wz

Zpět na hlavní stránku!


Chronologický zoznam slovenských spisovateľov:

??.??.0815-06.04.0885 Metod

??.??.0827-14.02.0869 Konštantín,prímenie Filozof,reh.m.Cyril

??.??.0868-27.07.0916 Kliment

poč.11.stor-cca 1070 Maurus

žil 14-15 storočie Laurini z Račíc Ján,tiež Vavrincov

žil 2.pol.15.storočia Ján z Rožnavy /nj/,tiež Jámbor

žil 2.pol.15.storočia Petschmessing Krištof

??.??.1435-??.??.1488-9 Ján z Turca,tiež Ján Turoci /Turooci/

??.??.1475-??.??.1550 Baptista z Banskej Bystrice Ján

??.??.1480-??.??.1537 Sperfogel Konrád

??.??.1490-??.??.1567 Wernher Juraj

??.??.1493-14.12.1573 Silván Ján

23.03.1494-??.??.1568 Dernschwam Ján

??.??.????-??.??.1577 Rubigall Pavol,vl.m.P.Rothan

??.??.1510-07.06.1560 Stöckell Leonard

24.06.1531-13.06.1584 Sambucus Ján

??.??.1535-28.08.1579 Rakovský Martin

??.??.1547-27.08.1617 Tesák Mošovský Juraj

??.??.1550-??.??.1580 Koppay Juraj

??.??.????-09.03.1589 Kyrmezer Pavel

10.08.1555-04.06.1615 Benedikt z Nedožier Vavrinec

27.12.1566-23.06.1621 Jessenius Ján

??.??.1569-??.??.1621 Bocatius Ján

??.??.1570-05.11.1618 Láni Eliáš

??.??.1580-??.??.1622 Filický Ján

??.??.1580-??.??.1646 Pribiš Daniel

??.??.1586-??.??.???? Trajan Adam

??.??.1590-??.??.1647 Madách Gašpar

??.??.1591-03.09.1645 Jakobeus Jakub

27.03.1592-29.05.1637 Tranovský Juraj,tiež Tranoscius,Třanovský

??.??.1595-??.??.1608 Fanchaliho Kodex

??.??.1596-??.??.1673 Lucae Ondrej

??.??.1600-??.01.1668 Chalupka Samuel

??.??.1601-17.06.1678 Kalinka Joachim

??.??.1603-??.??.1664 Benický Peter

??.??.1608-12.05.1672 Zábojník Juraj

??.??.1609-15.12.1656 Szöllösi Benedikt

??.??.1615-08.02.1693 Pilárik Štefan

??.??.1620-??.??.1670 Plintovic Adam

25.05.1625-10.05.1681 Fabricius Sebastián

??.??.1630-14.05.1674 Bayer Ján

05.07.1632-18.03.1707 Caban Izák

??.??.????-04.08.1711 Rezik Ján

??.??.1633-02.04.1686 Ladiver Eliáš

??.??.1635-??.??.1705 Institoris Mošovský st.Michal

03.08.1640-27.01.1688 Sinapius Horčička Daniel

28.10.1640-28.07.1697 Masník Tobiáš

??.??.1646-24.01.1701 Láni Juraj

??.??.1648-07.05.1708 Simonides Ján

??.??.1714-06.05.1772 Pascha Edmund

??.??.????-31.01.1722 Máčay Alexander

??.??.1662-16.04.1728 Abrahamffy Ján

28.08.1663-23.09.1740 Krman Daniel ml.

