wz

Zpět na hlavní stránku!

Vyléčený bývalý homosexuál Alan Medinger se brzy po svém vyléčení z homosexuality oženil, a má své vlastní děti, které sám zplodil.

Tato po česky napsaná verze je určena zejména pro čtenáře z České republiky!

Odkazovač: Ste zo Slovenskej republiky? Potom radšej kliknite myšou na tento modrý nápis a prepnite sa tým do slovenskej verzie!

Homosexualita je léčitelná! Toto svým osobním životním příkladem dokazuje dnes 64-letý Američan Alan Medinger, původně homosexuál, jenž před čtyřmi lety cestoval i po evropských zemích a přednášel o své léčbě.

Ve 13 letech měl Alan Medinger první homosexuální styk. Svou homosexualitu vidí bývalý homosexuál Alan Medinger jako důsledek špatných vztahů s otcem a podvědomé projekce “ideálního mužství”, které u svého otce citelně postrádal. Dnes již vyléčený bývalý homosexuál jako mladík žil sexuálně velmi nevázaným životem - měl mnoho sexuálních partnerů stejného pohlaví.

Tato těžká duševní traumata homosexuálního postižení nakonec přivedla Američana Alana Medingera do jednoho katolického střediska pomoci, i když svobodní zednáři a svobodnému zednářství sloužící všemocné celosvětové masmediální impérium i ze svými propagátory homosexuality mu prakticky téměř ve všech masmédiích – televizních stanicích, rozhlasových stanicích i tisku tvrdili, že údajně prý “to je vrozené” a údajně prý “s tím se nedá nic dělat”.

I navzdory této o odstavec výše zmíněné všudypřítomné ohlupovací kampani ohledem homosexuality a její údajné nevyléčitelnosti sršící permanentně prakticky téměř ze všech masmédií se nakonec americký státní občan Alan Medinger na doporučení rozumných psychiatrů, psychologů i kněží začal terapii, jejímž základem se stalo i vnitřní odpuštění vlastnímu otci. Kromě jiného důležitou součástí terapie byla též i její duchovní složka, a to konkrétně modlitba a předložení své sexuality Bohu. Potom už to šlo relativně velmi rychle. Podle psychologů se mužská zralost pacienta Alana Medingera zastavila na úrovni osmiletého dítěte, a právě toto bylo příčinou jeho homosexuality.

Bývalý homosexuál Alan Medinger se ze své homosexuality úspěšně vyléčil. Od 70. let dvacátého století je nejenže pan Alan Medinger heterosexuálem, ale dokonce brzy po svém vyléčení se z homosexuality se i zamiloval do hezké ženy, oženil se s ní, a má s ní i své vlastní manželské děti, které sám zplodil.

Pan Alan Medinger sám též založil středisko pro léčbu homosexuality nazvané “Regeneration”. Takových center je v USA a Kanadě celkem 125 a mají na svém kontě již tisíce vyléčených homosexuálů, kteří nakonec i uzavřeli řádné heterosexuální sňatky a mají dnes šťastné rodiny i mnoho svých vlastních dětí, které si v šťastném manželství zplodili tito vyléčení bývalí homosexuální pacienti.

Tato nepopiratelná fakta a svědectví tisíců vyléčených bývalých homosexuálů zcela jednoznačně vyvrací lživou ideologickou propagandu svobodných zednářů a svobodnými zednáři kontrolovaných vlád, či zájmům svobodného zednářství sloužícím masmédiím, že takzvaná “homosexuální orientace” je údajně prý “vrozená”, údajně prý “nedá se vyléčit” a proto homosexuálové podle svévolně naordinované svobodozednářské ideologie mají “uzavírat” své jakési homosexuální pseudomanželství imitující přirozené normální manželství uzavírané mezi mužem a ženou, a pak dokonce homosexuálové mají ještě i adoptovat si děti, na což pak tito homosexuálové mají za úkol z dětí svěřených - jim svobodozednářskými idejemi načichlými vládnoucími režimy - do adopce vychovávat nové homosexuály s cílem dosáhnout s takovouto umělou a de facto násilnou homosexualizační státní politikou zvýšení počtu homosexuálně postiženého obyvatelstva mezi populací.

Dne 16.2.2010 napsal JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!