wz

Zpět na hlavní stránku!


Budapešť v roku 1978.

Globálny pohľad na časť maďarského hlavného mesta Budapešť u pobrežia z kopca nachádzajúcom sa na druhej strane rieky Dunaja v roku 1978! V pozadí je vidieť najmä impozantná katedrála!!

A.)Obyčajná “malá” fotografia Budapešti!

B.)Veľkorozmerná fotografia pre obdivovateľov nádherného mesta Budapešť!

Váš

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!