wz

Zpět na hlavní stránku!


Rok 1970 u babky v Babicích a s bílou Škodovkou ze 60-tých let dvacátého století!

Tříletý Henryk Lahola je vyfotografován na dvoře u babky z matčiny strany, paní Marie Gajdošové v Babicích při jakési stavební práci, kde Henryk Lahola ochotně pomáhal (anebo spíše snad motal se pod nohami?)rodičům. A hned dolu pod touto první fotografií je Henryk Lahola vyfotografován společně i s matkou Miladou Laholovou na návštěvě u její maminky, paní Marie Gajdošové, rozené Maňáskové(což je dnes nejrozšířenější příjmení v Babicích. Někteří dokonce lživě tvrdí, že prý Henryk Lahola je vzdáleným příbuzným komunistického starosty Miloslava Maňáska, pravda to však ale není!!), a to v Babicích na dvoře.

Dřevěná branka za zády tříletého JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy a 32-leté paní Milady Laholové odděluje vnitřní dvůr přilehlý k domu od vnějšího dvorku kde pobíhali slépky (dnes to však ale vše již na tomto dvorku vypadá úplně jinak!). Tyto fotografie Henryka Laholy pořídil jeho otec Jaroslav Lahola.

Babka Henryka Laholy paní Marie Gajdošová zemřela v Babicích dne 6.dubna 2006 ve věku nedožitých 91 let. Její manžel a současně děda Henryka Laholy pan Josef Gajdoš, který byl známý tím, že jako poslední soukromě hospodařící zemědělec choval v sedmdesátých letech dvacátého století dvě krávy zemřel na přepracování ještě v roce 1979. Staří rodiče Josef Gajdoš a Marie Gajdošová měli čtyři děti. Nejstarší byla dcera Milada Gajdošová, dnes Laholová, která je matkou dvou synů, z kterých jeden je JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola. Dalším potomkem Josefa Gajdoše a Marie Gajdošové je dcera Jarmila Gajdošová, dnes Jarmila Maňásková, protože se vdala za elektrikáře Josefa Maňáska, který tragicky zemřel v roce 1975, když utrpěl smrtelný pracovní úraz v zaměstnání. Jarmila Maňásková jinak též má dva syny. Starší se jmenuje Robert Maňásek a mladší Radek Maňásek. Třetím dítětem Josefa Gajdoše a Marie Gajdošové je syn Josef Gajdoš (holubář!). A aby to tak nebylo jednoduché, manželka tohoto Josefa Gajdoše – holubáře se rovněž jmenuje čirou náhodou Marie. Josef Gajdoš (holubář) má dva syny a jednu dceru. Jeho nejstarším synem je Ing.Bronislav Gajdoš, prostředním dítětem je syn Marek Gajdoš a nejmladší je dcera Erika Gajdošová. No a nejmladším dítětem již zesnulých Josefa Gajdoše a Marie Gajdošové je pak nejmladší dcera Marie Gajdošová přezývána Marie brněnská (kde studovala). Marie Gajdošová (brněnská) má dceru Silvii. A právě této Marii Gajdošové (brněnské) nyní patří tento dům v Babicích č.p.257, kde byl ve dvou snímcích na dvoře dva krát vyfotografován JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola – tehdy jako tříleté dítě v květnu 1970, na jednom snímku je tříletý Henryk Lahola úplně sám jak pracuje na stavbě a na jiném společně i s matkou Miladou Laholovou, za svobodna Gajdošovou, tehdy ve věku 32 let. Jinak celkově v tomto odstavci zmiňuji dva Josefy Gajdoše a tři Marie Gajdošové a proto pozor na to – nepleťte si proto tyto osoby!

Vedle zase v úplně jiném kontextu kdesi na Slovensku je Henryk Lahola vyfocen kolem bílého auta - auto značky Škoda – s bratislavskou státní poznávací značkou BAB 1153, které se tříletému Henryku Laholovi velice zalíbilo. Jak je vidět, je to nádherná bílá “Škodovka” vyrobena někdy v šedesátých letech dvacátého století.


Standardní čtyři obyčejné fotografie na jednom společném snímku:

Čtyři malé fotografie na jednom společném snímku – Na těchto čtyřech snímcích je tříletý JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola – na prvním snímku jak pracuje na stavbě v Babicích, na druhém snímku dolu pod tímto prvním snímkem je Henryk Lahola u babky Marie Gajdošové na dvoře domu v Babicích č.p.257 a pak vedle jsou dva snímky Henryka Laholy vyfoceného společně i s bílým autem značky “Škoda” pocházejícímu z přelomu šedesátých a sedmdesátých let dvacátého století.

Velkorozměrové čtyři fotografie na jednom společném snímku.

Podívejte se ještě jednou na tytéž snímky v detailních velkorozměrných fotografiích:

Čtyři výrazně veliké fotografie na jednom společném snímku – Tyto čtyři fotografie ukazují v podstatě totéž, avšak ve výrazném zvětšení oproti předešlému ”obyčejnému” snímku. Tyto čtyři fotografie – a zejména tyto čtyři výrazně detailní “veliké” fotografie umožňují divákovi si všechny čtyři snímky detailně prohlédnout ještě jednou. Prohlédněte si zejména dotyčný nádherný autobobil pocházející ze 60-tých let dvacátího století!

 

Dne 24.5.2007 tuto stručnou práci s fotografiemi z pobytu tříletého Henryka Laholy v Babicích a s nádherným bílým autem uveřejnil:

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!