wz

Zpět na hlavní stránku!


Maďarsko je neoprávněně kritizováno za svou velmi dobrou novou ústavu.

Maďarsko má od 1.1.2012 novou ústavu, která nahradí konstituci z čas minulého komunistického režimu. Důležité je, že se v ní zmiňuje potřeba úcty k lidskému životu od početí a ochrana tradiční rodiny. Manželství je v ní definováno jako přirozený svazek muže a ženy, co prakticky znamená zákaz utváření tzv. “homosexuálních manželstev”. V ústavě je též zmínka o křesťanství, jako základném pilíři života maďarského národa.

Reakce zastanců liberální morálky nenechala na sebe dlouho čekat, již v polovině ledna 2012 varoval americký velvyslanec v Budapešti Maďarsko, že může čelit mezinárodní izolaci jako i být vyloučena z Evropské unie. (Poznámka: co má velvyslanec USA společné s Evropskou unií??)

Stejně i představitelé několika mezinárodních organizací jdou puknout vztekem, samotná Evropská unie vyhrožuje sankcemi a pozastavením poskytování finanční pomoci. Prezident největší prolife organizace na světě Shenan J. Bouquet konstatoval, že jde o čisté vydírání, protože podle jeho slov většinou Evropská unie udržuje svou politikou státy v ekonomické nestabilitě a následně jim nabízí půjčky za cenu vážného ohrožení jejich suverenity a hodnot.

Podle Bouqueta se liberálové totiž obávají, že příkladem Maďarska by mohli být povzbuzeny i další národy, aby se postavili proti sekulárnímu proudu a posílili ochranu života a rodiny ve svých zákonech.

Opsal JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!