wz

Zpět na hlavní stránku!


Pani učiteľka Kraviarová a tretiaci na Drieňovej ulici v júni 1976.

Pani učiteľka Vozárová, viedla prvú a druhú triedu v rokoch 1973/1974 a 1974/1975 a pani učiteľka Kraviarová, viedla nás tretiakov v roku 1975/1976.

Keď bol JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola v školskom roku 1973/1974 žiakom prvého ročníka a v školskom roku 1974/1975 zas žiakom druhého ročníka Základnej deväťročnej školy na Drieňovej ulici na Štrkovci v obvode Bratislava II., jeho triednou učiteľkou v oboch týchto ročníkoch bola pani učiteľka Vozárová.

Keď bol JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola v školskom roku 1975/1976 žiakom tretieho ročníka a v školskom roku 1976/1977 krátko i žiakom štvrtého ročníka, bola jeho triednou učiteľkou pani učiteľka Kraviarová. Pravda pokiaľ ide o ten štvrtý ročník, to trvalo iba necelé dva mesiace do októbra 1976, kedy sme sa odsťahovali zo Solivarskej č.19 na Štrkovci v obvode Bratislava II. do obvodu Bratislava III. na Račianske mýto, a v dôsledku tejto zmeny bývanie som zmenil aj základnú školu ba ktorú som dochádzal, respektíve zo Základnej deväťročnej školy Drieňová na Štrkovci v obvode Bratislava II. som prestúpil na Základnú deväťročnú školu Mikovínyho na Račianskom mýte v obvode Bratislave III.

Ako vidieť na fotografii z júna 1976, v prvom rade sedí pani učiteľka Kraviarová, ktorá bola v tej době jako som už uviedol vyššie triednou učiteľkou tretej triedy, do ktorej v tom čase chodil aj JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola. Táto fotografia bola vyhotovená na konci školského roku, keď už sme my tretiaci smútili či radovali sa (ako kto) už z toho, že budú letné prekliato dlhé dvojmesačné prázdniny.

Na fotografii ako vidieť sme zoradený v troch radoch – v prvom rade sedí sedem osôb a za týmto prvým radom sediacich sú ďalšie dva rady stojacich žiakov. V prvom rade sediacu triednu učiteľku Kraviarovú vidíme sedieť uprostred. Vedľa pravej ruky pani učiteľky Kraviarovej sedí sympatická dlhovlasá blondýnka s copmi, ktorá má oblečenú tmavú blúzku a čierne nohavice – Andrea Wolknerová. Alebo sa možno tato dlhovlasá blondýnka s copmi volá Andrea Volknerová. Naisto si to už s odstupom toľkých rokov nepamätám.

Samotný JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola je v prvom rade stojacich detí, respektíve celkove v druhom rade (prostrednom rade) na tejto fotografii stojaci z tej strany, na ktorej polovici sedí aj dotyčná vyššie spomínaná Andrea Wolknerová, pričom z aspektu tejto “polovice” Andrey Wolknerovej JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola stojí druhý od kraja. Za chrbtom JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholu stojí v treťom (poslednom) rade vysoký dlháň Mikula, ktorý bol najvyšším žiakom celého tretieho ročníka (JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola bol “iba” druhý najvyšší v triede).

A.Obyčajná malá fotografia – triedna učiteľka Kraviarová a tretia trieda v školskom roku 1975/1976

B.)Veľkorozmerná pre tých, čo zaujíma detailnejší pohľad – triedna učiteľka Kraviarová a tretia trieda v školskom roku 1975/1976

Túto spomienku na triednu učiteľku Vozárovú a triednu učiteľku Kraviarovú plus spolužiakov a spolužiačky napísal

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!