wz

Zpět na hlavní stránku!


Zahraniční nátlak na zpřístupnění potratů v Ugandě.

Uganda musí opětovně čelit tlaku na zpřístupnění potratů po tom, jak Guttmacherův institut uveřejnil nové statistiky a výzvy na posilnění podpory šíření antikoncepce a potratových služeb na africkém kontinentu. V interpretaci statistik se však často představitelé institutu uchylují k zavádění, když spojují úroveň mateřské úmrtnosti s potřebou uzákonit potraty.

Ignorují přitom počet spontánních potratů, který je odhadem poměrně vysoký, dosahuje až trojnásobek jejich odhadovaného počtu v porovnání například s USA. Podobně rádi říkají o více než 50% podíle nechtěných těhotenství v Ugandě, přičemž však nemají žáden důkaz, že jejich počet je skutečně taký vysoký. Tato fakta dokazují, že zpřístupnění potratů nijako nepomůže rozvoji zdravotnické péče v Ugandě.

Opsal dne 7.2.2014 JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

 

 

Zpět na hlavní stránku!