wz

Zpět na hlavní stránku!


Sporné krevní testy v rámci prenatální diagnostiky.

Krevní testy, které mají odhalovat riziko poškození plodu genetickými onemocněními, vyvinuté biotechnologickou společností Life Codexx, způsobili v Evropě velikou kontroverzi.

Během měsíce srpna 2012 měly být testy postupně představené v Německu, Rakousku, Lichtenštejnsku a Švýcarsku.

Jedná se o mimořádně eticky spornou metodu prenatální diagnostiky, v které cílovou skupinou jsou těhotné ženy od dvanáctého týdne gravidity a více, a má rozšířit možnosti odhalování plodů s rizikem postižení genetickými onemocněními, v daném případě především Downovým syndromem.

Navzdory těmto faktům se však samotní zastanci metody z řad lékařů vyjádřili, že nenahradí amniocentézu a bude jen další paralelní metodou.

Dosah využívání tohoto způsobu diagnostiky je však předvídatelný – ještě větší nárůst potratů potencionálně postižených nenarozených dětí. Podle dnešních statistik se 90 % těchto dětí nikdy nedožije svého narození.

Možnost schválení této metody pobouřil i organizace pro pomoc lidem s Downovým syndromem. Jejich představitelé se vyslovili, že postupně mohou dojít k úplnému odstranění těchto lidí, samozřejmě násilnou cestou.

Výrazný nesouhlas vyjádřil i vídeňský arcibiskup, kardinál Christoph Schönborn a další zástupcové prolife organizací, obávající se návratu eugenických praktik do německy mluvících zemí v Evropě.

Pro vysvětlení je třeba uvést, že AMNIOCENTÉZA je často využívaná metoda prenatální diagnostiky, při které se ženě přes břicho aplikuje speciální odběrová jehla do dělohy a následně se odebere pod kontrolou ultrazvuku z amniové dutiny plodu plodová voda. V mnohých případech je cílem této metody odhalit poškození plodu, přičemž žena je následně konfrontovaná s nabádáním k souhlasu s potratem. Samotné vyšetření též nese se sebou možnost komplikací, jako například poškození plodových obalů s následným spontánním potratem a stejně i rizika pro organismus ženy v podobě vnitroděložní infekce.

Opsal dne 11.10.2013 JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!