wz

Zpět na hlavní stránku!


Zpovědní zrcadlo hříchů coby příprava pro přistoupení ke svaté zpovědi.

Tuto neoficiální pomůcku vypracoval JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola pro věřící přistupující ke svaté zpovědi:

I.)První Boží přikázání: V jednoho Boha věřit budeš! Neboť řekl Hospodin: “Já jsem Pán, Bůh tvůj! Nebudeš mít jiné bohy kromě mně, aby ses jim klaněl!!

§ 1 – Pověrčivost

Motto: “Krom Hospodina nebudeš věřit v jiné bohy a ani v jiné duchy zlé (tj.pověry), neboť věz, že Hospodin je Bůh žárlivý…”

1.)Zhřešil(a) jsem proti prvnímu Božímu přikázání vírou v nějaké nesmyslné, primitivní nebo naivní pověry?

Zhřešil(a) jsem proti prvnímu Božímu přikázání svou vírou v jakoukoliv dále pod písmeny od “A” až po “S” uvedenou pověru přinejmenším tím, že jsem přinejmenším “v duchu” byť i jen na okamih skutečně připustil(a) svou víru v tyto absurdní novopohanské a nesmyslné pověrčivé bláboly:

A.) zhřešil(a) jsem proti prvnímu Božímu přikázání vírou v pravdivost pověrčivých blábolů o možné existenci jakýchkoliv údajných takzvaných “mimozemských civilizací”, tj.absurdní pověra, že ve vesmíru mimo naší planety Země může prý existovat minimálně jedna taková planeta, na které by údajně prý mohla existovat nějaká “civilizace” či “inteligentní bytosti”, popřípadě pověrčivá víra v nějaké jiné obdobně absurdní novopohanské pověrčivé bláboly,

B.) zhřešil(a) jsem proti prvnímu Božímu přikázání vírou v pravdivost pověrčivých blábolů o údajných takzvaných “létajících talířů”, či pověrčivou vírou v nějaké jiné podobně absurdní novopohanské pověrčivé bláboly,

C.) zhřešil(a) jsem proti prvnímu Božímu přikázání vírou v pravdivost pověrčivých blábolů o možné existenci nějakého takzvaného “mimozemského života”, tj.absurdní pověra, která říká, že by na nějaké jiné planetě než je naše planeta Země mohla byť i jen čistě hypoteticky vůbec vzniknout nějaká takzvaná “mimozemská forma života” (jako například mikroorganismy vzniknuvší na jiné planetě než je naše planeta Země), či pověrčivou vírou v nějaké jiné podobně absurdní novopohanské pseudovědecké pověrčivé bláboly,

D.) zhřešil(a) jsem proti prvnímu Božímu přikázání vírou v pověrčivé bláboly o údajné diskriminaci žen či pověrčivou vírou v jiné podobně absurdní novopohanské feministické pověrčivé bláboly,

E. ) zhřešil(a) jsem proti prvnímu Božímu přikázání vírou v pověrčivé bláboly, že mužská či ženská homosexualita je něco údajně prý “normálního”, “zdravého”, “moderního”, “pokrokového” či pověrčivou vírou v jiné podobně absurdní novopohanské pseudovědecké pověrčivé bláboly,

F.) zhřešil(a) jsem proti prvnímu Božímu přikázání vírou v pověrčivé bláboly o údajných “léčivých schopnostech” různých psychologů, psychiatrů, homeopatů, hypnotizérů, šamanů a jiných jim podobných šarlatánských “duchařologů” či “duchařojatrů”, či vírou v jejich možnosti “léčit” anebo alespoň skutečně nějak exaktně “poznávat” lidskou duši, popřípadě pověrčivou vírou v jiné podobně absurdní novopohanské pseudovědecké pověrčivé bláboly,

G.) zhřešil(a) jsem proti prvnímu Božímu přikázání pověrčivou vírou v údajnou “serióznost” či jakýkoliv jiný “relevantní význam” různých takzvaných “psychologických testů”, či pověrčivou vírou v jiné jim podobné absurdní novopohanské pseudovědecké šarlatánské pověrčivé psychobláboly,

H.) zhřešil(a) jsem proti prvnímu Božímu přikázání vírou v pověrčivé bláboly o údajné existenci takzvaného “globálního oteplování planety Země”, popřípadě pověrčivou vírou v jiné podobně absurdní novopohanské pseudoekologické pověrčivé bláboly,

I.) zhřešil(a) jsem proti prvnímu Božímu přikázání vírou v pověrčivé bláboly o údajné existenci takzvané “hypnózy” či jiných takzvaných “paranormálních jevů” jako například telepatie, jasnovidectví, telekineze, spiritizmu či spiritistických seancí (tj. tzv.”vyvolávání duchů”), bílé magie, černé magie, věštění, čarování, či pověrčivou vírou v další podobně absurdní novopohanské pověrčivé bláboly,

J.) zhřešil(a) jsem proti prvnímu Božímu přikázání vírou v pověrčivé bláboly o možnostech byť i jen čistě hypoteticky možného takzvaného “cestování v čase”, či pověrčivou vírou v nějaké jiné podobně absurdní novopohanské pověrčivé bláboly,

K.) zhřešil(a) jsem proti prvnímu Božímu přikázání vírou v pověrčivé bláboly o možnostech byť i jen čistě hypoteticky možné takzvané "teleportace ", či pověrčivou vírou v nějaké jiné podobně absurdní novopohanské pověrčivé bláboly,

L.) zhřešil(a) jsem proti prvnímu Božímu přikázání vírou v pověrčivé bláboly, že takzvaný “bermudský trojuhelník” nebo takzvané vesmírné “černé díry” že jsou něčím nepřirozeným či něčím mimořádným, například takové absurdní novopohanské a nesmyslné pověrčivé bláboly, že jsou údajně prý takzvaným “přechodem do jiné dimenze”, či pověrčivou vírou v nějaké jiné podobně absurdní novopohanské pověrčivé bláboly,

M.) zhřešil(a) jsem proti prvnímu Božímu přikázání pověrčivou vírou v pravdivost všelijakých horoskopů, či pověrčivou vírou v jiné podobně absurdní novopohanské pověrčivé bláboly,

N.) zhřešil(a) jsem proti prvnímu Božímu přikázání pověrčivou víru v astrologii, tj. pověrčivou vírou ve věštění ze hvězd, postavení hvězd nebo vesmírných těles, či pověrčivou vírou v jiné podobně absurdní novopohanské pověrčivé bláboly,

O.) zhřešil(a) jsem proti prvnímu Božímu přikázání pověrčivou vírou v numerologii, tj. pověrčivou vírou v takzvaná šťastná a nešťastná čísla, popřípadě jakékoliv jiné věštění z čísel, číslic či číselných kombinací, či pověrčivou vírou v jiné podobně absurdní novopohanské pověrčivé bláboly,

P.) zhřešil(a) jsem proti prvnímu Božímu přikázání pověrčivou vírou ve věštění z karet, věštění z ruky, věštění ze skleněné koule, či pověrčivou vírou v jiné podobně absurdní novopohanské pověrčivé bláboly,

Q.) zhřešil(a) jsem proti prvnímu Božímu přikázání pověrčivou vírou v pravdivost takzvaných “proroctví” všelijakých novopohanských či pohanských pseudoproroků jako například Sibyla, Nostradamus, či pověrčivou vírou v jiné podobně absurdní pohanské a novopohanské nesmyslné pseudoprorocké pověrčivé bláboly,

R.) zhřešil(a) jsem proti prvnímu Božímu přikázání pověrčivou vírou v údajnou existenci upírů, vampírů či pověrčivou vírou v jiné podobně absurdní pohanské a novopohanské nesmyslné pověrčivé bláboly,

S.) zhřešil(a) jsem proti prvnímu Božímu přikázání pověrčivou vírou v  jiné podobně absurdní pohanské či novopohanské nesmyslné pověrčivé bláboly, než jsou ty, které jsou zde explicitně uvedeny pod písmeny od “A” až “R”?

§ 2 – Modloslužebnictví

Motto: “Jsa Mojžíš na vrch Sinaj jíti, i zhotovíce modláři tele zlaté, sic se mu jsa bohu klaněli…”

2.) Zhřešil(a) jsem proti prvnímu Božímu přikázání jakoukoliv osobní účastí na jakýchkoliv dnešních novopohanských moderních modloslužbách?

Zhřešil(a) jsem proti prvnímu Božímu přikázání svou osobní účastí na jakýchkoliv dnešních novopohanských moderních modloslužbách tím, že byť i jen na okamih se na mne skutečně vztahovali skutečnosti uvedené dolu pod písmeny od “A” až po “E”:

A.) bez jakéhokoliv objektivně závažného důvodu jsem se já zcela vědomě, zcela dobrovolně a zcela úmyslně díval(a) na televizi, tj.na zapnutém televizním přijímači jsem já bez jakéhokoliv objektivně závažného důvodu zcela vědomě, zcela dobrovolně a zcela úmyslně sledoval(a) nějaké televizní vysílání, které vysílala nějaká televizní stanice či televizní vysílač,

B.) bez jakéhokoliv objektivně závažného důvodu jsem se já zcela vědomě, zcela dobrovolně a zcela úmyslně poslouchal(a) rozhlas, tj.na zapnutém rozhlasovém přijímači jsem já bez jakéhokoliv objektivně závažného důvodu zcela vědomě, zcela dobrovolně a zcela úmyslně poslouchal(a) nějaké rozhlasové vysílání, které vysílala nějaká rozhlasová televizní stanice či rozhlasový vysílač,

C.) do svého domu nebo bytu nebo jakéhokoliv jiného objektu který je mým vlastnictvím, anebo jehož jsem nájemcem či z jakéhokoliv jiného právního anebo faktického titulu je nějakým způsobem pod mojí kontrolou jsem přinesl(a) či umístil(a) počítač, popřípadě dal(a) příkaz či alespoň souhlas aby tento počítač tam přinesla či umístila nějaká jiná osoba, anebo tento přinesený či umístěný počítač já jsem tam v tomto “mém objektu” (vyjma hotelového pokoje a zdarma vypůjčené kanceláře) fakticky zcela dobrovolně používal(a),

D.) do svého domu nebo bytu nebo jakéhokoliv jiného objektu který je mým vlastnictvím, anebo jehož jsem nájemcem či z jakéhokoliv jiného právního anebo faktického titulu je nějakým způsobem pod mojí kontrolou jsem v jakékoliv formě instaloval(a) připojení na Internet, popřípadě dal(a) příkaz či alespoň souhlas aby bylo instalováno připojení na Internet, potažmo tento počítač s Internetem jsem tam já v tomto “mém objektu” (vyjma hotelového pokoje a zdarma vypůjčené kanceláře) fakticky zcela dobrovolně používal(a).

