wz

Zpět na hlavní stránku!


Slavnostní promoce JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy na doktora práv Univerzity Karlovy – Právnické fakulty v Praze dne 15.února 2005 v čase od 13.30 hod.:

1./Obrázek (0001) – Nástup: v první řadě jde mladý (ve Zlíně narozený) JUDr.Mgr.Vladislav Prokůpek s brýlemi; vedle mladého a ve Zlíně narozeného JUDr.Mgr.Vladislava Prokůpka s brýlemi jde vpravo JUDr.Mgr.Josef Kratina (narozen v Praze). Ve druhé řadě jde jde ve světlomodrém oblečena JUDr.Mgr.Barbora Roubcová (narozená ve Znojmě); vedle ve Znojmě narozené a ve světlomodrém oblečené JUDr.Mgr.Barbory Roubcové jde vpravo JUDr.Mgr.Pavla Kučerová - rozená Hejtmánková (narozená ve Vysokém Mýtě) s brýlemi. Ve třetí řadě jde JUDr.Mgr.Jan Rudolf (narozený v Plzni) a vedle v Plzni narozeného JUDr.Mgr.Jana Rudolfa jde vpravo JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola.

2./Obrázek (0002) – První dvojice: zleva jde ve Zlíně narozený JUDr.Mgr.Vladislav Prokůpek (ten mladší z této dvojice) a zprava vedle něj jde v Praze narozený JUDr.Mgr.Josef Kratina (ten starší z této dvojice). Druhá dvojice: zleva jde ve Znojmě narozená a ve světlomodrém oblečená JUDr.Mgr.Barbora Roubcová a zprava vedle ní jde ve Vysokém Mýtě narozená JUDr.Mgr.Pavla Kučerová (rozená Hejtmánková) s brýlemi. Třetí dvojice: zleva jde v Plzni narozený JUDr.Mgr.Jan Rudolf a zprava vedle něj jde obézní JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola. Čtvrtá dvojice: zleva jde nenápadná blondýna JUDr.Mgr.Klára Slámová, narozená v Jindřichově Hradci a zprava vedle ní JUDr.Mgr.Radek Mach, narozen v Hustopečích.

3./Obrázek (0003) – Před JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henrykem Laholou jde ve Vysokém Mýtě narozená JUDr.Mgr.Pavla Kučerová -rozená Hejtmánková s brýlemi, vedle JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy vlevo jde JUDr.Mgr.Jan Rudolf, narozený v Plzni a za JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henrykem Laholou jde v Hustopečích narozený JUDr.Mgr.Radek Mach. Vedle JUDr.Mgr.Radka Macha, narozeného v Hustopečích vlevo jde drobná blondýna JUDr.Mgr.Klára Slámová, narozená v Jindřichově Hradci a hned za v Hustopečích narozeným JUDr.Radkem Machem jde JUDr.Mgr.Václav Mlnářík (narozen v Domažlicích) s brýlemi.

4./Obrázek (0004) – Před obézním JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henrykem Laholou je vidět ve světlomodrém oblečenu JUDr.Mgr.Barboru Roubcovou (narozená ve Znojmě) a za tlustým JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henrykem Laholou jde čtvrtá dvojice: ta více vlevo je drobná blondýna JUDr.Mgr.Klára Slámová (narozená v Jindřichově Hradci) a vedle ní zprava jde JUDr.Mgr.Radek Mach (narozen v Hustopečích). Pak jde pátá dvojice: ta více vlevo oblečena v tmavomodrém je JUDr.Mgr.Lucie Šimáková (narozená v Sokolově) a vedle ní zprava jde JUDr.Mgr.Václav Mlnářík (narozen v Domažlicích). Za nimi pak jde šestá dvojice: vlevo je trochu vidět JUDr.Mgr.Jan Špaček (narozen v Praze) a vedle něho zprava jde v Českém Brodě narozená JUDr.Mgr.Hana Něměčková (rozená Petraturová) ve světločerveném.

