wz

Zpět na hlavní stránku!


Slavnostní promoce JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy na doktora filozofie Univerzity Karlovy – Filozofické fakulty v Praze dne 15.prosince 2005 v čase od 15.00 hod.:

1./Obrázek (0008) – Úplně vzadu je vidět z poslední dvojice pouze samotný JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola. Před JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henrykem Laholou jde PhDr.Mgr.Jana Kopřivová (narozená v Mladé Boleslavi; vedle v Mladé Boleslavi narozené PhDr.Mgr.Jany Kopřivové jde zleva PhDr.Mgr.Stanislav Vejvar (narozen v Kladně). Před v Mladé Boleslavi narozenou PhDr.Mgr.Janou Kopřivovou jde PhDr.Mgr.Ing.Zdeňka Klapalová (narozená v Kroměříži); vedle v Kroměříži narozené PhDr.Mgr.Ing.Zdeňky Klapalové, která je z této dvojice vyšší postavy jde zleva menší PhDr.Mgr.Kamila Svobodová (narozená v Praze). Před v Kroměříži narozenou PhDr.Mgr.Ing.Zdeňkou Klapalovou jde PhDr.Mgr.Jiří Kacetl (narozen v Moravském Krumlově); vedle v Moravském Krumlově narozeného PhDr.Mgr.Jiřího Kacetla jde zleva PhDr.Mgr.Daniela Součková (narozená v Praze). Před v Moravském Krumlově narozeným PhDr.Mgr.Jiřím Kacetlem jde v tmavozeleném oblečena PhDr.Mgr.Jindřiška Gregoriniová (narozená v Praze); vedle v Praze narozené a v tmavozeleném oblečené PhDr.Mgr.Jindřišky Gregoriniové jde zleva PhDr.Mgr.Karel Smetana (narozen v Praze).

2./Obrázek (0009) - Vzadu je teď vidět v úplnosti poslední dvojice: JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola a vedle něj zleva jde PhDr.Mgr.Martin Veselý (narozen v Liberci). Před JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henrykem Laholou jde PhDr.Mgr.Jana Kopřivová (narozená v Mladé Boleslavi); vedle v Mladé Boleslavi narozené PhDr.Mgr.Jany Kopřivové jde zleva PhDr.Mgr.Stanislav Vejvar (narozen v Kladně). Před v Mladé Boleslavi narozenou PhDr.Mgr.Jany Kopřivovou jde PhDr.Mgr.Ing.Zdeňka Klapalová (narozená v Kroměříži); vedle v Kroměříži narozené PhDr.Mgr.Ing.Zdeňky Klapalové, která je z této dvojice vyšší postavy jde zleva vedle ní menší PhDr.Mgr.Kamila Svobodová (narozená v Praze). Před v Kroměříži narozenou PhDr.Mgr.Ing.Zdeňkou Klapalovou jde PhDr.Mgr.Jiří Kacetl (narozen v Moravském Krumlově).

3./Obrázek (0033) – Zde je vidět zadní část pravého řadu. Na tomto snímku posledním je JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola. Před JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henrykem Laholou stojí PhDr.Mgr.Jana Kopřivová (narozená v Mladé Boleslavi). Před v Mladé Boleslavi narozenou PhDr.Mgr.Janou Kopřivovou stojí PhDr.Mgr.Ing.Zdeňka Klapalová (narozená v Kroměříži). Před v Kroměříži narozenou PhDr.Mgr.Ing.Zdeňkou Klapalovou stojí PhDr.Mgr.Jiří Kacetl (narozen v Moravském Krumlově). Před PhDr.Mgr.Jiřím Kacetlem stojí v tmavozeleném oblečena PhDr.Mgr.Jindřiška Gregoriniová (narozená v Praze). Před v Praze narozenou a v tmavozeleném oblečenou PhDr.Mgr.Jindřiškou Gregoriniovou stojí PhDr.Mgr.Františka Diblíková (narozená v Ilavě).

4./Obrázek (0210v) - JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola skládá svůj promoční slib (Spondeo ac polliceor) doktora filozofie Univerzity Karlovy – Filozofické fakulty v Praze.

5./Obrázek (0047) - Jiný snímek (z jiného fotoaparátu i úhlu pohledu) kde JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola skládá svůj promoční slib (Spondeo ac polliceor) doktora filozofie Univerzity Karlovy – Filozofické fakulty v Praze.