E.) Oddávám se modloslužebnictví v podobě přepjaté osobní honbě za penězi, majetkem či kariérou až v tak extrémní podobě že již “nemám čas” na absolutně nic jiného?

§ 3 – Jidášství

Motto: “Kdo si sedá za stůl s Jidáši – sám se tím stává Jidášem, antikristem i podlým zrádcem…”

3.) Zhřešil(a) jsem proti prvnímu Božímu přikázání paktováním se s dnešními novopohanskými jidášskými zrádci?

Zhřešil(a) jsem proti prvnímu Božímu přikázání jakýmkoliv takovým osobním vztahem paktování se s novopohanskými jidášskými zrádci, že jsem:

A.) bez jakéhokoliv objektivně závažného důvodu zcela vědomě, zcela dobrovolně, zcela úmyslně a zcela soukromě jsem mluvil(a) s takovým člověkem o kterém mi již předem bylo známo, že tento člověk, ať již on samotný anebo kdokoliv z jeho descendentů (tj.jeho rodič či další předek v linii přímé) byl s největší pravděpodobností příslušníkem, rezidentem, držitelem konspiračního bytu, spolupracovníkem či důvěrníkem Státní bezpečnosti (StB), členem lidových milicí, členem Komunistické strany Československa; v období let 1948 – 1989 v bolševickém Československu byl příslušníkem Zboru národní bezpečnosti, vojákem z povolání, členem akčních výborů, kádrovákem či členem kádrových komisí, případně v období let 1948 – 1989 v bolševickém Československu, či ze souhlasem režimu bolševického Československa třeba i v zahraničí byl studentem jakékoliv vysoké školy (vyjma teologů!), pokud ho totalitní režim též nechal i dostudovat anebo pokud byl ještě studentem vysoké školy i ke dni 17.listopadu 1989; popřípadě jsem za výše uvedených podmínek a okolností mluvil(a) i s jakýmkoliv jiným obdobným jidášským zrádcem či jidášskou zrádkyní,

B.) bez jakéhokoliv objektivně závažného důvodu zcela vědomě, zcela dobrovolně, zcela úmyslně a zcela soukromě jsem pozval(a) na návštěvu anebo přijal(a) pozvání na návštěvu takového člověka, o kterém mi již předem bylo známo, že tento člověk, ať již on samotný anebo kdokoliv z jeho descendentů (tj.jeho rodič či další předek v linii přímé) byl s největší pravděpodobností příslušníkem, rezidentem, držitelem konspiračního bytu, spolupracovníkem či důvěrníkem Státní bezpečnosti (StB), členem lidových milicí, členem Komunistické strany Československa; v období let 1948 – 1989 v bolševickém Československu byl příslušníkem Zboru národní bezpečnosti, vojákem z povolání, členem akčních výborů, kádrovákem či členem kádrových komisí, případně v období let 1948 – 1989 v bolševickém Československu, či ze souhlasem režimu bolševického Československa třeba i v zahraničí byl studentem jakékoliv vysoké školy (vyjma teologů!), pokud ho totalitní režim též nechal i dostudovat anebo pokud byl ještě studentem vysoké školy i ke dni 17.listopadu 1989; popřípadě jsem za výše uvedených podmínek a okolností pozval(a) na návštěvu anebo přijal(a) pozvání k návštěvě i od jakéhokoliv jiného obdobného jidášského zrádce či jidášské zrádkyně,

C.) bez jakéhokoliv objektivně závažného důvodu zcela vědomě, zcela dobrovolně, zcela úmyslně a zcela soukromě jsem sedl(a) si za jeden společný stůl s takovým člověkem, o kterém mi již předem bylo známo, že tento člověk, ať již on samotný anebo kdokoliv z jeho descendentů (tj.jeho rodič či další předek v linii přímé) byl s největší pravděpodobností příslušníkem, rezidentem, držitelem konspiračního bytu, spolupracovníkem či důvěrníkem Státní bezpečnosti (StB), členem lidových milicí, členem Komunistické strany Československa; v období let 1948 – 1989 v bolševickém Československu byl příslušníkem Zboru národní bezpečnosti, vojákem z povolání, členem akčních výborů, kádrovákem či členem kádrových komisí, případně v období let 1948 – 1989 v bolševickém Československu, či ze souhlasem režimu bolševického Československa třeba i v zahraničí byl studentem jakékoliv vysoké školy (vyjma teologů!), pokud ho totalitní režim též nechal i dostudovat anebo pokud byl ještě studentem vysoké školy i ke dni 17.listopadu 1989; popřípadě jsem za výše uvedených podmínek a okolností sedl(a) si za jeden společný stůl i s jakýmkoliv jiným obdobným jidášským zrádcem či jidášskou zrádkyní,

D.) bez jakéhokoliv objektivně závažného důvodu zcela vědomě, zcela dobrovolně, zcela úmyslně a zcela soukromě poskytl(a) jsem jakýkoliv dar takovému člověku anebo přijal(a) jakýkoliv dar od takového člověka, o kterém mi již předem bylo známo, že tento člověk, ať již on samotný anebo kdokoliv z jeho descendentů (tj.jeho rodič či další předek v linii přímé) byl s největší pravděpodobností příslušníkem, rezidentem, držitelem konspiračního bytu, spolupracovníkem či důvěrníkem Státní bezpečnosti (StB), členem lidových milicí, členem Komunistické strany Československa; v období let 1948 – 1989 v bolševickém Československu byl příslušníkem Zboru národní bezpečnosti, vojákem z povolání, členem akčních výborů, kádrovákem či členem kádrových komisí, případně v období let 1948 – 1989 v bolševickém Československu, či ze souhlasem režimu bolševického Československa třeba i v zahraničí byl studentem jakékoliv vysoké školy (vyjma teologů!), pokud ho totalitní režim též nechal i dostudovat anebo pokud byl ještě studentem vysoké školy i ke dni 17.listopadu 1989, popřípadě jsem za výše uvedených podmínek a okolností poskytl(a) jsem jakýkoliv dar či přijal(a) jakýkoliv dar i ve vztahu s jakýmkoliv jiným obdobným jidášským zrádcem či jidášskou zrádkyní,

E.) bez jakéhokoliv objektivně závažného důvodu zcela vědomě, zcela dobrovolně, zcela úmyslně a zcela soukromě něco jsem já půjčil(a) nebo vypůjčil(a) takovému člověku anebo si sám či sama cokoliv půjčil(a) nebo vypůjčil(a) od takového člověka, o kterém mi již předem bylo známo, že tento člověk, ať již on samotný anebo kdokoliv z jeho descendentů (tj.jeho rodič či další předek v linii přímé) byl s největší pravděpodobností příslušníkem, rezidentem, držitelem konspiračního bytu, spolupracovníkem či důvěrníkem Státní bezpečnosti (StB), členem lidových milicí, členem Komunistické strany Československa; v období let 1948 – 1989 v bolševickém Československu byl příslušníkem Zboru národní bezpečnosti, vojákem z povolání, členem akčních výborů, kádrovákem či členem kádrových komisí, případně v období let 1948 – 1989 v bolševickém Československu, či ze souhlasem režimu bolševického Československa třeba i v zahraničí byl studentem jakékoliv vysoké školy (vyjma teologů!), pokud ho totalitní režim též nechal i dostudovat anebo pokud byl ještě studentem vysoké školy i ke dni 17.listopadu 1989, popřípadě jsem za výše uvedených podmínek a okolností poskytl(a) anebo přijal(a) i jakoukoliv jinou půjčku či výpůjčku i ve vztahu s jakýmkoliv jiným obdobným jidášským zrádcem či jidášskou zrádkyní,

F.) bez jakéhokoliv objektivně závažného důvodu zcela vědomě, zcela dobrovolně, zcela úmyslně a zcela soukromě přijal(a) jsem nebo poskytl(a) jsem jakoukoliv pomoc či jakoukoliv podporu, včetně i té sebemenší podpory verbální či jiné sebemenší morální podpory takovému člověku, o kterém mi již předem bylo známo, že tento člověk, ať již on samotný anebo kdokoliv z jeho descendentů (tj.jeho rodič či další předek v linii přímé) byl s největší pravděpodobností příslušníkem, rezidentem, držitelem konspiračního bytu, spolupracovníkem či důvěrníkem Státní bezpečnosti (StB), členem lidových milicí, členem Komunistické strany Československa; v období let 1948 – 1989 v bolševickém Československu byl příslušníkem Zboru národní bezpečnosti, vojákem z povolání, členem akčních výborů, kádrovákem či členem kádrových komisí, případně v období let 1948 – 1989 v bolševickém Československu, či ze souhlasem režimu bolševického Československa třeba i v zahraničí byl studentem jakékoliv vysoké školy (vyjma teologů!), pokud ho totalitní režim též nechal i dostudovat anebo pokud byl ještě studentem vysoké školy i ke dni 17.listopadu 1989, popřípadě jsem za výše uvedených podmínek a okolností přijal(a) nebo poskytl(a) jakoukoliv pomoc či jakoukoliv podporu, včetně i té sebemenší podpory verbální či jiné byť i jen sebemenší morální podpory i jakémukoliv jinému obdobnému jidášskému zrádci či jidášské zrádkyni.