5./Obrázek (0219) - Prvním z bližšího (tj.pravého) řadu je JUDr.Mgr.Josef Kratina (narozen v Praze); hned za v Praze narozeným JUDr.Mgr.Josefem Kratinou jako druhá stojí JUDr.Mgr.Pavla Kučerová - rozená Hejtmánková (narozená ve Vysokém Mýtě) s brýlemi; hned za ve Vysokém Mýtě narozenou JUDr.Mgr.Pavlou Kučerovou – rozenou Hejtmánkovou jako třetí stojí JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola; hned za JUDr.PhDr.Mgr.Henrykem Laholou stojí JUDr.Mgr.Radek Mach (narozen v Hustopečích); hned za v Hustopečích narozeným JUDr.Mgr.Radkem Machem stojí JUDr.Mgr.Václav Mlnářík (narozen v Domažlicích); hned za v Domažlicích narozeným JUDr.Mgr.Václavem Mlnáříkem stojí ve světločerveném oblečená JUDr.Mgr.Hana Němečková – rozená Petraturová (narozená v Českém Brodě); hned za v Českém Brodě narozenou a ve svetločerveném oblečenou JUDr.Mgr.Hanou Němečkovou – rozenou Petraturovou stojí v bílém oblečená JUDr.Mgr.Zuzana Novotná – rozená Plačková (narozená v Praze); hned za v Praze narozenou a v bílém oblečenou JUDr.Mgr.Zuzanou Novootnou – rozenou Plačkovou stojí JUDr.Mgr.Petr Papoušek (narozen v Liberci); hned za v Liberci narozeným JUDr.Mgr.Petrem Papouškem stojí JUDr.Mgr.Jan Pavlíček (narozen v Praze), hned za v Praze narozeným JUDr.Mgr.Janem Pavlíčkem stojí menší JUDr.Mgr.Jitka Pěnkavová (narozená v Písku); hned za v Písku narozenou menší JUDr.Mgr.Jitkou Pěmkavovou stojí JUDr.Mgr.Michal Petráček (narozen v Praze) s brýlemi.

6./Obrázek (0225) – Zde prvním z bližšího (tj.pravého) řadu je JUDr.Mgr.Josef Kratina (narozen v Praze); hned za v Praze narozeným JUDr.Mgr.Josefem Kratinou jako druhá stojí JUDr.Mgr.Pavla Kučerová - rozená Hejtmánková (narozená ve Vysokém Mýtě) s brýlemi; hned za ve Vysokém Mýtě narozenou JUDr.Mgr.Pavlou Kučerovou – rozenou Hejtmánkovou jako třetí stojí JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola; hned za JUDr.PhDr.Mgr.Henrykem Laholou stojí JUDr.Mgr.Radek Mach (narozen v Hustopečích); hned za v Hustopečích narozeným JUDr.Mgr.Radkem Machem stojí JUDr.Mgr.Václav Mlnářík (narozen v Domažlicích); hned za v Domažlicích narozeným JUDr.Mgr.Václavem Mlnáříkem stojí ve světločerveném oblečená JUDr.Mgr.Hana Němečková – rozená Petraturová (narozená v Českém Brodě); hned za v Českém Brodě narozenou a ve svetločerveném oblečenou JUDr.Mgr.Hanou Němečkovou – rozenou Petraturovou stojí v bílém oblečená JUDr.Mgr.Zuzana Novotná – rozená Plačková (narozená v Praze); hned za v Praze narozenou a v bílém oblečenou JUDr.Mgr.Zuzanou Novotnou – rozenou Plačkovou stojí JUDr.Mgr.Petr Papoušek (narozen v Liberci); hned za v Liberci narozeným JUDr.Mgr.Petrem Papouškem stojí JUDr.Mgr.Jan Pavlíček (narozen v Praze), hned za v Praze narozeným JUDr.Mgr.Janem Pavlíčkem stojí menší JUDr.Mgr.Jitka Pěnkavová (narozená v Písku); hned za v Písku narozenou menší JUDr.Mgr.Jitkou Pěnkavovou stojí JUDr.Mgr.Michal Petráček (narozen v Praze) s brýlemi.

7./Obrázek (0222v) - Prvním z bližšího (tj.pravého) řadu je JUDr.Mgr.Josef Kratina (narozen v Praze); hned za v Praze narozeným JUDr.Mgr.Josefem Kratinou jako druhá stojí JUDr.Mgr.Pavla Kučerová - rozená Hejtmánková (narozená ve Vysokém Mýtě) s brýlemi; hned za ve Vysokém Mýtě narozenou JUDr.Mgr.Pavlou Kučerovou – rozenou Hejtmánkovou jako třetí stojí JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola; hned za JUDr.PhDr.Mgr.Henrykem Laholou stojí JUDr.Mgr.Radek Mach (narozen v Hustopečích); hned za v Hustopečích narozeným JUDr.Mgr.Radkem Machem stojí JUDr.Mgr.Václav Mlnářík (narozen v Domažlicích); hned za v Domažlicích narozeným JUDr.Mgr.Václavem Mlnáříkem stojí ve světločerveném oblečená JUDr.Mgr.Hana Němečková – rozená Petraturová (narozená v Českém Brodě).

8./Obrázek (0220)–Celkový pohled na začínající se promoční obřad doktorů práv při pohledu ze předu.

