wz

Zpět na hlavní stránku!


Downův syndrom neznamená neplnohodnotný život postižené osoby.

Spokojenost lidí s Downovým syndromem se životem ostře kontrastuje s vysokým počtem potratů nenarozených dětí s podezřením na toto onemocnění: Dospělí Američané s Downovým syndromem jsou podle studie uveřejněné v renomovaném periodiku Americal Journal of Medical Genetics v 99 % případů spokojení se svým životem. Tento údaj ostře kontrastuje s vysokým počtem umělých potratů při podezření na Downův syndrom u nenarozeného dítěte, až 90 % takovýchto těhotenství je uměle ukončených.

Často můžeme mluvit o eugenických potratech takovýchto dětí. Rodina anebo opatřovatelé vychovávající dítě s Downovým syndromem přitom též často mluví o pozitivním vlivu takto postiženého dítěte na jejich osobnost či rodinu samotnou. Jeanne Monahan, předsedkyně Centra pro lidskou důstojnost při organizaci Family Research Council ve Washingtonu zdůrazňuje, že lidé si často neuvědomují, že i postižené dítě může být darem, proto se rozhodla iniciovat zorganizování speciální konference zaměřené na toto téma, uskutečněné 21. ledna 2012 v americkém hlavním městě. Současně zdůraznila, že Spojené státy nevyhnutně potřebují genetické poradenství příznivě nakloněné šanci narodit se pro každé dítě.

Opsal dne 7.6.2013 JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!