§ 4 – Zvrhlíkodružba

Motto: “Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast na království Božím? Nemylte se: Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, a ani ti, kteří souloží se stejným pohlavím, ani zloději, ani chamtivci, opilci, rouhači, lupiči nebudou mít účast na Božím království.”/1 Kor 6, 9 – 10/

4.) Zhřešil(a) jsem proti prvnímu Božímu nějakým bezdůvodným osobním “bratříčkováním” se ze zvrhlými, nemravními hříšníky?

Zhřešil(a) jsem proti prvnímu Božímu přikázání jakýmkoliv takovýmto osobním vztahem paktování se ze zvrhlými hříšníky, kde jsem:

A.) bez jakéhokoliv objektivně závažného důvodu zcela vědomě, zcela dobrovolně, zcela úmyslně a zcela soukromě jsem mluvil(a) s takovým člověkem, o kterých vzhledem ke všem okolnostem jsem měl(a) již předem takové poznatky, na základě kterých jsem se mohl(a) s vysokou pravděpodobností domnívat, že dotyčný člověk není abstinent, ale pije nějaké alkoholické nápoje, nebo kouří, nebo fetuje, nebo bere drogy, nebo je homosexuálem, nebo je pedofilem, nebo hraje hazardní hry, nebo je ateistou či materialistou, nebo je zlodějem, lupičem či chamtivcem, nebo je pomlouvačem či lhářem, nebo je Bohorouhačem, nebo je osobou, která se zřekla náboženství, nebo je osobou, která se zřekla víry v jednoho Boha, nebo je osobou, která se zřekla křesťanství, nebo je osobou, která se duchovně zřekla či “vystoupila” z katolické církve i pravoslavné církve, nebo dotyčný člověk ztratil své panictví nebo panenství mimo svého zákonitého manželství, nebo že dotyčný člověk se dopustil hříchu mimomanželského pohlavního styku, nebo že takový člověk třeba i v manželství měl pohlavní styk s jiných důvodů než z důvodu upřimného záměru počít ve svém zákonitém manželství své manželské dítě, nebo jakkoliv pokusil se svést manželku bližního svého, nebo jakkoliv pokusila se svést manžela bližní své, nebo pokusil(a) se svést jakoukoliv osobu, která se zavázala anebo hodlala zavázat Bohu slibem zachování věčného panictví či panenství pro Boží království, popřípadě jsem za výše uvedených podmínek a okolností mluvil(a) i s jakýmkoliv jiným obdobným hříšným zvrhlíkem či obdobnou hříšnou zvrhlicí,

B.) bez jakéhokoliv objektivně závažného důvodu zcela vědomě, zcela dobrovolně, zcela úmyslně a zcela soukromě jsem pozval(a) na návštěvu anebo přijal(a) pozvání na návštěvu takového člověka, o kterém vzhledem ke všem okolnostem jsem měl(a) již předem takové poznatky, na základě kterých jsem se mohl(a) s vysokou pravděpodobností domnívat, že dotyčný člověk není abstinent, ale pije nějaké alkoholické nápoje, nebo kouří, nebo fetuje, nebo bere drogy, nebo je homosexuálem, nebo je pedofilem, nebo hraje hazardní hry, nebo je ateistou či materialistou, nebo je zlodějem, lupičem či chamtivcem, nebo je pomlouvačem či lhářem, nebo je Bohorouhačem, nebo je osobou, která se zřekla náboženství, nebo je osobou, která se zřekla víry v jednoho Boha, nebo je osobou, která se zřekla křesťanství, nebo je osobou, která se duchovně zřekla či “vystoupila” z katolické církve i pravoslavné církve, nebo dotyčný člověk ztratil své panictví nebo panenství mimo svého zákonitého manželství, nebo že dotyčný člověk se dopustil hříchu mimomanželského pohlavního styku, nebo že takový člověk třeba i v manželství měl pohlavní styk s jiných důvodů než z důvodu upřimného záměru počít ve svém zákonitém manželství své manželské dítě, nebo jakkoliv pokusil se svést manželku bližního svého, nebo jakkoliv pokusila se svést manžela bližní své, nebo pokusil(a) se svést jakoukoliv osobu, která se zavázala anebo hodlala zavázat Bohu slibem zachování věčného panictví či panenství pro Boží království, popřípadě jsem za výše uvedených podmínek a okolností soukromě pozval(a) na návštěvu anebo přijal(a) pozvání na návštěvu i od jakéhokoliv jiného obdobně hříšného zvrhlíka či od jakékoliv jiné obdobně hříšné zvrhlice,

C.) bez jakéhokoliv objektivně závažného důvodu zcela vědomě, zcela dobrovolně, zcela úmyslně a zcela soukromě jsem sedl(a) si za jeden společný stůl s takovým člověkem, o kterém vzhledem ke všem okolnostem jsem již předem měl(a) takové poznatky, na základě kterých jsem se mohl(a) s vysokou pravděpodobností domnívat, že dotyčný člověk není abstinent, ale pije nějaké alkoholické nápoje, nebo kouří, nebo fetuje, nebo bere drogy, nebo je homosexuálem, nebo je pedofilem, nebo hraje hazardní hry, nebo je ateistou či materialistou, nebo je zlodějem, lupičem či chamtivcem, nebo je pomlouvačem či lhářem, nebo je Bohorouhačem, nebo je osobou, která se zřekla náboženství, nebo je osobou, která se zřekla víry v jednoho Boha, nebo je osobou, která se zřekla křesťanství, nebo je osobou, která se duchovně zřekla či “vystoupila” z katolické církve i pravoslavné církve, nebo dotyčný člověk ztratil své panictví nebo panenství mimo svého zákonitého manželství, nebo že dotyčný člověk se dopustil hříchu mimomanželského pohlavního styku, nebo že takový člověk třeba i v manželství měl pohlavní styk s jiných důvodů než z důvodu upřimného záměru počít ve svém zákonitém manželství své manželské dítě, nebo jakkoliv pokusil se svést manželku bližního svého, nebo jakkoliv pokusila se svést manžela bližní své, nebo pokusil(a) se svést jakoukoliv osobu, která se zavázala anebo hodlala zavázat Bohu slibem zachování věčného panictví či panenství pro Boží království, popřípadě jsem za výše uvedených podmínek a okolností soukromě sedl(a) si za jeden společný stůl i s jakýmkoliv jiným obdobně hříšným zvrhlíkem nebo obdobně hříšnou zvrhlicí,

D.) bez jakéhokoliv objektivně závažného důvodu zcela vědomě, zcela dobrovolně, zcela úmyslně a zcela soukromě poskytl(a) jsem jakýkoliv dar takovému člověku anebo přijal(a) jakýkoliv dar od takového člověka, o kterém vzhledem ke všem okolnostem jsem již předem měl(a) takové poznatky, na základě kterých jsem se mohl(a) s vysokou pravděpodobností domnívat, že dotyčný člověk není abstinent, ale pije nějaké alkoholické nápoje, nebo kouří, nebo fetuje, nebo bere drogy, nebo je homosexuálem, nebo je pedofilem, nebo hraje hazardní hry, nebo je ateistou či materialistou, nebo je zlodějem, lupičem či chamtivcem, nebo je pomlouvačem či lhářem, nebo je Bohorouhačem, nebo je osobou, která se zřekla náboženství, nebo je osobou, která se zřekla víry v jednoho Boha, nebo je osobou, která se zřekla křesťanství, nebo je osobou, která se duchovně zřekla či “vystoupila” z katolické církve i pravoslavné církve, nebo dotyčný člověk ztratil své panictví nebo panenství mimo svého zákonitého manželství, nebo že dotyčný člověk se dopustil hříchu mimomanželského pohlavního styku, nebo že takový člověk třeba i v manželství měl pohlavní styk s jiných důvodů než z důvodu upřimného záměru počít ve svém zákonitém manželství své manželské dítě, nebo jakkoliv pokusil se svést manželku bližního svého, nebo jakkoliv pokusila se svést manžela bližní své, nebo pokusil(a) se svést jakoukoliv osobu, která se zavázala anebo hodlala zavázat Bohu slibem zachování věčného panictví či panenství pro Boží království, popřípadě jsem za výše uvedených podmínek a okolností soukromě poskytl(a) jsem jakýkoliv dar či přijal(a) jakýkoliv dar i ve vztahu s jakýmkoliv jiným obdobně hříšným zvrhlíkem či obdobně hříšnou zvrhlicí,

E.) bez jakéhokoliv objektivně závažného důvodu zcela vědomě, zcela dobrovolně, zcela úmyslně a zcela soukromě něco jsem já půjčil(a) nebo vypůjčil(a) takovému člověku anebo si sám či sama cokoliv půjčil(a) nebo vypůjčil(a) od takového člověka, o kterém vzhledem ke všem okolnostem jsem již předem měl(a) takové poznatky, na základě kterých jsem se mohl(a) s vysokou pravděpodobností domnívat, že dotyčný člověk není abstinent, ale pije nějaké alkoholické nápoje, nebo kouří, nebo fetuje, nebo bere drogy, nebo je homosexuálem, nebo je pedofilem, nebo hraje hazardní hry, nebo je ateistou či materialistou, nebo je zlodějem, lupičem či chamtivcem, nebo je pomlouvačem či lhářem, nebo je Bohorouhačem, nebo je osobou, která se zřekla náboženství, nebo je osobou, která se zřekla víry v jednoho Boha, nebo je osobou, která se zřekla křesťanství, nebo je osobou, která se duchovně zřekla či “vystoupila” z katolické církve i pravoslavné církve, nebo dotyčný člověk ztratil své panictví nebo panenství mimo svého zákonitého manželství, nebo že dotyčný člověk se dopustil hříchu mimomanželského pohlavního styku, nebo že takový člověk třeba i v manželství měl pohlavní styk s jiných důvodů než z důvodu upřimného záměru počít ve svém zákonitém manželství své manželské dítě, nebo jakkoliv pokusil se svést manželku bližního svého, nebo jakkoliv pokusila se svést manžela bližní své, nebo pokusil(a) se svést jakoukoliv osobu, která se zavázala anebo hodlala zavázat Bohu slibem zachování věčného panictví či panenství pro Boží království, popřípadě jsem za výše uvedených podmínek a okolností poskytl(a) anebo přijal(a) i jakoukoliv jinou půjčku či výpůjčku i ve vztahu s jakýmkoliv jiným obdobně hříšným zvrhlíkem či obdobně hříšnou zvrhlicí,