9./Obrázek (0032) - Prvním z bližšího (tj.pravého) řadu je JUDr.Mgr.Josef Kratina (narozen v Praze); hned za v Praze narozeným JUDr.Mgr.Josefem Kratinou jako druhá stojí JUDr.Mgr.Pavla Kučerová - rozená Hejtmánková (narozená ve Vysokém Mýtě) s brýlemi; hned za ve Vysokém Mýtě narozenou JUDr.Mgr.Pavlou Kučerovou – rozenou Hejtmánkovou jako třetí stojí v tomto bližším (tj.pravém) řadě nejvyšší dlouhán JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola. Prvním ze vzdálenějšího (tj.levého) řadu je JUDr.Mgr.Vladislav Prokůpek (narozen ve Zlíně); hned za ve Zlíně narozeným JUDr.Mgr.Vladislavem Prokůpkem jako druhá oblečená ve světlomodrém stojí JUDr.Mgr.Barbora Roubcová (narozená ve Znojmě); hned za ve Znojmě narozenou a ve světlomodrém oblečenou JUDr.Mgr.Barborou Roubcovou jako třetí stojí JUDr.Mgr.Jan Rudolf (narozen v Plzni); hned za v Plzni narozeným JUDr.Mgr.Janem Rudolfem jako čtvrtá stojí blondýna JUDr.Mgr.Klára Slámová (narozená v Jindřichově Hradci); hned za v Jindřichově Hradci narozenou blondýnou JUDr.Mgr.Klárou Slámovou jako pátá stojí JUDr.Mgr.Lucie Šimáková (nazozená v Sokolově); hned za v Sokolově narozenou JUDr.Mgr.Lucií Šimákovou jako šestý stojí JUDr.Mgr.Jan Špaček (narozen v Praze); hned za v Praze narozeným JUDr.Mgr.Janem Špačkem jako sedmá stojí ve žlutém oblečená JUDr.Mgr.Zuzana Trávníčková – rozená Kalová (narozená v Novém Jičíně), hned za v Novém Jičíně narozenou a ve žlutém oblečenou JUDr.Mgr.Zuzanou Trávníčkovou – rozenou Kalovou jako osmý stojí JUDr.Mgr.Zdeněk Vltavský (narozen v Jaroměři); hned za v Jaroměři narozeným JUDr.Mgr.Zdeňkem Vltavským jako devátý stojí JUDr.Mgr.Tomáš Zadražil (narozen v Litoměřicích); hned za v Litoměřicích narozeným JUDr.Mgr.Tomášem Zadražilem jako desátý stojí JUDr.Mgr.Milan Zamiška (narozen ve Spišském Štvrtku) a za ve Spišském Štvrtku narozeným JUDr.Mgr.Milanem Zamiškou jako jedenáctá stojí JUDr.Mgr.Hana Žižková – rozená Kubášková (narozená ve Chrudimi).

10./Obrázek (0241) - První zde na tomto snímku stojí JUDr.Mgr.Josef Kratina (narozen v Praze); hned za v Praze narozeným JUDr.Mgr.Josefem Kratinou jako druhá stojí JUDr.Mgr.Pavla Kučerová - rozená Hejtmánková (narozená ve Vysokém Mýtě) a hned za ve Vysokém Mýtě narozenou JUDr.Mgr.Pavlou Kučerovou - rozenou Hejtmánkovou jako třetí stojí JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola.

