wz

Späť na hlavnú stránku!Maroš Šefčovič a jeho názory o zásadných kresťanských témach

 

Ešte pred prvým kolom volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnilo v sobotu 16.3.2019 boli na diskusiu o zásadných kresťanských témach pozvaní všetci prezidentskí kandidáti s výnimkou Ivana Zuzulu, na ktorého sa nepodalo nájsť vôbec žiadny kontakt. V tejto súvislosti súčasne s pozvaním všetkým pozvaným kandidátom bolo vopred zaslaných taktiež aj desať otázok týkajúcich sa zásadných kresťanských hodnôt. Všetci pozvaní prezidentskí kandidáti boli súčasne spoločne so zaslanými otázkami upozornení na to, že ich odpovede na tieto otázky budú považované za verejný prísľub, ktorým sa kandidát zaväzuje, že hodnoty, o ktorých vo svojich odpovediach hovorí, bude pri svojej činnosti vo funkcii prezidenta aj presadzovať a dodržiavať.

 

Štyria z pozvaných prezidentských kandidátov, ktorými boli Béla Bugár, Zuzana Čaputová, Martin Daňo a Eduard Chmelár toto pozvanie a položené otázky úplne odignorovali a absolútne nijako na pozvanie a ani priložené otázky nereagovali. 

 

Ďalší dvaja z pozvaných prezidentských kandidátov, ktorými boli Bohumila Tauchmanová a František Mikloško aspoň vo všeobecnej rovine vo vzťahu ku kresťanským hodnotám vydali svoje takpovediac zdvorilostné oficiálne stručné prehlásenie, ale inak na samotné položené otázky ako také neodpovedali.

 

Samotnej diskusie sa nakoniec zúčastnili traja z prezidentských kandidátov, ktorými boli Štefan Harabin, Marián Kotleba a Robert Švec a ktorí sa v tejto súvislosti aj sami osobne a bezprostredne vyjadrili k položeným desiatim otázkam, ktoré sa týkajú zásadných kresťanských hodnôt. Zhruba polhodinové video s odpoveďami prezidentských kandidátov Štefana Harabina, Mariána Kotlebu a Roberta Švec si môžete pozrieť tu:  https://www.youtube.com/watch?v=EwhLtT_Ew5Q

 

Ďalší traja prezidentskí kandidáti, ktorými boli Milan Krajniak, Maroš Šefčovič a Juraj Zábojník, ktorí sa síce tohto stretnutia osobne nezúčastnili, aspoň na dotyčných desať položených otázok odpovedali písomne, ich odpovede si môžete taktiež prečítať tu: https://www.youtube.com/watch?v=EwhLtT_Ew5Q

 

V súvislosti s dvomi prezidentskými kandidátmi, ktorí postúpili do druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa uskutoční v sobotu 30.3.2019 treba poukázať na tú skutočnosť, že totálna ignorácia zo strany prezidentskej kandidátky Zuzany Čaputovej je v podstate logická, keďže dotyčná Zuzana Čaputová si je veľmi dobre vedomá toho, že skutočným kresťanom nemá čo ponúknuť.

 

Nie je pravdou, že medzi obomi „finalistami“ druhého kola prezidentských volieb Marošom Šefčovičom a Zuzanou Čaputovou údajne vraj nie je vôbec žiadny rozdiel. Ostatne tento rozdiel medzi týmito obidvomi prezidentskými kandidátmi si všimol aj internetový portál Hlavné Správy v ich veľmi zaujímavom článku „Kto bude menšie zlo?“ tu:  https://www.hlavnespravy.sk/kto-bude-mensie-zlo/1702095

 

Okrem toho, čo vo vyššie uvedenom článku uviedol slovenský internetový portál Hlavné správy, ja by som ešte dodal v súvislosti s týmto pozvaním za účelom odpovedania na desať položených otázok, ktoré sa týkajú zásadných kresťanských hodnôt, že zatiaľ čo prezidentská kandidátka Zuzana Čaputová to úplne totálne odignorovala, tak prezidentský kandidát Maroš Šefčovič na všetkých týchto desať otázok aspoň písomne odpovedal. Isteže chápem obavy a skepsu tých, ktorí pochybujú o úprimnosti Šefčovičovho príklonu ku kresťanstvu, faktom však ale je že tieto písomné odpovede Maroš Šefčovič poskytol ešte pred konaním prvého kola prezidentských volieb, a teda ešte v dobe, kedy ešte nemohol  s úplnou istotou vedieť či skutočne práve on sám postúpi do druhého kola volieb, práve tak ako s úplnou istotou nemohol vedieť ani to – v prípade ak do toho druhého kola postúpi – ktorý z ostatných kandidátov prezidentských volieb 2019 bude jeho súperom v tomto druhom kole, v dôsledku čoho možnosti jeho eventuálneho taktického manévrovania boli v tej dobe ešte dosť obmedzené, a teda tieto dolu evedené názory prezidentského kandidáta Maroša Šefčoviča nemožno len tak ľahko odbiť ako čosi úplne účelového.

