wz

Zpět na hlavní stránku!


Radostné prožití svátků vánočních a vše dobré v novém roce 2009 přeje všem skutečným přátelům, kolegům a známým Váš spolubrat v Kristu

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

 

Pár úpřimných novoročních rad Vám, mým milovaným bratrům a sestrám v Kristu:

Mnozí lidé jsou často nerozumní, nelogičtí a sobečtí – to nevadí, přesto i Ty miluj je!

Když člověk nezištně koná dobro, přičítají to lidé jeho sobeckému “EGU” – to nevadí, přesto konej i Ty dobro!

Jestliže člověk činí šlechetné skutky, tu uvidí, že má najednou obrovské množství nepřátel – to nevadí přesto čiň i Ty šlechetné skutky!

Dobro, které dnes člověk vykoná, bude zítra ihned zkritizováno nebo zapomenuto – to nevadí, přesto konej i Ty dobro!

Čestnost a poctivost činí člověka sice zranitelným – to ale nevadí, přesto buď i Ty vždy čestný a poctivý!

Někdy člověk nezištně pomáhá nuzným lidem a “veřejnost” ho za to kritizuje – to nevadí, přesto pomáhej i Ty nuzným lidem!

Když z nezištného altruismu dá člověk úpřimně světu to nejlepší ze svého srdce, odměnou je mu pak často kopanec, plivance či nenávist – to nevadí, přesto dávej i Ty nadále to nejlepší, co v tobě je!!


Zpět na hlavní stránku!