11./Obrázek (0030) – První pětici z bližšího (tj.pravého) řadu tvoří: první je v tomto bližším (tj.pravém) řadě JUDr.Mgr.Josef Kratina (narozen v Praze); hned za v Praze narozeným JUDr.Mgr.Josefem Kratinou jako druhá stojí JUDr.Mgr.Pavla Kučerová - rozená Hejtmánková (narozená ve Vysokém Mýtě) s brýlemi; hned za ve Vysokém Mýtě narozenou JUDr.Mgr.Pavlou Kučerovou – rozenou Hejtmánkovou jako třetí stojí nejvyšší dlouhán JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola; hned za JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henrykem Laholou jako čtvrtý stojí JUDr.Mgr.Radek Mach (narozen v Hustopečích) a za v Hustopečích narozeným JUDr.Mgr.Radkem Machem jako pátý v tomto pravém (tj,bližším) řadě stojí JUDr.Mgr.Václav Mlnářík (narozen v Domažlicích) s brýlemi. Zadní část levého řadu, tj.toho vzdálenějšího řadu (v pozadí) tvoří: jako posledná stojí v kostkovaném oblečena JUDr.Mgr.Hana Žižková – rozená Kubášková (narozená v Chrudimi); před v Chrudimi narozenou a v kostkovaném oblečenou JUDr.Mgr.Hanou Žižkovou – rozenou Kubáškovou stojí, respektive je trochu vidět z JUDr.Mgr.Milana Zamišky (narozen ve Spišském Štvrtku); před ve Spišském Štvrtku narozeným JUDr.Mgr.Milanem Zamiškou stojí JUDr.Mgr.Tomáš Zadražil (narozen v Litoměřicích) a před v Litoměřicích narozeným JUDr.Mgr.Tomášem Zadražilem stojí JUDr.Mgr.Zdeněk Vltavský (narozený v Jaroměři), před v Jaroměři narozeným JUDr.Mgr.Zdeňkem Vltavským stojí ve žlutém oblečená JUDr.Mgr.Zuzana Trávníčková – rozená Kalová (narozená v Novém Jičíně); před v Novém Jičíně narozenou a ve žlutém oblečenou JUDr.Mgr.Zuzanou Trávníčkovou – rozenou Kalovou stojí JUDr.Mgr.Jan Špaček (narozen v Praze); před v Praze narozeným JUDr.Mgr.Janem Špačkem stojí JUDr.Mgr.Lucie Šimáková (narozená v Sokolově); před v Sokolově narozenou JUDr.Mgr.Lucií Šimákovou stojí JUDr.Mgr.Klára Slámová (narozená v Jindřichově Hradci), před v Jindřichově Hradci narozenou JUDr.Mgr.Klárou Slámovou stojí v tomto vzdálenějším (tj.levém) řadě JUDr.Mgr.Jan Rudolf (narozen v Plzni).

12./Obrázek (0242) - První zde na tomto snímku stojí JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola; hned za JUDr.PhDr.Mgr.Henrykem Laholou stojí JUDr.Mgr.Radek Mach (narozen v Hustopečích); hned za v Hustopečích narozeným JUDr.Mgr.Radkem Machem stojí JUDr.Mgr.Václav Mlnářík (narozen v Domažlicích).

13./Obrázek (0031) – Zadní část pravého řadu (tj.toho bližšího řadu) tvoří: jako poslední v tomto bližším (tj. v pravém řadě) stojí JUDr.Mgr.Michal Petráček (narozen v Praze); před v Praze narozeným JUDr.Mgr.Michalem Petráčkem stojí, respektive je trochu vidět JUDr.Mgr.Jitka Pěnkavová (narozená v Písku); před v Písku narozenou JUDr.Mgr.Jitkou Pěnkavovou stojí JUDr.Mgr.Jan Pavlíček (narozen v Praze); před v Praze narozeným JUDr.Mgr.Janem Pavlíčkem stojí JUDr.Mgr.Petr Papoušek (narozen v Liberci); před v Liberci narozeným JUDr.Mgr.Petrem Papouškem stojí v bílém oblečená JUDr.Mgr.Zuzana Novotná – rozená Plačková (narozená v Praze) s brýlemi; před v Praze narozenou a v bílém oblečenou JUDr.Mgr.Zuzanou Novotnou – rozenou Plačkovou stojí oblečená ve světločerveném JUDr.Mgr.Hana Něměčková - rozená Petraturová (narozená v Českém Brodě); před v Českém Brodě narozenou a ve světločerveném oblečenou JUDr.Mgr.Hanou Němečkovou – rozenou Petraturovou stojí JUDr.Mgr. Václav Mlnářík (narozen v Domažlicích) s brýlemi; před v Domažlicích narozeným JUDr.Mgr. Václav Mlnářík s brýlemi stojí JUDr.Mgr.Radek Mach (narozen v Hustopečích); před v Hustopečích narozeným JUDr.Mgr.Radkem Machem stojí v tomto bližším (tj.pravém) řadě JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola. Zadní část levého řadu, tj.toho vzdálenějšího řadu (v pozadí) tvoří: jako posledná stojí v kostkovaném oblečena JUDr.Mgr.Hena Žižková – rozená Kubášková (narozená v Chrudimi); před v Chrudimi narozenou a v kostkovaném oblečenou stojí, respektive je trochu vidět z JUDr.Mgr.Milana Zamišky (narozen ve Spišském Štvrtku); před ve Spišském Štvrtku narozeným JUDr.Mgr.Milanem Zamiškou stojí JUDr.Mgr.Tomáš Zadražil (narozen v Litoměřicích) a před v Litoměřicích narozeným JUDr.Mgr.Tomášem Zadražilem stojí v tomto vzdálenějším (tj.levém) řadě JUDr.Mgr.Zdeněk Vltavský (narozený v Jaroměři).

14./Obrázek (0043) – JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola skládá svůj promoční slib (Spondeo ac polliceor) doktora práv Univerzity Karlovy – Právnické fakulty v Praze.

