wz

Zpět na hlavní stránku!


Slovensko a svět na rozcestí.

Na Slovensku rok 2012 ve všech oblastech společenského, politického i církevního života začal psát svou historii výjimečně. Začalo to konkrétními kroky slovenské vlády a parlamentu, zřízením tzv. “Výboru pro práva LGBTI osob”, návrhem zákona o tzv. “registrovaných partnerstvích” a o bezplatných sterilizacích.

Po veřejných protestech a konkrétních krocích slovenská prorežimní masmédia spolu s tzv. “pro-choice” organizacemi a jednotlivci zintenzívnili společenskou kampaň proti Katolické církvi a pro-life organizacím, které označili za údajně “středověké”, přirovnávali je k Talibanu a jejich ušlechtilou práci za život a rodinu neustále znevažovali.

Tyto skutečnosti jsou vážným signálem, že na Slovensku už jde skutečně o hodně a týká se to všech lidí žijících na Slovensku.

Základné lidské právo – právo na život se už dlouhodobě v tomto mravně zkaženém světě stává věcí “dohody” a “volby” jednotlivce. Tvrdě se prosazují tzv. “nová” lidská práva – pseudopráva LGBTIQA a zvrácená ideologie tzv. “rodové rovnosti”, která už dávno neřeší zrovnoprávnění mužů a žen.

Tzv. “sexuální revoluce” uměle odděluje sex od lásky a bere ho jako “národní sport”.

Odehrává se bioetický zápas – antikoncepce, umělé oplodňování a umělý potrat jsou “právem ženy”, jsou dokonce předmětem financování z veřejných zdrojů – z peněz daňových poplatníků. Pojem společné dobro se vytrácí. Jakoby jestvovalo jen dobro jednotlivce, a i to se však relativizuje. Tzv. “nový” životní styl, v kterém je “všechno dovoleno” odmítá uznávat jakoukoliv mravní autoritu. Křesťanství a tradice ano, ale jen mimo veřejného sektoru a dosahu škol. Tzv. “liberální” životní styl vytváří vlastní pseudomravní kodex pro tuto mravně zkaženou dobu. To je to, oč zde nyní jde.

Ani Slovensko, které je součástí Evropské unie a světového trhu, není výjimkou tohoto tzv. “nového” životního stylu, “nové” ideologie. Pod záminkou údajných “lidských práv” a “svobody” se tato mravně zkažená a zvrácená ideologie potratářů, homosexuálistů a gender feministů tlačí odevšud, z médií, z obchodů, ze škol, z úřadů. Pro leckoho je to velmi příjemné mít tuto osobní “svobodu” užívat si všech sexuálních požitků bez ohledu na druhého – bez ohledu na počaté nenarozené dítě, které má legitimně právo na život, který je mu upírán.

Svědomí potratářů, homosexualistů a gender feministů se ve světě postupně otupuje, vždyť i státní zákony tyto nemravné zvrácenosti dovolují, ba dokonce leckde ve světě navíc i pronásledují a trestají ty občany, kteří mají jiný názor. Ve jménu “svobody” ztrácíme svobodu - známý to výrok Gabriely Kuby.

 

Zpět na hlavní stránku!