wz

Zpět na hlavní stránku!


Uruguay je pod velikým mezinárodním tlakem aby legalizoval potraty.

Uruguayská biskupská konference se postavila na obranu manželského páru, který dosvědčil, že země je pod velikým mezinárodním tlakem, aby legalizovala potraty. Arcidiecéze Montevideo (hlavní město Uruguaje) zveřejnila počátkem roku 2012 celé jejich svědectví ve svém dvouměsíčníku, aby si každý mohl učinit vlastní názor. Média vyjádření manželů kritizovali a do jisté míry dezinterpretovali.

Manželé se vyjádřili, že “takovéto návrhy na legalizaci potratů nevznikají z iniciativy místních zákonodárců, ale mezinárodních organizací, které provádějí následně na zákonodárce nátlak a lžou jim.”

Představitelé státního senátu stejně ostře napadli jejich vyjádření, senátorka Monica Xavier se vyjádřila, že manželský pár je úplně mimo realitu, protože zatím co některé organizace vyhlašují potrat za hřích, nemůže ho stát vyhlásit za zločin. Podobně senátor Alvaro Vega řekl, že jejich názorům se není vhodné zabývat, protože “církev nežije v realitě”.

Postoj biskupů vyzdvihl prezident latinskoamerické pobočky Institutu pro výzkum populace Carlos Polo: “Chválím uruguayské biskupy za jejich odvahu. Navrhovatelé zákona a ti, co šíří kulturu smrti se domnívají, že místní církev je slabá a nepostaví se proti návrhu. Myslím, že jsou určitě překvapení.”

Mezičasem byl návrh zákona bohužel schválen uruguayským parlamentem.

Opsal JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!