15./Obrázek (0287v) – Jiný snímek (z jiného fotoaparátu i úhlu pohledu) kde JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola skládá svůj promoční slib (Spondeo ac polliceor) doktora práv Univerzity Karlovy – Právnické fakulty v Praze.

16./Obrázek (0066) – JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola přebírá vysokoškolský diplom doktora práv Univerzity Karlovy – Právnické fakulty v Praze a…

17./Obrázek (0067) - …a současně JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola přijímá i svou první gratulaci k udělení vysokoškolského akademického titulu doktora práv Univerzity Karlovy – Právnické fakulty v Praze poté, co převzal vysokoškolský diplom doktora práv Univerzity Karlovy – Právnické fakulty v Praze.

18./Obrázek (0107)Čerství doktoři práv Univerzity Karlovy – Právnické fakulty v Praze poslouchají děkovný projev, který v jejich jménu pronáší JUDr.Mgr.Pavla Kučerová - rozená Hejtmánková (narozená ve Vysokém Mýtě). První stojí JUDr.Mgr.Josef Kratina (narozen v Praze); hned za v Praze narozeným JUDr.Mgr.Josefem Kratinou jako druhá původně zde stála JUDr.Mgr.Pavla Kučerová - rozená Hejtmánková (narozená ve Vysokém Mýtě), která však v daném okamihu přednáší svůj projev a proto zde momentálně není. Jediné co po dočasně prozatím nepřítomné JUDr.Mgr.Pavly Kučerové - rozené Hejtmánkové (narozené ve Vysokém Mýtě) zde zbylo je její vysokoškolský diplom doktorky práv Univerzity Karlovy – Právnické fakulty v Praze, který ve své pravé ruce drží JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola. JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola ve své pravé ruce drží svěřený diplom JUDr.Mgr.Pavly Kučerové – rozené Hejtmánkové (narozené ve Vysokém mýtě), zatímco ve své levé ruce si JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola drží svůj vlastní vysokoškolský diplom doktora práv Univerzity Karlovy – Právnické fakulty v Praze. Za JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henrykem Laholou stojí JUDr.Mgr.Radek Mach (narozen v Hustopečích) a hned za v Hustopečích narozeným JUDr.Mgr.Radkem Machem stojí JUDr.Mgr.Václav Mlnářík (narozen v Domažlicích).

19./Obrázek (0108) – Čerství doktoři práv Univerzity Karlovy – Právnické fakulty v Praze poslouchají děkovný projev, který v jejich jménu pronáší JUDr.Mgr.Pavla Kučerová - rozená Hejtmánková (narozená ve Vysokém Mýtě). První zde na tomto snímku stojí JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola, který ve své pravé ruce drží vysokoškolský diplom doktorky práv Univerzity Karlovy – Právnické fakulty v Praze JUDr.Mgr.Pavly Kučerové – rozené Hejtmánkové (narozené ve Vysokém mýtě), která právě přednáší dotyčný výše zmiňovaný děkovný projev, zatímco ve své levé ruce si JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola drží svůj vlastní vysokoškolský diplom doktora práv Univerzity Karlovy – Právnické fakulty v Praze. Za JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henrykem Laholou stojí JUDr.Mgr.Radek Mach (narozen v Hustopečích) a hned za v Hustopečích narozeným JUDr.Mgr.Radkem Machem stojí JUDr.Mgr.Václav Mlnářík (narozen v Domažlicích).

20./Obrázek (0123) - JUDr.Mgr.Hana Němečková – rozená Petraturová (narozená v Českém Brodě) přijímá od samotného prorektora gratulaci k udělení vysokoškolského akademického titulu doktora práv Univerzity Karlovy – Právnické fakulty v Praze poté, co převzala vysokoškolský diplom doktorky práv Univerzity Karlovy – Právnické fakulty v Praze. Nejbližším přihlížejícím je zde JUDr.Mgr.Václav Mlnářík (narozen v Domažlicích). Přihlížejícím je zde však v pozadí též JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola.

21./Obrázek (0122) - JUDr.Mgr.Václav Mlnářík (narozen v Domažlicích) přijímá od samotného prorektora gratulaci k udělení vysokoškolského akademického titulu doktora práv Univerzity Karlovy – Právnické fakulty v Praze poté, co převzal vysokoškolský diplom doktora práv Univerzity Karlovy – Právnické fakulty v Praze. Přihlížejícím je zde v pozadí JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola.