F.) bez jakéhokoliv objektivně závažného důvodu zcela vědomě, zcela dobrovolně, zcela úmyslně a zcela soukromě přijal(a) jsem nebo poskytl(a) jsem jakoukoliv pomoc či jakoukoliv podporu, včetně i té sebemenší podpory verbální či jiné sebemenší morální podpory takovému člověku, o kterém vzhledem ke všem okolnostem jsem již předem měl(a) takové poznatky, na základě kterých jsem se mohl(a) s vysokou pravděpodobností domnívat, že dotyčný člověk není abstinent, ale pije nějaké alkoholické nápoje, nebo kouří, nebo fetuje, nebo bere drogy, nebo je homosexuálem, nebo je pedofilem, nebo hraje hazardní hry, nebo je ateistou či materialistou, nebo je zlodějem, lupičem či chamtivcem, nebo je pomlouvačem či lhářem, nebo je Bohorouhačem, nebo je osobou, která se zřekla náboženství, nebo je osobou, která se zřekla víry v jednoho Boha, nebo je osobou, která se zřekla křesťanství, nebo je osobou, která se duchovně zřekla či “vystoupila” z katolické církve i pravoslavné církve, nebo dotyčný člověk ztratil své panictví nebo panenství mimo svého zákonitého manželství, nebo že dotyčný člověk se dopustil hříchu mimomanželského pohlavního styku, nebo že takový člověk třeba i v manželství měl pohlavní styk s jiných důvodů než z důvodu upřimného záměru počít ve svém zákonitém manželství své manželské dítě, nebo jakkoliv pokusil se svést manželku bližního svého, nebo jakkoliv pokusila se svést manžela bližní své, nebo pokusil(a) se svést jakoukoliv osobu, která se zavázala anebo hodlala zavázat Bohu slibem zachování věčného panictví či panenství pro Boží království, popřípadě jsem za výše uvedených podmínek a okolností přijal(a) nebo poskytl(a) jakoukoliv pomoc či jakoukoliv podporu, včetně i té sebemenší podpory verbální či jiné byť i jen sebemenší morální podpory i jakémukoliv jinému obdobně hříšnému zvrhlíkovi nebo obdobně hříšné zvrhlici.

§ 5 – Zbabělost a pohodlnost

První motto: “Kristus řekl: Kdo mě zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem nebeským…”

Druhé motto “Co jste (ne)udělali jednomu z těch, co věří ve mně, to mně jste (ne)udělali!…”

A.) Ač jsem byl(a) od novopohanů na to tázán(a), ze zbabělosti jsem zapřel(a) svoji katolickou náboženskou víru či ze zbabělosti jsem se nepřihlásil(a) ke své katolické církvi?

B.) Když se novopohané slovně či písemně nějak vysmívali, uráželi, pomlouvali anebo jinak útočili v neosobní všeobecné rovině proti učení katolické víry, nebo katolické církvi, nebo křesťanství, nebo víře v jednoho Boha, nebo náboženství, tak ač sám jsem katolík či ač sama jsem katolička, ze zbabělosti či pohodlnosti jsem mlčel(a) a nezastal(a) jsem se svojí náboženské víry či své církve, případně křesťanství, či víry v jednoho Boha anebo náboženství jako takého?

C.) Když se novopohané slovně či písemně nějak vysmívali, uráželi, pomlouvali anebo jinak útočili v osobní rovině proti konkrétnímu člověku pro jeho katolickou víru, nebo pro jeho jinou křesťanskou víru, či proto, že věří v jednoho Boha, nebo proto, že má vůbec nějakou náboženskou víru, tak ač sám jsem katolík či ač sama jsem katolička, ze zbabělosti či pohodlnosti jsem mlčel(a), a nezastal(a) jsem se ho či jí, ale nechala jsem tohoto svého bratra či tuto svou sestru v katolické víře ze zbabělosti úplně osamoceného či úplně osamocenou čelit těmto posměškům, urážkám či pomluvám ze strany těchto novopohanů?

D.) Když novopohané páchali trestnou činnost pomluvy, když se novopohané vysmívali, uráželi, pomlouvali anebo jinak hanobili občanskou čest konkrétního člověka pro jeho katolickou víru, nebo pro jeho jinou křesťanskou víru, či proto, že věří v jednoho Boha, nebo proto, že má vůbec nějakou náboženskou víru, tak ač sám jsem katolík či ač sama jsem katolička, ze zbabělosti či osobní pohodlnosti jsem mlčel(a), a nebyl(a) jsem ochoten či ochotna se dobrovolně přihlásit tomuto poškozenému bratovi či sestře v katolické víře a o trestné činnosti těchto zločinců jít sám(a) zcela dobrovolně vypovídat před trestním nebo občanskoprávním soudem?

E.) Když novopohané páchali trestnou činnost pomluvy, když se novopohané vysmívali, uráželi, pomlouvali anebo jinak hanobili občanskou čest konkrétního člověka pro jeho katolickou víru, nebo pro jeho jinou křesťanskou víru, či proto, že věří v jednoho Boha, nebo proto, že má vůbec nějakou náboženskou víru, tak ač sám jsem katolík či ač sama jsem katolička, ze zbabělosti či osobní pohodlnosti jsem mlčel(a), a nebyl(a) jsem ochoten či ochotna se dobrovolně přihlásit tomuto poškozenému bratovi či sestře v katolické víře a o trestné činnosti těchto zločinců mu či jí (popřípadě jeho či její advokátovi nebo advokátce) poskytnout jména, adresy pachatelů, popřípadě jiné důležité informace o pachatelích této trestní činnosti, pokud tyto informace mi byli z nějakého důvodu známy?

F.) Když novopohané páchali trestnou činnost pomluvy, když se novopohané vysmívali, uráželi, pomlouvali anebo jinak hanobili občanskou čest konkrétního člověka pro jeho katolickou víru, nebo pro jeho jinou křesťanskou víru, či proto, že věří v jednoho Boha, nebo proto, že má vůbec nějakou náboženskou víru, tak já jako policista nebo policistka, já jako policejní vyšetřovatel nebo policejní vyšetřovatelka, já jako státní zástupce nebo státní zástupkyně, já jako soudce nebo soudkyně, já jako děkan či děkanka fakulty pachatelů, popřípadě já jako rektor či rektorka vysoké školy pachatelů, která se nečlení na fakulty, eventuálně já jako advokát nebo advokátka poškozeného či poškozené ač já sám jsem katolík či ač já sama jsem katolička, ze zbabělosti či osobní pohodlnosti jsem neudělal(a) absolutně úplně všechno či úplně ihned, případně v té nejmaximálnější a nejabsolutnější míře všechno pro to, aby trestněprávní, správněprávní či občanskoprávní postih těchto zločinců byl co nejspravedlivější, jaký legislativa vůbec umožňuje, aby s ohledem na moji vlastní činnost býti mohl a měl?

§ 6 – Malověrnost

1.) Pokud mně Bůh obdaroval velikým majetkem, vysokou inteligencí či jakýmkoliv jiným svým mimořádným darem – ve své arogantní pýše jsem si dovodil, že to co mi Pán Bůh ze své obrovské velkorysosti a velkodušnosti daroval je pouze nějakou mou osobní lidskou zásluhou, a tedy to, že jsem třeba velice bohatý či bohatá, případně že jsem vysoce inteligentní či inteligentná, anebo že mám cokoliv jiného není důsledkem osobně mnou nijak nezaslouženého daru Božího a proto jsem jednak Pánu Bohu za jeho dar neděkoval, jednak též i hříšně mlčel, a tedy veřejně nijak nechválil a nevelebil Boha před lidmi za to, že mi daroval ten obrovský majetek, či tu mimořádně vysokou inteligenci, anebo ten jakýkoliv jiný velkolepý dar Boží, který mi Bůh ze svého obrovského milosrdenství a lásky mnou osobně nijak nezaslouženě velkoryse daroval?

2.) Chvástal(a) jsem pyšně s něčím, co nemám, co nejsem, co neumím, co nedokáži; že jsem někde byl(a), kde jsem nikdy nebyl(a); že jsem něco udělal(a), co jsem já neudělal(a); případně jakkoliv jinak jsem přeceňoval(a) či zveličoval(a) jsem někdy nějak význam své vlastní osoby pro svou osobní slávu?

3.) Vměšoval(a) jsem se do politiky tím, že jsem kandidoval(a) na základě příslušného volebního zákona: 1.) ve všeobecných volbách do veřejnoprávních obecních orgánů (například za člena zastupitelstva obce či města v České republice; za poslanca obecného zastupiteľstva, mestského zastupiteľstva, starostu a primátora v Slovenskej republike; a podobně), 2.) ve všeobecných volbách do veřejnoprávních regionálních orgánů (například za člena krajského zastupitelstva v České republice; za poslanca Zastupiteľstva samosprávneho kraja či predsedu samosprávneho kraja v Slovenskej republike; a podobně), 3.) ve všeobecných volbách do veřejnoprávních celostátních orgánů (například za poslance Poslanecké Sněmovny Parlamentu České republiky či senátora Senátu Parlamentu České republiky; za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky či prezidenta Slovenskej republiky a podobně), 4.) eventuálně ve všeobecných volbách i do jiných veřejnoprávních orgánů téhož rangu, eventuálně do ještě vyšších orgánů?