6./Obrázek (0074) - JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola na promoci za doktora filozofie Univerzity Karlovy – Filozofické fakulty v Praze přijímá svoji první gratulaci k udělení vysokoškolského akademického titulu doktora filozofie Univerzity Karlovy – Filozofické fakulty v Praze a hned s touto první gratulací…

7./Obrázek (0075) - …mu byl současně odevzdán vysokoškolský diplom doktora filozofie Univerzity Karlovy – Filozofické fakulty v Praze.

8./Obrázek (0111) – Dále jako druhou gratulaci JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola přijímá i od samotného prorektora gratulaci k udělení vysokoškolského akademického titulu doktora filozofie Univerzity Karlovy – Filozofické fakulty v Praze hned poté, co převzal vysokoškolský diplom doktora filozofie Univerzity Karlovy – Filozofické fakulty v Praze. Nejbližším přihlížejícím je PhDr.Mgr.Jana Kopřivová (narozená v Mladé Boleslavi). Druhým nejbližším přihlížejícím je PhDr.Mgr.Ing.Zdeňka Klapalová (narozená v Kroměříži).

9./Obrázek (0232) – A do třetice JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola přijímá v pořadí již třetí velice cennou gratulaci k udělení vysokoškolského akademického titulu doktora filozofie Univerzity Karlovy – Filozofické fakulty v Praze poté, co převzal vysokoškolský diplom doktora filozofie Univerzity Karlovy – Filozofické fakulty v Praze.

10./Obrázek (0131) - Zde je vidět celý pravý řad. Na tomto snímku posledním je JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola. Před JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henrykem Laholou stojí PhDr.Mgr.Jana Kopřivová (narozená v Mladé Boleslavi). Před v Mladé Boleslavi narozenou PhDr.Mgr.Janou Kopřivovou stojí PhDr.Mgr.Ing.Zdeňka Klapalová (narozená v Kroměříži). Před v Kroměříži narozenou PhDr.Mgr.Ing.Zdeňkou Klapalovou stojí PhDr.Mgr.Jiří Kacetl (narozen v Moravském Krumlově). Před PhDr.Mgr.Jiřím Kacetlem stojí v tmavozeleném oblečena PhDr.Mgr.Jindřiška Gregoriniová (narozená v Praze). Před v Praze narozenou a v tmavozeleném oblečenou PhDr.Mgr.Jindřiškou Gregoriniovou stojí PhDr.Mgr.Františka Diblíková (narozená v Ilavě). Před v Ilavě narozenou PhDr.Mgr.Františkou Diblíkovou stojí v bílé sukni PhDr.Mgr.Ludmila Devátá (narozená v Klatovech). Před v Klatovech narozenou a v bílé sukni oblečenou PhDr.Mgr.Ludmilou Devátou stojí PhDr.Mgr.Hana Brožková (narozená v Ústí nad Labem). Před v Ústí nad Labem narozenou PhDr.Mgr.Hanou Brožkovou stojí jako první v pravé řadě PhDr.Mgr.Blanka Augustínová (narozená v Liberci).

11./Obrázek (0252) - Zde je opět jeden snímek ukazující zadní část pravého řadu. Na tomto snímku posledním je JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola. Vpravo od JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy stojí PhDr.Mgr.Jana Kopřivová (narozená v Mladé Boleslavi). Vpravo od v Mladé Boleslavi narozené PhDr.Mgr.Jany Kopřivové stojí PhDr.Mgr.Ing.Zdeňka Klapalová (narozená v Kroměříži). Vpravo od v Kroměříži narozené PhDr.Mgr.Ing.Zdeňky Klapalové stojí PhDr.Mgr.Jiří Kacetl (narozen v Moravském Krumlově).

12./Obrázek (0125) - Zde je vidět zadní část pravého řadu. Na tomto snímku posledním je JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola. Vpravo od JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy stojí PhDr.Mgr.Jana Kopřivová (narozená v Mladé Boleslavi). Vpravo od v Mladé Boleslavi narozené PhDr.Mgr.Jany Kopřivové stojí PhDr.Mgr.Ing.Zdeňka Klapalová (narozená v Kroměříži). Vpravo od v Kroměříži narozené PhDr.Mgr.Ing.Zdeňky Klapalové stojí PhDr.Mgr.Jiří Kacetl (narozen v Moravském Krumlově).

