce prof. PhDr. Martin Hilský, CSc. Daniela Tinková 03.03.00

Společné činnosti rodičů a dětí a jejich využití v poradens... 1995 dizertační práce PhDr. Ilona Gillernová, CSc. Monika Dobiášová 03.03.00

Tvorba J. Payróa a její pikareskní prvky 1995 dizertační práce doc. PhDr. Hedvika Vydrová Helena Zbudilová 29.02.00

Sídelní struktura na území dnešního Nového Města Pražského... 1995 dizertační práce doc. PhDr. Zdeněk Smetánka, CSc. Michaela Wallisová 29.02.00

Prvky gotického románu v díle anglických spisovatelek... 1995 dizertační práce prof. PhDr. Zdeněk Stříbrný, DrSc. Kamila Vránková 25.02.00

Pádová syntax, komunikativní gramatika 1995 dizertační práce prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc. Miloslav Vondráček 25.02.00

K problematice frazeologismu v němčině 1995 dizertační práce PhDr. Eva Berglová Helena Vedralová 25.02.00

Možnosti a meze psychoterapie v interakci se silnými kuřácký... 1995 dizertační práce PhDr. Junová H. Naděžda Tumpachová 25.02.00

Diagnóza autismu, problematika autistických osob u nás 1995 dizertační práce doc. PhDr. Jan Srnec, CSc. Kateřina Thorová 25.02.00

Pojetí pravdy a dějiny filosofie u Emanuela Rádla 1995 dizertační práce prof. PhDr. Ladislav Hejdánek Zuzana Škorpíková 25.02.00

Valounová industrie středního paleolitu v Čechách 1995 dizertační práce prof. PhDr. Miroslav Buchvaldek, DrSc. Ivana Sýkorová 25.02.00

Redernové a jejich severočeské dominium 1995 dizertační práce prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. Milan Svoboda 25.02.00

Komplexní analýza latinského textu. Specifické prostředky... 1995 dizertační práce prof. PhDr. Bohumila Mouchová, CSc. Petr Potůček 24.02.00

Československé vystěhovalectví do Argentiny 1995 dizertační práce prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. Marcela Pánková 24.02.00

Postavení nemocnice ve zdravotní a sociální péči první... 1995 dizertační práce prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc. Hana Mášová 23.02.00

Vampyrismus ve střední a východní Evropě 1995 dizertační práce doc. PhDr. František Vrhel, CSc. Guiseppe Maiello 23.02.00

Filosofie a theologie. Sören Kierkegaard a jeho vliv na... 1995 dizertační práce prof. PhDr. Ladislav Hejdánek Jan Kranát 22.02.00

Každodennost renesančního aristokrata 1995 dizertační práce prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc. Marie Koldinská 22.02.00

Interpretace času a prostoru v dramatu 1995 dizertační práce doc. PhDr. Jan Hyvnar, CSc. Lenka Jungmannová 22.02.00

Diachronní a Historická sémantika 1995 dizertační práce prof. PhDr. Alexandr Stich, CSc. Jan Horálek 21.02.00

Predikce některých vývojových aspektů na základě vyšetření... 1995 dizertační práce doc. PhDr. Lenka Šulová, CSc. Eduard Hejduk 21.02.00

Úloha idejí v Platónových dialozích 1995 dizertační práce doc. PhDr. Zdeněk Pinc Aleš Havlíček 21.02.00

Činnost Vojty Náprstka a její význam pro rozvoj ženské... 1995 dizertační práce doc. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. Marie Bahenská 21.02.00

Můzy v prooimiu Hésiodovy Theogenie 1995 dizertační práce doc. PhDr. Eva Kuťáková, CSc. Sylva Fischerová 21.02.00

Homílie západních církevních otců v chorvatsko-hlaholských... 1995 dizertační práce doc. PhDr. Zoe Hauptová, CSc. Petra Stankovska 21.02.00

Otázky valence finského slovesa 1995 dizertační práce prof. PhDr. František Čermák, DrSc. Lenka Fárová 21.02.00

Analýza nonverbálních projevů ve výslechové praxi 1995 dizertační práce PhDr. Ilona Gillernová, CSc. Soňa Enenkelová 21.02.00

Srovnání slovní zásoby a šíře výrazov. prostředků v oblasti... 1995 rigorózní práce Dr. Höhne Steffen Jaroslav Březina 18.02.00

Některé otázky mluvního tempa v češtině 1995 rigorózní práce prof. PhDr. Zdena Palková, CSc. Ilona Balkó 17.02.00

Vztah /pásma/ vypravěče a /pás./ postav v čes. lit.po.19.st. 1995 rigorózní práce prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. Robert Adam 17.02.00

Rakouská a česká dramatika 80. let 20. století 1994 dizertační práce prof. PhDr. Milan Lukeš, DrSc. Zuzana Augustová 03.03.00

Kancelář a registratura strahovského kláštera v 16. Století 1994 dizertační práce prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc. Jan Pařez 24.02.00

Zjištění potřeb učitelů cizího jazyka 1993 dizertační práce doc. PhDr. Jarmila Mothejzíková Lucie Betáková 10.03.00

Aspekt v češtině, čínštině, korejštině a anglličtině 1993 dizertační práce doc. PhDr. Pavel Novák, CSc. Mi -Young Park 24.02.00

 

Všem doktorům filozofie, všem magistrům filozofie jako i všem bakalářům filozofie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze blahopřeje

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!