wz

Zpět na hlavní stránku!


Úprava ochrany života v Kanadě.

Diskuse začala z podnětu konzervativního poslance koncem září 2012, týkat se má i samotné definice lidské bytosti v kanadském právu.

Stephen Woodworth publikoval prohlášení, kde žádá otevření otázky právní úpravy zákona o ochraně života a interrupcích. Změny požaduje zejména v článku 223 Trestního zákona, který definuje jako lidské bytosti až narozených, kteří jsou “úplně nezávislí a životaschopní mimo těla své matky” a dále upravuje právní postihy v případě “ublížení na zdraví dítěte před anebo během narození, jestliže v důsledku zranění zemře, přičemž se již stalo lidskou bytostí”. Poslanec poukazuje zejména na absurdnost těchto definic, podle kterých “dítě pět minut před narozením nemusí být vnímáno jako lidská bytost”.

V souvislosti s touto iniciativou vydala prohlášení i Kanadská lékařská komora, které vyznívá maximálně pokrytecky, protože se usnesla, že lidskými bytostmi se děti stávají až narozením, čímž vlastně schvalují současnou legislativní úpravu.

Organizace pro-life v Kanadě iniciativu poslance vítají, i když neočekávají, že přinese zásadní změny. Může však vnést více světla mezi veřejnost, protože její veliká část podle posledních průzkumů vůbec netuší, že dítě před narozením kanadské zákony nijak nechrání.

Opsal dne 10.11.2013 JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!