4.) Zanedbával(a) jsem denních modliteb? (Poznámka: Podle mého osobního názoru si Bůh přeje, aby se skutečně upřimně věřící křesťan modlil minimálně pět krát denně! Co konkrétně se bude modlit, to je do jisté míry sice variabilní, tj. alternativ je vícero, nicméně já osobně doporučuji, aby jste se podobně jako se modlí i moje maličkost, tak i Vy pravidelně modlili z latinského breviáře pro kněze a jáhny římskokatolické církve: Invitatórium, Ranní Chvály, Polední hodinku, Vešpery i před spaním.)

5) Zúčastnil(a) jsem se na protikatolickém protináboženském boji slovem nebo písmem, například vědomým, dobrovolným a úmyslným publikováním svých příspěvků v televizi, rozhlase, či v protináboženských knihách a časopisech, případně v protináboženských diskusních fórech na Internetu či na jakýchkoliv protináboženských webových stránkách vůbec?

6.) Poslouchal(a) jsem či četl(a) jsem zcela vědomě, zcela dobrovolně, zcela úmyslně a fakticky úplně bezdůvodně (tj.aniž bych to potřeboval(a) za eventuálním účelem případného napsání občanskoprávní žaloby, trestního oznámení či přípravy jiné podobné právní protiakce) nepřátelské řeči proti katolické víře či proti katolické církvi?

7) Zúčastnil(a) jsem se na protikatolickém protináboženském boji vstupováním do jakýchkoliv organizací i spolků, které jsou vůči naší náboženské víře vlažné anebo dokonce nepřátelské?

8.) Zda-li jsem se zdokonaloval(a) ve své náboženské víře četbou katolických knih, časopisů, webových stránek, potažmo posloucháním kázní, přednášek a podobně?

9.) Upřimně jsem se snažil(a) ze své výše zmíněné četby katolických knih, časopisů, webových stránek či z poslechu kázní a přednášek si toho co nejvíce natrvalo zapamatovat?

10.) Zda-li jsem jako občan(ka) nebyl(a) lhostejný či lhostejná vůči posměškům či jiným urážkám tropených si nepřáteli naší víry z našich náboženských úkonů?

11.) Jsem-li ženatý či vdaná, a mám-li též děti – zda-li jsem vychovával(a) svoji rodinu (a zejména pak vlastní děti!) v duchu křesťanském?

12.) Upřednostnil(a) jsem osobní profit či jiný osobní hmotný prospěch a užitek před vírou v Boha či upřimnou službou Bohu?

13.) Pochyboval(a) jsem zcela vědomě, zcela dobrovolně a zcela úmyslně o některé pravdě svaté katolické víry?

14.) Zanedbal(a) jsem pro lichou výmluvu náboženské duchovní cvičení nebo rekolekci (duchovní obnovu)?

15.) Zanedbával(a) jsem vyučování (nebo sebevzdělávání se) svatému katolickému náboženství?

16.) Modlil(a) jsem se nepobožně, nesoustředěně, roztržitě, bezmyšlenkovitě?

17.) Zda-li jsem si svědomitě plnil(a) své každodenní náboženské povinnosti?

18.) Zda-li jsem já stále myslel(a) na Boha, na svoji duši a na věčný život?

19.) Je můj každodenní život projevem upřimné a živé víry, naděje a lásky?

20.) Zda-li jsem nebyl(a) lhostejný či lhostejná vůči své víře?

21.) Činil(a) jsem sám či sama věcí pověrčivých?

22.) Podléhal(a) jsem zoufalství?

23.) Reptal(a) jsem proti Bohu?

24.) Modlil(a) jsem se nerad(a)?

II.)Druhé Boží přikázání: Nevezmeš jména Božího nadarmo!

A.) Zda-li jsem vyslovoval(a) jméno Boží, jméno Pána Ježíše Krista, jméno Panny Marie, či jména svatých a blahoslavených nadarmo, lehkomyslně, bez potřeby, neuctivě, v zoufalství, v hněvu či dokonce s proklínáním?

B.) Mluvil(a) jsem o Pánu Bohu, o svatých či blahoslavených, případně vůbec o svatých věcech neuctivě nebo zbytečně? 

C.) Přisahal(a) jsem bez závažného důvodu, lehkovážně, případně nepřisahal(a) jsem dokonce křivě?

D.) Byl(a) jsem lhostejný či lhostejná k tomu, když se nepřátelé mojí víry posmívali svatým věcem?

E.) Mluvil(a) jsem lehkovážně, zbytečně či dokonce posměšně o Bohu či o věcech víry?

F.) Zda-li jsem reptal(a) proti Pánu Bohu kvůli jeho svaté vůli?

G.) Zneuctil(a) jsem nějak posvátné věci, místa anebo osoby?

H.) Dodržel(a) jsem úplně všechno co jsem Bohu slíbil(a)?

I.) Klel(a) jsem, nadával(a) jsem či zlořečil(a) nějak?

III.)Třetí Boží přikázání: Pomni, abys den sváteční světil!

A.) Vědomě, dobrovolně a úmyslně bez závažného důvodu konal(a) jsem v neděli či v den náboženského svátku nějakou práci?

B.) Zanedbal(a) jsem v neděli či v den náboženského svátku vlastní vinou mši svatou?

C.) Přišel či přišla jsem v neděli či v den náboženského svátku vlastní vinou na mši pozdě?

D.) Smál(a) jsem se, či choval(a) jsem se v kostele, v sakristii či bezprostředně poblíž kostela či sakristie nějak jinak hlučně, nepobožně nebo neuctivě (například hrál jsem bezprostředně poblíž kostela kopanou, jezdil na kolečkových bruslích, sportoval, hrál na nějaký hudební nástroj, prodával nenáboženské knihy, nenáboženské časopisy, nenáboženské noviny, nenáboženské pohlednice, nenáboženské hračky a podobně)?

E.) Kouřil(a) jsem v kostele v sakristii či poblíž kostela?

F.) Vstoupil(a) jsem do kostela či do zákristie se psem?

G.) Vstoupil(a) jsem do kostela nebo do sakristie v neuctivém, nedůstojném, urážlivém či vyzývavém oblečení (například v krátkých kalhotách, v minisukni, s krátkými rukávy, s výstřihem na prsech a podobně)?

H) Jsem-li ženatý či vdaná a mám-li navíc i malé dítě či děti – z nedbanlivosti jsem své dítě či děti nechal(a) volně pobíhat po kostele a tím rušit v pobožnosti ostatní věřící?

I.) Byl(a) jsem při mši svaté či jiné bohoslužbě plně soustředěný (soustředěná), pozorný (pozorný) a koncentrovaný (koncentrovaná) pouze na tu mši svatou či bohoslužbu?

J.) Vstoupil(a) jsem do kostela nebo do sakristie s nanukem či zmrzlinou v ruce, případně s nějakým jiným jídlem či pitím, popřípadě dokonce s cigaretou či fajkou?

K.) Myslel(a) jsem během mše svaté na jiné věci, ohlížel(a) se kolem, vrtěl(a) se, či jiným podobným způsobem rušil(a) v pobožnosti ostatní věřící?

L.) Vstoupil(a) jsem do kostela nebo do sakristie se zapnutým mobilním telefonem?

K.) Vstoupil(a) jsem do kostela nebo do sakristie se žvýkačkou v ústech?

M.) Rušil(a) jsem mši svatou popřípadě jiné náboženské obřady či modlících se věřících v kostele či v sakristii pořizováním si obrazového záznamu jejich snímáním si kamerou či fotografováním?

N.) Vyhýbal(a) jsem se z lhostejnosti přijímání eucharistického Krista?

O.) Dodržel(a) jsem přikázání IV.Lateránského sněmu z roku 1215 o minimálně “roční svaté zpovědi”?

IV.)Čtvrté Boží přikázání: Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi!

A.)Z pohodlnosti nebo zbabělosti jsem mlčel(a), anebo zastal(a) jsem se svého církevního představeného či i jiného českého, slovenského či jakéhokoliv zahraničního katolického biskupa nebo kněze žijícího kdekoliv na naší planetě, který byl již dnes (případně včera, před týdnem, před měsícem, před rokem…atd.) anebo naopak bude zítra (pozítří, o týden, o měsíc, o rok…atd.) – v rámci “moderní” novopohanské kampaně pronásledování křesťanské víry a křesťanů bezbožným novopohanským režimem a jeho novopohanskou policií, novopohanským státním zástupcem či novopohanským soudem, novopohanskými stanicemi televizními, rozhlasovými i novopohanským tiskem, novopohanskými weby na Internetu či skrze jiná prohnilá novopohanská média a orgány, jenž kontrolují fanatičtí nepřátelé Ježíše Krista a Církve - obviněn z údajné homosexuality, pedofilie anebo i jakýchkoliv jiných obdobně podlých, zcela vymyšlených a úplně vykonstruovaných novopohanských protikřesťanských lží?

B.)Osočoval(a), pomlouval(a), urážel(a), nadával(a) či posmíval(a) jsem se svému farářovi, svým rodičům, svým prarodičům, svým učitelům, svým ať již církevním nebo světským představeným, či vůbec starším lidem než jsem já samotný či samotná?

C.)Byl(a) jsem hrubý či hrubá, případně vzdorovitý či vzdorovitá anebo nějak neslušný či neslušná vůči svému farářovi, vůči svým rodičům, vůči svým prarodičům, vůči svým učitelům, či vůči jiným svým ať již církevním nebo světským představeným, anebo vůbec i vůči starším lidem než jsem já samotný či samotná?