??.??.1670-??.??.1720 Mlynárových Eliáš

30.11.1672-14.04.1720 Ficher-Piscatoris Ján

??.??.1675-??.??.???? Selecký Štefan Ferdinand

20.07.1675-07.04.1736 Timon Samuel

06.01.1681-27.03.1735 Magin Ján Baltazár

r.1684 Turolúcky kancionál, alebo Liborčénov kancionál

24.03.1684-29.08.1749 Bel Matej

01.04.1694-01.09.1748 Hruškovic Samuel

??.??.1698-??.??.1752 Halapi Konštantín, tiež Alapi

20.01.1700-29.11.1778 Doležal Pavel

11.11.1712-04.06.1787 Gavlovič Hugolín

10.11.1714-30.08.1780 Hadbavný Romuald

17.04.1718-10.07.1783 Kollár Adam František

12.04.1721-15.07.1792 Bajan Juraj Pavlín

29.09.1733-07.10.1803 Institoris Michal

27.03.1737-21.03.1802 Doležal Augustín

01.04.1738-11.04.1802 Papánek Juraj

02.05.1741-??.??.1810 Hrdlička Ján

29.01.1742-24.09.1824 Valaský Pavol

13.02.1743-25.02.1831 Šramko Pavel

20.02.1744-31.01.1790 Sklenár Juraj

20.09.1746-26.05.1786 Benovský Moric August

23.07.1749-17.09.1811 Kubík Dionýz

21.10.1750-07.03.1811 Fándly Juraj

28.03.1754-31.12.1812 Ribay Juraj

??.??.????-30.10.1818 Sekáč Ján

05.03.1755-01.12.1836 Bajza Jozef Ignác

15.01.1759-02.09.1827 Šimko Vojtech

24.04.1763-21.01.1835 Palkovič Jur

27.02.1769-13.06.1850 Palkovič Juraj

06.09.1769-21.01.1832 Tablic Bohuslav

20.04.1784-17.06.1844 Mednanský Alojz /Mednjanský/

1785 učen.spoločnosť Societas Slavica

24.03.1785-14.04.1849 Hollý Ján

24.07.1787-14.11.1815 Rožnay Samuel

19.04.1789-31.03.1859 Hamuljak Martin

28.10.1791-15.07.1871 Chalupka Ján

združenie 1792 Slovenské učené tovarišstvo

29.07.1793-24.01.1852 Kollár Ján

01.01.1794-18.05.1874 Fejérpataky-Belopotocký Gašpar

13.05.1795-26.06.1861 Šafárik Pavol Jozef

11.08.1796-25.11.1847 Benedikti Ján Blahoslav

23.08.1796-??.??.???? Ottmayer Anton

06.08.1799-24.12.1853 Andraščík Ján

24.01.1801-01.03.1874 Godra Michal

30.06.1802-08.11.1887 Tomášek Ján Pavel

25.08.1806-04.05.1873 Godra Samuel

18.10.1806-12.05.1869 Braxatoris Karol

16.11.1806-14.08.1866 Kuzmány Karol

07.08.1809-21.11.1873 Zello ľudovít /ZZello/

25.03.1811-13.01.1851 Štúr Karol

22.09.1811-26.03.1870 Hodža Michal Miloslav

03.02.1812-23.01.1876 Záborský Jonáš

27.02.1812-19.05.1883 Chalupka Samo

08.02.1813-10.09.1887 Tomášik Samo

15.03.1815-15.12.1865 Zoch Ctibor,vl.m.Timoteus Cochius

29.10.1815-12.01.1856 Štúr ľudovít

25.04.1816-10.04.1893 Pejko Juraj

09.10.1816-15.06.1842 červenák Benjamín Pravoslav

19.03.1817-21.02.1888 Hurban Jozef Miloslav

08.07.1817-26.04.1879 Radlinský Andrej

03.02.1818-05.04.1877 Nosák Bohuš,pseu.Neyabudov

28.06.1818-08.12.1890 Ollík Pavol Všudyslav

13.08.1818-12.08.1891 Haan ľudovít

07.08.1819-21.05.1892 Škultéty August Horislav

30.03.1820-20.04.1872 Sládkovič Andrej,vl.m.Andrej Braxatoris

10.01.1821-11.01.1877 Matúška Janko

12.03.1822-21.07.1874 Viktorin Jozef Karol

24.04.1822-23.05.1876 Kráľ Janko

27.04.1822-07.12.1870 Palárik Ján

01.06.1822-07.03.1905 Francisci Ján

25.07.1822-09.06.1897 Grajchman Jakub

10.08.1822-16.06.1871 Kalinčiak Ján

26.12.1822-11.04.1892 Daxner Štefan Marko

24.08.1822-24.07.1894 Hrobon Samo Bohdan /nj/

06.01.1823-10.08.1873 Kellner Peter,pseud.Záboj Hostinský

03.04.1823-05.12.1850 Vozár Samo

19.04.1823-13.11.1915 Podhradský Jozef

04.03.1824-20.08.1908 Zechenter-Laskomerský Gustáv Kazimír

28.11.1824-02.06.1852 Dohnány Mikuláš

14.04.1825-18.04.1878 Marothy Daniel /Maroothy/

30.07.1825-03.03.1881 Ferienčík Mikuláš Štefan

03.06.1826-06.05.1877 Pauliny-Toth Viliam /Tooth/

štud.spolok1827-1837 Spoločnosť česko-slovanská

16.03.1828-22.10.1885 Dobšinský Pavol

27.01.1829-28.04.1881 Botto Ján

26.08.1829-19.10.1902 Mallý-Dusarov Ján

01.01.1830-04.02.1867 čajak Janko

16.10.1830-29.11.1869 Kubáni ľudovít

Palkovič časopis1832-47 Tatranka

1834-50 Spolok milovníkov reši a literatúry slovenskej

almanach1835-40 Zora

03.07.1835-10.11.1900 Kuzmány Pavel

??.??.1836-??.??.???? Plody

??.??.1836-??.??.1838 Hronka

