wz

Zpět na hlavní stránku!


Modlitba vďaky Pánu Bohu z lásky!

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola venuje Pánu Bohu z vďačnosti a lásky túto modlitbu!

Klaniam sa ti Bože, a milujem ťa celým svojím srdcom. Ďakujem ti Pane, že si mňa stvoril spravodlivým a bez teatrálnej falošnej skromnosti, ďakujem ti Pane že si mne daroval tak mimoriadne výkonné cerebrum, ďakujem ti Pane že si mne daroval tak mimoriadne pevnú vôľu a sebadisciplínu, ďakujem ti Pane že si mne daroval tak mimoriadne vysoké vzdelanie, ďakujem ti Pane, že si mňa stvoril Čechoslovákom, ďakujem ti Pane i za mnohé iné dary na ktoré som si teraz momentálne nespomenul, a predovšetkým a najviac ďakujem ti Pane najmä za to, že si mňa urobil kresťanom!

Ďakujem ti Pane že mňa zachovávaš v zdraví a milosti, ako aj v pohode telesnej i duševnej! Odpusť mi Pane zlo, ak som vo svojom živote azda niekedy možno aj niečo zlého urobil, a prijmi odo mňa všetko dobré, čo som vykonal z lásky k tebe Pane Bože, kráľ nebeský, Bože Otče všemohúci!

Chráň mňa Pane aj naďalej od všetkého zla, najmä chráň moju čistú a nevinnú panickú dušu od sebemenšej hrozby hriechu a bezbožnosti tohoto zlého, bezbožného a skazeného sveta!! A Tvoj pokoj, milosť a láska Pane Bože nech je vždy so mnou, skrze Krista, môjho Pána. Amen.

Standardní obyčejné fotografie sedmnáctměsíčního JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy:

ACD Wallpaper081 – Visus, gustus, tactus, in te Fallitur; sed solus auditus tute creditur. Credo quidquid dixit Dei Filius: nihil Veritatis verbo verius.

ACD Wallpaper082 – In cruce latebat sola Deitas; sed hic latet simul et humanitas. Ambo tamen credens atque cinfitens peto quod petivit latro paenitens.

ACD Wallpaper083 – Plagas, sicut Thomas, non intueor; meum tamen Deum te confiteor. Fac me tibi semper magis credere, in te spem habere, te diligere.

ACD Wallpaper084 – O memoriale mortis Domini, Panis veram vitam praestans homini, praesta meae menti de te vivere, et te semper illi dulce sapere.

Velkorozměrová fotografie JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy.

Podívejte se ješte jednou na téže snímky v detailních velkorozměrových fotografiích:

08cm1 – Visus, gustus, tactus, in te Fallitur; sed solus auditus tute creditur. Credo quidquid dixit Dei Filius: nihil Veritatis verbo verius.

08cm2 – In cruce latebat sola Deitas; sed hic latet simul et humanitas. Ambo tamen credens atque cinfitens peto quod petivit latro paenitens.

08cm3 – Plagas, sicut Thomas, non intueor; meum tamen Deum te confiteor. Fac me tibi semper magis credere, in te spem habere, te diligere.

08cm4 - O memoriale mortis Domini, Panis veram vitam praestans homini, praesta meae menti de te vivere, et te semper illi dulce sapere.

Dňa 10.3.2008 ako vyjadrenie vďaky Pánu Bohu za všetky Božie dary napísal z lásky k Pánu Bohu:

Pokorný služobník Boží JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

 

Zpět na hlavní stránku!