D.)Přál(a) jsem něco zlého svému farářovi, svým rodičům, svým prarodičům, svým učitelům, či jiným svým ať již církevním nebo světským představeným, anebo vůbec i starším lidem než jsem já samotný či samotná?

E.)Rozhněval(a) jsem svého faráře, své rodiče, své prarodiče, své učitele, či jiné své ať již církevní nebo světské představené, anebo vůbec i starší lidi než jsem já samotný či samotná?

F.)Zarmoutil(a) jsem svého faráře, své rodiče, své prarodiče, své učitele, či jiné své ať již církevní nebo světské představené, anebo vůbec i starší lidi než jsem já samotný či samotná?

G.)Byl(a) jsem drzý či drzá nebo dokonce bezohledný či bezohledná vůči svému farářovi, vůči svým rodičům, vůči svým prarodičům, vůči svým učitelům, či vůči jiným svým ať již církevním nebo světským představeným, anebo vůbec i proti starším lidem než jsem já samotný či samotná?

H.)Choval(a) jsem se s absolutní úctou vůči svému farářovi, vůči svým rodičům, vůči svým prarodičům, vůči svým učitelům, či vůči jiným svým ať již církevním nebo světským představeným, anebo vůbec i vůči starším lidem než jsem já samotný či samotná?

I.) Pamatoval(a) jsem však vždy též ale i na to, že i navzdory své absolutní úctě vůči svému farářovi, vůči svým rodičům, vůči svým prarodičům, vůči svým učitelům, či vůči jiným svým ať již církevním nebo světským představeným, anebo vůbec i vůči starším lidem než jsem já samotný či samotná jsem povinen (povinna) více poslouchat Boha než lidi?

J.)Byl(a) jsem neposlušný či neposlušná vůči svému farářovi, vůči svým rodičům, vůči svým prarodičům, vůči svým učitelům, či vůči jiným svým ať již církevním nebo světským představeným?

K.)Modlil(a) jsem se za svého faráře, za své rodiče, za své prarodiče, za své učitele, či za jiné své ať již církevní nebo světské představené?

L.)Zda-li jsem miloval(a) a ctil(a) své rodiče, své prarodiče a své církevní a světské představené?

M.)Jsem-li učitel(ka) nebo jiný představený či představená - Byl(a) jsem krutý či krutá, bezcitný či bezcitná vůči mým žákům, učňům, studentům či jiným podřízeným?

N.)Jsem-li rodič nebo prarodič - Byl(a) jsem krutý či krutá, že jsem své vlastní děti nebo vnoučata dokonce i bil(a)?

O.)Jsem-li rodič nebo prarodič - Věnoval(a) jsem potřebný čas svým dětem či vnoučatům?

P.)Jsem-li rodič nebo prarodič – Zanedbával(a) jsem výchovu svých dětí či vnoučat ke skromnosti a sebeovládání?

R.)Jsem-li rodič nebo prarodič – Seznamoval(a) jsem své vlastní děti nebo vnoučata důsledně se zásadami víry a vedl(a) je ke ctnostnému křesťanskému životu?

S.)Jsem-li rodič – Ukvapeně nechal(a) jsem se nerozumně unést krátkozrakým hněvem a své spory s manželkou (manželem) jsem řešil(a) ve verbálním afektu polemikou před svými vlastními dětmi?

T.)Jsem-li “starší” sourozenec, nebo jsem-li žák, učeň, student – Šikanoval(a) jsem své mladší sourozence anebo šikanoval jsem mladší spolužáky?

U.)Jsem-li “mladší” sourozenec – Žaloval jsem nepravdivě rodičům či prarodičům proti svému staršímu sourozenci, či proti svým starším sourozencům?

V.)Jsem-li “starší” ministrant - Komandoval jsem alespoň někdy mladší ministranty tím, že například nepustil jsem mladší ministranty vůbec k Misálu neboť funkci librifera jsem si uzurpoval jen sám pro sebe, zabral jsem si přímluvy i čtení jen pro sebe a četl jsem to jen já sám, ke konci mše svaté sebral jsem si pak sám i paténu, a šel asistovat knězi při podávání Nejsvětější svátosti oltářní, a tak de facto mladší ministranty jsem vytlačil do pozice pasivních statistů, kteří tudíž pociťují oprávněnou nespokojenost, že je já jako starší ministrant, či my jako skupinka starších ministrantů vůbec k ničemu nepustíme?

Z.)Jsem-li “mladší” ministrant – Například ze závisti či žárlivosti, že mi starší ministranti nedají vždy tolik funkcí, kolik bych si já sám při ministrování mše svaté přál osobně pro sebe mít, jsem panu farářovi či panu kaplanovi, případně přisluhujícímu jáhnovi nebo bohoslovcovi nepravdivě žaloval proti staršímu ministrantovi či starším ministrantům?

V.)Páté Boží přikázání: Nezabiješ!

1.) Ve vztahu k osobním nepřátelům – nebyl(a) jsem já iniciátorem vzniku našeho nepřátelství?

2.) Záleží mi upřimně vycházet po dobrém ze všemi lidmi?

3.) Zaútočil(a) jsem proti nepříteli jako první já?

4.) Napadl(a) jsem nepřítele jako první já?

5.) Zbil(a) jsem bezdůvodně jiného člověka?

6.) Ublížil(a) jsem nějak jinému člověku, aniž by předtím dotyčný člověk nejprve zcela bez příčiny ublížil nějak mně osobně?

7.) Nadával(a) jsem na jiného člověka, aniž by předtím dotyčný člověk nejprve zcela bez příčiny nadával zcela osobně?

8.) Trápil(a) jsem nějak zvířata?

9.) Soudil(a) jsem se s někým ze ziskuchtivosti či s nějakých jiných obdobně nízkých pohnutek?

10.) Staral(a) jsem se o svůj duševní život?

11.) Aniž bych rozumně ihned utekl(a), dopustil(a) jsem lehkovážně vystavení mé duše nebezpečnému působení nějakého bezprostředního pokušení ke spáchání hříchu?

12) Přistupoval(a) jsem často ke svátostem, zejména ke svatému přijímání?

13.) Podceňoval(a) jsem duševní život?

14.) Sháněl(a) jsem se jen za pozemskými věcmi a zanedbával své náboženské povinnosti?

15.) Zúčastnil(a) jsem se na misiích, pobožnostech nebo duchovních cvičeních, pokud jsem měl(a) k tomu příležitost?

16.) Chránil(a) jsem si své zdraví?

17.) Pil(a) jsem alkohol, kouřil(a), fetoval(a), drogoval(a) či používal(a) i jakékoliv jiné opojné či rozum zatemňující halucinogenní prostředky?

18.) Jsem-li nemocný nebo nemocná – jsem ve své nemoci trpělivý či trpělivá, anebo už se nemohu dočkat a nutím lékaře, aby mně ještě nevyléčeného ihned poslali zpátky do školy či do práce?

19.) Mám-li například ireversibilijní karcinogenní onemocnění – oddal(a) jsem se již plně do vůle Boží s odhodláním jako voják (vojákyně) Ježíše Krista udělat ve zbývajícím čase ještě maximum pro vítězství Božího království na tomto světě v souboji proti silám zla, anebo ještě pořád pláči, naříkám či utápím se v podlém, zbabělém a protikřesťanském, bezbožným sebelitováním se spojeném s pyšným odmítnutím akceptace Boží vůle?

20.) Jsem-li nemocný či nemocná - V utrpení, bolesti, trápení a křížích upadám do podlého a zbabělého protikřesťanského zoufalství anebo naopak děkuji Bohu, že mně svému ubohému služebníku (služebnici) dal té cti skrze své osobní bolesti a utrpení se právě v něm a skrze něj sjednotil s utrpením mého Pána Ježíše Krista?

21.) Jak se na skutečného upřimně věřícího křesťana či křesťanku sluší a patří jsem byl maximálně veselý či veselá a usmíval(a) jsem se mile a ostatní lidi, anebo jsem egoisticky a bezohledně trápil(a) svoje okolí svou náladovostí, svým smutkem, svou mrzutostí, svými depresemi, či svými fyzickými kontrakcemi, křeči, bolestmi z regrese karcinogenního či jakéhokoliv jiného onemocnění a podobně?

22.) Jsem-li plně zdravý či zdravá – Vystavoval(a) jsem navzdory tomu svůj život zvýšenému riziku, či dokonce riziku smrti?

23.) Zachovával(a) jsem důsledně všechny dopravní předpisy o provozu na pozemních komunikacích?

24.) Prohřešil(a), podílel(a) či spolupodílel(a) jsem se jakkoliv ať již přímo anebo nepřímo na vraždě kteréhokoliv nenarozeného dítěte, popřípadě měl(a) jsem snad cokoliv společného s jakoukoliv jinou vraždou člověka?

25.) Zachoval(a) jsem postní předpisy?

26.) Vydal(a) jsem do nebezpečí život či zdraví svých bližních?

VI.)Šesté Boží přikázání: Nezesmilníš! a IX.)Deváté Boží přikázání: Nepožádáš manželky bližního svého!

1.) Uvědomuji si vždy, že mé tělo je Chrámem Ducha Svatého a proti všem hříšným myšlenkám, snům či jiným pokušením proti šestému či devátému přikázání bojuji intenzivně velice vroucnou modlitbou, anebo naopak modlitbu zanedbávám?

2.) Nevyhýbal(a) jsem se důsledně všem hříšným příležitostem k hříšnému pokušení, a tím jsem lehkomyslně vystavil vlastní duši riziku spáchání nějakého hříchu proti šestému či devátému Božímu přikázání?

3.) Dopustil(a) jsem se svým lehkomyslným jednáním nevyhýbání se důsledně všem hříšným příležitostem k hříšnému pokušení v oblasti šestého či devátého Božího přikázání ohrožení své stavovské cti kněze, řeholníka (řeholnice) či poustevníka (poustevnice)?

