wz

Zpět na hlavní stránku!


Vysoké Tatry.

Vysoké Tatry vo fotografiách tak, ako vyzerali na začiatku júla 1975:

Čo pre deti znamená vek šesť rokov? Odpoviem: šesť rokov znamená pre deti splnenie ich veľkého sna, ktorým je začiatok základnej školskej dochádzky. A súčasne i veľkú úľavu! Dieťa, ktoré vyše dva roky pred začiatkom svojej povinnej školskej dochádzky muselo tajiť to, že už dva roky vie čítať a písať – to už viacej tajiť nemusí.

A čo pre deti znamená vek osem rokov? I na túto otázku odpoviem: takto “veľké” deti už chodia obvykle druhý alebo tretí rok do základnej školy. To platí pre všetky osemročné deti bez výnimky! Pre veriace deti je to však ale ešte oveľa viac!! Veriaci žiaci ako osemročný chlapci alebo osemročné dievčatá obvykle v mesiaci júni (poprípade už v mesiaci máji) pristúpia po prvý krát ku svätej spovedi a súčasne i po prvý krát k svätému prijímaniu. A tým sú teda tieto osemročné deti - ktoré pristúpili k prvému svätému prijímaniu – definitívne začlenené do katolíckej cirkvi a od tohoto okamihu už pristupujú ku svätej spovedi každý prvý piatok v mesiaci a niekedy aj častejšie!

Aj chlapec na týchto fotografiách má osem a štvrť roka a práve ukončil druhý ročník základnej školy. Bohužiaľ ale teraz začínajú dvojmesačné letné prázdniny. A teraz iba priniesol domov vysvedčenie vyplnené opäť od zhora až nadol vo všetkých riadkoch s jednou a tou istou známkou (ako ostatne obvykle!)!! Tento – vtedy osemročný chlapec – je dnes JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola.

Deň 30.jún je ale ináč pre žiaka vždy obrovský šok! Tento deň žiak síce obdrží vysvedčenie, ale súčasne je tak povediac na kruté a dlhé, predlhé dva mesiace akoby exkomunikovaný zo školy. Škola sa nemilosrdne zamkne na dva dlhočizné mesiace, a nešťastnému žiakovi tak na dva mesiace zostanú iba oči pre plač! Knižnice sú síce otvorené aj v lete, avšak majú vždy výrazne zredukované otváracie hodiny a čitateľom teda slúžia po kratšiu dobu ako je to obvyklé.

Možno aj preto sa otec vtedy osemročného JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryky Laholu rozhodol, že mu tento jeho každoročný šok aspoň trochu zmierni tým, že ho hneď 1.7.1975 vzal so sebou na dovolenku do Vysokých Tatier. Po celú túto dobu sme boli ubytovaný na chate “Kapitána Nálepku”, ktorá ak sa nemýlim bola v tej dobe ubytovňou ROH. A každý deň sme išli niekam na celodenný výlet a na chatu “Kapitána Nálepku” sme sa vracali večer iba na prenocovanie, aby sme zavčasu zrána ďalšieho dňa opäť vyrazili niekam na výlet. Všetko bolo v pohode. Iba prvý deň došlo k menšej hádke medzi vtedy osemročným JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henrykom Laholom a jeho otcom Jaroslavom Laholom, pretože otec Jaroslav Lahola mal výhrady proti tomu, že si jeho osemročný syn JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola vzal do Tatier batožinu do ktorej si nabalil asi desať kilogramov učebníc a iných kníh na čítanie! Keď však ale JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola povedal, že sa musí pri každej volnej chvíle učiť a že ináč nikam nepôjde – otec Jaroslav Lahola súhlasil s tým, aby si jeho osemročný syn tieto svoje študijné materiály a iné práve čítané knihy vzal zo sebou.

Osemročný JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola veľmi túžil zviesť sa aspoň jedenkrát lanovkou. Toto prianie sa mu síce nevyplnilo, ale aj tak bol výlet veľmi zaujímavý. Hoci bolo leto, začiatok júla, vo Vysokých Tatrách bola celkom i zima, ba dokonca na niektorých vyššie položených miestach – ako sa ostatne možno presvedčiť aj z fotografií – bol ešte sneh, poprípade aspoň nejaké zbytky snehu!

