wz

Zpět na hlavní stránku!


Jestliže má dobře fungovat rodina, je nevyhnutné aby dobře fungovalo manželství.

Přináším Vám rozhovor s psychologem Máriom Schwarzom, který se věnuje rodinním vztahům.

Mgr.Mário Schwarz,PhD., psycholog na Univerzitě Konstantina Filosofa v Nitře a postgraduálně pokračoval ve studiu na Trnavské univerzitě, kde i aktuálně přednáší na Katedře psychologie předměty Psychologie rodiny a Sociálně-psychologické problémy rodiny. Současně působí i v praxi jako poradenský psycholog v Centre pomoci pro rodinu v Trnavě.

 

Otázka č.1: Co je základem pro to, aby rodina fungovala?

Odpověď č.1: Základem je, aby do manželství vstupovali muž a žena zralí. Protože je potřebné si uvědomit, že jestliže má dobře fungovat rodina, je nevyhnutné aby dobře fungovalo manželství. Celá rodina je totiž postavena na základním vztahu, a to je vztah manželů – muže a ženy. Na upevňování vzájemného vztahu je důležitá komunikace, jako i zvládání vlastních emocí, ale i řešení konfliktů a v neposlední řadě i odpuštění.

 

Otázka č.2: Co považujete za nejdůležitější pro mladé k tomu, aby byli schopni vytvářet zdravé rodiny?

Odpověď č.2: Člověk je schopen vytvořit vztah až tehdy, když má vybudovánu zdravou identitu. Protože člověk, který nedokáže být sám ze sebou, nedokáže ani být ve vztahu. Z toho vyplývá, že nejlepší věcí, kterou mohou mladí lidé udělat na to, aby mohli vytvářet zdravé rodiny, je formulace sebe. Ta obsahuje poznání svých silných a slabých stránek, ochotu hledat společná řešení a neobviňovat druhé. Projevem zralosti je to, když mladý člověk dokáže převzít zodpovědnost a nepřenášet ji na jiných.

 

Otázka č.3: Co podle Vás nejvíce škodí rodině?

Odpověď č.3: Vztahům nejvíce škodí egoismus a neochota obětovat se pro druhé… Taktéž velmi častým problémem je nezájem komunikovat a při sporech je to hledání viny u manžela/manželky.

 

Otázka č.4: Jaké případy řešíte nejčastěji ve své praxi?

Odpověď č.4: Do poradny přicházejí lidé, kdy jejich problémy mají již dalekosáhlé důsledky. Nejčastěji se setkávám s nevěrou, která nabourává základní vztah v rodině a může vést až k rozvodu. V poslední době přibývají případy, kdy jeden z rodičů brání dítěti styk s druhým rodičem. A tedy používá dítě jako zbraň proti partnerovi. Dále je to mnohaleté neodpuštění a zatrpklost, které se negativně odrážejí na manželství. Souvisí to zejména s tím, že nejsou ochotni podívat se na problém i pohledem druhé strany.

 

Otázka č.5: Jaké jsou předpoklady na to, aby se nefungující rodina dala zachránit?

Odpověď č.5: Nevyhnutelností je oboustranná ochota spolu komunikovat, řešit problém a hledat společná řešení. Na vybudování vztahu jsou totiž potřební dva, a proto i jeho záchranu musí chtít oba manželé. Důležitým předpokladem při komunikaci je nejen mluvit jak věci vidím já, ale v první řadě poslouchat druhého. Bez aktivního poslouchání totiž není možné efektivně komunikovat. Je smutné, jestliže do poradny přijde jen jeden partner a druhý o záchranu vztahu nejeví zájem. V takovém případě záchrana rodiny je mnohem náročnější, a někdy až nemožná. Avšak mějme na zřeteli, že nikdy není pozdě začít bojovat o zachování manželství.

 

Opsal dne 12.6.2013 JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

 

Zpět na hlavní stránku!