4.) Chodil(a) jsem oblečen(a) v neuctivém, nedůstojném, urážlivém či vyzývavém oblečení (například v krátkých kalhotách, v minisukni, s krátkými rukávy, s výstřihem na prsech a podobně)?

5.) Souložil(a) jsem v manželství skutečně pouze s úmyslem zplodit dítě, anebo jsem činil(a) něco takového, co je proti účelu manželství?

6.) Dopustil(a) jsem se smilstva, případně sváděl(a) jsem ke smilstvu, či naváděl(a) na smilstvo jiného člověka?

7.) Dopustil(a) jsem se cizoložství, případně sváděl(a) jsem ke cizoložství, či naváděl(a) na cizoložství jiného člověka?

8.) Četl(a) jsem dobrovolně a úmyslně něco nestydatého, anebo dal(a) jsem něco takového číst jinému člověku?

9.) Činil(a) jsem něco nestydatého ať již sám či sama anebo s jiným člověkem či jinými lidmi?

10.) Připustil(a) jsem anebo souhlasil(a) jsem s tím, aby se jiný člověk jakkoliv fyzicky dotkl mého těla?

11.) Připustil(a) jsem anebo souhlasil(a) jsem s tím, aby se jiní ke mně nestydatě chovali?

12.) Činil(a) jsem ve společnosti nemravné žerty anebo hrál(a) nemravné hry?

13.) Zneužíval(a) jsem své pohlaví nepřirozeným či protipřirozeným způsobem (tj. projevy homosexuality)?

14.) Miloval(a) jsem bezbožný a nemravný život či vyhledával(a) jsem mravně zkaženou společnost?

15.) Ohrozil(a) nebo dokonce rozvrátil(a) jsem svojí hříšnou známostí rodinné štěstí jiného člověka

16.) Myslel(a) jsem dobrovolně a úmyslně na něco nestydatého?

17.) Žádal(a) jsem si dobrovolně a úmyslně něco nestydatého vidět, slyšet, číst nebo dokonce činit?

18.) Mluvil(a) jsem něco nestydatého?

19.) píval(a) jsem nějaké nestydaté písně?

20.) Neposlouchal(a) jsem se zalíbením něco nestydatého?

21.) Díval(a) jsem se dobrovolně a úmyslně na něco nestydatého?

22.) Mám hříšnou známost?

23.) Žiji se svou partnerkou (partnerem) v řádném rkevně uzavřeném manželství?

24.) Neodmítal(a) jsem ve svém manželství ze sobeckých důvodů mít děti?

VII.)Sedmé Boží přikázání: Nepokradeš! a X.)Desáté Boží přikázání: Ani nepožádáš majetku bližního svého, a ani ničeho, co jeho je!

1.) Byl(a) jsem až tak velmi lakomý či lakomá, že mé dary poskytnuté svatému otci v Římě, vatikánskému rozhlasu, centrálám řeholních řádů a kongregací v Římě, případně jiným subjektům katolické církve v České republice, na Slovensku či v zahraničí nedosáhli ve svém celkovém souhrnu ani jen jednu desetinu mých veškerých finančních příjmů?

2.) Platil jsem katolické církvi poctivě církevní daň v tom případě, že žiji ve státě, ve kterém je tato církevní daň je zavedena?

3.) Zplodil(a) jsem v manželství hodně dětí pouze proto, abych získal(a) pokryteckou záminku, že údajně nemám dostatek finančních prostředků na podporu Církve?

4.) Šidil(a) jsem úmyslně někoho jako podnikatel(ka), soudce či soudkyně či jako úředník či úřednice ve veřejném nebo soukromém sektoru nějak na smluvené mzdě, platu, autorském honoráři, či ze zákona vyplývající výši daňových úlev, výpočtu výše starobního či jakéhokoliv jiného důchodů, stanovení výše výživného pro děti, rodiče či pro jakékoliv jiné osoby s nimiž počítá zákon o rodině, výpočtu výši sociálních dávek, včetně výpočtu dávek státní sociální podpory či výpočtu výše podpory v nezaměstnanosti, výši poskytovaných dotací zemědělcům, drobným podnikatelům a živnostníkům, výši divident, výší poskytovaných úroků či výše strhané daně z úroků v bankách, výši stržených bankovních poplatků, výši vypořádacích podílů bývalých členů obchodních společností, družstev, tichých společníků, či výši jakýchkoliv jiných plateb, poplatků, srážek, daní nebo úroků?

5.) Koupil(a) jsem nebo prodal(a) jsem, půjčil(a) nebo vypůjčil(a) jsem někomu anebo sám si půjčil(a) nebo vypůjčil(a), pronajal(a) jsem si nebo pronajal(a) jsem někomu, daroval(a) jsem někomu nebo přijal (a)jsem jako dar od někoho cokoliv, o čem jsem věděl, že se jedná o věc kradenou?

6.) Utrácel(a) jsem peníze na zbytečné věci, utrácel(a) jsem peníze na hýření, utrácel(a) jsem peníze na neúměrně mým příjmům příliš drahou zábavu, utrácel(a) jsem peníze na hracích automatech, utrácel(a) jsem peníze na podplácení či na jiné hříšné skutky?

7.) Spravoval(a) jsem poctivě, čestně a svědomitě cizí peníze, cizí aktiva a pasiva, či jakýkoliv jiný cizí majetek, který jsem na základě nějaké dohody, smlouvy, ze zákona či na základě jiných právních anebo faktických skutečností jsem spravoval(a)?

8.) Soudil(a) jsem se s někým o peníze či jiný majetek pouze s důvodu přehnané vlastní chamtivosti a ziskuchtivosti?

9.) Ošidil(a), oklamal(a) nebo jinak lstí někoho nějak poškodil(a) na ceně nabízeného výrobku, služby či vůbec jeho majetku?

10.) Ukradl(a) jsem někomu něco?

11.) Poškodil(a) jsem někoho krádeží, loupeží, lží, podvodem, zpronevěrou, lichvou či úžerou?

12.) Vrátil(a) jsem řádně a včas vypůjčenou věc?

13.) Splatil(a) jsem řádně a včas půjčku (peníze, obilí, brambory a jiné věci druhově a “hromadněurčené) i se smluvenými úroky?

14.) Požadoval(a) jsem příliš vysoké úroky z poskytované půjčky či půjček?

15.) Požadoval(a) jsem neúměrně vysoké ceny na prodávané výrobky či služby?

16.) Zacházel(a) jsem se svěřenými věcmi šetrně a hospodárně?

17.) Záviděl(a) jsem peníze či majetek bližního svého?

18.) Plnil(a) jsem všechny své závazky vůči jiným řádně a včas?

19.) Nechal(a) jsem si nalezenou věc?

20.) Řádně a včas jsem platil dohodnuté nájemné?

21.) Požadoval(a) jsem příliš vysoké nájemné?

22.) Poškodil(a) jsem cizí věc, případně způsobil(a) jsem někomu nějakou škodu?

23.) Měl(a) jsem úmysl, či chtěl(a) jsem něco ukrást?

24.) Oženil jsem se či vdala jsem se pouze z lásky k jeho či jejím penězům?

25.) Vedl(a) jsem marnotratný život?

26.) Zadlužil(a) jsem se pro svoji marnotratnost?

27.) Sháněl(a) jsem pouze za pozemskými věcmi a zanedbával(a) své náboženské povinnosti?

28.) Pracoval(a), učil(a) nebo studoval(a) jsem svědomitě?

29.) Zacházel(a) jsem nešetrně se svými věcmi či byl jsem jinak nepořádný ve svých věcech?

30.) Plnil(a) jsem si svědomitě své povinnosti?

31.) Požadoval(a) jsem přemrštěnou cenu za svoji práci, případně za nedostatkové zboží?

VIII.)Osmé Boží přikázání: Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému!

1.) Pokud jsem se stal(a) svědkem či dozvěděl(a) něco, co by mohlo poškodil dobré jméno Církve nebo některého církevního či řeholního představitele, indiskrétně jsem to vědomě vyzradil(a) necírkevním nebo neřeholním osobám, anebo sice i osobám církevním a řeholním, avšak takovým které nebyli z hlediska svého postavení v církvi či řeholi kompetentní k tomu, abych jim to sdělil(a)?

2.) Zatajil(a) jsem ať již z důvodů nadržování, případně s osobní lhostejnosti před příslušnými církevními či řeholními orgány své poznatky o chybách či nějakém jiném závadném jednání jiných lidí, pokud se to týká záležitostí jim nějak podřízených osob, případně subjektů s nimiž mají cokoliv společného a co tedy vzhledem k daným okolnostem bylo mojí morální povinností dotyčným kompetentním církevním či řeholním orgánům tyto informace diskrétní formou sdělit?

3.)Když jsem něco spackal(a), či když jsem se dopustil(a) nějaké chyby, případně když jsem se dopustil(a) nějakého hříchu, přiznal(a) jsem se upřimně k této mojí chybě – podle toho zda-li se tato chyba týká světské nebo duchovní sféry – ať již svému světskému anebo svému církevnímu představenému, popřípadě oběma?

4.) Lhal(a) jsem?

5.) Obelhal(a) jsem někoho nějak?

6.) Pokud jsem lhal(a) – ublížil(a) jsem nějak touto svojí lží jinému člověku?

7.) Ublížil(a) jsem někomu publikováním lží v tisku, v rozhlase, v televizi či na Internetu?

8.) Pokud jsem lhal(a) a touto svojí lží někomu nějak ublížil(a), ublížil(a) jsem mu velmi anebo “pouze” relativně málo?

9.) Pokud jsem lhal(a) – zavinil(a) jsem touto svojí lží nějaký konflikt mezi lidmi, hádku, bitku, nepokoj či jinou formu nepřátelství?