13./Obrázek (0097) - Zde je vidět zadní část pravého řadu. Na tomto snímku posledním je JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola. Před JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henrykem Laholou stojí PhDr.Mgr.Jana Kopřivová (narozená v Mladé Boleslavi). Před v Mladé Boleslavi narozenou PhDr.Mgr.Janou Kopřivovou stojí PhDr.Mgr.Ing.Zdeňka Klapalová (narozená v Kroměříži). Před v Kroměříži narozenou PhDr.Mgr.Ing.Zdeňkou Klapalovou stojí PhDr.Mgr.Jiří Kacetl (narozen v Moravském Krumlově).

14./Obrázek (0245v) - Čerství doktoři filozofie Univerzity Karlovy – Filozofické fakulty v Praze. Na tomto snímku je JUDr.PhDr.Mgr.Henryk Lahola a PhDr.Mgr.Jana Kopřivová (narozená v Mladé Boleslavi).

15./Obrázek (0132) - Zde na dalším a jiném snímku je opět vidět celý pravý řad. I na tomto snímku posledním je JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola. Před JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henrykem Laholou stojí PhDr.Mgr.Jana Kopřivová (narozená v Mladé Boleslavi). Před v Mladé Boleslavi narozenou PhDr.Mgr.Janou Kopřivovou stojí PhDr.Mgr.Ing.Zdeňka Klapalová (narozená v Kroměříži). Před v Kroměříži narozenou PhDr.Mgr.Ing.Zdeňkou Klapalovou stojí PhDr.Mgr.Jiří Kacetl (narozen v Moravském Krumlově). Před PhDr.Mgr.Jiřím Kacetlem stojí v tmavozeleném oblečena PhDr.Mgr.Jindřiška Gregoriniová (narozená v Praze). Před v Praze narozenou a v tmavozeleném oblečenou PhDr.Mgr.Jindřiškou Gregoriniovou stojí PhDr.Mgr.Františka Diblíková (narozená v Ilavě). Před v Ilavě narozenou PhDr.Mgr.Františkou Diblíkovou stojí v bílé sukni PhDr.Mgr.Ludmila Devátá (narozená v Klatovech). Před v Klatovech narozenou a v bílé sukni oblečenou PhDr.Mgr.Ludmilou Devátou stojí PhDr.Mgr.Hana Brožková (narozená v Ústí nad Labem). Před v Ústí nad Labem narozenou PhDr.Mgr.Hanou Brožkovou stojí jako první v pravé řadě PhDr.Mgr.Blanka Augustínová (narozená v Liberci).

16./Obrázek (0133) – A do třetice opět na dalším a jiném snímku je opět vidět celý pravý řad. A opět i na tomto snímku posledním je JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola. Před JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henrykem Laholou stojí PhDr.Mgr.Jana Kopřivová (narozená v Mladé Boleslavi). Před v Mladé Boleslavi narozenou PhDr.Mgr.Janou Kopřivovou stojí PhDr.Mgr.Ing.Zdeňka Klapalová (narozená v Kroměříži). Před v Kroměříži narozenou PhDr.Mgr.Ing.Zdeňkou Klapalovou stojí PhDr.Mgr.Jiří Kacetl (narozen v Moravském Krumlově). Před PhDr.Mgr.Jiřím Kacetlem stojí v tmavozeleném oblečena PhDr.Mgr.Jindřiška Gregoriniová (narozená v Praze). Před v Praze narozenou a v tmavozeleném oblečenou PhDr.Mgr.Jindřiškou Gregoriniovou stojí PhDr.Mgr.Františka Diblíková (narozená v Ilavě). Před v Ilavě narozenou PhDr.Mgr.Františkou Diblíkovou stojí v bílé sukni PhDr.Mgr.Ludmila Devátá (narozená v Klatovech). Před v Klatovech narozenou a v bílé sukni oblečenou PhDr.Mgr.Ludmilou Devátou stojí PhDr.Mgr.Hana Brožková (narozená v Ústí nad Labem). Před v Ústí nad Labem narozenou PhDr.Mgr.Hanou Brožkovou stojí jako první v pravé řadě PhDr.Mgr.Blanka Augustínová (narozená v Liberci).

17./Obrázek (0143) – Poslední dvě dvojice při odchodu. Poslední dvojicí je zde: JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola a vedle něj zprava jde PhDr.Mgr.Martin Veselý (narozen v Liberci). Před JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henrykem Laholou jde PhDr.Mgr.Jana Kopřivová (narozená v Mladé Boleslavi) a vedle v Mladé Boleslavi narozené PhDr.Mgr.Jany Kopřivové jde zprava PhDr.Mgr.Stanislav Vejvar (narozen v Kladně).

