wz

Zpět na hlavní stránku!


JUDr.PhDr.Mgr. et MGr.Henryk Lahola a Ing.Radek Tvrdý z júna 1968.

JUDr.PhDr.Mgr. et MGr.Henryk Lahola a Ing.Radek Tvrdý v júni 1968 v Bratislave II. na trávniku blízko budovy Ministerstva vnútra

Ďalšie dve fotografie pochádzajú z júna 1968. Vtedy matka JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholu pani Milada Laholová bola jedného pekného dňa v júni 1968 na prechádzke so svojou kolegyňou zo zamestnania, s pani Ing.Tvrdou. Nechcem príliš predbiehať udalosti, ale uvediem, že Ing.Tvrdá je stavebná inžinierka a v decembri 1989 sa práve ona stala novou riaditeľkou Bytového podniku Bratislava III., ktorý sa na počiatku deväťdesiatych rokov premenoval na Bytofond, a zostala riaditeľkou až do odchodu do starobného dôchodku, kam odišla iba celkom nedávno. Pani Milada Laholová to dotiahla u toho istého zamestnávateľa “iba” na vedúcu domovej správy Bratislava III. Stupienok vyššie by boli už iba miesta námestníkov riaditeľa, na tie však ale už bola potrebná vysoká škola. Pani Milada Laholová mala tri maturity a na všetkých maturitných vysvedčeniach mala odhora až dolu všade jednu a tú istú známku – výborne, avšak o vysokej škole s politických dôvodov v tej dobe nemohla ani snívať.

Snívať o vysokej škole sa azda možno dalo iba v oných nádherných dňoch júna 1968 kedy vznikli tieto fotografie, avšak ale i týmto študijným snom Milady Laholovej urobili už o dva mesiace neskôr dňa 21.8.1968 koniec pásy sovietskych tankov.

Toho júna 1968 však ale si obidve kamarátky vzali so sebou na prechádzku svojich malých synov. A tak pani Milada Laholová onoho júna 1968 vzala so sebou na prechádzku svojho 14.mesačného syna – neskoršieho JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholu a Ing.Tvrdá vzala zo sebou zase svojho o niečo staršieho dvojročného syna Ing.Radka Tvrdého. Na jednej fotografii je na trávniku JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Lahola sám, a v pozadí je aj vidieť nízku podlhovastú budovu Obvodného zdravotného strediska Bratislava II (Štrkovec) – približne kde sa asi križuje v obvode Bratislava II. ulica Solivarská s ulicou Drieňovou a neďaleko smerom po pravej ruke fotografovaných detí sa nachádza aj mohutná budova Ministerstva vnútra na Drieňovej ulici – a zatiaľ čo na jednej fotografii je JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Lahola sám, na druhej fotografii, je vidieť na tom istom trávniku spoločne i s vyššie spomínaným Ing.Radkom Tvrdým – vtedy dvojročným. Ing.Radek Tvrdý sa narodil v roku 1966 a bol teda svojím vekom o niečo starší než JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Lahola. V pozadí na tejto fotografii je vidieť jako priľahlé Obvodné zdravotné stredisko Bratislava II., tak aj jeden obytný dom vo vzdialenejšom pozadí.

Štandardné obyčejné fotografie:

Vychutnajte si Bratislavu z júna 1968 v štandardných obyčajných fotografiách:

Fotografia č.1 – JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola a Ing.Radek Tvrdý v júni 1968

Fotografia č.2 – JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola v júni 1968 tamže samotný

Repete pre milovníkov starej Bratislavy.

Vychutnajte si ešte raz Bratislavu z júna 1968 v detailných veľkorozmerných fotografiách:

Fotografia č.1 – JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola a Ing.Radek Tvrdý v júni 1968

Fotografia č.2 – JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola v júni 1968 tamže samotný

Dňa 5.3.2008 túto stručnú informáciu o stretnutiu JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholu a Ing.Radka Tvrdého v júni 1968 publikoval Váš:

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!