wz

Zpět na hlavní stránku!


Modlitba Bohu za mojich rodičov!

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola posiela Pánu Bohu túto modlitbu za svojich kresťanských rodičov Jaroslava Laholu a Miladu Laholovú, rodenú Gjdošovú!

Udeľ Pane Bože, milosť a svoje požehnanie mojim drahým rodičom, ktorí sú hneď po tebe Bože mojimi najväčšími dobrodincami. Spomínam si na dobrodenia, ktoré mi preukazujú od detstva a vzdávam im vďaku za ich starosti, za ich namáhanie. Buď im Pane, hojnou odmenou za všetko. Daj im v tomto pozemskom svete zdravie a silu, a po smrti život večný v nebeskom kráľovstve. Mne zase daj Pane za ich pozemského života svoje požehnanie, aby som sa im vedel odvďačiť pozornosťou a láskavosťou a po smrti nás všetkých daj nám Pane, aby sme sa všetci opäť stretli v nebeskom kráľovstve, a v nebeskom kráľovstve sa všetci spoločne i s našim Pánom Ježišom Kristom i naveky radovali. Amen.

Štandartná obyčajná dvojfotografia dvojročného JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholu s rodičmi:

ACD Wallpaper121 – Obidve dvojfotografie sú z apríla 1969. Na prvej dvojfotografii je dvojročný JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola so svojím otcom Jaroslavom Laholom a na druhom s matkou Miladou Laholovou, rodenou Gajdošovou.

Veľkorozmerová dvojfotografia JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholu s rodičmi

Podívejte se ješte jednou na téže snímky v detailních velkorozměrových fotografiích:

12cm1 – Obidve dvojfotografie sú z apríla 1969. Na prvej dvojfotografii je dvojročný JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola so svojím otcom Jaroslavom Laholom a na druhom s matkou Miladou Laholovou, rodenou Gajdošovou.

Dňa 13.3.2008 ako vyjadrenie vďačnosti Pánu Bohu za rodičov napísal:

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!