wz

Zpět na hlavní stránku!


Irské zákony ochraňující život chrání současně i zdraví žen.

Nejnovější výzkumy uskutečněné irským důchodovým a populačním institutem z roku 2012 nasvědčují, že pro-life zákony mají velmi pozitivní vliv na ženy, nakolik snižují množství případů popotratových komplikací a celkově zodpovídají za lepší mentální stav žen ve společnosti.

Studie porovnává statistiku potratů uskutečněných v Irsku za období let 1986 – 2010 se statistikou z Velké Británie ve stejném rozmezí a z údajů vyvozuje určité závěry. Irsko má poměrně dobrou populační bilanci a porodnost dosahuje omnoho vyšší hodnoty, než je evropský průměr, Irsko je blízko stavu trvalého udržení populace.

Výhody legislativy ochraňující život od početí, týkající se žen a dětí, jsou zejména nízká incidence onemocnění a komplikací jako následků potratu v minulosti, konkrétně předčasných a pozdních porodů, porodů s nízkou hmotností dítěte, paralýzy mozku dítěte či úmrtí matky při porodu.

Nezanedbatelná je nízká míra sebevražd v porovnaní se zeměmi, kde platí liberální interrupční legislativa.

Případné zrušení zákazu potratů v Irsku by ze sebou podle všeho přineslo zhoršení v těchto oblastech jako i všeobecné zhoršení mentálního stavu ženské populace Irska.

Opsal JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!