wz

Zpět na hlavní stránku!


Seznam doktorů filozofie Univerzity Karlovy v Praze promovaných v pražském Karolinu dne 15.prosince 2005 na slavnostní promoci o 15.00 hod:

PhDr.Mgr.Blanka Augustínová
Narozená v Liberci
Název rigorózní práce: K vnitropolitick
ému vývoji a zahraniční politice Velké Britanie v době první Pittovy vlády(1783-1801)
Datum rigorózní zkoušky: 16.06.2005
Na slavnostní promoci na doktorku filozofie (akademický titul PhDr.) dne 15.prosince 2005 o 15.00 hod. stála první zprava

PhDr.Mgr.Hana Brožková
Narozená v Ústí nad Labem
Název rigorózní práce: Ochrana dokumentů před vodním živlem s přihlédnutím ke zkušenostem z povodní v roce 2000
Datum rigorózní zkoušky: 30.06.2005
Na slavnostní promoci na doktorku filozofie (akademický titul PhDr.) dne 15.prosince 2005 o 15.00 hod. stála druhá zprava

PhDr.Mgr.Ludmila Devátá
Narozená v Klatovech
Název rigorózní práce: Široce kauzální vztahy ve francouzštině a jejich vyjádření
Datum rigorózní zkoušky: 18.10.2005
Na slavnostní promoci na doktorku filozofie (akademický titul PhDr.) dne
15.prosince 2005 o 15.00 hod. stála třetí zprava

PhDr.Mgr.Františka Diblíková
Narozená v Ilavě
Název rigorózní práce: Assessment centra jako významný nástroj výběru, rozmísťování a identifikace rozvojového potenciál
u
Datum rigorózní zkoušky: 08.11.2005
Na slavnostní promoci na doktorku filozofie (akademický titul PhDr.) dne
15.prosince 2005 o 15.00 hod. stála čtvrtá zprava

PhDr.Mgr.Jindřiška Gregoriniová
Narozená v Praze
Název rigorózní práce: Kapitoly k vývoji městského životního stylu na Královských Vinihradech(2. polovina 19.století)
Datum rigorózní zkoušky: 15.06.2005
Na slavnostní promoci na doktorku filozofie (akademický titul PhDr.) dne 15.prosince 2005 o 15.00 hod. stála pátá zprava

PhDr.Mgr.Jiří Kacetl
Narozen v Moravském Krumlově
Název rigorózní práce: Zahraniční politika Anglie(Velké Britanie) v době války o dědictví španělské(1697-1714)
Datum rigorózní zkoušky: 22.09.2005
Na slavnostní promoci na doktora filozofie (akademický titul PhDr.) dne 15.prosince 2005 o 15.00 hod. stál šestý zprava

PhDr.Mgr.Ing.Zdeňka Klapalová
Narozená v Kroměříži
Název rigorózní práce: Využití výsledků porovnání Wechslerových inteligenčních testů u psychiatrické populace pro jejich standardizaci v ČR
Datum rigorózní zkoušky: 08.11.2005
Na slavnostní promoci na doktorku filozofie (akademický titul PhDr.) dne 15.prosince 2005 o 15.00 hod. stála sedmá zprava

PhDr.Mgr.Jana Kopřivová
Narozená v Mladé Boleslavi
Název rigorózní práce: Psychorytmy a biorytmy
Datum rigorózní zkoušky: 08.11.2005
Na slavnostní promoci na doktorku filozofie (akademický titul PhDr.) dne
15.prosince 2005 o 15.00 hod. stála předposlední zprava

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola
Narozen v Bratislavě
Název rigorózní práce: Časopis Kultúra a jeho kontext
v dimenziách slovenských reálií
Datum rigorózní zkoušky: 04.10.2005
Na slavnostní promoci na doktora filozofie (akademický titul PhDr.) dne 15.prosince 2005 o 15.00 hod. stál poslední zprava

PhDr.Mgr.Olga Lašková
Narozená v Českých Budějovicích
Název rigorózní práce: Nesnadné rozhodování člověka ve středověku. Život a smrt katolického měšťana Ondřeje Puklice ve Vztuh v polovině 15.století
Datum rigorózní zkoušky: 21.02.2005
Na slavnostní promoci na doktorku filozofie (akademický titul PhDr.) dne 15.prosince 2005 o 15.00 hod. stála první zleva

PhDr.Mgr.Gabriela Mrázová
Narozená v Praze
Název rigorózní práce: Vývoj sběratelství (od soukromých sbírek k muzeu umění)
Datum rigorózní zkoušky: 08.04.2005
Na slavnostní promoci na doktorku filozofie (akademický titul PhDr.) dne 15.prosince 2005 o 15.00 hod. stála druhá zleva

PhDr.Mgr.Zdeňka Průchová
Narozená v Českém Brodě
Název rigorózní práce: Metody skupinové psychoterapie u dětí s výchovnými
problémy
Datum rigorózní zkoušky: 08.11.2005
Na slavnostní promoci na doktorku filozofie (akademický titul PhDr.) dne
15.prosince 2005 o 15.00 hod. stála třetí zleva

PhDr.Mgr.Veronika Tomášová-Sailerová
Narozená v Chomutově
Název rigorózní práce: Josef Karel Šlejhar
Datum rigorózní zkoušky: 22.08.2005
Na slavnostní promoci na doktorku filozofie (akademický titul PhDr.) dne
15.prosince 2005 o 15.00 hod. stála čtvrtá zleva

PhDr.Mgr.Karel Smetana
Narozen v Praze
Název rigorózní práce: Sárská otázka 1918-1935
Datum rigorózní zkoušky: 22.09.2005
Na slavnostní promoci na doktora filozofie (akademický titul PhDr.) dne 15.prosince 2005 o 15.00 hod. stál pátý zleva

PhDr.Mgr.Daniela Součková
Narozená v Praze
Název rigorózní práce: Manažerské styly vedení ve vztahu k problematice gender
Datum rigorózní zkoušky: 08.11.2005
Na slavnostní promoci na doktorku filozofie (akademický titul PhDr.) dne 15.prosince 2005 o 15.00 hod. stála šestá zleva

PhDr.Mgr.Kamila Svobodová
Narozená v Praze
Název rigorózní práce: Lidé ve stáří z pohledu genderu
Datum rigorózní zkoušky: 15.11.2005
Na slavnostní promoci na doktorku filozofie (akademický titul PhDr.) dne 15.prosince 2005 o 15.00 hod. stála sedmá zleva

PhDr.Mgr.Stanislav Vejvar
Narozen v Kladně
Název rigorózní práce: Kněz a politik Bohumil Stašek(1886-1948)
Datum rigorózní zkoušky: 18.10.2005
Na slavnostní promoci na doktora filozofie (akademický titul PhDr.) dne
15.prosince 2005 o 15.00 hod. stál předposlední zleva

PhDr.Mgr.Martin Veselý
Narozen v Liberci
Název rigorózní práce: Divizní generál Robert Rychtrmoc
Datum rigorózní zkoušky: 18.10.2005
Na slavnostní promoci na doktora filozofie (akademický titul PhDr.) dne 15.prosince 2005 o 15.00 hod. stál poslední zleva

 

 

Zpět na hlavní stránku!