wz

Zpět na hlavní stránku!


Finanční pomoc pro ženy, které odstoupí od potratu.

Ruská pravoslavní církev připravila v roce 2011 projekt, který může pomoci mnohým ženám v těžké životní situaci a uchránit je od potratu. Vyjádření zprostředkoval vedoucí informačního oddělení Moskovského patriarchátu Vladimir Legojda. “Církev, opírající se o své dlouho připravované vyhlášení, je připravená pomáhat těhotným ženám v náročných životních situacích, aby nebyly tlačeny k usmrcování svých dětí. Peníze na splnění tohoto cíle budeme všemožně hledat” uvedl Legojda.

V lednu roku 2011 se patriarcha Moskvy a celé Rusi Kyrill obrátil na vládu a zákonodárce Ruska s požadavkem realizace nové politiky ve prospěch rodiny, která kromě jiného zahrnuje úplný zákaz financování interrupcí z peněz daňových poplatníků, dále každá žena, která se rozhodne pro potrat, má být dostatečně informována o povaze a průběhu zákroku, jako i možných negativních fyzických i psychických následcích. Stejně tak je nezbytné zabránit i jakémukoliv přemlouvání na potrat ze strany zdravotnických pracovníků.

Žena od momentu svého souhlasu s potratem má mít k dispozici dvoutýdenní čekací lhůtu, během které může absolvovat rozhovor s psychologem anebo knězem v “Centrech krizového těhotenství”.

Legojda zdůraznil, že Ruská pravoslavní církev se bude snažit prosazovat realizaci této nové politiky v co největší míře.

Opsal JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!