wz

Zpět na hlavní stránku!


Deň 14.5.1967 je spomienka na krst!

Dňa 14.mája 1967 bol JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola pokrstený!

Dúfam, že väčšina čitateľov týchto mojich skromných náboženských webových stránok www.henryklahola.nazory.cz už bola dávno pokrstená, a mnohí z Vás aj máte prinajmenšom neurčitú predstavu o význame svätého krstu, by dokonca mnohí z Vás – ako ste mi napísali – ste sa na svätom krste zúčastnili už aj ako kmotrovia či kmotry.

Napriek tomu ale sa osmeľujem Vás spýtať na to, či je Vám zrejmé čo podstatného sa tu deje, či je Vám zrejmé to, čo je skryté za vonkajšou krásou obradu svätého krstu?

Možno, že Vás prekvapí moje konštatovanie, že svätý krst nie je niečo výlučne iba kresťanského, ale že obrady svätého krstu existovali vlastne už aj pred Ježišom Kristom. Zo samotného Písma Svätého napríklad vieme, že už svätý Ján Kristiteľ krstil ľudí, aby vzbudil ich kajúce zmýšľanie, a že sa tomuto krstu svätého Jána Krstiteľa podrobil dokonca aj náš Pán Ježiš Kristus, aby dal príklad (viz. Mk 1,9). Ale práve svätý Ján Krstiteľ výslovne zdôrazňuje veľký rozdiel medzi svojím krstom a krstom Mesiášovým: “Ja som vás pokrstil vodou, ale On vás bude krstiť Duchom Svätým” (Mk 1,8). Ježiš Kristus osobne síce asi nekrstil, avšak z poverenia Ježiša Krista jeho apoštolovia a učeníci áno, pretože bol to samotný náš Pán Ježiš Kristus, ktorý prijal svätý krst ako znamenie spásy pre nás, a dal tak svätému krstu celkom nový účinok a význam. Krst Ježiša Krista sa tak stal základnou sviatosťou pre všetkých, ktorí sa priznávajú a hlásia ku Kristovi Ježišovi a k Jeho Cirkvi. Náš Pán Ježiš Kristus povedal: “Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca, i Syna i Ducha Svätého.” (Mt 28,19). Apoštolovia a ich nástupcovia udeľovali krst ihneď akonáhle niekto prijal vieru v Ježiša Krista Boha Spasiteľa a Vykupiteľa. A tak na konci prvého storočia po Kristovi už máme presný návod pre udeľovanie svätého krstu v Náuke dvanástich apoštolov, čo je vlastne prvý dochovaný kresťanský katechizmus.

Štandartná obyčajná fotografia zo dní svätého krstu JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholu:

1./ACD Wallpaper012 – táto fotografia ukazuje na ešte nepokrsteného pohana JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholu, ktorý až v nedeľu dňa 14.5.1967 ako svoj najväčší a najslávnejší deň vo svojom živote, prijal sviatosť svätého krstu, čím v ňom zomrel starý hriešny pohanský človek a stal sa tak kresťanom.

2./ACD Wallpaper011 – táto fotografia z obdobia prvopočiatkov JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholu ukazuje malého chlapca, ktorý sa skrze starostlivosť svojich rodičov a milosť Božiu v nedeľu dňa 14.5.1967 stal vo svätom krste Božím dieťaťom, aby tak odumrel svetu a hriechu a žil iba Bohu, s Bohom a pre Boha v Kristovi Ježišovi – Pánovi našom!

Velkorozmerová fotografia JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholu.

Pozrite sa ešte raz na tie isté snímky v detailnej veľkorozmerovej fotografii:

1./1cm2 – táto fotografia ukazuje na ešte nepokrsteného pohana JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholu, ktorý až v nedeľu dňa 14.5.1967 ako svoj najväčší a najslávnejší deň vo svojom živote, prijal sviatosť svätého krstu, čím v ňom zomrel starý hriešny pohanský človek a stal sa tak kresťanom.

2./1cm1 – táto fotografia z obdobia prvopočiatkov JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholu ukazuje malého chlapca, ktorý sa skrze starostlivosť svojich rodičov a milosť Božiu v nedeľu dňa 14.5.1967 stal vo svätom krste Božím dieťaťom, aby tak odumrel svetu a hriechu a žil iba Bohu, s Bohom a pre Boha v Kristovi Ježišovi – Pánovi našom!

Dňa 10.3.2008 za účelom povzbudenie všetkých verných synov a dcér katolíckej cirkvi v tomto zlom a bezbožnom svete napísal:

Váš spolubrat v Ježíšovi Kristovi JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola


Zpět na hlavní stránku!