tajný spolok1837-40 Vzájemnost

25.11.1837-01.07.1904 Záturecký Adolf Peter

18.06.1840-13.04.1906 Bachát Daniel, pseudonym Miloslav Dumný

09.11.1841-28.10.1916 Truchlý-Sytniansky Andrej

1842,1844,1846-7,1853,1876-7 Nitra

12.11.1842-13.06.1919 Horal,vl.m.Peter Dobroslav Bella

Slovenské národné noviny-príl.Orol Tatránski 1845-48

16.05.1845-22.12.1901 Matzenauer František Otto

03.10.1845-14.04.1926 Osvald František Richard

od r.1846 mesačník Slovenské Pohľady

12.03.1846-08.09.1924 Uram-Podtatranský Rehor

25.05.1846-20.04.1911 Lauček Daniel Záboj

16.01.1847-17.08.1916 Vajanský,vl.m.Svetozár Hurban

16.05.1847-18.05.1910 Beblavý Pavel

15.02.1848-14.10.1908 Fábry Ján Alexander

24.07.1848-29.09.1926 Botto Július

18.03.1849-07.10.1913 Rizner ľudovít

02.02.1849-08.11.1921 Hvieydoslav,vl.m.Pavol Országh

26.08.1850-27.03.1887 Banšell Koloman

09.10.1850-22.08.1919 Bodický Samuel

08.05.1851-12.10.1903 Bella Ondrej

25.11.1853-19.01.1948 Škultéty Jozef

06.01.1855-11.02.1939 Marothy-Šoltésová Elena /Maroothy/

29.04.1855-19.11.1919 Martiš Albert

23.11.1856-30.03.1933 Kýčerský,vl.m.Pavel Kokeš

13.03.1857-18.03.1913 Gallay Cyril

18.04.1857-10.10.1942 Vansová Terézia

10.09.1857-27.01.1911 Bielek Anton

??.??.1858-??.??.???? Concordia

30.07.1859-10.12.1934 Urbánek Ferko

almanach1860,1862,1864 Lipa

liter.časopis1860-69 Sokol

22.01.1860-21.01.1930 Vlček Jaroslav

17.05.1860-21.05.1928 Kukučín Martin,vl.m.Matej Bencúr

27.11.1861-08.03.1950 Ustiansky Ján Kovalik /UUstiansky/

06.06.1862-23.01.1941 Sochán Pavol /Sochánn/

23.03.1862-15.06.1916 Maršall-Petrovický Gustáv

1863-75 a od 1919 dodnes Matica Slovenská

25.01.1863-22.06.1952 Zgúth-Vrbický Peter Pavel

10.02.1863-25.01.1918 Somolický,vl.m.Izidor Ziak /ZZiak/

02.05.1863-26.08.1934 Braxatoris Martin

20.10.1633-29.03.1705 Szentiványi Martin

19.12.1863-29.05.1944 čajak Ján

14.08.1864-04.11.1920 Milkin Tichomír,vl.m.Ján Donoval

16.10.1864-28.12.1935 Poľský Dlhomír,vl.m.Andrej Majer

12.02.1866-02.06.1940 Jégé,vl.m.Ladislav Nádaši

10.12.1866-12.03.1921 Makovický Dušan

09.08.1867-06.12.1950 Šrobár Vavro

02.10.1867-27.11.1951 Timrava,vl.m.Božena Slančíková

24.11.1867-19.04.1953 Kalina Ondrej

31.01.1869-29.03.1926 Škarvan Albert

Pešťbudínske vedomosti 1861-70, Národnie Noviny 1870-1948

lit.mesačník 1870-80 Orol

almanach študentov1871 Napred

18.07.1871-26.10.1941 Ivanková Elena

26.04.1872-02.03.1951 Podjavorinská ľudmila,vl.m.Riznerová

11.11.1872-17.02.1945 Hálek Ivan

18.10.1874-20.05.1940 Tajovský,vl.m.Jozef Gregor

30.12.1874-27.12.1945 Jesenský Janko

01.07.1875-30.10.1943 Mitrovský Milan Thomka

12.07.1876-03.03.1958 Krasko Ivan,vl.m.Ján Botto

29.11.1879-03.11.1912 Hollý Jozef

13.03.1880-18.11.1953 Votruba František

??.??.1882-??.??.1948 Detvan

31.03.1882-14.11.1962 Branecký Jozef

09.04.1882-11.05.1952 Hájomil, vl.m.Bohuslav Klimo

26.04.1882-13.11.1933 Bujnák Pavel

03.03.1883-01.05.1938 Pavlů Bohdan

04.04.1883-26.10.1949 VHS,vl.m.Vladimír Hurban,pseud.Svetozárov

25.04.1883-08.07.1935 Cambel Samo

19.04.1884-14.09.1968 Groeblová ľudmila

15.05.1884-09.11.1940 Cirbusová Jolana

04.08.1884-28.09.1950 VHV,vl.m.Vladimír Konštantín Hurban

30.01.1885-11.12.1958 Gregorová Hana

14.04.1885-26.05.1955 Gall Ivan

17.04.1885-06.02.1936 Roy Vladimír

09.07.1885-04.02.1963 Urbanovič Kvetoslav Florián

21.05.1886-12.07.1945 Kompiš Peter

11.10.1887-16.05.1971 Mlynarovič Miloš Kliment

25.01.1888-26.04.1957 Grebáč-Orlov Ignác

18.10.1888-08.08.1937 Rázus Martin

28.01.1890-30.05.1969 Neresnický,vl.m.Juraj Slávik

04.02.1892-07.03.1975 Hrušovský Ján

26.12.1892-17.02.1955 Krčméry Štefan

25.01.1894-22.09.1970 Alexy Janko

19.02.1894-06.11.1973 Beniak Valentín

28.09.1894-25.10.1975 Bratislavský Boleslav

23.02.1896-13.07.1960 Hronský,vl.m.Jozef Cíger

23.09.1898-02.06.1980 Kavec Matúš

18.07.1887-03.07.1982 čajak Ján ml.