22./Obrázek (0121) - JUDr.Mgr.Radek Mach (narozen v Hustopečích) přijímá od samotného prorektora gratulaci k udělení vysokoškolského akademického titulu doktora práv Univerzity Karlovy – Právnické fakulty v Praze poté, co převzal vysokoškolský diplom doktora práv Univerzity Karlovy – Právnické fakulty v Praze. Nejbližším přihlížejícím je JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola.

23./Obrázek (0120)-JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola přijímá od samotného prorektora gratulaci k udělení vysokoškolského akademického titulu doktora práv Univerzity Karlovy – Právnické fakulty v Praze poté, co převzal vysokoškolský diplom doktora práv Univerzity Karlovy – Právnické fakulty v Praze. Nejbližším přihlížejícím je JUDr.Mgr.Pavla Kučerová - rozená Hejtmánková (narozená ve Vysokém Mýtě). Druhým nejbližším přihlížejícím je JUDr.Mgr.Josef Kratina (narozen v Praze).

24./Obrázek (0325) - JUDr.Mgr.Radek Mach (narozen v Hustopečích) přijímá další velice cennou gratulaci k udělení vysokoškolského akademického titulu doktora práv Univerzity Karlovy – Právnické fakulty v Praze poté, co převzal vysokoškolský diplom doktora práv Univerzity Karlovy – Právnické fakulty v Praze. V pozadí jsou JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola a JUDr.Mgr.Pavla Kučerová – rozená Hejtmánková (narozená ve Vysokém Mýtě).

25./Obrázek (0324) - JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola přijímá další velice cennou gratulaci k udělení vysokoškolského akademického titulu doktora práv Univerzity Karlovy – Právnické fakulty v Praze poté, co převzal vysokoškolský diplom doktora práv Univerzity Karlovy – Právnické fakulty v Praze.

26./Obrázek (0153) – Čerství doktoři práv Univerzity Karlovy – Právnické fakulty v Praze. První zde na tomto snímku stojí JUDr.Mgr.Josef Kratina (narozen v Praze); hned za v Praze narozeným JUDr.Mgr.Josefem Kratinou jako druhá stojí JUDr.Mgr.Pavla Kučerová - rozená Hejtmánková (narozená ve Vysokém Mýtě); hned za ve Vysokém Mýtě narozenou JUDr.Mgr.Pavlou Kučerovou - rozenou Hejtmánkovou jako třetí stojí JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola; hned za JUDr.PhDr.Mgr.Henrykem Laholou stojí JUDr.Mgr.Radek Mach (narozen v Hustopečích); hned za v Hustopečích narozeným JUDr.Mgr.Radkem Machem stojí JUDr.Mgr.Václav Mlnářík (narozen v Domažlicích) a hned za v Domažlicích narozeným JUDr.Mgr.Václavem Mlnáříkem stojí JUDr.Mgr.Hana Němečková – rozená Petraturová (narozená v Českém Brodě).

27./Obrázek (0142) - Čerství doktoři práv Univerzity Karlovy – Právnické fakulty v Praze. První zde na tomto snímku stojí JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola; hned za JUDr.PhDr.Mgr.Henrykem Laholou stojí JUDr.Mgr.Radek Mach (narozen v Hustopečích); hned za v Hustopečích narozeným JUDr.Mgr.Radkem Machem stojí JUDr.Mgr.Václav Mlnářík (narozen v Domažlicích) a hned za v Domažlicích narozeným JUDr.Mgr.Václavem Mlnáříkem stojí JUDr.Mgr.Hana Němečková – rozená Petraturová (narozená v Českém Brodě).

28./Obrázek (0357v) - Čerství doktoři práv Univerzity Karlovy – Právnické fakulty v Praze. První zde na tomto snímku stojí JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola; hned za JUDr.PhDr.Mgr.Henrykem Laholou stojí JUDr.Mgr.Radek Mach (narozen v Hustopečích); hned za v Hustopečích narozeným JUDr.Mgr.Radkem Machem stojí JUDr.Mgr.Václav Mlnářík (narozen v Domažlicích); hned za v Domažlicích narozeným JUDr.Mgr.Václavem Mlnáříkem stojí ve světločerveném oblečená JUDr.Mgr.Hana Němečková – rozená Petraturová (narozená v Českém Brodě).

29./Obrázek (0141) - Čerství doktoři práv Univerzity Karlovy – Právnické fakulty v Praze. První zde na tomto snímku stojí JUDr.Mgr.Josef Kratina (narozen v Praze); hned za v Praze narozeným JUDr.Mgr.Josefem Kratinou jako druhá stojí JUDr.Mgr.Pavla Kučerová - rozená Hejtmánková (narozená ve Vysokém Mýtě); hned za ve Vysokém Mýtě narozenou JUDr.Mgr.Pavlou Kučerovou - rozenou Hejtmánkovou jako třetí stojí JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola a za JUDr.PhDr.Mgr.Henrykem Laholou jako čtvrtý stojí JUDr.Mgr.Radek Mach (narozen v Hustopečích).

