wz

Zpět na hlavní stránku!


Předobraz smrti i zmrtvýchvstání!

Den 14.května 1967 byl pro JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholu předobrazem smrti i zmrtvýchvstání!

Svatý křest je předobrazem smrti a zmrtvýchvstání. Není to tedy jen nějaké obyčejné mytí křestní vodou, není to rozhodně nic povrchního, nýbrž zcela nově přetváří pokřtěného člověka, což je patrno i z toho, že Svaté Písmo v listě apoštola svatého Pavla Římanům v kapitole šesté, verše třetí až jedenáctý – nazývají plným právem svatý křest umíráním a zmrtvýchvstáním spolu s Ježíšem Kristem “Staré řády pominuly” (2 Kor 5,17), zemřely. Pokřtěný má možnost zcela nového začátku. Proto byli dříve křtěnci úplně ponořováni do vody, jakoby pohřbíváni. Při dnešním obřadu křtu se svátost z praktických důvodů neuděluje ponořením, nýbrž politím vodou, proto už tento hluboký účinek křtu tak jasně nevystupuje do popředí. Proces však je tentýž: starý hříšný pohanský člověk je s Ježíšem Kristem pohřben, aby spolu s Ježíšem Kristem povstal k novému křesťanskému životu. Očištění a smrt jsou obrazy, které to co svatý křest působí jakoby negativně. Něco se jakoby vyhlazuje. Působení svatého křtu je však jasnější v pozitivních výpovědích Písma Svatého. Učitel zákona Nikodém byl muž vážený mezi tehdejšími Židy, teolog i politik. Jednou večer přišel Nikodém za Ježíšem Kristem, aby s Ježíšem Kristem rozmlouval o rozhodujících životních otázkách. Ježíš Kristus Nikodémovi vysvětlil, že existuje pouze jeden vstup do Božího království, a i tím i jeden vstup k opravdivému životu: “Nenarodí-li se kdo z vody a Ducha Svatého, nemůže vejít do království Božího” (Jn 3, 1 – 5). Nový život, který pochází od Boha, nemůžeme ani plánovat a ani sami vytvořit, musíme se k němu naopak “narodit”. A tímto novým narozením je právě svatý křest. Svatý křest skutečně dává navý život (2 Kor 5,17), pokřtěný se stává Božím dítětem. Proto se svatý křest také nazývá koupelí znovuzrození (Tit 3,5). Je to dobře znázorněno symbolem vody. Bez vody není života. I jméno, které křtěnec dostává při svatém křtu má vyjádřit, že svatým křtem začíná nový život. A nejlépe je nový stav jakožto křesťana patrný tehdy, když křtěnec dostává jméno člověka, který žil jako vzorný křesťan (křestní patron). Křest spojuje jednotlivce nejen s Bohem, nýbrž také se všemi ostatními lidmi, kteří upřimně věří v Ježíše Krista. A pokud upřimně věříme v Ježíše Krista, skrze svatý křest jsme se stali - společně s ostatními lidmi co upřimně věří v Ježíše Krista – jedním společným tělem (viz. 1 Kor 12,12). A svatý křest současně i znamená naše začlenění i do církve katolické.

Standardní obyčejné fotografie tři měsíce po svatém křtu JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy:

ACD Wallpaper032 - JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola v náručí matky Milady Laholové…

ACD Wallpaper033 – Za tebou můj Bože, Ježíši Kriste dychtí JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola jako suchá vyprahnutá země toužící po ovlažujícím dešti z nebe!

ACD Wallpaper034 – JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola jak z tohoto snímku pocházejícím tři měsíce po svém svatém křtu vidno je absolutně šťastný člověk, protože patří nejen svým rodičům, ale i svému nebeskému otci!

Velkorozměrová fotografie JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy.

Podívejte se ješte jednou na téže snímky v detailních velkorozměrových fotografiích:

03cm2 – JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola v náručí matky Milady Laholové…

03cm3 - Za tebou můj Bože, Ježíši Kriste dychtí JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola jako suchá vyprahnutá země toužící po ovlažujícím dešti z nebe!

03cm4 – JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola jak z tohoto snímku pocházejícím tři měsíce po svém svatém křtu vidno je absolutně šťastný člověk, protože patří nejen svým rodičům, ale i svému nebeskému otci!

U vědomí si toho, že Bůh nikdy neopouští své věrné, dne 11.3.2008 za účelem povzbuzení všech věrných synů a dcer katolické církve v tomto zlém a bezbožném světě napsal:

Váš spolubrat v Ježíši Kristu JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola


Zpět na hlavní stránku!