wz

Zpět na hlavní stránku!


John Demjaňuk či John Demiaňuk a koncentrační tábor Treblinka. Fenomén Johna Demjaňuka či Johna Demiaňuka a koncentračního tábora Treblinky. O Johnu Demjaňukovi či Johnu Demiaňukovi jsem slyšel v souvislosti s Treblinkou.

Nejsem si zcela jist tím, zda-li jsem přesně napsal jeho jméno, respektive příjmení: zda-li toto jeho příjmení mám napsat jako Demjaňuk, Demiaňuk anebo nějak jinak podobně. A není to ani moc důležité. Důležité je ale něco spíše jiného.

Poprvé jsem o tomto člověku Demjaňukovi či Demiaňukovi slyšel před asi 27 lety, a to v československém rozhlasovém vysílání americké rozhlasové stanice Hlas Ameriky.

Tenkrát zhruba asi někdy v roce 1983 v Hlasu Ameriky mluvili o americkém státním občanovi ukrajinského původu Johnovi Demjaňukovi, který v časech druhé světové války byl původně sovětským vojákem, poté později měl být tento Ukrajinec dozorcem v koncentračním táboře Treblinka.

A z těchto důvodů vzhledem k tomu, že Ukrajinec Demjaňuk měl být v časech 2 světové války dozorcem v koncentračním táboře v Treblince, se o jeho vydání domáhal tehdejší Sovětský svaz a současně i právě tak i v té době bolševiky ovládaná Polská lidová republika. V té době z počátku osmdesátých letech dvacátého století, v časech trvání takzvané “studené války” mezi západním Severoatlantickým paktem a východní Varšavskou smlouvou bylo ovšemže málo reálné, že by USA svého vlastního občana deportovali a odevzdali ruským nebo polským bolševikům.

Teď ale najednou o 27 let později najednou již o Treblince, kde podle 27 let starých sovětských a polských tvrzení měl být John Demjaňuk dozorcem v koncentračním táboře v Treblince nepadá více již ani jen jedno jediné slovo.

Ba dokonce teď o 27 let později se znovu tvrdí, že John Demjaňuk byl dozorcem v koncentračním táboře, avšak tentokrát již nikoliv v Treblince, ale v nějakém úplně jiném koncentračním táboře, o kterém tenkrát před 27 lety nepadlo ani jen jedno jediné slovo zmínky.

Všechno je to zmatené. Vím pouze jedno. A to, že někdo zde stoprocentně lže!

Byť i nevím kdo…

Byl-li John Demjaňuk v časech druhé světové válce dozorcem v koncentračním táboře v Treblince, pak nemohl být současně i dozorcem v úplně jiném koncentračním táboře, jak se o něm v současné době v masmédiích tvrdí. A pak tedy německá obžaloba a zejména pak dnešní masmédiá lžou!

Pokud ale německá obžaloba a dnešní masmédiá říkají o působení Johna Demjaňuka v období druhé světové války čistou pravdu, pak to ale zas znamená, že v tomto případě museli tenkrát asi v roce 1983 lhát představitelé tehdejšího oficiálního Polska a Sovětského svazu, ale i četné tehdejší židovské organizace zabývající se stíháním nacistických válečných zločinců, které tehdejší polskou i sovětskou žádost ohledem vydání Johna Demjaňuka svým morálním vlivem podpořily, neboť tenkrát asi v roce 1983 v podezřelém Demjaňukovi oni všichni společně poznali dozorce z nacistického koncentračního tábora Treblinka.

A nakonec ještě korunu tomu všemu nasazuje vysílání Hlasu Ameriky z roku asi 1983 jak jsem si ho já i po 27 letech zapamatoval, a to, že sám americký státní občan ukrajinského původu John Demjaňuk údajně prý nikdy nebyl žádným dozorcem v koncentračním táboře, ale že právě naopak on sám coby sovětský voják padl do německého zajetí, a údajně měl být tedy v německém zajateckém táboře pro sovětské válečné zajatce. Ve vysílání Hlasu Ameriky řekli i název toho zajateckého tábora, ale po 27 letech ten název mi již vypadl z hlavy; nicméně ale kdyby mi někdo řekl několik názvů těchto zajateckých táborů pro zajaté sovětské vojáky, tak pokud by mezi nimi byl i ten tábor který tenkrát v Hlasu Ameriky zmiňovali, jsem si jist tím, že bych si na základě opětovného slyšení jeho názvu na něj vzpomněl, kterýžeto zajatecký tábor to tenkrát v Hlasu Ameriky zmiňovali.

Toto tehdejší oficiální americké tvrzení z roku 1983, které odvysílal Hlas Ameriky, což bylo v čase prvního prezidentského období amerického prezidenta z republikánské strany Ronalda Reagana opět ze stoprocentní jistotou dokazuje že zde někdo lže anebo lhal!

Pokud totiž tenkrát Hlas Ameriky v roce 1983 mluvil čistou pravdu, když tvrdili, že John Demjaňuk nikdy nebyl dozorcem v žádném koncentračním táboře, pak to znamená, že lhali všichni ti, co v minulosti před zhruba třiceti lety poznali v Johnu Demjaňukovi dozorce v koncentračním táboře v Treblince, a právě tak opětovně lžou i všichni ti, co dnes poznávají v Johnovi Demjaňukovi dozorce v jiném koncentračním táboře.

