wz

Zpět na hlavní stránku!


Stárnutí populace Japonska je hrozivé.

Podle nejnovějších statistických údajů se nachází Japonsko v poměrně špatné demografické situaci, která může vyústit v ubytí až 30 % populace do roku 2060.

Se svými 128 milióny obyvatel je přitom Japonsko desátou nejlidnatější zemí světa. Hlavními problémy je rychlé stárnutí populace Japonska a přirozený úbytek, tedy převaha počtu zemřelých nad počtem narozených.

Osoby ve věku 65 let a více budou o 50 let tvořit přibližně 40 % japonské populace. Koeficient porodnosti na jednu japonskou ženu je 1,39 dítěte a nadále má klesat, hodnota trvale udržitelného stavu populace je 2,1 dítěte.

Opsal dne 6.6.2013 JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!