18./Obrázek (0268) – Opět jeden snímek ukazující poslední dvě dvojice při odchodu. Poslední dvojicí je zde rovněž: JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola a vedle něj zprava jde PhDr.Mgr.Martin Veselý (narozen v Liberci). Před JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henrykem Laholou jde PhDr.Mgr.Jana Kopřivová (narozená v Mladé Boleslavi) a vedle v Mladé Boleslavi narozené PhDr.Mgr.Jany Kopřivové jde zprava PhDr.Mgr.Stanislav Vejvar (narozen v Kladně).

19./Obrázek (0269) - Tento snímek ukazuje poslední dvojici při odchodu. Jsou to opět: JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola a vedle něj zprava jde PhDr.Mgr.Martin Veselý (narozen v Liberci).

20./Obrázek (0275) – I zde úplně na samém okraji záběru v prvním řadě stojí JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola. V témže prvním řadě vpravo od JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy stojí PhDr.Mgr.Kamila Svobodová (narozená v Praze). Vpravo od v Praze narozené PhDr.Mgr.Kamila Svobodové stojí PhDr.Mgr.Františka Diblíková (narozená v Ilavě). Vpravo od v Ilavě narozené PhDr.Mgr.Františky Diblíkové stojí se zelenými rukávy PhDr.Mgr.Olga Lašková (narozená v Českých Budějovicích). Vpravo od v Českých Budějovicích narozené a se zelenými rukávy stojící PhDr.Mgr.Olgy Laškové stojí se žlutočernou šatkou kolem krku PhDr.Mgr.Gabriela Mrázová (narozená v Praze). Pokud jde o prostřední řadu, relativně nejblíže u JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy z osob stojících v této řadě je PhDr.Mgr.Blanka Augustínová (narozená v Liberci). Vpravo od v Liberci narozené PhDr.Mgr.Blanky Augustínové stojí PhDr.Mgr.Ludmila Devátá (narozená v Klatovech). Vpravo od v Klatovech narozené PhDr.Mgr.Ludmily Deváté stojí PhDr.Mgr.Veronika Tomášová – Sailerová (narozená v Chomutově). Vpravo od v Chomutově narozené PhDr.Mgr.Veroniky Tomášové – Sailerové stojí PhDr.Mgr.Daniela Součková (narozená v Praze). Pokud jde o horní (nejvyšší) řadu, relativně nejblíže u JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy z osob stojících v této řadě je pod nápisem “SPONDEO AC POLLICEOR” stojící PhDr.Mgr.Jiří Kacetl (narozen v Moravském Krumlově). Vpravo od v Moravském Krumlově narozeného PhDr.Mgr.Jiřího Kacetla stojí PhDr.Mgr.Karel Smetana (narozen v Praze). Vpravo od v Praze narozeného PhDr.Mgr.Karla Smetany stojí PhDr.Mgr.Ing.Zdeňka Klapalová (narozená v Kroměříži). Vpravo od v Kroměříži narozené PhDr.Mgr.Ing.Zdeňky Klapalové stojí PhDr.Mgr.Jana Kopřivová (narozená v Mladé Boleslavi). Vpravo od v Mladé Boleslavi narozené PhDr.Mgr.Jany Kopřivové stojí PhDr.Mgr.Stanislav Vejvar (narozen v Kladně). A vpravo od v Kladně narozeného PhDr.Mgr.Stanislava Vejvara stojí PhDr.Mgr.Martin Veselý (narozen v Liberci), který tuto horní řadu uzavírá a stojí v této horní řadě přesně na opačné straně jako JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola.

