wz

Zpět na hlavní stránku!


Vážený pane nebo vážená paní, potažmo vážená slečno!

V současné době již delší dobu není v mých lidských silách a ani možnostech odpovídat na všechno to obrovské množství Vašich přátelských e-mailů v individuální formě, a proto dovolte, abych k Vám promluvil alespoň tímto okružním listem.

Eventuální Váš podrav či blahopřání k Velikonocům si velice cením. Křesťanská víra je to nejcennější co já mám a v mém, ale i našem společném boji proti zlu a lži ovládající naši společnost budeme totiž všichni potřebovat sílu i podporu zmrtvýchvstalého Krista, mně nevyjímaje.

Anebo četná blahopřání k narozeninám mně naplňovali i naplňují četnými rozpaky, protože já své “dubnové” pohanské “narozeniny” zásadně neslavím. Naopak to co slavím je den 14.květen 1967, kdy starý pohanský člověk ve mně zemřel a současně společně s Ježíšem Kristem ve svátosti křtu vstal z mrtvých ve mně nový člověk v Duchu Svatém a Pravdě, popřípadě pokud třeba nejste věřící, vyjádřím to ještě i jinak: dne 14.května 1967 jsem byl pokřtěn a od tohoto dne jsem se symbolicky stal křesťanem a tedy dne 14.května 2007 oslavím čtyřicetileté výročí mého křesťanství.

Anebo Vaše reakce na mé webové stránky ukazuje, že jste schopný(á) samostatného myšlení a úsudku a tedy, že nepatříte mezi ubohé loutky, kterým masmédia svými lži a propagandou dokonale vyprala mozek, což u těchto lidí pak vede k absolutní atrofii samostatného myšlení a uvažování, protože tito lidé jsou schopni pouze pasivně papouškovat to, co slyšeli v televizi či rozhlasu, popřípadě četli v tisku a ještě navíc si ve své ubohosti myslí, že sami mají nějaké své vlastní názory!

Ovšemže chápu i Vás, že vůči některým mým názorům máte výhrady. A pokud tyto Vaše výhrady nejsou pouhou pasivní ozvěnou masmediální propagandy, ale naopak jsou věcnými, konstruktivními výhradami svobodného, samostatně myslícího člověka, pak si je dokonce i cením a budu o nich sám uvažovat! Ostatně mé webové stránky se věnují rozmanitým tématům, které spolu vzájemně nijak nesouvisí, nemají navzájem nic společného a tudíž v podstatě ani není možné, aby se mnou někdo absolutně souhlasil vždy a ve všem, se všemi mými názory, a to dokonce u všech tak rozmanitých a odlišných témat. Takový člověk by byl vlastně “mojí kopií” a ač sice masmédia si vytvořila milióny lidí, kteří absolutně souhlasí s každým komentářem redaktora daného masmédia který uslyší či si přečtou, kteří absolutně věří všemu, co jim k “věření” dané masmédium předkládá, pak já takové cíle a ani ambice rozhodně nemám.

Ovšemže věcný obsah mých webových stránek se výrazně odlišuje od toho, co televizní divák, posluchač rozhlasu či čtenář tisku denně konzumuje z těchto masmédií. A je pak pouze jen přirozené, že věcný obsah mých webových stránek nevyhnutně polarizuje společnost. Samozřejmě, že je obrovské množství těch, co tyto mé webové stránky fanaticky nenávidí. Právě tak je i obrovské množství těch, kteří mi v té či oné formě vyjadřují své sympatie a podporu, někdy dokonce až podporu úplně přehnanou a nezaslouženou.

To vše jsem ale ostatně věděl již předem, to jsem věděl již dříve než jsem vůbec mé webové stránky vytvořil. Divil bych se hodně, kdyby mé webové stránky nechali každého návštěvníka Internetu naprosto lhostejným.

To, že dojde k obrovské polarizaci veřejnosti jsem tedy očekával. Jediné co mně překvapilo a musím zdůraznit, že překvapilo velice mile a příjemně, je to, že těch lidí, co mi vyjadřují svojí podporu a sympatie je více a to dokonce výrazně více jako je těch, kteří mé webové stránky (a v jejich důsledku i mně osobně) nenávidí a proto se na mé webové stránky, potažmo jako na zástupní “objekt” na mně osobně snaží útočit až s tak extrémní nenávistí, že se tak sami stávají v očích ostatních návštěvníků Internetu směšnými, což je též důvod proč zpravidla vystupují úplně anonymně.

Úpřimně řečeno, dříve než jsem tyto své webové stránky vytvořil jsem se domníval, že počet lidí u kterých věcný obsah těchto mých webových stránek bude v té či oné formě vyvolávat nějaké negativní emoce bude v důsledku ostrého protiřečení těchto mých webových stránek tradičním masmediálním lžím a vžitým klišé výrazně více, než těch lidí, kteří na věcný obsah mých webových stránek budou reagovat pozitivně a kladně.

Skutečnost, že těch pozitivních a kladných ohlasů na věcný obsah mých webových stránek bude více a to dokonce výrazně více jako těch negativních a záporných, to by mně doopravdy ani jen ve snu nenapadlo, a zdá se tedy, že jsem možná vliv propagandistické síly masmediálních lží televizních a rozhlasových stanic, potažmo tisku na občany, přece jen trochu přecenil.

Nicméně netřeba se rozplývat nadšením, ale třeba zůstat i nadále realisty!

Uvědomme si totiž, že sociální skupina těch lidí, kteří jsou počítačově gramotní a navíc současně mají i možnost a příležitost surfovat po Internetu je nejenže malou menšinou z celkového počtu našich občanů, ale dokonce právě tato menšina lidí surfující po Internetu patří mezi intelektuální elitu naší společnosti a tedy lidí, kteří jsou osobně relativně nejvíce rezistentní a imunní vůči masmediálním lžím.

Tudíž to, že tato menšinová sociální skupina lidí - “návštěvníků internetu” ve své většině pozitivně a kladně reaguje na věcný obsah mých webových stránek ještě ani zdaleka neznamená, že by stejně pozitivně reagovali i všichni občané Česká a Slovenské republiky jako celek, respektive, že by stejně pozitivně reagovali na věcný obsah mých webových stránek i ti lidé, kteří z těch či oněch důvodů nepatří mezi návštěvníky internetu. Zde nepochybuji totiž ani nejméně, že pokud by se k myšlenkovému obsahu mých webových stránek mohla vyjádřit nějaká reprezentativní vzorka úplně všech občanů České nebo Slovenské republiky (či obou těchto republik), že by pod vlivem masmédií nepochybně výrazně převažovaly takové názory, které by se k věcnému obsahu mých webových stránek na adrese www.henryklahola.nazory.cz stavěli negativně a záporně.

Toto poděkování za milé e-maily svým přátelům a příznivcům napsal dne 23.4.2007:

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!