10.03.1888-26.03.1977 Stodola Ivan

07.03.1893-10.05.1972 Gašpar Tido,vl.m.Joyef Gašpar

04.04.1895-20.04.1978 Elen Jarko, vl.m.Jaroslav Kaiser

10.07.1895-22.01.1971 Gacek Mikuláš

08.03.1896-09.01.1952 Šándoe Elo

01.11.1897-04.09.1977 Zván Peter,vl.m.Ervín Holéczy

??.??.1898-??.??.1904 Hlas

??.??.1898-??.??.1914 Dennica

16.12.1898-08.12.1982 Smrek Ján,vl.m.Ján Cietek /CCietek/

13.04.1899-15.07.1959 Bohún Emo

07.08.1899-08.09.1988 Lacková-Zora Anna

12.10.1899-29.07.1971 Rolko Vladimír

prelom 19 a 20 stor. Slovenská Moderna

13.04.1900-24.09.1984 Zguriška Zuzka,vl.m.ľudmila Dvořáková

13.08.1900-04.07.1976 Rysuľa Štefan

22.10.1900-25.07.1977 Borin, vl.m.Augustín Način

01.11.1900-14.09.1979 Lukáč Emil Boleslav

19.11.1900-02.02.1960 Letz Štefan

18.03.1901-19.05.1949 Jilemnický Peter

19.10.1901-18.03.1962 Ondrejov ľudo,vl.m.ľudovít Mistrík

22.12.1901-18.03.1956 Vámoš Gejza

15.06.1902-25.02.1978 Poničan Ján,pseud.Ján Rob

20.09.1902-03.12.1952 Clamentis Vladimír

29.01.1903-20.04.1942 Urx Eduard

09.03.1903-03.01.1955 Kráľ Frano /nj/

09.03.1903-23.11.1987 Okáli Daniel

30.08.1903-07.03.1976 Nižnánsky Jozef

19.11.1903-16.03.1982 Zarnov Andrej /ZZarnov/,vl.m.Fran.Šubík

26.11.1903-12.03.1984 Kostolný Andrej

26.07.1904-05.09.1960 Horváth Ivan

24.08.1904-10.03.1982 Urban Milo

28.11.1904-29.05.1964 Mráz Andrej

27.12.1904-04.09.1976 Novomeský Ladislav

04.01.1905-14.10.1931 Hamaliar Ján Igor

10.06.1905-01.03.1960 Hečko František

28.06.1905-05.08.1964 Rázusová-Martáková Mária

01.08.1905-07.04.1986 Dilong Rudolf

09.08.1905-11.07.1989 Gráf Štefan

12.05.1906-09.08.1929 Guoth Andrej

19.05.1906-07.06.1981 Bálent Ján Štefan

21.08.1906-12.02.1972 Pockody Alexander

30.01.1907-11.06.1974 Horák Jozef

16.02.1907-16.05.1951 Chrobák Dobroslav

26.02.1907-07.03.1994 Hanus Ladislav

12.07.1907-23.06.1969 Zúbek ľudo

09.10.1907-04.04.1998 Brtán Rudo

18.11.1907-11.07.1982 Plávka Andrej

16.02.1908-08.05.1984 Pišút Milan

10.04.1908-11.03.1973 Florin Theo H.,Teodor Herkeľ

13.05.1908-21.10.1977 Hlbina Pavol Gašparovič

28.08.1908-17.07.1995 Haľamová Maša

31.08.1908-14.12.1952 Bezek Kazimír

17.12.1908-12.07.1974 Gabaj Ferdinand

25.12.1908-??.??.???? Jančová Mária,vl.m.Terézia Hečková

r.1909 Zborník slovenskej mládeže

časopis1909-14,1922-38 Prúdy

11.01.1909-10.05.1992 Brezány Štefan Atila

31.03.1909-23.02.1967 Minárik Ivan

08.04.1909-30.01.1983 Králik Štefan

01.05.1909-25.12.1953 Barč-Ivan Július

03.05.1909-21.12.1972 Jesenská Zora

15.05.1909-15.01.1976 Bednár Štefan

23.09.1909-26.08.1989 Domasta Ján

02.10.1909-27.03.1995 Figuli Margita

03.12.1909-27.03.1983 Haranta Ján

žen.časopis 1910-49 Zivena /ZZivena/

26.10.1910-01.04.1975 Matuška Alexander

28.02.1910-14.01.1982 Chorváth Michal

21.03.1910-23.11.1971 Mečiar Stanislav

15.10.1910-13.09.1970 Miro Vladimír

04.12.1910-04.11.1975 Kostra Ján

06.03.1911-20.11.1985 Bodenek Ján

29.01.1912-13.10.1950 Švantner František

30.08.1912-03.06.1994 Strauss Pavol

23.11.1912-13.12.1982 Kútnik Šmálov Jozef

05.12.1912-23.12.1996 Volanská Hela,vl.m.Friedmannová

09.01.1913-19.10.1942 Zvon Peter,vl.m.Vladimír Sýkora

14.03.1913-10.05.1989 Tatarka Dominik

27.05.1913-14.04.1977 Felix Jozef

29.06.1913-26.07.1995 Zvonický Gorazd,vl.m.Andrej Šándor

08.09.1913-09.11.1952 Považan Michal

28.10.1913-10.07.1987 Pártošová Štefánia

09.02.1914-20.06.1972 Bakoš Mikuláš

13.02.1914-21.06.1995 Lazarová Katarína

21.04.1914-??.??.???? Sedlák Ján

25.05.1914-29.09.1975 Horov Pavol,vl.m.Pavol Horovčák

20.07.1914-??.??.???? Zelinová Hana

22.09.1914-02.04.1993 Ambruš Jozef

23.09.1914-06.05.1989 Dedinský Moric Mittelmann

13.10.1914-09.11.1989 Bednár Alfonz

14.11.1914-01.03.1941 Oliva Pavol Ušák

