wz

Zpět na hlavní stránku!

Modlitba za našeho císaře a krále Karla II. von Habsburg narozeného dne 11.1.1961.

 

 

V naší úpěnlivé modlitbě na kolenou my monarchisté, katolíci a všichni slušní lidé prosíme tebe, všemohoucí a věčný Bože, po zhruba stovce let trvajícího ultralevičáckého teroru, vraždění nenarozených dětí, sodomie a jiných zvrácených, zvrhlých nemravností, ateistické bezbožnosti, republikánských zmatků, extrémně levičáckých nesmyslů a v tomto sto let trvajícím chaosu vakance habsburského císařského a královského trůnu v korunních zemích habsburského mocnářství, služebník tvůj, náš současný legitimní rakouský císař a český král, jakož i uherský král z Habsbursko-Lotrinského rodu náš Karl II. von Habsburg opět kéž se ujme své legitimní císařské a královské nejvyšší státní moci ve všech zemích svého habsburského mocnářství.

 

Rovněž tak v této naší modlitbě prosíme i o to, aby náš císař a král z Habsburské císařské a královské dynastie Karl II. von Habsburg také ve všech ctnostech prospíval, jimiž by důstojně byl ozdoben, ohavností hříchů se vystříhal, nade všemi našimi současnými potratářskými vrahy, sodomity a ostatními krajně levičáckými neomarxistickými nepřáteli všude zvítězil, PRO-LIFE, PRO-FAMILY, PRO-MARRIAGE, svobodu, lidská práva, demokracii a neporušenou katolickou víru nám ubránil a zachoval, ze svého syna a korunního prince Ferdinanda von Habsburg svého důstojného nástupce pro trůn rakouský, český i uherský nám vychoval a nakonec pak k tobě všemohoucí a věčný Bože, jenž jsi Cesta, Pravda a Život do nebeského království v milosti posvěcující ihned po své smrti vešel.

 

O toto vše za našeho císaře a krále Karla II. von Habsburg skrze Krista, našeho Pána prosím a modlím se i já, mému císaři a králi Karlu II. von Habsburg plně věrný a oddaný poddaný a katolický monarchista JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola. Amen.

 

Zpět na hlavní stránku!