21./Obrázek (0274) - Úplně na kraji v prvním řadě stojí JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola. V témže prvním řadě vpravo od JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy stojí PhDr.Mgr.Kamila Svobodová (narozená v Praze). Vpravo od v Praze narozené PhDr.Mgr.Kamila Svobodové stojí PhDr.Mgr.Františka Diblíková (narozená v Ilavě). Vpravo od v Ilavě narozené PhDr.Mgr.Františky Diblíkové stojí se zelenými rukávy PhDr.Mgr.Olga Lašková (narozená v Českých Budějovicích). Pokud jde o prostřední řadu, relativně nejblíže u JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy z osob stojících v této řadě je PhDr.Mgr.Blanka Augustínová (narozená v Liberci). Vpravo od v Liberci narozené PhDr.Mgr.Blanky Augustínové stojí PhDr.Mgr.Ludmila Devátá (narozená v Klatovech). Vpravo od v Klatovech narozené PhDr.Mgr.Ludmily Deváté stojí PhDr.Mgr.Veronika Tomášová – Sailerová (narozená v Chomutově). Pokud jde o horní (nejvyšší) řadu, relativně nejblíže u JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy z osob stojících v této řadě je pod nápisem “SPONDEO AC POLLICEOR” stojící PhDr.Mgr.Jiří Kacetl (narozen v Moravském Krumlově). Vpravo od v Moravském Krumlově narozeného PhDr.Mgr.Jiřího Kacetla stojí PhDr.Mgr.Karel Smetana (narozen v Praze). Vpravo od v Praze narozeného PhDr.Mgr.Karla Smetany stojí PhDr.Mgr.Ing.Zdeňka Klapalová (narozená v Kroměříži). Vpravo od v Kroměříži narozené PhDr.Mgr.Ing.Zdeňky Klapalové stojí PhDr.Mgr.Jana Kopřivová (narozená v Mladé Boleslavi).

22./Obrázek (0272) - Kolektivní společná fotografie všech doktorů filozofie Univerzity Karlovy – Filozofické fakulty v Praze pořízená po skončení této slavnostní promoce doktorů filozofie. Úplně na kraji v prvním řadě stojí JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola. V témže prvním řadě vpravo od JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy stojí PhDr.Mgr.Kamila Svobodová (narozená v Praze). Vpravo od v Praze narozené PhDr.Mgr.Kamila Svobodové stojí PhDr.Mgr.Františka Diblíková (narozená v Ilavě). Vpravo od v Ilavě narozené PhDr.Mgr.Františky Diblíkové stojí se zelenými rukávy PhDr.Mgr.Olga Lašková (narozená v Českých Budějovicích). Vpravo od v Českých Budějovicích narozené a se zelenými rukávy stojící PhDr.Mgr.Olgy Laškové stojí se žlutočernou šatkou kolem krku PhDr.Mgr.Gabriela Mrázová (narozená v Praze). Vpravo od v Praze narozené a se žlutočernou šatkou kolem krku stojící PhDr.Mgr.Gabriely Mrázové stojí oblečená v zeleném PhDr.Mgr.Jindřiška Gregoriniová (narozená v Praze). Vpravo od v Praze narozené a v zeleném oblečené PhDr.Mgr.Jindřišky Gregoriniové stojí PhDr.Mgr.Hana Brožková (narozená v Ústí nad Labem), která v tomto prvním řadě stojí na přesně opačném konci od JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy. Vlevo od v Ústí nad Labem narozené PhDr.Mgr.Hany Brožkové stojí v prostředním řadě PhDr.Mgr.Zdeňka Průchová (narozená v Českém Brodě). Vlevo od v Českém Brodě narozené PhDr.Mgr.Zdeňky Průchové stojí PhDr.Mgr.Daniela Součková (narozená v Praze). Vlevo od v Praze narozené PhDr.Mgr.Daniely Součkové stojí PhDr.Mgr.Veronika Tomášová – Sailerová (narozená v Chomutově). Vlevo od v Chomutově narozené PhDr.Mgr.Veroniky Tomášové – Sailerové stojí PhDr.Mgr.Ludmila Devátá (narozená v Klatovech). Vlevo od v Klatovech narozené PhDr.Mgr.Ludmily Deváté stojí PhDr.Mgr.Blanka Augustínová (narozená v Liberci), která tuto prostřední řadu uzavírá a stojí na jejím přesně opačném konci od PhDr.Mgr.Zdeňky Průchové (narozená v Českém Brodě), která stojí naopak na jeho počátku. Úplně v horním řadě na samém kraji a pod nápisem “SPONDEO AC POLLICEOR” stojí PhDr.Mgr.Jiří Kacetl (narozen v Moravském Krumlově). Vpravo od v Moravském Krumlově narozeném PhDr.Mgr.Jiřím Kacetlem stojí PhDr.Mgr.Karel Smetana (narozen v Praze). Vpravo od v Praze narozeného PhDr.Mgr.Karla Smetany stojí PhDr.Mgr.Ing.Zdeňka Klapalová (narozená v Kroměříži). Vpravo od v Kroměříži narozené PhDr.Mgr.Ing.Zdeňky Klapalové stojí PhDr.Mgr.Jana Kopřivová (narozená v Mladé Boleslavi). Vpravo od v Mladé Boleslavi narozené PhDr.Mgr.Jany Kopřivové stojí PhDr.Mgr.Stanislav Vejvar (narozen v Kladně). A vpravo od v Kladně narozeného PhDr.Mgr.Stanislava Vejvara stojí PhDr.Mgr.Martin Veselý (narozen v Liberci), který tuto horní řadu uzavírá a stojí v této horní řadě přesně na opačné straně jako JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola.

