wz

Zpět na hlavní stránku!


Vyzýváme k zahájení bojkotu výrobků Pivovarů Staropramen s.r.o.

Kdo pije Staropramen, pije na nesvobodu. – Nezávislé webové stránky www.henryklahola.nazory.cz se tímto plně připojují k prohlášení Akce D.O.S.T. k zahájení bojkotu výrobků Pivovarů Staropramen s.r.o.

Po pivu hezky česky znějící značky Staropramen rád sahal nejeden český vlastenec, a to od založení Smíchovského pivovaru v roce 1869 až do doby historicky nedávné. Rok 2013 je bohužel v tomto ohledu bodem zlomu. I když mnozí znalci zlatého moku mají k výrobkům pivovaru své výhrady, není to právě tento důvod, jenž nás vede k tomu, abychom přestali piva značky Staropramen kupovat a pít.

Náš důvod není konzumní, nýbrž ideový. Vedení pivovaru se rozhodlo podpořit homosexualistický festival Prague Pride, čímž se demonstrativně postavilo na stranu kulturní revoluce, podkopávající samotné základy lidské společnosti.

Kdo dnes stojí na straně Prague Pride, podporuje nezodpovědnou hru na homosexuální “manželství”, včetně “práva” na adopci dětí, a zároveň plíživou kriminalizaci zastánců přirozených hodnot. Nedávné události ve Francii, kde došlo k brutálním policejním akcím proti kritikům homosexualismu, činí ze Staropramene spoluviníka procesu, jenž nevede pouze k pošlapávání občanských svobod a práv, ale i k nastolení režimu, založeného na pronásledování názorových odpůrců.

Vyzýváme tímto všechny normálně smýšlející spoluobčany, kteří ještě neztratili povědomí o významu přirozené rodiny pro zdravý vývoj dětí i celé společnosti, aby se k našemu bojkotu výrobků Staropramene připojili.

V Praze 1. 8. 2013 - Mgr. Michal Semín, předseda; Mgr. Petr Bahník, místopředseda

V Babicích u Uherského Hradiště 2.8.2013 - JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola, nezávislý občan


Zpět na hlavní stránku!