24.11.1914-16.05.1984 Silan Janko,vl.m.Ján Durka /DDurka/

30.11.1914-31.05.1986 Šprinc Mikuláš

10.12.1914-??.??.???? Lenko Július

08.02.1915-11.02.1982 Fabry Rudolf

04.03.1915-??.??.???? Bunčák Pavel

05.03.1915-??.??.???? Boor Ján

28.08.1915-06.10.1969 Rak Ján

24.12.1915-??.??.???? Veigl Svetoslav,vl.m.Ferdinand Veigl

01.01.1917-04.08.1997 Brezina Ján

29.03.1917-06.06.1965 Béder Ján

30.01.1918-12.01.1968 Lahola Leopold,Leopold Arje Friedmann

14.08.1918-11.10.1995 Špitzer Juraj

12.12.1918-??.??.???? Zary Štefan /ZZary/

štud.mesačník1919-25 Vatra

1919-25,1928-9,1932-3 Mladé Slovensko

19.01.1919-??.??.???? Riesel Vladimír

29.01.1919-24.02.1994 Mnačko Ladislav /Mnjačko/

12.02.1919-31.07.1942 červen Ján

19.02.1919-??.??.???? Mučaji Juraj

13.04.1919-08.03.1984 Kochol Viktor

29.09.1919-??.??.???? Duríčková Mária /Dj/,vl.m.Mária Masaryková

01.10.1919-31.12.1994 Hrtus Jurina Pavol

05.10.1919-??.??.???? Zamarovský Vojtech

23.10.1919-23.10.1977 Jonáš Ján

02.12.1919-30.07.1960 Jašík Rudolf

20-30 roky 20 stor. Lyrizovaná proza /prooza/

20-40 roky 20 stor. Katolícka moderna

12.01.1920-??.??.???? Motulko Ján

07.02.1920-??.??.???? Rosenbaum Karol

13.04.1920-??.??.???? Miko František

25.04.1920-??.??.???? Karvaš Peter

13.06.1920-??.??.???? Krasková Nora

14.09.1920-10.01.1998 Rampák Zoltán

14.01.1921-20.10.1974 Zborovjan Julo

27.03.1921-26.11.1985 Moric Rudo

06.04.1921-??.??.???? Kusý Ivan

09.04.1921-16.10.1994 Strmen Karol /Strmenn/

24.04.1921-22.09.1997 Bohuš Paľo

31.08.1921-??.??.???? Teren Ivan

15.09.1921-25.05.1975 Bukovčan Ivan

24.01.1922-24.08.1990 Klátik Zlatko

26.01.1922-06.01.1992 čepčeková Elena

20.03.1922-??.??.???? Pado Juraj

28.04.1922-??.??.???? Jarunková Klára

06.05.1922-??.??.???? Solivajsová Zlata

15.07.1922-??.??.???? Ponická Hana

25.07.1922-??.??.???? Krno Miloš

26.07.1922-??.??.???? Marenčin Albert

10.08.1922-25.10.1996 Mináč Vladimír

06.09.1922-??.??.???? Štítnický Ctibor,vl.m.Tibor Dörner

19.09.1922-??.??.???? Tomčík Miloš

30.09.1922-29.09.1987 čeman Janko

21.10.1922-15.05.1997 Kupec Ivan

27.01.1923-27.01.1988 Bendová Krista

16.02.1923-06.11.1987 Devečková Anna

23.09.1923-??.??.???? Bartko Michal

23.12.1923-??.??.???? Dzvoník Michal

r.1924 Zborník mladej slovenskej literatúry

??.??.1924-??.??.1937 DAV

20.08.1924-??.??.???? Kraus Milan

19.09.1924-??.??.???? Tažký Ladislav /TTažký/

časopis stredoš.1925-38 Svojeť

27.02.1925-03.09.1992 čepan Oskár

26.07.1925-??.??.???? Kasarda Mikuláš

10.08.1925-??.??.???? Ferko Vladimír

29.08.1925-03.10.1976 Váh Juraj

03.10.1925-??.??.???? Mináčová Libuša

22.11.1925-??.??.???? Ferko Andrej

28.11.1925-??.??.???? Šmatlák Stanislav

??.??.1926-??.??.1944 Kultúra

30.03.1926-??.??.???? Mihálik Vojtech

22.04.1926-21.05.1987 Lajčiak Milan

13.10.1926-??.??.???? Labáth Ján

25.11.1926-??.??.???? Bžoch Jozef

31.12.1926-29.07.1990 Truhlář Břetislav

od r.1927-1937 Naturizmus

17.07.1927-27.01.1991 Válek Miroslav

14.08.1927-11.09.1996 Kákoš Ján

25.08.1927-04.07.1974 Babinka Michal

18.10.1927-??.??.???? Kmeť Ján

21.11.1927-??.??.???? Chudoba Andrej,vl.m.Ondrej Hudoba

06.01.1928-??.??.???? čáni Pavel

24.02.1928-??.??.???? Turčány Viliam

03.07.1928-??.??.???? Kraus Cyril

10.12.1928-??.??.???? Rúfus Milan

02.11.1928-??.??.???? Mojík Ivan

01.03.1929-??.??.???? Petrík Vladimír

13.03.1929-16.09.1977 Poliak Ján

02.04.1929-02.05.1998 Papp Ján

23.05.1929-06.12.1993 Kopčok Ján

27.08.1929-14.02.1999 Šimkovič Alexander

13.09.1929-16.09.1996 Števček Ján

11.10.1929-??.??.???? Mučaji Pavel

14.12.1929-??.??.???? Ferko Milan

30.12.1929-??.??.???? Tanská Nataša

30 roky 20 storočia Nadrealizmus

??.??.1930-??.??.1947 Elán

06.03.1930-??.??.???? Šimečka Milan

04.08.1930-13.11.1997 Škamla Ján

