wz

Zpět na hlavní stránku!


Jazero Zlaté Piesky u Bratislavy.

V jazere Zlaté Piesky sa rád kúpal JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola sám, ale aj s rodičmi, bratom a aj kamarátom Michalom Bohušom.

ACD Wallpaper321 – obyčajná fotografia: JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola, jeho mladší brat; a ďalej spolužiak zo Základnej deväťročnej školy na Jelenej ulici v Bratislave Michal Bohuš, ktorú JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola navštevoval v druhom polroku piatej triedy, ako aj ako žiak šiestej a siedmej triedy základnej školy, a teda v rokoch 1978 – 1980. Michal Bohuš je ten vysoký a o rok starší chlapec stojaci na tomto snímku asi jeden meter od JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy. Michal Bohuš je Bratislavčan bývajúci v miestnej časti Bratislava – Rača. Brat JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy pláva od neho smerom k brehu v nafukovacej veste.

32cm1 – veľkorozmerná fotografia: JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola, jeho mladší brat; a ďalej spolužiak zo Základnej deväťročnej školy na Jelenej ulici v Bratislave Michal Bohuš, ktorú JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola navštevoval v druhom polroku piatej triedy, ako aj ako žiak šiestej a siedmej triedy základnej školy, a teda v rokoch 1978 – 1980. Michal Bohuš je ten vysoký a o rok starší chlapec stojaci na tomto snímku asi jeden meter od JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy. Michal Bohuš je Bratislavčan bývajúci v miestnej časti Bratislava – Rača. Brat JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy pláva od neho smerom k brehu v nafukovacej veste.

ACD Wallpaper322 – obyčajná fotografia: JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola bol medzi staršími žiakmi brankárom v oddieli vodného póla SK Pasienky Bratislava, vďaka čomu je dostatočne vycvičený na to, aby bol schopný z vody vyskočiť do dostatočnej výšky, aby zachytil letiacu loptu, hoci ináč vody tam bolo až po ramená JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy!

32cm2 – veľkorozmerná fotografia: JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola bol medzi staršími žiakmi brankárom v oddieli vodného póla SK Pasienky Bratislava, vďaka čomu je dostatočne vycvičený na to, aby bol schopný z vody vyskočiť do dostatočnej výšky, aby zachytil letiacu loptu, hoci ináč vody tam bolo až po ramená JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy!

ACD Wallpaper323 – obyčajná fotografia: JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola spoločne so svojou matkou Miladou Laholovou a s mladším bratom, ktorý leží na nafukovacom lehátku. Ako vidieť je horúci letný deň, o čom svedčí i to, že pani Milada Laholová keďže nešla plávať do vody, ale iba povoziť na nafukovacom lehátku svojho mladšieho syna, chráni si preto svoje ramená bielou pokrývkou pred krutým, ostrým letným slnkom, aby jej ramená nespálilo. Fotografoval otec JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy pan Jaroslav Lahola.

32cm3 – veľkorozmerná fotografia: JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola spoločne so svojou matkou Miladou Laholovou a s mladším bratom, ktorý leží na nafukovacom lehátku. Ako vidieť je horúci letný deň, o čom svedčí i to, že pani Milada Laholová keďže nešla plávať do vody, ale iba povoziť na nafukovacom lehátku svojho mladšieho syna, chráni si preto svoje ramená bielou pokrývkou pred krutým, ostrým letným slnkom, aby jej ramená nespálilo. Fotografoval otec JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy pan Jaroslav Lahola.

ACD Wallpaper325 – obyčajná fotografia: Ďalšia veľmi podobná fotografia, ako tá predošlá: JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola spoločne so svojou matkou Miladou Laholovou a s mladším bratom, ktorý leží na nafukovacom lehátku. Ako vidieť je horúci letný deň, o čom svedčí i to, že pani Milada Laholová keďže nešla plávať do vody, ale iba povoziť na nafukovacom lehátku svojho mladšieho syna, chráni si preto svoje ramená bielou pokrývkou pred krutým, ostrým letným slnkom, aby jej ramená nespálilo. Fotografoval otec JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy pan Jaroslav Lahola.

32cm5 – veľkorozmerná fotografia: Ďalšia veľmi podobná fotografia, ako tá predošlá: JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola spoločne so svojou matkou Miladou Laholovou a s mladším bratom, ktorý leží na nafukovacom lehátku. Ako vidieť je horúci letný deň, o čom svedčí i to, že pani Milada Laholová keďže nešla plávať do vody, ale iba povoziť na nafukovacom lehátku svojho mladšieho syna, chráni si preto svoje ramená bielou pokrývkou pred krutým, ostrým letným slnkom, aby jej ramená nespálilo. Fotografoval otec JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy pan Jaroslav Lahola.

ACD Wallpaper326 – obyčajná fotografia: A ešte jeden pohľad na Zlaté Piesky. Uprostred jazera asi 300 metrov od brehu sa nachádza malý ostrov zarastený bujnou vegetáciou. Na Zlaté Piesky som väčšinou chodil sa kúpať úplne sám (veď ako ináč), občas ale som na Zlaté Piesky išiel aj s rodičmi, s bratom, či s partou kamarátov, mezi ktorými najčastejšie bol práve Michal Bohuš, ktorý v rokoch 1978 – 1980 bol mojím spolužiakom zo Základnej deväťročnej školy na Jelenej ulici v obvode Bratislava I. Keď som bol na Zlatých Pieskoch sám musel som byť v jazere Zlaté Piesky niekde blízko, aby som videl na svoju deku s mojím šatstvom a osobnými vecami, aby mňa eventuálne nikto neokradol (našťastie mňa ale predsa len nikdy nikto neokradol). Keď bol na Zlatých Pieskoch JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola s rodičmi alebo kamarátmi, často rád i aj niekoľkokrát za deň po sebe zaplaval aj na dotyčný 300 metrov vzdialený ostrov a späť.

32cm6 – veľkorozmerná fotografia: A ešte jeden pohľad na Zlaté Piesky. Uprostred jazera asi 300 metrov od brehu sa nachádza malý ostrov zarastený bujnou vegetáciou. Na Zlaté Piesky som väčšinou chodil sa kúpať úplne sám (veď ako ináč), občas ale som na Zlaté Piesky išiel aj s rodičmi, s bratom, či s partou kamarátov, mezi ktorými najčastejšie bol práve Michal Bohuš, ktorý v rokoch 1978 – 1980 bol mojím spolužiakom zo Základnej deväťročnej školy na Jelenej ulici v obvode Bratislava I. Keď som bol na Zlatých Pieskoch sám musel som byť v jazere Zlaté Piesky niekde blízko, aby som videl na svoju deku s mojím šatstvom a osobnými vecami, aby mňa eventuálne nikto neokradol (našťastie mňa ale predsa len nikdy nikto neokradol). Keď ale bol na Zlatých Pieskoch JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola s rodičmi alebo kamarátmi, často rád si aj niekoľkokrát za deň po sebe zaplaval aj na dotyčný 300 metrov vzdialený ostrov a späť.

Na kúpanie na Zlatých Pieskoch u Bratislavy, na spolužiaka zo ZDŠ Jelenia Michala Bohuša, na brata a rodičov spomína

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!