wz

Zpět na hlavní stránku!


Euthanasie musí být vždy zakázána!

Veliké vítězství se podařilo dosáhnout v Radě Evropy, jejíž parlamentní shromáždění přijalo rezoluci o euthanasii. Podle ní není přípustné provedení euthanasie jako úmyslného usmrcení anebo zanedbání závislé lidské bytosti kvůli jejímu domnělému užitku.

Podstatou rezoluce je “Ochrana života a lidské důstojnosti na základě mnohých přání pacientů”. Nutné je poznamenat, že některé země Evropy zápasí již delší čas s problémem nedobrovolných euthanasií. Vydání dokumentu přivítalo i Evropské centrum pro právo a spravedlnost, jehož ředitel Gregor Puppinek označil rezoluci za významné vítězství na poli respektování lidské důstojnosti a ochrany života.

Dokument není pro členské státy Rady Evropy závazný, představuje však důležitý krok k možnému začátku diskusí o zákazu euthanasie v zemích s liberální legislativou.

Opsal dne 5.6.2013 JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!