17.10.1930-??.??.???? Tinák Benjamín

16.01.1931-??.??.???? Kondač Pavol

30.01.1931-03.10.1993 Noge Július

12.05.1931-15.06.1997 Handzová Viera

27.06.1931-??.??.1931 Liba Peter

18.08.1931-??.??.???? Gáfrik Michal

25.08.1931-??.??.???? Krivák Miroslav

26.09.1931-??.??.???? čeretková-Gállová Marína

21.11.1931-??.??.???? Andraščík František

29.11.1931-??.??.???? Drug Štefan

01.12.1931-??.??.???? Kusý Miroslav

ročník 1910:r.1932-35 R-10

08.01.1932-22.07.1993 Koyš Pavel

23.02.1932-??.??.???? Hykisch Anton

11.03.1932-??.??.???? Ondruš Ján,vl.m.Ján Ondrus

30.03.1932-22.05.1999 Vadkerti-Gavorníková Lýdia

25.06.1932-??.??.???? Števček Pavol

16.11.1932-??.??.???? Zahradník Osvald

mesačník 1933-38 Slovenské Smery

27.07.1933-24.06.1984 Popovič Anton

09.09.1933-??.??.???? Hamada Milan

03.10.1933-??.??.???? Beno Ján

23.10.1933-??.??.???? Lenčo Ján

15.11.1933-??.??.???? Blažková Jaroslava

24.11.1933-??.??.???? Taussig Pavel

časopis 1934-35 Postup

08.03.1934-??.??.???? Solovič Ján

22.05.1934-??.??.???? Janovic Tomáš

27.06.1934-??.??.???? Plutko Pavol

29.09.1934-??.??.???? Dobiáš Rudolf

18.05.1934-26.05.1992 Kováč Mikuláš

13.06.1934-??.??.???? Pavlovič Jozef

18.08.1934-??.??.???? Johanides Ján

26.01.1935-17.01.1986 Tušiak Juraj

16.03.1935-??.??.???? Ševčovič Peter

10.04.1935-??.??.???? Buzássy Ján

11.04.1935-??.??.???? Vanovič Július

22.04.1935-18.04.1994 Kapolka Belo

13.05.1935-??.??.???? Navrátil Ján

27.05.1935-16.05.1972 Balgha Peter

28.05.1935-??.??.???? Marčok Viliam

27.06.1935-??.??.???? Vongrej Pavol

01.01.1936-15.07.1995 Stacho Ján

02.04.1936-??.??.???? Kováč Bohuš

13.04.1936-??.??.???? Gallo Igor

23.05.1936-??.??.???? Patarák Ján

06.06.1936-??.??.???? Kováčik Peter

20.07.1936-??.??.???? Majerník Ján

01.09.1936-??.??.???? Kot Jozef

02.10.1936-??.??.???? Hrivnák Michal

09.10.1936-??.??.???? Feldek ľubomír

19.10.1936-??.??.???? Šikula Vincent

10.11.1936-??.??.???? Bujtár Pavol

01.12.1936-??.??.???? Koška Ján

19.02.1937-??.??.???? Grna Pavel /nj/

28.04.1937-??.??.???? Andričík Juraj

13.05.1937-??.??.???? Dvořák Pavel

17.09.1937-??.??.???? Šabík Vincent

03.11.1937-??.??.???? Švenková Viera

06.04.1938-??.??.???? Šimon Ladislav

08.04.1938-??.??.???? Kadlečík Ivan

16.04.1938-06.10.1995 Sloboda Rudolf

21.05.1938-??.??.???? Belák Blažej

24.06.1938-??.??.???? Papuček Gregor

09.01.1939-??.??.???? Kníchal Oldřich

29.01.1939-??.??.???? Zilka Tibor /ZZilka/

11.02.1939-??.??.???? Chmel Rudolf

17.02.1939-21.12.1994 Šimonovič Ján

30.03.1939-??.??.???? Kovalčík Vlastimil

23.04.1939-??.??.???? Benková Viera

27.05.1939-??.??.???? Vášová Alta

30.06.1939-22.08.1992 Suržin Pavol

24.08.1939-??.??.???? Banga Dezider

19.12.1939-15.01.1982 Bagin Albín

1940-4,1946-50,od 1991 Tvorba

20.01.1940-??.??.???? Rakús Stanislav

22.01.1940-??.??.???? Jaroš Peter

03.02.1940-??.??.???? Lasica Milan

21.02.1940-??.??.???? Nagaj Ondrej

20.05.1940-??.??.???? Kováčik Marián

07.09.1940-18.12.1985 Kužel Dušan

12.09.1940-??.??.???? Šútovec Milan

10.11.1940-??.??.???? Strážaj Štefan

27.11.1940-??.??.???? Kondrot Vojtech /Kondroot/

11.02.1941-17.01.1984 Bednár Vlado

11.03.1941-??.??.???? Mokoš Jozef

02.04.1941-??.??.???? Ballek Ladislav

10.04.1941-??.??.???? Kormoš Alexander

14.06.1941-??.??.???? Hrúz Pavel

27.06.1941-??.??.???? Vilikovský Pavel

30.07.1941-??.??.???? Sliacky Ondrej

20.08.1941-??.??.???? Satinský Július

01.11.1941-??.??.???? Grznárová Marianna

03.01.1942-??.??.???? Kováč Dušan

16.02.1942-??.??.???? Pius Miroslav

22.03.1942-??.??.???? Zelinka Milan

06.04.1942-??.??.???? Rezník Jaroslav

12.05.1942-??.??.???? Šrámková Jana

14.06.1942-??.??.???? Haugová Mila

14.09.1942-??.??.???? Mráz Andrej P.