30./Obrázek (0356v) - Čerství doktoři práv Univerzity Karlovy – Právnické fakulty v Praze. První zde na tomto snímku stojí JUDr.Mgr.Josef Kratina (narozen v Praze); hned za v Praze narozeným JUDr.Mgr.Josefem Kratinou jako druhá stojí JUDr.Mgr.Pavla Kučerová - rozená Hejtmánková (narozená ve Vysokém Mýtě) a hned za ve Vysokém Mýtě narozenou JUDr.Mgr.Pavlou Kučerovou - rozenou Hejtmánkovou jako třetí stojí JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola.

31./Obrázek (0350v) - Čerství doktoři práv Univerzity Karlovy – Právnické fakulty v Praze. Na tomto snímku je JUDr.PhDr.Mgr.Henryk Lahola a JUDr.Mgr.Radek Mach (narozen v Hustopečích).

32./Obrázek (0155) - Čerství doktoři práv Univerzity Karlovy – Právnické fakulty v Praze stojící v pravém řadě. Zadní část pravého řadu tvoří: jako poslední stojí JUDr.Mgr.Michal Petráček (narozen v Praze) s brýlemi; před v Praze narozeným JUDr.Mgr.Michalem Petráčkem stojí JUDr.Mgr.Jitka Pěnkavová (narozená v Písku) s brýlemi; před v Písku narozenou JUDr.Mgr.Jitkou Pěnkavovou stojí JUDr.Mgr.Jan Pavlíček (narozen v Praze) s brýlemi; před v Praze narozeným JUDr.Mgr.Janem Pavlíčkem stojí JUDr.Mgr.Petr Papoušek (narozen v Liberci); před v Liberci narozeným JUDr.Mgr.Petrem Papouškem stojí v bílém oblečená JUDr.Mgr.Zuzana Novotná – rozená Plačková (narozená v Praze) s brýlemi; před v Praze narozenou a v bílém oblečenou JUDr.Mgr.Zuzanou Novotnou – rozenou Plačkovou stojí oblečená ve světločerveném JUDr.Mgr.Hana Něměčková - rozená Petraturová (narozená v Českém Brodě); před v Českém Brodě narozenou a ve světločerveném oblečenou JUDr.Mgr.Hanou Němečkovou – rozenou Petraturovou stojí JUDr.Mgr.Václav Mlnářík (narozen v Domažlicích) s brýlemi; před v Domažlicích narozeným JUDr.Mgr. Václav Mlnářík s brýlemi stojí JUDr.Mgr.Radek Mach (narozen v Hustopečích); před v Hustopečích narozeným JUDr.Mgr.Radkem Machem stojí v tomto bližším (tj.pravém) řadě JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola.

33./Obrázek (0158) - Při odchodu: Na snímku jako první jde JUDr.Mgr.Pavla Kučerová – rozená Hejtmánkové (narozené ve Vysokém mýtě) s brýlemi a hned vedle ní jde oblečená ve světlomodrém JUDr.Mgr.Barbora Roubcová (narozená ve Znojmě). Jako třetí na tomto snímku jde za oběma výše zmiňovanými dámami JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola a vedle něj jde JUDr.Mgr.Jan Rudolf (narozen v Plzni).

34./Obrázek (0159) - Při odchodu: Na snímku jako první jde JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola a vedle něj jde JUDr.Mgr.Jan Rudolf (narozen v Plzni). Hned za touto dvojící jako další dvojice jde JUDr.Mgr.Radek Mach (narozen v Hustopečích) a JUDr.Mgr.Klára Slámová (narozená v Jindřichově Hradci).

35./Obrázek (0380v) – Detailní snímek doktorů práv Univerzity Karlovy – Právnické fakulty v Praze pořízená po skončení slavnostní doktorské promoce. Vlevo od JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy stojí v kostkovaném oblečena JUDr.Mgr.Hana Žižková – rozená Kubášková (narozená v Chrudimi). Vpravo od JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy stojí JUDr.Mgr.Zdeněk Vltavský (narozený v Jaroměři); vpravo od v Jaroměři narozeného JUDr.Mgr.Zdeňka Vltavského stojí v bílém oblečená JUDr.Mgr.Zuzana Novotná – rozená Plačková (narozená v Praze). V druhém řadě za v Praze narozenou a v bílém oblečenou JUDr.Mgr.Zuzanou Novotnou – rozenou Plačkovou stojí oblečená ve světlomodrém JUDr.Mgr.Barbora Roubcová (narozená ve Znojmě); vpravo od ve Znojmě narozené JUDr.Mgr.Barbora Roubcové stojí oblečena ve světločerveném JUDr.Mgr.Hana Němečková – rozená Petraturová (narozená v Českém Brodě).