 

A tu publikujem v písomnej podobe dotyčných vyššie spomínaných desať otázok i odpovedí prezidentského kandidáta Maroša Šefčoviča:

 

1.Otázka: Ste za prijatie Istanbulského dohovoru?

 

1.Odpoveď: Vzhľadom na jeho nejasný a kontroverziami opradený obsah nie som za jeho ratifikáciu. Ochranu žien pred násilím môže Slovenská republika realizovať a aj realizuje vo svojich zákonoch.

 

2.Otázka: Ste za vykonávanie umelých potratov?

 

2.Odpoveď: Veľmi si vážim ženy a viem, že rozhodnúť sa pre interrupciu je náročné, a ide o krajné riešenie. V prvom rade som rád, že počet interrupcií na Slovensku klesá. Každá prípadná zmene zákona musí rešpektovať postavenie ženy a nevyhánať ju do takpovediac šedej zóny. Som presvedčený, že musíme nájsť spôsoby, ako podať ženám pomocnú ruku, aby k interrupciám dochádzalo v čo najmenšej miere. Budem tlačiť na to, aby každá žena dostala všetky informácie aj o iných možnostiach.

 

3.Otázka: Ste za uzákonenie registrovaných partnerstiev partnerov rovnakého pohlavia?

 

3.Odpoveď: Manželstvo je pre mňa zväzok muža a ženy tak, ako to v súlade s kresťanskými hodnotami definuje aj Ústava SR. Na príkladoch z iných krajín vidíme, že po prijatí registrovaných partnerstiev sa tieto postupne, aj súdnymi rozhodnutiami, dostali obsahovo i definíciou na úroveň manželstva.

 

4.Otázka: Ste za schválenie adopcií detí pre páry rovnakého pohlavia?

 

4.Odpoveď: O moje kresťanské hodnotové zakotvenie sa opiera aj môj názor na adopcie detí pármi rovnakého pohlavia – nesúhlasím s nimi.

 

5.Otázka: Ste za schválenie eutanázie?

 

5.Odpoveď: Žiaden človek sa nesmie cítiť zbytočný, menejcenný, na príťaž iným ľuďom. Som za dôslednú zdravotnú starostlivosť pre chorých, paliatívnu starostlivosť pre zomierajúcich, za dôstojnú starobu a medzigeneračnú solidaritu so staršími, nie za eutanáziu.

 

6.Otázka: Ste za aspoň čiastočnú dekriminalizáciu a legalizáciu drog?

 

6.Odpoveď: Ľudia tvoria zákony, no aj zákony spätne ovplyvňujú ľudí. Nie som za dekriminalizáciu drog. Na Slovensku máme dosť problémov už aj s alkoholom v rodinách.

 

7.Otázka: Ste za vedecký výskum na embryách, ktorý je v rozpore s kresťanskou morálkou?

 

7.Odpoveď: Vedecký pokrok sa posunul, dnes vedci nachádzajú možnosti výskumu aj bez toho, aby bolo potrebné robiť výskum na embryách. Nesúhlasím s výskumom na embryách.

 

8.Otázka: Ste za šírenie ideológie gender na Slovensku?

 

8.Odpoveď: Akákoľvek ideológia je škodlivá. Nejasne vykladaný pojem gender založený na cítení človeka sa interpretuje inak ako pohlavia a jeho zavedenia do slovenských zákonov by spôsobilo zmätok v legislatíve.

 

9.Otázka: Ste za to, aby zástupcovia Slovenska v zahraničných inštitúciách nemohli podporovať a hlasovať za politiky, ktoré sú proti ochrane života a podporujú gender ideológiu?

 

9.Odpoveď: Naši zástupcovia musia v zahraničí vystupovať a hlasovať v súlade s politikou Slovenskej republiky, nikdy nie proti nej. Ak by sa také niečo stalo, ako prezident by som tlačil na vyvodenie zodpovednosti voči previnilcom.

 

10.Otázka: Ste za suverenitu Slovenska v kultúrno-etických otázkach?

 

10.Odpoveď: Áno, Slovensko už má skúsenosť s tým, ako naši občania veľmi negatívne reagujú na vtláčanie určitých hodnôt zo zahraničia, zvlášť keď im nie sú vlastné. Európske spoločenstvo nesmie riskovať rozpad spôsobený nátlakom v oblastiach, ktoré sú vyhradené členským štátom.

 

Prameň – informačný zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=EwhLtT_Ew5Q

 

 

 

Spracoval JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola dňa 20.3.2019

 

 

Späť na hlavnú stránku!