27.11.1942-??.??.???? Gerboc Jozef /Gerbooc/

29.01.1943-??.??.???? Sulík Ivan

28.03.1943-??.??.???? Feldeková Oľga

25.04.1943-??.??.???? Boldocký Samuel

15.05.1943-??.??.???? Habaj Ivan

17.07.1943-??.??.???? Andruška Peter

13.09.1943-??.??.???? Horák Karol

20.09.1943-??.??.???? Baláž Anton

05.10.1943-??.??.???? Farkašová Etela

22.12.1943-??.??.???? Moravčík Štefan

14.01.1944-??.??.???? Repka Peter

27.02.1944-??.??.???? Gregor Peter

07.06.1944-??.??.???? Baráthová Nora

30.06.1944-??.??.???? Štrpka Ivan

04.07.1944-??.??.???? Laučík Ivan

05.07.1944-??.??.???? Hajko Dalimír

26.07.1944-??.??.???? Štepka Stanislav

07.08.1944-??.??.???? Hronec Víťazslav

07.10.1944-??.??.???? Bútora Martin

16.10.1944-??.??.???? Popovič Ivan

27.10.1944-??.??.???? Harpán Michal /nj/

22.03.1945-??.??.???? Halvoník Alexander

27.04.1945-??.??.???? Šimko Dušan

18.09.1945-??.??.???? Peteraj Kamil

časopis10xroč.1946-48 Verbum

??.??.1946-??.??.1968 Kultúrny život

04.01.1946-??.??.???? Dušek Dušan

03.02.1946-??.??.???? Zajac Peter

08.02.1946-??.??.???? Kočan Mikuláš

22.02.1946-??.??.???? Lipka František

25.02.1946-??.??.???? Štrasser Ján

02.06.1946-??.??.???? Glocko Peter

09.12.1946-??.??.???? Mitana Dušan

12.04.1947-??.??.???? Fazekašová Mária

02.05.1947-??.??.???? Štilicha Peter

10.07.1947-??.??.???? Hudec Ivan

14.09.1947-??.??.???? Jurík ľuboš

13.11.1947-??.??.???? Chuda Michal

09.12.1947-??.??.???? Zambor Ján

28.02.1948-??.??.???? Balco Július

25.07.1948-??.??.???? Richter Milan

31.10.1948-??.??.???? Valcerová-Bacigálová Hana

02.11.1948-??.??.???? Demák Miroslav

mesačník od. r.1949 Nový Zivot /ZZivot/

18.03.1949-??.??.???? Štefanko Ondrej

30.06.1949-??.??.???? Filan Boris

18.07.1949-??.??.???? čižmárik Rudolf

24.09.1949-??.??.???? Švantner Ján

26.09.1949-??.??.???? Šulaj Ondrej

02.11.1949-??.??.???? Mikula Valér

25.11.1949-??.??.???? Trilecová Božena

21.06.1950-??.??.???? Bodnárová Jana

24.06.1950-??.??.???? Ambruš Ivan Miroslav

22.08.1950-??.??.???? Holka Peter

08.10.1950-??.??.???? Špaček Jozef

10.11.1950-??.??.???? Dováľ Štefan

19.01.1951-??.??.???? Duga Michal /Dj/

09.02.1951-??.??.???? Puškáš Jozef

14.03.1951-??.??.???? Rothmayerová Gabriela

29.03.1951-??.??.???? Tužinský Ján

09.06.1951-??.??.???? Kantorová-Báliková Jana

14.06.1951-??.??.???? Riesel Marián

22.06.1951-??.??.???? Benka Zlatko

22.07.1951-??.??.???? Hochel Brano /nj/

01.08.1951-??.??.???? Zimková Milka

28.12.1951-??.??.???? Anoca Dagmar Mária

01.02.1952-??.??.???? Hivešová-Šilanová aniela

17.04.1952-??.??.???? Pastier Oleg

31.07.1952-??.??.???? Dudok Miroslav

05.12.1952-??.??.???? Kočík Tibor

11.08.1953-??.??.???? Marec Anton

06.10.1953-??.??.???? Chmel Karol

20.10.1953-??.??.???? Juščák Peter

13.11.1953-??.??.???? Hochel Igor

exil.časopis od r.1954 Most

09.03.1954-??.??.???? Podracká Dana

28.04.1954-??.??.???? Ondrejková Anna

15.07.1954-??.??.???? Hlatká Edmund

19.01.1955-??.??.???? Ferko Andrej

08.03.1955-??.??.???? Valček Peter

06.12.1955-??.??.???? Hevier Daniel

mesačník v r.1955-1970 Mladá Tvorba

03.05.1956-??.??.???? Jurolek Rudolf

07.09.1956-??.??.???? Spevák Zoroslav,pseud.Jesenský

23.09.1956-??.??.???? Otčenáš Igor

15.10.1956-??.??.???? Janík Pavol

19.02.1957-??.??.???? Juránová Jana /nj/

25.04.1957-??.??.???? Groch Erik

02.08.1957-??.??.???? Prokešová Viera

03.11.1957-??.??.???? Šimečka Martin M.