Pokud ale John Demjaňuk skutečně byl dozorcem v některém koncentračním táboře, a to bez ohledu na to, zda-li John Demjaňuk byl dozorcem v koncentračním táboře Treblinka anebo třebas byl dozorcem i v jakémkoliv jiném koncentračním táboře, pak to ale zase znamená, že tenkrát asi v roce 1983 lhali USA plus, že v jejich “Redakční úvaze Hlasu Ameriky, která vyjadřuje oficiální stanovisko americké vlády”, současně též tenkrát zhruba v roce 1983 lhal Hlas Ameriky, když kategoricky popřeli, že by John Demjaňuk vůbec někdy byl nějakým dozorcem a nějakém koncentračním táboře.

Já osobně JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola si na druhou světovou válku ovšemže nepamatuji. Ovšemže vlastně ani nemohu, protože jsem se narodil až 22 let po jejím skončení. Johna Demjaňuka osobně nijak neznám, nikdy v životě jsem ho neviděl, nikdy jsem s ním nemluvil, ani netuším jak vypadá či v minulosti vypadal, a ani o jeho rodinných či jiných osobních poměrech o něm nevím absolutně vůbec nic. Osobně nevím, ba ani jen netuším zda-li tento John Demjaňuk v časech druhé světové války skutečně byl dozorcem v nějakém koncentračním táboře anebo nebyl dozorcem v žádném koncentračním táboře; tím méně snad pak tuším to, zda-li - v tom případě že John Demjaňuk eventuálně skutečně byl v časech druhé světové války dozorcem v nějakém koncentračním táboře – zda-li to byl koncentrační tábor ať již ten anebo onen.

Ohledem těchto skutkových záležitostí nevím absolutně vůbec nic, a tudíž já osobně JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola úplně stejně připouštím jako zcela reálné všechny tři varianty, tj. jak tu první hypotézu, že John Demjaňuk byl v časech druhé světové války dozorcem v koncentračním táboře Treblinka, anebo i tu druhou variantu že John Demjaňuk v časech druhé světové válce byl dozorcem v tom koncentračním táboře, z čehož ho německá obžaloba obviňuje nyní, popřípadě připouštím i tu třetí variantu, že John Demjaňuk možná že v časech druhé světové války nikdy nebyl dozorcem v žádném koncentračním táboře.

Připouštím, že všechny tyto výše zmíněné tři varianty týkající se minulosti tohoto člověka Johna Demjaňuka jsou stejně reálné a možné, já osobně z těchto mnou výše vyjmenovaných tří hypotéz nefavorizuji žádnou, ale všechny pokládám za úplně stejně pravděpodobné a reálné.

Jak jsem již výše zdůraznil, o nějakých konkrétních skutkových skutečnostech nevím absolutně vůbec nic. Vím jen to, co jsem za svého života slyšel nebo četl o Johnovi Demjaňukovi z masmédií a nic víc. Absolutně netuším ani jen to, zda-li John Demjaňuk je skutečně válečný zločinec anebo pouze jen úplně nevinný člověk.

Bez ohledu na to, zda-li je John Demjaňuk vinen či nevinen, a to ať již z čehokoliv, mé svědomí mně jako věřícímu křesťanovi tíhnoucímu celou svou duší s přirozenou láskou k objektivní pravdě mi však ale nedalo, abych takhle veřejně neupozornil na zcela zjevné masmediální rozpory a vzájemně se vylučující masmediální protiřečení masmédií která zazněly v chronologii zhruba posledních třiceti let, které mají, popřípadě mohou mít pro upřímné pátrání po objektivní pravdě nějaký reálný význam, a to bez ohledu na to, zda-li tímto svým svědectvím Johnu Demjaňukovi eventuálně nějak prospěji anebo mu naopak nějak přitížím.

Masmédia se spoléhají na to že lidé mají krátkou paměť. U mě se však ale pořádně sekli. Cokoliv jednou ať již masmédiá nebo někdo z politiků, úředníků či kdokoliv jiný veřejně řekne, může si být jist tím, že když už nikdo jiný, tak alespoň já osobně si to relativně dokonale zapamatuji, a třeba i o mnoho desetiletí později to, co tenkrát jednou řekl můžu použít proti němu a usvědčit jej ze lži anebo z něčeho jiného nekalého, neboť pokud ten jeho výrok byl řečen veřejně, pak asi nejspíše byl i nějak mediálně zachycen a archivován, a tedy za těchto okolností lze dodatečně prokázat, že já jsem si to zapamatoval přesně, i když možná třebas i všichni ostatní lidé už i na to všechno jako zdánlivě bezvýznamný detail velice dávno zapomněli.

Zde konkrétně hlavní je upozornit na tyto zcela zjevné masmediální rozpory a protiřečení si masmédií mezi tím, co říkali před zhruba 27 lety, a co říkají často i tatáž masmédiá dnes, což nesporně dokazuje, že ohledem Johna Demjaňuka někdo zde dnes lže anebo že někdo zde před zhruba asi 27 lety lhal!

Já osobně sice nevím, a ani neodvažuji si odhadovat, kdo zde ohledem osoby Johna Demjaňuka je lhářem anebo kdo byl tím lhářem, avšak skutečnost, že někdo zde lže anebo někdo lhal je nesporné!!

Dne 2.2.2010 napsal JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!