36./Obrázek (0375) – Kolektivní společná fotografie všech doktorů práv Univerzity Karlovy – Právnické fakulty v Praze pořízená po skončení této slavnostní promoce doktorů práv. Vlevo od JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy stojí v kostkovaném oblečena JUDr.Mgr.Hana Žižková – rozená Kubášková (narozená v Chrudimi). Vpravo od JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy stojí JUDr.Mgr.Zdeněk Vltavský (narozený v Jaroměři); vpravo od v Jaroměři narozeného JUDr.Mgr.Zdeňka Vltavského stojí v bílém oblečená JUDr.Mgr.Zuzana Novotná – rozená Plačková (narozená v Praze); vpravo od v Praze narozené JUDr.Mgr.Zuzany Novotné – rozené Plačkové stojí blondýna JUDr.Mgr.Klára Slámová (narozená v Jindřichově Hradci); vpravo od v Jindřichově Hradci narozené blondýny JUDr.Mgr.Kláry Slámové stojí JUDr.Mgr.Josef Kratina (narozen v Praze); vpravo od v Praze narozeného JUDr.Mgr.Josefa Kratiny stojí JUDr.Mgr.Pavla Kučerová - rozená Hejtmánková (narozená ve Vysokém Mýtě), vpravo od ve Vysokém Mýtě narozené JUDr.Mgr.Pavly Kučerové - rozené Hejtmánkové stojí JUDr.Mgr.Jitka Pěnkavová (narozená v Písku); vpravo od v Písku narozené JUDr.Mgr.Jitky Pěnkavové stojí ve žlutém oblečena JUDr.Mgr.Zuzana Trávníčková – rozená Kalová (narozená v Novém Jičíně); vpravo od v Novém Jičíně narozené a ve žlutém oblečené JUDr.Mgr.Zuzany Trávníčkové – rozené Kalové stojí v tmavomodrém oblečená JUDr.Mgr.Lucie Šimáková (narozená v Sokolově), která tuto spodní řadu fakticky uzavírá. Vpravo a současně za v Sokolově narozenou a tmavomodře oblečenou JUDr.Mgr.Lucií Šimákovou stojí (ve druhé řadě) JUDr.Mgr.Vladislav Prokůpek (narozen ve Zlíně); v této druhé řadě vlevo od ve Zlíně narozeného JUDr.Mgr.Vladislava Prokůpka stojí JUDr.Mgr.Jan Pavlíček (narozen v Praze); vlevo od v Praze narozeného JUDr.Mgr.Jana Pavlíčka stojí již na schodu (a proto opticky jakoby o něco výše) JUDr.Mgr.Milan Zamiška (narozen ve Spišském Štvrtku); vlevo od ve Spišském Štvrtku narozeného JUDr.Mgr.Milana Zamišky stojí JUDr.Mgr.Jan Špaček (narozen v Praze); vlevo do v Praze narozeného JUDr.Mgr.Jana Špačka stojí JUDr.Mgr.Radek Mach (narozen v Hustopečích); vlevo od v Hustopečích narozeného JUDr.Mgr.Radka Macha stojí JUDr.Mgr.Michal Petráček (narozen v Praze); vlevo od v Praze narozeného JUDr.Mgr.Michala Petráčka stojí oblečená ve světločerveném JUDr.Mgr.Hana Němečková – rozená Petraturová (narozená v Českém Brodě); vlevo od v Českém Brodě narozené a ve světločerveném oblečené JUDr.Mgr.Hany Němečkové – rozené Petraturové stojí oblečená ve světlomodrém JUDr.Mgr.Barbora Roubcová (narozená ve Znojmě). Ve třetím úplně horním řadě přesně pod nápisem “SPONDEO AC POLLICEOR” stojí JUDr.Mgr.Tomáš Zadražil (narozen v Litoměřicích), vpravo od v Litoměřicích narozeného JUDr.Mgr.Tomáše Zadražila stojí JUDr.Mgr.Václav Mlnářík (narozen v Domažlicích); vpravo od v Domažlicích narozeného JUDr.Mgr.Václava Mlnáříka stojí JUDr.Mgr.Jan Rudolf (narozen v Plzni); vpravo od v Plzni narozeného JUDr.Mgr.Jana Rudolfa stojí JUDr.Mgr.Petr Papoušek (narozen v Liberci).

Zpět na hlavní stránku!