10.) Ublížil(a) jsem někomu na cti?

11.) Šířil(a) jsem si o jiném člověku či jiných lidech zvěsti o jejich neexistujících “chybách”, ač vím, že je ve skutečnosti vůbec nemají?

12.) Tvrdil jsem o někom či o něčem se záškodným úmyslem nějaké nepravdivé věci?

13.) Vypovídal(a) jsem neobjektivně, tendenčně, případně jsem nějaké závažné skutečnosti úmyslně zamlčel(a) ,anebo dokonce jsem i lhal před jakýmkoliv církevním či řeholním orgánem, před církevním ale i světským soudem, před rozhodci (například v obchodních věcech), před exekutorem, před státním zástupcem, před policejním vyšetřovatelem či jiným policejním orgánem, před znalci, před lékařem či lékaři, před jakýmkoliv správním orgánem, před jakýmikoliv novináři, či před jakýmkoliv jiným, ať již veřejnoprávním anebo soukroměprávním orgánem či subjektem?

14.) Neuškodil(a) jsem někomu podáním nepravdivého svědectví anebo i tím, že jsem podat svědectví odmítl(a)?

15.) Obvinil(a) jsem někoho z něčeho nepoctivého, nečestného či nějak nemravného či zlého bez dostatečně spolehlivého důkazu?

16.) Rozšiřoval(a) jsem z primitivní pomstychtivosti informace o chybách jiných lidí či jiného člověka?

17.) Domýšlel(a) jsem se bez příčiny o jiných lidech něčeho zlého?

18.) Vymýšlel(a) jsem si o jiných lidech jejich “chyby” které nemají?

19.) Dopustil(a) jsem se nějaké falešné přísahy?

20.) Prozradil(a) jsem svěřené tajemství?

21.) Dodržel(a) jsem to, co jsem slíbil(a)?

22.) Podvedl(a) jsem někoho nějak?

23.) Neztrpčoval(a) jsem svému bližnímu či bližním život svými urážlivými a bezohlednými řečmi o jeho smyšlených či zveličených chybách?

24.) Nevtíral(a) či nelichotil(a) jsem někomu neupřimně?

Závěrečná poznámka:

Toto “Zpovědní zrcadlo” vypracoval JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola jako pomůcku pro věřící, kteří se připravují k přistoupení ke svaté zpovědi. Aby nedošlo k žádným nedorozuměním je nezbytné explicitně zdůraznit, že se jedná pouze o soukromou pomůcku, respektive pomůcku, která neprošla absolutně žádným schvalovacím řízením před kompetentními církevnímu orgány ať již katolické či jakékoliv jiné církve nebo náboženské společnosti. Tudíž tato soukromá pomůcka nemá absolutně žádné oficiální schválení ze strany katolické církve, jako ani žádné oficiální schválení ani ze strany jakékoliv jiné církve či náboženské společnosti.

Tudíž s těchto výše uvedených důvodů bez souhlasu kompetentní církevní vrchnosti není dovoleno tuto pomůcku používat na žádných kolektivních akcích, shromážděních, duchovních cvičeních nebo duchovních obnovách katolické církve a ani pravoslavné církve.

Tento výše uvedený nedostatek absence oficiálního schválení od kompetentního církevního představeného však ale nebrání tomu, aby toto “Zpovědní zrcadlo” podle svého vlastního uvážení jako doplňkovou pomůcku eventuálně soukromě použili jednotlivý věřící katolické církve, eventuálně pravoslavné církve v zájmu své osobní přípravy, rozpoznání a identifikace jednotlivých hříchů, respektive v rámci svých celkových příprav na přistoupení ke svaté zpovědi.

Napsal na svátek svatého dona Bosca v roce 2008

Váš spolubrat v Kristu JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Odpovědi na Vaše často se opakující dotazy:

Otázka č.1: V supermarketu prodávám elektroniku. Televize i rozhlasové přijímače mi již lezou na nervy neboť je dvanáct hodin denně prodávám. Často musím televizor či rozhlasový přijímač demonstrovat jak funguje před zákazníkem. Dopouštím se i já tím hříchu, že se ze zákazníkem několik desítek vteřin dívám na zapnutou televizní obrazovku či rozhlasový přijímač?

Odpověď č.1: Pokud jste bez jakéhokoliv objektivně závažného důvodu vědomě, zcela dobrovolně a zcela úmyslně se díval(a) na televizi, tj.na zapnutém televizním přijímači jste bez jakéhokoliv objektivně závažného důvodu zcela vědomě, zcela dobrovolně a zcela úmyslně sledoval(a) nějaké televizní vysílání, které vysílala nějaká televizní stanice či televizní vysílač tak jste se dopustil(a) hříchu! Pokud jste bez jakéhokoliv objektivně závažného důvodu vědomě, zcela dobrovolně a zcela úmyslně poslouchal(a) rozhlas, tj.na zapnutém rozhlasovém přijímači jste bez jakéhokoliv objektivně závažného důvodu zcela vědomě, zcela dobrovolně a zcela úmyslně poslouchal(a) nějaké rozhlasové vysílání, které vysílala nějaká rozhlasová televizní stanice či rozhlasový vysílač, tak jste se dopustil(a) hříchu! Ve Vašem konkrétním případě se však ale vůbec žádného hříchu nedopouštíte neboť pro toto Vaše jednání máte “objektivně závažný důvod”, který spočívá v tom, že se tak děje v rámci plnění si Vašich pracovních povinností a tudíž Vaše jednání není zde zcela “dobrovolné”. Proto ve Vašem případě nepřipadá zde vůbec v úvahu, že by jste se tím mohla dopustil jakéhokoliv hříchu.

Otázka č.2: Je použití počítače či Internetu hříchem? Počítač jsem používala na fakultě a dnes ho používám ve své kanceláři ve firmě kde pracuji…

Odpověď č.2: Pokud jste do svého domu nebo bytu nebo jakéhokoliv jiného objektu který je Vašim vlastnictvím, anebo jehož jste nájemcem či z jakéhokoliv jiného právního anebo faktického titulu je nějakým způsobem pod Vaší kontrolou jste přinesl(a) či umístil(a) počítač, popřípadě dal(a) příkaz či alespoň souhlas aby tento počítač tam přinesla či umístila nějaká jiná osoba, anebo tento přinesený či umístěný počítač jste Vy tam v tomto ”mém objektu” (vyjma hotelového pokoje a zdarma vypůjčené kanceláře) fakticky zcela dobrovolně používal(a), tak jste se dopustil(a) hříchu! Pokud jste do svého domu nebo bytu nebo jakéhokoliv jiného objektu který je mým vlastnictvím, anebo jehož jsem nájemcem či z jakéhokoliv jiného právního anebo faktického titulu je nějakým způsobem pod mojí kontrolou jsem v jakékoliv formě instaloval(a) připojení na Internet, popřípadě dal(a) příkaz či alespoň souhlas aby bylo instalováno připojení na Internet, potažmo tento počítač s Internetem jsem tam já v tomto ”mém objektu” (vyjma hotelového pokoje a zdarma vypůjčené kanceláře) fakticky zcela dobrovolně používal(a). Podstatou těchto hříchu je Vaše soukromé vlastnictví nebo držba počítače (Internetu), přičemž jádro tohoto hříchu netkví ani tak v samotném vlastnictví nebo držbě počítače (připojení Internetu) jako takovém, ale v té skutečnosti že jste za to zaplatil(a), popřípadě budete platit! Samotné použití počítače anebo třeba i Internetu není hříchem, pokud jste dotyčný počítač nebo počítač s Internetem použil(a) za současného splnění těchto tří podmínek: a.) nejste vlastníkem a ani držitelem použitého počítače (připojení na Internet) ; b.) použití počítače (Internetu) mělo čistě absolutně asynallagmatický charakter, tj. za použití počítače jsem nikomu ani neposkytl(a) žádnou úplatu či jinou protihodnotu a ani nebyl(a) jste povinen či povinna nic takového poskytnout; c.) počítač (Internet) jste použil(a) zcela legálně, a tedy s plným souhlasem jeho vlastníka, držitele, provozovatele či jiného kompetentního pracovníka nebo zástupce. Kromě toho z imanentní podstaty hříchu se jedná pouze o jednání fyzických osob, vůči právnickým osobám, potažmo organizačním složkám státu, obcí či jiným quasiprávnickým osobám, včetně institucí církví a náboženských společností, veřejných knihoven, škol, obchodních společností, hotelů, veřejných ubytoven a podobně se vůbec nevztahuje, nicméně pro Vás jako fyzickou osobu se i zde vztahuje ta skutečnost, že jste se dopustil(a) hříchu, pokud jste za to zaplatil(a) nebo měla povinnost zaplatit. Jádrem hříchu není tedy samotné používání počítačů či Internetu jako takové, jádrem hříchu je pouze kšeftování a biznis, který je s tím spojený. Z morálního hlediska prostě určité věci jsou “res sine comercion”, což znamená, že tato věc je hříchem pouze tehdy, pokud je imanentně spojena s nutností jakékoliv platby. Pokud jste tedy počítač používala jako studentka na fakultě v nějaké například fakultní počítačové pracovně, popřípadě na kolejích, tak jste se žádného hříchu nedopustila pokud jste za “používání počítače (Internetu)” nic neplatila a ani nebyla povinna platit. A ve firmě platí totéž! Pokud svému zaměstnavateli nic neplatíte za to, že používáte jejich počítač (Internet) k soukromým účelům a ani nejste povinna mu za to nic platit, ač zaměstnavatel (například Váš vedoucí) alespoň rámcově ví, že jejich počítač občas používáte i k Vašim soukromým potřebám (a Váš vedoucí navzdory svému vědění o občasném soukromém používání počítače či počítače s Internetem výslovně Vám to nezakáže!), žádného hříchu se pak tedy nedopouštíte.

Váš spolubrat v Kristu JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!