Bol to prvý a súčasne i posledný výlet JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryky Laholu vo Vysokých Tatrách na ktorom bol spoločne so svojím otcom Jaroslavom Laholom. Ako dospelý muž bol JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola viacej krát ešte vo Vysokých Tatrách – vždy však ale tam šiel úplne sám, tj. i bez otca. JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola chodil tam vždy iba v letnom období, aby mohol prenocovať v nižších polohách Vysokých Tatier aj vo svojom stane. A samozrejme, že dnes už sám pozná i také oblasti Vysokých Tatier kde je nádej – pri troške šťastia – nestretnúť za celý deň vôbec žiadneho človeka. A pešia turistika pri ktorej za celý deň nestretnem žiadneho človeka - to je ten absolútne najpríjemnejší Balzam pre dušu aký si len možno vôbec predstaviť!!

A ak aj občas máte tú smolu, že predsa len na niekoho znenazdajky narazíte, tak vďaka rozľahlosti veľhôr Vysokých Tatier tohoto objavivšieho sa človeka, prípadne skupinu ľudí väčšinou uvidíte s dostatočným predstihom keď je či sú ešte dosť ďaleko od Vás, a teda nie je prakticky absolútne nijaký problém okamžite zmeniť smer svojej chôdze, a tak sa pohodlne a bez akýchkoľvek ťažkostí vyhnúť stretnutiu s iným človekom alebo ľuďmi.

A to je pohoda – čas na pešiu turistiku, občasné zastavenie, aby sa človek mohol venovať krátkemu rozjímaniu alebo modlitbe, a nakoniec večer kým sa úplne zotmie vždy zostanie trochu času aj na čítanie z prinesených kníh (nie je podstatné či ide o čítanie vedecko-náučnej literatúry, beletrie alebo iba nejaké krátke čítanie z Písma Svätého Starého či Nového zákona, ako ani nie je podstatné to či kniha je napísaná v tom či onom jazyku, poprípade tým či oným písmom, tj.abecedou!)!!

A tu sú ponúkané témy na ktoré sa môžete pozrieť:

254: Vysoké Tatry. Voľba najkratšej cesty výstupu na zvolený vrchol!

252: Počiatočná fáza výstupu na Predné Solisko vo výške 2093 metrov nad morom!

253: Stredná fáza výstupu na Predné Solisko vo výške 2093 metrov nad morom!

255: Finálna fáza výstupu na Predné Solisko vo výške 2093 metrov nad morom!

282: Výstup na Predné Solisko. Posledné fotografovanie (začiatok júla 1975) tesne pod vrcholom!

241xxx: Vrchol Predného Soliska – 2093 metra. Pravá ruka sa dotýka samotného vrcholu Predného Soliska - 2093 metrov nad morom!

242: Predné Solisko - 2093 metrov. Odpočinok na samotnom vrchole Predného Soliska po namáhavom výstupe.

243 - 246: Pohľad na okolie Vysokých Tatier z Predného Soliska z výšky 2093 metrov nad morom.

251: Studenovský potok vo Vysokých Tatrách na začiatku júla 1975.

283: Studenovský vodopád vo Vysokých Tatrách na začiatku júla 1975.

281: Popradské Pleso vo Vysokých Tatrách na začiatku júla 1975.

261 - 265: Skalnaté Pleso vo Vysokých Tatrách na začiatku júla 1975.

272: Štrbské Pleso vo Vysokých Tatrách začiatkom júla 1975. Je júl a predsa je chladno!

273: Štrbské Pleso vo Vysokých Tatrách začiatkom júla 1975. Je júl a predsa je voda studená!

284: Pohľad (začiatok júla 1975) na Štrbské Pleso od lanovky Solisko.

271: Takzvaný “Areál snov” na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách na začiatku júla 1975.

274: Štrbské Pleso vo Vysokých Tatrách začiatkom júla 1975 i s malou trúbkou.

 

 

Pre obdivovateľov nádhernej vysokohorskej prírody Vysokých Tatier pripravil Váš:

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!