23./Obrázek (0273) – A opět další a přitom jiná kolektivní společná fotografie všech doktorů filozofie Univerzity Karlovy – Filozofické fakulty v Praze pořízená po skončení této slavnostní promoce doktorů filozofie (na předešlém obrázku 0272 JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola hledí hrdě zpříma, na tomto obrázku 0273 má však hlavu nakloněnu mírně doprava). Úplně na kraji v prvním řadě stojí JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola. V témže prvním řadě vpravo od JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy stojí PhDr.Mgr.Kamila Svobodová (narozená v Praze). Vpravo od v Praze narozené PhDr.Mgr.Kamila Svobodové stojí PhDr.Mgr.Františka Diblíková (narozená v Ilavě). Vpravo od v Ilavě narozené PhDr.Mgr.Františky Diblíkové stojí se zelenými rukávy PhDr.Mgr.Olga Lašková (narozená v Českých Budějovicích). Vpravo od v Českých Budějovicích narozené a se zelenými rukávy stojící PhDr.Mgr.Olgy Laškové stojí se žlutočernou šatkou kolem krku PhDr.Mgr.Gabriela Mrázová (narozená v Praze). Vpravo od v Praze narozené a se žlutočernou šatkou kolem krku stojící PhDr.Mgr.Gabriely Mrázové stojí oblečená v zeleném PhDr.Mgr.Jindřiška Gregoriniová (narozená v Praze). Vpravo od v Praze narozené a v zeleném oblečené PhDr.Mgr.Jindřišky Gregoriniové stojí PhDr.Mgr.Hana Brožková (narozená v Ústí nad Labem), která v tomto prvním řadě stojí na přesně opačném konci od JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy. Vlevo od v Ústí nad Labem narozené PhDr.Mgr.Hany Brožkové stojí v prostředním řadě PhDr.Mgr.Zdeňka Průchová (narozená v Českém Brodě). Vlevo od v Českém Brodě narozené PhDr.Mgr.Zdeňky Průchové stojí PhDr.Mgr.Daniela Součková (narozená v Praze). Vlevo od v Praze narozené PhDr.Mgr.Daniely Součkové stojí PhDr.Mgr.Veronika Tomášová – Sailerová (narozená v Chomutově). Vlevo od v Chomutově narozené PhDr.Mgr.Veroniky Tomášové – Sailerové stojí PhDr.Mgr.Ludmila Devátá (narozená v Klatovech). Vlevo od v Klatovech narozené PhDr.Mgr.Ludmily Deváté stojí PhDr.Mgr.Blanka Augustínová (narozená v Liberci), která tuto prostřední řadu uzavírá a stojí na jejím přesně opačném konci od PhDr.Mgr.Zdeňky Průchové (narozená v Českém Brodě), která stojí naopak na jeho počátku. Úplně v horním řadě na samém kraji a pod nápisem “SPONDEO AC POLLICEOR” stojí PhDr.Mgr.Jiří Kacetl (narozen v Moravském Krumlově). Vpravo od v Moravském Krumlově narozeného PhDr.Mgr.Jiřího Kacetla stojí PhDr.Mgr.Karel Smetana (narozen v Praze). Vpravo od v Praze narozeného PhDr.Mgr.Karla Smetany stojí PhDr.Mgr.Ing.Zdeňka Klapalová (narozená v Kroměříži). Vpravo od v Kroměříži narozené PhDr.Mgr.Ing.Zdeňky Klapalové stojí PhDr.Mgr.Jana Kopřivová (narozená v Mladé Boleslavi). Vpravo od v Mladé Boleslavi narozené PhDr.Mgr.Jany Kopřivové stojí PhDr.Mgr.Stanislav Vejvar (narozen v Kladně). A vpravo od v Kladně narozeného PhDr.Mgr.Stanislava Vejvara stojí PhDr.Mgr.Martin Veselý (narozen v Liberci), který tuto horní řadu uzavírá a stojí v této horní řadě přesně na opačné straně jako JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola.

 

 

Zpět na hlavní stránku!