??.??.1958-poč.60 rokov Konkretisti

14.09.1958-??.??.???? Klimáček Viliam

11.09.1958-??.??.???? Hatala Marián

24.12.1958-??.??.???? Suchanský Adam

29.01.1959-??.??.???? Pastirčák Daniel

09.04.1959-??.??.???? Murín Gustáv

13.09.1959-??.??.???? Ziak Miloš /ZZiak/

09.12.1959-??.??.???? Mlčochová Jela

28.04.1960-??.??.???? Pišťanek Peter

05.05.1960-??.??.???? Chrobáková Stanislava

25.05.1960-??.??.???? Prebudila Martin

04.09.1960-??.??.???? Milčák Marián

15.10.1960-??.??.???? Kollár Jozef

23.01.1961-??.??.???? Lehenová Taťjana

15.08.1961-??.??.???? Müller Robert /Roobert/

29.09.1961-??.??.???? Taragel Dušan

25.11.1961-??.??.???? Fuhl Imrich

06.10.1962-??.??.???? Turan Andrijan

1963-9Štrpka,Repka,Laučík Osamelí Bežci

13.09.1963-??.??.???? Bielik Robert

17.06.1964-??.??.???? Zbruž Kamil

09.07.1964-??.??.???? Brück Miroslav

16.09.1964-??.??.???? Rankov Pavol

29.11.1964-28.04.1999 Urban Jozef

22.01.1965-??.??.???? Kolenič Ivan

26.08.1965-??.??.???? Litvák Ján

od r.1966literárnokrit. Romboid

04.11.1966-??.??.???? Macsovszky Peter

12.12.1966-??.??.???? Milčák Peter

08.05.1967-??.??.???? Balla, vl.m.Vladimír Balla

04.07.1967-??.??.???? Hricová Katarína

09.08.1967-??.??.???? Šulej Peter

21.05.1968-18.01.1999 Pankovčín Václav

26.07.1968-??.??.???? Kasarda Martin

27.08.1971-??.??.???? Horváth Tomáš

príl.Nové Slovo1978-81 Nové Slovo Mladých

??.??.1987-??.??.???? Fragment

??.??.1988-??.??.???? Literárny Týždenník

??.??.1989-??.??.???? Dotyky

dvojmesačník od r.1996 RAK

 

r.1684 Turolúcky kancionál, alebo Liborčénov kancionál

1785 učen.spoločnosť Societas Slavica

združenie 1792 Slovenské učené tovarišstvo

štud.spolok1827-1837 Spoločnosť česko-slovanská

Palkovič časopis1832-47 Tatranka

1834-50 Spolok milovníkov reši a literatúry slovenskej

almanach1835-40 Zora

??.??.1836-??.??.???? Plody

??.??.1836-??.??.1838 Hronka

tajný spolok1837-40 Vzájemnost

1842,1844,1846-7,1853,1876-7 Nitra

Slovenské národné noviny-príl.Orol Tatránski 1845-48

od r.1846 mesačník Slovenské Pohľady

??.??.1858-??.??.???? Concordia

almanach1860,1862,1864 Lipa

liter.časopis1860-69 Sokol

1863-75 a od 1919 dodnes Matica Slovenská

Pešťbudínske vedomosti 1861-70, Národnie Noviny 1870-1948

lit.mesačník 1870-80 Orol

almanach študentov1871 Napred

??.??.1882-??.??.1948 Detvan

??.??.1898-??.??.1904 Hlas

??.??.1898-??.??.1914 Dennica

prelom 19 a 20 stor. Slovenská Moderna

r.1909 Zborník slovenskej mládeže

časopis1909-14,1922-38 Prúdy

žen.časopis 1910-49 Zivena /ZZivena/

štud.mesačník1919-25 Vatra

1919-25,1928-9,1932-3 Mladé Slovensko

20-30 roky 20 stor. Lyrizovaná proza /prooza/

20-40 roky 20 stor. Katolícka moderna

r.1924 Zborník mladej slovenskej literatúry

??.??.1924-??.??.1937 DAV

časopis stredoš.1925-38 Svojeť

??.??.1926-??.??.1944 Kultúra

od r.1927-1937 Naturizmus

30 roky 20 storočia Nadrealizmus

??.??.1930-??.??.1947 Elán

ročník 1910:r.1932-35 R-10

mesačník 1933-38 Slovenské Smery

časopis 1934-35 Postup

1940-4,1946-50,od 1991 Tvorba

časopis10xroč.1946-48 Verbum

??.??.1946-??.??.1968 Kultúrny život

mesačník od. r.1949 Nový Zivot /ZZivot/

exil.časopis od r.1954 Most

mesačník v r.1955-1970 Mladá Tvorba

??.??.1958-poč.60 rokov Konkretisti

od r.1966literárnokrit. Romboid

príl.Nové Slovo1978-81 Nové Slovo Mladých

??.??.1987-??.??.???? Fragment

??.??.1988-??.??.???? Literárny Týždenník

??.??.1989-??.??.???? Dotyky

dvojmesačník od r.1996 RAK

 

Zpět na hlavní stránku!